De overheid werkt barmhartigheid bewust tegen. Daklozen te eten geven is verboden. Een negentig jarige die in Florida gratis maaltijden uitdeelde is opgepakt. Daklozen een dak boven hun hoofd verschaffen mag niet. Daklozen zijn een verdienmodel, voor 1200 dollar een dakloze huisvesten mag niet, een tiny house vanuit de gemeente huisvesten kost 54 duizend dollar en dat mag dan weer wel….

Ben je een 85 jarige vrouw die katten voert om ze te vangen en van de straat af te halen dan ben je crimineel bezig:

Hoe kwaadaardig kan een overheid soms wel niet zijn…. USA, the land of the free

 

UPDATE:

Nog een filmpje van een 79 jarige oude vrouw die daadwerkelijk 10 dagen mocht doorbrengen in de gevangenis vanwege het voeren van katten:

 

33 REACTIES

 1. Het principe van het ware liberalisme is juist dat individuen, de samenleving zelf, beter weet om te gaan met dit soort problemen, omdat zij een intelligente gedifferentieerde kijk erop heeft, soms zelfs gedifferentieerd per individu dat hulp nodig heeft (denk maar aan kennissen en familie die elkaar helpen). Buiten het feit dat het betrokkenheid en initiatief in de samenleving bevorderd. Dat overheden dit soort zaken ook onder hun uniforme en incompetente regime willen hebben, onder controle van van de realiteit van losgeslagen ideologen, ligt in het verlengde van het al bestaande regime van sociale dwang en betutteling. Het is zeker schokkend dat men zelfs zover gaat, maar het is onderdeel van de arrogantie en het leven in een theoretische systeemwereld van ideologen, en de menselijk degeneratie die er onvermijdelijk op volgt. Het is dus niet alleen de samenleving die degenereert en ontmenselijkt door de overheid (use it or loose it principe), maar ook de overheid zelf, aangezien de politieke ideologen van vorige generaties zeker niet zover zouden gaan.

  Ik zou het niet als kwaadaardig bestempelen, maar ontmenselijking wat gepaard gaat met overheidsbemoeienis, waar klassiek liberalen zoals Herbert Spencer al voor waarschuwden. In principe is het al zo dat die overheid al lange tijd atomisering van de samenleving teweegbrengt, dat veel burgers bij problemen al vinden dat de overheid het maar op moet lossen, daar is die toch voor, en daar betaald men al die sociale lasten voor. Buiten corruptie van de wetenschap, corruptie van het kapitalisme (cryonisme), corruptie van de journalistiek, sabotage van de economie, etc. brengen de overheden met hun ‘sociale’ beleid dus ook ontmenselijking teweeg. Sociaal-democratie is de weg naar dictatuur en ontmenselijking.

 2. De overheid is een monopolist met alle voordelen die daaraan voor haar zijn verbonden. Concurrentie op het gebied van overheidsdiensten wordt steevast keihard de kop ingedrukt, want dan zou de belastingbetaler wel eens kunnen zien dat het allemaal veel beter en goedkoper kan.

  Dat gaat van thuisonderwijs en private ouderenzorg tot particulier OV en commerciële beveiligingsdiensten. Eigenrichting van burgers en burgerarresten buiten politie en justitie om, alsmede ZZPers die hun eigen sociale verzekeringen regelen ziet men helemaal niet zitten. Terecht, want ook daar blijkt een overheid niet voor nodig.
  ___________

  “The government is good at one thing. It knows how to break your legs, and then hand you a crutch and say, ‘See if it weren’t for the government, you wouldn’t be able to walk.”

  ~ Harry Browne (1933-2006, US Libertarian Party politician)

   • Dat loopt wel los, Johan. Mensen zullen door de markt gedwongen worden zich aan eeuwenoude rechtsregels te houden, zoals oog om oog, tand om tand.

    Alle acties en alle gebruikte geweld zullen proportioneel moeten zijn. Als iemand tegen je aan botst, kan je hem een klap verkopen, maar je kan hem niet door het hoofd schieten. Zijn nabestaanden zullen daar bezwaar tegen maken.

  • “Eigenrichting van burgers en burgerarresten”

   In sommige historische democratieën was er inderdaad geen sprake van een rechtsprekende macht in handen van de overheid, daar werd het afgehandeld via lynchpartijen, de voorkeursmethode van het volk, op basis van ‘horen zeggen’, ‘waar rook is, is vuur’, bijgeloof en etc. U heeft dus gelijk dat de overheid er niet voor nodig is…

   • Welnee. In dorpsgemeenschappen was in de meeste gevallen exact bekend wie de schuldige was.

    De ernstigste misstanden treden juist op bij rechtspraak door de overheid. Dat is al zo vanaf de tijd van de Inquisitie en de heksenprocessen tot aan de huidige politieke showprocessen.

    Eigenrichting zou nu de rechtsorde weer grotendeels kunnen herstellen, aangezien de overheid er niets meer aan doet als je wordt beroofd, bedrogen, verkracht of vermoord.

   • @Peter de Jong.
    “Eigenrichting zou nu de rechtsorde weer grotendeels kunnen herstellen, aangezien de overheid er niets meer aan doet als je wordt beroofd, bedrogen, verkracht of vermoord.”
    Hoewel dat laatste deel wel waar is, ben ik het absoluut oneens met het eerste deel. Dat is een opmerking vergelijkbaar met ‘oorlog is ok’, geuit door iemand die er zelf en wiens eigen kinderen niet heen hoeven en er nooit mee geleefd heeft.

    Eigenrichting escaleert namelijk heel snel, al helemaal als er verder niets is. Slechts iemand die nooit geleefd heeft in een dergelijke situatie zal dat als wenselijk zien.

   • Dat loopt wel los, Johan. Mensen zullen door de markt gedwongen worden zich aan eeuwenoude rechtsregels te houden, zoals oog om oog, tand om tand.

    Alle acties en alle gebruikte geweld zullen proportioneel moeten zijn. Als iemand tegen je aan botst, kan je hem een klap verkopen, maar je kan hem niet door het hoofd schieten. Zijn nabestaanden zullen daar bezwaar tegen maken.

 3. Interessant hier dat men het op de zogenaamde ongevoeligheid en onmenselijkheid van het libertarisme probeert af te schuiven (zie de referentie naar de filosofie van Ayn Rand hier).

  “Relief is also not likely to come at the federal level, where mandatory sequestration continues to impose cuts on all federal spending programs. In the House of Representatives, where budgets originate, Rep. Paul Ryan (who was the 2012 Republican candidate for Vice President) has consistently presented budgets with steep cuts to food stamps (SNAP), Medicare, and Medicaid (and until 2014, privatization of Social Security), in contrast to huge tax cuts to the very wealthy and large corporations. These measures mirror the ideas of “Objectivist” Ayn Rand, whose works constantly exalted the individualistic millionaire while hurling invective at the poor, and opposed any program to help the poor, including Social Security. Rep. Paul Ryan has tried to distance himself from accusations that he favors the Objectivist philosophy of Ayn Rand, but he stresses the religious difference only. While Rep. Ryan is a Catholic (Rand was born Jewish, but became an atheist), he has repeatedly endorsed Rand’s extreme views on pure capitalism, including an adversarial position toward the poor. ”

  https://www.huffpost.com/entry/forbidden-to-feed-the-hom_b_6146840

  Het is inderdaad waar dat ook klassiek liberalen zoals Herbert Spencer tegen overheidsbetutteling waren, op grond van het feit dat als men betutteld wordt, en al te goed verzorgd, dat men dan niet leert om zichzelf te helpen, dat zo iemand afhankelijk blijft, en nooit vooruit komt. Ik ken de werken van Rand niet, maar klassiek liberalen die niks wilden weten van armoedeprogramma’s van de overheid waren geenszins tegen het bieden van hulp door de samenleving zelf.
  De gebruikelijke propaganda truc dus, om het klassiek liberalisme en libertarisme weer af te schilderen als ongevoelig en onmenselijk. Wat niet klopt, want het is juist weer de overheid die alles onder controle wil hebben, in het geval van daklozen, die mensen via haar progranma’s in wil lijven in het ontmenselijkende systeem.
  En wat de medicare en medicaid betreft, alsof dat geen vette monopoliserende melkkoeien zijn voor de farmaceutische industrie, en een heel leger van parasieten. Gedrochten die uitgroeien tot geldslurpende monsters, net zoals het gezondheidssysteem in Nederland.

 4. Het recht op water is een grondrecht en nu zou de door mij aan een dakloze ter beschikking gestelde waterkraan zijn verboden?
  Of gaat u er straks mee akkoord dat de overheid waardan ook om de 1000 meter een tappunt installeert?
  Behalve de kostenpost is het een niet te overzien gezondheidsrisico!
  Ook waar het de verhouding mens dier betreft geen uitzondering.

  • Stop jij maar met je water rekening te betalen en ga jou water bedrijf dan maar uitleggen dat water een grondrecht is.
   Wedden dat ze je gewoon afsluiten van je water.

 5. Je kan wel allerlei verboden gaan bedenken maar je kan iemand nooit verbieden om z’n medemens te helpen, op welke manier dan ook of waarmee.
  Of is vriendelijkheid en zorgen voor je medemens ook al strafbaar gesteld.
  Ben eigenlijk wel benieuwd wat nou de reden zou kunnen zijn waarom iemand dit soort verboden bedenkt.
  Wat wil iemand hier mee bereiken.
  Of zal het dan toch de bedoeling zijn dat we mekaar allemaal naar het leven staan de hele dag.

  • “Feeding people on the streets is sanctioning homelessness.”

   Men gebruikt zelfs logica die door klassiek liberalen wordt gehanteerd, ten opzichte van de staat. Dat is dat betutteling leid tot groei van afhankelijken. Bijvoorbeeld: als de overheid de armen goed verzorgd, al te goed, dan leren die armen nooit voor zichzelf te zorgen, en zo blijven de afhankelijken afhankelijk. Een zekere logica van ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’. Het klassiek liberalisme zegt echter niet dat de samenleving die verzorging niet op zich mag nemen, alleen moet men niet al te zacht en verzorgend worden.
   Een Amerikaanse politicus, die zelf ooit dakloos is geweest, beweerde dat er zoveel maaltijden beschikbaar zijn voor daklozen, dat men als het ware een lui leventje heeft, wat niet stimulerend is om uiteindelijk zelf de zaken in hand te nemen, om het leven weer op de rails te zetten. Het lijkt me sterk dat die situatie een zacht bed van comfort is, maar dat is de logica die men hanteert.

   Het is in principe best mogelijk dat iemand die hulp nodig heeft, zoveel hulp krijgt dat er geen stimulans meer is om uit de problemen te komen, maar het is de samenleving die dat dan naar eigen inzicht moet bepalen, alleen de samenleving kan dat bepalen, niet de overheid.

  • In dit geval is de logica van de politiek op zich correct, maar men maakt weer de fout dat de overheid het op moet lossen, wat leidt tot perverse situaties, absurditeit, en dehumanisering, en het is weer de vraag of het probleem een reëel probleem is. Het vermogen van de overheid en de politiek om reële problemen te zien is nogal slecht ontwikkeld…

 6. In een samenleving zijn natuurlijk regels nodig. De vraag is alleen, tot waar is regelgeving nodig en/of noodzakelijk en waar begint ongewenste bemoeienis en controle?

  Wat vreemd is, is dat we hebben besloten dat sommige zaken centraal geregeld worden door de overheid maar als de overheid faalt of haar taken niet meer serieus neemt dan heb je pech. Dat is krom. Eigenlijk zou je dan weer het recht moeten hebben om dan weer zelf je zaken te regelen. Bijvoorbeeld huisvesting, dat zou de overheid regelen maar gelet op het aantal dakloze mensen mag je wel concluderen dat de overheid die taak niet meer serieus neemt of niet meer aan kan. Toch mogen burgers niet zelf, op wat voor manier dan ook, voor huisvesting zorgen. In de praktijk komt het er daardoor op neer dat we eigenlijk met z’n allen schending van mensenrechten centraal hebben geregeld.

  • De overheid neemt blijkbaar geen enkele taak meer serieus. Ieder dossier waar de overheid zich mee bemoeit, kent inmiddels onoverkomelijke problemen.

   Mensen vergeten echter, dat de overheid in het leven is geroepen om taken te verrichten die essentieel zijn voor de samenleving, maar die burgers zelf niet kunnen verrichten.

   Het gaat dan altijd om diensten die niet door de vrije markt kunnen worden aangeboden, omdat je niet kan verhinderen, dat mensen die er niet voor betalen toch er van gebruik maken (zgn freeriders).

   Alleen door burgers met geweld te dwingen tot betaling (belastingen) kunnen dergelijke publieke diensten worden verzorgd. Als dus de overheid het niet doet, doet niemand het.

  • “De vraag is alleen, tot waar is regelgeving nodig en/of noodzakelijk en waar begint ongewenste bemoeienis en controle?”

   Prochrist,

   Er is één vraag die hier niet gesteld wordt, dat is: wat de effecten zijn van regelgeving.
   De Britse klassiek liberaal en vader van de sociologie, Herbert Spencer, heeft er een aantal boeken aan gewijd waar hij de motieven en gevolgen van regelgeving analyseerde. Daarbij kwam hij tot de conclusie dat regelgeving veelal gebaseerd is op klasse vooroordelen, en dat de effecten van die regelgeving, in zoverre die überhaupt zichtbaar kunnen worden gemaakt, veelal negatief waren. Waarbij de conclusie was dat de samenleving dermate complex is, dat men als het ware intervenieert in een ‘machine’ waarvan men niet eens weet hoe die werkt.

   Het is dus de zaak om in te zien dat iedereen inherent incompetent is m.b.t het overzien van gevolgen van regelgeving in een complex systeem. Waaruit de stelling zou volgen dat men beter geen regelgeving kan toepassen, tenzij men het echt hoogst noodzakelijk acht.

   Die pretentie, dat men pretendeert te weten wat de gevolgen zijn van regelgeving zijn -wat gebaseerd is op een zekere arrogantie en primitiviteit, dat men weet hoe de samenleving werkt, dat men als het ware genoeg inzicht in de werking van de ‘machine’ heeft, is gigantische sterk. Het is een enorme show van make-belief, en in een tijd van ‘wetenschap’ een primitief fenomeen van op geloof gebaseerde macht.

   Men is dusdanig blind, dat statisten zelfs roepen dat de groei van de overheid gelegitimeerd is door de toenemende complexiteit van de samenleving. Dat terwijl toenemende complexiteit inhoud dat men nog minder in staat is om de werking te begrijpen.. En toenemende complexiteit impliceert toenemende differentiatie, toenemende differentiatie impliceert op zijn beurt dat, om het oncharmant te verwoorden, ‘de onderdelen van de machine’, ‘de actoren in de samenleving’ een toenemende gespecialiseerde intelligentie bezitten, en dus op eigen kracht werken in samenwerking met elkaar.

   • @Johannes
    Ik ben het ermee eens dat de meeste regels en wetten overbodig en schadelijk zijn. Eigenlijk bedoelde ik met regelgeving meer, dat daar waar mensen samenleven, dat er voor de goede orde regels moeten zijn. Zoals thuis bijvoorbeeld. Daar heb je ook regels en je wilt dat alle gezinsleden en bezoekers die regels respecteren. Er moeten weinig regels zijn die iedereen kent en die voor iedereen duidelijk zijn. Dus geen boekwerken. Ook in onze samenleving horen nmm geen boekwerken aan regels en wetten te zijn. Ik heb mij laten vertellen dat politici boekwerken van zo’n 1000 blz. toegeschoven krijgen tijdens EU-meetings en dat er geen tijd is om die informatie door te nemen voordat ze voor akkoord tekenen. Dit is de basis van veel ellende.

    Veel van onze regels en wetten zijn vrij zinloos. Vrijwel niemand kent ze en ze houden vooral verwarring in stand. Naar mijn mening is al dat geregel zelfs schadelijk voor mensen omdat ze eigenlijk, van nature, alles zelf met elkaar horen te regelen. Het is goed voor onze (vooral sociale) ontwikkeling. Je krijgt een hele andere samenleving als mensen alles samen met elkaar gaan regelen zonder overheid. Mensen raken betrokken bij hun samenleving. Het effect van alles laten regelen door de overheid, is dat mensen enorm afhankelijk worden van de overheid en daar ten onrechte op vertrouwen. Bijvoorbeeld, voor onze veiligheid is daar de politie maar probeer de politie maar eens aan het werk te krijgen. Dus er is een vals gevoel van veiligheid gecreëerd. En wie beschermt de burger tegen ontspoorde politici? Gebleken is dat je daarvoor niet bij de politie moet zijn.

    Een ander effect is dat de overheid met al haar geregel en bemoeienissen hele families en de hele samenleving uit elkaar heeft gerukt. Wie komt er nog op voor een bedreigd familielid? Dat heet het recht in eigen hand nemen. Dat mag niet. Of wie neemt openlijk dakloze familie in huis? Wie durft er nog dagelijks op de kinderen van werkende familieleden te passen? Wie durft openlijk vrienden en familie in financiële nood te helpen met de dagelijkse boodschappen? Partijen moeten kunnen aantonen dat niemand er financieel beter van wordt en dat is vrij moeilijk want je moet altijd vechten tegen het vooroordeel van de overheid dat de burger de boel besodemieterd. Deze benadering van de overheid zorgt ervoor dat mensen elkaar onderling in de steek laten. Bang voor de gevolgen voor henzelf.

  • @prochrist,

   Regels komen in eerste instantie in de vrije markt tot stand. Als mensen interacteren en eigendom uitwisselen, maken ze afspraken. Daar kan nooit sprake zijn van betutteling. Immers, als de voorwaarden van een bepaalde transactie je niet bevallen, doe je hem niet.

   Alleen onder dwang kunnen mensen elkaar betuttelen. Maar dan heb je het over inbreuken op de rechtsorde van een vrije markt. Zoiets is onder normale omstandigheden een uitzondering, geen regel.

   • @Peter
    Een vrije markt is natuurlijk altijd goed mits het ook echt een vrije markt is. Dus iedereen handelt vrijwillig. Voorwaarde lijkt mij dat iedereen een woning heeft en de mogelijkheid heeft om zelfvoorzienend te zijn. Alleen vanuit die positie kun je vrijwillig gaan handelen.

   • @prochrist,

    In principe heeft ieder mens die mogelijkheid al bij geboorte.

    Je bent immers eigenaar van je eigen lichaam en geest. Daarmee kan je arbeid leveren en ideeën genereren die nuttig zijn voor anderen. In ruil voor je lichamelijke en geestelijke inspanning zal je dan over geld, voedsel, een woning, energie, vervoer, etc kunnen beschikken.

    Je levensstandaard zal veel hoger zijn dan wanneer je ervoor kiest met niemand te interacteren. Je zal bij volledige autonomie bijv nooit over een mobieltje kunnen beschikken. Maar dat heb je dan ook niet nodig. 😁

    De essentie is, dat als je altijd een vrije keuze hebt, niemand je ooit kan betuttelen.

    Zelfvoorzienendheid is daarbij niet van belang. Als je een eigen waterput hebt, maar geen middel om het water naar boven te halen, ben je om in leven te blijven afhankelijk van de hulp van anderen, die je in ruil voor je geld, arbeid of ruilgoederen een waterpomp geven.
    __________

    “The great virtue of a free market system is that it does not care what color people are; it does not care what their religion is; it only cares whether they can produce something you want to buy. It is the most effective system we have discovered to enable people who hate one another to deal with one another and help one another.”

    ~ Milton Friedman

   • @Peter
    “Je bent immers eigenaar van je eigen lichaam en geest. Daarmee kan je arbeid leveren en ideeën genereren die nuttig zijn voor anderen. In ruil voor je lichamelijke en geestelijke inspanning zal je dan over geld, voedsel, een woning, energie, vervoer, etc kunnen beschikken.”

    Wat een geluk!

   • @prochrist,

    Ieder mens kan met zijn basiseigendom (zijn lichaam en geest) alles verwerven, dat hij nodig heeft om op aarde te kunnen leven.

    Als je volledig zelfvoorzienend wil zijn, kan je een stukje bos kopen en van het wild en de planten daar leven. Je kan dieren domesticeren en een moestuin aanleggen. Je huis kan je maken uit hout en ander materiaal dat je in het bos vind. Het ontbreekt je dan wel aan modern comfort, zoals een CV, een PC en goede gezondheidszorg, maar je bent van niemand afhankelijk.

    Je levensstandaard en je overlevingskansen zijn bij die keuze echter veel beperkter dan wanneer je vanaf je geboorte al besluit onderdeel uit te maken van een collectief.

    Het is dan niet nodig een stuk bos te kopen om vrij te kunnen leven. Je vrijheid zal zelfs groter kunnen zijn, want door gebruik te maken van de arbeidsdeling in vrijwillige samenwerking met anderen zal je rijker zijn, comfortabeler en gezonder kunnen leven, en meer mogelijkheden hebben om je leven naar eigen inzicht in te vullen. Het is dus niet zelfvoorzienendheid die je meer vrijheid geeft, maar rijkdom.

    _______________

    A socialist, a capitalist and a communist agreed to meet. The socialist was late. “Excuse me for being late, I was standing in a queue for sausages.”
    “And what is a queue?” the capitalist asked.
    “And what is a sausage?” the communist asked.

   • “Het is dus niet zelfvoorzienendheid die je meer vrijheid geeft, maar rijkdom.”

    Rijkdom die het product is van samenwerking.

    De klassiek liberaal Herbert Spencer kwam al tot de conclusie dat in een moderne geïndustrialiseerde samenleving men tegelijkertijd meer vrijheid nodig heeft, en kan creëren, en men door de toenemende differentiatie (specialisering) juist meer afhankelijk is van elkaar. Dat is de paradox.
    Ik gebruik het woord differentiatie hier in de zin van een algehele individualisering, dat gaat dus niet alleen over de differentiatie die door marktfundamentalisten ‘arbeidsdeling’ wordt genoemd.
    In zoverre individualisering een connotatie kan hebben van egoïsme of atomisering, is dat niet het geval, doordat die individualisering juist mogelijk wordt gemaakt door samenwerking. Sociale atomisering is bovendien het product van de overheid die overal in intervenieert.

    In die zin is de groei van de overheid die teweeg is gebracht door de twintigste eeuwse democratieën en haar proletariaat dictaturen (sociaal-democratie, communisme, socialisme) een evolutie die tegen de evolutie van de samenleving in is gegaan. Gelukkig is er door de Corona scamdemie een grotere groep mensen opgestaan die wakker zijn geworden, en zijn gaan inzien waar die twintigste eeuwse statistenmodellen onvermijdelijk toe gaan leiden.
    De lockdowns waren ook het ultieme voorbeeld waar de overheid sociale atomisering teweegbrengt, via het social distancing beleid.
    Zonder dat dicatoriale beleid zouden velen gewoon verder slapen. Dus, die dictatuur leidt tot een herontwaking van de liefde voor vrijheid onder een groter groep mensen, en een relatieve bewustwording van de ware aard van het model waarin men leefde.

    De statisten modellen die in de twintigste eeuw zijn gecreëerd leiden onvermijdelijk tot dictatuur en degeneratie van de samenleving. Overigens bestaan die overheden niet uit marsmannetjes die de leiding hebben genomen. Onder het volk is een meerderheid die dat ondersteund, degene die voor een vrjie samenleving zijn zullen wel degelijk sterke maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat een zeer grote groep mensen onder de bevolking die de noodzaak voelen om zich van bovenaf te laten leiden, en de ander de les te lezen en eronder te houden, geen kans van slagen hebben. De huidige overheden bestaan bij de gratie van die bevolkingsgroepen.

   • @Peter

    “Ieder mens kan met zijn basiseigendom (zijn lichaam en geest) alles verwerven, dat hij nodig heeft om op aarde te kunnen leven.”

    Dat klopt.

    Mensen hebben inderdaad grond nodig om zelfvoorzienend te zijn. Dat hoeft niet in het bos te zijn. Iemand kan ook alleen de beste basilicum en tomaten kweken en dat ruilen voor een kip of zo. Dat is samenwerking. Dus het hoeft niet allemaal zo primitief en afgesloten van de rest van de mensheid te zijn. Mensen kunnen vrijwillig voor een ander werken om comfort te verkrijgen als ze dat zouden willen. Zo krijg je die vrije markt.

 7. Zou het te maken hebben met het feit dat katten hoofdzakelijk vleesvoer eten? Best lastig voor die vegetariërs die (van) katten houden.

 8. @prochrist,

  Uiteraard. Het punt is, als je zelfvoorzienend bent, hoef je niet te handelen. Maar zodra je kan handelen, hoef je niet zelfvoorzienend te zijn.

  Het is zelfs verstandiger om niet zelfvoorzienend te zijn. Je hebt dan meer tijd vrij voor handel. Door handel wordt je rijker. En hoe rijker je bent, hoe meer vrijheid je hebt. Daar gaat het om.
  __________

  “Just living is not enough,” said the butterfly, “one must have sunshine, freedom, and a little flower.”

  ~ Hans Christian Anderson

  • @Peter
   Zelfvoorzienend zijn en handelen bijten elkaar niet. Stel je hebt een appelboom. Dan ga je niet een seizoen lang, 7 dagen per week, appels, appelmoes, appeltaart e.d. eten. De appels die je niet eet zijn handelswaar. Als je goede appels kweekt dan staan mensen in de rij om hun eigen waar te ruilen voor jouw appels. Langs die weg kun je een comfortabel leven leiden.

   • Nee, dat is een misvatting. Als je zelfvoorzienend bent en een moestuin hebt moet je de seizoensgroenten inmaken, zodat je in de winter ook nog iets te eten hebt. Eekhoorns verzamelen niet voor niets een voorraad nootjes. Die ga je dus niet verkopen.

    Die handel kan je pas doen als je zo goed bent in appels kweken dat ze met kisten vol van je appelbomen komen. Maar als je daar zo goed in bent, ben je niet perse goed in katoen weven of vissen of in één van de 101 andere vaardigheden die je moet hebben om zelfvoorzienend te zijn.

    Je kiest er dan voor je te beperken tot dat waar je echt goed in bent. Daar ben je dan fulltime mee bezig. Voor al het andere wat je nodig hebt moet je handel drijven.

    Dus als je een advocaat bent met een uurtarief van 275 euro dan ga je niet zelf je badkamer betegelen. Dat laat je voor 60 euro per uur doen door een vakman. Lijkt mij een stuk logischer.

  • @Peter

   Natuurlijk kun je groenten inmaken en het kan verstandig zijn maar dat is niet noodzakelijk. Zelfvoorzienend zijn betekent niet dat je al levend in een hutje op de hei alles zelf moet kunnen.

   Er zijn genoeg landen, ook in Europa, waar mensen buiten de steden zelfvoorzienend zijn. Ze kweken niet allemaal olijven. Ze leven en werken daar met elkaar samen. Ze oogsten meer dan ze zelf kunnen eten. Wat ze niet kunnen opeten ruilen ze of verkopen ze. Soms gewoon langs de kant van de snelweg.

   Mensen die zelfvoorzienend zijn kunnen ook samenwerken. De een is goed in groenten kweken, de ander kan een badkamer betegelen en weer een ander kan katoen weven. Je bouwt op deze manier geen multinationals maar is dat nodig? Die uurloon kun je ook vergeten maar de kwaliteit gaat erop vooruit en je weet wat je eet en hoe iets wordt geproduceerd en onder welke omstandigheden. Dat is ook wat waard.

Comments are closed.