De logica van het wokeïsme is om het leven van mensen van beide geslachten, maar ook van álle rassen te vernietigen. Het is nihilistisch en vernietigt alles wat het aanraakt. Het is een ijskoningin, het verscheurt vrienden en families. De groene wokeïsten beweren dat ze levens redden met hun agenda om olieproductie te beperken. Ze willen mensen zo dwingen tot dure alternatieve bronnen van wind- en zonne-energie en om dure elektrische auto’s te kopen.

Iedereen kent tegenwoordig ‘Woke’ en haar Orwelliaanse controle over óns taalgebruik en bereidheid om alles wat ze als ‘politiek incorrect’ beschouwen te cancelen en uit te schakelen. We horen steeds nieuws over bekende of minder bekende personen, die door hun ‘foute’ meningen niet meer welkom zijn of oude standbeelden die uit de publieke ruimte verwijderd worden omdat ze niet langer zouden passen binnen het waanzinnige woke-wereldbeeld.

De woke-beweging, een extreme vorm van cultureel links, waaide vanuit de Verenigde Staten over naar de rest van de Westerse wereld. De Australische Dr. Kevin Donnelly kwam op het idee om een woordenboek van het wokeïsme (Dictionary of Woke) te maken. Hierin toont hij aan, hoe woke-ideologen door controle over taalgebruik hun maatschappelijke visies over ras, kolonialisme, seksuele geaardheid, gender, klimaat en stééds meer zaken íedereen proberen op te dringen. Officieel streven wokeïsten naar een ‘inclusieve, rechtvaardige maatschappij’, maar in de praktijk leidt hun ideologie tot de verdeling van de samenleving in allerlei kleine ‘onderdrukte’ groepen en subgroepjes, waarvan de ‘rechten’ worden opgeëist met extreem militantisme en geweld. Dit gebeurt o.a. door ons ‘fout’ taalgebruik publiekelijk te bestraffen.

In een interview voor Sky News Australia verklaarde Dr. Donnelly, dat woke een ware intellectuele ziekte geworden is, die wetenschap, scholen, de medische wereld en bijna alle media heeft overgenomen. Bij de vraag waarom het wokeïsme zo gevaarlijk is verwees hij naar George Orwell’s “1984”, waarin Orwell aangaf dat wie het taalgebruik controleert, ook de gedachten van mensen controleert. Ook de communisten en Nazi’s begrepen heel goed de band tussen de controle van taal en de macht over het volk. In de Sovjet-Unie labelde men tegensprekers als ‘reactionair’ en stuurde ze nog naar Siberië, in Nazi-Duitsland ging men als ‘untermensch’ meteen naar een ‘Lager’. De gevolgen van het wokeïsme gaan zeer ver, omdat zelfs lichte critici stigmatisering, sociale uitsluiting, canceling en baanverlies moeten vrezen. Toch kan men als burger weerstand bieden, aldus Donnelly. Hij gaf een voorbeeld van een moeder, die op de geboorteacte van haar baby het politiek correcte, gender-neutrale woord ‘geboorteouder’ gewoon helemaal doorstreepte, en het verving door ‘moeder’.

Door dit wokeïsme hebben buiten de universiteits-faculteiten, management-kantoren en overheids-ministeries vele miljoenen mensen het komende winter koud, zijn minder mobiel en betalen veel meer om hun huizen te verwarmen en naar hun werk te rijden. De meeste woke ‘klimaat-redders’ zien zelden dat gewone mensen hun portemonnee legen om de rekening te betalen bij het tankstation of de verwarming maar uitzetten. Tesla-rijders lijken wel de architecten van de oorlog tegen alle brandstoffen. Maar de échte slachtoffers betalen voor hun vroomheid: degenen die géén mogelijkheden hebben om dure elektrische auto’s en wamtepompen te kopen. Het hele wokeïsme is in strijd met de grondwetten van alle Westerse landen en de Universele Verklaring van de Rechten van de MENS .

Wokeïsme is een wrede sekte – gecreëerd door en voor bevoorrechten.

Hoe het wokeïsme tegen te werken:

Je bent áltijd vrij wat ze je ook wijsmaken
Hou vast aan je principes
Aanbid ‘de wetenschap’ niet
Maak gelijkgestemde vrienden en kennissen
Vertrouw je eigen ogen en oren.
Wees eerlijk, lieg niet als de Wokeïsten altijd doen
Wees een voorbeeld voor je omgeving en (klein-)kinderen
Als iets je niet bevalt, vertrek en laat het dan achter je
Wordt zelfredzamer met allerlei kleine dingetjes

Is your workplace getting too woke? How to speak up.

Checklist to combat wokeism at your child’s school

The Dictionary of Woke: How Orwellian Language Control and Group Think are Destroying Westernsocieties; ISBN: 9781922810090

4 REACTIES

 1. “Wollt ihr den totalen untergang?”….

  https://tinyurl.com/wvd5aevh

  Zo te horen maar wat graag. Lekker toch, woke met een uitgemergeld lijf en dan sterven. Ze zijn zelfs juichend blij, verbijsterend.

 2. Dat deze vorm van denken een voedingsbodem vindt in het westen, is niet zo vreemd. Wat is voor veel politici een ramp, dat is onrechtvaardigheid, ongelijkheid, niet solidair etc. De socialisten en de communisten en de rest van de politici hadden dit snel in de gaten. Zolang zij macht kunnen hebben met het gedachtegoed van de gelopen 70 jaar, was er niets aan de hand. Maar, door de concurrentie tussen politieke partijen en steeds rijker worden mensen en bedrijven, zie je dus dat de oude politieke stellingen niet meer werken voor de politieke partijen. Je valt niet meer op, als iedereen hetzelfde doet.
  Vandaar dat het bestrijden van maatschappelijke problemen in de context van Woke (ongelijkheid, rasverschillen benadrukken) de nieuwe norm wordt. De politiek kan zijn bestaansrecht weer bewijzen want a) zie je burgers wij de Staat zijn nodig, en b) burgers moeten gestuurd worden.
  Trouwens er zijn genoeg burgers die willen dat de overheid bijna alles regelt, maar woke regelingen gaat hun te ver. Dat willen zij niet, maar, dat hun leven grotendeels gereguleerd wordt door de Staat, zien zij niet als een probleem. Dat woke gebeuren vinden zij een stap te ver gaan.
  Woke is een negatieve effect van social media. Mensen leven als een glazen mens. Openheid in het kwadraat. Alles moet besproken, overlegd, gevoelens etc. Internet is een mannelijk domein, maar sociaal media is een vrouwelijk domein. En het cancelen van meningen en gedrag hoort daarbij. De enige manier om openheid en alles moeten bespreken tegen te houden, is cancelen. Hiermee kun je prachtige TV programma’s maken en kijkcijfers behalen.

Comments are closed.