In de afgelopen weken heb ik gezien dat opeens een interessant verhaal wordt verkocht aan het grote publiek als het gaat om de bedoelingen van de globalisten. De reguliere media en anderen suggereren nu steeds vaker overal dat het eigenlijk wel oké is om tegen sommige aspecten van groepen als het World Economic Forum te zijn. Ze geven opeens ‘toestemming’ om over sommige zaken bezorgd te zijn, maar durf het alleen geen samenzwering te noemen.

 

Deze vorm van propaganda is een afwijking van de volledige ontkenningen die we gewénd waren te horen. We zijn allemaal geconfronteerd met de gebruikelijke cognitieve dissonantie in de grote media – de beweringen dat globalistische groepen “gewoon zitten te praten over saaie economische kwesties” en maar “praatclubjes” zijn, en dat niets wat ze doen enige invloed heeft op de wereldpolitiek of ons dagelijks leven. Daarvóór werd ons vaak genoeg verteld dat deze groepen elites “niet bestaan”…. Nu geven de media opeens toe dat globalistische clubjes meer dan alleen een beetje invloed hebben op regeringen, sociaal beleid en economische resultaten. Maar wat de mainstream nog steeds niet leuk vindt, is de bewering dat globalisten autoritaire bedoelingen zouden hebben. Dat is gewoon kroegpraat, toch? De reden voor deze verschuiving in hun verhaal ligt voor de hand. Veel te veel mensen waren getuige van een globalistische agenda tijdens de pandemische lockdowns en nu zien ze dit voor wat het écht is. De globalisten lijken geschokt te zijn om te ontdekken dat vele miljoenen weigerden om te voldoen aan hun angstcultus, veel meer mensen dan zij hadden verwacht. Ze proberen nu nog steeds om hun covid-angst te verkopen, maar de geest is nu uit de fles. Ze slaagden er niet in om te krijgen wat ze wilden: een medische tirannie in Chinese stijl. De globalistische strategie is dus veranderd, ze geven maar toe aan een bepaalde invloed, maar ze doen nog alsof ze welwillend of neutraal zijn.

Maar waar ik het echter echt over wil hebben is de globalistische denkwijze die de basis is voor de verschrikkingen van de ontmenselijkende technocratie. De gebruikelijke naïeve veronderstelling is dat globalisten gewone mensen zijn met dezelfde driften en verlangens als de rest van ons. Ze hebben dan misschien enige macht, maar de wereld- gebeurtenissen zijn nog steeds willekeurig en worden zeker niet gecontroleerd. Maar globalisten zijn niet als wij. Ze verachten de mensheid. Daarom hebben ze andere bedoelingen dan ons, waaronder hun aspiraties van dominantie. Waar we hier mee te maken hebben, zijn geen mensen met geweten, ethiek of empathie, hun gedrag lijkt op hoger functionerende psychopaten. We zagen dit al volop in beeld tijdens de covid-lockdowns en hun venijnige pogingen om wereldwijd vaccinpaspoorten en controles af te dwingen; hun acties toen hebben ál hun geniepige spelletjes blootgelegd voor vele mensen die nog naïef waren.

 

Ik stel voor dat mensen die een globalistische sturing ontkennen, eens een diepere duik nemen in de filosofische wortels van organisaties zoals het WEF. Hun ideologie kan in een paar woorden worden samengevat – futurisme en goddelijkheid. Futurisme is een beweging die gelooft dat alle “nieuwe” innovaties, sociaal of technologisch, de bestaande systemen moeten vervangen omwille van vooruitgang. Ze menen dat alle oude manieren van denken, inclusief principes, erfgoed, geloofssystemen, gedragscodes, geslacht, enz. belemmeringen zijn die de mensheid tegenhouden van zijn ‘grootsheid’. Maar wat is die grootsheid die zij zoeken? Zoals boven vermeld, willen ze goddelijkheid; een tijdperk waarin de hele natuurlijke wereld en de menselijke wil tot slaaf worden gemaakt door toedoen van een select aantal. Zie de hieronder volgende presentatie uit 2018 door WEF “goeroe” Harari over de toekomst van de mensheid zoals globalisten die zien (lees daarbij ook de reacties die onder die video staan):

Harari’s verhaal is geworteld in elitaire vooroordelen en negeert talloze psychologische en sociale realiteiten in de onvoorspelbare echte wereld. Maar we kunnen die even opzij zetten en zijn uitgangspunt onderzoeken dat de mensheid zoals we die kennen in de volgende eeuw niet langer zou bestaan door ‘digitale evolutie’ en ‘hacken van de mens’. De basis van de WEF-visie is het idee dat ‘data’ de nieuwe Heilige Graal is. Het is verhelderend dat het met zoveel arrogantie wordt uitgedrukt door iemand als Harari, omdat het een onmiskenbaar bewijs is.- Globalisten denken écht dat ze een volledig gecentraliseerde samenleving kunnen bouwen op basis van menselijke ‘data’, in plaats van op het maken en verhandelen van al die dingen die we in ons dagelijks leven nodig hebben. Met andere woorden, de gemiddelde burger, U, wordt het ‘product’ en uw gedachten en uw gedrag, worden de ‘handel’. Globalisten geloven ook dat ‘data’ het meest waardevol zijn omdat ze kunnen worden gebruikt om menselijk gedrag te beheersen, om lichaam en geest te hacken om menselijke marionetten te creëren of superwezens. Ze dromen ervan om zelf kleine goden te worden met almachtige kennis. Harari verkondigt zelfs trots dat intelligent ontwerp niet langer het rijk van een God in de hemel zal zijn, maar van de nieuwe gedigitaliseerde mens.

 

Terwijl Harari lippendienst bewijst aan “democratie” tegen “digitale dictatuur”, gaat hij verder met beweren dat centralisatie het systeem van bestuur gaat worden. Hij stelt dat overheden niet te vertrouwen zijn om een monopolie te hebben op digitale bronnen en dat iemand moet ingrijpen om data te reguleren; maar “wie zou dit doen?” vraagt hij. Hij weet het antwoord al. De VN, een globalistisch bouwwerk, heeft consequent gezegd dat het hét bestuursorgaan moet zijn dat de controle over kunstmatige intelligentie en gegevens overneemt. Harari weet dat de mensen daar die ingrijpen, mensen zijn zoals hij. Op geen moment in zijn toespraak suggereert hij dat een van deze ontwikkelingen moet worden belemmerd. Op geen enkel moment geeft hij het idee dat digitalisering van de mensheid verkeerd is en dat er andere, betere manieren van leven kunnen zijn. Hij drijft zelfs de spot met het ’teruggaan’ naar oudere manieren; alleen de toekomst en de Tabula Rasa (schone lei) houden een belofte in voor de ‘Heilstaat’ van de globalisten, al het andere is een belemmering voor hun ontwerpen.

 

Maar wat de globalisten proberen te bereiken is een fantasie. Mensen zijn geen algoritmes, hoe graag Harari dat ook zou willen. Mensen hebben zeker vaste gewoonten, ja, maar ze zijn ook onvoorspelbaar en vatbaar voor een plotseling ontwaken en plotse inzichten in het moment van crisis. Psychopaten zijn meestal robotachtige mensen, die impulsief maar ook heel voorspelbaar handelen. Ze missen verbeeldingskracht, intuïtie en vooruitziendheid, en dus is het niet verwonderlijk dat organisaties van psychopaten zoals het WEF, zo’n obsessieve waarde geven aan kunstmatige intelligentie, algoritmen en ontmenselijkende technocratische ontwikkeling. Ze zien hun ‘data-paradijs’ niet als de toekomst van de ménsheid; ze zien het als HUN toekomst – De toekomst van de niet-menselijken. Maar wie zal alle goederen, diensten en benodigdheden produceren die nodig zijn in deze ‘Brave New World’? Wij pionnen natuurlijk. De globalisten zullen grote beloften doen over een gerobotiseerde economie waarin mensen niet langer meer hoeven deel te nemen aan arbeid, maar dit zal weer een leugen zijn. Ze zullen nog steeds mensen nodig hebben om gewassen te planten, de technische infrastructuur te onderhouden, voor de productie te zorgen, voor hen te vechten, enz., ze zullen alleen mínder van ons nodig hebben.

 

Een hele economie gebouwd op ‘data’ is een illusie. Data zijn vluchtig en betekenisloos omdat ze onderhevig zijn aan de vooroordelen van degene die ze interpreteert. Algoritmes kunnen worden geprogrammeerd op de vooroordelen van ingenieurs. Er is niets objectiefs aan data – ze zijn afhankelijk van de bedoelingen van de mensen die ze analyseren. In de tussentijd heeft de elite waanideeën om hun eigen sterfelijkheid te overstijgen door het menselijk lichaam te “hacken”, gedachten van de massa te lezen en toekomstvoorspelling op basis van datatrends. Obsessies die voorbijgaan aan de volledige onvoorspelbaarheid van de menselijke geest, juist dat element van geweten en verbeelding dat psychopaten zélf missen en dat onmogelijk kan worden gehackt. De legitimiteit van een op data gebaseerde wereld en het hacken van de mens waarnaar het WEF streeft, is minder belangrijk dan waar íedereen van overtuigd kan worden. Als íedereen kan worden overgehaald om zijn mobieltje in de nabije toekomst in zijn schedel te implanteren, ja, dan kan de mensheid op een rudimentaire manier hackbaar worden. Algoritmes verdringen dan geweten, empathie en principes; en iedere moraliteit is dan relatief. Het kwaad wordt dan goed en het goede wordt het kwade.

 

Andersom, als de mensheid kan worden overgehaald om een iets minder op technologie gericht leven te leiden, dan stort het digitale rijk van de globalisten in. Er is geen systeem dat elites kunnen opleggen dat hun ‘digitale bewustzijn’ werkelijkheid zou maken zonder de toestemming en medewerking van álle mensen. Zonder een wereldwijd kader waarin mensen gewillig de algoritmen omarmen in plaats van hun eigen ervaring en intuïties, sterft hun religie van totale wereld-centralisatie. De eerste stap is accepteren dat de samenzwering inderdaad bestaat. De tweede stap is accepteren dat de samenzwering kwaadaardig en destructief is. De derde stap is weigeren te voldoen, met alle middelen nodig.

 

Zerohedge

14 REACTIES

 1. Het hele technocratische verhaal op wereldniveau is niets anders dan een centrale planning oplossing. Centrale planningen falen keer op keer. Bovendien is het een centrale planning op deelgebieden zonder coordinatie en conflictresolutie mechanisme. Wat te doen als er wef doelen onderling in conflict geraken? Hoe los je dat op?

 2. Ze denken dat centrale planning wel kan als je gebruik kunt maken van big data, waaronder biometrische gegevens. In het geval van Harari, zijn biometrische gegevens hebben al doorgestuurd dat hij homoseksueel is voordat hij daar zelf van overtuigd is. Op een vergelijkbare manier weet het algoritme al wat jouw voorkeur is in een bepaalde situatie, voordat je dat zelf weet. Althans, dat is de aanname. Als je maar genoeg data hebt en het vermogen die data kundig te analyseren, kun je menselijk gedrag voorspellen en mogelijk beïnvloeden omdat de mens eveneens een algoritme is wat je kunt hacken. De vraag die onbeantwoord blijft is: wat is bewustzijn? Niemand die het weet.

  • Wat ik vergeet te zeggen. Als je alle keuzes van alle mensen kent, zijn er geen markten meer nodig en kun je gaan centraalplannen. Lijkt mij voorlopig nog wel toekomstmuziek.

   • Dat werkt alleen als het universum deterministisch is en niet chaotisch. Dus als iedere gebeurtenis een oorzaak heeft vanaf de Big Bang. De quantum fysica laat echter zien, dat elementaire deeltjes tegelijkertijd twee verschillende toestanden kunnen hebben. Ook het onzekerheidsprincipe van Heisenberg wijst hier op. Zodra je iets waarneemt, verandert die waarneming het object. Je kan dus nooit de feitelijke toestand kennen.

    Wijlen Prof Hawking vermoedde, dat door die quantum fysische onzekerheid er schijnbaar uit het niets micro zwarte gaten kunnen ontstaan, waarin materie verdwijnt. De deterministische keten van deeltjes die andere deeltjes beïnvloeden wordt dan onderbroken.

    Het is aannemelijk, dat ook op macroschaal de chaos overheerst. Centrale planning op basis van Big Data gaat dan nooit werken.

    Het AI algoritme kan nog zo goed zijn, het werkt op basis van statistiek. Uitkomsten voor grote groepen zijn dan mss redelijk betrouwbaar, maar bij individuele beslissingen zit het er altijd 50% naast (de individuele burger doet iets wel of niet). Dus hoe individueler mensen zich gaan gedragen, hoe slechter centrale planning werkt.

 3. In feite is vrijwel alles wat wij doen voorspelbaar en controleerbaar. Mensen moeten werken, naar school of zijn werkloos. Meer smaken zijn er niet. Dus de meeste mensen moeten van A naar B. Het is na te gaan of je dat met OV doet of met eigen vervoer. Men weet hoeveel je verdient. Men weet of je spaart. Men weet wat je bezit. Dankzij je pinbetalingen weet men waar je je boodschappen doet en waarschijnlijk ook wat je eet en drinkt. Men weet wat je op internet doet en dankzij je mobiele telefoon weet men ook met wie je contact hebt. Men weet waar je op vakantie gaat. Je huisarts noteert al je ziektes, gebreken en je medicijnverbruik. Zorgverleners registreren je overigens op je BSN-nummer. Je tandarts kan je chippen terwijl hij je kies vult. En waarschijnlijk zit overal (ID, bankpas e.d.) al een chip in zodat men je dagelijks kan volgen mocht er een camera uitvallen. Ik denk dat men al die data aan elkaar gaat koppelen en eigenlijk denk ik dat ze dat al hebben gedaan en ons reeds tot in details hebben geanalyseerd en ons in categorieën hebben geplaatst. Deze psychopaten weten al wie zwak is, wie chanteerbaar is, wie een medicijnverslaving heeft enz.

  • Die controle mogelijkheid en regulering bestond al onder Stasi bewind in de voormalige DDR. Toch liep ook daar de centrale planning spaak. De economie was niet zo’n complete ramp als in de SU of Cuba, maar haalde het niet bij de westerse economieën.
   ____________

   Das Leben der Anderen (2008)
   https://youtu.be/J3DsLPq884M

   • “Die controle mogelijkheid en regulering bestond al onder Stasi bewind in de voormalige DDR.”

    “Inbreuken op je privacy zijn heel normaal bij iedere grote overheid. De techniek maakt steeds meer mogelijk, maar het principe verandert niet.”

    Ja Peter, maar op onze staatstelevisie werd dat wel allemaal veroordeeld. Dat is het verschil. Wij waren beter dan Rusland, China en de DDR. En nu zegt onze staatstelevisie ‘oh ja, haha, ja dat doen wij ook. Maar wij zijn valser dan Rusland, China en de DDR. Dat waren we vergeten om aan jullie te zeggen.’

 4. Zeer goed artikel. De auteur wijst er in het slot op dat de globalisten nergens zijn wanneer we ons minder op “de technologie” richten. En dat kan. Je kunt zelfs teruggaan naar een analoog leven. Een mechanische klok werkt even goed als een digitale klok, je moet hem alleen af en toe opwinden. Een leven zonder TV is nog steeds heel goed, in sommige opzichten beter dan een leven met TV.
  Maar het gaat er niet om technologie uit ons leven te weren, het gaat erom de besturing van ons eigen leven in eigen hand te houden. Om keuzevrijheid te hebben en uit te bouwen, om “opties” te hebben. Je hoeft in de boekwinkel niet het boek te kopen waarmee de winkeleigenaar de meeste winst maakt. Je hoeft niet naar Maarten van Rossum te kijken omdat-ie altijd als eerste keus bij YouTube komt.
  Iemand die vrij van externe besturing wil blijven zal allereerst een goede basis moeten zoeken om zichzelf te besturen. En die basis heeft een culturele component. Daarom zijn de WEF-mensen erop uit een “nieuwe” cultuur te bouwen.

  Daartegenover kunnen we – elk voor zich – (ik zou me schamen om te zeggen dat “we” dat collectief zouden moeten doen) de vrijheidscultuur bouwen. Het besef vergroten, dat mensen altijd keuzes kunnen maken en dat juist daardoor de rijke pluriformiteit ontstaat die mensen kenmerkt.

  Laat het WEF lekker hun eigen utopie opbouwen. Maar zodra ze dwingen, ben ik met ze in conflict. Niet met mij. Alternatieven genoeg.

Comments are closed.