Woensdag 8 juni was de herdenking van de vermoorde 9-jarige Gino in Kerkrade. Er waren duizenden mensen, gewone mensen, ouderen, jongeren, zelfs kinderen; met een strak gezicht, tranen over de wangen, waardig, vol verdriet, velen met zwart omrande ogen.

Gino’s zus hield een toespraak ondanks haar emoties, ze eindigde met een emotionele oproep aan heel Nederland om dit nooit meer te laten gebeuren. De vrouw erna hield namens de hele familie een toespraak. Zij sprak over valse beloftes van politici, die ze ook nu wéér zouden doen, maar die ze ook nu wéér niet zouden uitvoeren. Ze had het over Rutte die dit ook had beloofd, en sprak hem steeds aan met ‘je’. Op het einde zei ze waarom ze nota bene de Premier met ‘je’ en niet ‘U’ aansprak: omdat ze alleen mensen met ‘U’ aansprak waar ze respect voor had… De politiek zal inderdaad alweer krokodillentranen laten en daders gewoon gedogen en wil niet beseffen wat het misbruik van een kind eigenlijk betekent.

Een kind moet ervan uit kunnen gaan dat het zorgeloos tussen volwassenen kan leven, zich kan ontplooien, kan leren en kan spelen en op een veilige manier groot kan worden. Kinderen die zich op geen enkele manier kunnen verweren tegen volwassenen worden seksueel door hen misbruikt. Een kind dat zo’n trauma zijn héle leven bij zich draagt en voor altijd zeer zwaar psychisch getekend blijft. De Nederlandse politiek is niet direct verantwoordelijk voor de dood van dit kind, Gino. Maar heeft wel al decennialang bijgedragen aan een steeds zieker wordend klimaat, waarin óók zieke geesten als de dader van deze moord een voedingsbodem krijgen en zelfs wel ergens denken dat hun gedachten heel normaal zijn.

De Nederlandse politiek heeft al sinds de jaren ’80 een gedoogbeleid, dat in de loop van de jaren steeds ‘gedogender’ is geworden, terwijl ook nu in Kerkrade door familie gesmeekt werd om daden en niet om huichelachtige woorden uit Den Haag. In Nederland schat men dat er tot 180.000 pedofielen zijn, waar ongeveer een kwart van daarnaar handelt: circa 45.000 personen. Het strafmaatje voor degenen díe gepakt en vervolgd worden varieert van maximaal ½ jaar gevangenisstraf voor ‘categorie 1’, tot maximaal 4 jaar voor de zwaarste ‘categorie 4’, hooguit 5% krijgt TBS…. De helft van de veroordeelde daders krijgt echter een gewone behandeling opgelegd. Deze ‘behandeling’ richt zich op het voorkomen van nieuw gedrag en ‘impulscontrole’, want daders worden nog steeds vaak beschouwd als ‘patiënt’…

Echter ruim driekwart ervan recidiveert volgens officiële cijfers.

Politieke partijen vonden al in de jaren ’80 dat de leeftijdsgrens in de Zedelijkheidswet omlaag moest. VVD-minister Korthals Altes wilde in 1985 seks met jongeren zelfs vanaf twaalf jaar helemaal legaliseren. Ook Meijer, later GroenLinks-voorzitter, vond dat een goed plan. Politici deden uitspraken als: ‘zolang volwassenen en kinderen vrijwillig seks hebben met elkaar, lijkt het me geen probleem.’ In 1991 kregen ze hun zin, de Tweede Kamer aanvaardde een voorstel om een klachtvereiste in te voeren voor jongeren tussen twaalf en zestien jaar. Seks met jongeren in die leeftijd zou alleen nog strafrechtelijk worden vervolgd als het slachtoffer of wettelijke vertegenwoordiger een klacht zou indienen bij Justitie. Het voorstel werd met een overweldigende meerderheid door zo goed als álle partijen aangenomen: PvdA, CDA, VVD, D’66, GroenLinks. Van de partijen die er nu nog steeds zitten stemde alleen de SGP nog tegen. Deze klachtvereiste werd een immens obstakel voor aangifte, vervolging en berechting van daders. Toen begon toen het pedo-paradijs. De ‘pedoseksuele contacten’ zijn vanaf 1991 gedoogd. De PVDA wilde in 1995 onder Paars zelfs nog een stap verder gaan. Een door het partijbestuur ingestelde commissie stelde voor kínderen vanaf twaalf jaar ‘zelf te laten uitmaken’ of van hen gemaakte pornografische afbeeldingen strafbaar waren, dat zou een legalisering van kinderporno vanaf 12 jaar zijn geweest. Het in 2021 opgestapt D’66-Kamerlid Smeets was voorvechter van MARTIJN. Sinds 2002 was VVD‘er Demmink 10 jaar lang de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie. Secretaris-generaal Demmink was vaker in het nieuws omdat hij beschuldigd werd van strafbare feiten met minderjarigen. Hij is nooit vervolgd en bleef gewoon zitten. De kat op het spek binden heet dat spreekwoord toch?

Behalve deze politieke ‘gedoging’ waren er ook nog de ‘verenigingen die streefden naar wettelijke en maatschappelijke acceptatie van seks met kinderen’; waarbij politiek, justitie en rechters zeer onwillig bleken om in te grijpen. In de jaren ‘70 en ‘80 is dat allemaal begonnen, het zien van seks met kinderen als een gewone ‘sexuele geaardheid’, wat de jongerenafdeling van D’66 in haar algemene ledenvergadering in 2019 blijkbaar nóg denkt, zie verderop… Er waren organisaties die zich bezighielden met het propageren van pedofilie en de acceptatie ervan. De NVSH (Nederlandse Vereniging Voor Sexuele Hervorming) had een Werkgroep Pedofilie, in totaal waren er zo’n vijftien NVSH-werkgroepen in grote steden. Een Tv-programma wijdde in 1978 een hele uitzending aan pedofilie, waarin PvdA-Kamerlid Brongersma mocht vertellen waarom het goed was dat kinderen ‘relaties met volwassenen’ konden hebben. Meerdere prominente PvdA-ers waren NVSH-lid. Zelfs nog in 2009 kwam de NVSH met haar praatgroep voor pedofielen in het nieuws, de praatgroep bleek ook een platform te zijn voor pedofielen die onderlinge ‘tips’ uitwisselden…

Bekender is de vereniging ‘MARTIJN’ die ruim 30 jaar zijn gang kon gaan, terwijl bekend was dat ze tips en advies gaf hoe om te gaan met politie en justitie en feitelijk propaganda maakte en een podium bood aan dit soort verknipte geesten. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie oordeelde op 18 juni 2011 dat de activiteiten ervan niet strafbaar waren. In juli 2011 kwam er door een burgerinitiatief en maatschappelijke druk in de Tweede Kamer een debat over een verbod op die vereniging. Pas in 2012 is ze verboden door een lagere rechter, in 2013 werd dit door een Gerechtshof in Leeuwarden in hoger beroep weer vernietigd: “Het hof vindt dat de werkzaamheden van de vereniging …. niet zo ernstig is dat de samenleving hierdoor ontwricht raakt. In de uitspraak staat dat “de samenleving weerbaar is.” Aldus de motivatie, geen wóórd over weerloze, onschuldige kinderen waarop zij aasden. In 2014 vernietigde de Hoge Raad dan éindelijk die uitspraak van dat Gerechtshof uit 2013, waardoor de vereniging verboden werd, nadat ze 31 jaar een platform was ter bevordering van seks met kinderen. En als men dan zou denken dat dat dan nú toch wel voorbij is… nee. Er is nog steeds een pedopartij in Nederland: de PNVD (Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit), keurig geregistreerd in het KvK-Handelsregister, zij wilden ook nog meedoen met de Tweede Kamer-verkiezingen, geen enkel probleem. De huidige wetgeving maakt ál dát zelfs nú nog gewoon mogelijk, de steeds weer beloofde wetgeving na íeder nieuw media-geval komt er niet echt.

Een groot deel van de bevolking vindt dat er niet genoeg bestrijding van pedoseksualiteit is, zo bleek ook bij de toespraken bij de herdenking van Gino alweer. De politieke elite, justitie en rechters lijken blijkbaar nog steeds ergens zeer zieke opvattingen te hebben over kinder-porno en seks met kinderen. Nog in 2019 zei VVD-minister van Justitie Grapperhaus in de Tweede Kamer dat het handboek dat onder pedofielen circuleert op Darkweb niet verboden is. Volgens hem hebben ‘juristen’ op zijn departement ernaar gekeken, maar zagen er geen strafbaar materiaal in…. Als een Kamerlid een wellicht té ver gaande uitspraak doet over een bevolkingsgroep, weten dezelfde juristen echter wél hoe snel ze diegene moeten aanklagen voor het ‘aanzetten tot…’. Pas toen RTL Nieuws met het nieuws kwam dat op het Darkweb beelden te vinden zijn van honderden Nederlandse kinderen die seksueel worden misbruikt kwamen er Kamervragen. Vervolgens zei Grapperhaus de Kamer dat het een ‘misverstand’ was dat de politie ‘deze mensen niet in beeld zou kunnen krijgen, daar is de politie wel degelijk toe in staat.’’ O ja? Jaarlijks zijn er in Nederland naar schatting 1300 kinderen slacht-offers van seksueel misbruik, en er worden nog geen tien daders per jaar veroordeeld, gemiddelde score 1 op 130, het heeft een hoge prioriteit bij Justitie en rechters blijkbaar…

En om de tijdsgeest van onze politici zelfs nu nog samen te vatten: de jongerenafdeling van D’66, de Jonge Democraten, nam in 2019, op haar algemene ledenvergadering, na eerst een hele litanie van de identiteit, geaardheid, suïcidale gevoelens etcetera, het volgende aan:

“… dat pedofilie geen gerespecteerde identiteit in de samenleving is waarmee pedofielen zich kunnen identificeren. En spreekt uit: op middelbaar onderwijs voorlichting dient te worden gegeven over pedofilie als seksuele geaardheid.”

 In hetzelfde jaar stond dit artikel in de media: hoe wereldvreemd en gestoord kun je dan zijn als partij om zúlk een statement in je algemene ledenvergadering aan te nemen….

Malpaso

14 REACTIES

  • Dit is wel een heel mierzoet verhaal van deze sociaaldemocraat: een beetje knuffelen, strelen, kusje op de wangen. Nee, dat zal weinig problemen opleveren. Daar gaat het dan ook niet om. Het gaat over harde mannenpikken die bij hele jonge meisjes naar binnen gaan. kinderen begrijpen en delen dergelijke seksuele driften niet. Nu kennen we de voorbeelden uit de klassieke wereld waar de hoofse liefde vaak een overeenkomst was tussen oudere, gearriveerde mannen die in ruil voor het genot van soepel jongensvlees wat levenswijsheden overdroegen. Volgens mij is dit in een tijd waar meisjes trouwen op 15 jarige leeftijd en bij jongens zal het niet veel later zijn. Op school zitten ze niet, ex de elite. Bovendien was dat een wereld waarin slavernij de normaalste zaak van de wereld was. Dat maakt het moeilijk te vergelijken. Wat is eigenlijk het ancap standpunt mbt: niet alleen pedofilie, ook necrofilie of seks met dieren. Kinderen zijn moeilijk omdat ze geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Vandaar dat de ouders verantwoordelijk zijn. Bij lijken en beesten heb je een vergelijkbare situatie.

   • Ja het is ‘zum kotsen’ om dit te zien en die senator was niet de enige. Nog geen halve eeuw daarvoor zou zo iemand voor zo’n uitspraken opgesloten zijn in een psychiatrische inrichting, no joke. Je ziet in de geschiedenis wel vaker dat wat eerst alleen nog ‘normaal’ was bij de hogere kringen in de loop van de tijd doorspijpelt naar gewone mensen. Zo was tennis ooit dé sport van de betere kringen, dat is alláng niet meer zo. Zo is het ook met dit soort waanzinnige gedachten, gewone mensen nemen dat dan óók over, als die dader van de moord op dit jongetje. Het spreekwoord: de vis begint te rotten aan de kop, is alleszeggend. In Italië heb je de Cosa Nostra, geen frisse jongens, die in de loop der eeuwen erg veel bloed aan de handen hebben, echter áltijd met de zegen van de Capo, geen lid mag uit eigen beweging maar even iemand afschieten. Echter bij dit soort zaken is er een uitzondering. Als iemand zich vergrijpt aan iemand van de familie en zeker aan kleine kinderen van de familie dan mag een vader, een broer, een zus, een neef die dader uit de weg ruimen, zonder toestemming te vragen aan de Capo, dat is de ‘wet’ van de vendetta. Vaak verdwijnen die types gewoon: in zee, in de betonnen fundamenten van
    nieuwbouw die men aan het bouwen is. Hier hebben velen nog steeds ‘begrip’.

    Ik vraag me af of al die voorstanders ook zo begripvol zouden zijn als hun eigen jonge kind door een wildvreemde misbruikt en vermoord zou worden?

   • Ancap wilt toch private veiligheidsdiensten en rechtbanken etc.

    Een voordeel daarvan zou zijn. De staatsveiligheidsdienst, is heel log en zichtbaar en daarmee omkoopbaar. Een machtige, of gevaarlijke pedo, kan wat politiemensen intimideren, omkopen etc. Maar als je uit gaat van allerlei private veiligheidsdiensten, die ondergronds opereren, word dit omkopen moeilijker.

    Het is natuurlijk wel allemaal een ver van je bed show, dit alles. Maar dat was wel ongeveer het idee.

    Private buurtpolitie, die een pedo afschiet, als hij je kind aanraakt. Een muur om je buurt heen en een private bewaker rond de speeltuin.

    Zo gek is het eigenlijk niet eens, als je erover nadenkt. Maar wel dus een speculatieve wereld. Een wereld die in theorie zou kunnen bestaan

    Eigenlijk is ook het fenomeen pedo’s en het feit dat Nederland een pedo land is, wel een reden voor mij om geen kinderen te hebben.

 1. Ze zijn hier nou eenmaal meer begaan met de dader dan met het slachtoffer.
  Zeker als ze daar ook nog eens een zielig verhaal aan vast plakken.
  Een nare jeugd en een vervelend verleden schijnt het ook goed te doen hier.
  Je daad plegen onder invloed van drugs en of drank scheelt ook flink in een uitspraak.
  Verkrachters komen hier zelfs weg met een FOEI gesprek.
  Je leeftijd kan ook flink schelen bij de straf.
  Ben je onder de 15 jaar, dan kom je overal mee weg. Op wat gesprekken na.
  En wat wil je in een land waar iedereen een 2de kans verdient, en een 3de, en een 4de, en een 5de, en een 6de. Enz…………enz………………
  Ooit zal een dader er dan wel een keer vanzelf mee ophouden wanneer ze diegene er maar op aan spreken, lijken ze hier te denken.
  Hoe gruwelijk een daad ook is.

  • En vrijwel altijd blijkt het dan ook nog een bekende van de politie te zijn.
   Dan kan alleen als je jezelf al een tijdje aan het misdragen bent met wat dan ook.
   Als je alleen een paar keer door het rode stoplicht rijd, dan ben jij echt nog geen bekende van de politie.

   Ach, er valt nog zoveel op te schrijven over wat er allemaal mis is in dit land.
   Daar kan iedereen uren en uren mee doorgaan.

 2. Het zijn altijd vooral de zogenaamde politieke ‘prominenten’ die hier een pleidooi voor hielden en nog als ze durfden, met zulke gevallen, die ze trouwens nog steeds ‘incident’ noemen, durven ze het niet meer in het openbaar. Gezien hun daden en acties, of beter gezegd het ontbreken daarvan, denken ze nog precies hetzelfde, zie ook die reactie van de minister van Justitie in de tweede kamer in het artikel. Het OM, juristen en rechters idem, zie het hele circus om dat Martijn te verbieden waar hogere rechters bij een gerechtshof het geen probleem vonden of de reactie van Justitie n.a.v. kinderpornografie van nederlandse kinderen op het Darkweb.
  Vaak met in het achterhoofd dat in een ‘vrije democratische samenleving’ je niet alles zomaar moet gaan verbieden. Dat leek misschien een argument. Als we echter de zéér ingrijpende maatregelen en vrijheids-beperkingen tijdens covid zagen en nog de nóg grotere waarover men nadacht… Het mensen opsluiten (o.a. avondklok) en ga maar door mag wél, gezegend door álle rechters in alle processen die gevoerd zijn. Het eindelijk eens op een adequate manier zowat de meest weerloze mensen in onze maatschappij (kinderen) beschermen ‘kan’ niet. Over verrotting van de overgeit gesproken.

 3. Goed artikel

  En bizar om te horen allemaal.

  Als ik een kind had en een pedo zou aan dat kind komen, dan zou ik die pedo dood maken. Of het ziekenhuis in schoppen. Dan maar een gevangenisstraf incasseren. Dat is dan maar zo. Dat zou ik dan liever hebben, dan dat zo’n pedo ermee weg komt en een halfjaartje moet zitten.

 4. Je zou bijna zeggen. Geef kinderen iets van een taser mee, ofzo. Zo van, als je gaat spelen en een meneer komt aan je, dan mag je hem een schok geven met deze taser.

  • Goed idee zo’n taser, voor als ze weer eens ruzie hebben met hun vriendjes of klasgenootjes.

   • Ja, daar zit wel de valkuil haha

    Maar je snapt toch mijn punt. In sommige gevallen zou het gewerkt hebben

 5. Ik ben een vreedzaam mens en niet voor oplossingen met geweld, ik heb gezien waar dat toe kan leiden helaas. Maar bij psychisch gestoorden (want dat zijn het, al dénk je alleen al zo) die aan zich niet zelf verweren kunnende kinderen is dat anders. Ik ben dan wel meer voor hoe Zuid-Italianen daar vaak over denken, ‘de wet’ van de Vendetta: als jouw kinderen misbruikt worden en je wéét zeker wie dat heeft gedaan zal hij het ook zelf moeten voelen, al heeft ie 4 jaar vast gezeten, vrij komt ie weer en dán krijgt hij zijn straf pas. Ik denk dat veel perverts als ze in zo’n regio wonen dan wel 10 keer nadenken voordat ze hun perverse lusten gaan uitleven.

  • Nog even als aanvulling: het gaat bij zo’n Vendetta niet om pure woedende wraak, want dat loopt altijd uit de hand. Het gaat een beetje op de oudtestamentische wijze van Rechtvaardigheid: de straf moet persoonlijk worden uitgevoerd, in zo’n geval door familie, dit kan ook verdere familie zijn, het moet de dader dezelfde mate van straf toedienen die hij zélf heeft toegediend. In dit soort vergrijpen: als hij het kind ook heeft vermoord wordt hijzelf ook gedood, als hij het kind zo heeft misbruikt dat het zijn héle leven daardoor (psychisch) de gevolgen blijft hebben is de straf voor de dader ook zó dat hij zijn héle leven de gevolgen / pijn daarvan blijft hebben: zoals knieschijven kapot schieten of slaan, vele belangrijke botten breken of dingen die daarop lijken, ook voor daders die hun zogenaamde straf in de officiële rechtspraak al hebben uitgezeten, want die zijn dáár na een aantal jaartjes vanaf, terwijl het slachtoffer levenslang blijft lijden. Dat lijkt voor onze overgevoelige maatschappij misschien wreed maar heeft daar al véle eeuwen veel beter gewerkt dan wat wij hier tegenwoordig ‘rechtspraak’ noemen en niet ‘recht’ maar krom is.

Comments are closed.