De mens heeft eigenlijk pas sinds de laatste eeuwen de sterke neiging om alles door de bril van ‘de menselijke maat’ te bekijken, de mens als maat van álle dingen, zo ook bij klimaat. Er is een massahysterie te zien als men het daar over heeft. De laatste 3 miljoen jaar zijn er zo’n 20 ijstijden geweest, met daaropvolgend áltijd… steeds weer een klimaatverwarming.

Dat er nu wéér sprake is van een klimaatverwarming lijkt te kloppen, de mensheid heeft dat op kleine schaal wel vaker meegemaakt, maar vond het toen niet de moeite waard om daar ook maar íets van op te schrijven, het was gewoon de loop der dingen. De menselijke cultuur, is pas ontstaan een aantal duizend jaar ná de laatste ijstijd. Het denken van de ‘beschaafde mensheid’ is pas van ver ná de laatste ijstijd. Geologisch gezien is het nóóit op aarde het geval geweest dat er lang hetzelfde klimaat blééf. Nog in het geologisch gezien vrij recente Eoceen (33 miljoen jaar geleden) was het klimaat op aarde écht warm: het was een broeikastijd. De continenten lagen 50 miljoen jaar geleden al zo goed als op dezelfde plaats als nu, er was alleen nog een stukje continent-verschuiving bij Australië-Antarctica en grofweg Scandinavië. Er heersten 33 miljoen jaar geleden tropische omstandigheden, zélfs op de huidige Noordpool was het warmer dan vandaag bij ons…, er wáren toen 0 mensen op aarde om het klimaat op te warmen. We leven nu toevallig in een geologische periode (de aarde is ca. 4,5 miljard jaar oud) waarin het klimaat langere tijd vrij stabiel is, denken we. Maar zelfs in die relatief stabiele klimaatperiode zijn er de afgelopen duizenden jaren schommelingen geweest. Ten tijde van het héle Romeinse Rijk was het klimaat warmer dan nu, wat door historici ook als ‘groeifactor’ voor hun Rijk wordt gezien. Daarna is het weer kouder geworden. In de wat latere middeleeuwen tot nog vier eeuwen daarna kennen we de ‘kleine ijstijd’ met in de Nederlanden de bekende ijstaferelen van de schilder Brueghel. Tijdens een vorig groot solar-minimum; een zwakke zonnecyclus; tussen 1645 en 1715/1725 (Maunder genaamd), groeiden de gletsjers en vroor zelfs de Theems bij Londen in Engeland vaak volledig dicht.

In juni 2019 kwam NASA met het nieuws dat er voor het eerste sinds bijna twee eeuwen weer een Grand Solar Minimum (GSM) aankomt. Deze GSM’s vielen in historische perioden steeds samen met ‘kleine ijstijden’. De samenhang is steeds te zien, de laatste totale ‘Kleine IJstijd’ wordt meestal geplaatst tussen 1450-1850, met daarin ook weer verschillende minima en periodes van iets warmere perioden. Begin 17e eeuw werd dit ontdekt door Galileo Galilei, dezelfde die voor een rechtbank moest verschijnen omdat hij dúrfde te beweren dat de aarde om de zon draait, in tegenstelling tot de mainstream wetenschappelijke gemeenschap die ‘wist’ dat de Zon óm de Aarde draaide; ironisch dat mensen nú die zijn kennis over zonne-minimums en klimaat delen weer veroordeeld worden. Zoals door restricties op social media dat hun mening niet overeenkomt met…. de mainstream wetenschappelijke gemeenschap…

GSM’s werden voor het eerst goed berekend door professor in de wiskunde en astronomie Zharkova. Zij berekende alle koude tijdvakken tot voor Christus. Tot halverwege 2019 ontkende NASA nog dat er weer een aankwam, maar gaf op 12 juni 2019 Zharkova gelijk tussen een brij van ander nieuws, net als de American Geophysical Union in december van dat jaar eenduidig deed. Opvallend is dat het alléén de grote mainstream Westerse media zijn die dit ontkennen of op een andere manier framen, de India Times bijvoorbeeld plaats het gewoon zoals het is.

Ruim 90% van de klimaatrapporten hierover komen echter uit de Westerse wereld. Die wetenschappers werken allemaal met computermodellen die de voorspellingen voor hen doen. Net zoals statistische computermodellen gebruikt werden om Covid te voorspellen met ‘massale sterftecijfers’ in de hele wereld. Cijfers die in geen velden of wegen de werkelijkheid zelfs maar benaderden, maar wél de complete maatschappij in grote ellende storten en zorgde voor een verdúbbeling van de armoede in de wereld. De ‘menselijke maat’ in ónze tijd is dat we zijn gaan denken dat alles ‘zo moet blijven’, dus ook het klimaat. En het nog waanzinnigere idee dat wij daar ook maar iets aan zouden kunnen veranderen. Allemaal gebaseerd op statistische computermodellen…. Zo kunnen we véle miljarden gaan uitgeven aan Klimaat en véle miljarden mensen op aarde daardoor alwéér tot nog grotere armoede veroordelen.

Het béste oceanografische instituut ter wereld, Woods Hole in Massachusetts, waarschuwt in ‘Are We on the Brink of a ‘New Little Ice Age?’ dat dit alles zó complex is dat het ver buiten de capaciteiten van de IPCC-computermodellen ligt en dat we klimaatscenario’s voor Global Warming plannen die het tegenovergestelde zijn van wat wellicht actueel gebeurt:

11 REACTIES

 1. Zulke veranderingen als aangegeven zijn nooit te bewijzen wel als er in een bepaalde waan geloofd wordt?

 2. Als je de mensen wijs kan maken dat de klimaat verandering ook de schuld is van mensen, kan je ze ook een schuldcomplex aanpraten.
  En schuld schijn je te kunnen afkopen in deze wereld, dus kan je er ook grof aan verdienen.
  En berekeningen, of eigenlijk voorspellingen, kan je aanpassen waardoor het nog heftiger lijkt dat het onze schuld is.
  Let maar op de berichten.
  Elke warme of koude dag worden de meeste erge warme of koude dag genoemd over een korte periode.
  Alsof het nooit eerder heeft plaatst gevonden dat er iets dergelijks gebeurt is.
  Dus kan je mensen opnieuw bang maken dat ze hier schuldig aan zijn.

 3. Met statistieken kun je alles bewijzen, zowel het voor- als het tegendeel. Bepalend daarvoor is welke variabelen je gebruikt en hoe je die meeneemt in je berekening. In de praktijk wordt er nogal eens iets weggelaten omdat het niet in de gewenste uitkomst past; en dat vertellen ze ons niet.

 4. Dat de antropogene opwarming een hoax is mag duidelijk zijn. Dat het klimaat altijd verandert eveneens. De Milankovitch cyclus brengt, meen ik, elke honderdduizend jaar een ijstijd. Recent heb ik geleerd dat het mogelijk zelfs zo is dat de aarde elke 13000 jaar vernietigd wordt. De laatste keer was dat via vulkaanuitbarstingen, vuurstormen, aardbevingen, gevolgd door een zondvloed, gigantische overstromingen dus. Piramides zouden daarvoor gebouwd zijn als opslagplaats van waardevolle gegevens, van kennis en know-how, om later weer te kunnen gebruiken. Uiteraard zijn die piramides gebouwd met hulp van buitenaardse wezens die de mensen gewaarschuwd hebben voor de naderende astronomische rampspoed.

 5. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1344503146/i-jsbeer-gespot-zeer-zuidelijk-in-canada

  een verdwaalde ijsbeer in het zuiden is bewijs global warming. het noorden warmt op zodat hij naar het zuiden moet waar het kouder is?? of is de claim dat al het ijs gesmolten is en dat de ijsbeer dat nodig heeft om te overleven? misschien luistert de beer naar Al Gore die het verdwijnen van de Noordpool voorspelde in 2014. terwijl er nu nog net zoveel ijs ligt.

  of luistert de beer naar de voorspellingen van NOA, die er altijd naast zitten en zich bedienen van ‘ adjusted data’ https://newtube.app/TonyHeller/lnblyU8

  de ijsbeer heeft zich ook in vroeger tijden toen het warmer was dan nu – zoals het artikel ook aangeeft – gered dus maak me nog niet zo’n zorgen over uitsterven.

 6. Het is eigenaardig: iedere weerdeskundige weet dat het weer en alle seizoenen op aarde worden aangedreven door de zon, maar als het gaat om ‘het weer’ op lange termijn wordt dat buiten beschouwing gelaten. De gegevens van die Zharkova zijn geen gemiddelde statistieken maar feiten over die zonne-minimums en koudere perioden in de ons bekende geschiedenis en ze vallen altijd samen. Het zijn geen echte ijstijden waar het hele land bedekt is met ijs, maar kleine ijstijden waar de temperatuur gemiddeld 2-3 graden kouder is dan daarvoor. Dat valt dus samen met een zonnecyclus van meer en minder activiteit. Volgens wetenschappers nu begint dat weer, maar zal het geen invloed hebben op de temperatuur-afkoeling. Dat zou dan voor het eerst zijn in de waarnemingen. Sinds corona hoor je ook niets meer over het smeltende poolijs in de media, als e zoekt naar recente berichten kom je wel wat tegen:

  https://www.weer.nl/nieuws/2020/wintermaximum-poolijs-hoogste-sinds-2013

  https://bergwijzer.nl/nieuws/aziatische-gletsjers-groeien-weer-aan

 7. Als men alweer alleen op basis van de complexe werkelijkheid niet kunnen bevattende computermodellen van dus bijna alléén maar Europese /Noord-Amerikaanse wetenschappers zulke krasse klimaatvoorspellingen doet, en allerlei klimaatmaatregelen in ijltempo wil invoeren nu, precies als bij die corona-maatregelen op basis van die computermodellen de afgelopen 2 jaar die óók niet klopten, dan moet er toch een belletje gaan rinkelen!
  Woods Hole Oceanographic Institution is het grootste privé-oceanisch onderzoeksinstituut in de VS, een particuliere instelling, al opgericht in 1930, die hebben dus ruim 90 jaar féitelijke onderzoeksgegevens onder één dak. Typisch dat alleen een níet overheids-instelling zoiets durft te brengen en zij zijn niet de enige. Russische wetenschappers zeggen al 15 jaar dat er een kleinere ijstijd gaat komen, onlangs kwam van klimaatwetenschappers uit Afrika hetzelfde bericht. Alleen Europa en Amerika ‘stick to their story’. ‘Stick’ betekent trouwens letterlijk: plakken, ze zitten vastgelijmd, net als vroeger dat de zon óm de aarde draaide.

  Als men dan de klimaatmaatregelen ziet die opeens in ijltempo moeten gebeuren dan zou je toch denken: waarom opééns zo snel, wat is het motief? De vervlechting van economie en overheid is er een: het bedrijfsleven gaat gruwelijk veel geld verdienen aan deze omschakeling. Op de tweede plaats kan het ook de perverse manier van politiek denken zijn: als men al redelijk wat maatregelen genomen heeft en dat solar-minimum / kleine ijstijd gaat doorzetten kan men met droge ogen zeggen dat het door ‘de maatregelen komt’, net als ze deden met de corona-maatregelen. Alles beter dan het eigen ongelijk bekennen.

 8. Even een opmerking m.b.t. het citaat bij de meme.
  Ik weet niet wanneer die prof. die uitspraak zou hebben gedaan, dus mogelijk is hij er inderdaad de bedenker van, maar weet dat ik deze slogan, zij het in het Engels, reeds 20 jaar geleden voor het eerst las geschreven door Bill Bonner in zijn nieuwsbrief The Daily Reckoning.
  Mogelijk had hij hem van iemand anders en mogelijk was dat die Prof. Hans Kuhn indien deze die uitspraak deed voor pakweg 2002.
  Het is evenwel citaat dat ikzelf ook af en toe bezig omdat ik het zo goed vind: zowel inhoudelijk juist als hilarisch geformuleerd. Ik herrinner me nog mijn lachbui toe ik hem voor het eerst las.

  • Van die politici en die lantarenpalen is echt goed ja en het klopt zeker nu. Ze weten écht nergens meer wat vanaf, en moeten zich dan maar aan statistieken en tegenwoordig computermodellen vasthouden om niet door ieder briesje omvergewaaid te worden. Als je niets kunt in de maatschappij behalve goed wat in de ruimte zwetsen en je wil toch een mooie carriere, kun je altijd nog politicus worden, het zijn eigenlijk afgekeurde burgers.

 9. Dit moet je dan ook eens lezen:

  HET KLIMAAT ALS ANGSTVERWEKKER EN VERDIENMODEL:

  “Het IPCC is inmiddels het meest invloedrijke orgaan op klimaatgebied. Maar het is geen wetenschappelijk instituut. Het is een ‘panel’ dat gericht studies verzamelt die haar CO2-vooronderstelling kunnen ondersteunen. Studies over wezenlijke factoren die het klimaat beïnvloeden, en zich bijvoorbeeld richten op veranderende zonneactiviteit, worden door het IPCC uit de selectie weg-gefilterd.”
  https://gezondverstand.eu/2022/05/02/het-klimaat-als-angstverwekker-en-verdienmodel

Comments are closed.