Mijn goede Vlaamse vriend Erwin Vanmol is een begenadigd cartoonist én prijswinnend bierbrouwer. Hij is zo’n beetje de enige libertariër met een groot podium. Afgelopen zondag was hij uitgenodigd als gastspreker voor de nieuwjaarsreceptie voor de N-VA, een “fatsoenlijk alternatief op rechts”, vergelijkbaar met JA21. Hier volgt zijn speech.

Beste aanwezigen,

Mag ik vooreerst zeggen dat het een eer is om te mogen spreken voor zulk een uitgelezen gezelschap. De speech op nieuwjaarsrecepties wordt traditioneel gegeven door verstandige, erudiete personen die ook nog eens over de gave van het woord beschikken. Ik ben derhalve trots u mee te delen dat aan deze mooie traditie heden een eind komt.

Zoals menige selfie genomen door een kleuter, was ook 2022 bewogen. De corona-pandemie overschreed wereldwijd 300 miljoen slachtoffers. Alsof het nog niet genoeg was maakten we ook kennis met de apenpokken. De Russen brachten de oorlog naar het Europese continent en de derde wereldoorlog naderbij, door hun ongewenst bezoek aan Oekraine. Onze nationale knielbrigade ging sjotten in de religieuze dictatuur genaamd Qatar, met in hun kielzog een stampede aan socialisten die alles mee-roofden wat niet drie meter diep in de grond verankerd zat. De Queen vertrok naar de good heavens, gevolgd door panzerpaus Benedictus.

Verder passeerden ook nog enkele natuurrampen de revue. Zo hadden we de bosbranden, de overstromingen in Frankrijk en natuurlijk de aardebeving in Afghanistan waarbij 1500 mensen het leven lieten en 2500 gewond geraakten.

Maar dit zijn uiteraard slechts futiliteiten in het licht van de ware problemen die wij het hoofd dienen te bieden. De vraag of witte verf racistisch is bijvoorbeeld.

Ik maak geen grap, ik zou niet durven. In Noorwegen zijn academici met het project ‘NorWhite’ aan het onderzoeken of de uitvinding van synthetische witte verf de wereld witter gemaakt heeft. Want witheid is – en ik citeer de onderzoekers “een van de belangrijkste maatschappelijke en politieke zorgen van vandaag”.

Wat dichter bij huis was het dan weer hommeles om de Brusselse stripmuren. Brussel dat op zich al een uit treurnis opgetrokken dystopie is, had toch nog een lichtpuntje namelijk de stripmuren. Dat was buiten de waard gerekend. De waard in dit geval was een bende zure pruimen Noms Peut-Être genaamd. Die vonden het niet kunnen dat Fanny Kiekeboe zomaar semi-wulps stond te dansen voor het blote oog van de argeloze voorbijganger.

Ik herinner me vaag dat ik als 11-jarige pre-puber een lichte tinteling voelde wanneer ik de opbolling in het bloesje van Fanny Kiekeboe aanschouwde maar als volwassen persoon moet men toch al veel vleselijk vermaak ontbeerd hebben om opgewonden te geraken van wat lijnen en een kleurvlak. Laat staan dat je er de totale onderwerping van het fraaiere geslacht in ziet.

Het fenomeen dat ik hier beschrijf is u natuurlijk niet onbekend. Het betreft hier de vreselijke woke ideologie. Een ideologie die trouwens volgens woke-links niet bestaat en slechts een uitvinding van rechts is.

Dat doet mij besluiten dat woke zijn hetzelfde is als uit je bek stinken. Iedereen merkt het, iedereen heeft er last van behalve de stinkbek zelf.

Waarom heb ik het hier over woke? Omdat woke de Nemesis is van alles wat vrij, vrolijk en plezant is. En daar loop ik als cartoonist en bierbrouwer natuurlijk enorm in het vizier. Er mag sowieso al niet gelachen worden laat staan dat men ook nog eens bepaalde axioma’s onderuit zou halen. Dat men de thermostaat van de planeet kan bedienen door het heffen van belastingen bijvoorbeeld of dat Vlamingen over een uniek racisme-gen beschikken.

Woke heeft sowieso een problematische verhouding met de realiteit. Een typisch kenmerk van totalitaire ideologieën. Zolang de mensheid bestaat, bestaat de consensus dat bezitters van een klokkenspel tot de mannen gerekend worden en zij met een portemoneetje tot de vrouwelijke kunne.

Niet zo in de werkelijk waanzinnige wereld van woke. Daar is men wat men zich voélt, niet wat men is. Ongeacht het instrument waarmee men zijn kleine boodschap doet.

Dit leidt tot absurde toestanden waarbij serieverkrachters in vrouwengevangenissen belanden omdat ze voortaan als mademoiselle Viole wensen aangesproken te worden.

Of waarbij men 11-jarigen op weg naar transitie wil helpen omdat ze meisje of jongen willen worden. Dat 11-jarigen in een Jommekesboek leven en dat men diens wensen bij voorkeur niet al te gewillig inwilligt, is iets dat voor elke rationele volwassene een evidentie zou moeten zijn.

Ik wou als 11-jarige piraat worden. Ik ben nog altijd blij dat mijn ouders dat niet ernstig namen en mijn been niet onder de knie amputeerden om plaats te maken voor een houten been.

In de woke-beweging neemt ‘cancelen’ een centrale plaats in. Cancelen is afgeleid van het Latijnse ‘cancellare’ wat op zijn beurt afgeleid is van ‘cancelli’ wat gekruiste strepen betekent. Meteen doemt het beeld op van censuur in zijn zuiverste vorm. Het wegstrepen van alles wat niet past. Het wordt niet bestreden. Neen het wordt uitgevlakt. Dat is een groot verschil. Het vermeende kwaad wordt niet met rationele argumenten bestreden. Het ongewenste wordt gewoon verwijderd. Onbestaande gemaakt.

Dat gaat zowel over beelden, koning-ondernemer Leopold 2 bijvoorbeeld is een gedroomd doelwit. Maar ook personen en zeker diegene die min of meer publieke functies bekleden, dienen over de spreekwoordelijke eieren te lopen.

Herinner u nog de onfortuinlijke Eddy Demarez. Hoezeer is die man door het stof moeten kruipen omdat hij zich OFFSCREEN ietwat boertig uitliet over de Belgian Cats en hun hang naar de sapphische liefde.

Eddy vertelde niets wat ook niet aan zowat iedere Vlaamse toog te horen valt, maar Eddy had het ongeluk dat zijn microfoon nog open stond en alles zomaar de ether in ging.

Als een boze veelkoppige godheid daalden verzameld links, woke, feminazi’s en de immer laffe pers op de verbouwereerde Eddy neer, die zo hard door het stof moest dat hij er stoflong aan overhield. Het ging zelfs zo ver dat hij van het grootste ruggengraatloze weekdier ter wereld, de VRT, heropgevoed moest worden. Echt waar, hij moest een her-opvoedings-traject doorlopen voor hij weer tot het heir der fatsoenlijken kon toetreden. De Noord-Koreanen floten bewonderend.

Of de prof en de assistent van de universiteit van Antwerpen die de euvele moed hadden in een vertrouwelijk gesprek, dus niet openbaar, te beweren dat Marokkanen soms, allez ja, je weet wel, ’t is niet erg he, awel ja, dat die soms met een zwaar accent spreken.

U denkt dat dit een evidentie is die iedereen met oren aan het hoofd uit eerste hand kan bevestigen. Zo niet voor de top van de UA. Beiden werden door rector Herman, sorry dat ik u geen hand geef want ik lig plat op de buik, Van Goethem geschorst. Kifkif zag hier een bewijs van structureel racisme in dat onderwijskansen van studenten met een migratieachtergrond bedreigt. ‘De psychologische impact hiervan is enorm en bedreigt een grote groep van studenten’.

Astemblieft de gazet!

Ik stel voor dat de docenten voor alle veiligheid voortaan met een Marokkaans accent lesgeven. ‘Wollah drarrie, naar je eigen blad kijke en niet van die meisje afsjrijve!

Maar hoe zit het nu met woke. Is het doorgeschoten politieke correctheid die zorgt voor amusant absurdistisch theater of is het wel degelijke een bedreiging?

Ik weet niet of jullie bekend zijn met de figuur van Yuri Bezmenov? Yuri Bezmenov was een geheim agent van de KGB die in 1970 overliep naar het Westen. Yuri was doorheen de jaren 70 een veelgevraagd figuur in talkshows waar hij de tactieken uit de doeken deed die de USSR, meer bepaald de KGB tegen het westen gebruikte.

De domste manier om een staat klein te krijgen is volgens Bezmenov en dus de KGB, oorlog voeren. Het is slordig, vuil en kost fortuinen. Beter is het om de tegenstander zichzelf te laten vernietigen door middel van ideologische subversie. Die begint met een proces van demoralisatie. Volgens Bezmenov een onomkeerbaar proces over een tijdspanne van 20 jaar. Een proces dat bij ons begonnen zou zijn met de ‘nuttige idioten’ van mei 68.

Laten we zijn stappen van demoralisatie eens leggen naast de wensen van woke.

 • Maak religie kapot en vervang het door entertainment. Religie is verdwenen en ongeveer alles is entertainment. Of zoals Nirvana zong: Here we are now entertain us.
 • Maak onderwijs kapot door het relatief te maken. Discrediteer de harde wetenschappen zoals wiskunde en natuurkunde, creëer nepopleidingen. Denk maar aan al die foprichtingen tegenwoordig. In Amerika is er zelfs een universitaire richting Beyonceologie.
 • Wiskunde is een uiting van witte suprematie en derhalve racistisch. Wiskunde dient vervangen te worden door woke wiskunde, de etnomathematica. Bij de etnomathematica verschilt de uitkomst naargelang de groep waar je toe behoort. Zo kan 2+2 vier zijn maar even goed vijf als dat zo aanvoelt in uw groep.

Ik vind dit niet uit hè! Stel u voor dat de leraar zegt ‘Jamaar Asjantieken, 2+2 is geen 5 hè!’ Jamaar, meneer mijn vijf identificeert zich als een vier. Dan is de kous af!

Denk ook aan het recente nieuws dat men geen punten meer wil geven omdat de leerlingen daar stress van krijgen. Ondertussen dendert de kwaliteit van ons onderwijs met een rotvaart naar beneden.

Er is trouwens een makkelijke truc om te weten of iets een wetenschap is of niet. Wanneer er wetenschappen achter staat, dan is het dat niet. Menswetenschappen, muziekwetenschappen, Eddy Wally wetenschappen. ‘Ons Cindy-ken zit in haar eerste jaar cherie’.

 • Monopoliseer de media. Dat lukt aardig. Het lijkt er wel op dat er maar één krant meer bestaat waar men gewoon per regio een andere titel op plakt. Denk maar aan het flutbericht dat kinderen astma krijgen van koken met gas. Dat stond mondiaal tegelijkertijd in alle kranten alhoewel het praat was van de zuiverste priet.
 • Perverteer cultuur door van abjecte figuren rolmodellen te maken. Denk maar aan de adoratie voor gender diffuse bleitsmoelen, openlijk criminele rappers of opgepompte zangeressen wiens teksten lezen als gynaecologische verslagen.
 • Maak justitie zwak en onbetrouwbaar. In België gaat dat quick tegenwoordig.
 • Politiek: Vervang democratie door particratie.
 • Maak het instituut van het gezin kapot. Moeders mogen geen moeders meer genoemd worden net als vaders geen vaders meer genoemd mogen worden. Promoot zoveel mogelijk alternatieve gezinsvormen. Heteronormativiteit is een misdaad, polyamorie een zegen.
 • Onteigen de boeren en promoot verstedelijking. Herinner u de Vlaamse bouwmeester. Boeren worden van hun gronden verjaagd door het EU spreadsheetprobleem van de stikstof. Stikstof die ze met veel kosten van hun erf moeten verwijderen om daarna duur aan te kopen onder de vorm van kunstmest.
 • Centraliseer de economie. Cash moet er uit. De central bank digital currency, ofte de digitale euro staat reeds te trappelen.

De lijst is niet volledig maar zoals u ziet is die demoralisatie al aardig opgeschoten.

Zeg ik hiermee dat woke een virus is dat in onze samenlevingen geplant is door de sovjets? Niet dat ik weet maar het is een feit dat woke dezelfde wapens gebruikt om onze structuren te slopen.

Het grootste kanon waarmee woke schiet, is de intersectionaliteit. Voor wie het niet kent, intersectionaliteit is een soort van puntensysteem waarmee men slachtofferpunten kan scoren.

Bijvoorbeeld: Men is als zwarte een slachtoffer, men is als vrouw een slachtoffer, men is als persoon met een beperking een slachtoffer en als transpersoon is men al helemaal een slachtoffer! Dat is niks nieuws.

Maar wanneer al die lijnen kruisen dan wordt het pas interessant. Dan stapelen al die slachtofferpunten zich op. Op die manier wint de zwarte transseksuele vrouw met één been de jackpot in de slachtofferschapsloterij!

En waar is dat intersectionele kanon op gericht? Op de witte man.

De witte man is altijd en overal schuldig aan alles. Dat komt door zijn witheid. Bij woke is kleur niet zomaar een kleur. Neen, kleur heeft een morele component. Net zoals ‘witten’ overal en onvermijdelijk racist zijn, is het voor zwarten onmogelijk racist te zijn.

Dat komt omdat witheid geen kleur is maar een heel systeem van vermeende onderdrukking. Met aan de ene kant de eeuwige schuldige en aan de andere kant de eeuwige slachtoffers, verenigd onder de regenboogvlag.

De regenboogvlag die ooit begonnen is als prachtig symbool dat alle soorten mensen verenigt, is nu veranderd in een symbool dat alle soorten mensen verenigt tegen één soort mens. De bleekscheet.

Betekent dit nu dat woke een gevaar is? Het zit tenslotte diep in al onze universiteiten.

Maar universiteiten zijn altijd al vergaarbakken geweest van rare ideologieën. In de jaren zestig en zeventig was je een idioot als je als student geen maoïst, troskist of leninist was.

Ik ben van mening dat woke op zichzelf geen gevaar vormt. Daarvoor is het te absurd en zijn aanhangers zijn ook al niet het type ‘Wagnergroep’. Met teensletsen stamp je geen deuren in. Het gevaar zit hem in de bereidwilligheid om in de psychose mee te gaan.

Door onze ruggengraatloze pers bijvoorbeeld.

Neem nu die idiotie met voornaamwoorden. Die wordt meteen overgenomen. Deels uit ontembare deugdwang, deels uit vrees om nog maar de kleinste splintergroep voor het hoofd te stoten.

Zo vinden dwazigheden ingang en raken ze na verloop van tijd genormaliseerd. Nog even en je krijgt bij de aankoop van een museumpas een tubetje superlijm cadeau. Misschien wordt het ooit nog een studierichting. Plaktivist! Of klimaatkleefwetenschapper. “En hoe is het nog met de Pieter-Marieke op ’t school? Och ja hij/zij/hun studeert zenne, maar ’t blijft niet hangen.“

Daarom ben ik ook blij met het initiatief van enkele academici om een meldpunt voor woke-incidenten te lanceren. Het is goed dat slachtoffers van de woke wegstreepcultuur een punt hebben waar ze ruggensteun kunnen krijgen.

Want wat de ‘elite’ ook uitvreet, één ding is zeker Jan met de pet ( hij/hem ) en Marie met de baleage ( zij/haar) lusten van dit alles niet de minste pap.

Netflix kan het een goed idee vinden om Sneeuwwitje te laten vertolken door een bosjesmannenvrouwtje en de zeven dwergen door de Harlem Globetrotters, er zal geen kat naar kijken. Go woke go broke, telken male opnieuw.

Dat is misschien nog de grootste troost. Dat woke uiteindelijk zal verdwijnen omdat het slecht is voor de commercie. Uiteindelijk tellen toch alleen de centen.

En zo kom ik bij het slot van mijn verhaal. Wat betekent woke voor mij als cartoonist persoonlijk. Ik zal eerlijk zijn. Woke is bij mij goed voor de commercie! Jawel! Het is een gedroomd onderwerp. Het is sowieso al krankjorum en je hebt al op voorhand de lachers op de hand.

Of ik dan geen schrik heb van de cancelcultuur. Niet in het minst.

Woke is een wolk. Het is niets. Het is logica zo ver doorgetrokken dat die totaal onlogisch wordt. Woke is ondergangsporno. Het is nihilisme verpakt als deugzaamheid. ‘It’s fascism pretending to be manners‘ zei de Amerikaans komiek George Carlin al een decennium geleden. Woke bestrijdt racisme door racisme en seksisme door seksisme. Woke is een hondsdolle regenboogpoedel die eindeloos blaft naar zijn eigen spiegelbeeld.

Woke is tegen religie maar is zelf de dominantste religie.

Maar zoals geweten heeft religie enkel impact op zijn gelovigen. Als je niet meedoet met de woke heeft woke ook geen macht over u. Zo simpel is het. De grootste slachtoffers van de deugcultuur zijn diegenen die zelf het hardst willen deugen. En dat stelt mij al vrij want ik deug voor geen meter.

Had Eddy Demarez ‘et alors’ gezegd, ‘kus mijn kloten, ik ga worsten draaien in de beenhouwerij van mijn broer’. Een mensonterende vertoning was hem bespaard gebleven. Maar neen Eddy wou deugen. Eddy wou een goede mens zijn. Eddy was chan-teer-baar. Eddy moest door het stof.

Daarom stel ik voor dat het ons niet langer te aantrekken of we deugen of niet. Of we aan de goede kant van eender welke geschiedenis staan. We hoeven niet te deugen om te deugen. De meeste mensen deugen sowieso volgens de linkse auteur Rutger Bregman. En als links het zelf zegt wie ben ik dan om dat tegen te spreken?

De mens is uit zichzelf geboren met een moraal.
Het is een wezen dat uit zichzelf het goede ziet.
En de leukste exemplaren,
zijn ook nog eens deugeniet.

Voilà en dat rijmt nog ook.

Ik dank u.

 

9 REACTIES

 1. Ik zie de woke ideologie vooral iets van de Overheid. Woke ideologie zonder instemming en medewerking van de overheid is gedoemd te mislukken.
  Ik denk dat woke gebruikt wordt, om idiote beleidsvoorstellen en een maakbare wereld er door heen te drukken. Iedereen is bezig met elkaar, en niemand let op wat de regering doet.
  Voor het bedrijfsleven is het een verdienmodel, een pr model, maar zij staan er niet achter.
  Voor de media is het vooral subsidie inkomst, je krijgt geld als je woke promoot.
  Op youtube kun je de video van Yuri Bezmenov nog steeds zien. Het is communisme verpakt in leninisme en stalinisme. Anderzijds is het een collectieve ideologie. En dat betekent dat de groep bepalend is voor de verantwoordelijkheid en belangen. Het individu is daaraan ondergeschikt.
  Op het moment dat collectieve ideeën en politiek zijn intrede doet in een land, start de ondergang. Woke is een gevolg ervan. Het is bijna onmogelijk om van de collectieve waanideeën af te komen. Dit komt omdat belangrijke instituten volgens de collectieve ideologie wordt geleid en gestuurd. Wat valt onder collectieve systemen: democratie, sociaal democratie, fascisme, nazisme, communisme, socialisme etc. Het individu wordt duidelijk gemaakt dat het algemeen belang en algemeen verantwoordelijkheid belangrijker zijn dan de mens. Hoe meer macht voor het systeem, hoe minder macht voor het individu.

  • Een collectiviteit kan slechts bestaan bij de gratie van minimaal twee individuen. De collectiviteit bestaat niet en kan niet bestaan zonder individuen. Gelegenheidsgroepen bestaan wel. En die vallen uit elkaar zodra individuele belangen conflicteren.
   De economie wordt gezien als een “zero sum game”. Zodat je kan zeggen dat wat de een meer krijgt dan de ander dat ten koste gaat van die ander en dat nivelleren aldus rechtvaardig is. Maar het aardige is nu juist dat de economie geen zero sum game is.
   Het bruto nationaal product staat niet van te voren vast. Het is de som van al hetgeen geproduceerd is. Het werkt zoals in een klas. Als Karel een 8 haalt, zijn er niet slechts nog twee punten te halen voor Piet. Ook Piet kan een 8 halen of zelfs een 10. Veel mensen worden gevangen gehouden door valse beelden.

  • “Het is communisme verpakt in leninisme en stalinisme.”

   Het is collectiviteit van het volk, collectieve dwang, in combinatie met een grote allesbeheersende overheid. Dus: democratie, communisme of socialisme, dat zijn allemaal volksdictaturen met een grote overheid. Democratisch collectivisme, of communistisch/socialistisch collectivisme. Het volks-collectivisme is de gemene deler, daarom lijken het communisme/socialisme en democratie/sociaal-democratie op de lange duur ook zo op elkaar.
   Communisme begint ook met de dictatuur van een arbeidersproletariaat, zo is de democratie ook begonnen, daarna gaat men over op andere vormen van slachtofferschap en meer egalitarisme, in beide systemen.
   Daarom is het kapitalisme/vrije markt model van de westerse democratieën ook altijd maar half vrij geweest, in de westerse democratieën hebben de machthebbers/demagogen en het arbeidersproletariaat het model als melkkoe gebruikt, en die melkkoe wil men nog meer onder controle hebben, nu die een flinke mate van welvaart heeft geproduceerd.

  • Zo zie je momenteel in Nederland en de VS onder Biden, dat men het kapitalisme steeds meer inkapselt en onder controle brengt. Enerzijds gaat dat door het corrumperen van het kapitalisme, dus kapitalisme in bed met de overheid (cryonisme e.d.), en anderzijds door ‘public-private partnership’ en social responsibility af te dwingen, naast protectionisme. De door het volk aangestelde machthebbers en het volk wil dus verder het kapitalisme en de vrije markt inbinden, die melkkoe nog meer voor zichzelf melken.
   Helaas doen zelfs kapitalistische investeerders daaraan mee, het lijkt erop dat de winnaars met de buit willen gaan rennen, en het onder zichzelf verdelen. Dat men ziet dat men niet tegen die machtige statisten monsters op kan, en dan maar partij kiest voor overheden.

 2. Hear , hear. Die Belgen zijn toch vaak ware taalvirtuozen. Of is dat racistisch? Zo ja, dan identificeer ik me als Hottentot. Of is dat tegenwoordig offensive? Kan ik me identificeren als de winnaar van de Woke olympics, dan zit ik altijd goed me dunkt.

  Ik keek gisteren de firm ” Emancipation ” ,geen aanrader. Beetje ‘ 12 years a slave ‘ maar slechter. Je zou zeggen dat we het nu wel weten. Blanke slave owner , red neck, pure evil. Lincoln goed. Waarom niet eens een film over Afrikanen die collega afrikanen vingen en verkochten aan Arabieren? Over de Arabieren die ook heel woke waren met hun transgender ideologie en door de eunuchificatie van hun slaven er voor zorgden dat a) de helft doodbloedde/overleed aan infecties. b) er nu niemand is in die landen om herstelbetalingen te claimen uit naam van hun voorouders.

  Maar ik dwaal af, het punt was de ongebruikelijke ondertiteling. Die duidde de spelers in de film als ” other enslaved person ” ipv ” slave” en de vrouw van de hoofdpersoon was ” partner of Peter” . Niet ” wife” of “Dodienne”. De collega slave hunters waren ” Sidekick 1 en 2″, dat is nogal beledigend, maar dat mag natuurlijk wel. Er zaten nog wat meer rare fratsen in maar die kan ik me niet meer herinneren. Om zo’n film uit te zitten moet je jezelf een tijdelijke lobotomie zuipen , anders is de woke stench niet te harden.

  • Alleszins minder plat en direct, die Belgen, maar kijk uit: ‘fatsoenlijk alternatief op rechts’, fatsoenlijk dat betekent ook een keurslijf van burgerlijke kleinzieligheid. Een soort van spruitjes en bloemkool moeten eten, uw straatje regelmatig schoonvegen, uw heg netjes en op tijd in blokmodel, en uw gras strak gemaaid, dat soort geneuzel. Als een libertarier het woord fatsoenlijk ziet, als dan de haren niet te berge rijzen van dat ‘collectief keurslijf der kleingeestigheid’ implicerende woord, dan is die persoon geen libertarier.

Comments are closed.