Lange tijd heb ik vrijheid omschreven als “de gelegenheid om over jezelf en de vruchten van je arbeid te beschikken”. Deze definitie sluit naadloos aan op het non-agressie-principe en een afkeer tegen initiatie van geweld. Als mensen iets met elkaar doen op basis van instemming, is er geen sprake van agressie, als iemand dwang gebruikt wel. Dwang gebruiken is niet normaal. De meeste libertariërs zullen het min of meer eens zijn met onderstaande stellingen:

 • Iemand dwingen om zich aan regels te houden die verder gaan dan het verbieden van initiatie van geweld is op zijn minst discutabel.
 • Iemand dwingen om belasting te betalen is een vorm van dwang en daarom op zijn minst discutabel.
 • Iemand verbieden om iets te doen of te maken in verband met intellectueel eigendom is op zijn minst discutabel.
 • Iemand verbieden om handel te drijven is op zijn minst discutabel.
 • Iemand dwingen om met anderen samen te werken om een bepaald gemeenschappelijk doel te realiseren is gevaarlijk.
 • Een bemoeizuchtige overheid veroorzaakt meestal veel problemen.

Helaas is de meerderheid van de Nederlanders het niet met ons eens. De meeste Nederlanders vinden initiatie van geweld niet discutabel. Dat komt doordat deze mensen ooit hebben geleerd dat vrijheid hetzelfde is als democratie. Als een besluit op democratische wijze tot stand is gekomen, is het in orde. Zelfs als de meerderheid zomaar dwang wil gebruiken. Wij libertariërs zijn het erover eens dat democratie vaak overeen komt met “de dictatuur van de meerderheid”.

Over dit grondbeginsel van libertarisme ben ik het met jullie eens. Juist in deze tijd vind ik het belangrijk om dat te benadrukken, omdat overheden vandaag vormen van dwang gebruiken die elke libertariër doen huiveren. Daarom lijkt het eigenlijk een vreemd moment om binnen de Libertarische Kerk over te gaan kissebissen over details. Echter: dit is ook het moment om een lonkend alternatief te presenteren aan mensen die beginnen in te zien dat vrijheid belangrijk is. Het wordt steeds duidelijker dat democratie kan leiden tot situaties waar geen redelijk mens vrolijk van wordt. In mijn ogen is geo-liberatarisme niet alleen in theorie beter, maar kan het ook de oplossing bieden voor twee belangrijke problemen waar we vandaag tegenaan lopen: onvrijheid en onbetaalbare grondprijzen.

Laat ik eerst schetsen waar het verschil tussen gewone libertariers en geo-libertariers in zit. Daartoe start ik met het bekende verhaal van een eiland waarop Crusoe en Friday aanspoelen. Wat is redelijk? Wat is vrijheid?

Rothbard schrijft dit over de rechten van de persoon die als eerste aanspoelt:

By finding land resources, by learning how to use them, and, in particular, by actually transforming them into a more useful shape, Crusoe has, in the memorable phrase of John Locke, “mixed his labor with the soil.” In doing so, in stamping the imprint of his personality and his energy on the land, he has naturally converted the land and its fruits into his property. 

Dit is de manier waarop niet alleen Rothbard en Locke over grondeigendom denken, maar ook de meeste andere mensen. We vinden het normaal dat mensen grond in bezit nemen, dat deze informatie in het kadaster belandt, en dat we grond vervolgens kunnen verhandelen, zoals we dat ook kunnen doen met alle andere “vruchten van onze arbeid”. De meeste libertariërs beschouwen handel in grond niet als een bijzondere situatie: het is in orde zolang er sprake is van instemming tussen de kopende en verkopende partij.

Natuurlijk wordt de vraag in welke mate Crusoe het eiland bezit pas relevant wanneer er een tweede persoon aanspoelt. En gelukkig gebeurt dit ook. Laten we eens lezen wat Rothbard hierover zegt. Allereerst benadrukt Rothbard de voordelen van vrije handel. Omdat we het daarover met elkaar eens zullen zijn, besteed ik daar hier verder geen aandacht aan. Wat verderop komen de rechten van Friday mbt grondeigendom ter sprake:

If Friday chooses the course of labor and production, then he in natural fact, as in the case of Crusoe, will own the land area which he clears and uses, as well as the fruits of its product. But, as we have noted above, suppose that Crusoe decides to claim more than his natural degree of ownership, and asserts that, by virtue of merely landing first on the island, he “really” owns the entire island, even though he had made no previous use of it. If he does so, then he is, in our view, illegitimately pressing his property claim beyond its homesteading-natural law boundaries, and if he uses that claim to try to eject Friday by force, then he is illegitimately aggressing against the person and property of the second homesteader.

Hier wordt een relatief eenvoudige situatie beschreven: er is voldoende ruimte voor Crusoe en Friday. Het eiland is zo groot dat Crusoe niet alles in gebruik heeft kunnen nemen. Het zou kinderachtig van Crusoe zijn als hij toch al het land claimde. Maar stel je nu eens voor dat Crusoe een terechte claim legde. Hij heeft bijvoorbeeld al het vruchtbare land in gebruik genomen door een enorme moes- en siertuin aan te leggen. In het uiterste geval is er niet alleen geen ruimte over waar Friday voedsel kan verbouwen, maar is er zelf geen hoekje vrij om een hutje neer te zetten. Wat dan?

Geo-libertariers hebben hier een standpunt over dat voor andere libertariers op het eerste gezicht bizar klinkt. Eerder aanspoelen en hard in de tuin werken, maakt Crusoe rechtmatig eigenaar van de verbeteringen die hij heeft aangebracht. Echter, op het wilde (“unimproved”) land zoals hij dat heeft aangetroffen, heeft hij door eerder aangespoeld te zijn niet meer rechten dan Friday.

Ik kan me de bezwaren tegen deze benadering goed voorstellen. Crusoe heeft hard gewerkt om struiken te verwijderen, grond te bewerken en plantjes te zaaien. Hij heeft hekjes neergezet. En opeens moet hij delen met iemand die hij niet heeft uitgenodigd. Het is belangrijk om te benadrukken dat Friday niet zomaar mede-eigenaar wordt de vruchten van de arbeid van Crusoe. Friday heeft slechts gelijke rechten op het onverbeterde land. Echter, later aanspoelen is geen geldige om iemand (veel) minder kansen op een redelijk en vrij bestaan te gunnen. Besef wat de consequenties van een strict eigendom van Crusoe enorm zouden zijn. In feite is Friday zijn slaaf als Crusoe rechtmatig eigenaar is van al het vruchtbare land en er zelfs geen plek over is om een hutje te bouwen. Hij kan Friday vragen om 7 dagen in de week 14 uur per dag te werken in ruil voor een plek voor een hutje en precies voldoende voedsel om te overleven. Crusoe hoeft dan zelf niet meer te werken. Friday zal zeker instemmen, omdat het alternatief terug de zee in gaan is. Door op de traditionele manier te denken over grondeigendom, accepteren we dat Friday een slaaf zou kunnen zijn.

In feite is dit waar het om gaat. Sommige mensen zijn van mening dat je zonder meer eigenaar van grond wordt door het te mixen met je arbeid. Geolibertariers denken hier anders over. De aarde is een geschenk aan de mensheid. Vrijheid houdt in dat we dit geschenk aan de mensheid eerlijk delen en vervolgens eventueel op basis van wederzijdse instemming zaken met elkaar gaan doen. Sinds ik geolibertarier ben, definieer ik vrijheid als “De gelegenheid om te beschikken over jezelf, je deel van de aarde en de vruchten van je arbeid”.

Ik besef dat dit er bij de meeste libertariërs niet direct als zoete koek in zal gaan. Dat is niet vreemd. Accepteren dat de aarde in haar natuurlijke toestand een geschenk aan de mensheid is, in plaats van een interessant beleggingsobject heeft verstrekkende gevolgen. Mijn overtuiging is echter dat er geen enkele zinnige reden te bedenken is waarom Friday veel minder recht op het eiland zou kunnen hebben dan Crusoe. Ook John Locke was het hier overigens mee eens. Hij formuleerde namelijk de “Lockean proviso”: je kunt land enkel in bezit nemen zolang er voldoende land overblijft voor de anderen.

Hoe zou een geolibertarische samenleving eruit kunnen zien? Ten eerste libertarisch. Wat dat inhoudt, hoef ik aan libertariërs niet uit te leggen. Het georgistische element wel. We zouden op deze manier kunnen redeneren:

 • De aarde in haar natuurlijke toestand is een geschenk aan de mensheid. Omdat ieder mens met gelijke grondrechten geboren wordt, heeft iedereen gelijke rechten op de aarde.
 • Verbeteringen zijn wel privé-bezit. Als ik een huis bouw, is dat van mij en kan ik dat verkopen volgens libertarische principes. Als ik een huis bouw of verbeter, word ik niet gestraft door middel van hogere belastingen.
 • Een eigen plek op aarde is natuurlijk wel gewenst. Als ik aardappels poot, wil ik niet dat een ander ze rooit en tegen me zegt: “De aarde is van iedereen”. En de meeste mensen wensen niet dat anderen door hun achtertuin banjeren.
 • In theorie zou je dat kunnen bereiken door Nederland in 16 miljoen gelijkwaardige stukjes te hakken. Hiermee is het probleem opgelost dat mensen zich na hun geboorte moeten “invechten”. In de praktijk zou deze methode echter allerlei bezwaren hebben.
 • Een meer realistische oplossing zou de hoofdelijk verdeelde grondwaardebelasting kunnen zijn. Niet stoppen met lezen, het gaat hier niet om een belasting die de politieke klasse in staat stelt om mee te profiteren van de hoge huizenprijzen. De overheid verdient niets aan de hoofdelijk verdeelde grondwaardebelasting. De grondwaardebelasting zou kunnen worden geheven over de waarde van grond die je bezit. (En vierkante meter Amsterdam is meer waard dan een vierkante meter Sappemeer.) De opbrengst wordt vervolgens hoofdelijk verdeeld. Bij het juiste tarief zou dit betekenen dat ieder zonder daarvoor te betalen over zijn eerlijke deel van de aarde kan beschikken. Een lager tarief stelt mensen in staat om in elk geval over een deel van hun eerlijke deel te beschikken.
 • In het systeem van de hoofdelijk verdeelde grondwaardebelasting kunnen mensen er ook voor kiezen om wat meer of minder grond bezitten. In dat geval betalen ze in feite een vergoeding aan de mensen voor wie minder ruimte overblijft, of ze ontvangen een soort basis-inkomen.
 • Vanuit ons huidige stelsel bekeken klinkt dat mogelijk raar. Echter, als we de situatie waarin elk zijn eerlijke deel van de aarde heeft als uitgangspunt beschouwen, is dat heel normaal. Mensen kunnen hun deel immers in ruil voor een vergoeding aan een ander beschikbaar stellen op basis van instemming. Dat is in feite wat hier gebeurt. Er is sprake van vrije handel. Het startpunt is echter niet meer dat sommigen zonder land beginnen en anderen geboren worden in een familie die honderden of duizenden hectares bezit.
 • Mensen die hard hebben gewerkt om hun plek op aarde te kopen of zelfs om te kunnen beleggen in grond hebben recht op een schadevergoeding. Tot nu te hebben we het niet als moreel onjuist gezien om te beleggen in grond, dus deze mensen mogen niet slechter af zijn dan mensen die hun spaargeld hebben omgezet in aandelen of bitcoins.
 • Openbare ruimte zou zeker ook moeten bestaan. Mensen mogen varen, wandelen of op het strand zitten zonder daarvoor aan iemand te betalen. Ik ben geen tegenstander van elke vorm van ruimtelijke ordening en beschouw het als wenselijk dat niet ons hele land wordt volgebouwd.

In een geolibertarische samenleving houdt vrijheid in dat een mens als startpunt kan beschikken over zijn plek op aarde. Geolibertariers beschouwen dit als normaal. Vervolgens kunnen mensen ervoor kiezen om heel hard te werken voor een paleisje en een sportwagen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om rustigaan te doen en in een stacaravan te wonen. Mensen zijn verlost van de zware last van het enorme bedrag dat we nu betalen aan de bezitters van de aarde.

Zonder geolibertarisme wordt lang niet iedereen geboren als een vrij mens. Tot nu toe viel dat misschien nog een beetje mee. Wie hard werkte kon de afgelopen decennia nog wel ergens een huisje kopen en afbetalen. Dat wordt echter voor steeds minder mensen mogelijk. Hoewel libertariërs meestal geen grote fans zijn van Picketty, moeten we erkennen dat een minderheid van de mensheid een steeds groter deel van het vastgoed bezit. Omdat vastgoed een prima belegging is, ligt het niet voor de hand dat deze trend stopt. Nu al kunnen veel mensen geen eigen huis meer kopen. Mensen die dat wel kunnen worden zijn heel goed in geld verdienen of worden geholpen door hun ouders. Vroeg of laat komt het moment waarop beleggers bijna al het vastgoed bezitten en mensen die zonder vastgoed geboren worden veroordeeld zijn om hun hele leven een hoge huur te betalen. Is dat vrijheid? Mijn overtuiging is dat een vrij mens geen slaaf zou moeten zijn van de overheid, maar ook geen slaaf van de bezitters van de aarde.

Ingezonden door Barend, auteur van “kappen met certificeren” en webmaster van redelijkemensen.nl Indien gewenst breng ik u in contact met de auteur (mail naar info@vrijspreker.nl)

76 REACTIES

 1. @Barend;
  1) iemand verbieden om iets te doen of te maken in verband met intellectueel eigendom is op zijn minst discutabel.
  2) Iemand dwingen om met anderen samen te werken om een bepaald gemeenschappelijk doel te realiseren is gevaarlijk.
  3) Een bemoeizuchtige overheid veroorzaakt meestal veel problemen.
  Ad1) Intellectueel eigendom is ook eigendom. Ten tweede is mij niet geheel duidelijk wat je bedoelt? Ik vermoed dat je niet veel van ip af weet.
  Ad2) Niet per se. Kan, maar hoeft niet.
  Ad3) Waarom bemoeizucht beperken tot de overheid? Bemoeizucht van wie ook kan vervelend zijn en kan gezien worden als een daad van agressie.

  • Ad1: Voor een niet-jurist weet ik redelijk wat van IP af. Maar ik heb op z’n minst wat twijfels bij de wenselijkheid van IP. Een ander verbieden om je na te apen is een vorm van initiatie van geweld. Een ander nadoen is geen initiatie van geweld.

   Ad2: Ik neem toch aan dat de meeste libertariers nogal terughoudend zijn met het gebruiken van dwang als middel om samenwerking tot stand te brengen. Of heb ik me vergist en is het rondsturen van blauwe enveloppen toch de beste manier om de wereld te verbeteren?

   Ad3: Het probleem van de overheid is dat deze dwang kan gebruiken. Als de overheid zegt dat verhuizen stom is, en dat ik daarom overdrachtsbelasting moet betalen, is dat een probleem. Als de buurvrouw zegt dat verhuizen stom is, gebruikt ze meestal geen agressie om haar woorden kracht bij te zetten. Natuurlijk kun je ook als burger geweld initieren. De meeste burgers vinden het normaal dat instemming nodig is. De overheid beschouwt instemming meestal niet als noodzakelijk.

   • Ad1. Je mag naapen. Daarom zijn voor een ieder in te zien. Je mag niet commercieel uitbuiten. Eigendom levert altijd beperkingen op. Zondermeer iemands fiets meenemen (met de bedoeling die te verhuren) mag ook niet.
    Ad2. Dwang is ongewenst. Niet per se gevaarlijk.
    Ad3. Meestal schrijf je. Maar niet uitsluitend. En evenmin als enige.

   • “Iemand verbieden om iets te doen of te maken in verband met intellectueel eigendom is op zijn minst discutabel.”
    Stephan Kinsella heeft een tiental jaren geleden hierover een uitgebreid pleidooi gehouden. Ik ben het er volstrekt mee oneens. Arbeid moet betaald worden. Dat betekent dat de arbeid die in het bedenken/uitvinden zit, ook betaald moet worden, uiteindelijk. Vaak kost het bedenken, uitvinden, optimaliseren heel veel uren. Wordt de arbeid niet betaald, dan is er geen economische drijfveer meer om iets te ontwkkelen, uit te pluizen, etc.

   • Dat betekent dat de arbeid die in het bedenken/uitvinden zit, ook betaald moet worden

    Iedereen koopt en verkoopt fietsen. Maar word ooit de bedenker van de fiets betaald, of zijn/haar familie (die nu leeft) ?

    dan is er geen economische drijfveer meer om iets te ontwkkelen, uit te pluizen, etc.

    Misschien geen economische drijfveer. Maar het leven is zoveel dieper dan alleen het economische. Vele wetenschappers hadden een compleet andere drijfveer, dan een economische drijfveer. Je kan niet overal maar een prijskaartje aanhangen

   • Ik beschouw zelf het inbreuk maken op “IP” niet als diefstal of initiatie van geweld. En ik zie het als een middel dat “vrienden van de overheid” kunnen gebruiken om concurrenten het leven zuur te maken. Oa op de site van het C4SS is over dit onderwerp redelijk wat te vinden.

    Eventueel wil ik er ooit nog wel eens een verhaaltje over tikken.

   • Ik schreef ooit voor C4SS. Heel slechte stukjes hahaha

    Maar, ik heb nog niet gevraagd of ze ze weghalen.

    Ik heb trouwens nu ruzie met ze. Het zijn fuckers. Ze zitten helemaal in die woke hoek. Die soort van D66/Bij1 woke onzin, kramen ze allemaal uit, de hele dag, om deugdzaam over te komen. Wel jammer.

   • @Leonardo
    Eigendom bestaat bij de gratie van schaarste en ideeën zijn niet schaars. Daarom kunnen er geen eigendomsclaims gelegd worden op ideeën. Bovendien werken IP rechten vaak heel vertragend op doorontwikkelingen van dat product. Het is veelzeggend dat ooit innovatieve bedrijven als Apple of Microsoft zich nu vooral bezig houden met het beschermen van hun marktpositie middels een klein leger aan advocaten. Het feit dat er arbeid verricht wordt is in principe geen argument voor beloning. Je kunt ook een grote kuil graven en die weer dichtgooien. Je hebt hard gewerkt, poeh, maar niemand gaat je ervoor belonen.

   • @Youp: Dank, eens.

    @Nayako: Dacht dat Gary Chartier en Kevin Carson best wel verstandige dingen schreven? Mogelijk wordt het wat ingewikkeld door het ruimer omschrijven van het begrip dwang/onderdrukking:

    Klassiek libertarisme: NAP en klaar is Kees. Dwang = geweld initieren. Simpel, duidelijk, consequent. (Hoewel we nog steeds meningsverschillen kunnen hebben over zaken zoals IP…)

    Geo-libertarisme: NAP + erkennen dat het een vorm van onderdrukking is om een ander te laten betalen voor zijn deel van de aarde.

    Een volgende stap is het erkennen dat er nog veel meer vormen van onderdrukking kunnen bestaan. Dit is niet altijd klinkklare onzin, maar het is wel erg lastig om de grens tussen onderdrukking en lange tenen of zielig doen op de juiste wijze te trekken. Daarom benadruk ik zelf het belang van het beschikken over je deel van de aarde. Dit stelt je in staat om als het je niet bevalt in de fabriek zelfstandig verder te gaan. Je kunt je eigen voedsel gaan verbouwen, maar je kunt ook een werkplaatsje bouwen en dingen gaan lassen en daarmee geld verdienen. Je kunt betaalbaar wonen. Zonder het delen van de aarde zijn veel mensen in feite loon- en belastingslaaf. Wie een hoge huur betaalt kan vaak niet anders dan braaf naar zijn werk gaan.

    Maar waar ik naartoe wilde: meer vormen van ondrukking serieus nemen/omarmen maakt de wereld wel erg ingewikkeld. En dat is de wereld in feite misschien ook wel. Maar jij hebt vanwege dit vraagstuk mogelijk ruzie met het C4SS kunnen krijgen?

   • Barend

    Ik stelde mij aan de C4SS voor als een ’trans gelokaliseerde, non-binaire Joodse Japanner, die zich identificeert als fietspomp’

    Het was een grapje van me, om woke een beetje op de hak te nemen. Je weet wel wat woke is, toch

    Maar C4SS is dus super woke en kon hier niet om lachen. Een van hun mensen is transgender en die heeft gevraagd of ik eraf gegooid kan worden hhihihihi

    Hij/zij (deze trans persoon) kon niet om dit soort fratsen lachen.

    Toen heb ik ze gemaild, dat ik vind dat ze een sekte zijn. Terwijl dat nou juist niet de bedoeling van C4SS was. Het zou een ‘outreach missie’ hebben, maar het is gewoon de scientology kerk geworden, maar dan de woke variant daarvan.

   • Ja, als we het over die woningproblematiek hebben

    Als het de overheid op een gegeven moment te heet onder de voeten word, dan gaan ze iets doen aan de woningnood en de uitbuiting. Dus, als de jongeren hun tanden laten zien, als het ware, dan pas komt Rutte in actie.

    Net als met die rellen laatst, in Rotterdam. Als de jongeren de boel plat branden, gaat die 2G wetgeving toch niet door, heel toevallig.

    Heb je de beelden gezien, van het woonprotest in DenHaag? Het zijn vrij grimmige beelden. De jongeren zijn EXTREEM kwaad en ze zijn met heel, heel, heel erg veel. Kortom, ze hebben……macht……

    En wat hebben we ook alweer aan macht? Best veel….

    Als ‘onze’ overheid de woningmarkt eerlijker maakt, is dat niet omdat ze zoveel van ons houd en zoveel om ons geeft, maar omdat ze bang voor ons geworden is. Alle rechten die je nu hebt, kwamen voort uit strijd, sabotage, gevechten, ongehoorzaamheid. Vrijheid word genomen, niet gegeven. Politici geven jou je vrijheid niet, want ze geven niets om je. Maar als je gevaarlijk wordt, is het een ander verhaal.

 2. Ik vind dat homesteading argument van Locke en Rothbard een beetje zinloos.

  Er is namelijk geen grond meer, om te homesteaden. In Nederland is al de grond of van de gemeente, of van beleggers. Dan kan je toch niet ‘homesteaden’. Dan kan je toch niet meer ‘je arbeid mixen met de grond’. Dit ‘homesteading’ is een heel theoretisch verhaal, dat niet correspondeert met de echte wereld. Niet meer, in ieder geval

  En zowel geo libertariers als de standaard libertariers, gaan voorbij aan de dimensie…macht….Je hebt grond, als je het kan behouden. Dan heb je het blijkbaar. De staat heeft grond, omdat niemand haar grond durft te kraken, omdat de staat gewelddadig is. De beleggers hebben grond, omdat niemand hun grond durft te kraken, omdat ze de staat achter zich hebben en de staat is extreem gewelddadig. Dat is de kern van het verhaal en daar lult iedereen altijd maar omheen. Ik heb mijn spullen, omdat ik ze kan behouden. Waarom kan ik ze behouden? Omdat ik ze niet laat afpakken, of omdat iets of iemand ze voor mij beschermd. Je kan tegen beleggers in vastgoed zeggen : het is niet eerlijk wat jullie doen. Maar ze luisteren dan toch niet. Je kan tegen de staat zeggen: het is niet eerlijk wat er gebeurt op de woningmarkt, maar dan luistert zij toch niet…..Tenzij….zij zich bedreigd voelt. Dan reageert zij wel. En als de staat haar grip verliest op de bevolking, zal zij zich bedreigd voelen en zal zij iets doen aan het woningprobleem. Zo simpel is het.

  Ja, ja, we leren wel van het inktzwarte cynisme van Nayako Sadashi

  Wat geo libertariers wel doen, is vingers op zere plekken leggen. Woningnood is een groot politiek, sociaal probleem van deze tijd. maar je hoort libertariers er niet zo over. Ze waren niet eens bij het woonprotest, van laatst. Daarnaast is het natuurlijk vreemd om te zeggen : de staat heeft macht over mensen, wat erg, dat belemmerd vrijheid. Maar de landadel zou geen vrijheid beperkende macht over mensen hebben. Een nogal botte analyse

  De huisjesbazen vragen veel meer van mensen hun inkomen, dan de staat. De huur is dertig keer hoger dan de belasting die mensen betalen. Je kan tegen mensen zeggen dat de staat de boosdoener is, maar zo ervaart men dat niet.

  Trouwens. Ik wist niet dat Locke zei : je kunt land enkel in bezit nemen zolang er voldoende land overblijft voor de anderen.

  Ik zeg tegen Locke : Je kunt land sowieso altijd in bezit nemen, als je daartoe de capaciteiten hebt. En als dat je lukt en als je dat wilt en als je de consequenties ervan wilt incasseren. Een basaal gegeven.

  • Om te kunnen homesteaden hoef je geen eigenaar van de grond te zijn. Met toestemming kan je prima op andermans grond homesteaden.

   • En wij krijgen toestemming, van gemeenten en/of beleggers en/of ontwikkelaars en/of speculanten?…..

    Het is toch allemaal theorie dit.

    Eigenlijk passen krakers het homestead principe consistent toe. Ze zeggen: wij hebben recht op een stukje van de aarde, dat is ons grondrecht. De staat geeft het ons niet en dus nemen wij het.

   • @Naya, neen, geen theorie. Krakers doen dat zelfs zonder toestemming. Dat beweer je althans.

   • Als je zegt : iedereen heeft een grondrecht op het hebben van een dak boven het hoofd en/of een stukje grond. Dan maken krakers slechts gebruik van dat recht. Als je het vanuit liberale/Lockean theorie bekijkt. Ze nemen waar ze recht op hebben en wat hen ontnomen wordt door de corrupte overheid. Althans, zo zou je het kunnen zien.

   • Normaal gesproken zie ik homesteaden als het in bezit nemen van grond die eerder niet in bezit was. (Hoewel ook daar natuurlijk wel wat twijfels over zijn, oa ivm Indianen.) Een stelsel van een soort grondeigendom is nodig om een normaal leven te kunnen leiden. Locke bedacht daarvoor een verantwoording. Grond die al in bezit genomen is, kun je volgens deze uitleg van het begrip homesteaden niet in bezit nemen.

    Kraken is een andere visie op eigendom, die bij veel libertariers niet zo goed zal vallen. Geo-libertariers kunnen er wel wat begrip voor opbrengen omdat ze het onrecht zien van het veel moeten betalen voor je plek op aarde.

    Een belangrijk onderdeel van libertarisme zijn sterke eigendomsrechten. Je bent pas echt vrij als je echt de baas bent over je bezittingen. Eigendomsrechten zijn oa niet sterk wanneer de overheid steeds dingen van je afpakt of allerlei extra eisen stelt. Als de overheid je verbiedt om je caravan in je tuin te zetten, betekent dit dat je eigendomsrecht niet zo heel sterk is.

    Gewone linkse mensen vinden dat alles een beetje van iedereen is. Ze vinden het daarom normaal dat alle eigendomsrechten erg zacht zijn.

    Geolibertariers maken een duidelijk onderscheid tussen “self-ownership” en “world-ownership”. Op de aarde hebben mensen gelijke rechten. Over jezelf en je bezittingen (en over je deel van de aarde) ben je echt zelf de baas.

    Het eerlijk delen van de aarde kan op verschillende manieren. De hoofdelijk verdeelde LVT is mogelijk de beste manier om ieder gratis over zijn deel van de aarde te doen beschikken.
    .

  • “Ik wist niet dat Locke zei : je kunt land enkel in bezit nemen zolang er voldoende land overblijft voor de anderen.”
   Dit noemt men wel het Lockean Proviso. https://en.wikipedia.org/wiki/Lockean_proviso
   The Lockean proviso is a feature of John Locke’s labor theory of property which states that whilst individuals have a right to homestead private property from nature by working on it, they can do so only “at least where there is enough, and as good, left in common for others”.

   Ik lees nu trouwens dat deze term bedacht is door Nozick. Zijn werk zal in deze kringen misschien ook wel vrij bekend zijn.

   Later ga ik verder met reageren…

   • Dus volgens Locke, zouden we nu geen land meer kunnen nemen? Er is namelijk niet meer genoeg voor mensen.

    Het punt is natuurlijk wel, dat er nu veel meer mensen op de wereld leven, dan in de tijd van Locke. Er is een enorme overbevolking gaande. Er is geen niemandsland meer. Alles is van de overheid, of van de speculanten. Je kan je individuele vrijheid niet meer via ‘homesteading’ manifesteren. Maar dat had ik net al gezegd.

    Misschien kan het nog in Afrika. Mits je dus wel gewapend bent, om je genomen property daar dan te beschermen, af te bakenen. Het zal riskant worden.

    https://www.youtube.com/watch?v=-YGPXG-oWBM

   • Grond die nog niemand in bezit heeft verwerven is nu idd geen optie meer. Als we op de gangbare manier naar grondbezit kijken, kun je nu aan grond komen door het te kopen, en is het OK dat je daarvoor een enorme prijs betaalt.

    Sommige mensen maken van de Lockean Proviso dat zodra grond schaars begon te worden, het in bezit nemen van grond niet meer in orde was.

    In een redelijke wereld kunnen mensen over hun deel van het geschenk aan de mensheid beschikken. Dat betekent dat we grond niet meer zomaar als normale handelswaar zijn, en dat eigendomsrechten in feite minder sterk worden. Zomaar alle rollen WC-papier kopen in de winkel mag. Zomaar heel veel grond mag ook, maar dan moet je wel LVT betalen.

    Met de hoofdelijk-verdeelde-LVT-truc ontvangt ieder bv elke maand een bedrag dat voldoende is om te betalen voor zijn deel van de aarde. Als de prijzen voor grond heel hoog zijn, moet de LVT omhoog.

    Grond bezitten zou in dat geval dus nog gewoon kunnen. Er bestaan prima redenen om meerdere woningen te bezitten en verhuren. Misschien willen mensen een woning tijdelijk huren in plaats van het gedoe van een huis kopen. Misschien is het in het geval van een woongroep handig als 1 persoon eigenaar is en de rest bij hem huurt. Enzovoort.

  • Barend

   1Een stelsel van een soort grondeigendom is nodig om een normaal leven te kunnen leiden.

   Hoe dat te organiseren, zonder dat het corrumpeert en/of tot een staat leidt (en dus corrumpeert)

   Kraken is een andere visie op eigendom, die bij veel libertariers niet zo goed zal vallen

   Nee, je triggerd ze dan, als je pro kraken ben. Ze krijgen dan een soort mental breakdown. Ik ben eigenlijk alleen tegen kraken, omdat ik krakers altijd klootzakken vind. En omdat ik een hekel heb aan ‘de kraak scene’. Ik heb een hekel aan leren jasjes en hanenkammen en niet onderbouwde woke meningen.

   Maar in een land dat zo slecht omgaat met huisvesting, vind ik het begrijpelijk dat mensen kraken. Sue me for it (begin nu een rechtszaak tegen me) (ik overschrijd het NAP, met deze ketterse uitspraak/gedachte)

   Libertarisme zegt : de verneukte woningmarkt komt door de staat. Is kraken dan niet een manier om de staat aan te vallen, vanuit libetarisme gezien? Een soort wraak? Maar goed, laat maar.

   Geolibertariers maken een duidelijk onderscheid tussen “self-ownership” en “world-ownership”. Op de aarde hebben mensen gelijke rechten. Over jezelf en je bezittingen (en over je deel van de aarde) ben je echt zelf de baas.

   Ik vind het wel een sympathieke theorie, hoor. Ik vraag mij alleen af, hoe het in praktijk te brengen? Wat is het programma? Hoe wordt het een werkelijkheid, in het hier en nu? Dat mis ik een beetje. Ik mis de praxis. Het is weer zo’n theorie, die voornamelijk in de geest bestaat, in the theorie. Vrijheid moet zich materialiseren, doet het dat niet, dan is het een……spook…..

   • Voor de duidelijkheid: ook kraken kan misschien soms een oplossing zijn. Maar ik zou het een wat grove oplossing vinden om er een hele samenleving op te baseren.

    Vergelijk het met een studentenhuis. Je kunt afspreken dat je allemaal wel eens boodschappen doet en dat iedereen brood, melk en beleg kan pakken. Je kunt elkaar erop aanspreken als de ene persoon veel minder vaak boodschappen betaalt dan de anderen. Dat is vergelijkbaar met kraken.

    Een andere manier om de kosten van de boodschappen te delen, is een lijst waarop iedereen de prijs van zijn gehaalde boodschappen schrijft. Die kosten kun je dan delen. Deze methode is iets nauwkeuriger en zorgt ervoor dat het niet meer nodig is dat ieder ongeveer even vaak boodschappen doet.

    De meest saaie weg naar het delen van de aarde is als volgt:
    1) De meeste mensen beseffen dat het delen van de aarde normaal is en dat het idioot is dat ieder hard moet werken voor zijn plek op aarde.
    2) Mensen stemmen enkel nog op partijen die de hoofdelijk verdeelde LVT in hun programma hebben staan.
    3) De overheid voert een hoofdelijk verdeelde LVT in. Ieder kan nu gratis over zijn deel van de aarde beschikken zonder daarvoor krom te liggen.

    Ik heb me wel eens laten vertellen dat de slavernij niet op de hierboven beschreven manier is afgeschaft. (Misschien heeft iemand hier daar meer kennis over?) Ik meen dat opstanden van de slaven een belangrijke rol hebben gespeeld bij de afschaffing van de slavernij, in combinatie met het besef dat slavernij eigenlijk ook wel onredelijk is.

    Dit zou een andere route naar het delen van de aarde kunnen zijn.

    1) De meeste mensen beseffen dat geo-libertarisme redelijk is en dat mensen dus recht hebben op vrijheid en hun plek op aarde.
    2) De overheid houdt vast aan een systeem waarin mensen niet vrij zijn en beleggers en de overheid veel moeten betalen voor hun plek op aarde.
    3) Er ontstaan opstanden. De mensen zijn woedend dat de overheid ze geen vrijheid gunt. De mensen zijn woedend dat ze krom moeten liggen voor hun plek op aarde. Ze stoppen met huur betalen en slaan massaal aan het kraken enz.
    4) Als het stof neergedaald is, omarmt men een stelsel van hoofdelijk verdeelde LVT.

    Ik denk dat het krom liggen voor (of niet kunnen beschikken over) je plek op aarde veel overeenkomsten heeft met slavernij. Een ander heeft niet jou ten onrechte in bezit genomen (zoals bij slavernij), maar wel jouw deel van de aarde. Als je je plek op aarde opeist, moet je daarvoor een enorm bedrag aan losgeld betalen. Daarom moet je hard werken in een fabriek. Daarom kun je geen eigen bedrijfje starten. Daarom kun je niet je woonboot ergens neerleggen.

    De wereld veranderen is mogelijk niet zo eenvoudig, ik kan niet met zekerheid zeggen welke methode gaat werken. Misschien moet ik anders maar geo-libertarische stickers op lantaarnpalen gaan plakken? Tsja…

   • Kameraad

    Voor de duidelijkheid: ook kraken kan misschien soms een oplossing zijn. Maar ik zou het een wat grove oplossing vinden om er een hele samenleving op te baseren.

    Kraken is een oplossing, als je dat een oplossing vind. Als je wilt kraken, ga je kraken. Want dat wil je, dus dan doe je dat. Leve de wil !

    Kraken is trouwens geen oplossing, want je wordt er binnen een halve dag weer uit gezet, uit dat pand, dat je kraakt.

    Kraken is ook niet bedoeld om ‘een samenleving’ te creëren. Het heeft geen verdere politieke ambities

    Ik vind de vergelijking ‘studentenhuis/de samenleving’ niet helemaal treffend.

    De meest saaie weg naar het delen van de aarde is als volgt:
    1) De meeste mensen beseffen dat het delen van de aarde normaal is en dat het idioot is dat ieder hard moet werken voor zijn plek op aarde.

    Ok, dan ga je dus uit van een grootschalige mentaliteitsverandering. Een beetje zoals dat het in de jaren zestig ineens normaal werd om lang haar te hebben en popmuziek te luisteren. Een culturele shift.

    Ik ben het trouwens wel met je eens hoor. ik vind het ook vrij bizar, dat mensen van mijn leeftijd dan 2300 per maand betalen voor ‘een studie’. Maar goed, ik ben hen niet. Misschien vinden zij het allemaal doodnormaal.

    2) Mensen stemmen enkel nog op partijen die de hoofdelijk verdeelde LVT in hun programma hebben staan.

    Ja, hoeveel partijen zullen dat zijn? Ik denk dat alleen de SP het zou willen overwegen. De LP wilt dit niet, denk ik. Weet ik bijna zeker.

    3) De overheid voert een hoofdelijk verdeelde LVT in. Ieder kan nu gratis over zijn deel van de aarde beschikken zonder daarvoor krom te liggen.

    Dus dan moeten partijen (zonder geweld) aan de macht komen, die deze LVT in gaan voeren? Maar mensen stemmen in Nederland altijd alleen maar tegen hun eigen belang in. Dus ik denk niet dat dit er gaat komen.

    Dit zou een andere route naar het delen van de aarde kunnen zijn.

    1) De meeste mensen beseffen dat geo-libertarisme redelijk is en dat mensen dus recht hebben op vrijheid en hun plek op aarde.
    2) De overheid houdt vast aan een systeem waarin mensen niet vrij zijn en beleggers en de overheid veel moeten betalen voor hun plek op aarde.
    3) Er ontstaan opstanden. De mensen zijn woedend dat de overheid ze geen vrijheid gunt. De mensen zijn woedend dat ze krom moeten liggen voor hun plek op aarde. Ze stoppen met huur betalen en slaan massaal aan het kraken enz.
    4) Als het stof neergedaald is, omarmt men een stelsel van hoofdelijk verdeelde LVT.

    Dit lijkt mij een logischere strategie/ontwikkeling. En dan ga je dus uit van een massale insurrectie. Eindeloze burgerlijke ongehoorzaamheid en agitatie, zoals vroege Amerikaanse anarchisten daar ook vanuit gingen.

    De wereld veranderen is mogelijk niet zo eenvoudig, ik kan niet met zekerheid zeggen welke methode gaat werken. Misschien moet ik anders maar geo-libertarische stickers op lantaarnpalen gaan plakken? Tsja…

    Kameraad. Je hebt duidelijk een maatschappelijke omwenteling voor ogen. Je anarchisme is niet een persoonlijk/egoïstisch anarchisme, maar een politiek anarchisme.

    Het plakken van stickers en het lopen van demonstraties/uitdelen van folders lijkt mij dan inderdaad een vereiste.

    Zo ben ik bijvoorbeeld iemand, die altijd alle politieke stickers leest die op lantaarnpalen geplakt zijn. En ik lees de stickers van de bedrijven en feesten etc. Op die manier kan je in ieder geval mensen in contact brengen met je ideeën. En zo kan je dan langzaam een daadwerkelijke beweging opbouwen.

   • Ze noemen me kamaraad op een libertarische website 🙂

    Maar als iemand nog een goed adresje weet om stickers te laten printen houd ik me dus aanbevolen…

    De juiste weg naar een redelijke samenleving, dat blijft een interessant vraagstuk…

   • Er zijn super veel van die adresjes. Ik weet wel iemand, maar dan verklap ik mijzelf zegmaar min of meer. Dan verlies ik een pseudoniem

    Wel denk ik dus dat je mensen kan bereiken, met je verhaal. Omdat er dus

    1 woningnood is. En wonen misschien wel een van de grootste politieke vraagstukken van dit moment is

    2 Omdat de gewone libertarische beweging zich hier niet intensief mee bezig houd

    3 Omdat de links anarchistische beweging deze problematiek ook aankaart, maar een totale puinhoop is en bestaat uit sukkels. En dus, zal jij meer bijval krijgen. Je concurreert ze makkelijk weg.

    4 Omdat je relatief gematigde standpunten hebt

    5 Omdat veel mensen verlangen naar drastische ommekeer, maar niet gediend zijn van marxisme en wel nog voor de markt zijn.

 3. Dit is een goed voorbeeld van een libertaries artikel dat iets uitlegt. Ik mis alleen de praktische uitkomst, hoeveel m2 krijgt iedere inwoner dan na delen door 16 miljoen? En neem dan de oppervlakte met aftrek van wegen, water, natuur, etc. Als die uitkomst te klein is kun je natuurlijk landbouwgrond gaan volbouwen/verdelen, maar het is geen goed idee om afhankelijk te worden van andere landen.

  • Het is inderdaad een goed stukje, dat de boel systematisch uitlegt

   Ik vraag mij inderdaad ook af, hoe dit alles dan georganiseerd word, zonder naar geweld te grijpen. De overheid en de speculanten, gaan toch niet zomaar hun grond en dus hun machtspositie weggeven.

   Geolibertarisme wilt uit gaan van een soort gradualism? Dwz, geen politieke revolutie, maar een sociologische evolutie?

   • Je zou het haast vergeten maar de overheid dat zijn wij. Wat van de overheid is, is van de gemeenschap, dus van ons allemaal.

    Vraagje: homesteaden is toch niet alleen je eigen voedsel produceren? Het betekent toch zelfvoorzienend zijn?

   • Ik ben de overheid? Wat heb ik met de overheid te maken? Ik ben geen politicus, geen ambtenaar, geen minister, geen politieagent….

    Ik ben niet de overheid….Misschien jij wel, maar ik niet.

    Wat van de overheid is, staat 20 jaar lang leeg en word dan verkocht aan een vastgoedspeculant. Niemand heeft er iets aan.

    De gemeenschap en gemeenschappen, staan los van de overheid. Zijn losgeweekt van de overheid.

   • In een democratie -men zegt dat Nederland een democratie dus het volk regeert- zijn wij de overheid.

   • @Prochrist
    Wel een interessante vraag is wat/wie de overheid is…

    Het gaat erom wie de baas is en wie bepaalt wat goed is en wat kwaad is.

    Vanuit Christelijk perspectief: wie bepaalt wat goed is en wat kwaad is, God of een clubje politici die succesvol campagne hebben gevoerd? Als God en de overheid elkaar tegenspreken, naar wie moeten we dan luisteren? Hoeven we ons niet meer aan de 7 geboden te houden als de overheid dat zegt?

    Libertariers zijn niet (altijd) Christelijk. Maar in feite is het idee van Natural Law vergelijkbaar met het idee van God die vertelt wat goed is en wat slecht is. Wat goed en slecht is ligt vast. Het wordt dus niet bepaald door de overheid. Door goed na te denken kunnen we proberen om steeds beter te ontdekken wat die Natural Law inhoudt, dwz wat goed is en wat slecht is. Vroeger vonden veel mensen slavernij normaal. Tegenwoordig beseft vrijwel iedereen dat slavernij niet in orde is. Dat is in feite het wat beter begrijpen van de Natural Law. En misschien is God het wel eens met de Natural Law.

   • Maar slavernij bestaat nog steeds, op grote schaal. Sterker nog, als ik het goed heb zijn er meer slaven op de wereld dan ooit. Alleen hoor je er niet over. Ik las er ooit een ebook over, a very short introduction into modern slavery

    Slavernij is wel illegaal, maar het bestaat wel. En het bestaat, omdat mensen ermee weg komen. Dus de wetten veranderen, maar veranderd dat ook de praktijk?

  • @Een ander. In dit artikel heb ik enkel het morele standpunt gemaakt. Liefhebbers stuur ik evt mijn boekje We zijn vrij en de aarde is gratis, waarin meer details aan bod komen.

   Grofweg zou dit voor NL de uitkomst zijn:

   Grondwaarde NL heel voorzichtig geschat: 50 000 pp. (Gebouwen tellen uitdrukkelijk niet mee.)
   Of in vierkante meters:
   Oppervlakte grond voor wonen en werken: 150m2 pp
   Landbouwgrond: 1100m2 pp

   Op wereldschaal:
   Ca 6000m2 of $8000 pp aan alleen al landbouwgrond.

   Deze cijfers zijn nadrukkelijk slechts een eerste bierviltjesberekening.

   Twee zaken om nog te benadrukken:

   *Omdat we tot nu toe grondeigendom niet als verkeerd zien, zouden grondeigenaren gecompenseerd moeten worden. Iemand die belegd heeft in grond zou niet benadeeld moeten worden tov iemand die belegd heeft in aandelen. Een boer die generaties lang had heeft gewerkt om land te kunnen kopen, kun je natuurlijk niet zomaar zijn land afpakken.

   *In het nieuwe stelsel zie ik nog steeds een belangrijke rol voor professionele boeren. Burgers hebben het recht om zelf op 1100m2 hun eigen voedsel te gaan produceren. Sommigen zouden dat wel willen proberen. In de meeste gevallen zal dat echter geen groot succes zijn. Echte boeren kunnen dat beter en efficienter. Daarom ga ik ervan uit dat ook in een geolibertarische samenleving de boeren het voedsel produceren.

   En nu ga ik slapen, ander keertje verder…

   • Je kunt wel alle grond herverdelen, volgens welke sleutel dan ook, en de eigenaren compenseren, uit wiens portemonnee dan ook; het punt is dat een aantal jaren later sommige mensen hun grond verkocht of verspeeld zullen hebben, ongelukkige investeringen hebben gedaan of gestorven zijn; terwijl anderen een succesverhaal kunnen voorleggen waardoor hun grondbezit exponentieel is toegenomen en het totale grondbezit weer volledig ‘oneerlijk’ is geworden. Wat ga je dan doen? opnieuw herverdelen?

   • @Youp
    Grond herverdelen a la Zimbabwe (er zijn allerlei voorbeelden van “Land reform” te vinden) is een slecht idee: het houdt het systeem in stand. Als we het op deze manier aanpakken, worden er spoedig weer mensen geboren zonder (toegang tot) land.

    Verder is grond herverdelen erg schadelijk: het maakt bedrijven kapot.

    Daarom zou het middel de hoofdelijk verdeelde LVT kunnen zijn. Hiermee compenseer je in feite elke maand de mensen die niet hun deel van de aarde in bezit hebben.

    Even een rekenvoorbeeld van vier mensen die op een eiland zitten. Op volgorde van aanspoelen:
    1 Piet, bezit 3/4 van het eiland.
    2 Klaas, bezit 1/4 van het eiland
    3 Henk, bezit geen land
    4 Jan, bezit geen land.

    Het land herverdelen zou kunnen, maar dat heeft de genoemde nadelen. En misschien wil Jan wel leven als visser en heeft hij enkel een plekje nodig voor zijn woning en nog een beetje ruimte om zijn netten neer te leggen.

    Hoe zou de hoofdelijk verdeelde LVT dan werken?

    Stel dat de huurprijs van je eerlijke deel van het eiland E500/maand is. Dan zou de uitkering uit de LVT-opbrengst per persoon E500 per maand moeten zijn. Ieder ontvangt dus E500/maand.

    Wie betaalt dit?

    Piet betaalt 3/4 van de benodigde E2000, dit is E1500.
    Klaas betaalt 1/4 van de benodigde E2000, dit is E500.

    Op deze manier kan ieder over zijn deel beschikken. Dat hoeft echter niet. Mensen kunnen ervoor kiezen om met minder land genoegen te nemen. En mensen kunnen meer land houden, dan betalen ze de anderen daarvoor in feite een vergoeding.

   • @Barend
    Dank voor je uitleg. Het is geen herverdeling, maar een belasting op land. Ik begrijp dat je voorbeeld een simplificatie is, in werkelijkheid zijn niet alle stukken grond van dezelfde kwaliteit of populariteit. Ook kan de waarde veranderen als er bv een belangrijke grondstof wordt gevonden. Ik vermoed dat de waarde van de grond bepaald zal gaan worden door een derde partij als een overheid wat helaas nogal problematisch is want te beïnvloeden. Je zit sowieso direct vast aan een besturende klasse zolang de registratie niet door een algoritme en een smart contract worden afgehandeld. Aan de andere kant is het wel de ultieme privatisering van grond. Ik vrees voor het risico dat de globalisten: Soros, Gates, Bezos, Rockefeller, Rothschild, snel heel veel land gaan oprapen voor hun technocratische agenda. Je kunt nu immers een land of een flink deel ervan kopen. Wat als je daarna zegt: ik doe niet meer mee? Een oorlogje? Ook vermoed ik dat de eigendomsbelasting botweg doorberekend zal gaan worden aan de huurders. Ik vrees dat het idee te theoretisch is en mensen beter land kunnen ontginnen, beschikbaar maken voor bewoning, wat mensen altijd al gedaan hebben door grote delen oerwoud bewoonbaar te maken of, zoals in NL, land van de zee te winnen.

   • @Barend

    Je gaat er dus wel vanuit, dat de mensen die de boel verdelen en registreren en bepalen hoeveel iets waard is, integer zullen zijn. En niet beïnvloedbaar/omkoopbaar. Ook ga je ervanuit dat ze de mooiste stukjes grond niet zullen weggeven aan hun vrienden/familie.

    Hoe ga je tegen dat mensen toch nog gaan handelen met grond? Als ze dat gaan doen?

    Wel zou het denk ik voor nu een oplossing zijn, die geo libertarisme, maar ik weet niet hoelang het duurt voordat het corrumpeert. We zien overheden de hele tijd corrumperen. Waarom zou zo’n geolibertarische, minarchistische overheid niet corrumperen? Omgekocht worden? Geïntimideerd worden?

    Het idee is inderdaad vrij theoretisch. Het bestaat in de geest, als concept. Het wordt al interessanter zodra het daadwerkelijk toegepast gaat worden. Maar hoe? Via een geo-libertarische partij, in de tweede kamer? Mensen weten al niet wat normaal libertarisme is, laat staan geo libertarisme.

    Sorry dat ik een beetje een spelbreker ben.

   • @Youp en Nayako

    A. Tsja, vrijheid is een continue strijd. Ten tijde van de Amerikaanse revolutie hebben ze heel erg hun best gedaan om vast te leggen hoe vrijheid gewaarborgd kan worden. Ze hebben allerlei waarschuwingen opgeschreven dat de overheid de grootste bedreiging van onze vrijheid is. En toch…

    B. Handel in grond wil ik dus zeker NIET tegenhouden. Mensen kunnen grond gewoon kopen en verkopen. De ene persoon wil boer worden, den andere persoon wil de hele dag computerspelletjes spelen. Het kadaster registreert wie welke grond bezit. Het maken van een kaart met grondwaardes is prima mogelijk. Inning van een LVT is dus heel veel eenvoudiger dan elke andere vorm van belasting. Ieder stukje grond heeft een eigenaar. Een waarde toekennen aan grond is te doen. Hoeveel zou een leeg kavel van 300m2 opleveren in Amsterdam-Centrum of in Winschoten-Oost? Natuurlijk zullen politici die grond in Amsterdam bezitten proberen om de grondprijzen daar te laag in te schatten. Natuurlijk heeft een overheid de neiging om de opbrengst zelf op te maken ipv te verdelen. Maar als de overheid iets zou moeten doen, dan is dit het!

    C. Juist dit middel zou werken als de globalisten de aarde volledig opkopen. (In feite is dit zelfs de reden waarom deze LVT noodzakelijk is om onze wereld leefbaar te houden.) Stel dat Gates 100% van Nederland opkoopt en aan elke Nederlander het deel waar hij recht op heeft te huur aanbiedt voor E10 000 per maand. In dat geval zou de LVT zo hoog moeten zijn dat elke Nederlander E 10 000 per maand ontvangt.

    Op deze manier wordt beleggen in vastgoed dan ook minder interessant. Huizen verhuren kan nog steeds, maar de huurder betaalt je voor muren, ramen en deuren, en niet voor het feit dat de grondeigenaar een machtspositie heeft en de huurder onmogelijk een stukje verderop zijn eigen hutje neer kan zetten.

   • Maar als de overheid iets zou moeten doen, dan is dit het!

    Ja, maar dan ga je er dus vanuit dat de overheid er voor jou en mij is en niet slechts voor Swybert van der Lienden.

    Je zegt eigenlijk: ik wil een overheid die er voor iedereen is. Hetzelfde als wat marxisten zeggen.

    Ik denk dat je ideeën wel bijval kunnen krijgen. Maar dan is het dus nu wel de bedoeling om een beweging te beginnen, een soort partijkas, stickers plakken, ludieke acties. Ik zou mij niet gaan richten op ‘de tweede kamer’.

 4. De aarde in haar natuurlijke toestand is een geschenk aan de mensheid. Omdat ieder mens met gelijke grondrechten geboren wordt, heeft iedereen gelijke rechten op de aarde.

  Ik geloof niet in rechten. Rechten worden je gegeven en degene die ze je gaf, kan/zal ze ook weer wegnemen. Rechten = een legale fictie.

  Verbeteringen zijn wel privé-bezit. Als ik een huis bouw, is dat van mij en kan ik dat verkopen volgens libertarische principes. Als ik een huis bouw of verbeter, word ik niet gestraft door middel van hogere belastingen.

  Wanneer is iets dan een verbetering? Hoe meet je dat?

  Een eigen plek op aarde is natuurlijk wel gewenst. Als ik aardappels poot, wil ik niet dat een ander ze rooit en tegen me zegt: “De aarde is van iedereen”. En de meeste mensen wensen niet dat anderen door hun achtertuin banjeren.

  Daarom hebben ze dus in Amerika het idee van wapenbezit. Voor als iemand door je achtertuin banjert.

  In theorie zou je dat kunnen bereiken door Nederland in 16 miljoen gelijkwaardige stukjes te hakken. Hiermee is het probleem opgelost dat mensen zich na hun geboorte moeten “invechten”. In de praktijk zou deze methode echter allerlei bezwaren hebben
  Een meer realistische oplossing zou de hoofdelijk verdeelde grondwaardebelasting kunnen zijn. Niet stoppen met lezen, het gaat hier niet om een belasting die de politieke klasse in staat stelt om mee te profiteren van de hoge huizenprijzen. De overheid verdient niets aan de hoofdelijk verdeelde grondwaardebelasting. De grondwaardebelasting zou kunnen worden geheven over de waarde van grond die je bezit. (En vierkante meter Amsterdam is meer waard dan een vierkante meter Sappemeer.) De opbrengst wordt vervolgens hoofdelijk verdeeld. Bij het juiste tarief zou dit betekenen dat ieder zonder daarvoor te betalen over zijn eerlijke deel van de aarde kan beschikken. Een lager tarief stelt mensen in staat om in elk geval over een deel van hun eerlijke deel te beschikken.

  Je hebt dan wel een enorm ambtelijk apparaat nodig, die dit alles gaat bijhouden. Een overheid, eigenlijk. En overheden corrumperen, de hele tijd, hebben we gezien. We moeten een overheid hebben, die er voor de mensen is en die mensen de mogelijkheid geeft om in vrijheid te leven, is wat je zegt. Het punt is dat de overheid die we nu hebben, er ook zogenaamd is voor de mensen. In theorie zijn Nederlanders nu ook vrije, gelijke burgers. Alleen betalen ze wel 3400 huur per maand, voor drie vierkante meter.

  Je wilt een ambtenarij, die zich alleen bezig houd met de grond tax. Ok, maar ambtenarij corrumpeert dus de hele tijd. Zo’n orgaan dijt uit. Het neefje van de ambtenaar wilde nog een baantje en dat kon geregeld worden. En zijn kinderen wilde nog weer een baantje en dat werd ook geregeld. En toen moest toch die grond tax wat uitgebreid worden. En nog weer een beetje uitgebreid. En mensen die bij de ambtenarij woonde, kregen voorrang, in het uitzoeken van een woonplek etc. Er hoeven maar een paar psychopaten tussen te zitten.

  In het systeem van de hoofdelijk verdeelde grondwaardebelasting kunnen mensen er ook voor kiezen om wat meer of minder grond bezitten. In dat geval betalen ze in feite een vergoeding aan de mensen voor wie minder ruimte overblijft, of ze ontvangen een soort basis-inkomen.
  Vanuit ons huidige stelsel bekeken klinkt dat mogelijk raar. Echter, als we de situatie waarin elk zijn eerlijke deel van de aarde heeft als uitgangspunt beschouwen, is dat heel normaal. Mensen kunnen hun deel immers in ruil voor een vergoeding aan een ander beschikbaar stellen op basis van instemming. Dat is in feite wat hier gebeurt. Er is sprake van vrije handel. Het startpunt is echter niet meer dat sommigen zonder land beginnen en anderen geboren worden in een familie die honderden of duizenden hectares bezit.

  Maar, wat libertariers dan zullen zeggen: De staat verpest de huizenmarkt. Geen staat bemoeienis in de huizenmarkt, zou al een soort geo libertarisme zijn, is dan het idee. Libertarisme en geo libertarisme hebben dan dezelfde doelen. In libertarisme zijn er veel meer woningen, ook voor de arme mensen en die zijn dan betaalbaar. En de markt zou dat dan faciliteren. In geolibertarisme zou een overheid de grond verdelen en zou men alleen nog maar uit gaan van detailhandel. In die zin is het een soort mutualisme. Maar toch ook weer niet, want mutualisme ging meer uit van de creatie van vrijwillige socialistische structuren, in het hier en nu, om zo het kapitalisme langzaamaan te overwoekeren.

  Voor mij geld. Het maakt mij allemaal niet zoveel uit, als het voor mij maar goed werkt, zegmaar. Ik zeg tegen jullie, maak het maar een maatschappelijke realiteit, dat libertarisme, of geo libertarisme. En als ik het dan prima vind, zal ik mij er niet tegen verzetten. Als ik het vervelend vind, ga ik ertegen ageren. By all means.

  Mensen die hard hebben gewerkt om hun plek op aarde te kopen of zelfs om te kunnen beleggen in grond hebben recht op een schadevergoeding. Tot nu te hebben we het niet als moreel onjuist gezien om te beleggen in grond, dus deze mensen mogen niet slechter af zijn dan mensen die hun spaargeld hebben omgezet in aandelen of bitcoins.

  Openbare ruimte zou zeker ook moeten bestaan. Mensen mogen varen, wandelen of op het strand zitten zonder daarvoor aan iemand te betalen. Ik ben geen tegenstander van elke vorm van ruimtelijke ordening en beschouw het als wenselijk dat niet ons hele land wordt volgebouwd.

  Ik vrees dat altijd alles wel van iets of iemand is. Omdat iets of iemand het claimt. Het strand is bijvoorbeeld zogenaamd van ‘de gemeente’, omdat ‘de gemeente’ het claimt. Maar zolang ik op het strand kan lopen, zonder daarvoor te hoeven betalen, is het niet zo relevant van wie het strand in theorie is. Het zijn allemaal slechts sociale constructies.

  • Je kan grond homesteaden als het vrije grond is, dus als niemand er een claim op heeft, maar ook als de claim van de huidige eigenaar onrechtmatig is. De overheid is de vertegenwoordigende organisatie van alle mensen op een bepaald grondgebied, maar niet perse de eigenaar van die grond.

   • Om je een voorbeeld te geven uit een polderlandschap als het onze: om hun stukje landbouwgrond tegen overstromingen te beschermen legden de boeren in het begin zelf een dijk aan rond hun perceel. Toen die private dijken elkaar aan de zeekant of rivierkant raakten, ontstond er een grote polder. De vele dijkjes binnen in de polder konden toen worden verwijderd, aangezien de buitendijk alle grond beschermde. Zo kwam er extra landbouwgrond vrij en verminderden de onderhoudskosten.

    Maar nu was iedereen afhankelijk geworden van het dijkonderhoud dat de boeren die aan de rivierkant of de zeekant woonden aan hun stukje dijk pleegden. Niet al die boeren konden of wilden daar voldoende geld voor vrijmaken. Daarom werden in de meeste polders waterschappen opgericht die het gezamenlijke dijkonderhoud voor hun rekening namen. Het geld daarvoor werd eerst op vrijwillige basis opgehaald. Maar als een boer met grond in het hart van de polder niet bijdroeg, had hij lagere kosten en dus een concurrentievoordeel tov zijn buren. Hij kon dan in principe alle grond verwerven als zijn buren failliet gingen.

    De waterschappen hebben daarom al gauw de vrijwillige bijdrage omgezet in een verplichte bijdrage (belasting). Begrijpelijk, maar niet rechtmatig. Het waterschap was immers geen eigenaar van de grond. Met de NL overheid is het in de meeste gevallen niet anders. Daarom is belastingheffing onrechtmatig en kan je de meeste publieke grond in principe gewoon homesteaden.

   • In de praktijk zullen overheden zich daar uiteraard tegen verzetten, maar als eenmaal vaststaat wie er in zijn recht staat, zal je op termijn de strijd kunnen winnen.
    __________
    “No dictator, no invader can hold an imprisoned population by force of arms forever. There is no greater power in the universe than the need for freedom. Against that power, governments and tyrants and armies cannot stand. The Centauri learned this lesson once. We will teach it to them again. Though it take a thousand years…we will be free.”

    ~ Babylon 5

   • Hoe kan een claim op een stuk grond van een rechtmatige eigenaar onrechtmatig zijn? Bovendien heb je als homesteader genoeg aan toestemming de grond te mogen gebruiken.

   • Met de NL overheid is het in de meeste gevallen niet anders. Daarom is belastingheffing onrechtmatig en kan je de meeste publieke grond in principe gewoon homesteaden.

    Je kan helemaal niets ‘homesteaden’. Bij mij in de stad de hoek stond een stuk grond leeg. De gemeente liet het allemaal verwaarlozen. Er stonden wat gebouwen op en die verloederde. Het stond zo’n 20 jaar leeg en er was een hek omheen gezet, want je mocht daar niet komen.

    Als ik daar naartoe was gegaan, naar dat stuk grond en er een huis op gebouwd had, was ik binnen een kwartier opgepakt, door de politie. Ik zou berecht worden en beboet en alles.

    Ze hebben deze grond uiteindelijk voor een vriendenprijsje verkocht, aan een of andere aannemer, die toevalligerwijs bevriend was met vele gemeenteraadsleden.

    Je hebt collectieve grond, (ooit) collectief bekostigde grond en woningbouw en deze wordt dan voor een klein bedrag verkocht aan vrienden van politici. Dat noemen ze dan ‘privatiseren’.

 5. Trouwens.

  Had het woonprobleem, de woningnood niet ook te maken met het feit dat vastgoed gewoon een beleggingsobject is. En heeft dat niet ook weer te maken met monetair beleid? Hierover kan ik niet genoeg zeggen.

  • Zolang een object bewoond kan worden, maakt het niet uit wie de eigenaar van dat object is. Een object heeft altijd een eigenaar. Monetaire beleid maakt idd dat mensen met geld op zoek gaan naar rendement. Pensioenfondsen hebben zelfs de opdracht tot het behalen van rendement. Als dat rendement met onroerend goed gehaald kan worden, gebeurt dat ook. Zeker nu de inflatie zo’n vier procent is.

   • Ja, precies. Die pensioenfondsen hebben er ook mee te maken. Die stoppen het geld in het vastgoed.

    En zo is vastgoed dus een currency geworden. Het is als een soort goudstaven. Het probleem is alleen, in goudstaven hoef je niet te wonen, in vastgoed wel….

    We zien hier dus wel een vorm van vervreemding opdoemen. Datgene waar we van afhankelijk zijn, is niet meer beschikbaar. Datgene dat bedoeld is voor ons leven, wordt omgezet in cijfertjes.

    In de stad zijn 5903 kledingzaken. Maar er zijn geen woningen voor mensen. De markt bied dus datgene dat we niet nodig hebben, maar het biedt niet datgene dat we wel nodig hebben.

    Je kan eindeloos kleding kopen, maar je kan niet ergens wonen. Even los van hoe het komt , de markt functioneert op dit moment niet.

    Ik geloof dat de overheid zelfs wilt, dat property zo duur is, omdat het dan een gunstige belegging is. Want dan kunnen die pensioenfondsen erin investeren.

   • Nee, alleen rechtspersonen met een rechtmatige claim mogen zich eigenaar noemen. Alleen een eigenaar kan rechtmatig bepalen wat er met het eigendom gebeurt. Dat anderen die geen eigenaar zijn zich toch met eigendommen bemoeien is simpelweg een gebrekkige rechtsorde die criminelen de ruimte geeft.

   • Ik vind de term ‘crimineel’ ook niet zo interessant, Peter

    Als een land een ander land de tyfus in bombardeert, dan is dat ‘heldhaftig’

    Maar als ik een zakje coke koop (stel dat) dan ben ik ‘een crimineel’

    Het is heel relatief allemaal.

    Het kan mij niet schelen, of mensen mij ‘een crimineel’ noemen of ‘een gegoede burger’ . Als ik zelf maar met mijzelf kan leven.

  • Hoe de woningnood veroorzaakt wordt;
   De overheid bepaald wat bouwgrond is en wat landbouwgrond. Er zijn boeren die graag grond willen verkopen om huizen te laten bouwen maar dat mag niet. Via het corrupte systeem koopt de gemeente of bevriende speculanten grond, veranderen het bestemmingsplan en verkopen de bouwgrond voor een fortuin.
   Zoek zelf het verschil in prijs tussen landbouwgrond en bouwgrond per m2 maar op…

   • Eens. En wat ruimer zijn met het toestaan om huizen te bouwen op landbouwgrond zou ook tijdelijk verlichting brengen. Helemaal loslaten van iets van bestemmingsplannen maakt me minder blij: ik denk dat het goed is dat er open gebieden (grotere stukken landbouw/natuur) zijn.

    De grondwaarde-toename door het bestemmingsplan te veranderen is idd enorm. De opbrengst hiervan gaat normaal gesproken naar een boer, de gemeente en/of een ontwikkelaar. Dus wie handig is en goede banden heeft met de overheid wordt rijk. Het nadeel ervan (minder open ruimte) is voor ons allemaal: ons land wordt iets minder leuk. Een positief voor ons allemaal is dat bouwgrond betaalbaarde wordt door nieuwe bouwgrond te bestemmen.

    In het stelsel van hoofdelijk verdeelde LVT vervallen deze bezwaren. Een andere bestemming maakt de onverbeterde waarde van grond hoger en daarmee ook de LVT hoger.

  • Dank, interessant, ga ik op een ander moment nog op studeren. Ja, Oostenrijkers en Crusoe horen min of meer bij elkaar…

 6. @ Naya2020, m.b.t. je reactie op Leonardo, je mist het springende punt. Een uitvinder hoeft zijn rechten niet te claimen. Hij mag en kan ze claimen en inbreuk tegen gaan. Als er geen ip zou zijn, is de kans aanwezig dat een uitvinder zijn uitvinding geheim houdt. De wetenschap zou met een geheimhouding een achterstand kunnen oplopen. Dus de “deal” is, de wetenschap de kennis, de maatschappij de vooruitgang, de uitvinder de revenuen voor een bepaalde periode. Het gaat niet per se om het geld. Kan je allemaal op wikipedia vinden.

  • Ik denk dat échte innovatie niet voorkwam uit een zucht naar geld. Het kwam voort uit iets dat diepzinniger is dan dat. Een kunstenaar maakt zijn/haar kunst niet voor het geld. Nee, nee, nee, het gaat om iets dat veel dieper is dan geld. Het gaat om je hele levenswerk, je hele wezen.

  • Vroeger had je dan die pirate bay site en daar downloadde iedereen dan illegaal en dat was dan zogenaamd heel erg. Maar iets is pas erg, als ik het erg vind. Als ik het niet erg vind om een album van U2 te downloaden, omdat ik die Bono toch niet mag, dan download ik een album van U2. En dan kan jij zeggen ‘dat is heel slecht’, maar dat gaat dan het ene oor in en het andere weer uit.

   Het is ook zo context afhankelijk weer. Alsof ieder IP hetzelfde is. De farmaceut dat een patent heeft op een aidsmedicijn, vind ik wel iets anders dan de rechten hebben op een nieuwe film van Disney. Ja, in theorie is het hetzelfde, maar in de echte wereld natuurlijk niet.

   De farmaceut beschikt namelijk over leven en dood, indirect. De Disney eigenaar/eigenares niet.

   Het gaat niet over regeltjes en cijfertjes allemaal

   • Het probleem met “ieder zijn eigen standaard, ieder zijn eigen meetlat” is dat het leidt tot willekeur. Soms is het vervelend dat een verkeerslicht op rood staat, zeker als je er voor staat. Soms is het handig. Als het een ander treft. Dat is meer je ding begrijp ik.

   • Dat was ik nog vergeten. Een patent is voor iedereen om te bestuderen. Een farmaceut kan daar zijn voordeel mee doen. Hij kan de valkuil vermijden hetzelfde nog een keer uit te vinden. Scheelt klauwen met geld. En leidt tot kostenbesparing voor de zorg. Hij kan er ideeen van krijgen. Hij kan er een route omheen verzinnen. Legio voordelen.

   • Soms is het vervelend dat een verkeerslicht op rood staat, zeker als je er voor staat.

    Ja….

    Ik stop voor het rode licht, omdat ik anders misschien aangereden word. Niet omdat ik nou eenmaal voor rood moet stoppen. Als er totaal geen verkeer is, rijd ik toch nog door rood. Zo’n slechterik ben ik dan wel weer.

    Er zijn ook farmaceuten die hun patent misbruiken. Iedereen weet dat, natuurlijk. Ik heb een patent op een aids medicijn en ik ben nu multi miljardair en toch verdrievoudig ik de kosten van het medicijn, omdat ik dat kan doen (die macht heb). Er zijn mensen die daar dan een kick van krijgen. Ze krijgen een kick van het idee dat ze andere zo’n pijn doen.

    Ik kende (nou niet echte kende) een huisbaas, die expres de huur veel hoger maakte (terwijl hij al miljonair was). Hij maakte de huur hoger, omdat dat hem een kick gaf. Een soort gevoel van macht, waar hij een soort van geil van werd.

    Tegen dat soort mensen moet je jezelf beschermen. Onee, dat mag niet natuurlijk. Want dat overschrijd ‘het NAP’, ofzo. Het NAP, het zoveelste heilige huisje, dat in de as gelegd wilt worden.

  • Niet perse. De nadruk komt in de praktijk meer te liggen op andersoortige uitvindingen, zo lijkt het afgaande op historische voorbeelden. Nederland en Zwitserland hebben kort tijd geen IP-wetgeving gehad. Er werden ook in die landen nog steeds uitvingen gedaan en vergelijkbaar qua aantallen met de periodes daarvoor en daarna. Inderdaad met meer de nadruk op geheimhouding en de daarbij horende contractuele clausules. Het soort uitvindingen was echter wel anders dan in landen waar IP-wetgeving in diezelfde periode wel gold.

   Rechten hebben betrekking op schaarse middelen, d.w.z. middelen die niet op hetzelfde ogenblik voor meerdere doelen tegelijkertijd gebruikt worden. Dit betreft dus altijd fysieke middelen.

   Het kan zijn dat IP wetgeving voor bepaalde innovatie zorgt die zonder IP niet tot stand was gekomen. Maar dat is niet de functie van het recht. Dat is het oplossen van intermenselijke conflicten aangaande schaarse middelen om zo vreedzaam samenleven mogelijk te maken. Dat conflictmodel wordt -even simpel gezegd- veroorzaakt door vier dingen:

   1) Het feit dat middelen schaars zijn
   2) De veelheid van mensen (pluraliteit)
   3) De diversiteit van mensen (mensen hebben verschillende ideeën over hoe, wanneer, door wie en onder welke voorwaarden de beschikbare middelen ingezet dienen te worden)
   4) De in principe vrije toegang tot deze middelen

   Daaruit volgt dat er vier ‘zuivere’ strategieën van conflictbestrijding zijn: eenheid (eliminatie van pluraliteit; Hobbes & Plato), consensus (eliminatie van diversiteit; Aristoteles & Rousseau), overvloed (eliminatie van schaarste; Marx en ‘de cynici’) en eigendom (eliminatie van vrije toegang; Locke en de sofisten).

   Frank van Dun:
   Wij kunnen de vier types van oplossingen ordenen volgens hun logische implicaties voor het probleem van menselijke conflicten. Wij houden daarbij rekening met de effecten van de eliminatie van een conflictoorzaak op de andere oorzaken. Op die schaal is overvloed de radicaalste oplossing omdat werkelijke eliminatie van schaarste betekent dat van de andere factoren (pluraliteit, diversiteit, vrije toegang) geen dreiging meer uitgaat. In een regime van overvloed gaat niets nog ten koste van iets anders; er is hoe dan ook genoeg voor iedereen. Eenheid daarentegen impliceert wel onderdrukking van pluraliteit, diversiteit en vrije toegang maar blijft bedreigd door de schaarste. De ‘leider’ – bijvoorbeeld Plato’s koning-filosoof of
   Hobbes’ soeverein – kan immers nog altijd verkeerde keuzes maken, waarvan de kosten de baten verre overschrijden. De consensusoplossing impliceert de eliminatie van diversiteit en vrije toegang maar blijft bedreigd door de schaarste en de pluraliteit. Ook een consensusbeslissing kan verkeerd blijken te
   zijn en er is geen garantie dat een consensus in elk geval gevonden wordt. De eigendomsoplossing beoogt alleen de beperking van de factor ‘vrije toegang’. Zij laat schaarste, pluraliteit en diversiteit ongemoeid. Zij stelt dus minder eisen dan elk van de andere oplossingen maar wordt ook van meer kanten bedreigd.
   Overvloed biedt dus, althans in theorie, de meest complete oplossing van het raadsel van de geschiedenis, maar zij is ook de minst ‘realistische’. Er zijn immers geen historische voorbeelden van min of meer succesrijke eliminaties van schaarste. Dan volgen eenheid en consensus, twee veel voorkomende politieke ordeningsbeginselen, die her en der met wisselend succes en duurzaamheid werden toegepast. Eigendom, ten slotte, lijkt althans in theorie de meest kwetsbare oplossing, maar heeft, alles bij elkaar genomen, een indrukwekkende geschiedenis. Het is de enige oplossing die zich als het ware spontaan aanbiedt telkens wanneer experimenten met op eenheid of consensus gebaseerde organisaties verkeerd aflopen.

   • Waar het op neer komt, aan alle strategieën om met schaarste om te gaan, zitten haken en ogen

    Als Schwaab zegt : you own nothing, and will be happy, dan gaat hij dus voor de klassieke marxistische oplossing.

    Een probleem is denk ik ook dat er in deze tijd zoveel mensen wonen. En de bevolking blijft maar groeien.

    Eigendom. Ik denk dat eigendom vrij primair is. Mensen willen dingen. Het hoeft niet heel veel te zijn, maar wel een beetje. Ik denk dat het willen hebben van hele panden, hele straten, dat dat al wat minder natuurlijk is en dat minder mensen daarnaar verlangen. Dat willen. Maar mensen willen wel een eigen huis, eigen kleding, eigen geld etc. Omdat dat je autonomie direct vergroot.

    Geolibertarisme gaat uit van zowel eigendom, als overvloed. Overvloed aan grond en voor de rest eigendom. In die zin is het half liberaal, half marxistisch. Misschien ligt daar wel een bepaalt evenwicht in. Ik weet het niet, want het is geloof ik nooit op grote schaal uitgevoerd. Marxistische staten gunnen jou je vrijheid/bezit niet. En liberale staten gaan jou geen gratis grond geven.

    Maar, wie weet, misschien word geolibertarisme iets voor de toekomst.

  • Plus een patent onderhouden, is extreem duur. Geheimhouding is een stuk goedkoper. China heeft het ook niet zo op i.p. en is niet bepaald libertair te noemen. China komt inmiddels wel tot inkeer. Plus de toegang tot i.p. staat open voor iedereen. Je hoeft er slechts een uitvinding voor te doen.

 7. @ Barend, iemand die tegen dwang is, omdat dat (soms) gevaarlijk is, is een schijtluis, terwijl iemand die tegen dwang, omdat het dwang is, een libertarier zou kunnen zijn.

 8. “De aarde in haar natuurlijke toestand is een geschenk aan de mensheid” een geschenk van wie? En alles wat leeft heeft er verder iets te zoeken? Dieren mogen alleen maar hier zijn omdat mensen het tolereren? Raar, klopt allemaal niks van, de aarde met de dieren was er al heel lang en toen kwamen er mensen.

  • Ja, dus als homesteading in orde was, waren niet de mensen maar de dieren de rechtmatige eigenaars van de aarde.

Comments are closed.