Een van onze leden stelde onlangs de vraag: waarom het woord commune gebruiken, staat dat niet voor groepen die al hun bezittingen delen? Is een Vrije Commune niet een contradictio in terminis? Tot op zekere hoogte ja, ik heb die twee woorden gekozen om aan te geven dat wij een groep zijn die bereid is om een hechte gemeenschap te vormen, maar zonder al onze rechten en vrijheden als individu op te geven. Zo bezien is het een woordspeling.

Maar als je wat langer nadenkt over wat we op het punt staan te ondernemen, en wat we achterlaten, is het woord ‘commune’ helemaal niet zo misplaatst.

Kijk naar ons huidige systeem: we bezitten allemaal eigendommen, maar zijn we de enige eigenaar van ons huis, onze auto, het geld dat we verdienen? Niet bepaald. Bij alles wat we doen, eist de overheid een flinke som geld. In ruil daarvoor worden diensten als (sociale) zekerheid en een rechtskader aangeboden, maar die worden gecontroleerd door de machthebbers, en wij als individu hebben heel weinig invloed. Als je geen belasting betaalt, wordt jouw eigendom in beslag genomen en jijzelf in een kooi gestopt.

In feite leven jij en ik op dit moment in een grote commune waar onze bezittingen niet echt van ons zijn. Tijdens verkiezingen hebben we slechts 0,0000001% invloed op de beslissingen die worden genomen (tel daar één of twee nullen bij op als je in een groter land woont).

Dat kan veel beter

Waar je ook staat in het politieke spectrum, we zijn het er allemaal over eens dat er een soort juridisch kader moet zijn voor het oplossen van conflicten. Klassieke libertariërs en ouderwetse conservatieven geloven in een beperkte overheid, terwijl anarcho-kapitalisten de voorkeur geven aan conflictoplossing door de vrije markt. Onze Vrije Commune volgt de agoristische benadering: conflicten oplossen op het kleinste niveau, binnen de gemeenschap.

Hoe verhoudt zich dat tot privébezit? In tegenstelling tot de grote overheid kan de stichting van onze Vrije Commune geen aanspraak maken op privébezit, noch er belasting over heffen. Dat is het vrije deel. Maar als er een conflict ontstaat over eigendom, bijvoorbeeld het niet betalen van huur of een afgesproken salaris, en onze leden kunnen het niet zelf oplossen, dan leggen ze hun zaak voor aan de Arbitrage Commissie om een bindende uitspraak te doen. Dat is het communautaire deel.

Uiteraard zijn er mechanismes om de neutraliteit van de raad te waarborgen en machtsmisbruik te voorkomen. Deelnemers staat het vrij om mijn ontwerp voor een Sociaal Contract te lezen en waar nodig eraan bij te dragen of te verbeteren.

Bedenk dat er niet zoiets bestaat als de perfecte samenleving, net zo min dat er zoiets bestaat als de perfecte echtgenoot of echtgenote. Maar wat we ook doen, we kunnen er alleen maar op vooruit gaan wanneer we onze huidige gewelddadige partner, de overheid, verlaten!

Eerdere artikelen in deze serie: deel 1deel 2, deel 3

NB: meedoen? Mail naar info@vrijspreker.nl of vrijspreker@protonmail.com en we brengen uw mailadres ter attentie van de organisatie die dan contact kan opnemen

18 REACTIES

 1. Het probleem met de overheid is denk ik dat het te grootschalig is. Mensen zijn niet gemaakt voor verbanden van letterlijk miljoenen mensen. Mensen functioneerde altijd al in kleine groepen, waarbinnen de sociale controle de mensen in toom houd. Wij stammen af van apen. Apen leven ook niet in ‘staten’, maar in familieverbanden. In deze tijd ben je afhankelijk van een stel ambtenaren, die je niet kent en die je moet vertrouwen, omdat je ze moet vertrouwen. Vervolgens hebben we geen enkele reden meer om ze te vertrouwen (toeslagenschandaal)

  Zodra je vrije commune kleinschalig blijft, denk ik dat het een succes zal worden. Ik denk dus wel dat je het bewust klein moet houden. Zodat de mensen elkaar kennen en ongeveer weten wat ze aan elkaar hebben en of ze nog in de commune willen leven.

  Vergeet alleen niet een ding hé. Als je bijvoorbeeld in Italië gaat zitten. Op dat moment gaan machtsinstituten in dat land zich meteen met je bemoeien. De overheid en vergeet niet….de maffia. De overheid is in Italië wat toleranter, neem ik aan, maar de maffia bemoeit zich meer met het leven van alledag. Dat soort dingen, daar moet je wel rekening mee nemen.

  Stirner spreekt over de ‘unie van egoisten’. Daar lijkt dit vrije commune model ook op. Het houd in : We leven samen, omdat we iets aan elkaar hebben. En zodra we niets meer aan elkaar hebben, verbreken we het contract. Dit kan bij de staat niet. Zodra je niets meer aan ‘de staat’ hebt, kan je het sociale contract (dat je zogenaamd ondertekend hebt) niet verscheuren.

  Ik had het met een familielid over Marnix zijn project. Hij zegt, het kan slagen, als het heel duidelijk is wat de regels zijn binnen zo’n gemeenschap en hoe die regels gehanteerd worden. Wat de voorwaarden zijn. Mijn familielid weet wat over sociologie en hij pleit voor een aantal dingen. Kleinschaligheid, transparantie en heel erg duidelijke afspraken en structuren.

  • Het maximum aantal inwoners is vooraf vastgesteld op 200 man. Zijn er meer deelnemers, dan kunnen we een volgend dorp op dezelfde wijze inrichten als het origineel, maar dus volledig onafhankelijk.

   De regels zijn vooraf afgesteld, simpel en duidelijk, ik kan je wel een eerste schets mailen.

   Qua gedachtegang van hoe mensen ‘horen te leven zitten we op één lijn. Volg zoveel mogelijk onze natuur, dat voorkomt problemen.

   • Marnix

    Het maximum aantal inwoners is vooraf vastgesteld op 200 man. Zijn er meer deelnemers, dan kunnen we een volgend dorp op dezelfde wijze inrichten als het origineel, maar dus volledig onafhankelijk.

    Ja, precies, dat lijkt me een goed idee.

    Is goed, stuur me maar een mailtje

    Nayako

   • Marnix

    In de vorige eeuw waren er al filosofen, die aankaartte dat mensen, omdat ze afstammen van primaten, beter in kleine verbanden kunnen wonen. Die kleine verbanden hoeven dan niet per se communistisch te zijn, maar ze moeten wel klein zijn.

    Het punt is alleen denk ik ook, dat veel mensen liever niet inzien dat wij primaat roots hebben. De mens zou meer zijn dan dat, de mens formeert zich in machtige natiestaten, bestaande uit miljoenen, miljarden, zuiver rationele eenlingen, die het geheel overzien en nooit corrumperen.

   • Precies Ratio, daar komt dat nummer 200 vandaan. 150 deelnemers plus kleine kinderen die je niet per se goed hoeft te kennen en een beetje extra marge.

  • nayakosadashi2020 zegt dat wij afstammen van apen. Nou, als dat zo is, kun je beter ophouden met schrijven als een aap.

   • Ja, Frits

    Ik zal vast spelfoutjes maken. Nou en ?

    Laatst las ik een stukje van iemand en ik ontdekte daar wat spelfoutjes in. Maar, toen dacht ik, zoals de Fransen zo mooi zeggen,’het boeit geen flikker’. Want ik snap toch wel wat die persoon probeert te zeggen en ging het daar niet om? In the first place (dat is Frans)

    Ik schrijf als een Donkey Kong !

    https://www.youtube.com/watch?v=aNf0DV67AlQ&t=149s

    APEN KRACHT !

 2. Persoonlijk zou ik mij nooit bij een groep of commune aansluiten. Ik ben meer een katachtige. Solitair maar toch heel sociaal. Daar wil ik vrij in zijn. Mij aansluiten bij een groep voelt als een beperking. De dynamiek in een groep is toch altijd dat men één wil zijn en o wee als je je inlaat met andere mensen van buiten de groep, dan lig je er zelf ook uit. Ik merkte dat vroeger op school en nu op het werk. Of je hoort bij het ene kamp of je hoort bij het andere kamp. Als je met beide kampen overweg kunt dan ben je onbetrouwbaar of zo. Ik ben meer van met mensen in contact staan en dat kan met iedereen zijn.

  • Grappig die opmerking over katten. In het Engelse artikel had ik een foto van een stel katten geplaatst met als onderschrift:

   Domestic cats are the only feline species to form colonies, but every cat, male or female, retains their own territory. Nor do they have an obvious hierarchy. Libertarians in that sense mostly resemble cats.

   Probleem is dat we altijd tot een groep gerekend worden, of we nou willen of niet. U heeft een Nederlands paspoort en kan geen Deens paspoort aanvragen. U bent gevaccineerd of ongevaccineerd.

   Heel wat libertariers zien daarom op dit moment de noodzaak om onze krachten te bundelen. We moeten wel. Nu zijn daar meerdere methodes voor: tal van organisaties leveren binnen Nederland verzet. Of u vertrekt naar een ver en vreemd land waar het beter toeven is. Of u vestigt u in een libertarisch dorp waar we in ieder geval onze directe omgeving kunnen vrijwaren van coronawaan en machtsmisbruik.

   Zoals ik aangeef in de laatste zin, onze Vrije Commune zal zeker niet perfect zijn. Maar sowieso beter dan de huidige situatie, denkt u niet?

   • Inderdaad wel grappig en ook toevallig van die katten. Ik vind overigens de huiskatten wel lief maar ik ben meer geïntrigeerd door de wilde katachtigen zoals een sneeuwpanter of een poema. Maar ook een kleine roestkat die in het wild leeft vind ik een prachtig dier.

    Wat je plannen betreft. Zoals ik persoonlijk in het leven sta, ben ik ervan overtuigd dat deze eindstrijd gevoerd moet worden en dat iedereen daarin zijn eigen natuurlijke positie kiest of bepaalt. Mijn positie is denk ik middenin de chaos. Jij en anderen kiezen ervoor om jullie krachten te bundelen in de luwte. Dat is ook goed. Doet me een beetje denken aan het verhaal van de Ark van Noach. Alles is eigenlijk goed als je je maar verzet tegen mensen, of beter gezegd tegen lafaards, die doen alsof ze zich om jouw gezondheid bekommeren terwijl ze uit zijn op je leven.

   • Aan mijn reactie wil ik eigenlijk toevoegen dat ook de mensen die zich wél hebben laten vaccineren hun eigen natuurlijke positie in de strijd vervullen of hebben vervuld. Vaak wordt er minachtend over hen gesproken (schapen) maar juist zij maken ons duidelijk wat er precies gaande is en wat het effect is van het ‘vaccin’. Lijkt mij geen onbelangrijke positie.

   • Ja al zijn de mensen die zich klakkeloos laten vaccineren hooguit nuttige idioten. Die zijn ook nodig, zoals figuranten in films, maar je kunt er moeilijk een (com)plot omheen schrijven.

    Iedereen die ook maar een vorm van verzet levert, al is het maar door het mondkapje onder de neus te schuiven, kan ik respecteren.

 3. Is het ook mogelijk eerst een kop koffie te drinken in de commune voordat je erin investeert?

  • Nee, want de commune is er niet

   En waarom is de commune er niet? Omdat mensen er niet in investeren

   En waarom investeren mensen er niet in ? Omdat hij er nog niet is

   hehehheeh

   Keuzes, keuzes, keuzes. Het is altijd een moeilijk dingetje

Comments are closed.