Libertarianism has only a tiny ideology: “THOU SHALT NOT AGGRESS”

(uit het vrijbrief archief)

ZELFVERDEDIGING

In deze serie komen we nu aan vraag 3 van onze bekende kleinste politieke quiz ter wereld: Mag iedereen zijn lijf en goed verdedigen?

Alan Burris gaat daar in zijn boed A Liberty Primer nogal uitgebreid op in.

Wat is de libertarische mening over zelfverdediging? Mag je jezelf verdedigen als je wordt aangevallen of als iemand je besteelt?

Ook hier moeten we weer uitgaan van het “non-agressie principe” dat stelt dat niemand geweld, dwang of fraude mag initiëren tegen iemand anders of zijn eigendom.

Het woord initiëren geeft al aan dat het wel moreel juist is om geweld te gebruiken als zelfverdediging tegen geweld.

Er zijn ook libertariërs die pacifisten zijn en alle geweld afzweren. Maar dat staat los van de libertarische filosofie. In een ideale libertarische samenleving zou het libertarisme en het pacifisme samenvallen omdat niemand geweld hoeft te gebruiken om zichzelf te verdedigen.

Het is logisch dat er in het libertarisme zoveel aandacht aan geweld geschonken wordt omdat geweld, of de dreiging ermee, de enige methode is waarop iemand je menselijke rechten kan aantasten. Zoals Alan Burris zegt in A Liberty Primer: “Het concept van geweldsinitiëring is de duidelijke scheidingslijn tussen juist en onjuist, tussen recht en onrecht. Alle libertarische opvattingen zijn dan ook consistent met het non-agressie principe”. Het begrip geweld is ruimer dan alleen maar iemand anders lichamelijk pijn doen. Ook het wegnemen of beschadigen van de eigendommen valt onder dit begrip. Ook het vervuilen van jouw eigendom met materie of gassen.

Bij fraude is geweld betrokken omdat daarbij het eigendom van iemand zonder zijn toestemming wordt ontvreemd.

De uitwerking van dit principe roept nogal eens problemen op.

Zo komt al vlug de vraag ter sprake hoeveel geweld mag je gebruiken om jezelf te verdedigen. Extreme, niet praktische voorbeelden komen dan op tafel. Zoals: mag je iemand neerschieten omdat hij over jouw grasveld loopt zonder je toestemming?! Als regel geldt dat je net zoveel geweld mag gebruiken als noodzakelijk is om het geïnitieerde geweld te keren.

Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er spelen daarbij diverse factoren een rol, zoals de grootte van de bedreiging of het geweld. Wordt het door een kind gedaan, of door sterke gewapende personen. Ook speelt de aard van het mogelijke verlies een rol. Is je leven in gevaar of dreig je een paar pruimen uit je tuin kwijt te raken. Achteraf is dat meestal eenvoudig te zeggen. Op het moment zelf moet je handelen zoals je op dat moment goeddunkt, mede naar ervaring die je hebt doordat je deze zaken van te voren reeds hebt bestudeerd of bedacht.

Mijn persoonlijke mening is dat je beter kunt overcompenseren dan te weinig zelfverdedigingsgeweld toe te passen. Dat laatste zou je wel eens duur te staan kunnen komen. Bovendien is de bedreiger of initiator zelf schuld dat hij zich in die risico situatie heeft geplaatst.

Als we ervan uitgaan dat we ons zelf mogen verdedigen, moeten we daar ook de gelegenheid voor hebben. Nog los van de vraag of het niet immoreel is om je niet te verdedigen als je inderdaad vrijheid en rechtvaardigheid als morele deugden ziet. Maar wat gebeurt er nu in de maatschappij door de overheid? Die gaat al het mogelijke doen om het de burgers onmogelijk te maken zichzelf te verdedigen. We hebben net weer een nieuwe wet in Nederland die het bezit van allerlei wapens nog strenger verbiedt.

Dat wil zeggen dat het een nog groter misdaad wordt om wapens te hebben. Dus hebben alleen maar misdadigers wapens. Fijn, als ze nette burgers willen aanvallen, of bij hen willen inbreken, dan weten ze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat die burgers toch geen wapens zullen hebben. De overheid heeft de kust al veilig voor hen gemaakt.

De gedachtefout hierin is dat misdaad niet door de wapens wordt veroorzaakt. De misdaad wordt door een mens, de misdadiger, begaan. Niet het “bezit” van wapens moet strafbaar zijn, maar het onjuist gebruik ervan.

De uitspraak dat je in geval van nood maar de politie moet bellen, is pure nonsens. Daar hoef ik eigenlijk niet verder op in te gaan. Veel lezers zullen wel gevallen kennen waarin het slachtoffer meer moeite met de overheid kreeg dan de misdadiger.

Zo werd een 31-jarige wapenhandelaar uit Rotterdam aangehouden omdat hij met een revolver twee overvallers neerschoot toen die onder bedreiging met een gaspistool wapens van hem eisten. Op een vraag aan mevrouw Toos Faber, voorlichtster bij het ministerie van justitie werd de vraag gesteld wat een burger eigenlijk kan doen als hij een misdadiger op heterdaad betrapt. Het antwoord was: “Betrekkelijk weinig… Er is geen goede blauwdruk te geven van richtlijnen voor burgers die worden geconfronteerd met inbrekers in hun huis… Je hebt wel het recht om hem “vast te houden”… Je krijgt dan wel een proces om uit te maken of het “noodweer” was, of “vermeend noodweer”. “Ik denk dat je hem geen pijn mag doen! Nog goed in het geheugen ligt het geval van een stewardess uit Amsterdam. Toen deze in haar flat door twee mannen werd aangerand, schoot ze hen neer.

Daarna begon voor haar een ware lijdensweg van opgepakt worden, verhoren en nog eens verhoren. Rechtspraak en beroepszaak. Alles duurde veel langer dan een jaar, tot ze aan een zenuwinzinking toe was. Uiteindelijk is ze veroordeeld voor ongeoorloofd wapenbezit.

Is dit rechtvaardig? Als ze geen wapen gehad had, leefde ze nu waarschijnlijk niet meer. In de Verenigde Staten, en ook wel daarbuiten, hebben over een dergelijk geval maandenlang de kranten vol gestaan. Een mijnheer Goetz heeft zich met een pistool verdedigd toen in de metro een groep van vier jongelui hem probeerde te beroven. Ook daar draaide het uit op een veroordeling voor illegaal wapenbezit.

Zo zijn er nog meer voorbeelden bekend. Die kunnen we meer of minder uitpluizen. Belangrijk is echter om principieel het recht op zelfverdediging te handhaven.

Het recht op zelfverdediging, zo nodig met geweld, staat dan ook hoog in het vaandel van de libertarische vrijheden.

Al met al meen ik met dit hoofdstuk een stukje van het probleem behandeld te hebben. Als u concrete vragen en/of voorbeelden ter discussie wilt stellen, zal ik die graag behandelen.

 

 

8 REACTIES

 1. Als iemand mij een ram voor mijn kop geeft, dan trek ik meteen ze kop eraf.
  Je ziet er in ieder geval niet meer uit, dat beloof ik je.
  En daar ga ik verder geen seconde over nadenken.
  Niet meer dan een logisch gevolg van iemands daad.
  Had je maar moeten nadenken voor dat je besloot om hier tot over te gaan.
  Ik zal vast geen goede en vooral een correcte en deugende libertarieer zijn, maar daar kan ik dan niet zo mee zitten verder.

 2. .”Nog goed in het geheugen ligt het geval van een stewardess uit Amsterdam. Toen deze in haar flat door twee mannen werd aangerand, schoot ze hen neer”….

  In een acute noodsituatie als deze is het toch geweldig dat het slacht-offer een schietijzer bij zich had; knal de misdadigers maar door het hoofd. Schijnt volgens de WEF regering bij boeren die hun have en goed verdedigen ook efficient te werken. Nog beter en zou de redding zijn; breng de hoofdschuligen van de veroorzaakte wereldwijde leed op het schavot. Gaat ook gebeuren, alleen ligt dan het merendeel van de wereldbevolking al op het slacht-veld. “Het miljarden grote kneuzen afval/goyim wil in hun zelfverzekerde arrogantie nog niet voor een seconde weten wat de WEF-Bilderberg gangsters, het elitaiere zooitje van plan is….ja, ja, complotten….je reet, goed gelovig afval. De echte misdadigers of(f) course die de wereldbevolking willen ‘stroomlijnen’ richting éénzelfde overgebleven kleiner pakketje kleur- en smaakloos ras met een ondergeschikt aantal en zeker vele malen minder dan de 7 miljard afvalberg van nu. Daar kun je gif op innemen, wat het WEF en minder dan 1% ook graag zou willen dat het afval doet is op alle fronten gif toedienen en helpen daar graar op allerlei manieren bij.

  Btw, meende te weten dat de dame die zichzelf op gepaste wijze verdedigde lid was van een schietvereniging, maar kan ook iemand anders geweest zijn in eenzelfde situatie, omdat geweld tegen onschuldige burgers dagelijkse kost is geworden en nier alkeen dagelijks geïnitieerd wordt door de overheid en hun corrupte politici, ambtenaren en justitiele leger.

  Aangezien Nederland al vele decennia het afvoerputje is voor wereldwijd kansloos tuig opvangen (stapeleffect) door de corrupte en misdadige overheid en regering onder de noemer tijdelijk vluchtelingen/imigranten opvangen (eigen tuig gaf niet genoeg werkverschaffing) zal het zelfverdedigen, het terugzenden van geweld, een vereiste en noodzaak zijn om in de groeiende doorgedraaide jungle te kunnen overleven.

  Maar een toekomstige favoriet zal letterlijk het schavot worden. Met een beetje geluk en overlevingsdrift kan het zijn dat sommigen van ons dat geweldige moment nog met eigen ogen mogen aanschouwen. Hoewel ik denk dat weldenkende, heel verstandige en intelligente mensen die dan leiden het niet zullen toestaan dat veel van de staats- en politieke kankergezwellen zullen eindigen op het schavot, maar voor altijd worden opgesloten.

  • In een acute noodsituatie als deze is het toch geweldig dat het slacht-offer een schietijzer bij zich had; knal de misdadigers maar door het hoofd.

   Helemaal mee eens.

   Wat had ze dan moeten doen? Die aanranding moeten doorstaan? Nee, tuurlijk niet !

   • Een vrouw naar mijn hart.

    Zo’n vriendin zou ik wel willen hebben. Een stewardessen die wapens draagt

  • @en zo is het,

   Absoluut! De lijsten liggen al klaar. Maar net als bij Neurenberg zullen velen de dans ontspringen. Het is ook moeilijk om de precieze grens aan te geven. Wie is goed en wie is fout? Welke mate van collaboratie is nog strafwaardig?

   In ieder geval de politici die onrechtvaardige wapenwetten hebben ingevoerd.
   __________
   “Nothing levels the playing field between a 230-pound thug and a 130-pound old lady more than a 1-pound Smith & Wesson”

 3. Het idee is dat in een verzorgingsstaat de overheid voor alles zorgt, van onderwijs en gezondheidszorg tot sociale zekerheid en veiligheid op straat. Maar omdat dit zelden of nooit 100% effectief is (sterker, de politie is altijd te laat of komt helemaal niet en de rechter heeft het altijd te druk) lijden burgers aanzienlijke schade. Zelf mogen ze daar niets tegen doen.

  Een oplossing is de overheidstaken verder te privatiseren. De vrije markt kan overheidstaken gewoonlijk beter en goedkoper verzorgen dan de overheid zelf. Als een beveiligingsfirma je niet bevalt, ga je naar een betere concurrent. Als iedereen dat doet, houden de slechte bedrijven vanzelf op te bestaan.

  Daarbij is wel van belang, dat de overheid zich er niet meer mee bemoeit. Anders krijg je door de combinatie van socialisme en kapitalisme het slechtste van twee werelden, nl corporatisme en de schadelijke effecten van corrupte politici en ambtenaren.

  http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html
  __________

  A socialist, a capitalist and a communist agreed to meet. The socialist was late. “Excuse me for being late, I was standing in a queue for sausages.” “And what is a queue?” the capitalist asked. “And what is a sausage?” the communist asked.

 4. Als je er met je gezonde verstand over nadenkt dan is geweld geen optie (wat mij betreft). Opgegroeid in een welvarend land zonder oorlog dacht ik vroeger dat ik pacifist was … totdat ik toevallig een man betrapte op het doorzoeken van mijn tas die ik in een winkel over een stoel had gehangen. Ik werd laaiend toen ik zag dat die man mijn tas doorzocht. Ik stond een paar meter van hem vandaan en toen ik zag wat hij deed liep woest op hem af en pakte mijn tas van hem af. Hij was 2 keer groter dan ik maar doordat ik zó boos was werd hij bang en vluchtte hij de winkel uit want ik had hem geslagen als hij mijn tas alsnog zou opeisen.

  Ik ben er nu achter dat jezelf en je spullen verdedigen in een reflex gebeurt. Dat heb je niet onder controle want als ik erover had nagedacht dan zou ik niet eens in actie zijn gekomen want er zat werkelijk niets van waarde in mijn tas.

Comments are closed.