Paul Buitink en Sven Kuijpers gaan in gesprek met Robert Valentine. Robert is bekend van zijn podcast “V for Valentine” die hij samen met Boris van de Ven presenteert. Ook was hij lijsttrekker voor de Libertaire Partij.

Robert, Paul en Sven gaan in gesprek over het ideale financiële systeem. Robert is een ‘vrijmunter’ en wil dat mensen hun eigen geld kunnen kiezen. Robert bespreekt de voor- en nadelen van zo’n systeem. Hij staat positief tegenover een Nexit maar wil wel graag dat Nederland vrije handelsbetrekkingen houdt met andere landen. Als libertariër wil Robert een kleinere overheid en moet de vrijemarkteconomie centraal staan. Tot slot spreekt hij zijn visie uit over hoe hij een steentje wilt bijdragen aan een betere wereld.

Het is een lange video, alhier de inhoudsopgave:

00:00 Intro 02:54 Libertarisme 16:20 Financiële systeem 21:30 Nexit en verschillende soorten geld 36:57 Minarchisten, Anarchokapitalisten 40:48 Centraal geleide economie vs vrijemarkteconomie 54:35 Keuzevrijheid van geld 1:13:00 Outro

Op het youtube kanaal van Holland Gold staan veel interessante video’s. Van onder andere Arno Wellens en Syp Wynia (monetair en fiscaal zijn we allemaal Italianen geworden).

Vrijspreker en Holland Gold gaan elkaar versterken. In het volgende artikel introduceren we Holland Gold

15 REACTIES

 1. ‘steentje wil bijdragen’

  Ik zou dat corrigeren.. het komt niet professioneel over zo.

 2. Neoliberalisme is wel degelijk iets

  De geschiedenis :

  Klassiek liberalisme/kapitalisme kwam op, in de 19de eeuw. Dit leidde tot aan de ene kant modernisering/productie. Aan de andere kant ook tot uitbuiting en verpaupering van de werkende bevolking. Deze verpaupering, leidde tot bewegingen die tegen deze situatie ageerde. Deze bewegingen waren:

  de marxistische/sociaal democratische beweging

  de links anarchistische beweging in Europa

  en de individualistisch anarchistische beweging in Amerika

  Op een gegeven moment hebben we dan een 1ste wereldoorlog en een 2de wereldoorlog. Na die 2de wereldoorlog, krijgen de sociaal democraten het voor het zeggen in west Europa. Zij zeggen: kapitalisme leidde tot imperialisme, imperialisme leidde tot de WO1 en dat leidde tot de WO2

  Dus, we moeten af van de excessen van kapitalisme/klassiek liberalisme

  Zij creëren vervolgens hun verzorgingsstaten.

  In oost Europa, krijgen communisten het voor het zeggen.

  (Het feit dat communisten en sociaal democraten veel macht hadden toen, komt deels door het feit dat zij hard tegen de nazi’s gevochten hebben. Dit maakt dat veel mensen respect voor ze hadden)

  In de jaren zeventig, komen nieuwe liberalen op. Liberalen als Hayek, Mises, Friedmann. Zij zeggen : we moeten het liberalisme/kapitalisme weer terug hebben, maar dit keer moeten we dat samenvoegen met een grote/machtige staat. Want, het klassiek liberalisme ging ten onder, doordat er niet genoeg staat was. Maar, verder was het beter dan de sociaal democratie. We moeten een sturende, markt faciliterende staat.

  Libertariers, baseren zich op de Amerikaans individualistisch anarchistische beweging. Een soort van. Al gebruiken ze andere termen, dan de individualistische anarchisten deden/doen. Dit maakt het erg verwarrend. De individualistische anarchisten hadden het ook over vrijmunterij. Zij waren voor vrij munterij, omdat ze tegen kapitalisme waren. Huidige libertariers, zijn juist pro kapitalisme. De beide stromingen gebruiken andere woorden, voor hetzelfde.

  We zitten nu in een tijd, waarin het neoliberalisme steeds meer aan het afbrokkelen is. Waarschijnlijk gaat de staat meer regie nemen over nutsvoorzieningen. Vanuit de natiestaat, of vanuit Europa. Dat laatste, zou een groot probleem zijn. Sociaal democratie is nog houdbaar (wat mij betreft), communisme is levensgevaarlijk.

  Lees dit boek

  https://www.boomgeschiedenis.nl/product/100-10524_Neoliberalisme

 3. In het kort

  klassiek liberalisme leidt tot fricties. Deze fricties leiden tot : marxisme anarchisme en individualistisch anarchisme

  Na de WO2 komen marxisten in Europa aan de macht

  In het oosten de communisten in het westen de sociaal democraten

  In de jaren 70 ontstaat een orde liberalisme, een neoliberalisme, wat julie corporatisme noemen

  Dat is waar we nog steeds in zitten, al faalt het aan alle kanten

  Libertarisme, is een individualistische anarchisme, dat in de war is over zichzelf en de terminologie van neoliberalen overgenomen heeft, maar er iets anders mee bedoeld.

  Dit zijn de klassiek individualistisch anarchistische teksten. Die herontdekt moeten worden

  https://www.mutualismcoop.com/classical-mutualist-text

  • Onzin. Libertarische ideeën, die individualisme tegenover collectivisme plaatsen en de eigen verantwoordelijkheid benadrukken komen al voor bij de oude Grieken. 15e eeuwse filosofen als Aquinas, De Vitoria en De Las Casas legden de basis voor het libertarische concept van self-ownership.

   Daarna werd in de 16e eeuw het libertarisme vooral verder ontwikkeld in Engeland en in Nederland. De hele discussie tussen de eerste Engelse parlementariërs en koning Charles I over verplichte belastingen en de republikeinse beweging tijdens de Engelse burgeroorlogen medio 17e eeuw leidde tot het eerste politieke statement van libertariers in 1647. Daarin waren de belangrijkste libertarische ideeën al opgenomen (self-ownership, privé eigendom, rechtsorde en rechtsgelijkheid, godsdienstvrijheid, een kleine overheid en representative government).

   Aan het eind van de 17e eeuw kwamen daar de liberale ideeën van Locke over natuurlijke rechten, waaronder het recht op privé eigendom, en government by consent bij. In de 18e eeuw gaf Smith het idee van de vrije markteconomie en de spontane ordening van de samenleving een gedegen basis. Dat laatste is fundamenteel voor het libertarisme.

   Tijdens de Amerikaanse Revolutie ontwikkelde Jefferson cs veel belangrijke liberale en libertarische ideeën. Vooral het begrip onvervreembare rechten en de plicht van burgers om iedere overheid die deze rechten schendt af te zetten, is een belangrijke toevoeging van Jefferson. De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 1776 is een typisch libertarische document.

   • Tijdens de Amerikaanse Revolutie ontwikkelde Jefferson cs veel belangrijke liberale en libertarische ideeën. Vooral het begrip onvervreembare rechten en de plicht van burgers om iedere overheid die deze rechten schendt af te zetten, is een belangrijke toevoeging van Jefferson. De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 1776 is een typisch libertarische document.

    Tijdens de 19e eeuw ontwikkelde zich het liberalisme verder en dit leidde tot een enorme welvaartsgroei in de hele wereld. Met het liberalisme werd echter ook de overheid groter en machtiger. Dat maakte een krachtig corporatisme mogelijk waardoor grote groepen mensen achter bleven en de verschillen toenamen. Dit veroorzaakte medio 19e eeuw grote revoluties en de opkomst van het marxisme.

    Daarmee kwam eind 19e eeuw ook de verzorgingsstaat op, ondanks de waarschuwingen van klassiek liberalen als Spencer. Het collectivisme kreeg steeds meer de overhand en leidde begin 20e eeuw tot marxistische uitwassen als communistische en fascistische staten. De verschrikkingen van WOI en II zwakten deze extreem linkse invloeden af tot de sociaaldemocratische verzorgingsstaten, zoals we die in de 2e helft van de 20e eeuw zagen opkomen.

    Het corporatisme in de vorm van het neoliberalisme van de jaren 90 benutte de alsmaar invloedrijker wordende overheid. Daardoor begonnen de verzorgingsstaten knarsend en piepend in groeiende en onoplosbare problemen vast te lopen. Een proces dat vandaag een climax lijkt te bereiken.

    Libertariërs en klassiek liberalen als Von Mises, Hayek, Friedman waren ook mainstream gezaghebbend, maar in een minderheid. Zij hebben overigens nooit voor een grote en sterke overheid gepleit. Dat waren uiteraard alleen de corporatistische neoliberalen.

    Niet alleen Oost-Europa werd na WOII marxistisch. De halve wereld is inmiddels (pseudo) marxistisch en (pseudo) woke met het WEF voorop.

    ____________

    How Marxists took over the Netherlands
    https://youtu.be/8SV7CLhxdXA

   • Dit keer vind ik dat je niet totale onzin zegt

    maakte een krachtig corporatisme mogelijk waardoor grote groepen mensen achter bleven en de verschillen toenamen. Dit veroorzaakte medio 19e eeuw grote revoluties en de opkomst van het marxisme.

    Vroeg kapitalisme, gaat al uit van staatsinterventie. Staatsinterventie om the commons te onteigenen, tarieven en patenten te beschermen, politiemacht om stakingen uit elkaar te slaan, verplichte educatie, om kinderen te hersenspoelen. Het verbieden van sociale alternatieven etc

    waardoor grote groepen mensen achter bleven en de verschillen toenamen.

    Ja en die grote groepen mensen, creëren dan : marxisme en anarchisme. Fascisme kan je ook zien, als een beweging voortgekomen uit de onlusten en de verwarring van die tijd

    Het Amerikaanse individualistische anarchisme, is de voorloper van modern libertarisme. Zij verzetten zich tegen de staat en tegen het kapitalisme. Maar, niet tegen de markt. De markt is niet het probleem, verkeerde balans tussen vraag/aanbod is het probleem en dat zou komen door staatsmonopolies, is hun verhaal. Dit verhaal noemen ze een antikapitalisme. Al beweert Tucker wel ergens dat hij een Jeffersonian is “the Anarchists are simply unterrified Jeffersonian’ zegt hij.

    Rothbard haalt inspratie uit de werken van de individualistische anarchisten. Hij voegt alleen Oostenrijkse economie toe, aan zijn anarchisme.

    Dit noemt hij dan een ‘kapitalisme’ wat het allemaal heel verwarrend maakt. Want, wat hij voorstaat is wel echt iets anders dan wat de gemiddelde corporatistische VVDer voor zou staan. En het zou er ook anders uit zien dan een klassiek liberalisme

    En dan beginnen zijn aanhangers ook nog eens politieke partijen, wat het nóg waziger maakt.

    We zien hierboven, dat er veel sprake is van spraakverwarring

    Het neoliberalisme is mislukt en daar komt dan nu inderdaad het WEF verhaal uit voort. En WEF heeft hier en daar communistische trekken

   • Opnieuw quatsch. Het kapitalisme heeft niets met staatsinterventie te maken. Het propageert juist een vrije markt waarin vrije individuen ongehinderd hun behoeften vervullen, zoals Smith in de 18e eeuw al liet zien.. Het kapitalisme is de centrale bron van de vooruitgang en welvaart van de mensheid.

    Libertarisme heeft met het linkse anarchisme helemaal niets te maken. Het heeft juist de ellende die deze waanzinnige ideeën over de mensheid hebben uitgestrooid altijd ten stelligste afgekeurd en het kapitalisme omarmd als het enige moreel juiste systeem.

    Stop eindelijk eens het corporatisme te framen als kapitalisme!

    Het is niet voor niets, dat in het Engelse spraakgebruik met de term ‘liberals’ (liberalen) socialisten wordt bedoeld. Het zijn immers de liberalen geweest die voor een uitdijende overheid hebben gezorgd, omdat zij meenden de grondrechten van burgers het beste met een sterke overheid te kunnen beschermen.

    Zowel de marxisten als de neoliberale corporatisten hebben deze ‘liberal’ (lees socialistische) trend benut van een steeds meer bemoeizuchtige overheid voor hun eigen corporatistische doeleinden. In het WEF en de woke community komen deze schijnbare tegenpolen nu samen.

    Het zijn juist libertariers, zoals Ron Paul geweest die zich altijd fel tegen deze totale perversie van het liberalisme hebben verzet. Libertariers zijn blijkbaar nog de enige hoeders van het ware liberalisme.

   • Libertarisme heeft met het linkse anarchisme helemaal niets te maken

    Historisch gezien, heeft het wel iets te maken met het Amerikaanse individualistische anarchisme

    Een anarchisme dat tegen de staat was, tegen industrieel kapitalisme, maar wel voor de markt was en geld

    Hierin verschilde zij met standaard anarcho communisten, die nu nog steeds veel aanhang kennen

    Rothbard, baseert zich op de individualistische anarchisten. En uit Rothbard komt een libertarische beweging voort

    Met aan de ene kant agoristen, die niets te maken willen hebben met parlementarisme en anarchistisch blijven. En aan de andere kant, de libertarische partijen in de wereld. Die vaag zijn, wat mij betreft

    Dit is de geschiedenis. Libertarisme kwam min of meer voort uit een kritiek op industrieel kapitalisme. Maar word nu gezien als een pro kapitalistisch bastion.

   • Je blijft hier de grootste onzin spuien. Linkse anarchisten erkennen geen recht op privé eigendom. Dat recht is nota bene de kern van het libertarisme.

    Industrieel kapitalisme uit de 19e eeuw heeft juist altijd de volledige steun van libertariers gehad. Dat heeft immers voor een boost in de wereldwijde welvaart gezorgd.

    Waar libertariërs vanaf het begin faliekant tegen waren, was de uitdijende overheid van de liberalen en later de socialisten. De armoede en onvrijheid waarin deze corporatistische overheden miljoenen mensen dompelen, veroorzaakten 2 rampzalige wereldoorlogen. Daarom zijn libertariërs ook altijd anti-war geweest.

    Met de waanzin van het linkse anarchisme heeft het libertarisme (= anarcho-kapitalisten + klassiek liberalisme) net zo weinig gemeen als met het neoliberalisme (= corporatisme).

    Informeer je liever eerst. Een serieuze trol is altijd nog beter dan een trillende idioot.

   • Dit is niet waar. Linkse anarchisten in de Bakoenin/Kropotkin traditie, zien een groot onderscheid tussen property en possesion.

    Proudhon maakte dat onderscheid ook al. Property vind men schadelijk, possesion niet

    Property is : grootgrond bezit, absentee landlordism

    Possesion, is alles dat dat niet is.

    Proudhon wilt : vruchtgebruik van het land en daarnaast markten met geld

    Bakoenin/kropotknk willen: vruchtgebruik van het land en geen markten. Hoe ze dat precies voor zich zien, is altijd vaag.

    Rothbard over individualist anarchism :

    https://mises.org/library/origins-individualist-anarchism-us

  • Industrieel kapitalisme uit de 19e eeuw heeft juist altijd de volledige steun van libertariers gehad. Dat heeft immers voor een boost in de wereldwijde welvaart gezorgd.

   Ja, maar het leidde ook tot grote tegenstellingen en het opkomen van arbeidersmassa bewegingen

   Het is dus dubbel

 4. Maargoed

  in hoeverre sommige vroege liberalen zich verzet hebben tegen industrieel kapitalisme, weet ik eigenlijk niet, Peter

  Dus, misschien moet ik mij er dan verder in verdiepen

 5. Robert heeft jarenlang voor de gemeente amsterdam gewerkt.
  O.a. als Project Leider Smart City Data.
  Dat is niet in zijn voordeel.

  Ik zie op linkedin dat hij o.a. het Mikshake Festival liked.
  Het is allemaal niet in zijn voordeel.

Comments are closed.