Vrijspreker: U denkt dat veel discussies doodlopen omdat de verkeerde aannames gedaan worden over de opponent. Hoe zit dat?

Opperdienaar: Het valt terug te voeren op de uitspraak van Sinclair Upton: “Het is moeilijk om iemand iets te laten begrijpen als zijn salaris afhankelijk is van zijn onbegrip”. Het werkt echter ook andersom via projectie. Als jij denkt dat de ander je wil overtuigen omdat zijn salaris er van afhangt, dan ben je geneigd hem niet te geloven. Dit moet je ook wat breder zien dan ‘salaris’.

 

Ik zou dit nog wat breder trekken. Rationele mensen denken vaak dat als ze hun opponenten met tegenstrijdigheden in hun denken confronteren, dat deze dan van gedachten veranderen. Omdat de realiteit consistent is (natuurwetten) zijn de mensen geneigd om inconsistente ideeën over de realiteit te verwerpen.

Vrijspreker: Ja, waarom werkt dit niet?

Opperdienaar: Als je bijvoorbeeld tegen een linksmens zegt: “Toen Trump won, noemden jullie het een gestolen verkiezing en nu Biden won, is iedereen die het een gestolen verkiezing noemt een ‘gelover in de grote leugen’ ” Dat komt echter niet door inconsistenties in denken. De consistente regel is namelijk:”Alles wat mijn team doet is onaantastbaar, nobel en goed en alles wat het andere team doet is leugenachtig en slecht. Ook als dat iets is wat mijn team vorige week nog deed.”

Zo denken ze ook waarschijnlijk dat als jij een dystopisch financieel armageddon voorspelt, dat je daar zin in hebt of dat je daar belang bij hebt.

Zij denken dat je hun plan voor gelijkheid weigert, omdat je voor ongelijkheid bent, niet omdat het maken van een centraal plan al ongelijkheid betekent en meer ongelijkheid zal opleveren.

Zij denken dat als je een probleem hebt met critical race theorie, dat dit is omdat je heimelijk een racist bent, niet omdat je constateert dat het aannemen van mensen op basis van ras of geslacht racistisch en seksistisch is.

Zij denken dat je van kapitalisme houdt, omdat je hebberig bent en van ongelijkheid houdt, niet omdat je van vrijwilligheid houdt en welvaart en constateert dat communisten graaiers zijn die van ongelijkheid houden.

Zij denken dat je tegen vaccinatieverplichting bent omdat je graag wilt dat omaatjes dood gaan en we eeuwig in lockdown willen zitten, niet omdat je denkt dat er wel eens veel mensen onnodig dood zouden kunnen gaan met vaccinatieverplichtingen.

Vrijspreker: Vandaar dat het onmogelijk lijkt om ze te overtuigen?

Opperdienaar: En vandaar ook dat het lijkt alsof conservatieven eigenlijk gewoon progressieven zijn die zich aan de snelheidslimit houden, zoals Michael Malice opmerkte. Om aan te tonen dat ze niet racistisch zijn, niet hebberig, niet seksistisch, geen omaatjes dood willen, etc. hobbelen ze achter de progressieven aan. Ze nemen hun ideeën over 10 jaar later. Niet alleen hun ideeën, zo volgen ook het opgelegde taalgebruik door progressieven. De eerste tekenen van ommekeer zal wel zijn als geuzennamen gebruikt en geaccepteerd gaan worden. Dat een ander team het voortouw neemt in de taaloorlog.

 

18 REACTIES

 1. Niet alleen foute aannames kunnen tot grote missers leiden. Een aanname alleen al is genoeg. En hoe weet je welke aanname iemand doet of heeft gedaan?

  • Foto ter illustratie om foute aannames in discussies te voorkomen.

   • Misschien zijn dat ook de mensen die heel vroeg in de morgen je voordeur eruit rammen, en zeggen dat ze van de politie zijn.

 2. De laatste paragraaf van het artikel, laat duidelijk zien, dat Links, Midden en Rechts vroeg of laat hetzelfde gaan doen of hetzelfde gaan worden.
  Ik ben nog steeds van mening, dat het niets uitmaakt, op welke partij je stemt. Ik heb nog nooit bemerkt dat wetgeving wordt afgeschaft, als oppositie aan de macht komt. Wie ook aan de macht komt, de bestaande wetgeving, blijft bestaan of wordt uitgebreid.

  • Het statisme, het geloof in interventie van de overheid, is een eeuw lang met de paplepel ingegoten. Veel mensen weet niet beter, het is een kerk met gelovigen. Daarbij heeft een eeuw statisme een situatie opgeleverd dat er een heel labyrint van interesses omheen is gebouwd, een parasiterende industrie. Statisme is als een tumor, het tast heel de samenleving aan, verspreid zich over heel het lichaam, als het links chirurgisch wordt verwijderd, dan groeit het rechts twee keer zo snel aan. Het zou bijkans de tussenkomst van een verlichte despoot vereisen om grondig korte metten ermee te maken, een vakkundige chirurg.

 3. Discussies met statisten lopen dood omdat men je het labyrint van hun geloof trekt. Als je met een statist (95 procent van de bevolking) discussieert moet je vooraleerst altijd op de hoede zijn dat je niet in hun groteske web van geloofsbelijdenissen (‘argumenten’) wordt getrokken, je moet neutraliseren. Dat neutraliseren helpt natuurlijk niet, want gelovers willen geloven, en statisten willen intervenieren, zij geloven in hun interventies, de argumenten waarom die interventies nodig zijn, wat die interventies teweegbrengen, en dat zij weten wat die interventies voor effect hebben op de samenleving. Statisten moet je eigenlijk als gelovigen bestuderen, als theologen, een theologie waar je zelf niet in geloofd. Het heeft voor een libertair net zo weinig zin om met een statist te discussiëren, als het voor een atheist zin heeft om met een theoloog te discussiëren. In zoverre het zin heeft, dan is het alleen door erboven of erbuiten te gaan staan.
  Sinds democratie gekenmerkt wordt door een maniakale obsessie met politiek, en in werkelijkheid nooit vrijheid betekent, moet je ook op je hoede zijn voor discussies met democraten, zij maken het hele leven politiek. De wereld van de statist-democraat is als een tuin met woekerende planten, en woekerende slingerplanten overal, men kan er beter uit blijven, anders raakt men er onherroepelijk in verstrikt.

  • Wat de karikatuur van het kapitalisme betreft, dat door statisten wordt geschetst, geen kruid is tegen zulke onwetendheid bestand, hoogstens zou je ze een boek in de hand kunnen drukken. Zoals bijvoorbeeld het boek ‘Superabundance: The Story of Population Growth, Innovation, and Human Flourishing on an Infinitely Bountiful Planet’, of werken waar vrije marktdenkers korte metten maken met die karikatuur. Of dat helpt, of dat men toch star vol blijft houden, democratie en statisme zijn nu eenmaal kerken met gelovigen. En daarbij zijn overigens veel libertairen en vrije markt denkers ook lid van de kerk van de democratie. Er valt dus nog heel wat aan blind geloof op te ruimen.

  • Johannes, (non)interventionisme is een centraal thema binnen het libertarisme, omdat er altijd een mogelijkheid moet zijn om te voorkomen, dat mensen anderen, of zichzelf als zij wilsonbekwaam zijn, schade toebrengen of met schade dreigen.

   Denk daarbij aan meerderjarigheid (age of consent) van kinderen, interventie begeleiding (intervention counseling) bij verslaafden of in geval van huiselijk geweld, medische interventies bij geestelijk gestoorden, demente bejaarden, terminale of coma-patienten, interventies bij orgaanhandel, staatsinterventie in de economie of in het buitenland, bij de proliferatie van kernwapens, en interventie bij mensenhandel.

   • De vraag is altijd bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor een bepaalde actie. Als je de ouder van een klein kind bent dan ben je er verantwoordelijk voor, dat het kind niets ernstig overkomt. Je mag het dan tegen diens wil terugtrekken als het een hete kachel wil aanraken. Bij een volwassene die geheel wilsbekwaam is, mag je dit echter niet. Je bent namelijk niet verantwoordelijk voor die ander.

    En als je buurman een zware bom in zijn schuurtje in elkaar knutselt, of een andere risicovolle actie onderneemt die bedreigend voor jou en anderen is, mag je dan daarop ingrijpen? Mag de overheid dat?

  • buurman die een bom in de kelder bouwt …. dat was de allereerste vraag die ik aan Walter Block stelde.
   ik denk dat verzekeringen wel eisen stellen dat je geen gevaarlijke dingen doet. Dan wordt de vraag “kan je in een vrije samenleving zonder verzekering uit de voeten?” ik denk ls je arm bent of afgelegen woont wel, maar dan is die bom ook geen probleem.
   maar dit zijn meestal detailproblemen die alleen door libertariers onderling besproken worden.

   • Als dat zo is en de rest van de samenleving het interventionisme blijkbaar als een non-issue beschouwt, dan zouden libertariërs er goed aan doen hier breder de aandacht op te vestigen.

    De overheidsinterventies in de vrije markt zijn rampzalig voor de goede werking. Door socialisme en kapitalisme te willen combineren krijg je het slechtste van twee werelden. Het grote publiek ondervindt in toenemende mate de problemen hiervan (oa onoplosbare wachtlijsten in de zorg en volkshuisvesting) maar wijt dit aan marktfalen binnen het kapitalisme en roept voortdurend om méér ipv minder overheidsinterventie. Zo komen we er dus niet.

   • Naast de nadelige praktische gevolgen van interventionisme is er ook een moreel bezwaar. Door te interveniëren maak je inbreuk op de soevereiniteit van een ander. Met welk recht kan je dit doen?

    Interventies worden gewoonlijk uitgevoerd onder de beste bedoelingen. Je wil voorkomen, dat een ander zichzelf of anderen schade toebrengt als die persoon zich niet bewust is van de gevolgen van zijn handelen.

    Waar dit anderen betreft, is het aan de personen die direct bedreigd worden om actie te ondernemen. Het NAP staat hen dit toe. De buren van de bomknutselaar kunnen dan preventief ingrijpen. Maar waar het de persoon zelf betreft is het duidelijk een no-go als diegene wilsbekwaam is, of wilsonbekwaam maar je draagt er geen verantwoordelijkheid voor.

    ____________

    “I hold it anybody’s inalienable right to go to hell in your own way”

    ~ Robert Frost

 4. Hele wereld hangt samen aan samenzweringen en aannames imo.

  Neem bijv. ‘zwaartekracht’.. ook een aanname idd. Dat het door de meeste mensen als FEIT gezien wordt is een ander verhaal. Stuk(je) conditionering / indoctrinatie waar ze zelf vaak geen schuld aan hebben. Waar ik me wel suf aan kan ergeren is dat diezelfde mensen (lees: schapen) nimmer de moeite zullen nemen dit daadwerkelijk te onderzoeken..

  • Dat er een “kracht” is die een voorwerp “doet vallen” is aantoonbaar en reproduceerbaar. Dat je die “kracht” “zwaartekracht” noemt is niet zo gek. Dat verschijnsel mag je ook een andere naam geven. Dat het een naam heeft, maakt het makkelijker om over te praten. Maar het fenomeen is een feit.

   • vooruit, een voorzetje. Hopenlijk begrijp je eea daarna beter..
    Overigens maakt CMG deze filmpjes opdat mensen zelf onderzoeken. Dat de meesten daar te lui / of te dom voor zijn is een tweede..
    Ook interessant FEIT is dat klojo ‘Newton’ een mason was evenals ALLE astroNOTS btw.

    enjoy

    Don’t Believe in Gravity – Conspiracy Music Guru
    https://www.youtube.com/watch?v=QIT_SbigQ3c

Comments are closed.