De immense atmosfeer van onze mooie blauwe knikker bestaat uit een mengsel van gassen. Zij tempert het zonlicht, beschermt het leven tegen schadelijke ruimtestraling en houdt de aardtemperatuur binnen mooie marges – het heelal is 273 °C – met afwisselend koude en warme periodes, al miljarden jaren lang; waaraan aarde en het leven zich áltijd aanpassen.

De aardatmosfeer bestaat uit een mengsel van verschillende gassen. De verhoudingen van die gassen in de atmosfeer zijn, tot op ongeveer 90 km hoogte, en het aandeel van waterdamp na, vrij constant. Geologisch gezien lang geleden was het aandeel CO2 in de atmosfeer vele malen hoger dan nu. Onder andere door de uitstoot uit vulkanen en invloed van oceanen.

Wat wetenschappers gewoon zéker weten is dat water, H2O in de vorm van waterdamp voor ongeveer 90% verantwoordelijk is voor het totale broeikaseffect, dat ervoor zorgt dat het geen -273 °C is; de resterende 10% komt voor rekening van allerlei andere broeikasgassen.

Behoorlijk veel wetenschappers ontkennen helemaal niet dat CO2 van menselijke afkomst een invloed heeft op het CO2 -gehalte van de atmosfeer, maar betwijfelen sterk of die invloed wel zo sterk is als tot nu toe werd aangenomen. De enorme variatie in CO2 is niet het gevolg van menselijke uitstoot, maar van natuurlijke variaties, die in de miljarden jaren oude geologie er altijd zijn geweest. CO2 is de afgelopen eeuw met 0,0088% gestegen tot 0,0404%. Van 1950 tot 2016 is de hoeveelheid CO2 inderdaad toegenomen van 316 PPM tot 404 PPM; PPM betekent ‘parts per million’, oftewel één miljoenste …., érg veel natuurlijk…  Zo’n 97% van de CO2  in de atmosfeer ontstaat door natuurlijke oorzaken, slechts zo’n 3 % ervan ontstaat maar door toedoen van de mens. Tel zelf maar eens uit hoe ‘groot’ die door de mens veroorzaakte stijging van CO2 dan is qua percentage of qua parts per million, het is haast niet te meten.

Geologen hebben, gebruik gemaakt van koolstofisotopen in microfossielen van 1,4 miljard jaar geleden, berekend dat het CO2 -gehalte toen tussen de 10x en 200x zo hoog was als het huidige CO2 -gehalte. Over de temperaturen in deze periode zijn weinig harde gegevens bekend, een relatie tussen CO2 en temperatuur ís daarom niet wetenschappelijk vast te stellen. In geologisch iets jongere tijden, tijdens het zogenaamde Proterozoicum, zijn er 2 ijstijden geweest; namelijk het Sturtian glaciaal (730 miljoen jaar geleden) en het Marinoan glaciaal (600 miljoen jaar geleden). Deze ijstijden staan bekend als ‘Snowball Earth’, omdat het zo koud was dat de hele aarde en álle oceanen tot de evenaar bevroren waren. Vanaf  ruim 500 miljoen jaar geleden tot heden zijn er veel meer harde gegevens. De Phanerozoische of tektonische tijdschaal is de periode van 542 miljoen jaar geleden tot heden. Van deze periode is veel meer bekend over de aardse atmosfeer, terwijl ook temperatuurreconstructies kunnen worden gedaan op basis van onder andere aangetoonde landijs-bedekkingen.

Het blijkt dat gedurende deze hele periode van ruim 500 miljoen jaar tot heden de aardse temperatuur altijd heeft geschommeld tussen een warmer tijdperk (hot house) en een koudere fase (ice house) geheten: Greenhouse and icehouse Earth  

Ook in onze éigen geschiedenis kennen we de Kleine IJstijd, de koude periode die rond 1450 begon en waar schilderijen van Brueghel over gaan. Uit oude dagboeken, stadsrekeningen en jaarringen van bomen blijkt dat de 16e eeuw zelfs de koudste was in de afgelopen duizend jaar. Gletsjers hadden rond 1850 hun grootste uitbreiding sinds het einde van de laatste ijstijd (10.000 jaar geleden), waarna het weer langzaamaan warmer werd. De temperatuur in West-Europa was toen zo’n 2 graden lager dan rond het jaar 2000.

Er zijn over de hele wereld massa’s wetenschappers die daarom sceptisch zijn over een door de mens veroorzaakte klimaat-opwarming, alleen Australië heeft er al 75 die in het openbaar treden. Wikipedia heeft in 2020 haar lijst verwijderd van alle wetenschappers die het oneens zijn met de consensus over klimaatopwarming; wikipedia-airbrushes-climate-skeptics. Intussen worden sceptici nu hernoemd als ‘ontkenners’, terwijl het woord sceptisch komt van het Griekse skeptikós: het proberen kennis te verifiëren, een oud wetenschappelijk principe.

Linksachtigen gebruiken ook bij het klimaatthema weer hun kromme cirkel-redeneringen: men stelt eerst iets als zijnde (hun) waarheid en van daaruit bouwen ze dan een hele constructie, die op zich logisch lijkt, maar die onjuist is omdat het uitgangspunt totaal onjuist is, een oude redeneerfout trouwens. Bij klimaatverwarming ís er sinds 1850 een stijgende tensens te zien, dat klopt vinden ook de meeste klimaatsceptici. De cirkelredenering van linksachtigen is het blijven beweren dat CO2 dé oorzaak is en álle sceptici van CO2 als oorzaak te bestempelen tot ‘ontkenners’ van de héle klimaatverwarming, terwijl het enige dat die sceptici ontkennen dat CO2- de oorzaak is. De laatste ‘consensus’ bij dit soort figuren en hun volgzame media is dat de kritische wetenschappers in een werkveld zitten dat ‘niet deskundig genoeg is’. Maar klimaat ís een natuurkundig proces en klimaat-verandering in het verre verleden ís alleen met geologie vast te stellen; en laten de overgrote meerderheid van critici nu juist uit die werkvelden komen…

Internationaal bekende, gerenommeerde wetenschappers die sceptisch zijn kan men overal ter wereld vinden: Bjørn Lomborg, de Japanse Kiminori Itoh, de Nobelprijswinnaar Ivar Giaever die ‘klimaat’ zelfs een nieuwe religie noemt, de natuurkundige Will Happer die voor het Amerikaanse Congres sprak, de Australische geoloog Ian Plimer die al 20 jaar vraagt naar harde bewijzen dat CO2  inderdaad de oorzaak is van aardopwarming en ga maar door. De lijst is te lang om te plaatsen. Over Russische wetenschappers die al 30 jaar zo denken zullen we het maar niet hebben, want dat is alleen maar Russische propaganda uiteraard. In het Nederlandse taalgebied zijn er onder andere:

De Nederlandse Prof. dr. Karel de Lange – gespecialiseerd in atmosferische chemie en fysica –  prof. de Lange sprak hierover in een Tweede Kamer-commissie 31 oktober 2018

De Vlaamse dr. en IPCC expert-reviewer Ferdinand Meeus:

https://opiniez.com/author/ferdinand-meeus

Vooral de Westerse wereld en zeker de EU is momenteel bezig een weg in te slaan om het menselijk aandeel van 3% ván de 0,0404% COin de atmosfeer een beetje te reduceren, een orde van grootte die nauwelijks te meten is. Om na een tijd waarin we vele duizenden miljarden uitgegeven zullen hebben, straatarm tot de constatering komen dat dat niets maar ook niets zal hebben bijgedragen aan het tegenhouden van een volkomen normale cyclus van klimaatverandering op aarde die al miljarden jaren komt en gaat, als eb en vloed.

 Misschien eens tijd voor het organiseren van schoolstakingen tegen eb en vloed, Greta ???

12 REACTIES

 1. In Egypte zijn er ook geo-engineerders en klimaat-adaptatiërs aanwezig. De weg die CO2- verminderaars wensen te gaan, is kennelijk niet meer de enige. Een teken aan de wand? De natuurlijke klimaatverandering valt niet te stoppen. Hoogstens en op zijn best valt het menselijk aandeel in de verandering af te remmen.

 2. welke rol speelt de zon in dit alles
  00,000000% of 99,99999999%
  zo nu we dit weten
  in hoe ver gaat, in deze, uw schuif open?
  is wat anders dan valt op toch?

 3. De temperatuur op Aarde hangt af van de hoeveelheid energie die we van de zon ontvangen (dit fluctueert sterk over de tijd), van het albedo (weerspiegeling) van de Aarde en van de chemische samenstelling van de atmosfeer.

  Zonder atmosfeer zou de Aarde dezelfde dag en nacht temperatuur hebben als de Maan (resp. +106 C en -183 C. Zonder broeikasgassen in de atmosfeer zou de gemiddelde temperatuur op Aarde -20 C zijn in plaats van +14 C en veel grotere verschillen vertonen tussen dag en nacht.

  Als de temperatuur stijgt, ontstaat er meer van het broeikasgas waterdamp. Een warmere atmosfeer kan ook meer waterdamp bevatten. Bij de oceanen is het omgekeerd: koud water kan meer CO2 bevatten dan warm water. Als het water opwarmt, geeft het CO2 vrij aan de atmosfeer. Ook de permafrost-gebieden op Aarde geven meer broeikasgassen zoals methaan af als ze opwarmen.

  De Aarde kent echter vele terugkoppelkringen, die runaway effecten tegengaan en voor stabilisatie op een nieuw niveau zorgen. Zo zal een toename van CO2 in de atmosfeer voor meer plantengroei zorgen die overtollige CO2 vastlegt. Ook in de oceanen zal meer CO2 voor meer algengroei zorgen en dus voor het vastleggen van meer CO2. De toename van waterdamp in de atmosfeer zal voor meer wolken zorgen, waardoor het albedo van de Aarde toeneemt. De temperatuurstijging stopt dan.

  Tijdens de ijstijden kwam er meer CO2 in de atmosfeer naarmate de temperatuur steeg en het nam weer af als de temperatuur daalde.

  In 1540 was er in heel Europa een hittegolf die 11 maanden duurde. De zomer van 1757 was in Europa de warmste in 500 jaar. In 1911 en 1921 waren er wereldwijd hittegolven en was er geen zee-ijs meer. In oktober 1952 werd het in delen van Europa warmer dan +35 C.

  • CO2 is nu ca 0,041 volume procent van de atmosfeer. Dit komt overeen met 3210 gigaton CO2. De oceanen bevatten ca 37400 gigaton en de biomassa op land ca 3000 gigaton.

   Een volwassen boom haalt per jaar ca 21 kg CO2 uit de lucht. Er zijn ca 3000 miljard bomen op Aarde. Die zijn dus goed voor ca 63 gigaton per jaar.

   Algen in de oceanen doen ongeveer dezelfde hoeveelheid. In een bioreactor kunnen ze zelfs tot 400x meer CO2 vastleggen dan landplanten.

   Ieder jaar voegt het gebruik van fossiele brandstoffen ca 29 gigaton toe aan de zgn carbon cycle op Aarde. Ongeveer 17 gigaton daarvan wordt opgenomen door de planten en oceanen, 12 gigaton blijft in de atmosfeer. Dat zorgt voor een kleine, maar gestage toename van de concentratie.

   https://images.app.goo.gl/JpdEKtUh4u5QtKa78

   Het bezwaar van de alarmisten is, dat de CO2 concentratie nu 50x zo snel stijgt als de stijgingen die we in het verleden hebben gezien. Men gaat er van uit, dat de Aarde zich niet zo snel kan aanpassen en voorspelt grote ecologische rampen, die de mens kunnen meesleuren.

   Punt is echter, dat het klimaat op Aarde en de carbon cycle zeer complexe systemen zijn met tal van regelkringen, waarvan lang niet alles bekend is. De rekenmodellen zijn gebaseerd op onbewezen aannames en worden gevoed met meetgegevens die een grote foutenmarge hebben.

   Daarbij gebruiken de klimaatwetenschappers hun modellen om scenarios voor de verre toekomst uit te rekenen. Dat betekent, dat hoe verder ze vooruit kijken, hoe groter de spreiding in de uitkomst is. De temperatuur over 50 jaar kan +2,5 C maar ook -1,5 C zijn. We weten het dus gewoon niet.

   Politici die denken dat ze op basis van deze klimaatwetenschap met wet- en regelgeving de temperatuur op Aarde in 2100 tot op een halve graad kunnen regelen, zijn volslagen geschift.

   https://skepticalscience.com/print.php?r=27

   • Het mitigatie beleid, waar nu duizenden miljarden in worden gestopt, is zeer riskant. Wat als het niet werkt en de klimaatverandering gewoon doorgaat? Dan hebben we geen geld meer voor adaptieve maatregelen, zoals dijkverhoging, de aankoop van grond in hoger gelegen delen van Europa, of de bouw van zelfvoorzienende, drijvende oceaansteden voor als we helemaal moeten verkassen.

    https://youtu.be/Jr8Iw4o7Gic

 4. Adaptieve maatregelen worden al genomen. Rijd van het weekeinde naar de Hondsbosche zeewering. Er is al weer zeer veel zand weer weg gespoeld. En geo engineering vindt ook al plaats. Chemische middelen gebruiken om klimaatverandering te bewerkstelligen. Krijgt de mensheid straks ruzie over het gewenste klimaat als maakbaarheid mogelijk blijkt.

  • Absoluut! Amerika, Rusland en China zijn al jaren bezig met beïnvloeding van het weer (dat is uiteraard wat anders dan klimaatbeinvloeding). Het is handig als je het kan laten regenen voor de landbouw. Bij oorlogvoering is weersbeinvloeding ook handig.

   De NASA is druk bezig met studies naar terraforming van andere planeten. De eerste die ze willen gaan doen is Mars (atmosfeer op orde brengen, zodat je er zonder ruimtepak kan rondlopen, daarna simpele ecosystemen introduceren). Het zijn wel projecten die in verschillende fasen verlopen en enkele eeuwen beslaan.

   Deze kennis kan natuurlijk ook op Aarde worden ingezet. Punt is idd, wie beslist welk klimaat het wordt? 😅

 5. Wegens gebrek aan kennis is “klimaat” géén wetenschap ergo géén universitaire opleidingen!

  • Het is vooral geen normale wetenschap, omdat het zeer sterk gepolitiseerd is, net als de economie en de sociale wetenschappen.

   De onderzoeken en resultaten, zoals samengevat in de IPCC rapporten, zijn volstrekt onbetrouwbaar.

   Niet alleen zijn de huidige kennis en de modellen heel beperkt, alle betrokkenen, van corrupte politici en gesubsidieerde wetenschappers en NGOs tot corporatistische bedrijven, hebben er belang bij, dat de situatie zo ernstig mogelijk wordt voorgesteld en dat wij geloven, dat zij de enigen zijn die de wereld voor een catastrofe kunnen behoeden.

   Het is ook een woke onderwerp bij uitstek, ivm de arme landen die het slachtoffer worden van de CO2 uitstoot van de rijke landen en daarvoor graag veel geld willen zien. Ga je niet mee in de klimaathype dan wordt je gecancelled.

 6. Het lijkt heel wat, de hoeveelheden gassen en CO2 die in onze dampkring zitten, maar zoek ter vergelijk eens op hoe groot de omtrek van de aarde is, hoe groot de massa en volume van de atmosfeer is dan zie je dat dat niets voorstelt. Inderdaad slechts 0,04 % van de aard-atmosfeer bestaat uit CO2, 97% dáárvan ontstaat door puur natuurlijke oorzaken en maar 3% van die 0,04% CO2 komt door toedoen van de mens, dat is 0,0012% van de gassen in de atmosfeer; whow wat een gróte impact zullen onze CO2-beperkingen dan gaan hebben!!!

Comments are closed.