In de afgelopen decennia zijn media als een wild stromende, alles meesleurende rivier veranderd, aangejaagd door TV en nu ook internet. Alles wat niet links-socialistisch-collectief of ‘liberal’ is, is er verdwenen en bestaat nog hooguit in de marge van een aantal websites.

Degenen die al wat langer meegaan weten nog dat pakweg voor de millennium-wisseling de Europese- en Nederlandse maatschappij gekenmerkt werd door een grote verscheidenheid. Dat zag men terug op TV als letterlijk een ‘venster op de tijd’; men zag programma’s van links-socialistisch-collectief, vrijzinnig liberaal, conservatief-liberaal, conservatief, vooruitstrevend-modernistisch en alle nuances daartussen. Je zag ook gewoon vermaak, maar je zag ook verschillende meningen, stromingen, goede informatie, documentaires vanuit verschillende invalshoeken, kortom de grote échte verscheidenheid en diversiteit in de grote, grote wereld; in plaats van wat er nú doorgaat voor ‘verscheidenheid en diversiteit’. Het was geen one-way street aan visies en meningen waaraan je beter aan kon voldoen wilde je ‘erbij horen’.

Het ‘venster op de tijd’ is in handen van nog maar een handvol mediagiganten, deels van de overheid en deels van hooguit een aantal internationale media-concerns. De meest debiele, afstompende, decadente en steeds walgelijkere dingen trekken er voorbij, als het maar ‘correct’ is zijn er geen taboes. Mensen die de hele dag hard gewerkt hebben kijken er ’s avonds vaak naar, niet eens persé omdat ze het zo geweldig vinden maar omdat ze even willen ontspannen. Veel bij nagedacht wordt er niet over wat iedere dag in hun hersens wordt gepompt, maar effect hééft het. De constante blootstelling aan steeds stompzinnigere, decadente en totaal van de échte wereld afstaande programma’s, artiesten en presentators kan niet anders dan een sluipende, verwoestende invloed hebben op de meeste mensen.

Wat een goed beeld geeft van de ‘tijdgeest’, of beter gezegd: de gewénste tijdgeest, zijn reclames die men ziet. Iedere marketing-psycholoog weet dat reclames, door het schetsen van een lifestyle en de voortdurende herhaling ervan, een hersenspoelende werking hebben op veruit de meeste kijkers. In Nederland gaat deze omschakeling nog relatief langzaam, op Duitse commerciële Tv-zenders; waar intussen ook de Nederlandse commerciëlen van zijn – ons voorland dus- ; is het intussen propaganda van een gewenste levensstijl: een man die zich aankleed voor zijn werk met net overhemd, gladgeschoren gezicht, nog een crème erop (dat was dus het product) loopt vervolgens een flitsende huiskamer in, waar een jong kind aan het spelen is, vervolgens zoomt de camera in naar zijn echtgenote…. denk je dan, met lang krullend haar en als ‘ze’ opkijkt blijkt de echtgenote een man te zijn; een doodnormaal standaard gezinnetje zoals de meeste natuurlijk zijn in Duitsland, is de boodschap die miljoenen kijkers meegegeven wordt, in Duitsland dat altijd behoorlijk conservatief en vrij traditioneel was en in meerderheid nóg ís. Ieder het zijne natuurlijk wat hij/zij met zijn leven wil doen, bij dit item gaat het om zo’n 5 % van de bevolking die zoiets al tijden kán doen.

Maar wát heeft dát met een in zo’n reclame te verkopen product te maken? Je kunt niet veel anders concluderen dan dat behálve het product ook een gewenste karakterverandering verkocht wordt. De reclame die daarop volgde ging over inenting tegen een of ander wazig virus, voortbordurend op de covid-inentingen, met ook weer blije mensen die braaf zijn…

Dát is wat de huidige media, de wolven in schaapskleren, tegenwoordig aan het doen zijn, op grote schaal; ze zijn bezig mensen naar de afgrond te leiden.

Politici hielden zich eerder nog relatief op de vlakte met ‘gewenste’ gedragsveranderingen, maar ook dat is niet meer, dat hebben we gezien met de covid-toestanden en ‘het klimaat’. Zij zijn intussen de grootste propagandisten van gewenste gedrags-veranderingen, op een hand-vol partijen na, die vervolgens, hand in hand met de media-wolven, weggezet worden als extremisten, terwijl juist zíj extremist zijn in het opdringen van hun steeds gekker wordende boodschap; alsóf er geen dringendere en ergere échte problemen zijn om aangepakt te worden in Europa en Nederland.

Wat is hier gebeurd in zó’n korte tijd vragen steeds meer mensen zich af?

Veranderingen zijn er altijd geweest. Zij groeiden en verschoven echter geleidelijk in de loop van de tijd en media en politici volgden die met enige vertraging. Nú zien we echter dat die veranderingen de bevolking worden gepropagandeerd en opgedrongen dóór politici en vooral door media op een zéér agressieve manier. In de geschiedenis is dit nog zelden gebeurd, behalve misschien pogingen bij autoritaire systemen als fascisme, nazisme en communisme. Zij hadden echter niet de technologische middelen om het hele volk continue te bereiken, het beste wat zij hadden was de radio en later TV met een paar zenders. Nu is de communicatie-technologie overal en altijd aanwezig en heeft overal en altijd dezélfde gewenste boodschap. Ik hoor mensen die dat niet (willen) weten zeggen ‘ja maar op TV of internet……’ , als ik ze probeer te wijzen op hoe dingen misschien ook zouden kunnen zijn….

Als je al onze huidige one-way-actualiteitjes over futiliteiten, de massa-hysterie, correctheid, de steeds decadenter wordende, soms zelfs misselijk makende figuren op het scherm, het persé móeten uitventen van alle ‘diverse’ vormen van een decadente en ‘aparte’ levensstijl, de massale volksmanipulatie, de politieke waanzin en wat dan ook allemaal in dát kader bekijkt, snap je ook zéér oude uitspraken als: “ziende blind en horende doof”; tegenwoordig haast letterlijk, en deze uit hetzelfde boek: “u zult geregeerd worden door kinderen”, met onze volksvertegenwoordigers die steeds mínder levenservaring lijken te hebben. Volgens het hindoeïsme is het laatste tijdperk in moreel opzicht het allerlaagste fase van de mensheid, waarin er alléén nog maar oog is voor materiële zaken, macht, uitbuiting, verwoesting en waarin de meerderheid van de mensen in snel tempo degenereren. Dat laatste tijdperk, Kali Yuga (het Duistere Tijdperk) is er volgens hen nú. In dat tijdperk zouden er vrijwel geen echte zogenaamde Brahmanen (mensen die oprecht, onbaatzuchtig leidinggeven) en Ksatriya’s (rechtvaardige, eerlijke en moedige ‘strijders’) meer zijn. Niet alleen de Apocalyps, maar ook in de Bhagavad Gita en in boeddhistische soetra’s wordt voorspeld dat de mensheid zou degenereren; van ooit eerlijk, moedig en rechtvaardig bij de gemíddelde mens, richting steeds oneerlijker, dommer, egoïstischer, machtsbeluster, laffer, gemakzuchtiger. De meesten van hen ‘zien het tijdperk waarin ze leven dan niet’ en hun maatregelen zouden als ‘stof in de wind’ zijn: ijdel, nutteloos, onwerkzaam; zo gaan zulke beschrijvingen verder. Het boeddhisme, hindoeïsme, jodendom en christendom zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde hierover, elk op een manier passend bij de cultuur waaruit ze voortkomen.

Of je dat nu wel of niet gelooft: ís al dát niet précies nú te zien bij bijna de héle Westerse media en leiding? Denken hierop invloed te kunnen hebben via de stembus is ‘futile’, actie voeren is ‘futile’, petities indienen is ‘futile’, demonstreren is ‘futile’; al dat is als Don Quichotte, de laatste ridder in een tijdperk zónder ridders, hij vocht tegen windmolens.

Ook wij zijn in een tijd zonder ridders aangekomen, bijna zonder mensen die nog oprecht en onbaatzuchtig leidinggeven, vrijwel zonder rechtvaardige, eerlijke en moedige ‘strijders’.

Wat overblijft, is zorgen dat je niet meegesleurd wordt in deze draaikolk van waanzin en massa-hysterie, en vasthouden aan diepere innerlijke waarden van menselijkheid, moed, rechtvaardigheid en oprechtheid; die níet bij iedere verandering van windrichting weer uit het lood gewaaid worden. De oude ‘woestijn’-monniken in oost- en west ontvluchten een ook al  alleen maar aan de oppervlakte ‘beschaafde’ wereld naar woestijnen of ruige en afgelegen gebieden, middeleeuwse mystici gaven een ander advies: ‘verberg uw licht’. Al dit is voor deze tijd actueler dan ooit. Het is vechten, vluchten of je ‘licht’ verbergen en afwachten tot het hele verrottende kaartenhuis keihard in elkaar dondert, andere smaken zijn er niet.

50 REACTIES

 1. Iedereen in ons land moet en zal links gelovig worden. Tegenspraak wordt bestreden met het opplakken van etiketten van racisme, rechts extremisme, of dom.
  En dat noemt onze overheid dan vrijheid van meningsuiting.
  Ik lees geen kranten meer, ik kijk tv enkel voor de gebeurtenissen en ik block alle meningen. Ik weiger om in de linkse carrousel mee te draaien.

  • Je zegt het mooi: ‘links gelovig’ want dat is de spijker op de kop, dat in combinatie met klimaat is het nieuwe geloof geworden van atheïsten die toch blijkbaar niet zonder geloof kunnen dus verzinnen ze er een ter plekke; vandaar ook de naam ‘Linkse Kerk’ natuurlijk, maar ze zijn erger dan welke kerk ook was, daar kwam je pas in de hel nadát je gestorven was, deze nieuwe kerk veroorzaakt de hel op aarde, NU.

  • ‘Rechtvaardige oorlog ter zelfverdediging’

   De Britten gaven achteraf toe: ‘De Nederlanders zijn op alle punten onze meerderen gebleken, in wijsheid, moed, kracht, kennis van onze eigen wateren, en succes. Zij sluiten de oorlog af als overwinnaars.‘ De Britten hadden geen idee wat de Nederlanders van plan waren toen ze voor de monding van de Theems lagen, alleen de Nederlandse bevelvoerders waren daarvan op de hoogte. Aan boord waren speciale eenheden, getraind en bewapend onder leiding van Michiel de Ruyter en Johan de Witt, voor het doel dat voor hen lag. ‘Korps Mariniers’ noemden De Ruyter en De Witt deze eenheden. Dit soort speciale eenheden bestonden toen nergens ter wereld.

   Toen De Ruyter bekend maakte wat de opdracht was waren er sterke twijfels over de uitvoerbaarheid van het plan. Er kwam heel veel protest en bezwaar, niemand droeg oplossingen aan. Dat werd er even stevig ingewreven door De Ruyter: ‘Oplossingen graag, met protest en bezwaar maken komen we niet verder’. Lang verhaal kort: ze voeren de Theems op en schoten alle vijandelijke schepen en stellingen aan gort. Speciale eenheden gingen aan land om het fort bij Sheerness aan te vallen. Het fort werd platgebrand en de Britse soldaten sloegen op de vlucht. Daarna gingen de mariniers eten in Sheerness. Ze betaalden netjes voor hun maaltijd en gedroegen zich zoals betaamt, zoals ze geleerd hadden in hun opleiding – geheel in tegenstelling tot wat de plaatselijke bevolking van het Britse leger gewend was.

   De Nederlandse oorlogsvloot drong door tot ver op de Theems, alle hindernissen werden gepasseerd, uitgeschakeld of vernietigd. In Londen verbreidde zich het gerucht dat de Nederlanders bezig waren het leger van Lodewijk XIV van Frankrijk, dat zich in Duinkerke bevond, over te zetten. De elite verliet in paniek en met spoed de hoofdstad. Vele vijandige schepen werden tot zinken gebracht, door de Nederlanders of door de Britten zelf, om te voorkomen dat de Nederlanders de schepen buit zouden maken. Op een gegeven moment vond Cornelis de Witt het genoeg. Ze voeren weer terug naar open zee, met buit, en dankten God voor de overwinning van deze rechtvaardige oorlog ter zelfverdediging.

   • Er is in het verleden al heel wat discussie geweest of de strijd ter zelfverdediging altijd gerechtvaardigd is, en of die gerechtvaardigde strijd altijd noodzakelijk is. Daarover verschillen de meningen.

    In mijn optiek is de strijd ter zelfverdediging altijd gerechtvaardigd. Zijn alle andere wegen bewandeld en heeft dat geen acceptabel resultaat opgeleverd? Dan blijft er maar één pad over: De rechtvaardige en noodzakelijke strijd ter zelfverdediging, waarbij je je natuurlijk wel aan de regels moet houden.

    De agressor is de partij die de gerechtvaardigde strijd ter zelfverdediging noodzakelijk maakt.

    Bij de strijd horen offers, en die worden aan twee zijden gebracht. Dat is niet om vrolijk van te worden. Alhoewel, passie voor de strijd en de wetenschap dat het lot deze uitdaging op je pad heeft gebracht geven er een bepaalde glans aan, voor hen die de moed en de kracht hebben gevonden om door te pakken zodra dat noodzakelijk is.

    De Ruyter en de gebroeders De Witt zullen zich ongetwijfeld ook over deze problematiek hebben gebogen, maar de discussie over ‘noodzakelijk’ en ‘gerechtvaardigd’ is van alle tijden.

   • Die Bhavagat Gita is een onderdeel van de Mahabharata, een van de oudste literatuur van de mensheid en is het verhaal van de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis. https://www.arsfloreat.nl/uit-mahabharata.html
    Het zou verplichte literatuur moeten zijn in ons gedegenereerde onderwijs, dan zouden veel meer mensen en vooral politici hier nog eens kijk op krijgen in plaats van hoe nu meestal gedacht wordt dat ‘goed’ of ‘kwaad’ niet bestaat. Als de meerderheid intussen zo denkt krijg je de ontsporingen van landen en héle werelddelen zoals je de laatste jaren ziet.

  • Een ridder heeft natuurlijk ook wapens nodig, voor de rechtvaardige strijd ter zelfverdediging. Een ridder houdt zich keurig aan de regels en zoekt alvast wat uit, nieuw of gebruikt op https://www.youtube.com/c/Rosoboronexport/videos

   De Army 2022 Expo bezoeken kan natuurlijk ook, dan kun je alles even vasthouden, misschien meer. “Army-2022” will be held from 15 till 21 of August 2022, at Patriot Expo, Kubinka Air Base and Alabino military training grounds. https://www.rusarmyexpo.com/army2022/general_information

   Wil je je wapens meenemen naar Nederland? Informeer dan vooraf naar de regels.

  • Als je heel hard aan een slinger trekt, en je laat los, dan knalt die heel hard de andere kant op. Van slappe man naar een soort ridder of zo.

 2. dit alles lost zich vanzelf op zodra de gezondheidszorg inmekaar dondert.

  • Ze gaan vrijwillig in de rij staan voor een dodelijke injectie. En dat brengt een land vol bossen, landerijen en kastelen dichterbij.

   Koeien hebben horens en wespen hebben een angel. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er zoveel mensen zijn die niet meer bereid zijn te strijden voor zelfbeschikkingsrecht?

   • 60 jaar hersenspoeling via de massamedia, de scholen en andere instellingen gaat, daar bovenop vrijgelaten seksuele driften en de aanwakkering van ongebreidelde hebzucht gaat niet in in je kouwe kleren zitten, de vrij verkrijgbaarheid van alcohol en drugs enzovoorts maakt van een strijdbaar volk euhhh, nou ja,vul zelf maar in. Maar men wordt er, denk ik, niet zelfbewust en volksbewust van. Nee, neem die multiculti bijvoorbeeld, die sloopt de verdraagzaamheid: Aristoteles wist 2500 jaar geleden al dat een tyran en gemengd volk eenvoudiger kan manipuleren. Daar is de samenhorigheid en vaderlandsliefde verdwenen. Ze verstaan elkaar niet eens meer.
    Dus wat doen ze? Invoeren van de multiculti, en wie er wat van zegt is ‘fout’. Dat wordt ingegoten in de massapropaganda.
    Ik noem maar één voorbeeld. Er zijn er talloos meer.
    Zo heeft het kunnen gebeuren dat er zoveel mensen zijn die niet meer bereid zijn te strijden voor zelfbeschikkingsrecht. Net zoals in ’20 en verder in Duitsland. En in Rusland.
    Demotiveer een land door relige stuk te maken, alcohol aan te moedigen, sex drugs rock and roll, smerige porno, verdachtmaking van vaders, moeders, ooms, tantes. Alles om familie’s uit elkaar te spelen.
    Ach het is al zo vaak gebeurd. Zie de geschiedenis. Maar je moet er wel op letten, op die tactieken, anders lees je erover heen. En zie je niet wat er nu gebeurt!
    Kennis is macht, maar dat klote ego maakt veel stuk. Dáár ligt veel van de zwakheid. In de domme zelfzucht.

 3. Collectieve systemen passen altijd een vorm toe van verdeel en heers tactiek. Dit zie je duidelijk terug in de presentatie en afbeelding van minderheidsgroepen. Deze mindergroepen zijn letterlijk echte minderheden in aantallen. De 99,9% van NL, zijn gewone doodsimpele standaard mensen.
  De media laat de minderheden zien, omdat zij daarvoor betaald worden of er geld mee verdienen. De politiek denkt, dat zij kunnen scoren hiermee. Dit zie je ook terug bij bedrijven.
  Wat heel belangrijk is, en dat speelt op de achtergrond, namelijk dat steeds meer vrouwen gaan werken en dus hun stempel drukken op elke organisatie, publiek of privaat. Vrouwen hebben heel andere ideeën over maatschappelijke omgeving. Vrouwen zijn degene die krijgen kinderen, en soms behoort hun kind toe aan de 0,5%. En vrouwen beschermen elkaar tegen een gemeenschappelijke vijand.
  Zelfs als de 0,5% terugvalt in de schaduw van de samenleving, en niet meer op de voorgrond staat van media en politiek, zult je toch de ondergaan van onze samenleving zien.
  Collectiviteit is de grote ziekte, de groep is alles bepalend en het individu wordt onderdrukt. De grootste schreeuwer, het minste verstand, is leidend voor de groep. Ruling by the mob. Het is mij niet vreemd dat gewone Duitsers, joden en minderheden in de wagons gooiden, voor transport naar de vernietigingskampen. Vergeet niet meer dan 99,5% zijn gewone, doodsimpele, eenvoudige mensen.
  Links, midden en rechts, alle 3 vormen een onderdeel van het collectivisme.
  Mocht de meerderheid weer de ‘controle’ krijgen, zal er een bachlash komen richting de 0,5%. Het wordt een bloedbad.
  Politiek is gebaseerd op de groep, voor de groep en door de groep. Het individu zal zich schikken, goedschiks of kwaadschiks. En de groep zal bepalen wat goed of slecht is. En als deze ellende voorbij is, zul je zien, dat niemand verantwoordelijkheid neemt, noch zich schuldig voelt. Maar je krijgt te horen: dass habe ich nicht gewusst. Dat is ook de redenen dat het steeds weer gebeurt.

  • “Mocht de meerderheid weer de ‘controle’ krijgen, zal er een bachlash komen richting de 0,5%. Het wordt een bloedbad.” dat denk ik dus ook al een tijdje. We hebben gezien in de geschiedenis hoe dat kan verlopen, niet alleen in de Franse revolutie waar de paar procent ook steeds driester en decadenter werd, wat leidde tot het grootste bloedbad ooit tot toen; maar ook in nog in de vorige eeuw, oktober 1917 in Rusland, waar er een half jaar eerder al een ‘democratische’ omwenteling was die echter de elites ontzag, een half jaar later werd het paleis van de Tsaar bestormd en de hele Russische adel die niet op tijd gevlucht was afgemaakt op straat en daarna de andere rijke lui, de rijke boeren, de hoger geplaatste militairen, politiechefs, fabrikanten, er vielen miljóenen doden. Maar wat er voor in de plaats kwam was niet veel beter.

   Hoe het in onze tijd zal verlopen is niet te voorspellen, maar zie de wilde, ongeorganiseerde acties van de boeren in Nl. nú als een vriendelijk voorproefje en nu zal het nog wel bij de boeren blijven; maar als pakweg 10-15% van de bevolking de duimschroeven téveel is aangedraaid gaat er vroeg of laat wat gebeuren, dat schijnt een soort kritisch omslagpunt te zijn, historisch gezien. De communistische Tjeka (voorloper van de KGB) hield de eerste jaren na de revolutie ook lijsten bij met honderdduizenden namen en foto’s van ‘Bourgeois’ die opgepakt moesten worden en meestal geëxecuteerd. En anders dan vroeger zijn die 0,5% van Karel2 nu met naam, toenaam, gezicht en alles bekend, via TV, alles ervan is te vinden op internet waar ze zich zo graag persoonlijk helemaal blootgeven en profileren. Ik hoop tegen beter weten in dat die lui nog eens bij zinnen komen, al was het maar voor zichzelf, maar ik ben bang dat ze de signalen uit de maatschappij niet oppikken. In Rusland was er zo’n 10 jaar voor de communistische revolutie al een revolutie geweest die toen neergeslagen was. De arrogantie van de macht: ze denken altijd dat ze het wel kunnen onderdrukken. Dat zal best vaak en lang kunnen, maar is niet altijd vol te houden, 0,5% tegen 99,5% de procenten zeggen het al.

 4. De immense rol van de media in alle ongerechtigheden die er tegenwoordig plaatsvinden wordt inderdaad overal totaal onderbelicht. Nog niet eens zo heel veel jaren geleden vielen politici, ministers en hele kabinetten omdat hun wangedrag of grote blunders breed uitgemeten werden in de media. Het afgelopen kleine decennium is dat n iet meer. Media houden hen de hand boven het hoofd, framen het op zo’n manier dat het nog wel mee valt, verdraaien feiten en gebeurtenissen, laten de ‘andere kant’ zelden meer aan het woord of in beeld, en sinds covid en ‘de’ oorlog liegen ze ronduit en nemen alleen de navo- en oekraïense oorlogspropaganda rechtstreeks, tot en met vaak beelden toe gewoon over. Als de media zoals vanouds hun taak vervulden hadden de rotte appels nooit de hele fruitmand kunnen bederven maar waren ze allang in de GFT-bak gegooid.

  Wat mij verbaasd is dat er nooit eens blokkades of protesten zijn dáár waar al die media in Nederland op een vuile hoop zitten: het media-parkje daar in H’sum. Al hebben zij zelf de ‘misdaad’ niet gepleegd, ze zijn wel héél érg medeplichtig eraan. Iedereen zou een schotel op zijn dak moeten zetten en vervolgens allemaal de kabelabonnementen opzeggen, dan kunnen ze daar lekker blijven uitzenden maar niemand kijkt er nog naar; dát zou pas goed zijn voor de volksgezondheid!

  • De media ‘beschermt’ de overheid inderdaad. Maar dat heeft een hele goede redenen.
   Voorheen werden de media betaald via Kijk- En luistergeld. De abonnementen van kranten en tijdschriften waren ook nog normaal. Dit betekent dat wij, de burgers, de klanten zijn van de media. Want wij betalen de media.
   Totdat iemand in de 2de Kamer het briljante idee had, om de media van de belastingen te financieren. Toen verschoof de aandacht van de media van de burgers naar de politiek. Want de 2de Kamer financiert nu de landelijke media. Ook kranten en lokale media krijgen subsidie of facturen hun werkzaamheden naar de overheid.
   De hand die jouw voedt, sla je niet weg. Dus de media houdt de hand boven het hoofd van de politici, om de geldstroom te beschermen. Vroeger was de burger de betaler, verantwoordelijke voor de geldstroom, toen beschermde de media de burger. Die tijd is voorbij.
   Wie en welke partij het was, weet ik niet, maar, door middel van deze zet, heeft de politiek controle gekregen over de media. Ik vind het ook niet vreemd dat J. de Mol een miljardair is.

   • Klopt als een bus.
    Lijkt me dus een stinkend zaakje belangenverstrengeling van de media en de politiek; vandaar dat ze ook staatsmedia worden genoemd. Je krijgt nooit meer feitelijk nieuws zonder media mening.
    En hoe tegenstrijdig dat het NRC vandaag aan de orde stelt dat er een aantal Statenleden zijn die, volgens hen, aan belangverstrengeling doen omdat ze contacten hebben met boerenorganisaties.
    Waarom mag dit niet en mogen de media wel belangen verstrengelen met de politiek?

  • Ik kijk en luister het al jaren niet meer. Alleen via internet komt er af en toe een advertentie voorbij. Zo blijf ik toch een beetje op de hoogte van de bagger.

  • De Volkskrant, wilde in het corona verhaal ineens helemaal achter het beleid van de regering staan. Ze zouden dit beleid niet tegenspreken.

   Hiermee gaven ze toe, dat ze geen krant/media meer zijn, maar gewoon een soort ambtelijke instantie

   Karel

   In de jaren 60/70/80 was de media toch ook grotendeels in handen van de staat? Of niet ?

   En als de staat de media niet betaald, dan betaald het kapitaal de media. Je hebt dus het liefst non profit media. Blogs als dit, bijvoorbeeld. Niet betaald en dus gekleurd door iets of iemand. Neem ik aan.

   • Nee, de media werd direct betaald door de burgers, via kijk en luistergeld. Je kreeg een brief met een acceptgiro, die je moest betalen. De staat controleerde al de ether.
    Er werd ook gecontroleerd of je een tv thuis had staan. Er was veel meer kritiek op de overheid door de media, maar dat kon ook toen, want het geld kwam direct van de burger. Maar, die tijd is voorbij. De overheid geeft dit controletool niet meer uit handen.
    Jouw vraag laat nog eens iets zien, dat burgers het helemaal niet meer weten hoe de media vroeger werden gefinancierd. Zij kennen het alternatief helemaal niet.

 5. Welkom bij ‘Ze Great Reset’.
  Blijkbaar gebeurt er toch iets meer dan een beetje babbelen op de samenkomsten van de supranationale elites. Alles wat er gebeurt heeft uiteraard met elkaar te maken: de gelijkgeschakelde media, de klimaathysterie, de covid19 hoax, de proxy oorlog met Rusland in de Oekraïne, de massa-immigratie, de immense schuldenberg, het krankzinnige gelddrukken.

  Chaos is het doel. Op enig moment begint dat allemaal te schuiven: de economie stort in, er zijn tekorten, er is een medische noodtoestand, er is een klimaatnoodtoestand (althans die wordt afgeroepen), het is onveilig omdat het sociale weefsel uiteen gereten is, dan zullen de touwtjes hard aangetrokken worden en ga je een heleboel vrijheden kwijtraken. En je gaat daarmee instemmen omdat je bang en ontredderd bent. Wat overblijft is een kleine elite, die alles bezit, en slaven die overal eerst toestemming voor moeten vragen. Als ze naar buiten willen, wat willen eten, iets kopen, steeds kijkt de technocratische Big Brother mee en beslist of het mag en in welke mate.

  • Ik vroeg me dat ook al af. Ik kan me nog de politiek herinneren die op een gegeven moment wel inbond als het te heftig werd om de sociale rust in de maatschappij niet in gevaar te brengen, een heel zinnig standpunt.
   Nu zijn ze al een paar jaar júist steeds meer olie op het vuur aan het gooien, terwijl inlichtingendiensten zeker weten dat er steeds meer onrust komt en dat ook aan de regeringen doorgeven. Of ze zijn zo dom en losgeslagen van de realiteit dat ze denken dat ze dat wel kunnen onderdrukken, vooral nu ze álle grote media op hún lijn hebben zitten sinds covid. Een ander scenario is dat ze juist wíllen dat er steeds meer onrust komt.
   Misschien hebben ze wel het scenario om zélf gecontroleerde chaos te veroorzaken. Ze zien dat de wereld steeds overbevolkter en oncontroleerbaarder wordt, hulpbronnen schaarser worden en het volk lastiger. Daarbij zouden zij ook zélf ten onder kunnen gaan, letterlijk. Een scenario waarmee ze de massa van zijn rechten en macht van te vóren ontdoen kan hen zélf dan redden, zo denken ze dan wellicht. Opstanden en vooral openbaar geweld juist aanwakkeren om daarmee vervolgens een toenemende repressie en overheidsgeweld te legitimeren en zo sluipenderwijs een échte democratie te laten leegbloeden is dan het doel. Als dát zo is kunnen we nog veel meer onrust en chaos veroorzakende maatregelen verwachten van de regenten, van de ‘Heeren 17’. Wie zal het zeggen?

   • Ja, we kunnen zeker meer onrust verwachten. Overigens zijn deze mensen niet dom. Bij wat er in de Tweede Kamer rondloopt kan ik me dat wel eens voorstellen, maar voor degene die aan de touwtjes trekken gaat dat niet meer op. Ze kunnen goed liegen en ze zijn er goed in om net te doen alsof ze niets begrijpen van kritische vragen en lastige accusaties. Maar ze weten donders goed welk smerig spel ze spelen. Misschien dat ze wel eens twijfelen of het allemaal gaat lukken want het is een gigantische maatschappelijke operatie die ze gepland hebben. Vandaar dat de onvoorwaardelijke steun van de media noodzakelijk is. Anders waren ze al lang afgeschoten. Ze zullen zich gesteund weten door de wetenschap dat alles wat groot en machtig is in deze wereld aan hun kant staat. Voor zover het de Westerse wereld betreft dan. Alles daarbuiten lijkt er schoon genoeg van te krijgen en praat eensgezind over een multipolaire wereld. Je mag je afvragen of het Westen nog een speler van betekenis gaat zijn als ze eerst zichzelf in een economisch en sociaal ravijn storten zodat ze het monstrueuze experiment, wat de Great Reset is, kunnen doorvoeren. Dit gaat wel zo ontzettend keihard mis. Een blunder zo groot als het socialisme zie je voor je ogen ontvouwen.

   • Maar ja, dat komt er van als je bestuurd wilt worden. Op enig moment gaan de boven jou gestelden hele rare dingen doen. En waarom ook niet? Wie doet ze wat?

   • ‘De mensen zijn niet dom’…. dat is maar de vraag. Ik zie op sites wat hoopvolle reacties van mensen die het over de boerenacties hebben. Als ik echter zelf rondkijk (en dan níet op allerlei media) zie ik er ook nu nog maar weinig van, vooral: de boer hij ploegde voort en bij burgers, ook op het platteland hier en daar maar echt bij een enkeling dat valt op.
    Er gebeurd niets, her en der misschien uitgezonderd, dit hád een aanjager kunnen zijn voor een omvattender protest maar de Nederlanders kiezen áltijd voor het zich scharen achter de macht: in de jaren ’40 achter de nazi’s, of in ieder geval er níets tegen doen, de paar duizend verzetsmensen daargelaten en toen de geallieerden eenmaal hier wáren werden wel de ergste nsb-ers kaalgeschoren door de nederlandse ‘helden’. Het is en blijft een laf volkje. De Britten hadden er toen al een apart spreekwoord voor: “Dutch Courage”, het alleen moedig durven te zijn als ze flink gedronken hebben….

  • Ik heb zojuist de miniserie over de verdwijning van cyberspecialist Arjen Kamphuis gezien. Deze man was nauw gelieerd aan Wiki Leaks en is 4 jaar geleden onder verdachte omstandigheden verdwenen.
   je zou zomaar gelijk kunnen hebben met de Great Reset. Overheden zijn wereldwijd volstrekt niet te vertrouwen!

 6. Dat stukje over dat homostel in die commercial, dat snap ik niet zo. Wat is daar nou mis mee? Homo’s zijn ‘heel erg’ ?

  Wat je verder zegt over decadentie, macht, uitbuiting etc. Is het niet zo oud als de mensheid en keert het steeds weer terug, in verschillende gedaanten ?

  Je kan er in mee gaan, je kan ook hard worden en wreed. Leven voor geld en invloed. Mensen vertrappen, sarcastische grappen maken. Leven voor seks, drugs, rock and roll. Ik kende mensen die zo leven. Harde, wrede, koude mensen

  Je kan je ook kwetsbaar opstellen. Mensen zullen daar verward op reageren, het zal ze onzeker maken. Ze weten niet wat ze daarmee moeten

  Aan beide levensstijlen, zitten voor en nadelen

  Het voordeel van de wrede levensstijl, is dat niemand je iets kan maken en dat je je thrills krijgt

  Het voordeel van de kwetsbare levensstijl, is dat je oprecht bent en jezelf en andere niet voor de gek houd en een meer waarlijk, integer, dieper leven leidt.

  Maar uiteindelijk moet je zelf de keuze maken

  Kierkegaard heeft het over het esthetische, ethische en religieuze domein van bestaan. De decadenten mensen, leven in het esthetische domein, denk ik. Het kwetsbare domein, is het ethische en religieuze domein.

  • Snapt blijkbaar niet veel van het artikel en zoomt dan maar een op dat homostel, wat een voorbeeldje is, erna staat er nog een, dat is niet de point van het artikel. Als ik het goed lees gaat het erover dat we een punt overschreden zijn. Nayako heeft duidelijk niet meegemaakt hoe het de vorige eeuw nog was met wat daarin beschreven wordt. Leuke bespiegelingen en aanhalingen van Kierkegaard zijn al lang een gepasseerd station, in zijn tijd waren deze dingen nog in geen velden of wegen te bespeuren. Karel2 snapt het helemaal, de 0,5% of ietsje meer misschien die de overige 95 of 99,5% hun correcte wil oplegt, alleen omdát ze in de poltiek en media het voor het zeggen hebben.

   • Skarsgard

    De anti woke sentimenten, kunnen ook doorschieten

    In de kern is er natuurlijk niets mis, met een homostel in een reclame. Who gives a fuck?

    In de kern is er niets mis, met een James bond die zwart is en transgender, ofzo

    Wel wordt het vervelend, als er zo’n verstikkend klimaat omheen hangt, waarin niemand meer iets mag zeggen/vinden.

  • Een wrede levensstijl kan ook integer zijn. Net zo goed als een kwetsbare levensstijl vals en manipulatief kan zijn en dus niet bepaald oprecht.

   • Een wrede levensstijl kan ook integer zijn. Net zo goed als een kwetsbare levensstijl vals en manipulatief kan zijn en dus niet bepaald oprecht.

    Mee eens. Ik dacht gewoon meer na over wreedheid en kwetsbaarheid en waarom mensen voor een van die twee opties kiezen.

   • ‘Een wrede levensstijl kan ook integer zijn’….. de Nederlandse relativiteit in een notedop.
    Even wat uit het woordenboek: Wreed: gemeen, harteloos, meedogenloos, een ander met opzet pijn doen. Dat vonden de nazi’s ook en de totenkopf-brigades van de SS en Al Qaida en IS, zij zullen het helemaal met naya eens zijn. Moet kunnen natuurlijk, vinden de Prutte’s en consorten ook, maar alleen als het om ánderen gaat die door hén zo behandeld worden; als het henzelf aangaat beroepen ze zich altijd op meededogen en menselijkheid…

   • Schimanski

    Ik pleit niet voor zo’n levensstijl

    Ik denk alleen wel te snappen, waarom radeloze mensen ervoor kiezen. Zo beschermen ze zichzelf.

   • O nu opeens toch maar niet, de nazi’s, hezbollah, Als Qaida, IS, de SS, de Joden-verbranders vonden ook dat ze zichzelf en hun naasten beschermden, kijk de Neurenberg-processen er maar op na en ‘de banaliteit van het kwaad’ van Hannah Arendt, ‘radeloosheid’, ‘beschermen van jezelf ‘ of ‘je volk’ kom je daar duizenden keren tegen, dat zei trouwens ook Al Qaida na die Twin Towers. De beulen gebruiken áltijd de slachtofferrol, maar meestal pas als ze gepakt worden en voor de rechter staan.
    Denk a.u.b. in het vervolg eerst eens een keer een kwartiertje rustig na voor je zulke onzinnigheden gaat opschrijven en de hele wereld gaat instrooien, er zouden eens mensen door op ideëen kunnen komen.

   • Nou, mensen komen niet zomaar op ‘ideeën’ door wat gedachtes die ik ergens opschrijf. Het zijn maar gedachtes, overwegingen, overpeinzingen

    IS begon niet bij mij.

    Ik denk slechts na, over waarom mensen wreed worden. Vaak is het ook een ‘het doel heiligt de middelen’ mentaliteit, die leidt tot wreedheden. Trouwens. Denk aan de nazi’s. Het doel ‘het ras’ heiligt de middelen, voor hen.

   • En soms worden mensen wreed, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet anders kunnen. Stel dat je opgroeit in een sloppenwijk. Als je daar kwetsbaar bent, wordt je gewoon afgemaakt. Je zal jezelf dus wel wreed maken. Het heeft dus ook materiële grondslagen. Armoede wegnemen, zal wreedheid ook doen temperen, denk ik.

   • Je moet toch eens bijscholingscursus Nederlands gaan volgen. Wat jij beschrijft van zo’n wijken is niet wreed maar hard kúnnen zijn. Ik weet niet óf je daar weleens écht bent geweest en mensen kent en bij ze binnen bent geweest. Wat je daar ziet is dat er een heel grote sociale samenhang is en mensen elkaar helpen ín die buurt, behalve als de hele wijk verziekt is met 100 nationaliteiten die elkaar niet willen kennen. Mensen zijn daar heel sociaal en menselijk, waar veel hogeropgeleiden nog iets van zouden kunnen leren met hun intellectuele kilheid. Maar ze zijn er ook hard en laten niet over zich lopen.
    Als je dat verwart met wreed dat moet je echt op cursus.

  • Ik begrijp wat je bedoeld, maar, ik bedoel is dat deze minderheden gebruikt worden om een omwenteling in de samenleving te veroorzaken. Deze omwenteling is geen complot of soortgelijk iets, maar, het is een publieke, gepubliceerde structurele verandering van een bestaande samenleving.
   Bij de omwenteling zal de gevestigde macht de minderheden laten vallen als een baksteen en hun opofferen. Noem het de bestuurlijke elite, hoogopgeleide mensen met eenzelfde globaal wereldbeeld, wat als het ultieme doel wordt gezien. Deze groep mensen wilt een federaal Europa, met set bestuurders, die geen last meer hebben van nationale parlementen, geen nationale cultuur of nationale denkwijze, maar enkele productieve Europeanen. De lonen, uitkeringen en pensioenen worden verlaagd, zodat nieuwe Europese leiders een soort goedkope, super staat kunnen oprichten. Dit als concurrentie tegen de andere globale spelers. Deze leiders zullen gebruik maken van de laatste technieken voor het gewenste denk en leef gedrag van Europese burgers.
   De huidige nationale parlementen hebben allemaal contracten en verdragen getekend die hun ‘land’ bindt aan internationale organisaties. Op zich hoeft dat nog geen probleem te zijn, maar, de druk van die organisaties dat landen opgaan in globale structuren, neemt toe. Tenslotte, de internationale organisaties zijn niet gebonden aan tradities, landelijke cultuur of denkwijze van bevolkingsgroepen.
   Wat de boeren nu overkomt is het gevolg van internationale afspraken. Het gekke is dat boeren n.b. land hebben afgegeven voor het oprichten en instandhouden van natuur. En nu keert dit tegen hun.
   Ik heb het geprobeerd uit te leggen wat er gebeurt, zonder als een wappie over te komen. Het is complexe en moeilijke materie. Maar zoals Youp het zegt: “Maar ja, dat komt er van als je bestuurd wilt worden. Op enig moment gaan de boven jou gestelden hele rare dingen doen. En waarom ook niet? Wie doet ze wat?”.

   • Ik ben het zowel met jou als Youp eens. Ook hier ben ik het mee eens:

    “Maar ja, dat komt er van als je bestuurd wilt worden. Op enig moment gaan de boven jou gestelden hele rare dingen doen. En waarom ook niet? Wie doet ze wat?”.

    Ik denk ook dat we naar een soort Chinees model Europa gaan. Althans, als de mensen dat toe gaan staan.

    https://www.youtube.com/watch?v=87P04Vam2wQ

   • Maar willen wij (mensen) wel bestuurd worden of willen we dat zaken in het land voor de gemeenschap (dijken, wegen, huisvesting etc.) geregeld worden door bestuurders?

    Ik heb het vermoeden dat op een gegeven moment alles al was geregeld voor de gemeenschap en dat bestuurders tijd over hadden en toen achter de voordeur kwamen, vervolgens bij ons in bed kropen en nu ons lichaam opeisen.

    Het is misschien nu een kwestie van grenzen aangeven en volhouden. Nee = Nee.

 7. En vergeet niet dat op internet vrijwel alle alternatieve nieuws gecontroleerde oppositie is. Op sommige alternatieve nieuwssites mag niet meer gereageerd worden en op andere wordt zware censuur toegepast. Dat weet ik uit ervaring. Vrijspreker is de enige site waar ik vrij kan reageren.

  Vergis je niet in de slinksheid van gecontroleerde oppositie. Een site als bijvoorbeeld Nine for News brengt voortdurend en heel doortastend het nieuws dat je bij msm mist. NFN lijkt heel vrij en onafhankelijk. Iedereen mag reageren op het nieuws maar wat bezoekers niet meekrijgen is dat er achter de schermen zware censuur wordt toegepast door NFN. Mijn reacties bijvoorbeeld worden daar vaak niet geplaatst. Of er wordt één reactie van mij geplaatst waarop anderen mogen reageren dat ik een satanist ben of een aanhanger van Mark Rutte ben of dat ik een ambtenaar ben. Daar mag ik vervolgens niet op reageren.

  Deze ‘alternatieven’ bij NFN schuiven ook maar meteen de leider van de boerenrevolutie naar voren. Dat zou volgens NFN Willemijn van Brenk zijn. Ik hoop niet dat mensen hierin trappen want het is gewoon allemaal meer van hetzelfde richting de afgrond. De boeren zijn hard nodig maar ze voeren op een hele verkeerde manier actie. Ze voeren op een dusdanige manier actie dat ze hun eigen positie verzwakken en dat juist politici meer macht krijgen. Ik krijg de indruk dat ook degenen die de boerenprotesten bedenken en leiden aan de verkeerde kant staan. Het zijn zware tijden voor echte strijders.

  • Ik heb het artikel gelezen. RTL nieuws kwam ook met een nieuwtje over de partij financiering van de BBB. Martin Vrijland krijgt toch nog gelijk. BBB is een controled opposition partij.
   Nu kan ik toekijken wat er nu gaat gebeuren.

   • In reactie daarop heb een een bedrag overgemaakt aan BBB als privé support.
    En ik zou graag een onafhankelijk onderzoek willen zien naar de sponsoring van VVD, D66, GL en CDA en de media.
    Het zou me niet verbazen als daar heel wat belangenverstrengeling plaats vindt.

   • Nou ja, dit artikel gaat o.a. over de perverse rol van de media in het manipuleren van de publieke opinie. Nu BBB op grote winst staat is zij het grootste doel. Toen LPF dat was twee decennia geleden was dat zo heftig dat Fortuyn afgeschoten werd, vervolgens gingen alle pijlen steeds op Wilders, vervolgens op Baudet, daar hebben ze intussen wat op gevonden: ze laten ze nóóit meer in beeld op journaals, als opgevallen? BBB was nog wel acceptabel, maar nu ze toch wat teveel achter de boeren staan én ze populair zijn moet natuurlijk dáár wat aan gedaan worden. Ook al zou het niet waar zijn dan blijft er toch altijd wel wat van hangen. Wie gelooft dat leugencircus nog.

 8. Onze media framen de zaken steeds erger voor de Westerse burgers. Zoals velen hier ook intussen zien staat het merendeel van de wereld negatief of neutraal t.o.v. van het oorlogje (want dat is het nóg, Rusland heeft nog niet eens zijn troepen gemobiliseerd op dit moment tenminste nog niet). Alles buiten Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland lijkt er schoon genoeg van te krijgen en praat eensgezind over een multipolaire wereld. Voor de G7 top hebben de Brics-landen en nog wat andere een economische top in St. Petersburg gehouden (symbolisch omdat de stad 2 jaar lang belegerd en omsingeld is geweest door de Duitsers (nazi’s) én stand heeft gehouden) en vergaande afspraken gemaakt voor die multipolaire wereld, 40% van de wereldbevolking valt onder die groep, zo’n 12% onder ‘het Westen’….. En dan heb je nog 48% van de wereldbevolking die neutraal is en zo te zien blijft. Samen dus 88% van de wereld die in ieder geval níet het Westen steunt. Dat is in de geschiedenis nog niet voorgekomen, meestal stonden veel meer landen níet uit het Westen toch achter het westen, vaak ook omdat ze geloofden in de Westerse idealen. Dat is nu over, het merendeel van de wereld gelooft níet meer in het Westen en doorziet de steeds grotere leugens en de verrotting die het momenteel over de hele wereld brengt. Met een wereldwijde flinke economische recessie dit najaar, oplopende inflaties, stijgende of zelfs exploderende voedselprijzen in de hele wereld, met later hongersnoden in Afrika en andere armere delen van de wereld is de kans groot dat er nog meer landen uit het neutrale kamp zich bij de Brics-landen gaan aansluiten. Onze ‘leiders’ zijn geweldig bezig, ik begin me intussen te schamen om een Westerling te zijn. Wie van de mensen in dat westen zou dat echt allemaal willen als ze het goed zouden weten en inzien. Van hun eigen media hoeven ze geen opheldering en verduidelijking meer te verwachten, van dat ‘Book of Lies’.

 9. “Maar wát heeft dát met een in zo’n reclame te verkopen product te maken? Je kunt niet veel anders concluderen dan dat behálve het product ook een gewenste karakterverandering verkocht wordt.” JUIST!

  “Dát is wat de huidige media, de wolven in schaapskleren, tegenwoordig aan het doen zijn, op grote schaal; ze zijn bezig mensen naar de afgrond te leiden.”, het is alsof de satan uit de bijbel briesend rondgaat en de mensen het verderf instort.
  Hahaha, het is me opgevallen dat die televisie’s zó goedkoop zijn dat ik denk dat ze ze eigenlijk voor niks willen weggeven, of zelfs verplicht stellen, ware het niet dat het dan wat te veel begint op te vallen.
  Maar inderdaad, de conclusie dat de reclame verworden is tot een manipulatiemiddel dat weinig meer te maken heeft met het verkopen van een product, maar eerder het maken van propaganda. Hersenspoeling dus. Dat is misdadig.

  “De oude ‘woestijn’-monniken in oost- en west ontvluchten een ook al alleen maar aan de oppervlakte ‘beschaafde’ wereld naar woestijnen of ruige en afgelegen gebieden, middeleeuwse mystici gaven een ander advies: ‘verberg uw licht’. Al dit is voor deze tijd actueler dan ooit. Het is vechten, vluchten of je ‘licht’ verbergen en afwachten tot het hele verrottende kaartenhuis keihard in elkaar dondert, andere smaken zijn er niet.”
  Verberg uw licht, oh wijze, want wijsheid en liefde geloof en hoop, dát zijn aspecten waar de immense slechtheid niet tegen kan. Die haat eenvoudige liefde. Want die kun je niet compromitteren. Die haat werkelijke wijsheid, want daar valt niet mee te marchanderen, die haat geloof, want geloof daar is niet tegenop te praten, die haat hoop en zal deze als eerste ontnemen om de mens ontredderd achter te laten.

  Vroeger konden de wijzen tenminste nog vluchten. Maar nu is elke centimeter aarde in kaart gebracht. We zijn er op een vreselijke manier ingestonken.

  Maar goed. We kunnen zeuren tot we een ons wegen, er gebeurt toch niks. De mensen zijn te ver heen. Dat kun je zien aan de prikbereidheid.

  • Mooie reactie, je hebt het ook goed gelezen én begroen, wat de meeste reaguurders hier volgens mij niet doen. Vanuit ons Nederlands perspectief denken we dat we niet meer kunnen vluchten, met ruim 400 mensen per vierkante kilometer is het hier inderdaad een dierentuin, wat je vooral ziet als het een mooi-weer-vrije dag is. Er zijn echter nog steeds behoorlijk wat niet-vakantielanden waar je dat wel zou kunnen, als je maar kunt afzien van de overdreven luxe, alles bij de hand willen hebben etc. en je moet niet perse in een warm land willen wonen dan, want dat is meestal goed vol én trekt scheepsladingen toeristen.

Comments are closed.