Leonardo Pisano, 1 augustus 2022: Tot 1581 werd verzet tegen de overheid ongeoorloofd geacht. Het droit divin, Frans voor ‘goddelijke recht’, was het recht waarop de christelijke vorsten in vroeger eeuwen hun heerschappij baseerden. Volgens dit recht had de vorst de macht rechtstreeks van God gekregen en was hij daarmee geen verantwoording aan individuen schuldig. Maar bij de Nederlandse opstand tegen Spanje gingen opstandige edelen ervan uit dat een vorst zijn recht op regeren kon verspelen, zoals geformuleerd in de Acte van Verlatinghe (26 juli 1581). Dat principe werd later onderdeel van het idee van het “sociaal contract”: de staat is gebaseerd op een “vrijwillig” aangegaan contract tussen burgers en overheid. Een drogreden, want zo’n contract vereist instemming van beide partijen, en jij en ik hebben zo’n contract nooit met de overheid getekend. Dit geeft in essentie burgers het recht om tegen de overheid in verzet te komen.

In zijn kern staan de boeren met hun verzet tegen de plannen van de overheid dan ook volstrekt in hun recht, zelfs als die plannen een logische grond zouden hebben (Wat is nu eigenlijk het “stikstofprobleem”?). In libertarische zin kun je hun acties zien als zelfverdediging tegen de agressie van de overheid, al kun je van mening zijn dat hun acties het principe van proportionaliteit veronachtzamen.

De vele steunbetuigingen aan de boeren, zichtbaar door wapperende boerenzakdoeken en omgekeerde Nederlandse vlaggen, tonen dat veel mensen hun persoonlijke vrijheid koesteren. Wat kun je nog meer doen om je te verzetten tegen de overheid, zonder dat je vervalt in agressie?  Onderstaand een aantal ideeën om lijdzaam verzet vorm te geven.

 1. De principes van agorisme, de libertarische term voor praktische zelfvoorzienendheid, zijn in hun kern uitstekende manieren om zo min mogelijk belasting te betalen en dus zo min mogelijk bij te dragen aan overheidsinkomsten. Denk aan zelf verbouwen van voedsel (moestuin), ruilen van zaken, zelf energie opwekken (zonnepanelen), zelf maken en repareren van dingen. De LP werkgroep “Agorisme” is bezig met de uitwerking van dit soort zaken. LP-leden die willen meedenken en eraan willen bijdragen kunnen via info@vrijspreker contact opnemen met de werkgroep.
 2. Starving the beast is effectief. Ontwijk belastingen waar je kunt. Betaal belastingen op het allerlaatste moment. Teken per definitie bezwaar aan.
 3. Soms krijg je door een overheidsinstantie een enquête opgestuurd. Vul deze per definitie niet in. De ambtenaren worden betaald voor gegevensverwerking. Jij als invuller krijgt geen cent betaald voor je tijd. Wat is je belang om hieraan mee te werken?
  Als invulling verplicht is – bijvoorbeeld onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek – geef dan random antwoorden. Beantwoord gesloten vragen met ja of nee. Bijvoorbeeld een vraag die vraagt om precisering die Nederlandstechnisch niet deugt: “Kunt u aangeven hoeveel u in het komende jaar denkt te investeren?”, antwoord dan “ja” (of “nee”).
 4. Als je voor de overheid werkt, word je betaald met bloedgeld – geld dat onder dwang door de overheid van de burgers is afgetroggeld. Overweeg een baan in de private sector te zoeken.
 5. Als de overheid niet je werkgever is en die benadert je om een dienst te verlenen of een product te leveren, weiger dan. Je kunt de reden op de directe, Nederlande manier vermelden (“Ik werk niet voor organisaties die ik niet vertrouw”) of het meer op de Engelse manier spelen (“Wat een interessante opdracht! Helaas heb ik geen tijd om u te helpen. Wat spijtig nou.”). Of – gluiperiger – de opdracht zeggen te aanvaarden en vervolgens niets doen. Dat laatste is vooral effectief als het een spoedodracht betreft, Het valide juridische argument is dat je wacht op een schriftelijke opdracht voorzien van een natte-inkthandtekening.
  Weigeren is natuurlijk gemakkelijker als je eigen ondernemer bent, maar ook als je werknemer bent kun je aangeven bij je leidinggevende dat je niet gemotiveerd bent om die taak uit te voeren, of je niet capabel acht de opdracht uit te voeren.
  Laat de overheid het zelf maar uitzoeken, oplossen of maken. Dit artikel geeft hiervoor een mooi voorbeeld.
 6. Werk in beginsel niet mee aan buurtinterviews van politie of justitie, ook al ben je getuige geweest van het voorval of heb je nadere informatie waarmee ze vermoedelijk verder kunnen komen. Meewerken betekent het systeem in stand houden. Je herinnert je niets. De échte recalcitrante apen kunnen een stap verder gaan en desinformatie geven.

Meer ideeën om lijdzaam verzet te implementeren zijn welkom. De volgende zijn op het concept artikel binnen gekomen:

– Sluit je aan bij bestaande groepen die een paralelle samenleving willen. Bijv Vamilie.nl, Society4.0, Telegramkanalen van VerbindLokaal
– verdiep je in alternatieve communicatie zonder censuur of traceerbaarheid, bijv beechat
– Een makkelijke manier om te beginnen met voedsel verbouwen is de Makkelijke Moestuin. Ook staan er enkele interessante excrusies op stapel: Voedselveurmekaar op zaterdagmiddag 3 september en https://www.devoedselboss.nl/ (datum nog niet bekend)

Noot: Als een nationale vlag, op enkele uitzonderingen na, ondersteboven wordt gevoerd, dan duidt dit erop dat er sprake is van een noodgeval. In de film “The last castle” werd dit principe toegepast met de Amerikaanse vlag.

UPDATE, binnengekomen op info@vrijspreker.nl:

Stop met automatische incassobetalingen en neem deze betalingen in eigen hand.
Met belasting betalen;
Maak de meest bizarre bedragen over, maar wel binnen de uiterste betalingstermijn. b.v.
Te betalen bedrag; €150,-
Eerste betaling; €0, 79
Tweede betaling; €23,98
Derde betaling; €3,31
Vierde betaling; €7,03
Enz.
Ondanks dat bij de belastingdiensten veel automatisch gaat zal de betreffende ambtenaar toch uiteindelijk alle bedragen bij elkaar op moeten tellen om te kunnen beoordelen of het totale bedrag binnen de gestelde termijn binnen is.

41 REACTIES

 1. Horen, zien en zwijgen want “geen actieve herinnering aan” is legitiem, kijk maar naar Rutte.
  Laat de overheid het tegendeel maar bewijzen.

 2. Veronderstel de boeren worden onteigend dit zogenaamd ten behoeve van de natuur, zoals door de WEF staat gefabriceerd en beweerd wordt en bijelkaar gelogen. Weet niet of op grond wat voor de ‘natuur’ (is economisch dood grond) bestemd is als algemeen belang kan worden aangemerkt en om deze reden er kan worden onteigend. De WEF staat eigent zich dan iets toe en bedenkt daarvoor een prijs, fictief en voor de WEF staat gunstige prijs. Zou het ze lukken en boeren zijn bereid aan de WEF geesteszieken toe te geven, nemen boeren dan ook een clausule op in het onteigingscontract dat er niet binnen ’n x aantal jaren of decennia of zelfs helemaal nooit op het afgeperste grondstuk gebouwd mag worden?

  En kunnen boeren eisen dat de WEF staat een nieuw bedrijf, wat van alle gemakken is voorzien, voor ze faciliteerd in landen waar de WEF communazis nog niet zijn geinfiltreerd in de regering en de klimaathysterie (nog) niet heerst?

  De boerenbedrijven gaan en zullen kapot gemaakt worden en verdwijnen, een slachtveld zal er worden aangericht door de WEF staat. Ook al zou het de burgers honderd(en) miljard(en) of meer kosten de WEF staat zal ten koste van alles en iedereen doorzetten tot er geen economische ruggengraad meer over is. De reset, herstart, de verzieking en communisering (let op: commune) en nazifisering (socialisme) van Europa moet en zal er komen, hoe hoog de prijs ook zal zijn die er voor betaald wordt. Ook al zal het bloed voor door de straten moeten stromen, de communazificering van Europa zal geen vredig einde kennen.

  Collectivisatie in de Sovjet-Unie
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Collectivisatie_in_de_Sovjet-Unie

  Russische Revolutie
  De Russische Revolutie was een van de meest ingrijpende gebeurtenissen van de twintigste eeuw. De bolsjewieken streefden naar een totale herstructurering van maatschappij en economie. Het was hun bedoeling een wereldrevolutie tot stand te brengen.

  De geschiedenis op herhaling, “the final battle, there will be blood”

  • En bedenk ook, als de land- en tuinbouw het loodje leggen en omver worden geworpen dit een sneeuwbal effect genereerd en grote en kleine zuivelbedrijven en al wat ervan afhankelijk is, logistiek en wellicht zelfs vervoersbedrijven, zullen allemaal verdwijnen. Niet alleen boerenbedrijven gaan kapot, maar zoveel meer wat ervan bestaat en van afhankelijk is. De economische, maatschappelijke en sociale impact zal groot tot enorm zijn.

   Nederland zal daarbij voor de voedselvoorziening overgeleverd zijn aan de grillen van andere landen. Overgeleverd en daarmee zelfs chantabel.

 3. “Op brood en water, met spinnen op brood, in de gevangenis”. Wie had kunnen bedenken dat dit oude grapje ooit nog eens voir heel Nederland werkelijkheid zou kunnen worden.

 4. Volgens mij is het zo dat we zijn geboren met rechten, geboorterechten. Het recht op eten, drinken, wonen, reizen, je geluk nastreven, vrijheid e.d.

  Op een bepaald moment in de geschiedenis hebben mensen besloten dat het misschien eerlijk is om een rechtsstaat op te richten om al die rechten voor ieder mens te waarborgen.

  Als de rechtsstaat bovenstaande rechten niet meer kan waarborgen, bijvoorbeeld doordat de overheid in het geheim wordt aangestuurd door mensen die er juist voor willen zorgen dat wij géén leven, water, eten e.d. hebben, dan vallen we volgens mij niet terug op één of ander contract maar staan we voor de taak om het recht weer in eigen hand te nemen.

 5. Het ‘droit divin’ werd ook toen al misbruikt door de premiers en managers (koning en adel) van die tijd, net als nu ‘democratisch beslist’ de dooddoener is. In die tijd was echter had de katholieke leer daar echter een uitzondering op: als er sprake was van een onrechtvaardige vorst was het gerechtvaardigd om daar tegen in opstand te komen. Het in bijbels aangepaste gebod ‘gij zult niet doden’ was daar ook een aardige richtlijn voor omdat bij opstanden er doden zouden vallen. De oorspronkelijke tekst was echter: ‘gij zult niet moorden (of doodslaan)’, wat iets héél anders betekent. Een defensieve oorlog als verdediging tegen was daarom geoorloofd, in katholieke catechismussen uit de jaren ’50 zie je ook dat dat een rechtvaardige oorlog is en men dan dus mag doden.
  Je ziet ook in het oude testament vele gewelddaden, maar altijd tégen onrechtvaardige heersers of systemen, al in Exodus tegen de Egyptische slavendrijvers, tegen de kinderen-offerende Baälaanbidders in het ‘beloofde land’, de knaap David die die reus Goliath dood en een rechtvaardige koning wordt, allemaal beeldspraak van een bepaald niet geweldloos verzet tegen ‘heersers’. De middeleeuwse kruisvaarders die met de zegen van paus en monniken op de eerste plaats de pelgrimsroutes naar Jeruzalem gingen verdedigen, wat uitliep in oorlog.
  Van de amerikaanse founding fathers waren er een behoorlijk aantal flink gelovig toen en die zagen het zelfs als een plicht om met geweld in opstand te komen tegen een onrechtvaardig bestuur, daarom stond ook de ‘Second Amendment to the Constitution’ op de twééde plek van hun hele grondwet. Die christenen die beweren dat men altijd trouw moet zijn aan de overheid (CDA, CU, SGP) kennen hun eigen godsdienst dus niet, er wordt een suikerzoete religie van gemaakt, middeleeuwers wisten wel beter…

  • Het christendom in de middeleeuwen werd gekenmerkt door terreur, diefstal, moord en onderdrukking.
   Wie niet de officiële leer beleid werd uit de weg geruimd, zoals mijn voorouders, de Katharen.
   Dat nooit meer!

 6. De spreuk ” UBI IUDICIA DEFICIUNT INCIPIT BELLUM ” is op de wand in de gang van het Hoge Raad gebouw aangebracht. Deze spreuk, het ‘motto’ van de Hoge Raad, kan als volgt worden vertaald: waar rechterlijke beslissingen tekortschieten, begint geweld.

 7. – betaal zoveel mogelijk contant
  – doe niet mee met monitoring programma’s als klantkaarten en social media en als het kan accepteer geen “slimme” meters, koop geen nieuwe auto met allemaal volg electronica
  – vraag nooit om een bonnetje, zeg altijd dat je geen bon wenst
  – huur bij voorkeur zwart klusjesmannen, schilders, werksters etcetera in
  – creativiteit kan lonend zijn bij belastingaangifte, maar pas wel op met wat je doet

 8. doneer aan FDF, steun alternatieve media, neem een abonnement op de andere krant, kijk of je kinderen naar een alternatieve school kunnen, stook je eigen drank en deel dat uit aan vrienden, ga WOB verzoeken indienen, vraag om uitstel belastingbetaling, strooi in het voorjaar een grote bus met bloemen en kruiden zaad uit over de gazonnetjes die door de gemeente krampachtig worden onderhouden (heb daarvan een filmpje gezien, heel leuk resultaat, ipv strak gazon anarchistische bloemenbende maar kan dat niet terugvinden)

 9. nu het nog kan, installeer airco’s in je huis, en koop een CV ketel die lang meegaat. Zodat als die verboden worden als vervanging, je nog enige tijd je oude ketel hebt, sla eventueel een waterpomp nu het nog mag, ik ken iemand die tabak hamstert, zodat als de sigaretten naar 20 of 30 euro het pakje gaan, hij nog te roken heeft, of een leuke winst kan maken als hij dit gaat verkopen. Hij hamstert ook sterke drank maar ik verdenk hem ervan dat hij dit zelf aan het opdrinken is. Maar dat kan ook een goede belegging zijn. Koop voordat het verboden wordt dingen. Zo heb ik een hoop gloeilampen.

  • …en koop een CV ketel die lang meegaat…. Ratio, beter is te investeren in wat zonnepanelen, niet te veel, gekoppeld aan een boiler. Das 3 vliegen in 1 klap, 1 geen gas verslaving, 2 warme en onafhankelijke cv (met pomp het door de hut laten stralen) en 3 lekker lang douchen op de vrijgevigheid van de zon.

  • Bic aanstekers. Goedkoop en klein en vrijel niemand kan zelf nog vuur maken, dus virmen ze goed ruilmateriaal. Evenals koffie in luchtdichte verpakkingen.
   Overigens, een aantal hervulbare aanstekers zijn ook handig, zeker als je zelf wat gastankjes of vloeistof inslaat, dan komen mensen weer terug.
   Beetje handig? Leer messen/scharen/bijlen etc slijpen en koop een goede set slijpsteentjes. Altijd handig. Verband is handig, maar misschien net zo belangrijk; middelen tegen diarree. Mensen zijn niet meer gewend aan onbewerkt voedsel en diarree kan een killer zijn.
   Waterfiltersysteem (Berkley is een goed merk) met extra filters stelt je in staat gefilterd water te verkopen.

 10. En heel belangrijk, buk als het mogelijk is niet voor QR code drang en vaccinaties. Draag straks geen mondkapje. Laat je niet voor apepokken vaccineren.

 11. Als je voor de overheid werkt, word je betaald met bloedgeld – geld dat onder dwang door de overheid van de burgers is afgetroggeld. Overweeg een baan in de private sector te zoeken.

  Dan kan je je afvragen, gaat de private sector niet ook uit van dwang? Wel in deze setting. Huur een huis, of wees dakloos. En als je dakloos bent, komt de staat je beboeten en je kan niet ergens zelf een huis bouwen, ofzo. Dus, daar is sprake van dwang.

  Het land monopolie. Als we geen homesteading kunnen, mogen doen, zijn we niet vrij in het wel/niet huren van iets. En dus heeft de private sector in deze situatie een dwingende rol.

  Het ligt er ook aan, hoe je dwang definieert. De mogelijkheid om nee te zeggen, dat is vrijheid? Kan je altijd wel nee zeggen, tegen de private sector? Vraag je je dat af, kan ik nee zeggen tegen deze instantie? Ben ik dan vrij?

  Het ligt er dus heel erg aan, wat voor private sector, in wat voor setting. Dit noemen ze dialectisch libertarisme. Het erkennen dat de staat overal in door werkt en dat er dus niet zo’n duidelijke distinctie is tussen staat en kapitaal. Kapitaal is staat, is kapitaal. Kapitalist lobbyt bij staat, politicus werkt bij bedrijfsleven na zijn/haar termijn etc, etc, etc. Zolang je erkent dat de staat als het ware alles aanraakt, kan je niet meer zo helder die distinctie maken : good guys, bad guys.

  Misschien heb ik dit vroeger anders geformuleerd, maar dan ben ik dus van mening veranderd.

  Ik denk dat mensen zelf maar moeten gaan bepalen, waar ze geld uit willen halen. De staat, kapitaal, de onderwereld? Uiteindelijk ga je er zelf over, als puntje bij paaltje komt.

 12. Met de Nederlandse vlag heb ik nooit veel gehad. Ik voel me niet gebonden aan een specifiek stukje grond. Je kan me ook in Marokko neerzetten, ofzo. hehehe

  Ja, dat agorisme, daar zit wel toekomst in. Samen netwerken opzetten, een infrastructuur bouwen, waar mensen ook echt iets aan hebben. Anarchisme moet niet in ‘de kamer’ zitten, anarchisme moet niet ‘een partij’ zijn, vind ik. Ook libertarisme niet. Anarchisme is in beweging, is vloeibaar, als het ware.

  • Zelfstandig in vrijheid met een vrijwilligheids principe onderling ruilen zonder huilen en ja alles van nu zuigt, duwt, dwingt, perst, corrumpeert met name vanuit een samengestelde groep/sekte. Marokko klinkt dan zo slecht nog niet om vrij te leven maar die fucking beschaving als een olifant in de kamer..snap je…

   Je er tegen verzetten is erkenning van en dus een vorm van bestaansrecht voor de centenlikkers. Dood zwijgen en niet hun gebruiken overnemen, het zat altijd al in je! die vrijheid!

 13. Een goede tactiek is een beetje ‘verlicht’ worden. Dit kost tijd en energie, maar eens moet de eerste stap gezet worden. Wie vrijer is van zijn eigen vijand, zijn eigen domme hebzucht, of wie deze hebzucht tenminste bij zichzelf erkent en er nog mee bezig is die te overwinnen, die is niet meer zo snel door andere (hebzuchtige) blinde dwazen die onwetend (hierover) zijn te vangen.
  Gelovigen dienen de Bijbel (NT) telkens te lezen wat dat aangaat en anderen kunnen van Jiddu Krishnamurti veel leren. Er zijn nog meer wegen, maar het is belangrijk dat sommigen dit niet vergeten. Oefening baart kunst, ook het oefenen in wijsheid en volwassenheid kan vervolmaakt worden.

  Dus beginnen bij de geest lijkt mij het beste. Bidden tot de God van liefde, zoals ik Hem zie, lijkt mij ook zeer goed. Ken Uzelve.

 14. voor niet religieuzen is er Harry Browne, how I found freedom in an unfree world: https://www.amazon.nl/How-Found-Freedom-Unfree-World-ebook/dp/B00M20I134

  Deel 1 is analyse waarom je niet vrij bent, dit zijn deels innerlijke belemmeringen zoals de gedachte dat je voor anderen moet leven. Of de gedachte dat je anderen moet beheersen, dan ben je ook niet vrij want je bent dan de hele tijd bezig die andere personen te monitoren en corrigeren, die personen staan dan centraal en niet langer je eigen geluk.

  Deel 2 is hoe je meer vrijheid kan pakken als je eenmaal je belemmeringen beseft

  https://www.youtube.com/watch?v=lqAP2GPaKn0&ab_channel=LibertyPen

  • Een oude spreuk, uit de links anarchistische hoek :

   Vrijheid word genomen, niet gegeven

   Voor libertariers gaat dit te ver, want zij vinden dat het NAP de vrijheid geeft. Een morele stellingname, geeft de vrijheid. Hou je aan NAP

   Dit zijn filosofische smaakverschillen. Creëer je je eigen moraliteit, of volg je een morele stellingname/basis

   • vrijheid heb je van nature, als je die niet hebt is die jou afgenomen en van die krachten kun je je natuurlijk bevrijden. Dat wordt onder het “nemen” van je vrijheid verstaan. Als je voor dat “terugnemen” geweld – proportioneel tot het geweld dat gebruikt wordt om jouw vrijheid te onderdrukken – moet gebruiken is dat moreel echt niet fout. Daar is niks links of rechts aan, ik zou zeggen: recht door zee. En ook libertarisch. De mensen die beweren dat je vrijheid alleen “in gebondenheid” hebt, horen thuis in de VVD. Altmodischer Unfug.

   • Ja, het is meer zo dat vrijheid gewoon de basis is. Zegt Sartre niet, dat ook een gevangene vrij is. Omdat vrijheid dus de kern is. De vrije wil. Ik kan áltijd een keuze maken, in wat voor situatie ik ook ben. En ik ben altijd voor die keuze verantwoordelijk. Met of zonder ‘de wet’. Met of zonder het NAP. Die vrijheid gaat vooraf aan dat alles. Die vrijheid is er eerst.

  • Of de gedachte dat je anderen moet beheersen, dan ben je ook niet vrij want je bent dan de hele tijd bezig die andere personen te monitoren en corrigeren

   Volgens mij was het Bakoenin, die het dan over de meester/slaaf dialectiek heeft. De meester is een slaaf, de slaaf is een meester

   De meester kan niet zonder de slaaf en is dus zelf een slaaf

   De slaaf heeft niets te verliezen en is enorm gehard en heeft dus een meester in zich

   De overheid kan niet zonder ons, zij is dus een slaaf

   Wij weten hoe we zonder de overheid kunnen, wij hebben een meester in ons

   Dit is allemaal heel abstract etc, loodzware materie

 15. Goed stuk.
  Laten we echter ook duidelijk zijn tegen de overheid: ze speelt meester in een huis dat niet van haar is.

  • Klein gebaar; plaats een bord in je tuin, of achter een raam met een korte boodschap zoals ‘Kom in verzet tegen dit WEF kabinet’ met een lijstje met websites van alternatieve media eronder, iedere persoon die toch eens gaat kijken scheelt al.
   Begin je eigen groentetuin, of plaats een kleine kas om zelf voedsel te kweken. Op een balkon, of binnen langs de ramen kan ook.
   Kampeerbrandertje regelen. Liefst eentje die verschillende dingen kan branden.
   Maar bovenal; zoek gelijkgezinden en kijk of je onderling zaken kunt ruilen, of vaardigheden kunt bundelen.
   Zoek contact met dierenartsen en peil hoe zij erin staan. Bijna alle medicijnen voor dieren worden ook voor mensen gebruikt, hoewel in andere doseringen, maar zij kunnen een alternatieve bron zijn in geval van nood.

 16. Leuke tips e.d. staan hier beschreven, maar in nederland niet toepasbaar. Bedenk even: een land met zowat 18 miljoen mensen met een aantal nationaliteiten en subgroepen die niet meer te tellen zijn. Het land is omgeven door een óók dichtbevolkt Vlaanderen, dat dezelfde problemen heeft in grote steden en aan het oosten het Duitse NRW, met net zoveel inwoners als Nederland met in hun nog veel grotere steden een veelvoud van de problemen met die groepen in Nl en Vl. Als er grotere rampscenario’s optreden gaan ook die allemaal op zoek of op jacht, in groepen of groot-families want die cultuur hebben ze in hun nationaliteit nu al, een grens is dan volledig weg. Je kun je het dus nooit volhouden in Nl, je kunt in je microwereldje ieder voor zich of met een handjevol mensen wel alles prima geregeld en verzorgt hebben, je zult het niet lang hebben. Uniformdiensten zullen vooral bezig zijn met het beschermen van de leiders, bestuurders en rijke wijken, als je daar niet bijhoort is er een of andere variant van de wild-west die jij gaat meemaken. Forget it mate en doe geen moeite, je hebt er misschien een week wat aan. Je moet of nú al emigreren naar rustige streken (dat betekent dus weg uit West-Europa), een goed uitvoerbaar plan hebben om met je voorraden van 1 of 2 weken te kunnen moven uit the ‘wild-west war zone’ of zorgen dat je iets in huis hebt waarmee je als het te erg wordt ‘eruit kunt stappen’ op een snelle manier, zoals de ss-ers cyaankali-capsules hadden of zo.

  • Vuistregel: je zult in het geval van een instorting minimaal de eerste 3 maanden moeten overleven. Daarna zal een groot deel van de bevolking al zijn vetrokken, of omgekomen door hetzij wat voor ramp het dan ook was, hetzij het feit dat er geen medische hulpdiensten zijn, hetzij vermoord door plunderende bendes. De rest zal voornamelijk bestaan uit groepen/grote families die samenwerken. (Kijk bv naar de stadsoorlog in Bosnie, waar mensen bijna een jaar eigenlijk de stad niet in en uit konden en hoe mensen dat ervaren hebben en ervan geleerd hebben).
   Inslaan en opslaan van voedsel voor 3 maanden vraagt niet eens zo heel veel ruimte, mits je niet verwacht allerlei luxevoedsel te eten.
   Maar ja, dit is dus ook de reden dat ik zeg dat je gelijkgestemden moet zoeken en een groepje moet vormen. Je kunt het niet alleen doen.
   En ook de reden dat ik destijds naar de VS ben verhuisd en nu in een landelijk gebied woon, meerdere uren van een echte stad vandaan. In een gebied waar de meeste mensen niets op hebben met de woke-onzin, in ieder geval deels hun eigen voedsel verbouwen of wat beesten hebben en de meeste mensen wapens in huis hebben en er een lokale militie is.

   Dat alles gezegd zijnde, kan ik slechts de opmerking maken dat u waarschijnlijk niet tot de overlevenden zult behoren. Mensen die weigeren enige actie te ondernemen ‘omdat het toch geen zin heeft’ komen niet ver. En voor mezelf sprekend zouden dergelijke kennissen zo ongeveer op de laagste sport van de ladder staan van mensen die ik eventueel wel zou helpen. Eerst directe familie, dan de lokale groepsleden die net zoals wij wel voorbereid zijn, dan uitgebreidere familie voor zover we ermee op kunnen schieten OF ze nuttige vaardigheden hebben en andere kennissen met nuttige vaardigheden, daarna wordt het snel harder en snel minder. Maar ik/wij geven niet snel op

   • U praat ovber een situatie waarin de zaak in een revolutie is uitgemond en er een grote chaos is ontstaan. Ik hoop dat dat niet nodig is, misschien naïef. Ik zie veel mensen om me heen die wat willen DOEN aan de voortdurende erosie van hun vrijheid en de regering steeds verder ziet afglijden richting WEF-model. Maar ze weten niet wat, ze voelen zich alleen, ze durven niet uit angst dat het beetje wat ze nog hebben op de tocht komt te staan. Dit artikel poogt een aanzet te geven tot wat je kan doen zonder al te veel uit je comfortzone te stappen. Uiteindelijk hoop ik dat het electoraat massaal in beweing komt en dat de macht van VVD, D66 en alle andere partijen die vrijen met het WEF gedecimeerd wordt en Liberatarisme meer norm wordt dan uitzondering. Dat zou toch wat zijn, nietwaar?

 17. @ Leonardo Pisano.
  In mijn ogen is een dergelijke situatie inderdaad onvermijdelijk geworden, maar dat is niet perse de reden dat ik er zo insta.
  Ik ben een groot voorstander van vrijheid en EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. Waarbij het in mijn optiek helaas niet mogelijk is een samenleving te vormen zonder overheid, maar waar die overheid slechts een heel beperkt aantal taken krijgt toebedeeld. Dat houdt dan dus ook in dat mensen zelf verantwoordelijk en zelfredzaam moeten zijn in geval van rampen. Ja, uiteraard moet men samenwerken, maar ieder zou toch minimaal in staat moeten zijn om gedurende 3 maanden zelf voor alles te moeten zorgen; voedsel, water, warmte etc. De meesten die zich libertarier noemen en zogenaamd zonder overheid zouden willen leven schijnen dat te willen doen zonder de eigen verantwoordelijkheid te vergroten en zonder rekening te houden met de menselijke aard.

  Wat betreft eenvoudige stappen heb ik ook het voorstel geplaatst dat mensen eenvoudig een bord in de tuin langs de weg plaatsen, of achter de ramen zetten, met een korte tekst als “Weg met dit WEF kabinet, kom in verzet” oid. Bij voorkeur met wat links naar alternatieve mediasites om mensen in ieder geval een kans te geven de andere kant te horen. Dat is al een heeeeeeel kleine moeite.

Comments are closed.