Een groep van 200 goedwillende miljonairs heeft zich tijdens een bijeenkomst in Davos uitgesproken voor de volgende confiscaties (door hen belastingen genoemd).

JAARLIJKS twee procent van alle vermogens groter dan vijf miljoen dollar
JAARLIJKS drie procent van alle vermogens groter dan vijftig miljoen dollar
JAARLIJKS vijf procent van alle vermogens groter dan een miljard dollar

De hieraan ten grondslag gedachte is dat het voor overheden leuk is, met de betreffende gelden nuttige dingen te doen.

De betreffende miljonairs willen niet alleen, dat hun eigen geld geconfisqueerd wordt;

Zij willen dit graag dwingend toegepast zien op ieders activa over de gehele wereld.

Tja, wat moet je van zo iets denken?

Ik adviseer mensen met deze en andere ideeën altijd naar een arm dorp te vliegen en daar op het dorpsplein uit te delen wat men zichzelf niet gunt. Maar er is nog nooit iemand geweest, die dat advies opvolgde.

Hugo van Reijen

53 REACTIES

 1. zo is dat Hugo en de 1e 2000 is nog vrij van schenkingsrecht ook?
  zoals je schreef geen daden maar woorden.

 2. Die hogere belasting wordt waarschijnlijk in vele gevallen weer doorberekend. Blijft de consument er mee zitten.

  • Het is een win-win situatie.
   Het WEF heeft een slechte naam bij velen, als zijnde een club rijken. Zo laat men zien dat men zich in wil zetten voor de maatschappij, door het afgeven van geld aan de overheden. Dat is dus goed voor de publiciteit voor het WEF. De staat wordt daarmee rijker, en meer geld betekent meer geld voor de projecten van het WEF die die overheden steeds meer uitvoeren. Men is dus bezig om zo de eigen agenda door te drukken, zichzelf verder in te kopen in de overheden, de macht van die overheden te vergroten, en men krijgt er nog goede publiciteit bij ook. Het geld dat is geïnvesteerd via belastingafdracht, dat krijgt men ook weer terug door te investeren in dat wat de agenda van het WEF voorschrijft. En als men wat minder rijk zou worden, dan wisselt men dat in voor macht. Geld en bezit van materiële dingen, daar heb je op een gegeven moment teveel van, maar van macht krijg je nooit genoeg.

 3. Rijken kunnen rijk zijn omdat de overheid hen beschermt. Zou die bescherming wegvallen dan moeten ze zelf bescherming regelen, anders worden hun bezittingen weggepakt / door anderen in gebruik genomen / toegeëigend. Hetzelfde geldt voor heersers: als ze niet een legertje van beschermers om zich heen plaatsen worden ze meteen in elkaar geslagen, of uitgelachen.

  Voor het in stand houden van eigendomsrecht is staatsgeweld nodig. Dat de overheid mensen die gebruik maken van dat eigendomsrecht een rekening stuurt is heel redelijk.

  Anderzijds moet er ook een mogelijkheid zijn om zelf je eigendom te beschermen en dus geen eigendomsrecht te claimen. In principe heeft een overheid niets te maken met wat je bezit voor zover zij daar geen partij in zijn.

  • Het in rekening brengen van beschermingsgeld brengt plichten met zich mee. Zodra ze in gebreke blijven vanwege welke reden dan ook dan zijn ze aansprakelijk. Een snackbar in een achterstandswijk willen ze niet beschermen tegen een vermogensheffing van 2% per jaar, of in ieder geval niet toereikend beschermen.

   De melkfabriek moet zelf de boefjes buiten de deur houden. Richten de boefjes grote schade aan dan keert de overheid niet uit terwijl er wel premie is betaald. En dan ga ik er even vanuit dat de waarde van de melkfabriek in iemands box 3 zit.

  • Als mensen zich zouden gedragen en niet zouden stelen, zouden de slachtoffers geen bescherming nodig hebben. Mensen kunnen ook zichzelf beschermen.

   • ‘Stelen’, wat is dat precies? Als ik aanspoel op een onbewoond eiland en ik pak een kokosnoot, is dat dan stelen?

  • De geschiedenis van onderdrukte minderheden (joden, Armeniërs, chinezen in Indonesië, zigeuners, …..) laat zien dat zelfbescherming van eigendom veel beter werkt dan bescherming van eigendom door de staat. Je bent dan ook meer gemotiveerd om rijkdom te vergaren, want dat beschermt jou zelf.

 4. @Nico,

  je doet alsof hier een tegenstelling bestaat. De regels zijn duidelijk: als jij aanspoelt op een onbewoond eiland en dat eiland is van niemand dan kan je het homesteaden. Die kokosnoot is dan van jou.

  Maar als iemand anders je voor is geweest, is er dus al een eigenaar. Die kan je verbieden de kokosnoot te gebruiken. Hij kan je ook terug in zee gooien.

  Inventief als jij bent, zal je voorstellen voor de kost en inwoning te werken. De meeste eigenaren vinden dat een goed idee. Stelen is dan onnodig en immoreel, want als jij mag stelen, mag een ander je ook beroven. Dan lijden de zwaksten.
  ___________

  “Rules… without them we live with the animals”

  ~ Winston Scott, owner and general manager of The Continental Hotel, NYC

  • Als ik aanspoel op een eiland pak ik gewoon een kokosnoot. Dat er aan de andere kant van het eiland zich iemand bevindt die eerder is aangespoeld en het hele eiland claimt, zelfs meent dat er allemaal regels bestaan die het pakken van een kokosnoot verbieden, boeit me niet.

   Het non-agressie-principe bestaat daarin dat je die ander niet in zee gooit, of hij nou eerder of later is aangespoeld. Je moet maar durven om kokosnoten die in het wild groeien als ‘eigendom’ aan te merken!

   Ik ga op een onbewoond eiland waar slechts één persoon eerder is aangespoeld echt niet aanbieden om me als slaaf aan die persoon te onderwerpen omdat die persoon meent eigenaar te zijn van het hele eiland. Het gaat uiteindelijk om de uitoefening van geweld, het recht van de sterkste. Het NAP zou je ook kunnen vertalen als leven en laten leven.

   • De Nederlandse overheid heeft diverse instanties aangewezen om natuurgebieden te beheren. Volgens mij claimen ze nergens eigendom. Iets meenemen uit een natuurgebied heet ‘stropen’, en dat is iets anders dan diefstal.

    Ik ken de regels omtrent bosbessn niet precies maar ga er vanuit dat het plukken en opeten van bosbessen, bramen, etc. in natuurgebieden is toegestaan, maar het meenemen ervan niet.

    Sprokkelhout – je hond mag met een stok lopen maar in principe blijft die stok achter in het bos. In een natuurgebied breng je niets binnen maar je brengt er ook niets uit mee.

    Dus zelfs op een onbewoond eiland dat door de Nederlandse overheid wordt beheerd zou iemand gewoon een in het wild groeiende kokosnoot mogen pakken en opeten. Net als bosbessen en bramen in het bos.

    Ik moet er wel bij opmerken dat de bossen hier enorm zijn er er heel weinig mensen komen. Een klein bos met veel mensen is een ander verhaal, en leidt al snel tot strengere regels.

   • “mij dunkt, dat het respecteren van het eigendomsrecht een hoogstaander vorm van beschaving is, dan het cultiveren en goedpraten van diefstal.”

    Maar je steelt toch eerst van de gemeenschap?? Of gaat dit niet meer over het eiland?

  • Peter de Jong, je gooit die aangespoelde persoon terug in zee. Verderop komt die persoon een schip tegen, en vertelt zijn verhaal. Dat hij terug in zee is gegooid door Peter de Jong op dat eiland. Het schip zet dan koers naar jouw eiland om kennis te maken. Dan heb je wel iets uit te leggen. Het kan maar zo dat volgens hun regels het strafbaar is om iemand in zee te gooien.

   • @Nico,

    Leven en laten leven is niet mogelijk zonder het eigendomsrecht te eerbiedigen. Zonder eigendomsrecht kan je resources niet eerlijk verdelen. Eerlijk in de zin van evenredig aan de inspanning die je ervoor pleegt.

    Neem je eiland. Als er twee mensen zijn die allebei hetzelfde claimen dan wint de sterkste, slimste, etc. Geen punt als er resources in overvloed zijn. Dan krijgt de verliezer de mindere restjes die de winnaar overlaat.

    Maar mensen fokken als konijnen, dus er zal altijd méér vraag dan aanbod zijn. Zonder respect voor ieders eigendom sterven dan meer mensen dan nodig is, omdat de sterksten altijd zoveel mogelijk surplus resources zullen verwerven. Voor alle zekerheid.

    Als je eiland maar 1 kokosnoot heeft en die kan maar 1 persoon in leven houden, wat doe je dan als je met zijn tweeën aanspoelt? Als je hem deelt, ga je allebei dood, maar als 1 persoon hem als zijn eigendom claimt, blijft er 1 persoon in leven.

    Als die kokosnoot al is geclaimd en jij steelt hem dan sterft de eigenaar. Je hebt dan iemand vermoord door hem zijn rechtmatige resource te onthouden. Dat is niet bepaald leven en laten leven, toch?
    __________

    Twee safari-gangers zitten ‘s-avonds bij het kampvuur. Opeens horen ze geritsel in het struikgewas. Het blijkt een leeuw te zijn die hen hongerig aankijkt. Eén van de safari-gangers grijpt snel naar zijn sneakers en trekt ze aan. De ander lacht zenuwachtig: “Haha, denk je soms dat je die leeuw voor kan blijven?” Waarop zijn maat antwoord: “Ik hoef die leeuw niet voor te blijven, ik moet alleen jou voorblijven.”

   • Peter, geef jij dat eiland maar op in box 3 dan, ik doe dat niet.

   • “Als je eiland maar 1 kokosnoot heeft en die kan maar 1 persoon in leven houden, wat doe je dan als je met zijn tweeën aanspoelt? Als je hem deelt, ga je allebei dood, maar als 1 persoon hem als zijn eigendom claimt, blijft er 1 persoon in leven.”

    Nee, als je kokosnoot deelt dan blijf je allebei in leven en ga je vervolgens met z’n tweeën vissen of kijken of er nog meer te eten is op zo’n eiland. Twee weten meer dan één. Land en alles wat erop groeit hoeft niet van een persoon te zijn. Het hoeft geen eigenaar te hebben. Het kan ook van de gemeenschap zijn want tenslotte heeft geen van de twee drenkelingen het eiland gemaakt of daar kokospalmen geplant.

    Dan komen we nu natuurlijk weer bij het hoofdstuk ‘ja maar van wie zijn dan je organen?’ Nou, daar kom je snel genoeg achter als je iemands organen wil confisqueren.

   • @prochrist,

    Je oplossing gaat niet op. De essentie is nu juist dat resources zo schaars zijn, dat ze niet iedereen die er behoefte aan heeft in leven kunnen houden. Wat je ook verzint, er zullen ALTIJD mensen sterven. Je wil dat aantal zo klein mogelijk houden. Dat doe je nu juist niet door te delen. Hoe schaarser de resources en hoe meer je deelt, hoe meer mensen er sterven.

   • @prochrist,

    Om het je het nog duidelijker te maken: als er 100 schipbreukelingen in de noordelijke IJszee drijven en er is maar 1 reddingssloep met maar capaciteit voor 20 mensen dan gaan er maximaal 100 mensen dood en minimaal 80. Ga je die 20 plaatsen in de sloep delen dan zinkt de sloep en gaat iedereen dood. Delen is het domste wat je kan doen.

   • Dat ‘eiland en kokosnoot’ niveau, en die schipbreukelingen situatie is wel een passend niveau en type verbeelding voor het libertarisme dat neigt naar anarchisme.

   • Ik zou ervoor pleiten dat er in de wereld een oerwouden worden vrijgemaakt, en dat alle anarchistische libertariers daarheen worden gestuurd net na de geboorte, om dan op te worden gevoed door apen. Dan kan men daar het wiel opnieuw uitvinden. Met recht op terugkeer dan, mocht het toch niet bevallen.

   • @Johannes,

    Je hebt je kwalificaties nog steeds verkeerd. Het is geen kapitalisme, maar corporatisme. Het is geen anarchisme, maar anarcho-kapitalisme.

    mij dunkt, dat het respecteren van het eigendomsrecht een hoogstaander vorm van beschaving is, dan het cultiveren en goedpraten van diefstal.

   • “De essentie is nu juist dat resources zo schaars zijn, dat ze niet iedereen die er behoefte aan heeft in leven kunnen houden.”

    We eten wat bedrijven produceren. Het meeste voedsel dat wereldwijd door de natuur wordt geproduceerd, wordt niet gegeten. We betalen wel € 5,- voor een mango maar in de landen waar ze groeien vallen ze van de bomen en rotten ze weg. Er zijn daar niet genoeg mensen om al die mango’s op te eten.

   • @Peter
    Ik had op de verkeerde reageerbutton geklikt, zie reactie @25-01-23 at 12:55

   • Pas maar op Prochrist. Als je gaat vissen is die vis vast ook geclaimd door Peter. En je mag hem niet opeten want er zwemt daar maar één vis, en die is van Peter – dat claimt hij althans.

    Genesis 1

    28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

    29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

    Het is dus niet van Peter, je mag het gewoon pakken. Het is een geschenk van de schepper.

   • Christelijk-anarchistische gedachte

    In het paradijs waren geen heersers, de mens was zelf aangesteld om te heersen. Als je dus terug wilt naar het paradijs moeten de heersers verdwijnen, want in het paradijs is geen plaats voor heersers.

   • Je kunt je afvragen in hoeverre het in strijd is met de wil van God als iemand zich opwerpt als heerser over anderen, of zich geschenken van de schepper die aan alle mensen zijn gegeven toegeëigend, goddeloos, zondig.

   • @prochrist,

    Waarom negeer je mijn reddingssloep voorbeeld waarin van de 100 mensen er minimaal 80 zullen sterven? Accepteer, dat er ALTIJD mensen zullen sterven, wat je ook voor verdeling bedenkt. Dat is zoals de natuur functioneert. Alleen de besten, slimsten, sterksten blijven in leven. Help je de zwakke pechvogels dan verminder je je eigen overlevingskansen. Het is een langzame vorm van zelfmoord. Alleen idioten overwegen zoiets.

   • @Nico,

    Mensen zijn soeverein. Die hebben met een god niets te maken. Sterker, het is hun lotsbestemming om op zijn troon te gaan zitten en hun eigen universum te creëren. Dat is wat iedere leerling doet: zo goed worden dat iedereen zijn meester en leraar vergeet en hemzelf als meester erkend. Tot ook de nieuwe meester weer van zijn troon wordt gestoten door de betere leerling. Het is de eeuwige cyclus en onvermijdelijk.

    PS
    Stelen gaat je niet helpen dit proces te versnellen. Blijkbaar ben je daarom een voorstander van crimineel gedrag. Iedereen die te lang onder de plak van een hogere macht heeft gezeten, krijgt vroeger of later last van het Stockholm-syndroom.

   • @Peter
    Mensen zijn geconditioneerd met het idee dat er overal een tekort aan is. Dat is goed voor de economie. Maar er is overvloed. En een ramp op zee is van een hele andere orde. We leven nu juist in een wereld waarin de ZWAKSTEN aan de top staan dankzij geldcreatie.

   • ‘Help je de zwakke pechvogels dan verminder je je eigen overlevingskansen.’

    Ik zou het zo zeggen: een overheid past uniforme methodes toe op problematische gevallen, wat niet werkt. De meeste mensen kennen wel iemand die problematisch is in een bepaalde zin, dat men niet voor zichzelf kan zorgen op een bepaald gebied. Een individu die een relatie heeft men zo’n persoon, die kan zo iemand steun geven op basis van zijn individuele intelligentie, op basis van een individuele inschatting welke steun werkt, en welke steun niet werkt (volgens het principe zachte heelmeesters maken stinkende wonden). En daar kan men ook nog van leren.
    De zaak heeft dus te maken met complexiteit, met differentiatie, individuele aanpak. Uniforme methodes die bedacht worden door ideologen zijn een artificiële dwangbuis, dat gaat allemaal rotten omdat het rigide is, én omdat er corruptie door wordt aangetrokken.
    Steun je mensen op een intelligente manier, dan voegt dat toe aan je intelligentie. Ook al doe je het eerst fout, dan kan je ervan leren. Die kennis van de menselijke natuur kan dan weer op allerlei manieren ingezet worden.

   • “Maar mensen fokken als konijnen, dus er zal altijd méér vraag dan aanbod zijn.”

    Hoe poëtisch.. ‘libertarisme’ van de barkruk?

   • @prochist,
    @Johannes,

    Het is zoals de markt van de natuur al miljoenen jaren werkt. Er is geen overvloed, want de natuur zorgt altijd voor een surplus aan individuen. Doordat er dan onvoldoende resources zijn om iedereen in leven te houden, ontstaat er een moordende concurrentie.

    Die is essentieel om de evolutie goed te laten werken en soorten voortdurend beter te maken. Dat garandeert weer het voortbestaan van het leven op aarde en dat is het enige waar het in de natuur om gaat. Het levensgeluk van ieder individu zal de natuur (God voor Nico) worst zijn.

    Door het gevecht om die schaarse resources komen de besten individuen bovendrijven en verdwijnen de zwakkere broeders automatisch. Dat versterkt de soort en vergroot de overlevingskansen van het leven op aarde. Het is dus volstrekt immoreel om de zwakken te helpen, want je maakt de kans dat het leven op aarde verdwijnt er juist groter door.

    Natuurlijk zijn er ook sociale soorten waar individuen elkaar helpen. Maar dat gebeurt uitsluitend en alleen als het netto resultaat positief is. Als die hulp resources uitput verminderen de overlevingskansen en verdwijnt de soort van het toneel.

    Als wij denken het beter te weten dan de natuur met miljoenen jaren ervaring, omdat wij zo intens kunnen meeleven met iemand die in de goot ligt te creperen, dan zijn we het idd niet waard om hier nog langer rond te hangen. Hoeven we niets voor te doen, gebeurt automatisch.

   • @Peter
    Sommige mensen denken dat de menssoort (als dat een woord is) van een lagere orde is dan diersoorten maar we zijn van een hogere orde. De sterksten onder ons zorgen voor de zwakkeren onder ons. Jij omschrijft een kudde gnoes die zich ieder voor zich het vege lijf probeert te redden als er op hen wordt gejaagd. Er zullen zeker mensen zijn die zich uit de voeten maken zodra zich problemen voordoen. Dat is niet erg. Zij kunnen die problemen toch niet aan.

    Om even terug te komen op die kokosnoot. Je kunt in theorie wel denken ‘het is van mij want ik was er eerst’ of ‘ik ben het sterkst’ maar in de praktijk zijn er maar weinig mensen die in hun eentje alles wat eetbaar is kunnen opeten in gezelschap van iemand die hongerlijdt. Zo zit de mensheid niet in elkaar.

   • “Die is essentieel om de evolutie goed te laten werken en soorten voortdurend beter te maken. Dat garandeert weer het voortbestaan van het leven op aarde en dat is het enige waar het in de natuur om gaat. ”

    Peter de Jonge,

    Dit is een merkwaardige ‘natuurlijke schaarste’ theorie voor een libertarier. Aangezien juist via het kapitalisme, de vrije markt, en technologie, er een overdadige materiële welvaart wordt gecreëerd, soms zo overdadig dat het te overdadig is, dat men wellicht ook decadent wordt, en er dus sprake is van degeneratie. M.a.w. de mens weet de situatie zo te benutten dat hij overdaad kan creëren. De natuur heeft dus leven ingeblazen in een soort die overdaad kan creëren. Foutje zeker, haha.
    Ik snap nog steeds niet waarom meneer de Jonge libertarier is, zo’n schaarste theorie, dat past toch beter bij het communisme… Communisten kunnen dan zeggen: schaarste is goed voor je, in de rij je vooruit vechten, of slim aanpakken zodat je in staat bent goederen te bemachtigen, dat is goed voor je, daardoor komen de besten bovendrijven… haha.

   • Het verschil tussen mens en dier lijkt me dat een dier, als die niet veel moeite meer hoeft te doen, als zijn basisbehoeftes bevredigd zijn, weinig of geen ander motivaties heeft om nog actief te zijn, en zo gezond te blijven. De mens is echter nooit tevreden, die heeft zoveel andere capaciteiten en interesses dat er geen gebrek aan motivatie voor activiteiten is (en men zo dus gezond en actief blijft). Bepaalde capaciteit die betrekking hebben op het verkrijgen van basisbehoeftes degenereren, maar daar komen weer een ontwikkeling van nieuwe capaciteiten voor in de plaats. Evolutietheorie..

    Overigens lijkt het zo dat bepaalde slimme dieren, zoals o.a. honden en katten ook de overdaad weten te benutten als men ze een handje helpt. In plaats van zich bezig te houden met het vechten voor de basisbenodigdheden kan men honden en katten allerlei andere dingen aanleren, discipline bijbrengen, etc. Volgens mij zijn honden en katten vaak blij dat ze van die strenge natuur af zijn.

    Zoals Friedrich Schiller schreef:

    “Duty and stern necessity must change their forbidding tone, only excused by resistance, and do homage to nature by a nobler trust in her. “

   • @prochrist,

    Ik geef hier slechts aan wat de natuurwetten zijn. Het is van een verbijsterende arrogantie, dat je denkt het beter te weten dan de natuur. Die wetten hebben er al 4 miljard jaar voor gezorgd, dat het leven op deze ruimterots blijft voortbestaan.

    Om je buiten de natuur te kunnen plaatsen, zoals je hier voorstelt, moet je haar volledig beheersen. Om schaarste op te heffen, moet je materie uit energie kunnen maken, zoals ook tijdens de creatie van het universum is gebeurd. Zover zijn we nog lang niet.

    In de huidige situatie is de aarde eindig en de reproductie van soorten is exponentieel. Als een waterlelie zich iedere dag een keer deelt en het duurt een jaar voor een grote vijver is dichtgegroeid, dan is hij na 364 dagen pas halfvol. Ruimte in overvloed denk jij dan. Nee, de volgende dag is hij helemaal vol. De dag daarna sterft de helft van de waterlelies.

    Als mensen het niet kunnen aanzien, dat er medemensen in de goot creperen en hun resources gaan delen dan zullen alleen degenen in leven blijven die dat niet doen. Delen is immoreel.

   • @Johannes,

    Mensen kunnen geen schaarste opheffen. Daarvoor moeten we de natuurwetten veranderen. We creëren geen materie, we vormen slechts bestaande materie om tot iets bruikbaars. Dat is geen overdaad, want als het uitgangsmateriaal op is, kunnen we er geen materiaal bijmaken.

    Dat is nog een reden waarom de mensheid de eindige aarde zal verlaten. Niet alleen is hier een gebrek aan vrijheid, er is een gebrek aan alles. Op de schaal van Kardashev zijn we een type I beschaving. We hebben niet meer energie dan de planeet ons biedt. Een type II beschaving gebruikt alle energie van een ster. En een type III beschaving alle energie van een sterrencluster.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Kardashev_scale

   • @Peter
    Die schaarste waar jij het steeds over hebt, zijn kunstmatig gecreëerde schaarsten om een markt/economie in stand te houden. Maar buiten die markt is overvloed. Het wordt gratis geproduceerd door de natuur.

    De mensheid leeft al buiten haar natuur want we staan elke dag op om een kunstmatige markt in leven te houden terwijl wij mensen onderdeel zijn van de vrije natuur. We doen vrijwel niets met onze natuurlijke aard. Delen hoort bij onze natuurlijke aard.

   • @procrist,

    Snap je werkelijk niet hoe de wereld functioneert? Wat begrijp je niet aan het waterlelie voorbeeld? Zonder schaarste is er geen competitie. Zonder competitie is er geen evolutie. Zonder evolutie verdwijnt het leven op aarde, want dan kan het zich niet aanpassen aan veranderende leefomstandigheden. Schaarste is niet door de mens uitgevonden. Hoe kom je er bij? Het systeem bestaat al 4 miljard jaar!

    Nogmaals, sociale soorten zoals de mens delen alleen als dit netto een positief resultaat oplevert. Dit is de basis van iedere vrije transactie in de natuur.

    Zo niet dan teer je in op je resources en verminderen je overlevingskansen. Degenen die niet interen hebben dan immers een concurrentie voordeel. Die drukken je uit de markt (van voedsel, territoria, sekspartners) en je sterft uit. Een kind kan dit nog snappen, waarom jij niet? 😁

   • “Een kind kan dit nog snappen, waarom jij niet?”

    Ik vrees dat ik niet zo slim ben als Peter de Jong.

 5. Wat moet je hiervan denken?

  Die herverdeling is goed voor de macht, men strooit dan met geld, en daar komen hele volksstammen van het proletariaat op af. Door die herverdeling maakt men mensen afhankelijk, i.p.v dat zijzelf leren om zelf initiatief ontwikkelen. Dat het geld soms uit hun eigen zakken komt, dat maakt niet uit, het is een investering voor meer macht, dat betaald zichzelf terug. Men paait zo het proletariaat, en gaat zo richting meer statisme en crypto communisme (collectivisme), net zoal men wil bewerkstelligen met private-public partnership).

  Je moet hier dus groot denken, het is een investering met rendement. I.p.v. dat de rijken zelf hun doelen bepalen, zelf in alle diversiteit bepalen waar ze hun geld in investeren, wil men dat onder controle brengen van de agenda van het WEF.

  Een vrij vogel zegt dus: steek dat geld maar in je kont.

 6. “Ik adviseer mensen met deze en andere ideeën altijd naar een arm dorp te vliegen en daar op het dorpsplein uit te delen wat men zichzelf niet gunt. Maar er is nog nooit iemand geweest, die dat advies opvolgde.”

  Het moge nu toch wel duidelijk zijn dat zomaar geld strooien, wat wel wordt gedaan op een andere manier, nutteloze exercities zijn. Arme dorpen zijn arm om complexe redenen, luiheid, rigiditeit, corruptie (ook van die armen), en allerlei culturele factoren kunnen een rol spelen. Zulke acties zijn al net zo zinloos of zelf schadelijk als geld afgeven aan de staat vaak is.

  • Dat er genoeg is voor iedereen is bewezen – bijna acht miljard mensen hebben genoeg. Dat er ergens mensen sterven door honger komt niet omdat er geen voedsel voor hen zou zijn, dat heeft een andere oorzaak. Er sterven meer mensen aan te veel dan aan te weinig.

   Voedsel, kleding, woningen en andere producten en diensten moeten natuurlijk wel geproduceerd worden. Dat er mogelijk ergens tekorten zijn en gebrek is, ligt niet aan de Aarde in ieder geval. De planeet is rijk genoeg voor nog veel meer mensen. Er zou vaker op kwaliteit ingezet mogen worden en op minder in plaats van meer, of: op genoeg.

 7. volgens mij is die peter de jong een ingehuurde staatstrol om deze site zo klein als mogelijk te houden.
  1 ding is zeker en vast, peter komt te weinig of nooit in de natuur om de overvloed te ervaren.
  leeft verder als een vijfjarige met de “shotgun” regel als uitgangspunt.

  • Als je het ergens mee oneens bent, geef je maar aan wat er onjuist is in de argumentatie. Met argumenten ad hominimen komen we niet verder, toch? 😁

   • Zonder concurrentie, geen evolutie. Zonder te schaarse resources, geen concurrentie. Als je in overvloed leeft, slaap je in en stopt je ontwikkeling.

    De natuur produceert per soort een veelvoud van de nakomelingen die zij in leven kan houden. Dat doet ze dus ook niet. Het is daarbuiten dagelijks een massa slachting. Als je dat nog niet is opgevallen moet je je ogen eens uitwrijven! 😁

Comments are closed.