“Europa gaat steeds meer de koers van één centrale eenheid en één munt. Als de verschillen tussen de verschillende Europese economieën zo groot zijn dat zelfs het Europees Monetair Stelsel ze niet kan beteugelen, hoe zouden deze verschillende economieën dan reageren op een gemeenschappelijke Europese munt? Het antwoord is dat er zo’n grote chaos zou ontstaan dat al die moeilijkheden die we nu al hebben in vergelijking daarmee totaal zouden verbleken. Er zouden steeds enorme sommen geld moeten gaan van de rijkere naar de armere landen, zodat zij de lasten ervan zouden kunnen dragen. Maar zelfs dan zouden de massamigratie, inflatie en alle andere dingen over de nu open grenzen vólgen. En een alomvattende eenheidsmunt zou dan geen ontsnappen meer mogelijk maken.

En wat voor Europa zou dat dan ook moeten zijn?

Hoe groter Europa wordt, des te groter moeten ook de vormen van samenwerking worden. We zouden juist moeten streven naar een Europa met meerdere sporen, waarin groepen van verschillende staten per ‘case’ verschillende niveaus van samenwerking en integratie kunnen hebben. Zo’n structuur zou dan wel de ‘nette’ overzichtelijkheid van statistieken missen, maar het zou zich wel aanpassen áán de verscheidenheid van het na-communistische Europa.

In plaats van een steeds grotere, gecentraliseerde bureaucratie die steeds meer identieke regels oplegt voor heel Europa, zouden nationale regeringen verschillen in belastingen en voorschriften kunnen hebben, die zo met elkaar konden concurreren. Zo’n systeem zou overheden een begrotingsdiscipline opleggen omdat ze expertise en ondernemingen niet willen wegjagen. Het zou ook helpen om vast te stellen welk regelgevend beleid de beste algemene economische resultaten heeft opgeleverd.

Elk beleid of programma dat soevereine nationale loyaliteiten niet erkent is gedoemd mislukt uiteen te rafelen. Want de politieke gevolgen zijn nu al te voorspellen: groei van extremisme, gedijend op de angst voor massa-immigratie, inflatie en werkloosheid, als een reëel – zij het ongewenst – alternatief voor het Eurocentrische politieke Establishment. Een centralistische, supranationale EU dat door burgers en hun éigen nationale parlementen niet langer ter verantwoording kan worden geroepen, zou als reactie zulk extremisme, als nog énige optie, alleen maar laten groeien.

Veel ernstiger echter zijn de politieke risico’s, en die worden door de EU nauwelijks begrepen. Het is hoog tijd dat Europese politici kennisnemen van deze gevaren. Het is hoog tijd om een einde te maken aan de eindeloze topontmoetingen – topontmoetingen die steeds meer een surrogaat worden voor het nemen van goede beslissingen – en de realiteit te herkennen.

Er is in Europa een steeds groter wordend gevoel van afstand, een vervreemding van mensen met hun overheidsinstellingen en hun politieke leiders.

Door mij gevreesd wordt dat de Europese trein, volgeladen met zijn gebruikelijke lading snel geld, op weg is naar een bestemming die kiezers niet willen, niet wensen en niet begrijpen.

Maar die trein kan gestopt worden.”

toespraak Margaret Thatcher 19 September 1992

(link)

Ingestuurd door Malpaso

40 REACTIES

 1. Ach, meer van hetzelfde; gecentraliseerd top-down beleid zonder dat enige bestuursrol is vastgelegd in een door het volk ontworpen constitutie.

  Wat betreft belastingen; inkomstenbelasting is onrechtmatig vanuit het perspectief van zelfbeschikking.

  Wat betreft nationalisme: uitsluitend federalisme en con-federalisme waarborgen zelfbeschikking.

  Wat betreft bestuurders: een soevereine samenleving heeft geen bestuurders nodig, uitsluitend competente gekozen taakuitvoerders die onafhankelijk van elkaar opereren.

  Kortom, de kaste van probleemscheppers analyseren hun eigen beleid en voeren hun eigen aanbevelingen uit in het gesloten netwerk.

  Conclusie: geen probleemstelling en de aangedragen oplossingen worden vorgesteld via bevoogdend leiderschap voor het bewust onwetend gehouden volk. Let wel, ook Thatcher heeft geacteerd onder leiding van de autonome staat City of London (naast Washington en Vaticaan).

  Cruciaal in elke discussie over macht, kracht, geld en bestuur is kennis over de werking en manipulatie ervan. Opleiding van het volk vergt minimaal twee generaties. Zie hiermee de onhaalbaarheid van enige hervorming.

  • Dit is een voorbeeld van de strategie van het streven naar zo klein mogelijke bestuurseenheden. Of voorkomen van opschalen. Hoe kleiner de bestuurseenheid hoe minder schadelijk (over het algemeen) en hoe groter de rol van de burger kan zijn. Nederland zonder EU en zonder WHO en dergelijke zou veel prettiger zijn.

   • Ratio, streven naar zo kleine mogelijke bestuurseenheden is een ambitie en nog geen strategie!

    M.i. vormen de 355 Nederlandse gemeenten goede soevereine eenheden. Zelfs de voorheen uitgevoerde fusies van gemeenten kan worden teruggebracht. Toename van aantal gemeentes is beheersbaar onder een federatie.

    Eens dat samenlevingseenheden klein moeten zijn; omwille van controle. Probleem bij kleine samenlevingen is garanderen van veiligheid. Ook op te lossen in federatie verband, met daarbovenop internationale defensie-allianties.

    Ook, vereenzelvig bestuur niet met uit te voeren taken die los van elkaar opgezet dienen te worden. Dit is eenvoudig organisatorisch op te zetten en te handhaven.

   • Nederland zonder EU en zonder WHO en dergelijke zou niet veel prettiger zijn, het zou een stuk leefbaarder worden en vooral soevereiner, het grote item van het waarom van die hele Brexit, door onze media totaal niet belicht. Die hele internationale organisaties zijn allemaal bedacht door de VS, te beginnen na de wereldoorlog al ‘broederschap’, het ging om invloed en om controle, niet voor niets zitten de internationale organisaties zo goed als allemaal ín de VS met hun hoofdvestiging dan toch. De EU heeft dat trucje afgekeken en doet dat na, maar dan alleen voor de landen in Europa. Thatcher zag dat, ik begreep het toen ook niet, maar zij keek decennia vooruit. Het zijn monsterlijke, bureaucratische Moloch’s, die níets, maar dan ook níets produceren of toevoegen voor mensen van vlees en bloed, maar wel alles opslokken.

   • Schimanski, ik ben van mening dat soevereiniteit is gekaapt door het gecorrumpeerde nationale politieke systeem. De internationale bewegingen zijn slechts voortzettingen ervan. M.a.w. zolang het volk geen constitutie ontwerpt en het systeem van politiek partijen in stand blijft is er geen sprake van enige soevereiniteit.

    Voorts ben ik van mening dat Brexit eveneens een zet was van de globale elite om London als financieel globaal hart los te koppelen van de onvermijdelijke euro val. In dit verband is het van belang het triumviraat van beheersende macht toe te lichten langs de volgende management lijnen: Vaticaan als het spiritueel/politieke centrum, Washington als militaire macht en London als het financiële hart.

   • Ik denk dat de wereld toch wat ingewikkelder in elkaar zit dan die wel convenient hokjes die jij beschrijft V-K. Het vaticaan wordt door protestantse stromingen, of lang geleden ex-, altijd als de ‘antichrist’ beschreven, lekker handig, London hét financiël hart en washington militair. Dat is vrij simplistisch: de rooms-katholieken zíjn níet het vaticaan, er zijn behoorlijk wat bisschoppen die zelfs op internet een andere mening verkondigen en veel gelovige katholieken die ‘het vaticaan’ voor kennisgeving aannemen, GB is niet London, de Brexiteers waren géén londonians, in Amerika zijn er veel staten en mensen die ook niets van Washington moeten hebben. Het zijn de ménsen die het doen of niet doen en daarvan zijn in álle organisaties, instituten, landen goeden en kwaden, je herkent ze aan hun daden, niet aan hun loze woorden; ‘onderscheiding der geesten’ noemen ze dat. Zolang we dat niet leren blijven we ruzie maken om dingen die er niet toe doen: dat is van ‘ons’ en dat is van ‘hen’, de debiele richtingenstrijd om onnozelheden, terwijl het de ‘kwaden’, de psychopaten en sociopaten zijn die overal op machtsposities zitten die alles corrumperen, of zijn ‘psychopaten’ ook een ideologische of religieuze stroming?

   • “M.a.w. zolang het volk geen constitutie ontwerpt…”

    Succes kerel. Daar zou je wel eens een tijdje op kunnen wachten. Het volk denkt namelijk niet hetzelfde. Het volk is niet 1 persoon, maar tienduizenden, wat miljoenen mensen. Die willen allemaal wat anders. Je kunt net zo goed vragen: beste volk, vertel mij eens welke schoenen jullie willen zodat ik daarvoor een hypermoderne, hoogst efficiënte organisatie opzet die dat aan jullie levert? Denk je dat er 1 schoen gaat zijn waar iedereen blij mee is.

    Nee, en dat is meteen het einde van je organisatiefantasietje.

   • Schimanski.

    “Ik denk dat de wereld toch wat ingewikkelder in elkaar zit dan die wel convenient hokjes die jij beschrijft V-K.”

    Ik denk dat u het organisatietalent van de elite onderschat met de juridische omgevingen en de effectieve organisatie van de benoemde gebieden:

    De City wordt bestuurd door de Corporation of the City of London. Dit bestuur hoeft aan niets en niemand verantwoording af te leggen en kent geen democratie.
    https://businessam.be/8-zaken-die-u-niet-wist-over-het-financiele-hart-van-europa-de-londense-city-exp-156285/

    Vaticaanstad is een soevereine staat,
    https://www.deroerom.nl/nieuws/2020/03/vaticaans-rechtssysteem-hervormd/

    Washington DC, een autonoom district zonder vertegenwoordiging in het Congres
    https://www.amerikareis.info/nl/blog/waarom-washington-dc-geen-staat-is/

    Ik beschrijf niets, maar doe onderzoek en leg dat vast. Vooral de afgelopen tijd hebben we kunnen zien dat overal op de wereld tegelijkertijd gelijkvormige besluiten worden neergelegd die op dezelfde wijze zijn geformuleerd. Een dergelijke functionele globale organisatie vindt niet bij toeval plaats en zeker niet bij herhaling.

  • Begin een eigen website en val de vrijspreker niet langer lastig met je eeuwige geouwehoer over die Bataafse republiek. Zo moeilijk kan het toch niet zijn?

   • Graftak, falsificeer anders even … zo moeilijk kan het toch niet zijn?

    Diagnose onveranderlijk: Syndroom van Gilles de la Tourette.

    Sterkte ermee.

    En … Leve de 2e Bataafsche Republiek.

   • Dank voor het advies Graftak.

    Indien u liever soevereiniteit verkiest boven de Bataafsche Republiek dan voldoe ik daar graag aan, want komt overeen met zelfbeschikking (dat vinden de libertariërs ook heel erg leuk). Laat me even weten?

  • “Nee, en dat is meteen het einde van je organisatiefantasietje.”

   En de continuatie van tirannie. Bovendien is het een plan en geen fantasietje. Alstublieft.

   Voorts, je denkt toch niet werkelijk dat de diverse constituties in de landen ontworpen zijn na iedere ziel in het volk geraadpleegd te hebben!

   Ik weet niet over wij erover eens zijn, maar ik denk het wel: de massa kan het onderscheid maken. Echter, de massa is volkomen onwetend van het spel van macht en kracht. Zelfs de anarchisten hebben hier geen antwoord op. Jij bent hiervan het goede voorbeeld; zeker niet uit de poppenkast gevallen maar niet in staat om het werkelijke probleem te doorgronden en te denken in termen van organisatie en taken.

   Heb geen enkele illusie dat de naderende catastrofe voorkomen kan worden. Ná de confrontatie zal er een periode van wederopbouw aanbreken, waarin een periode van relatieve vrijheid mogelijk is. Zeg maar een soort impasse.

   En denk er aan Youp; de geschiedenis heeft uitgewezen dat de best georganiseerde partij in een revolutie de overhand neemt en dat de huidige elite zo succesvol is vanwege … organisatie.

   • “we kunnen zien dat overal op de wereld tegelijkertijd gelijkvormige besluiten worden neergelegd die op dezelfde wijze zijn geformuleerd. Een dergelijke functionele globale organisatie vindt niet bij toeval plaats en zeker niet bij herhaling.”

    Nee, dat is beslist geen toeval. En daar wil jij een vergelijkbare organisatie tegenover stellen? Vuur met vuur bestrijden? Er is een grondwet die door enkel weldenkende delen van het volk in elkaar getimmerd wordt en dan heb je alle vertrouwen dat die grondwet ditmaal niet gecorrumpeerd zal raken omdat je daar een organogram bij tekent. Dat is geen vrijheid of soevereiniteit. Dat is de dictatuur van V-K aan wiens organisatiemodel iedereen zich heeft te onderwerpen. Wat je vervolgens verkoopt door net te doen alsof er geen alternatieven zijn. Nee, dank je.

   • Dit ben ik met Youp eens

    De wil van ‘het volk’ is nog niet mijn wil. Er is ook niet zoiets als een uniforme volkswil

    Als we uit gaan van constituties en sociale contracten, is omdat het niet anders kan, of omdat het praktisch is, of omdat we geen zin hebben om er tegen te strijde. Maar niet omdat dat ‘onze’ wil is.

   • Nayo, dan wed je toch op het verkeerde paard, want Youp heeft geen enkel idee hoe de libertarische ambitie van zelfbeschikking te verwezenlijken!

  • Schimanski, antwoord op uw vraag: de oligarchie kan m.i. wel als een ideologische stroming worden beschouwd!

  • Youp, begrijp je nu werkelijk niet dat een constitutie opgesteld door het volk en de daarin uit te voeren taken niets te maken hebben met mij, maar alles met soevereiniteit en een bedrijfsmatige opzet welke nu eenmaal is gelieerd aan een juridische omgeving hetgeen de staat is?

  • Youp,

   “Vuur met vuur bestrijden?”

   Welnee, tirannie met zelfbeschikking bestrijden conform de wil van een souverein volk.

   De aanpak: organisatie. Dat je dit als vuur beschouwt komt me vreemd voor en begrijp ik niet!

   • Dit ben ik met Youp eens

    De wil van ‘het volk’ is nog niet mijn wil. Er is ook niet zoiets als een uniforme volkswil

    Als we uit gaan van constituties en sociale contracten, is omdat het niet anders kan, of omdat het praktisch is, of omdat we geen zin hebben om er tegen te strijde. Maar niet omdat dat ‘onze’ wil is.

   • Een volkswil is als het “Algemeen belang” je kan daar alles onder hangen. Dan lezen de mensen de volgende dag in de krant wat ze nu weer willen.

   • “Het laatste wat ik erover zeg: er is geen volkswil.”

    Niet het laatste wat ik er over zeg, omdat ik niet wil leven in de huidige Nederlandse anarchistische samenleving (anarchie mondt uiteindelijk overal en ten alle tijden uit in het recht van de sterkste). Tot mijn laatste snik blijf ik opkomen voor een vrij Nederland, ondanks dat ik in het buitenland woon. Te worden onderworpen door een stel zwakbegaafde ambtenaren is toch wel de ultieme vernedering en onverdraaglijk.

    Inhoudelijk: natuurlijk bestaat er wel een volkswil als je zelfbeschikking onder een constitutie uitvaardigt en deze ook handhaaft. Uiteindelijk ontstaat er homogeniteit en zoiets als een volkswil omdat andersdenkenden ergens anders kunnen gaan wonen. En vrijheid wordt gevrijwaard met een 2nd amendement op individueel gebied en superior fire power op federaal gebied.

   • Dus, jullie beweren dat volkssoevereiniteit niet bestaat en ook niet juridisch ontworpen kan worden als afgeleide van individuele soevereiniteit?

   • Trouwens Youp, ik heb wel sympathie voor de situatie in de middeleeuwen die je hebt beschreven waarin een monarch belastingen inde en het volk verder met rust liet. Echter, een dergelijke situatie kan niet worden gehandhaafd gezien de geschiedenis waarin die geestelijk gestoorde fransman Bonaparte de invoering van het bevolkingsregister afdwong met zijn artillerie. Dus, ik beweer dat er niets anders rest dan zelfbeschikking te counter-organiseren.

  • Leg dan eens uit Graftak waar ik scheld, met exacte verwijzingen en woordgebruik?

   • Takkie moet niet zoveel zuipen. Een nogal vrij nare gewoonte.
    Daar schijnt ie niet zo goed tegen te kunnen.
    Dan wordt ie vervelend tegen zomaar iemand van deze site.
    Nog nooit 1 zinnige bijdrage van ‘m gelezen hier.
    Er is ook niemand die op ‘m reageert. Een zeer triest persoon dus.
    Alleen maar zeiken over en op andere. Niemand kent iets anders van ‘m.
    En met welk doel? Niemand weet het.

    Hierna zal ik wel weer aan de beurt zijn, bij ze volgende zuip partij.

   • Diagnose … : een mening verpakken als vermeende wetenschap.
    Daarna de persoon beschuldigen van een ziekte.

    Dit blijkt inderdaad schelden.

    Waar is inderdaad je eigen website? Je verbale vochtkramp maakt deze website zeer onaangenaam.
    Of ben je een betaalde trol?

   • Eigenlijk is de eerste grondwet van Nederland de Staatsregeling voor het Bataafse volk van 1798. Alleen heet Nederland dan de Bataafse Republiek en hebben de Fransen er de macht. In de Staatsregeling gaat het voor het eerst over één staat, over rechten en plichten van burgers en over een gekozen volksvertegenwoordiging.

   • De corruptie en vriendjespolitiek van het genationaliseerde roversinstituut was toen een goede reden om zoiets te bedenken ja. Echter de Batraven-Republiek ging zijn steun zoeken bij de Duitsers van die tijd: de Fransen, die onder de Zonnekoning eerder al een flink stuk van Vlaanderen bij hun land gevoegd hadden en er alles aan hadden gedaan om de eerdere Republiek Nederland binnen te vallen. Wat Duitsland in de vorige eeuw deed, deed Frankrijk de eeuwen daarvoor in Europa. Ook het opzetten, invoeren en reusachtig uitbreiden van een ambtenarenstaat heeft daar zijn oorsprong, zelfs het geven van vaste achternamen, paspoorten en huisnummers om burgers te kunnen identificeren…. en natuurlijk beter belasting te kunnen heffen voor hun idiote plannen en oorlogen stamt van die grapjurken…..

  • Dolf.

   “Een mening”.

   Ik geef geen mening, ik geef een conclusie op basis van data (in dit geval gebruik van het woord “geouwehoer” en zonder enige verdere onderbouwing).

 2. @Vrijspreker : Ik heb aangetoond dat zeker Voight-Kampff zich niet aan de huisregels houdt.

  Uit jullie huisregels.
  Heb respect voor elkaar : Ga niet schelden of kleineren …

  En welke consequenties trekken jullie nu?

  • Ben benieuwd naar het oordeel, Dolf 🙂

   Overigens, u geeft de indruk het verschil niet te kennen tussen actie en reactie (oorzakelijk verband).

   Indertijd was u er niet afkerig van om op basis van mijn acties zich op te werpen als de verlosser en hervormer. Toen had ik al door dat uw ambities groter zijn dan uw capaciteiten.

   Lichtgeraakrgeid, intolerantie en opgeklopt ego als voorbeeld van een kleinburgerlijke libertariër; Dolf van de Klundert.

  • Trouwens Dolf, psychologie zit in de gamma-hoek en is dus GEEN wetenschap. Alstublieft!

 3. Dolf van de Klundert, tracht anders mijn drie vragen eens te beantwoorden:

  1. Wat is de strategie van het Libertarisme om de centrale en top down geleide dictatuur te hervormen tot een Libertarische samenleving?

  2. Wat is de strategie van de het Libertarisme om een eventuele Libertarische samenleving te vrijwaren van oligarchische dominantie?

  3. Welke veiligheidsstrategie hanteert het Libertarisme m.b.t. vijandige infiltratie en/of overname.

  Ben benieuwd!?

 4. Wel humor, het lijkt wel de quiz ‘wie heeft er het grootste gelijk’, het probleem van deze tijd.

  • Volgens mij is het geen quiz, maar een verschil van mening hoe te geraken bij de ambitie van zelfbeschikking; de libertariërs zijn van mening dat deze ambitie ongeorganiseerd kan worden bereikt en ik ben van mening dat deze ambitie uitsluitend langs de organisatieweg kan worden bereikt (over gebruik van geweld zijn we het eens, dat is toegestaan).

 5. Dat was de kern van mijn opmerking, er heeft er niet maar één gelijk. Als we het op kunnen brengen even terug te keren naar waar dit artikel over gaat komen we al ergens. Thatcher werd gezien als ‘conservative’, wat ze ook was, ze kwam zelf uit een kleine middenstanders-gezin en niet uit de ‘upper class’. Zij wist instinctief dat de volledige regulering door de Staat meer kapot maakte dat produceerde. Op sommige punten ging ze misschien te ver en was ze te hard, maar haar visie op hoe de EU zich zou gaan ontwikkelen (let wel deze speech van haar is 30 jaar oud!) was helemaal juist. Niet omdat ze helderziende was of zo, maar omdat ze wíst hoe de interne dynamiek is van te machtige ambtenarij én een diep wantrouwen had ten opzichte van het ‘Pruisische’ Duitsland én het ‘Napoleontische’ Frankrijk en hun diep gewortelde ambtenaren- en regelneven-cultuur. Het veel dingen níet regelen en zich uit zichzelf en dus uit het volk, láten ontwikkelen en evolueren zag zij als veel beter. Na een paar jaar corona-geregel, nu weer milieu-geregel, oorlogs-geregel, allemaal geleid door regelneven- en nichten uit Brussel zien we de vooruitziende blik pas. En dat is geen puur libertarisme of niet, bataafsche (Franse) republiek of niet, maar een overheid die haar plaats weet.

Comments are closed.