Deze editie van Libertair Perspectief verschijnt op een moment waarop Nederland in brand staat. Economisch trekpaard Shell kondigt haar vertrek aan en de “2G-Apartheid” komt. Steeds meer mensen beleven een déjà-vu-moment en ook Maurice de Hond breekt het taboe. Het vertrouwen in de overheid is op een dieptepunt, en men wil ons ook nog ervan overtuigen dat 0,5° verschil in opwarming ons doodvonnis is. Over plausibiliteit wordt niet gesproken. Censuur alom. En de gasprijs … je wordt moe van al het gespin. Er is gas genoeg, maar de Nordstream pipeline is nog steeds niet af en het gasveld bij Schiermonnikoog wordt maar net aangeboord. Het gaat gewoon om geld. Om jóuw geld, om jouw geïnvesteerde levenstijd, waarvan je meer dan de helft moet afstaan aan “de overheid“.De LP trekt veel nieuwe mensen aan die hongerig zijn naar libertair gedachtengoed, want we willen tenslotte allemaal in vrijheid leven maar we weten niet hoe. Libertair Perspectief draagt ertoe bij dat iedereen libertair bronmateriaal kan vinden. Tegelijk geven we aandacht aan praktisch libertarisme, het agorisme. Het zelfbestemde alternatief voor een muf leven onder het overheidsgeloof.Op zaterdag 6 november vond het (digitale) Najaarscongres van de Libertaire Partij plaats. Niet gepland maar ook niet geheel onverwacht konden door tijdsgebrek niet alle agendapunten worden afgewerkt, zodat een nieuwe Algemene Ledenvergadering nodig is om dit manco in te halen. Belangrijk, want we zijn niet aan de bestuursverkiezingen toegekomen waardoor dit bestuur er nog wat “voorlopig” bijzit. Ook kon niet over de moties van de Mises Factie gestemd worden, wat natuurlijk gesputter opleverde, maar de techniek liet niet toe het congres te verlengen. Voorlopig werd een extra ALV op 5 februari 2022 aangekondigd. Het bestuur probeert nog een eerdere datum te prikken om het verzuim in te halen.Een zeer belangrijk punt was de officiële oprichting van de Jonge Libertariërs.Verder werden het concept meerjarenplan en de ICT-commissie voorgesteld, de strategie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 uiteengezet en werd er lang gesproken over de manier waarop de LP in de toekomst de jaarlijkse contributie van haar leden bepaalt. Het werd een typisch libertaire discussie over vrijwilligheid van bijdragen, die de gehele tijdplanning van het congres in de war deed lopen. Welkom bij een beginselpartij, heerlijk!De virtuele borrel luchtte op en er werd enthousiast over agorisme gepraat als middel om daadwerkelijk iets te doen “nu de wereld om ons heen in brand staat“.

7 REACTIES

 1. Ik ben zoveel mogelijk tegen wetten.

  Voor ėėn wet ben wel ik voorstander.

  Er geldt een algehele mediaverbod voor ieder, die ook maar enigszins ergens een financiële
  belang kan hebben over de besproken onderwerpen m.b.t maatschappelijke problemen, om belangenverstrengeling te voorkomen en objectiviteit te bevorderen.

  Dat is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen.”.

  En dan ga ik nu even van de rust genieten.

 2. De aanstaande tweedeling agv 2G is een grote kans die met beide handen moet worden aangegrepen om de staatsmacht en iedereen die zij omgekocht of gehersenspoeld hebben aan de kant te schuiven. Maak die parallelle samenleving en gebruik crypto als ruilmiddel zodat ze geen inkomsten meer krijgen, of hun staatsmuntje verliest alle waarde omdat niemand het wil hebben ex de ambtenarij.

 3. De tien stappen van de genocide

  1. Classificatie: In elke samenleving worden mensen dagelijks in groepen ingedeeld (jong/oud, man/vrouw,…). Dat schept orde en betekenis in onze omgeving. Soms wordt een classificatie zo strikt toegepast dat ze leidt tot een scheiding tussen een ‘wij’- en ‘zij’-groep.

  2. Symbolisatie: We delen onze omgeving niet alleen in groepen in maar benoemen die ook en kennen er symbolen aan toe (kentekens, kleding, etc.). We doen dit zowel met de eigen als met de andere groepen.

  3. Discriminatie: Classificatie en symbolisatie worden problematisch als ze een basis vormen voor discriminatie. Dit betekent dat de ene groep door een andere groep systematisch van maatschappelijke rechten en kansen wordt uitgesloten.

  4. Ontmenselijking: In een volgend stadium worden mensen als (vermeend) lid van een groep symbolisch van hun menselijkheid ontdaan. In taal- en beeldgebruik worden ze gelijkgesteld met kwaadaardige dieren, ongedierte, insecten of ziektes.

  5. Organisatie: Genocide is geen plots en spontaan gebeuren. Integendeel, het gaat gepaard met een doelgerichte organisatie op een lange termijn, vaak zelfs door de staat.

  6. Polarisatie: Dankzij georganiseerde campagnes, door het gebruik van propaganda en discriminerende wetgeving worden groepen actief tegen elkaar opgezet.

  7. Voorbereiding: De uiteindelijke ‘eindoplossing’ wordt voorbereid. Haatdragende retoriek wordt opgevoerd en maatregelen worden getroffen om de uitroeiing praktisch mogelijk te maken.

  8. Vervolging: Leden van een slachtoffergroep worden actief vervolgd. Deze vervolging kan de vorm aannemen van marteling, opsluiting, uithongering etc.

  9. Uitroeiing: Leden van de ene groep proberen de geviseerde groep volledig uit te roeien. Dit gebeurt door gerichte en massale moordpartijen, verkrachting, sterilisatie, ontvoering, etc. Ook hun erfgoed wordt niet gespaard.

  10. Ontkenning: Dit is de laatste fase en volgt altijd op de uitroeiing. De daders vernietigen de lichamen en het bewijsmateriaal en bedreigen getuigen. De schuld wordt vaak bij de slachtoffergroep gelegd.

 4. Weten jullie nog waar ik voor waarschuwde vorig jaar? En dat ik gek was volgens jullie? Welnu, demonstranten zijn neergeschoten “Abouteleb liet weten dat de politie zich genoodzaakt voelde om uit zelfverdediging gericht te schieten op de relschoppers. Daarbij zijn in ieder geval zeven personen gewond geraakt”.

 5. Een vaccinatieplicht zoals in Oostenrijk is juridisch ook in Nederland mogelijk. Dat zegt André den Exter, docent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Maar, goed om te weten: een verplichting betekent geen dwang.

  Van dwang is nu ook in Oostenrijk geen sprake. “Je zal niet beetgepakt worden door vier verpleegkundigen en thuis onder dwang een vaccinatie krijgen.” Het is wel een verplichting, en wie die niet nakomt, krijgt gewoon een boete.

  • Water is ook vaak niet nat.

   Mijn hond is een kat

   Mijn vriendin heeft een penis en een baard en ze heet Henk

   Verplichting is gewoon een modernere vorm van vrijwilligheid. Je wordt vrijwillig verplicht en je wilt het niet vrijwillig !

   Clown world

Comments are closed.