Met enige regelmaat lees ik berichten, dat  vervolging is ingesteld tegen de functionaris van een groot bedrijf ergens in Europa, die iemand in Saudi Arabia  gestoken heeft met een penning  ter verkijging van een contract van een milliard dollar of een ander bedrag in die orde van grootte.

Ik moet daar altijd hartelijk om lachen, want er is nog nooit iemand geweest, die een dergelijk contract getekend heeft gekregen zonder met een penning te steken.

Maar voorbij zijn de dagen dat Werkspoor met vergunning van de Nederlandsche Bank een bedrag van 30 millioen gulden ( het equivalent van 180 miljoen euro in 2022) aan President Peron kon sturen als  tegenprestatie voor een order van aanzienlijke omvang.

Ik weet niet, wie er gekker is: een parlement dat dergelijke wetgeving er doorgejast heeft of de officier van justiitie die een vervolging instelt: een manifestatie van werkelijkheidsvreemdheid die zeer schadelijk is voor de natie.

Hugo van Reijen

16 REACTIES

 1. Corporatisme bestaat al zolang er mensen op posities zitten waar ze de macht hebben het leven en welzijn van burgers en bedrijven te bepalen.

  Corruptie ontstaat nu juist door verbodswetgeving, die door een functionaris moet worden gecontroleerd en gehandhaafd. Het idee, dat je het daarmee oplost, is absurd. Het neemt eerder toe.

  In een vrije markt is corruptie snel afgelopen. Een functionaris die contracten met steekpenningen afsluit die ongunstiger zijn dan de contracten waarbij hij geen steekpenningen krijgt, zorgt voor het faillisement van zijn bedrijf.
  _____________

  “The power which a multiple millionaire, who may be my neighbour and perhaps my employer, has over me is very much less than that which the smallest functionaire possesses who wields the coercive power of the state, and on whose discretion it depends whether and how I am to be allowed to live or to work.”

  ~ Friedrich von Hayek

  • Als corruptie in een vrije markt snel is afgelopen, doet verbodswetgeving geen kwaad. Het is dan hoogstens een dode letter. En een duurder contract is altijd nog beter dan geen contract. Geen contract is de snelste weg naar een faillissement. Neemt niet weg dat ik voor zo min mogelijk regels ben, maar regelloos kan een samenleving niet functioneren. Er zijn nu eenmaal klootzakken op deze wereld.

   • Dit is een misvatting. Verbodswetgeving die op het verkrijgen van vergunningen berust, vergroot juist de corruptie. In een vrije markt betekent de keuze voor een duurder contract altijd geen contract. De contractpartner is dan immers al van de markt gedrukt door een niet-corrupte concurrent die betere contracten afsluit.

   • @Peter;
    Contracten hebben nooit dezelfde prijs. Waarom iets duurder is, kan je niet zeggen. Je kan nooit weten of er een opslag voor corruptie in zit of niet. Niemand neemt altijd het goedkoopste. Plus de prijs van afzonderlijke diensten en producten zegt niets. Als een productmix voldoende resultaat opbrengt, kunnen bepaalde producten onder kostprijs verkocht worden en kan er rustig een corruptie opslag worden opgezet. Op printers wordt verlies geleden, op inkt de winst. Soms wordt op er geld verdiend op het transport en niet op de waren. Soms wordt er geld verdiend op de toegevoegde waarde. Soms wordt je slechts een zekere winst gegund, maar vindt men het eigenlijk geen winst waard.

    De vrije markt vormt inderdaad haar “eigen regels”. Maar die regels moet je wel doorgronden en snappen. Slechts van het aanbod en vraag principe uitgaan, is tekort door de bocht. En die “eigen regels” hebben niet per se last van verbodsregels.

    Als die verbodswetgeving leidt tot een monopolie zou je een punt kunnen hebben. Maar monopolies zijn op grond van mededingingswetgeving niet mogelijk.

   • Ja, concurrentie is niet alleen op prijs. Het gaat ook om kwaliteit, service, synergie, marktpotentieel, etc. Je gaat echter voorbij aan de kern:

    In een vrije markt is een contract dat je alleen krijgt als je steekpenningen toevoegt per definitie slechter dan een contract dat zonder steekpenningen toch wel zou zijn gekozen.

    Het zet een of beide contractpartijen op achterstand tov de concurrentie. Daarom overleeft corruptie een vrije markt niet. Daar is geen enkele aanvullende wetgeving bij nodig.

    De overheid heeft bij het verstrekken van vergunningen per definitie een monopolie. Zoals Karel zegt, het is geformaliseerd corruptie.

   • @Peter
    Je kan aan de prijs niet zien dat er een corruptietoeslag op zit. De verklaring kan luiden dat je meer kwaliteit voor je geld krijgt. Dat per definitie maak je ervan. De klant kan toch beter en goedkoper uit zijn met corruptietoeslag. Daarmee verdedig ik corruptie niet, maar de markt zal zeker niet voor uitbanning zorgen.
    De overheid mag monopolies niet bestendigen. De markt pakt monopolies aan. Klagen bij de juiste instanties helpt. In die zin; “je verrader” slaapt niet! Je hebt zo te maken met een inval van de autoriteiten onder het motto “u wil een vrije markt, zal je hem krijgen ook”.

   • Nee, je blijft misvattingen herhalen. In een vrije markt met volop concurrentie komt automatisch de beste partij bovendrijven. Die zou zonder steekpenningen toch wel gekozen zijn. Verhinder je echter de keuze voor de beste en ga je voor een minder goede aanbieder die je geld toegeeft, dan zal de niet-corrupte concurrent dat betere aanbod kiezen en je uit de markt drukken.

    Alleen in een corporatistische markt heb je een voordeel als je steekpenningen toevoegt, simpelweg omdat de corrupte overheid zo het betere aanbod van de markt houdt. In een corporatistische markt groeien de slechte bedrijven en worden goede bedrijven gedwongen zich ook corrupt te gedragen.

    Hoe sterker de overheid en hoe meer vertakt zij is in alle lagen van de samenleving, hoe ingrijpender de invloed van corruptie zal zijn. De EU maakte zich druk om de openlijke corruptie in Oekraïne oiv de Russische oligarchen, maar vergat de eigen verstrengeling met de landbouw- en energiesector. Met name de EU tariefmuren en landbouwsubsidies zorgen voor marktverstoring en honger in Afrika en voor stikstofproblemen in NL.

    Veel mensen begrijpen niet hoe een vrije markt werkt. Een vrije markt bevoordeelt goede bedrijven. Daar stroomt het geld van klanten en investeerders naar toe. Daar willen goede toeleveranciers aan leveren en mee samenwerken. Van slechte bedrijven keert iedereen zich automatisch af, want die leveren je geen voordeel op. De vrije markt is zelfreinigend en verbetert zichzelf voortdurend zonder dat daar regulering van buitenaf voor nodig is.
    _________

    “Underlying most arguments against the free market is a lack of belief in freedom itself.”

    ~ Milton Friedman

   • @Peter, jij blijft je misvattingen herhalen. Ik pak er wat uit. Wat is de “beste partij”? Op welk moment wordt dat bepaald en door wat of wie? Waarom zouden steekpenningen de “beste keuze” verhinderen? Ik zie niet in dat die twee elkaar uitsluiten. Beide kunnen heel goed samengaan. Dat bevestig je in wezen ook door de toevoeging, ik citeer; “en ga je voor een minder goede aanbieder die je geld toegeeft”. Je spreekt niet van een “aanbieder”, maar op voorhand al van een “minder goede aanbieder”, terwijl het net zo goed zou kunnen gaan om een “goede aanbieder” die geld toegeeft. De slechtheid, het “minder goede” heb je er al ingestopt. Het gaat om een schepping en niet per se om een wetmatigheid die zich als vanzelf aandient.

   • Nee, je negeert de essentie van iedere kapitalistische onderneming, nl winstmaximalisatie. De beste partij bij iedere deal die een bedrijf doet, is degene die je uiteindelijk de meeste winst oplevert. Als iemand je zo’n aanbod doet, zeg je ja en zijn steekpenningen overbodig. Zeg je nee en aanvaard je steekpenningen voor een minder goed aanbod dan houdt je bedrijf uiteindelijk op te bestaan.

    Ik zal je een cijfermatig voorbeeld geven. Stel een item kost 80 om te maken en je kan het verkopen voor 110. De beschikbare winstmarge is dus 30. Je kan het echter niet zelf maken en je moet kiezen uit twee toeleveranciers die alleen concurreren op prijs. De één vraagt er 100 voor. Hij maakt dan 20 winst en jij 10. De ander vraagt er 90 voor. Die maakt dan 10 winst en jij 20.

    De 2e deal is voor jouw bedrijf dus beter. In een vrije markt zonder corruptie zal de 1e aanbieder zijn halve winst of meer weggeven, zodat hij kan concurreren met de 2e aanbieder. Een vrije markt convergeert altijd naar de beste deal.

    De 1e aanbieder kan echter ook je inkoper omkopen om het duurdere contract te aanvaarden. Dit is ongunstig voor jou bedrijf. Je koopt nu het item voor 100 in ipv 90 en je winst wordt 10 ipv 20.

    Je concurrent kan het nu bij de betere toeleverancier voor 90 inkopen en het voor 105 verkopen. Zijn verkoopprijs is dus lager dan de jouwe en zijn winst is hoger. De niet-corrupte concurrent drukt je dan uit de markt en het corrupte bedrijf en de corrupte toeleverancier houden op te bestaan. Nogmaals, de vrije markt is zelfreinigend.

 2. Wel zie ik de wereld om mij heen veranderen in een moderne dierentuin (Beekse Bergen). Als voorbeeld kan de foto dienen in het AD (bron; site van vandaag). De wilde dieren lopen vrij rond. De mensen zitten gevangen in een bus met daarop een zebraprint geschilderd. Voor hun eigen bestwil. Zo ook in de moderne maatschappij. De burger wordt beschermd tegen een boze buitenwereld. En de burger vindt het goed ook als kost hem dat zijn vrijheid, zijn zelfredzaamheid, zijn leven, net als die jongen van 17, terwijl zijn belagers vrij rondlopen. Trap er niet in.

 3. Een vergunningen stelsel is niets anders dan geformaliseerde corruptie.
  Een vraag: degene die de steekpenningen heeft ontvangen, is deze ook gearresteerd?

  • Die nemen hun overheidsnetwerk mee en bevorderen zo het corporatisme.

   In een vrije markt en bij een kleine overheid is het geen punt als voormalige ambtenaren en bewindslieden baantjes in het bedrijfsleven aanvaarden. Zij zullen dan van weinig toegevoegde waarde zijn en slechts een grote kostenpost voor die bedrijven. Dergelijke bedrijven verdwijnen op den duur dan vanzelf.
   ___________

   How politicians really get rich
   https://youtu.be/gfgf0UymF2M

Comments are closed.