Leeswaarschuwing, dit artikel is bedoeld als oefening van uw flexibiliteit van geest. Het is niet noodzakelijkerwijze juist. Het is het jaar 909. Midden in de saeculum obscurum. De donkere duistere eeuw. Staan de eerste helden in dit verhaal op. De monniken van Cluny. En van soortgelijke kloosterordes die zuiver probeerden te blijven in een tijdperk van moreel en geestelijk verval. Vanuit deze zuiverheid kon ruim een eeuw later een beweging voortkomen. Tussen 1050 tot 1100 vorm gegeven door twee helden. De pausen Leo IX en Gregorius VII wisten het fundament voor 9 eeuwen Europese voorspoed te leggen. Door de onafhankelijkheid van de kerk ten opzichte van de staat te realiseren. Een machtsgreep bepalend voor Europa en de rest van de wereld. Men noemde dit nogal bescheiden de Gregoriaanse hervorming. Het is een kantelpunt in de wereldgeschiedenis waar maar weinigen van op de hoogte zijn.

Het feestje heeft ongeveer 9 eeuwen mogen duren. Doordat de wereldlijke macht een sterke tegenmacht had, de kerk, ontstond in Europa een zekere vrijheid die andere delen van de wereld levende onder heersers die het wereldlijke en het goddelijke in zich verenigden niet gegund was. Dit kan een belangrijke verklaring zijn voor het ontstaan van wetenschap en voorspoed in Europa.

Natuurlijk was deze relatieve vrijheid voor burgers een onbedoeld bijproduct. De kerk roosterde met genoegen ketters en vrijdenkers. Het feit echter dat er een tegenmacht was die wereldlijke leiders in de ban kon doen heeft zuiverend gewerkt.

West Europa, 1950 tot 2000. Het zuiverende effect van de kerk is nog duidelijk aanwezig in het Polen voor de val van de muur. De communistische machtshebbers hadden het er maar moeilijk mee. In andere delen van Europa is het effect grotendeels verdwenen. De kerk is irrelevant geworden, en dat heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen.

Het nadeel is dat er een vacuüm is ontstaan. Een continent waar eeuwenlang vanaf de kansel hel en verdoemenis is uitgesproken kan schijnbaar niet zonder angstscenario’s. Waar de scenario’s vanuit de kerk in ieder geval nog een onderlinge ideologie hadden, is het thans ieder voor zich. Klimaat, grondstoffen, griep en wat al niet meer. De mens zonder hoger doel, filosofisch fundament en duidelijke zingeving valt massaal ten prooi aan manipulerende leugenaars.

Het machtsvacuüm is gevuld. De staat heeft geen tegenmacht meer. De meeste kerken hebben tijdens corona zelfs het heilige avondmaal op staatsorders overgeslagen. De staat en de bovenstatelijke instituties als de EU en de WHO zijn nu niet meer te stoppen. Vanavond hef ik een glas kloosterbier om de erfenis van Leo IX en Gregorius VII te herdenken. In de schaduw van de toekomstige raad van XVII. De zeventien verlossing brengende directoraten. Die ieder voor zich een SDG uitwerken. Zeventien ringen, zeventien voorzittershamers. Om de wereld te regeren. Leo IX en Gregorius VII zouden zich omdraaien in hun graf. Verlossing verwachten van een wereldlijke macht brengt alleen maar onderwerping. Verlossing komt uit jezelf.

17 REACTIES

 1. De Staat heeft de rol van de Kerk overgenomen. De Kerk heeft nooit bemerkt dat de Staat een concurrentie slag is begonnen om binnen de hoofdjes van de mensen te komen. De Kerk zorgde ervoor dat de gelovigen als eerst met problemen bij de Kerk kwamen. Echter, met de opkomst van nieuwe politieke gedachte goeden, zoals klassiek liberalisme, socialisme en communisme is de Kerk als sociaal centrum en moreel centrum uit de hoofden van mensen verdwenen. Erger nog, de Staat ziet de Kerk als iets wat je moet controleren en beheren.
  Opleidingen wordt nu versterkt via de Staat, onderwijs en via uitkeringen, pensioenen en subsidies zorgt de Staat ervoor dat de mensen gebonden worden aan de Staat en niet aan de Kerk. De Kerk heeft tijdelijk de concurrentieslag verloren. Dit kunt deze proces secularisme noemen.
  Tenslotte als de Staat jouw van een inkomen voorziet, dan heb je een eigen belang, dat het inkomen vanuit de Staat blijft komen, ook al wordt het eigenlijk betaald door andere burgers en bedrijven via belastingen en heffingen. De Kerk kan nooit dit type dienstverlening verstrekken.
  Het gevolg van deze wijziging in denken is dat burgers denken dat de Staat de samenleving is of vertegenwoordigd. Dit denken blijft totdat het geld van andere mensen op is. Daarnaast heeft dit proces de zelfstandigheid en weerbaarheid van burgers verminderd. Deze vermindering in samenhang met Social Media, zie je dat de bevolking steeds meer gevoel waardeert dan ratio.
  De rest van de wereld kijkt met verbazing naar de ‘hysterie’ van de westerse overheden en de westerse media. Maar, er is nog iets anders wat wel eens de doodnagel van het westen kan zijn, namelijk de dubbele morele en politieke standaarden die gebruikt worden met betrekking tot de oorlog in de Oekraïne in relatie tot de oorlogen in Syrië, Libië, Jemen, Afghanistan etc. Oorlogen die het westen heeft gestart of ondersteund, financieel of via wapens. Kijk maar eens naar niet-westerse media, Indiase media gaan nu los op Europa, met name Engeland vanwege het moorddadige koloniale verleden. Ook Afrika, Midden-Oosten en Latijns Amerika beginnen zich te roeren.
  Er begint zich nu een trend te ontwikkelen om het Westen te straffen voor het geweld van de afgelopen 100 jaar.

 2. Die leeswaarschuwing kun je weghalen. Het artikel over de Kerk in de ‘donkere middeleeuwen’ klopt.
  Je kunt vanalles over die oude kerk zeggen maar het was inderdaad een beschermer van de kleine man.
  Zo had je tot Napoleon alles wegvaagde ook in ZuidNederland-België het grote Prinsbisdom Luik, grofweg de huidige Belgische provincie Limburg en delen van hedendaagd Nederlands Limburg vielen onder het Graafschap Loon, een graafschap dat ruim 1000 jaar bestaan heeft (tot Napoleon dus binnenviel). Dat Graafschap was een leenschap van het Prinsbisdom Luik en had zowat dezelfde regels. Omdat dat dus kerkelijk gebied was hadden ze weinig toestanden met de omliggende vorstjes (Vlaanderen/Brabant m.n.) want om nu een grote oorlog te gaan voeren tegen de Kerk…. Zo was dat op meer plekken in Europa. Die kerkelijke vorsten-dommen werden dus bestuurd door een (Aarts-) Bisschop met zo’n kromme ‘staf van Sinterklaas’. Het middeleeuwse gezegde was: ‘onder de kromstaf is het goed leven’, wat sloeg op de relatieve vrede en rechtvaardigheid van de kerkelijke vorstendommen voor de toenmalige situatie.

  Op het hoogtepunt van de middeleeuwen was zo’n 30% van het grondgebied in Europa kerkelijk (bisschoppen, kerken, kloosters) waarmee die hun kerkelijke liefdadigheid, onderwijs en ziekenzorg betaalden. In landen die overgingen op het protestantisme werd ál dat kerkelijk bezit ‘genationaliseerd’ door de vorsten en vorstjes. Van Engeland is toen goed gedocumenteerd dat Hendrik de 8e daardoor schatrijk werd…..
  Tot zover dus de ‘ideële zaak’ van het afkomen van die vuile Papen, ook toen al ‘business as usual’.
  Op school hebben we echter alléén de positieve kant van de reformatie geleerd.

 3. Voor de Franse revolutie trouwens, die toch zou zijn voor de ‘gewone man’ en een ‘bevrijding’ was van hun ‘juk’, had die gewone man 52 zondagen per jaar vrij, zonder uitzondering, verder waren er in Frankrijk nog zo’n 100 kerkelijke feestdagen (Heiligendagen, Kerstperiode, paasperiode, Hemelvaart, Allerheiligenperiode etc.), zij hadden dus méér vakantie dan we nu hebben. Na deze ‘bevrijding van de gewone man’ werd de zondagsrust afgeschaft én…. álle kerkelijke feestdagen werden afgeschaft. Recht op vakantie of verlof was er verder niet, dus deze ‘bevrijding’ zorgde ervoor dat de gewone landarbeider, ambachtsman of arbeider 365 dagen per jaar moest gaan werken. Zoek het maar op op internet. Wij hebben echter geleerd dat er vóór de Franse revolutie alleen maar ellende voor de werkende mens was en daarná begon pas zijn bevrijding.
  Toen de bescherming door een machtige kerk wegviel konden de elites pas écht de arbeiders uit gaan buiten, zelfs de atheïst Marx heeft dat al opgemerkt.

 4. Weet iemand wat er waar is van het verhaal dat de 7e tot en met de 9e eeuw niet bestaan zouden hebben? Ze worden vermeld in de tijdberekening, maar er zouden geen bronnen uit deze tijd zijn die heb bestaan ervan bewijzen. Ook geen gebouwen. Zo’n verhaal is er ook over Karel de Grote, die mogelijk meer mythe is geweest dan werkelijkheid.

  Dit zou bevestigd of ontkracht kunnen worden door geschiedschrijving uit dezefde periode. Maar is dat ook gebeurd?
  De geschiedenis staat vol met hele en halve onzinverhalen, of verhalen die later veranderd (moeten) worden. Dus waarom zou dat niet waar kunnen zijn?

 5. Correctie: _Dit zou bevestigd of ontkracht kunnen worden door geschiedschrijving uit dezefde periode_ uit andere landen.

  • In de eeuwen na de ineenstorting van de Romeinse beschaving stortte heel Europa in. In het begin teerde men nog een hele tijd op de Romeinse fysieke infrastructuur, wegen etc. en ook het onderwijs ervan. De mensen hadden het echter te druk om te overleven dan om dat zelf nog in stand te houden. Toen de mensen die nog de kennis uit de tijd van de Romeinen hadden overleden waren was álle oude kennis van de antieke beschavingen van Grieken tot Romeinen verdwenen uit Europa. Alleen in kloosters werd nog gelezen en geschreven, daarbuiten was men de eerste eeuwen analfabeet. Dat is de reden waarom er uit die tijd zo goed als geen geschreven teksten te vinden zijn, behalve dan die paar die door monniken is geschreven over de maatschappij buiten het klooster en dat deden ze gewoon heel weinig. De term ‘donkere middeleeuwen’komt daar vandaan, die eeuwen zijn voor historici een donker tijdperk, behalve uit opgravingen en de paar monnikteksten weten ze er weinig van, vooral van ca. 600 (een generatie na het einde van het Romeinse Rijk) tot ca. midden 800. Daarna veranderde dat weer ten goede.

   • En als de ‘hoge heren’ in ónze tijd zo dom zouden zijn om een kernoorlog te beginnen wacht de wereld trouwens hetzelfde lot als Europa na de instorting van de Romeinse beschaving. Alleen waarschijnlijk nog erger omdat we, zeker in de Westerse wereld, totaal gedigitaliseerd zijn, er nauwelijks nog algemene kennis is en we alles moeten opzoeken op internet. De mensen die het overleven zullen dan ook binnen enkele tientallen jaren ook dood zijn, de generatie erna zal echt níets meer weten, ook niet meer over de geschiedenis van de mensheid waarschijnlijk.

   • Ze zullen ook simpele dingen niet meer weten. Over hoe je zelf schoonmaakmiddelen kan maken of hoe je je eigen voedsel verbouwt.

    De meesten zullen wachten (als ze nog genoeg voorraden hebben) tot er weer een overheid is die het eten van de productieven gaan afpakken om aan de dommen/luien uit te delen. Of lid worden van bendes van plunderaars zoals in de Mad Max films.

    Einstein zei het al: “Hoe wereldoorlog 3 wordt uitgevochten weet ik niet, maar wereldoorlog 4 zal worden uitgevochten met stokken en stenen.”

   • Dat is het officiele verhaal wat ons onderwezen is en tegelijk bestreden wordt door Illig en anderen. Zo is er de Pirenne doctrine die stelt dat het de islamitische invasies waren die Europa in een donkere periode hebben gestort, niet de Westgothen, Oostgothen en Vandalen die allemaal maar wat graag Romeinse kennis en cultuur omarmden. Belangrijk om te weten is dat er vaak hele grote conclusies getrokken worden door historici op basis van een minimum aan bewijs. Een ander belangrijk iets om te weten is dat geschreven teksten vaak onbetrouwbaar zijn, zeker in de middeleeuwen toen er heel veel fraude plaatsvond. Niet in de laatste plaats omdat slechts weinig mensen konden lezen en schrijven. Waarom zou je ook? Verkeersborden of boeken waren er niet. Betrouwbare informatie kun je halen uit archeologie. En archeologisch bewijs spreekt het officiele verhaal tegen.

 6. “De mens zonder hoger doel, filosofisch fundament en duidelijke zingeving valt massaal ten prooi aan manipulerende leugenaars.”

  Of erger: de hele mensheid wordt afgeschaft. Als je James Corbett een beetje volgt van het Corbettreport, dan wordt snel duidelijk dat zowel het WEF als belangrijke overheden als in Canada, het VK en Duitsland bezig zijn met transhumanisme, wat uiteraard gaat uitmonden in posthumanisme. Droog rationalisme, dwz het afwijzen en ontkennen van meer duistere, spirituele kanten van het leven, kan op weinig anders uitdraaien dan een technocratie. Nietzsche sprak voortdurend over een balans tussen Apollo en Dionysus, waarbij Apollo voor het goede, het rationele en rechtvaardige staat; Dionysus daarentegen is meer duister, ontketend, onverstand, drankzucht, laat je dingen doen waarvan je heel goed weet dat je ze beter niet kunt doen. Ofschoon je dat toch ook van tijd tot tijd lijkt nodig te hebben. Nietzsche was dan ook een liefhebber van de pre-Socratici en meende dat alle problemen begonnen zijn met Socrates en een overdreven focus op de rede.

  Verder is het van belang hoe je het christendom definieert. Niemand gelooft in een man met een baard die op een wolk woont, alles weet en alles ziet. Als daarentegen het christendom gezien wordt als een set morele doctrines die de kans vergroten dat je een aangenaam en enigermate zinvol leven leidt, waarbij het fenomeen God de metafysische representatie is van die set morele doctrines, dan wordt het een heel ander verhaal. Niet iedereen is in staat om zelf morele doctrines te verzinnen. Bovendien ben je daar je hele leven mee bezig. Dus tegen de tijd dat je ze geformuleerd hebt, is het feestje al afgelopen. Dat is vanzelfsprekend weinig zinvol.

  Het is dan ook belangrijk die set morele doctrines te verdedigen omdat dit het sociale weefsel vormt. De kern van je cultuur, je samenleven. Zeker, er zijn economische motieven voor mensen om met elkaar samen te werken en aan arbeidsdeling te doen, maar het is niet genoeg. Het werkt en leeft vele malen aangenamer met mensen die dezelfde normen en waarden delen. Een ander Libertariër of vrijheidsliefhebber is sneller te vertrouwen dat een marxist bij wie je voortdurend een dubbele agenda moet vermoeden. Als chaos het beoogde doel is zul je de morele doctrines eerst moeten fijnstampen zodat je daarna een brave new world kunt oprichten.

 7. @Niko
  Dat is de fantoomtijd theorie van Heribert Illig en inmiddels nogal wat volgers van hem.
  Of het waar is kan niemand met zekerheid zeggen. Het zou kunnen.

  Argumenten voor:
  1. Bij de overgang van de Juliaanse kalender naar de Gregoriaanse kalender in oktober 1582 zijn 10 dagen ingevoegd om de menselijke kalender to synchroniseren met de aardse ‘kalender’. Het hadden 13 dagen moeten zijn omdat er ongeveer 1 dag afwijking per 100 jaar in de Juliaanse kalender zat. Iemand heeft kortom drie eeuwen geschiedenis ingevoegd. Een soort Rutte-inlegvelletje avant la lettre. Dit is waar.
  2. Ofschoon voor alle belangrijke historische periodes en gebeurtenissen archeologisch bewijs gevonden wordt, is er vrijwel geen archeologisch bewijs voor leven tussen ca 600 en 900. Er zijn geen kerken gebouwd, geen veranderingen in stijl of smaak tussen de periode voor 600 en na 900: niets. Vandaar dat het de donkere middeleeuwen werd genoemd, dat is de periode van 500 tot 1000. Daarna gebeurde er weer van alles. In feite waren de vroege middeleeuwen zo donker dat je geneigd bent je af te vragen of er überhaupt mensen geleefd hebben, of heeft die periode wel bestaan?
  3. Wat we weten van de figuur Karel de Grote komt eigenlijk allemaal van een monnik die zijn verhaal beschreven heeft. Dat verhaal is zo fantastisch dat het volkomen ongeloofwaardig is. De Karel de Grote die daarin beschreven wordt heeft 100% zeker niet geleefd.
  4. Ook in het Byzantijnse Rijk heeft rond die tijd een ‘donkere middeleeuwen’ achtige periode gehad.

  Argumenten tegen:
  1. De Chinese tijdstelling schijnt vrijwel synchroon te lopen met de officiele westerse telling en laat geen ruimte voor een fantoomtijd.
  2. Sommigen beweren dat ruimtewaarnemingen als de Komeet van Halley de officiele westerse tijdslijn ondersteunen. Anderen betwisten dat weer.

  • Dank voor de uitgebreide uitleg Youp!
   Dan klopt er meer van dan ik dacht…

   • Ik heb me er ooit wel eens in verdiept. Als je er meer van wilt weten: de boeken van Heribert Illig zelf (in het Duits vrees ik) en Emmet Scott (Engels). De eerste richt zich meer op de kalender, Karel de Grote en de kathedraal van Aken die uit het jaar 800 zou moeten zijn, maar Illig maakt dat onwaarschijnlijk. Emmet Scott richt zich meer op de archeologie. Zo is er nauwelijks bewijs voor de vruchtbare samenwerking tussen christenen, joden en moslims in Zuid-Spanje toen dit door de Moren veroverd was. Had ook in de fantoomtijd moeten plaatsvinden. Er is evenmin archeologisch bewijs voor de plundertochten van de Vikingen.

    Bovendien, als de theorie klopt, betekent dit dat redelijk snel na de val van het Romeinse Rijk Europa werd binnengevallen door de moslims in het zuiden. Ook het Byzantijnse Rijk werd bedreigd en het Heilige Land. De kruistochten als verdedigingscampagne tegen deze inval zijn dan veel beter te begrijpen ipv 300 jaar later.

    Het waarom van de fantoomtijd is helaas minder duidelijk. Iemand moet toch gemeend hebben belangrijke winst te kunnen halen met het injecteren van 300 jaar geschiedenis. Bovendien moet het een samenwerkingsverband zijn geweest van de Kerk, het Heilige Roomse Rijk, het Byzantijnse Rijk en de moslims.
    Er schijnen geen eigendomsbewijzen te zijn voor het Vaticaan en de grond waarop het staat. Je kunt dan een document in elkaar knutselen wat zogenaamd 150 jaar geleden ondertekend is. Illig meent dat Otto III graag als heerser van het Heilige Roomse Rijk het jaar 1000 wilde inluiden. Ook de moslims zullen wel plezier hebben gehad bij het ontwerpen van hun paradijselijke multireligieuze samenzijn in Andalusia. Maar, of dat nu de werkelijke redenen zijn?

   • Als ik er vanuit ga dat moslims van vandaag qua mentaliteit vergelijkbaar zijn met die van toen lijkt de “vruchtbare samenwerking tussen christenen, joden en moslims” destijds niet geloofwaardig. Het zou ook niet verklaren waarom de toenmalige Fransen er dan tegen gevochten hadden.

    Ik zal eens naar die boeken kijken. Ik ken wel wat Duits maar of dat goed genoeg is voor zo’n boek weet ik niet. Misschien maar eens in een boekwinkel in Aken gaan kijken als de corona-gekte gekalmeerd is…

 8. Ik ben niet zo heel goed in geschiedenis, maar zou een hernieuwde vorm van verzuiling de juiste oplossing kunnen zijn? Kan een “zuil” krachtig genoeg zijn om tegenwicht te bieden aan een overheid? Heeft het zin om te werken aan een stevige libertaire zuil, die (net als een echte zuil vroeger) dus ook libertaire scholen, libertaire sportclubs, libertaire postzegelverzamelaarsverenigingen enz omvat?

  Ik las in een boekje van Monbiot dat ook in Engeland aan het begin vd 20e eeuw een “politieke beweging” veel breder was dan een paar mensen die nadenken en discussieren. Daar hadden ze bv een socialistische wandelclub en een fietsclub (de Clarion). Mogelijk is dat een manier om een beweging op gang te brengen die een positie heeft die in de buurt komt met die van de kerk?

  • In de oude verzuiling was er van elke zuil een elite die namens de rest het woord voerde in het bestuur. Die reflecteerden niet perse de mening van de mensen lager in de hierarchie van de zuil. Wie boven de 50 is heeft de nadagen van de verzuiling nog meegemaakt. Ik heb er geen heimwee naar. Het politieke landschap was wel minder grillig dan nu. Niet perse beter.

   Het Forum voor Democratie is met zoiets bezig. Die zijn begonnen met eigen scholen en willen meer. Op zich een prima initiatief. Helaas heeft hun Geliefde Leider de kolder in zijn kop gekregen dus ik weet niet of de initiatieven levensvatbaar zijn op de langere termijn. Als ik naar de resultaten van de laatste verkiezingen kijk, lijkt het van niet.

Comments are closed.