Soms zijn rapporten van de algemene rekenkamer zeer verhelderend. Zo ook nu. Er is 1 miljard euro uitgegeven in het kader van een bepaalde wet, de WBI. Dit is een instrument om te zorgen voor het bouwen van voldoende betaalbare woningen. Het rapport van de algemene rekenkamer fileert de resultaten en constateert dat:

Wij concluderen dat een goede probleemanalyse van de woningmarkt ontbrak in het
beleid van de minister van BZK op het moment dat zij de WBI introduceerde. De
minister onderbouwde de WBI door het idee centraal te stellen dat het woningtekort
kan worden ingelopen door gemeenten financieel te ondersteunen. Wij hebben in de
Aanpak woningtekort van de WBI de rol van bijvoorbeeld vertragende wet- en regelgeving, het gebrek aan capaciteit in de ambtenarij en de bouwsector en/of de beschikbaarheid van bouwlocaties bij de problemen op de woningmarkt niet aangetroffen. In het verlengde hiervan hebben wij ook geen onderbouwing aangetroffen waarom het budget van de WBI ter grootte van € 1 miljard passend werd geacht om de gestelde doelen te behalen.
We constateren dat de minister van BZK met de eerste 3 tranches van de WBI in 2020 en
2021 weliswaar een financiële bijdrage heeft geleverd aan gemeenten voor de voorgenomen realisatie van 139.964 woningen, maar er is onvoldoende onderliggende
betrouwbare informatie beschikbaar om te beoordelen of het aannemelijk is dat de
minister met deze bijdrage ook de beoogde doelen om sneller, betaalbaarder en meer
woningen te bouwen, heeft bereikt.

We concluderen dan ook dat de minister van BZK onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt
dat de WBI leidt tot de beoogde doelen om sneller, betaalbaarder en meer woningen te
bouwen. Dit komt doordat:
• de resultaten die de minister aan de WBI toekent omtrent de versnelling, betaalbaarheid
en additionaliteit als gevolg van de inzet van de € 1 miljard onvoldoende onderbouwd
konden worden;
• er bij het beoogde versnellingseffect van woningbouwprojecten die een WBI-bijdrage
ontvangen geen rekening is gehouden met mogelijke verdringing van andere projecten;
• er een reëel risico is dat de minister met de WBI heeft bijgedragen aan woningbouwprojecten die er zonder bijdrage ook zouden zijn gekomen.
Ook merken we op dat het onzeker is of de betaalbaarheid voor een belangrijk deel van de
woningen in een WBI-project op lange termijn is geborgd.

De WBI staat open voor alle gemeenten, ook voor gemeenten die geen of slechts een
beperkt woningtekort kennen. Ongeveer de helft van de WBI-bijdragen is relatief laag,
namelijk tussen de € 1.775 en € 5.258 per woning.
Tot slot constateren we dat de minister onduidelijk was over het doelbereik van de regeling, dat de regeling tot hoge administratieve lasten in de aanvraagfase leidt en dat de minister een deel van het oorspronkelijke budget niet aan de WBI-tranches maar aan andere instrumenten binnen het domein woningbouw heeft uitgegeven.

Ambtelijke taal om te vertellen dat er 1 miljard euro is verspild. download.

5 REACTIES

 1. Goed voorbeeld doet goed volgen. Zo lees ik met enig leedvermaak de verhalen over de Floriade. Want de topondernemers van de gemeente Almere -allemaal ambtenaartjes in loondienst- zouden wel even een project neerzetten waarbij vergeleken Donald Trump een amateur zou lijken.

  Maar nu regent het miljoenenverliezen en rennen ze weg als kleuters die bang zijn voor de buurman. Dat geld had ook gebruikt kunnen worden om de belastingen voor de Almerikanen te verlagen. Maar voor zulke topondernemers moet je iets over hebben…

 2. Geld verhult meer dan je lief is. In een economie die gebaseerd is op ruil moet je product of dienst ruilbaar zijn. Is een dienst of product niet ruilbaar blijf je er mee zitten. Subsidie haalt mensen over om een niet of slecht ruilbare dienst of product toch te ruilen. Subsidie gaat op aan opportunisten. Het haalt mensen over. Het camoufleert ruilbaarheid.

  • Intrinsieke waarde van een dienst of product wordt bepaald door ruilbaarheid. Niet door subsidie. De afkorting btw (belasting toegevoegde waarde) geeft dat in wezen ook aan. Zou het anders zijn, zou je ook btw over subsidie moeten betalen. Subsidie heeft geen toegevoegde waarde. Subsidie verleidt slechts.

 3. optimale versus maximale bebouwing;
  optimale houdt rekening met alles
  maximale met niets

 4. Waarom vinden we zulke berichten niet in de MainStream Media?
  Hangen ze dan allemaal aan de tieten van de overheid?

  Het is zó duidelijk dat de overheid bezig is welvaart te vernietigen!
  En het gaan niet eens om een vooropgezet plan.
  Het is gewoon domheid.
  “Gegen Dummheit kämpfen sogar die Götter vergebens”

  Dan blijft ons slechts agorisme, zelfredzaamheid.

Comments are closed.