In het begin van de jaren ’50 van de vorige eeuw onderzocht sociaal-psycholoog Albert Biderman hoe Chinese en Koreaanse ondervragers Amerikaanse krijgsgevangenen hersenspoelden en dwang uitoefenden om informatie, bekentenissen of valse verklaringen af te troggelen. Zijn studies resulteerden in een raamwerk – Biderman’s Chart of Coercion, ofwel Biderman’s Dwangschema – dat sindsdien in tal van situaties wordt gebruikt waarin dwang het leidende mechanisme is [1]. Voorbeelden zijn gedrag van plegers van huiselijk geweld[2], gedrag van loverboys en psychopaten, en bijvoorbeeld ook te vinden bij methoden gebruikt in Guantánamo Bay[3]. Dit schema helpt om dwangtechnieken te begrijpen.

Huiselijk geweld

Plegers van huiselijk geweld beloven na een uitbarsting dat ze dat nooit meer zullen doen – maar steevast vallen ze in herhaling. De mishandelingen hebben niet altijd dezelfde gradatie. Er zijn periodes van extreme mishandeling, gevolgd door wat Dr. Bunker-Smith, een Engelse psychologe, die is gespecialiseerd in situaties waarbij sprake is van huiselijk geweld, als de ‘wittebroodsweken’ betitelt. In deze gevallen is het steeds terugkerend patroon dat de pleger spijt betuigt en het slachtoffer overlaadt met cadeautjes, excuses en beloften … tot het weer misgaat.

Overheidscontrole

Bij nadere bestudering vormen de coronamaatregelen meer dan een vage gelijkenis met de tactieken die worden genoemd in Biderman’s Dwangschema. Bunker-Smith viel het op, dat de tactieken waarvan regeringen zich bedienen alle kenmerken hebben van psychologische mishandeling. Het taalgebruik van de regeringswoordvoerders is direct vergelijkbaar met dat van plegers van huiselijk geweld.

Op vergelijkbare wijze wennen de mensen eraan dat ze door de overheid worden gemanipuleerd. Neem bijvoorbeeld de situatie dat mensen die in verzorgingshuizen werken wel in en uit kunnen gaan, maar familie niet is toegestaan hun dierbaren te bezoeken. Sociaal isolement kan dodelijk zijn. Het is een relevant risico dat tegen de kans op infectie met corona moet worden afgewogen. De mensen zijn tussen lockdown (het extreme misbruik) en meer vrijheid (de ‘wittebroodsweken’) heen en weer geslingerd. Hun vrijheid wordt op een gecontroleerde manier toegestaan. De controle is als een sluwe dief in de nacht ons leven binnengeslopen. Steeds worden de piketpalen verzet – net zoals dat gebeurt in geval van mishandeling binnen een relatie. Vrijheid is voorwaardelijk geworden. De mensen wachten in feite tot ze te horen krijgen dat iets weer mag. En die vrijheid kan op ieder moment worden afgepakt of teruggedraaid. Regeringen oefenen daarmee een dwingende controle uit op hun burgerij, net als in een relatie waarin sprake is van lichamelijke en/of geestelijk mishandeling. De meeste burgers zullen dit fenomeen ontkennen; sterker nog, ze zullen de ‘relatie’ verdedigen door te denken en te zeggen dat hun regering het beste met hen voorheeft. Op dezelfde manier kunnen mensen in een gewelddadige relatie erg boos worden als ze met het foute gedrag van hun geweldpleger worden geconfronteerd in het geval ze nog niet klaar zijn om te horen wat er in de kern aan de hand is.

Onderstaand is Biderman’s Dwangschema losgelaten op het overheidsbeleid inzake corona (ontleed aan [4] – aangepast).

Instrument: isolatie

Effect:

 • Ontneemt het slachtoffer alle sociale ondersteuning en de mogelijkheden zich te verzetten.
 • Ontwikkelt bij het slachtoffer een gevoel van intense bezorgdheid voor diens eigen welzijn.
 • Maakt het slachtoffer volledig afhankelijk van zijn geweldpleger.
 • Wekt door de sociale isolatie gevoelens van eenzaamheid op en creëert bij het slachtoffer een gevoel van ‘er alleen voor staan’.

Overheidsmaatregelen:

 • Zelf-isolatie bij klachten
 • Blijf-thuis als er geen noodzaak is om ergens heen te gaan.
 • Anderhalve meter aanhouden
 • Geïsoleerd worden van dierbaren.
 • Thuiswerken
 • Avondklok
 • Dehumanisering door dragen van mondkapjes te verplichten.
Instrument: Monopoliseren van beeldvorming (perceptie) 

Effect:

 • Fixeert de aandacht op de huidige toestand. Suggereert dat het slachtoffer hieraan zelf schuld heeft en bij zichzelf te rade moet gaan.
 • Elimineert stimuli die wedijveren of conflicteren met die van de geweldpleger.
 • Frustreert of straft alle activiteit die niet consistent is met volgzaam gedrag. (Fysieke isolatie. Donker of juist fel licht, Opsluiting. Monotoon voedsel. Beperkte bewegingsvrijheid.)

Overheidsmaatregelen:

 • 24/7 monopoliseren van het nieuws via de MSM.
 • Angstzaaierij door uitbraken en ernstige gevallen van corona uit te vergroten en stelselmatig berichten te onthouden aan het publiek die de ernst van de crisis zouden kunnen afzwakken.
 • Overspoelen van sociale media met  overheidspropaganda en advertenties.
 • Misleidende statistische informatie, zoals ‘positief getest’ gelijk te stellen aan ‘besmetting’. (N.B.: Alle doemscenario’s worden gebaseerd op modellen die worden gevoed met gegevens van PCR-testuitslagen).
 • ‘Het overgrote deel van de coronapatiënten (?) op de IC’s is ongevaccineerd’. Geteld worden de mensen MET een positieve PCR-test, niet mensen die WEGENS corona zijn opgenomen. (Los hiervan is de PCR-test voor hooguit 60% betrouwbaar.)
 • Negeren en zo nodig censureren van alternatieve gezichtspunten.
 • Ridiculiseren van boodschappers die onderbouwd tegen de propaganda ingaan (‘dwarsliggers’, ‘overheidshaters’, ‘wappies’; ‘complotdenkers’) of ze als gevaarlijke malloten betitelen.
 • Verwerpen van oplossingen als Ivermectine en Hydroxychloroquine (HCQ) omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat die middelen werken. Weigeren onderzoek in werking te stellen (= conflict met de obsessieve ‘oplossing’ van massale vaccinatie).
 • Sluiting van sociale, culturele, artistieke en ontspanningsactiviteiten en events.
Instrument: Verzwakken en uitputten 

Effect:

 • Verzwakt mentale en fysieke mogelijkheid zich te verzetten.
 • (Minimale voeding. Wegnemen van privacy. Ziek maken. Pijn van wonden exploiteren. Slaaponthouding. Intensief en lang ondervragen. Forceren tot bekentenissen of schriftelijke verklaringen. Extreme inspanningen.)

Overheidsmaatregelen:

 • Isolatie, stress en eenzaamheid beïnvloeden slaap en fysieke gezondheid.
 • Gedwongen worden thuis te blijven; sluiting van sportscholen en sportclubs hebben een impact op conditie, fitheid en gezondheid.
Instrument: Bedreigingen

Effect:

 • Creëert angst, vertwijfeling, wanhoop.
 • (Doodsbedreigingen. Dreigen dat slachtoffer nooit uit deze situatie zal geraken. Dreigen dat ondervragingen eindeloos zullen duren. Dreigingen gericht tegen dierbaren. Vage dreigingen. Ondoorzichtige veranderingen van behandeling)

Overheidsmaatregelen:

 • Boetes voor activiteiten die voor de crisis normaal waren, zoals werken, reizen met meer mensen in een auto die niet uit hetzelfde gezin komen, vrienden/familie bezoeken, uitgaan, kerkbezoek, etc.
 • Dreigen om tot verplichte vaccinatie over te gaan en vaccinatiepaspoorten wekken stress op. Dreigen dat nieuwe lockdowns nodig zijn, indien de maatregelen niet werken of niet worden opgevolgd.
 • Drangmaatregelen bewerkstelligen een tweespalt in de maatschappij. Mantra dat ongevaccineerden verhinderen dat de maatschappij terug naar het oude normaal kan.
 • Ook kinderen kunnen het virus overdragen (‘Je wilt je oma of ouders toch niet ziek maken?’).
Instrument: Af en toe de touwtjes laten vieren

Effect:

 • Geeft positieve motivatie.
 • Verhindert dat slachtoffer zich aanpast c.q. naar alternatieven zoekt. (Af en toe gunsten verlenen. Wisselen van ondervragingsmethoden, incl ‘good cop/bad cop’. Beloften. Beloningen voor goed gedrag.)

Overheidsmaatregelen:

 • Heropenen van enkele sociale gelegenheden en sportactiviteiten, en dan deze vrijheid weer terugdraaien.
 • Coronatoegangspas (QR-code) als beloning. Inperken van deze pas om gedrag verder te sturen (bijvoorbeeld 3g naar 2g, of toekomstige koppeling aan de boosterprik).
Instrument: Demonstreren van ‘almachtigheid’ en ‘alwetendheid’ 

Effect:

 • Almachtigheid wekt de suggestie dat verzet zinloos is.
 • Laat zien dat de pleger complete controle heeft over het lot van het slachtoffer (Confrontatie. Doen alsof samenwerking vanzelfsprekend is.)

Overheidsmaatregelen:

 • De voorheen ondenkbare situatie dat grondrechten worden ingetrokken.
 • Claimen van almachtige en alwetende wetenschappelijke en medische autoriteit door ‘gerenommeerde wetenschappers en wetenschappelijk bewijs’ te volgen.
 • Verkondigen dat de mensen niet instinctief moeten handelen (zoals familie knuffelen).
 • Vaccineren is nodig om de druk op de zorg te weg te nemen c..q. te verminderen.
 • Voortdurend herhalen dat collectivistische waarden en solidariteit van belang zijn om te laten zien dat je om anderen geeft.
Instrument: Degradatie

Effect:

 • Maakt dat verzet het zelfvertrouwen ondermijnt en een slechter resultaat oplevert dan onderwerping. Reduceert de gevangene tot een ‘dier’ (Persoonlijke hygiëne wordt ontzegd. Smerige omgeving vol ongedierte. Denigrerende straffen. Beledigingen en beschimpingen. Ontnemen van privacy.)

Overheidsmaatregelen:

 • Mensen te schande maken die weigeren een mondkapje te dragen of daartoe moeilijk in staat zijn (bijvoorbeeld door een handicap) of ze het gevoel geven dat ze een gevaar zijn voor anderen.
 • Mensen die zich niet willen laten vaccineren stigmatiseren en weg te zetten als ondermijnend voor de ‘oplossing’ (=vaccinatie) of asociale figuren. Lang is volgehouden dat ongevaccineerden een grotere kans hebben het virus over te dragen op anderen (‘bioterroristen’) dan gevaccineerden, zonder overtuigend wetenschappelijk bewijs.
Instrument: Afdwingen van triviale eisen 

Effect:

 • Ontwikkelt de gewoonten dat mensen braaf doen wat hen gezegd wordt. (Afgedwongen verklaringen. Afdwingen van minore of kinderachtige regels).

Overheidsmaatregelen: 

 • In de rij staan op aangewezen markeringen op de vloer in openbare ruimten, volgen van pijlen of plaatsnemen op gemarkeerde zetels in wachtkamers.
 • Netjes in de rij gaan staan en op je beurt wachten. Een deugburger zijn.
 • Onlogische maatregelen, zoals met een mondkapje op een restaurant binnengaan, het afdoen als je bent gaan zitten en het weer opzetten als je naar het toilet gaat (o.a. in Duitsland en Engeland).

Welnu, hoe oordeelt u over de methoden die de overheid gebruikt om de ‘coronacrisis’ te bedwingen?

Leonardo Pisano

Artikel eerder verschenen op viruswaarheid


[1] Biderman, Albert, “Communist Attempts to Elicit False Confessions From Air Force Prisoners of War”, 1957- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1806204/pdf/bullnyacadmed00378-0046.pdf

[2] Hill, Jess, ‘It’s like you go to abuse school’: how domestic violence always follows the same script’, 2019. https://www.theguardian.com/society/2019/jun/24/its-like-you-go-to-abuse-school-how-domestic-violence-always-follows-the-same-script

[3] Shane, Scott, “China inspired interrogations at Guantánamo”, 2008. https://web.archive.org/web/20201117213259/https://www.nytimes.com/2008/07/02/world/americas/02iht-02detain.14154569.html

[4] Dodsworth, Laura, “A State of Fear. How the UK government weaponised fear during the Covid-19 pandemic”, H9 – Coercion, 2021

7 REACTIES

 1. Talking Heads – Psycho Killer

  De Psycho Killer heeft blijkbaar een grondige studie gemaakt van het object waar hij een afkeer van heeft: het lagere type mens, het kuddedier. Hij heeft een plan gemaakt, en dat wordt uitgerold. Niet alleen uit afkeer maar ook vanwege noodzaak. Natuurlijk zit er een entiteit achter.

  https://www.youtube.com/watch?v=CKti7QixnJI

  • Ik vraag me overigens wel af wie er allemaal op de lijst staat om weggespoten te worden. Zolang het allemaal vrijwillig is heb ik niet zo veel problemen mee. Niet naar de McDonalds kunnen lijkt me geen goede reden om een dodelijk shot te nemen, maar mensen – wat mij betreft 18+ – zijn daar natuurlijk vrij in.

   Ouders die hun eigen kinderen wegspuiten, ziek.

 2. Mooi artikel, dank hiervoor. In aanvulling dit artikel over de 15 tekenen dat je in een abusive relationship zit met de overheid:
  https://www.aier.org/article/fifteen-signs-youre-in-an-abusive-relationship-with-the-government/

  Verder nog een filmtip over de ‘ enhanced interrogation techniques’ die plaatsvinden/vonden op Gitmo:
  “The Mauritian”. https://www.imdb.com/title/tt4761112/?ref_=nv_sr_srsg_0
  Voor Hollywood begrippen tamelijk anti -overheid, deed me denken aan ” Wag the Dog”. Ook een aanrader trouwens.

 3. “Verwerpen van oplossingen als Ivermectine en Hydroxychloroquine (HCQ) omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat die middelen werken.”

  Er zijn er vele, zie bv de toespraak van Dr. Pierre Kory in de senaat hierover.

 4. Wat een psychopaat ook doet, hij/zij spreekt nooit de waarheid en als je hem/haar onder druk zou zetten vervalt hij/zij terug op zijn/haar naar zijn/haar kleuterjaren. Waar de geestelijke ontwikkeling nog niet zover is gekomen dat het zijn verantwoordelijkheid neemt bij elke beslissing. Want psychopaten zijn geestelijk nooit verder gegroeid dan hun kleuter jaren.

  Daar ze wel een tijdelijk fotografisch geheugen hebben, maar deze kennis wordt nooit opslagen in hun langer termijn geheugen. Daar door vervliegt de aangeleerde kennis net zo snel weer, als dan toen het werd aangeleerd. Je kunt ook zeggen dat ze een selectief geheugen hebben, wat maar al te vaak in de politiek zichtbaar wordt. Daar een psychopaat door hun beperkte geheugen, nooit kan leren van zijn fouten. Hierdoor blijven ze de zelfde fouten constant maken hun gehele leven. Wat Einstein ooit heeft gezegd: grootheidswaanzin = dingen constant op de zelfde manier van aanpak te doen, maar wel steeds andere resultaten verwachten.

  Dit fenomeen zien we terug in de politiek en bij het hogere bedrijfsleven. Dit zijn geen geboren leiders, maar geboren prutsers. Vaak kunnen deze mensen prima uit een boekje leren, maar in de praktijk er meestal een puinhoop van maken. Hun enige talent is, dat ze veelal prima kunnen bluffen, zich voor kunnen doen dat ze heel wat zijn. Maar als ze dat met daden moeten bewijzen gaat het meestal fout. Want zij praten vaak over materie die zij zelf niets van begrijpen.

  Zoals nu met de regering laten zij dat door zogenaamde deskundige over, zodat zij zelf vrij uit kunnen gaan mocht het misgaan met de illusie van het coronavirus. Daar zijn psychopaten ook goed in om altijd een ontsnappingsmogelijkheid te creëren voor zich zelf, mocht het misgaan wat zij willen. Van enig medeleven is er bij hun/haar geen sprake van. Het is enkel “IK”wat telt, de rest interesseert hen niets wat er mee gebeurt. Zij leven hoofdzakelijk in het verleden en houden nooit rekening met de toekomst.

 5. LONG READ!!!!

  Aan: Thierry Baudet en Gideon van Meijeren (FvD),
  Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Prinses Irenepad 1, 2595 BG te ’s-Gravenhage.
  (e-mail: t.baudet@tweedekamer.nl en g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl
  en natasja.dee@fvd.nl en Yolande.boom@fvd.nl),
  Ons kenmerk: EKC/271121/VZ-TK-TB/GvM Sint-Oedenrode 27 november 2021
  Betreft: Verzoekschrift in verband met het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet door alle Nederlandse ondernemingen, waaronder alle 150 Tweede Kamerleden persoonlijk, als gevolg van het in werking stellen van de ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” (totaal: 16 blz.).
  Geachte Tweede Kamerleden Thierry Baudet en Gideon van Meijeren,
  De (meerderheid van de) 150 Tweede Kamerleden der Staten-Generaal hebben in “Hoofdstuk 2a” van de ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” vanaf 23 november 2021 de volgende mondkapjesplicht opgelegd.
  Hoofdstuk 2a. Mondkapjes publieke binnenruimten, onderwijsinstellingen en contactberoepen
  Artikel 2a.1. Mondkapjesplicht in publieke binnenruimten
  1. Personen van dertien jaar en ouder dragen een mondkapje in publieke binnenruimten.
  2. Het eerste lid geldt niet voor:
  a. personen als bedoeld in artikel 6.6, eerste lid;
  b. personen in door het college van burgemeester en wethouders aangewezen stemlokalen als bedoeld in artikel J 4 van de Kieswet of andere locaties die worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een verkiezing als bedoeld in de Kieswet dan wel de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.
  Artikel 2a.2. Mondkapjesplicht in beroepsonderwijs en hoger onderwijs
  1. Personen in een instelling voor beroepsonderwijs of een instelling voor hoger onderwijs of een andere binnenruimte die door een van deze onderwijsinstellingen voor onderwijsactiviteiten wordt gebruikt, dragen een mondkapje.
  2. Het eerste lid geldt niet:
  a. voor personen op een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgen;
  b. indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit;
  c. voor personeel van een instelling voor beroepsonderwijs of een instelling voor hoger onderwijs, indien deze een vaste zit- of staanplaats innemen;
  d. voor personen die etenswaren of dranken nuttigen, indien deze een vaste zit- of staanplaats innemen.
  3. Van een belemmering als bedoeld in het tweede lid, onder b, is in ieder geval sprake bij activiteiten met betrekking tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans.
  Artikel 2a.3. Mondkapjesplicht contactberoepen
  1. De beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie diensten worden verleend, dragen beiden een mondkapje gedurende het contact.
  2. Het eerste lid geldt niet voor:
  a. personen tot en met twaalf jaar;
  b. sekswerkers en hun klanten;
  c. klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het contactberoep niet op gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt.
  Artikel 2a.4. Uitzondering beperking of ziekte
  1. De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen.
  2. De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor:
  a. begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken;
  b. personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien.
  Artikel 2a.5. Uitzondering sport, wellness, sauna’s cultuur en media
  De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen tijdens het:
  a. beoefenen van sport, waaronder het zwemmen in een zwembad, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de sport belemmert;
  b. verblijf in wellnesscentra en sauna’s, voor zover het dragen van een mondkapje het verblijf belemmert;
  c. beoefenen van podiumkunsten en acteren, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert;
  d. poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen;
  e. deelnemen aan de opname van audiovisueel media-aanbod dat verzorgd wordt door aanbieders van mediadiensten, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, voor zover het gaat om personen die in beeld of aan het woord komen.
  Ons is opgevallen dat in deze ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” met geen woord wordt gesproken over “Arbeidsomstandighedenwet” en enkel is ondertekend door minister H.M. de Jonge van Volksgezondheid, welzijn en Sport, minister F.B.J. Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister K.H. Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en niet de handtekening bevat van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die bestuurlijk verantwoordelijk is voor het naleven van de Arbeidsomstandighedenwet.
  Voor het handelen van de Inspectie SZW in relatie tot Corona is de “Arbeidsomstandighedenwet” leidend. Voorop staat de veiligheid en gezondheid van werknemers. Deze ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” betreffen dan ook enkel maar adviezen, waarin de Inspectie SZW geen rol of bevoegdheid heeft.

  Deze ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” mag derhalve nooit tot gevolg hebben dat werkgevers en werknemers als gevolg van het naleven van de daarin opgesomde maatregelen (waaronder het verplicht dragen van een mondneuskapje) de “Arbeidsomstandighedenwet” moeten overtreden. De “Arbeidsomstandighedenwet” blijft leidend. In artikel 5 van deze “Arbeidsomstandighedenwet” staat letterlijk het volgende voorgeschreven:
  Inventarisatie en evaluatie van risico’s
  Artikel 5
  1. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.
  2. In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst.
  3. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.
  4. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.
  5. Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico’s voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer.
  6. De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie.
  Dit betekent dat vanaf het moment de ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” van kracht is elke werkgever op grond van “Arbeidsomstandighedenwet” wettelijk verplicht is tot het laten uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar de gezondheid- en veiligheidsrisico’s als gevolg van onder meer het gebruik van de in de ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” voorgeschreven mondneusmaskers. Met een RI&E brengt de werkgever alle arbeidsrisico’s in kaart, en kan hij die gericht aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het is een onmisbaar instrument om werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op de bedrijfskosten.
  Uit navraag bij meerdere Nederlandse bedrijven is gebleken dat geen enkel bedrijf deze vanuit de “Arbeidsomstandighedenwet” wettelijke verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) als gevolg van de in deze ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” voorgeschreven mondneusmaskers heeft laten uitvoeren. Dit betekent dat al deze bedrijven daarmee in zeer ernstige mate de “Arbeidsomstandighedenwet” hebben overtreden waarvoor alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Zij hadden deze ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” namelijk nooit van kracht mogen verklaren zonder verwijzing naar de daaraan onlosmakelijk verbonden “Arbeidsomstandighedenwet” en zonder de daarvoor wettelijk vereiste handtekening van bestuurlijk verantwoordelijk minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  U als (mede veroorzakende) Tweede Kamerleden zult nu ongetwijfeld de volgende vraag stellen:
  Hoe zit het met de onderneming Tweede Kamer der Staten-Generaal?
  Het antwoord daarop luidt als volgt:
  De Tweede Kamer der Staten-Generaal staat als onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82966036 met als rechtsvorm “Publiekrechtelijke Rechtspersoon De Staat (Zelfstandig onderdeel)”(zie bijlage 1). Dit betekent dat voor de onderneming Tweede Kamer der Staten-Generaal (KvK-nummer 82966036) ook de “Arbeidsomstandighedenwet” van kracht is. De werkgever die moet zorgen dat binnen de Tweede Kamer der Staten-Generaal de “Arbeidsomstandighedenwet” wordt nageleefd is het dagelijks bestuur, genaamd Presidium, welke is samengesteld uit de volgende personen: voorzitter: Vera Bergkamp (D66), de leden Ockje Tellegen (VVD), Martin Bosma (PVV), Anne Kuik (CDA), Michiel van Nispen (SP), Henk Nijboer (PvdA), Tom van der Lee (GL), Frank Wassenberg (PvdD), Paul van Meenen (D66) en de plaatsvervangend leden Fleur Agema (PVV), Jaco Geurts (CDA), Lilianne Ploumen (PvdA) en Salima Belhaj (D66).
  Het zijn derhalve voorzitter Vera Bergkamp en bovengenoemde twaalf Tweede Kamerleden die op grond van “Arbeidsomstandighedenwet” aan een hogere veiligheidskundige opdracht hadden moeten geven tot het laten uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar de gezondheid- en veiligheidsrisico’s als gevolg van onder meer het gebruik van de in de ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” voorgeschreven mondneusmaskers. Uit navraag binnen de Tweede Kamer is gebleken dat het Presidium daartoe nooit een opdracht heeft gegeven. Dit terwijl voorzitter: Vera Bergkamp (D66), mede namens het Presidium (en derhalve mede namens de politieke partijen VVD, PVV, CDA, SP, PvdA, GL, PvdD en D66 die zijn vertegenwoordigd in het Presidium), bij brief d.d. 4 november 2021 (zonder kenmerk) aan alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal deze mondkapjesplicht vanaf 6 november 2021 weer heeft voorgeschreven vanuit de onderneming Tweede Kamer der Staten-Generaal (KvK-nummer 82966036), waartoe ook de 150 Tweede Kamerleden behoren (zie bijlage 2).
  Dit betekent dat voorzitter Vera Bergkamp en bovengenoemde twaalf Tweede Kamerleden die zijn vertegenwoordigd in het Presidium (als werkgever van de onderneming Tweede Kamer der Staten Generaal) vanaf het moment dat de 150 Tweede Kamerleden de ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van kracht hebben verklaard, daarmee vanaf die tijd in zeer ernstige mate de “Arbeidsomstandighedenwet” hebben overtreden met mogelijk verhoogde veiligheidsrisico’s en (blijvende) gezondheidsschade als gevolg daarvan bij alle 150 Tweede Kamerleden en overige binnen de Tweede Kamer werkzame eigen werknemers en werknemers van derden.
  U als (mede veroorzakende) Tweede Kamerleden zult nu ongetwijfeld de volgende vraag stellen:
  Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat minister H.M. de Jonge van Volksgezondheid, welzijn en Sport, minister F.B.J. Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister K.H. Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” aan de 150 Tweede Kamerleden heeft voorgelegd, waarmee dezelfde 150 Tweede Kamerleden na het bekrachtigen ervan in zeer ernstige mate de “Arbeidsomstandighedenwet” overtreden om daarmee zichzelf aan mogelijk verhoogde veiligheidsrisico’s bloot stellen wat mogelijke (blijvende) gezondheidsschade tot gevolg kan hebben?
  De oorzaak van dit alles is terug te voeren naar het kabinet Lubbers I (VVD en CDA) waarin onder voorzitterschap van Minister-President Ruud Lubbers in 1983 een algehele herziening van de Nederlandse Grondwet is ingevoerd met als meest belangrijke wijziging het opnemen van het nieuwe zelfstandige artikel 120 met daarin de volgende tekst:
  “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”
  Daarmee heeft de “Staat der Nederlanden” de gehele Nederlandse Grondwet uitgeschakeld en met het daarin opnemen van het nieuwe zelfstandige artikel 120 beslist dat de ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19”, voorafgaande aan het in werking stellen ervan, niet meer mag worden getoetst door de rechter of het in strijd is met andere wetten of verdragen. De 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden hadden toentertijd deze algehele grondwetswijziging nooit mogen invoeren omdat Nederland als EU-lidstaat vanaf 1948 via EU-verdragen wettelijk zit verbonden aan alle andere EU-lidstaten en vanaf 1945 via VN-verdragen wettelijk zit verbonden aan alle andere VN-lidstaten, wat betekent dat deze algehele herziening van de Nederlandse Grondwet (waarmee de Grondwet is uitgeschakeld) eerst getoetst had moeten worden door rechters van het Grondwettelijk Hof (Constitutioneel Hof) in alle andere landen van de Europese Unie en de Verenigde Naties, alvorens deze algehele herziening van de Nederlandse Grondwet door de 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de 75 leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal had mogen worden ingevoerd. Het gevolg hiervan is dat “rechtsstaat ondermijnende criminele organisaties” via private stichtingen (en hun netwerken) zich op deze (voor nagenoeg alle 150 Tweede Kamerleden onzichtbare) wijze tot op het hoogste bestuurlijke niveau hebben weten te infiltreren, waarvan betreffende 150 Tweede Kamerleden in dit geval persoonlijk het slachtoffer zijn geworden.
  Hoe extreem ver voormalig burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode, als persoonlijke vriend van Jan-Peter Balkenende (ZIE VIDEO), vanaf 15 januari 2013 met het plegen van “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” vanuit zijn private “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 17202446) is gegaan (en daarmee nog steeds kan blijven doorgaan) kunt u lezen in ons 144 blz. tellende bij brief d.d. 20 november 2021 (kenmerk: EKC/20112021/IG-WSD) gedane Ingebrekestelling en Schade-aansprakelijkheidstelling tegen de “weigering om te beslissen” op de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) bij het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel te Boxtel over de periode van 25 maart 2020 tot op heden tijdig ingediende vijf bezwaarschriften inzake de cliënten C.A. van den Heuvel van Hoof en F.C.J.M. van den Heuvel, welke u kunt lezen in de volgende pdf-link:
  https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/ingebrekestelling-met-aansprakelijkheidstelling-waterschap-de-dommel.pdf (het laden ervan neemt enige tijd in beslag, vanwege het grote bestand)
  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.
  Dat wat hierboven staat geschreven heeft A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) gedaan met zijn deskundigheid als Europees erkend hogere veiligheidskundige en als (voormalig) diensthoofd veiligheid en gezondheid bij Philips Medical Systems, vanuit zijn juridisch bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) waarvan hij enig directeur is (zie bijlage 3).
  Om als (mede veroorzakende) Tweede Kamerleden niet persoonlijk verantwoordelijk te worden voor het vanuit de Tweede Kamer der Staten-Generaal (De Staat) overtreden van de “Arbeidsomstandighedenwet” bij alle Nederlandse ondernemingen (waaronder de onderneming Tweede Kamer der Staten-Generaal), waarmee uzelf mogelijk al verhoogde veiligheidsrisico’s en (blijvende) gezondheidsschade heeft opgelopen, is het voor u als (mede veroorzakende) Tweede Kamerleden van groot belang te weten of Presidium-voorzitter Vera Bergkamp aan een hogere veiligheidskundige of Arbodienst opdracht heeft gegeven tot laten uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar de gezondheid- en veiligheidsrisico’s als gevolg van onder meer het gebruik van de in de ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” voorgeschreven mondneusmaskers, waartoe zij op grond van de “Arbeidsomstandighedenwet” wettelijk verplicht is. Daar kunt u op een eenvoudige wijze achter komen door aan Presidium en Kamervoorzitter Vera Bergkamp de volgende vraag te stellen.
  Ingevolge Artikel 5, lid 6, van de Arbeidsomstandighedenwet hebben wij recht om kennis te nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die u op grond van de “Arbeidsomstandighedenwet” heeft moeten laten uitvoeren, voorafgaande aan het versturen van uw brief d.d. 4 november 2021 (zonder kenmerk) aan alle 150 Tweede Kamerleden, waarin u vanaf 6 november 2021 in overeenstemming met de ”Tijdelijke regeling maatregelen covid-19” alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft verplicht tot het dragen van mondneusmaskers. Bent u bereid om ons die RI&E te laten inzien?
  In geval u daarop het antwoord krijgt, dat hiernaar geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is uitgevoerd dan betekent dit dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal (De Staat) daarmee, door toedoen van het Presidium, in zeer ernstige mate de “Arbeidsomstandighedenwet” heeft overtreden, waardoor er mogelijk (blijvende) gezondheidsschade voor meerdere Tweede Kamerleden en overige werknemers binnen de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ontstaan, waarvoor de Publiekrechtelijke Rechtspersoon: De Staat (Tweede Kamer der Staten-Generaal)(KvK-nummer 82966036) verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gesteld.
  In het belang voor de veiligheid en gezondheid van ruim 17 miljoen Nederlanders vernemen wij van u als volksvertegenwoordigers dan ook graag op een zo’n kort mogelijke termijn het antwoord of u beiden bereid bent om bovengenoemde vraag te stellen aan Presidium en Kamervoorzitter Vera Bergkamp en wat daarop haar antwoord is.
  In afwachting van uw antwoord hierop te versturen naar onze e-mail: a.vanrooij53@gmail.com verblijven wij,
  Hoogachtend,
  Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),
  Wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.
  voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),
  wettelijk wonende in zijn woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode
  (e-mail: a.vanrooij53@gmail.com)
  Bijbehorende bijlagen
  1. Gewaarmerkt uittreksel KvK-nummer 82966036 van de onderneming Tweede Kamer der Staten-Generaal (lees blz. 7 en 8 hieronder).
  2. Brief d.d. 4 november 2021 (zonder kenmerk) van Presidium en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, mede namens alle leden van het Presidium, aan alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (lees blz. 9 t/m 11 hieronder).
  3. Bewijsstukken van deskundigheid van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als Europees erkend hogere veiligheidskundige en als (voormalig) diensthoofd veiligheid en gezondheid bij Philips Medical Systems (lees blz. 12 t/m 16 hieronder).
  Kopiehouders
  · De FvD-Tweede Kamerleden Pepijn van Houwelingen (p.vhouwelingen@tweedekamer.nl), Freek Jansen (f.j.h.jansen@tweedekamer.nl) en Simone Kerseboom (s.kerseboom@tweedekamer.nl) en anderen.
  PS: Het uitprintbare van handtekening voorziene verzoekschrift d.d. 27 november 2021 (kenmerk: EKC/271121/VZ-TK-TB/GvM), met bijbehorende bijlagen 1 t/m 3, vindt u bijgevoegd (zie bijlage)

Comments are closed.