Wie zijn de kwaden?

Die, die kritiek hebben op het zich ‘onderwerpen’ aan een Staat en een EU

die stééds verder in het strikte privéleven van mensen binnendringen?

 Of

degenen die kritiekloze volgzaamheid eisen van íederéén???

Een stukje moderne geschiedenis:

 Een van de grote filosofen van de 20e eeuw, Hannah Arendt heeft; over de mentaliteit van de ‘befehl ist befehl-mensen’, die volgzaam zelfs de meest gruwelijke dingen gewoon ‘in opdracht en volgens de wet’ doen; een boek geschreven: ‘Eichmann in Jeruzalem, de Banaliteit van het kwaad‘.

Hannah Arendt ging in 1961 als journaliste van ‘The New Yorker’ naar het Eichmann-proces in Jeruzalem, dat ze maandenlang bijwoonde. Agenten van de Israëlische Mossad hadden in mei 1960 in Argentinië een zogenaamde ‘Ricardo Klement’ ontvoerd, die daar na de 2e wereldoorlog 15 jaar lang ondergedoken was: Adolf Eichmann, een van de grote oorlogsmisdadigers. Het Eichmann-proces werd tussen 10 april en 15 december 1961 in Jeruzalem gevoerd, hij was in de oorlog verantwoordelijk geweest voor het organiseren van de deportatie van miljoenen joden naar concentratiekampen. Arendt dacht een meedogenloos monster aan te treffen, maar werd geconfronteerd met iets totaal anders.

Eichmann’s gedachteloosheid en onnadenkendheid over waaráán hij ‘braaf’ meegewerkt had schokte Arendt. Ze vroeg zich af hoe zo’n middelmatig ‘onbetekenend individu’ in staat was geweest tot zulke monsterlijkheden.

Eichmann zelf zei keer op keer weer opnieuw dat hij alleen maar zijn plicht had gedaan; hij gehoorzaamde niet alleen maar zijn orders, maar ook de wet…

Hij had alleen opdrachten uitgevoerd, en was ‘alleen maar’ verantwoordelijkheid voor het organiseren van het transport en niet voor het gruwelijke lot. Arendt zag dat zo velen als Eichmann zonder met hun ogen te knipperen aan de ‘Endlösung’ hadden meegewerkt en dat níemand zich verantwoordelijk voelde voor het resultaat, ieder ‘maar’ voor een klein onderdeel, maar íedereen hád eraan meegewerkt. Dé totalitaire staat: vele duizenden ambtenaren, uniformdragers en handhavers die op hun deelterreintje allemaal volgzaam, gedachteloos en onnadenkend hun ‘werk’ doen, volgens de wet; met als resultaat toen de dood van 6 miljoen mensen, die ‘zuiverheid’ ondermijnden en ziektes verspreidden…

Het kwaad is banaal, een optelsom van gehoorzame en gewillige mensen, die allemaal hun kleine taakje uitvoeren

Het zijn de volgzamen en de ‘ambtenaarachtigen’ die óók de bevelen en opdrachten van een onrechtvaardig wordende Staat úitvoeren; de mentaliteit van ‘opdracht is opdracht’, zonder wie geen enkel onrechtvaardig systeem kan functioneren. Ambtenaarachtigen en volgzamen die geen onderscheid maken tussen een legitieme staat met rechtvaardige opdrachten én een staat die opdrachten geeft die allesbehalve dát zijn en Grondwet en Algemene Rechten van de Mens negeert. Ook al is de Staat democratisch, óók zij kan ontsporen en volksvertegenwoordigers kunnen zo zwak zijn dat ze de Staat maar volgen om hun eigen carrière niet in de weg te zitten. De communistische dictatuur in de Sovjet-Unie is een treffend voorbeeld van hoe zich dit in de moderne geschiedenis heeft ontwikkelt. Het begon als een dictatuur van één persoon: Stalin. Na zijn dood veranderde dat in géén dictatuur meer, maar een totalitair systeem van het Centraal Comité (regering) waar het parlement ‘democratisch meebesliste’, volgens de wet wás dat ook daar zo, maar in de praktijk kwam het neer op instemmen, zéker op alle hoofdpunten. Als men dat niet deed waren de partijvoordelen en loopbaan voorbij, gehoorzame mensen deden dus wat verwacht werd. Het parlement als ‘applausmachine’ voor het werken naar een ‘betere toekomst’, een (Communistische) heilstaat. Herkenbaar, nu?! De ‘betere toekomst’, ‘overwinnen van Covid’, ‘overwinnen van klimaatverwarming’, het grote Heil in de toekomst??? Ergens, ooit misschien…. Nederland met de EU op weg naar ‘een betere toekomst’, een Europese utopie, met maar één gewenste ideologie, een ideologie waar alles: iedere politieke partij, denkrichting, individu aan ondergeschikt móet zijn, want het is toch voor het heil van iedereen, verdorie !!!!! Als men anders denkt zijn ‘ze’: ‘extreem-rechts’, ‘extreem-links’, ‘wappies’, ‘complotdenkers’ of ‘idioten’, hoe de premier van álle Nederlanders laatst een deel van zijn eigen volk wegzette…

Een dictatuur en een totalitaire staat zijn niet hetzelfde:

Dit in tegenstelling zoals velen en ook media tegenwoordig denken. Daarom worden ze kwaad als iemand vergelijkingen met de 2e wereldoorlog maakt, tot in de 2e kamer toe, en deels terecht. Totalitarisme is een systeem dat zich kenmerkt door onderwerping van alle individuen aan het gangbare systeem van de Staat. Hierbij wordt iedereen geacht de gangbare ideologie te volgen. Het doel is werken naar een betere toekomst. Mensen worden gemanipuleerd en geïndoctrineerd via de media op het gebied van politieke onderwerpen en óók op het gebied van strikte privé-onderwerpen; afwijkende vrije meningsuiting wordt belachelijk en zwart gemaakt en is op een gegeven moment zelfs riskant. Niet dat men zoals onder Stalin naar Siberië wordt gestuurd, maar zoals onder het Centraal Comité, dat de carrière wordt gedwarsboomd. Al doende worden burgers gecontroleerd, het privéleven van individuen wordt steeds meer in de gaten gehouden; wat in het digitale tijdperk steeds beter en geruislozer kan, de natte droom van iedere Stasi-ambtenaar.

Totalitarisme is een systeem waarbij alles ondergeschikt is aan nog maar één vorm van denken, de gangbare, waar de meerderheid het ‘mee eens is’, of dat wordt mensen tenminste zo voorgehouden. Dit politieke idee dringt hierbij door in de hele samenleving, al in het onderwijs wordt hiermee begonnen (want de Staat bepaalt het leerplan). Totalitair betekent álles omvattend, óók de strikte privésfeer van de mens:

met manipulaties als: niet roken, geen suiker eten, geen vet eten, geen vlees eten, geen brandstof-voertuig rijden, niet niet-vaccineren en wat er nog volgt…, eerst nog hoe men móet denken en vervolgens als wet… Hoe logisch en goed al dat per onderdeeltje soms ook kan zijn, een niet-totalitair systeem mág nóóit in het strikte privéleven van de mens ingrijpen, ook niet op slinkse, stiekeme en manipulerende wijze, laat staan per wet.

Totalitarisme zit op een gegeven moment ín de mens, iedereen móet dit of dat vinden (door langdurige manipulatie denken de meesten dat iets ook zó ís), anders wordt men uitgemaakt voor extreem-rechts of wat dan ook, dáár waarschuwde Orwell voor.  Het is précíes het tegenovergestelde van democratie, waar volstrekt andere meningen en ideologieën náást elkaar bestaan, met veel ruzie, maar er géén zwart wordt gemaakt.

Het hele handelen; voor een belangrijk deel uitgaande van de EU en gevolgd door nationale overheden; met deze Covid-epidemie is een symptoom van een proces dat al veel langer aan de gang is: de steeds grotere bemoeizucht met en ingrijpen in het privéleven van individuele burgers door een almachtige Staat, ondersteund door een steeds almachtigere EU-Superstaat.

De Europese integratie begon met het Verdrag van Rome in 1957 waarin de EEG werd opgericht. Na decennia veel goed te hebben gedaan in Europa heeft deze zich echter steeds verder uitgebreid tot een bijna alles vretende en alles bepalende Moloch: de EU. Voordat het Brexit-referendum kwam heeft Groot-Brittannië geprobeerd om deze ‘allesbepalendheid’ ervan af te zwakken en meer soevereiniteit in eigen land te krijgen. Omdat de EU dit echter stelselmatig wéigerde is het land uiteindelijk dan maar uit de EU gestapt. De héle tendens in de EU is, in plaats van een puur economische sámenwerking van soevereine lidstaten, richting een herstel van het Romeinse Rijk, een rijk dat ooit begon als koninkrijk, toen een democratie werd en eindigde in een Keizerrijk met een ‘volks vertegenwoordigende’ Senaat als applausmachine. Een Rijk dat regeerde met ‘een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen’, zoals historici omschreven. Daar zullen veel EU-lidstaten zich momenteel wel in herkennen denk ik. Een herstel deze keer niet met oorlog, zoals door Napoleon en Hitler met hun hele aanhang, maar helemaal volgens ‘de wet’: dus ook de hedendaagse ‘Eichmannetjes’ volgen dat natuurlijk weer braaf.

Dit ‘Herstelde Romeinse Rijk’ moet de Heilstaat worden die rechtvaardigt dat diep in het persoonlijke leven van álle burgers ingegrepen mag worden.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoevér de EU nú al zou willen gaan om steeds meer basale vrijheid van haar burgers in te perken: het was de EU die met het idee van een EU-brede vaccinatieplícht kwam. Als men geen vaccin zou nemen zou men dus een wetsovertreder worden, dát is daar de consequentie van. De makheid van de Europese bevolking is hen in deze coronacrisis mooi gebleken. Ook al zou het tij deze keer nog gekeerd worden, het zal beslist niet de laatste poging zijn… Geen Rijk met één dictator, maar met een ‘EU-Centraal Comité’ en ‘volks vertegenwoordigende’ applausmachine die zich maar weinig van de échte noden van mensen zal aantrekken. Ze zal doen wat ze al járen heeft laten zien: een steeds erger en verstikkender systeem opleggen van politieke correctheid, klimaat-fascisme, gezondheids-dictatuur en wat de ‘verhevenen’ nog meer bedenken. Andersdenkenden wacht het lot van: wegzetten, chanteren en bedreigen, keurig volgens ‘de wet’, zoals hele lidstaten al weten. In naam is het dan nog steeds ‘democratie’; wat het Romeinse Rijk onder de dictator-keizers “in name only” ook was:

SPQR: Senatus PopulusQue Romanus (Senaat en Volk van Rome)

Alle pogingen om een Heilstaat op aarde te creëren

zijn gedoemd te eindigen in het tegenovergestelde

 – Winston Churchill –

Ingezonden door Carver, auteur van Neurocity.

Dit artikel is eerder verschenen bij EJ Bron

8 REACTIES

 1. We moeten ook het woord ‘Kerstmis’ vervangen door ‘feest’ of ‘vakantie’. Anders sluit je mensen uit. Daarom mag je iemand ook geen man of vrouw meer noemen. Alleen ‘persoon’ is nog inclusief. 😁
  https://dissident.one/2021/12/01/24361/

  _________

  “Jacques Derrida (French philosopher 1930-2004) states that the whole purpose for categorization is for exclusion. But categorization is the basis of cognition. So he basically has made the claim that thought itself is an agent of oppression. That’s absurd, except that he is the dominant thinker”.

  – Jordan Peterson

  • Peterson spoort niet, een niet al te snuggere verslaafde aan geestverruimende shit. Kom eens met betere voorbeelden.

  • Zoiets is schadelijker dan je denkt.

   Als ik tegen jou zeg: noem kerstmig geen kerstmis, maar noem het ‘feest’! Dan is dat een vorm van intimidatie. Een vorm van machtsmisbruik. Zodra jij je eigen woorden gaat censureren, heb ik als het ware macht over je. Ik heb dan beschikking over jouw vocabulaire. Over datgene waarmee jij je uit. Een vrij groot gedeelte van je bestaan. Dit is dus een sluimerende macht. Veel van die soort van ’taal hervormers’, kicken enorm op die macht, heb ik gemerkt.

   Hetzelfde geld voor die transgender dingen. Jij MOET een man, een vrouw noemen. Zo niet, dat zullen de transgender activisten je leven zuur maken. Ga tegen jezelf in, of krijg agressie over je heen. Ga in tegen je eigen rationaliteit, perceptie, idee van de werkelijkheid, of krijg geweld over je heen. Cijfer jezelf weg, of wordt aangevallen. Het is ook niet vreemd, dat de hele transgender beweging zwaar gelieerd is aan maoïstische/leninistische groepjes. Maoïsme doet hetzelfde: cijfer jezelf honderd procent weg, of krijg geweld over je heen.

   Die taalpolitie ontwikkelingen, waren een voorproefje van waar we nu in zitten. Alles moet een ‘safespace’ worden, waarin ‘risico’s’ hoe klein ook, gelimineerd worden.

 2. Het valt me op dat er nogal wat mensen zijn die denken dat ze het gelijk aan hun kant hebben. Zij kunnen een onderwerp van slechts één kant bezien, zijn niet in staat een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

  – Veel mensen weten zeker dat de Maanlanding heeft plaats gehad. Punt.
  – Sommige mensen weten zeker dat de Maanlanding niet heeft plaatsgehad. Punt.
  – Sommige mensen kennen beide verhalen, achten het één waarschijnlijker dan het andere. Sommigen maken een keuze, anderen niet. Sommigen houden ook rekening met andere perspectieven, bijvoorbeeld dat we in een soort computerspel zitten.

  De groep die in staat is dingen vanuit meerdere invalshoeken te bekijken, zelfstandig, is klein. De meeste mensen zijn nogal simpel. Wel lekker makkelijk natuurlijk, kun je snel beslissingen nemen.

  Als je zeker weet dat de vijand slecht is, dan zit er geen rem op actie tegen die vijand. Als je zeker weet dat vaccins veilig en werkzaam zijn dan ga je snel in de rij staan voor een prik. Dus aan dat simplistische denken zitten grote risico’s.

  We stellen vast: simpel denkende mensen zullen vaker geneigd zijn een prik te nemen. Ik ben daar niet tegen. Punt.

Comments are closed.