Een belangrijke vraag beantwoord. Is Ron Paul een anarchist? Hij stelt in de volgende video: “in de perfecte wereld zijn er alleen mensen die zichzelf besturen“! Hij wil de overgang gradueel, niet zo snel mogelijk. Voor een nadere toelichting over gradualisme. Zie dit artikel over gradualisme versus abolitionisme. Hij stelt dat hoe minder overheid hoe beter. Maar hij noemt zichzelf geen anarchist. Maar onderschrijft de drang naar zelfbestuur van het individu. Video duurt minder dan drie minuten:

 

34 REACTIES

 1. Hij runt een partij, als politicus. Ik zou dus zeggen, dat hij geen anarchist is. Hij wilt de staat veranderen en een ander soort constitutie. Anarchisme wilt instituties buiten de staat om. Dat is wat anarchisme is. Post statist sociale organisatie.

  Ik zou hem een klassieke liberaal noemen. De republikeinen en democraten, zijn verder afgedwaald van liberale waarden. Waarden als : zelfbestuur, non interventie, terughoudende overheid etc.

 2. Dit artikel is grappig omdat Ratio een paar jaar geleden nog beweerde dat Ron Paul een statist was en ik als bewijs verschillende videos had geplaatst waaronder deze. Hij wil eerst terug naar de oorspronkelijke grondwet en als dat zo ver is is de tijd rijp dat iedereen zijn eigen baas kan zijn.

  • Republikeinen en democraten, zijn meer voor een agressief, imperialistisch Amerika. Cynische machtspolitiek.

   En de libertarian party, wilt terug naar de fundamenten van waar de founding fathers voor stonden. Terug naar de liberale idealen.

   • De Amerikaanse Libertarische partij is ook niet meer wat het ooit was. Het is nu meer een principeloze groene partij, de meeste libertariers daar gingen de afgelopen verkiezingen gewoon op Trump stemmen, om te redden wat er nog te redden viel.

  • Klopt. Het antwoord van Ron Paul is vaak dat het betreffende probleem door de individuele staten moet worden geregeld en niet door de Federale overheid. Dan ben je niet zozeer een anarchist maar eerder een statist. Tenzij je het daarna van de staten naar het individu verlegt.

   • Ron Paul weet wel hoe hij een en ander kan afbouwen en hoe hij zich moet uitspreken zonder in Washington als anarchist gebrandmerkt te worden; hij hoeft er eerst alleen maar op te wijzen dat de grondwet geen bevoegdheid geeft voor al die zaken aan de federale overheid. Dat is voor veel mensen al heel wat (zie ook intrekking van Roe v Wade) Wanneer staten vervolgens beperkende regelgeving invoeren bestrijd hij dat door te zeggen dat ze in de geest van de grondwet moeten handelen zoals opgesteld door de Founding fathers, het kan nooit de bedoeling zijn om het probleem te verleggen. Zoals hij eens zei:
    “and when every man is his own boss, you no longer need a president”

 3. Als hij ancap zou zijn.

  Wat doen ancaps? Hun ‘praxis’ is meer het gedoe met bitcoins.

  Het stichten van eigen communes, het opkopen van dorpen.

  Het creëren van libertarische infrastructuur, buiten de staat om. Ze stappen uit de staat en willen de staat niet hervormen.

  In die zin hebben ze wat gemeen, met de individualist anarchisms, uit de vorige eeuw.

  • David Friedman, de zoon van de bekende econoom Milton Friedman, is een typische ancap. Hij staat een samenleving voor zonder overheid, waarin alle huidige overheidstaken door de vrije markt worden verzorgd, o.a. rechtsbescherming en wetgeving. BTC is een vrije markt munteenheid.

   The Machinery of Freedom
   Chapter 29: POLICE, COURTS, AND LAWS—ON THE MARKET
   http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html

   Ook Stefan Molyneux, Frank van Dun, Walter Block, Bryan Caplan, Hans-Herman Hoppe, Stephan Kinsella, Robert LeFevre, Lew Rockwell, Murray Rothbard, Mary Ruwart en Jeffrey Tucker zijn typische ancaps.

   • De twee centrale discussiepunten tussen ancaps en statisten zijn de publieke goederen en diensten, en de externe kosten (externalities).

    Publieke goederen en diensten kunnen per definitie niet door de vrije markt worden verzorgd, omdat het niet mogelijk is te verhinderen, dat mensen die er niet voor betalen, zgn freeriders, toch er gebruik van maken. Klassieke voorbeelden zijn lichtbakens (vuurtorens) langs de kust, een vuurwerkshow, analoge radio- en tv-uitzendingen, bescherming door het leger en het dijkonderhoud in polders. Ancaps maken echter duidelijk, dat deze voorbeelden wel degelijk door de vrije markt kunnen worden verzorgd.

    Externalities zijn externe kosten die door de gemeenschap worden gedragen, omdat ze niet of moeilijk op de veroorzaker kunnen worden verhaald, bijv lucht- en watervervuiling. Het hele klimaatbeleid draait hierom.

    Ancaps verwijzen naar het zgn Coase Theorema, van de econoom Ronald Coase, om aan te geven, dat ook dit probleem door de vrije markt kan worden opgelost.

    Ronald Coase and Reciprocal Externalities
    https://www.econlib.org/reciprocal-externalities-a-refresher/

 4. Het grote conflict van de mensheid is de strijd van collectivisme versus het individu. Taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid ligt bij het individu en niet bij de groep. De publieke organisaties vertegenwoordigen de collectiviteit. De publieke organisaties presenteren collectiviteit als een groot goed en goede manier om de samenleving te organiseren en te sturen.
  Maar, om dit te financieren belasten zij juist de private organisaties, die opgericht en gerund worden door individuen. Het zijn de private organisaties die goederen en diensten produceren waar geld mee verdiend wordt. Een de publieke organisaties, hoe belangrijk en georganiseerd zij zich ook vinden, zijn niet in staat om geld te verdienen. Daarom heffen publieke organisatie ook belastingen en heffingen. Het spreekt voor zich dat dit type verdienmodel niet leidt tot efficiënte en effectieve publieke organisaties. Dat is in de kern van een publieke organisatie onmogelijk.
  De publieke organisatie is in 1 ding heel goed, namelijk burgers overtuigen en overtuigd houden, dat zonder publieke organisaties er chaos en geweld komt in de samenleving, dus doem- en ramp scenario’s, en financiële afhankelijkheid wordt gecreëerd, om burgers en bedrijven in gareel te houden.
  Van de private organisaties wordt bijna perfectie verwacht, veel fouten mogen private organisatie niet maken, want dan eist iedereen hun faillissement. Maar, de publieke organisaties maken er letterlijk een puinhoop van, en zij krijgen meer geld en macht van de kiezers. Het is geniaal in elkaar gezet. Media en overheid spelen hun rol heel slim. Allemaal rommel op TV en internet, dit houdt mensen dom, maar net slim genoeg om geld te verdienen, wat je kunt belasten, maar, niet slim genoeg om te beseffen, dat zij genaaid worden.

  • die opgericht en gerund worden door individuen.

   En zich toch vrij collectivistisch gedragen. Een groot bedrijf, gedraagt zich als een staat. Collectief, hiërarchisch, top down georganiseerd.

   Het conflict, is tussen het individu en de collectiviteit.

   Tussen individu en collectiviteit, is wel altijd een spanningsveld. Voor de een meer, dan voor de ander. De een gaat graag op in het collectief, de ander niet. Mensen die graag individueel zijn, zijn toch uitzonderingen, denk ik.

   Veel mensen zijn geneigd, om zich collectief te gedragen. Om zich in allerlei verbanden te organiseren en samen te werken. Religies, bedrijven, overheden etc. Meestal zijn deze verbanden hiërarchisch georganiseerd.

   Stirner lost dit op, met zijn notie van de ‘unie der egoïsten’. Hij zegt, we kunnen niet alleen leven, we hebben elkaar nodig. Maar, we moeten gebruik maken van collectiviteit, collectiviteit moet niet gebruik maken van ons

   Waarom doe je mee aan een organisatie? Omdat dat voor jou werkt. Niet omdat ‘dat nou eenmaal zo moet’. En dat zou dan voor alle soorten organisaties gelden. Van religies, tot bedrijven, tot vakbonden.

   Collectiviteit, waarmee individualisme mogelijk gemaakt word? Of collectiviteit om de collectiviteit? Dat laatste, boezemt mij angst in.

   Voor jou zou existencialistische filosofie wel interessant zijn. Existentie filosofen houden zich ook bezig, met het spanningsveld tussen het individu en de buitenwereld. Wat wil jij en wat wilt de wereld dat jij wilt?

   • De staat is een publieke organisatie, waarbij de productiemiddelen in handen zijn van een publiek orgaan. Maar, het eigendomsrecht ligt bij het publieke orgaan.
    Een bedrijf is een private organisatie, waarbij de productenmiddelen in handen zijn van mensen, in de vorm van een ondernemer, aandeelhouder etc.
    Een groot bedrijf is geen Staat of een land. Een bedrijf hoe groot de omvang ook mag zijn, moet zijn omzet halen uit de markt, moet mensen overtuigen om hun product te kopen. Een Staat kan met geweld jouw dwingen iets te doen wat je niet wilt.

   • Ik snap je punt

    Maar het gaat mij dan meer om de manier waarop zo’n bedrijf georganiseerd is. Top down, hiërarchisch, met onderdanen en meesters.

    Het lijkt daarin op een staat. Sociologisch gezien, psychologisch gezien.

    Ik vind een kleine autonome coöperatie, al minder op een staat lijken.

 5. Ron Paul is een voluntarist. Dat is de essentie. Het doet er weinig toe of je iets collectief of individueel regelt.

  Individueel heb je meer vrijheid, maar als je alles zelf doet, kost het je meer tijd en moeite. In een collectief lever je vrijwillig wat van je vrijheid in om meer welvaart te kunnen bereiken door gebruik te maken van arbeidsdeling en economies of scale.

  Punt is, dat dit een vrije keuze is. In een vrije markt collectief, of beter samenwerkingsverband, zoals een bedrijf of een VVE, is er geen opgelegde dwang.

  In een staatscollectief is dat er wel. Alleen de overheid en de Maffia werken zo en dat soort vormen van gedwongen ‘samenwerking’ zijn principieel verkeerd.

  • Het onderscheid, dat christelijke filosofen maken tussen voluntarisme, waarbij de irrationele wil de mens drijft en intellectualisme, waar het intellect de mens stuurt, is onterecht. Intellect en wil beïnvloeden elkaar en het resultaat zet de mens aan tot actie. Een must read op dit gebied is:
   Human Action: A Treatise on Economics https://amzn.eu/d/3VX702m

   • Als je gelooft in een deterministisch universum, waarbij iedere gebeurtenis, groot en klein, vanaf de oerknal al vastligt, zoals de banen van de biljartballen na de eerste stoot op een pooltable, dan bestaat de vrije wil uiteraard niet. Het feit, dat er natuurwetten bestaan en we wetenschap kunnen bedrijven waarmee we de uitkomst van experimenten correct kunnen voorspellen, wijst in deze richting.

    Dat zou echter vrijwel alle ideologieën en religies irrelevant maken, want de meeste gaan ervan uit dat we een vrije keuze hebben tussen goed en kwaad. Alleen de religies die uitgaan van karma, zoals hindoeisme en boeddhisme, en het new age achtige ‘go with the flow’ zijn in een deterministisch universum houdbaar.

    De basis van het libertarisme is de vrije wil. Dat werkt alleen in een non-deterministisch en chaotisch universum. We beïnvloeden met onze wil en ons intellect dan de toekomst.

    Het verwarrende is, dat ook daar indicaties voor zijn, aangezien er plotseling micro zwarte gaten kunnen ontstaan die deeltjes uit ons bekende universum wegnemen. Er worden dan lijnen naar de toekomst onderbroken. En er kunnen zich plotseling, schijnbaar uit het niets, nieuwe deeltjes vormen. Die zetten dan weer nieuwe lijnen uit naar de toekomst. Deze verschijnselen kunnen een gevolg zijn van de interactie tussen een veelheid van universa. We leven dan in een zgn multiversum. Dat zou de variatie aan mogelijke uitkomsten van een gebeurtenis nog groter maken.

    Sommige wetenschappers noemen ons universum een Pachinko-universum, naar het in Japan heel populaire kansspel. Tegenwoordig zijn de machines elektronisch, maar bij het klassieke Pachinko zal bij iedere ronde de uitkomst heel verschillend zijn, omdat het afgeschoten kogeltje een groot aantal pennen moet passeren en bij iedere pen links of rechts kan vallen. De natuurwetten zijn hier steeds geldig, maar toch is de uitkomst in welk vakje het kogeltje uiteindelijk terechtkomt niet met 100% zekerheid te voorspellen.

    Er is dus nog hoop voor de vrije wil en het libertarisme! 😁

   • Baudet geeft hier aan, dat marxisten en corporatisten (hij verwart deze zoals gebruikelijk met kapitalisten) de vrije wil maar lastig vinden!

    Davos: de plek waar communisme en kapitalisme elkaar ontmoeten – Forum voor Democratie
    https://fvd.nl/nieuws/davos-de-plek-waar-communisme-en-kapitalisme-elkaar-ontmoeten

    Ook wijst hij op de moderne inzichten rond materie en energie. materie blijkt eigenlijk uit energiegolven en krachtenvelden te bestaan die elkaar in het hele universum beïnvloeden. George Lucas zat er dan niet ver naast toen hij een halve eeuw geleden Star Wars schreef. May the Force be with you! 😎

    _________
    The Most Successful Scientific Theory Ever: The Standard Model
    https://youtu.be/Unl1jXFnzgo

   • Cultuur-marxisten zijn echter inconsequent in het toepassen van hun materialistische visie over slachtofferschap. Als mensen uit onderdrukte minderheidsgroepen zich crimineel gedragen, komt dit nooit door hun eigen keuze. Het is altijd de schuld van de omgeving, van anderen dus.

    Als machtige mensen zich echter slecht gedragen is het altijd hun eigen keuze, nooit doordat de omgeving hen daartoe mogelijkheden heeft geboden (een corporatistische overheid bijv).

    Animal Farm klopt dus: sommige mensen zijn meer gelijk dan anderen.

   • @Peter de Jong. Een discussie over determinisme is belangrijk om de punten die je aangeeft. Een andere optie is dat we in een simulatie zitten, wat natuurlijk ook weer vragen oproept. En we kunnen in een al dan niet deterministische simulatie zitten.

    Determinisme is voor mij bijna niet te bevatten. Dit betekent bijvoorbeeld dat het ontstaan en de exacte locatie van ieder molecuul over vele miljarden jaren voor de hele kosmos al vastligt. Ik heb helaas nu geen tijd dit verder uit te werken

   • @Ratio,

    De natuurwetten zijn, voor zover we weten, overal in het universum gelijk. Dat betekent, dat deeltjes die na de oerknal hun eigen weg zijn gegaan zich overal hetzelfde zullen gedragen.

    De vrije wil veronderstelt een invloed van buitenaf. Maar binnen het universum, dat immers alles bevat, bestaat die niet. Er is alleen een volledig voorspelbare reactie, want geregeerd door de natuurwetten waaraan alle materie moet voldoen, op de actie van de oerknal.

    Als we in een multiverse leven, is er uiteraard wel een invloed van buiten ons eigen universum mogelijk, maar dat verplaatst de vraag slechts naar het multiversum. Is dat deterministisch of niet?

    De notie, dat materie eigenlijk bestaat uit interacterende energiegolven en krachtenvelden die hun invloed door de gehele kosmos doen gelden (God?) verandert hier in principe niet zoveel aan. Ook energie gehoorzaamt de natuurwetten. Wat is die onafhankelijke invloed van buiten, die de vrije wil mogelijk maakt? Of hebben boeddhisten gelijk en zitten libertariërs verkeerd? 😁

   • Misschien ligt het fenomeen keuze ook wel vast. Net zoals bij een tweesprong bijvoorbeeld. Chaos kan als fenomeen ook wel vast liggen.. Wie weet zijn abstracties gelaagd. En heeft iedere laag zijn eigen wetmatigheden.

   • @Peter. Ik heb niet zoveel tijd helaas deze week voor een diepgaande discussie. Wiskunde kan de lingua franca zijn in het universum. Maar ik ben niet zeker of de natuurwetten die wij ontdekt hebben overal geldig zijn. Probeer de wereld te beschrijven vanuit een atol eiland in de pacific, zonder dat je kan reizen naar andere delen van de wereld. Zou je zaken als bergen en woestijnen kunnen ontdekken? De wereld is een speldeprik van een speldeprik van een speldeprik in het universum. Tot de zoveelste macht. Minder dan een atol ten opzichte van de aarde.

    Ik besef ook dat we 5 eeuwen geleden nog dachten dat het universum om de aarde draaide, hoeveel meer weten we over 5 eeuwen of 5 miljoen jaar? Ik durf de stelling dat de natuurwetten die wij nu kennen overal gelden niet aan.

   • @Ratio,

    We weten, dat het universum ca 13,8 miljard jaar oud is. Die afstand in lichtjaren kunnen we ook om ons heen kijken. We zitten dus niet op een atol. Wel is het zo, dat we slechts 5% van alle massa kunnen waarnemen. Daarvoor gelden echter wel de door ons ontdekte natuurwetten.

    We weten ook dat ze mogelijk kunnen afwijken bij bijzondere objecten, zoals zwarte gaten, maar zolang we daarvan geen concrete bewijzen hebben, mogen we daar niet van uitgaan. Je kan alleen een geldig model van de werkelijkheid bouwen op basis van feiten, niet op basis van speculaties.

    Voor het bestaan van een vrije wil is een niet-deterministisch (chaotisch) universum nodig. Er zijn tot nu toe meer feiten, die op een deterministisch universum wijzen dan omgekeerd. Daarnaast zijn de MRI proeven naar bewuste aansturing van onze spieren veelzeggend. Als we ons die aansturing pas bewust worden NADAT onze neuronen de desbetreffende spier in beweging hebben gezet dan bestaat er geen bewuste vrije wil. We kunnen die met ons intellect dan niet sturen.

    In dat geval is het libertarisme gebaseerd op een onjuist uitgangspunt, net als veel morele overwegingen die de grondslag van onze beschaving vormen.

 6. @Bertuz,

  Dat kan. We hebben tot nu toe geen verschijnselen waargenomen die afwijken van de natuurwetten. Maar dat wil niet zeggen, dat ze er niet zijn.

  Het probleem daarbij is, dat we niet buiten onze eigen dimensie kunnen kijken. Vergelijk iemand uit een twee-dimensionale wereld (flatland) die plotseling een vlezige cirkel uit het niets ziet verschijnen als iemand uit onze driedimensionale wereld met zijn vinger in flatland prikt.

  Die interactie is noodzakelijk om de vrije wil te kunnen verklaren. Maar dan zullen iig de natuurwetten van flatland ook in onze wereld moeten gelden. De set natuurwetten in onze wereld is mogelijk uitgebreider en onbekend voor de flatlanders.

  Toch verplaatst ook deze gelaagde benadering het probleem. Kijken we naar alle lagen (n dimensies in de wiskunde) dan blijft de vraag, is het hele stelsel deterministisch of niet? Het is als de gelaagde afbeelding van de verpleegster op een Droste blik. Of een tekening van Escher, waarbij twee handen elkaar tekenen. Wat is de invloed van buiten?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Drawing_Hands

  De chaos theorie laat zien, dat er soms spontane ordeningen uit een chaotische situatie ontstaan. Het filmpje van het Galton Board hierboven geeft daarvan een voorbeeld. Ons eigen bestaan uit een evolutie van de oersoep van miljarden jaren geleden is een ander voorbeeld. Misschien moeten we de vrije wil zien als een ordening in een chaotisch proces. Mogelijk wisselen deterministische processen en chaotische processen elkaar af en zorgen zo voor een onvoorspelbare toekomst?

 7. Het al dan niet bestaan van een vrije wil is bepalend voor hoe ieder mens in het leven staat. En ook hoe onze beschaving zich zal ontwikkelen (denk aan het woke nature/nurture debat).

  Zijn we slechts biochemische robots die automatisch reageren naar onze biologische aanleg op impulsen van buiten onszelf of hebben we controle over ons gedrag en dragen we de verantwoording voor onze daden?

  Schopenhauer gaat daarin zelfs zover, dat hij het hele universum een uiting van onze wil vindt, omdat we de werkelijkheid alleen via onze zintuigen en ons redenatie vermogen kunnen vormgeven.

  Bomb #20 learns a little phenomenology
  https://www.cinemah.com/altri/war/carpent.htm

  Een sterke aanwijzing, dat we geen vrije wil bezitten en dus nooit echt vrij kunnen zijn, is het feit, dat de neuronen in onze zenuwbanen al beginnen te vuren om een spierbeweging in gang te zetten, voordat we ons dit zelf bewust zijn en ons gewaar worden van onze beslissing om een arm of een been te bewegen. Dit sluit een vrije wil uiteraard niet uit, maar hij huist iig niet in het bewuste deel van ons brein.

  There’s No Such Thing as Free Will
  https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/06/theres-no-such-thing-as-free-will/480750/
  __________

  Dalrymple: “Dus u slaat uw vrouw en steelt af en toe een auto?”
  Gedetineerde: “Ja, ik ben nu eenmaal makkelijk te beïnvloeden.”
  Dalrymple: “Bent u dan ook zo makkelijk te beïnvloeden om een muurtje te leren metselen, zodat u op een normale manier uw brood kan verdienen?”

  ~ Theodore Dalrymple (Britse ex gevangenis-psychiater)

Comments are closed.