Duitstalige video alert. Eigentümlich frei is een Duitstalig libertarisch magazine dat 10 keer per jaar verschijnt. Abo info. Het leest voor een Nederlander met beperkte kennis van de Duitse taal niet lekker weg. Voor mij was het tijdschrift net iets te lastig, maar dat kan juist een reden zijn me nog een keer te abonneren zodat ik mijn Duits verder ophaal.

Ik hoop dat de video hieronder met de Duitstalige ondertitels voor velen nog wel te volgen is. De constatering is dat socialisme (of beter collectivisme) veel mensen aantrekt. Keer op keer. Het antwoord kan volgens onderstaande video gevonden in de bijbel. In Genesis 4, het verhaal van Kaïn en Abel.

Alhier het videokanaal van eigentümlich frei. Waarom is er toch socialisme? Roven is aantrekkelijker dan werken. Het gelijkheidsideaal van gelijke uitkomsten gaat voor socialisten boven rechtvaardigheid. Vervang rechtvaardigheid door streven naar gelijkheid en je hebt de moraal omgekeerd. Gelijkheid van uitkomsten als hoogste goed. Eisen is dan gerechtvaardigd in plaats van presteren. De overmoed (hubris) van het socialisme is om zich boven de naaste te stellen. En aanspraak te maken op het resultaat van zijn inspanningen. In naam van een verknipte moraal. Progressieve belastingen zijn het gevolg, het gevolg van het denkraam van Kaïn. Roven vervangt het scheppen, de creatie.

33 REACTIES

 1. Socialisten zien dat anders. Volgens Marx zijn arbeiders de enigen die waarde toevoegen.

  Dus als kapitalisten daar een deel van gebruiken voor het afbetalen van de productiemachines en voor het betalen van managers en directeuren, en voor een vergoeding van het door hen geïnvesteerde kapitaal, dan stelen ze van de arbeiders.

  De staat zet dit recht door een progressieve belasting te heffen bij de kapitalisten en dit geld onder de arbeiders te verdelen. Deze permanente herverdeling noemen socialisten geen diefstal, maar ‘eerlijk’ en ‘fatsoenlijk’.

  Nu was Marx een charlatan en op economisch gebied een compleet warhoofd, maar dit verhaal van hem komt op iedereen die net zo weinig weet van economie als Marx, zeer logisch over. Het geeft de openlijke diefstal door socialisten een morele rechtvaardiging. Het onrecht van de stelende kapitalist wordt zo immers rechtgezet.

  • In werkelijkheid voegen managers en directeuren, en de kapitalisten zelf, ook waarde toe. Kapitaal is immers niets anders als opgeslagen arbeid en de informatie die managers en directeuren inbrengen in het productieproces vertegenwoordigt eveneens toegevoegde waarde.

   Dat gedwongen herverdeling juist zeer oneerlijk en immoreel is, volgt uit het feit, dat het tegen de natuurwetten in gaat.

   Als we morgen allemaal met een tientje beginnen, dan heeft overmorgen de één geen geld meer, een tweede heeft een tientje schuld en een derde heeft er twee tientjes van gemaakt. Deze ongelijkheid is het natuurlijke resultaat van vrije mensen die in vrijheid beslissingen over hun leven nemen.

   Deze ongelijkheid proberen te verkleinen door een opgelegde herverdeling is dan niets anders als slavernij en volstrekt immoreel.

  • Mensen gaan voor socialisme, omdat 20 jaar neoliberaal Rutte beleid iedereen geruïneerd heeft…

   Als VVD faalt, gaat men voor de andere politieke stroming. Als libertariers de massa’s niet weten te overtuigen, gaan de massa’s niet voor libertarisme.

   De massa’s gaan nu voor FVD (wat min of meer hetzelfde is als de VVD, sociaal economisch gezien) of men gaat voor GL/PVDA/SP/PVDD

   Niemand weet wat libertarisme is. Libertariers zelf weten het ook niet helemaal

   Als je kijkt naar waarde toevoegen. Productie zonder managers kan. Arbeid zonder kapitalisten, kan. Denk aan moderne cooperatieven en jagers/verzamelaars en de anarchistische projecten in Oekraïne, Spanje en Korea

   Maar, productie zonder arbeiders? Dat kan niet. Je hebt niets aan kapitaal, als niemand het werk doet. Een collectief van manager zou niets zijn. Waar gaan ze dan over vergaderen? Elkaars stropdas ?

   Mensen willen managers boven zich, omdat ze een masochistisch instinct hebben. Ze willen graag een papa, die ze belerend toespreekt. Het is niet anders dan een goeroe of een sekteleider, of een pooier

   Psychosociale dimensies spelen mee. De schrijver Emile Armand beschreef dit.

   • @nayakosadashi2022 Volgens mij heb je helemaal gelijk met de psychosociale dimensies. Veel mensen willen volgens mij niet volwassen worden in de zin dat ze zelfstandig zijn zonder vaderfiguur of leidersfiguur boven zich. Daar begint het. Zorg dat mensen beseffen dat ze zich onvolwassen gedragen. En dat de jongere generatie wel die drang heeft om volwassen te worden als zelfstandig individu vrij van linkse en rechtse indoctrinatie. Zonder religieuze indoctrinatie. Maar die wel beseft dat hij een groepsdier is, en gelukkiger wordt in een groep zonder zich te onderwerpen. Zonder gedwongen sociale daden te verrichten maar dat vrijwillig sociaal met elkaar omgaan meer bevrediging geeft dan asociaal gedrag.

   • Opnieuw een buslading misverstanden.

    Libertariers hoeven helemaal niemand te overtuigen. Ieder mens wil vrij zijn. Het libertarisme geeft aan hoe dat kan. Je bent vrij om daarvoor te kiezen.
    https://youtu.be/M9srplWe_QQ

    FVD lijkt sociaal-economisch in niets op de VVD. FVD is voor een vrije markt, een kleine overheid en directe invloed op je eigen leven. De VVD is voor een corporatistische economie, een gereguleerde samenleving en een krachtige overheid.

    Productie zonder kapitaal en informatie is onmogelijk. Productie zonder arbeid is prima mogelijk (robots en AI).

   • Peter, om te kiezen voor het libertarisme, moet je er wel eerst iets over gehoord hebben om hiervoor te kiezen.
    En dat is nou net het probleem.
    De LP maakt helemaal geen reclame of laat dit ergens duidelijk weten, daar we het hier al vaker over hadden.
    De LP geeft helemaal nergens aan hoe dat kan.
    En als je niet weet wat iets is ga je er ook naar op zoek om te lezen of het iets is.
    Zonder deze site zou ik er ook nooit van gehoord hebben.
    Wanneer heb jij voor het laatst een poster of sticker gezien van de LP?

   • Volgens mij heb je helemaal gelijk met de psychosociale dimensies.

    Mooi.

    Ja en dit heeft niet per se iets te maken met links/rechts. Mensen vallen voor kapitalistische managers en socialistische bureaucraten

    Het anarchistische project, was uit die verbanden stappen en verbanden creëren op basis van waardigheid

    Peter. Wellicht zit ik ernaast wat betreft sociaal economische ideeën van FVD

   • Er moet wel gepland worden, of je dat nu een manager noemt of niet. Iemand doet het plannen. Bij socialisme is dat alleen de heerser die alles voor iedereen planned.

   • pcrs

    Ik vind het municipalisme/mutualisme/federalisme (hoe je het ook noemt) wel een goed model. Men gaat uit van werkplek democratie. De manager is afzetbaar en word verkozen. Dit model is anders dan socialisme. Omdat het niet uit gaat van dwang. Het doel is alleen wel socialisme, alleen dan vrijwillig/gradueel

    We hekelen dictaturen. Maar bedrijven zijn als dictaturen georganiseerd, meestal….Top down, zonder enige inzeg, enige democratische controle.

    Het is alleen moeilijk voor cooperatieven om kredieten te krijgen, schijnt. Omdat banken kredieten alleen verschaffen aan kapitalisten/grote bedrijven, met duidelijk aanwijsbare verantwoordelijken

   • Peter de Jong,

    “FVD is voor een vrije markt, een kleine overheid en directe invloed op je eigen leven.”

    Ik vraag me dat af, naar mijn mening is Baudet vooral representatief daarvoor, Dekkers wellicht tot op zekere hoogte, maar voor de rest heb ik er zeer mijn twijfels bij. Onder de aanhang bevinden zich ook veel lui met sociaal-democratische tendensen. Er zou dan een gedeelte van de aanhang zijn die bestaat uit ondernemers van het meer succesvolle slag? die wel te porren zijn voor een kleine overheid en lage belastingen, maar waar vindt ik de ideeën van die mensen?
    Voorlopig moet men het ook nog van populisme hebben, harder mogen rijden op de snelwegen, dat soort dingen.
    Nationale soevereiniteit is eigenlijk het hoofdthema van FvD, en daarnaast is er het tegengaan van scams zoals de zogenaamd door de mens veroorzaakte klimaatverandering, de pandemie scam, de stikstof scam.
    Nationale soevereiniteit kan net zo goed een dictatuur zijn, en ik vraag me af in hoeverre er echt principiële en brede ondersteuning is wat betreft het fors inkrimpen van de overheid.
    Je kunt wat dat betreft niet sceptisch genoeg zijn. Een Peppijn van Houwelingen heeft bijvoorbeeld gewerkt voor het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat is feitelijk een instituut van het statisme voor bemoei-tengelbeleid, een jeugdzonde?

   • “FVD is voor een vrije markt, een kleine overheid en directe invloed op je eigen leven.”

    Je ziet aan Baudet dat hij de statisten taal van de collectivistische kleinburger-demagogie niet spreekt. Kretologie zoals ‘de kleine man’, ‘de hardwerkende burger’, ‘de handen aan het bed’, ‘bescherming van zwakkeren in de samenleving zus en zo’ en nog een lijst van dat soort slogans die door de kleingeestige volksmenner politici worden gehanteerd en eindeloos herhaald komt bij Baudet niet voor. Kan best zijn dat hij zich er soms aan bezondigd, die papagaaientaal is besmettelijk, maar over het algemeen is het niet zijn sfeer. Op een gegeven moment brak er tijdens een debat een politicus in die de taal van Baudet allemaal te hoogdravend vindt, die wilde weer terug naar die kretologie van het kleinburger collectivisme.

    Gideon van Meijeren doet dat overigens wel regelmatig, die collectivistische kleinburger kretologie oproepen.

    Zo was er bij Forum Inside een regionale politicus te gast, iemand van de PVV meen ik, maar ik weet het niet zeker, die eindigde zijn betoog met de kreet dat de kleine man beschermd moet worden, dat is feitelijk de taal van het socialisme/statisme. Daarna zag ik bij de commentaren op Youtube nog meer pleidooien voor de bescherming van de ‘kleine man’. Dat betekent dus sociaal uit de zakken graaien van de niet kleine man… ter bescherming van het zogenaamde slachtoffertje, de ‘kleine man’.

    Als het fors verlagen van de belastingen en de overheid een belangrijk doel is van FvD, dan heeft een goed deel van de aanhang dat niet begrepen, men begrijpt niet wat dat inhoud.

   • Peter de Jong,

    Gesubsidieerde boeren, die massaal hun nieuwe huizen hebben gebouwd met geld van subsidies, dat zijn de huidige ‘vrijheidsstrijders’… en de slachtoffers.

   • Het is in ieder geval niet echt duidelijk, waar FVD sociaal economisch staat

    Terwijl dit een heel relevant domein is

    Zijn ze voor sociaal democratie? Neoliberalisme? Klassiek liberalisme? En hoe zou dat klassieke liberalisme er dan uitzien ?

   • Ik heb Baudet horen roepen dat Friedrich Hayek een van zijn helden is.
    Ik heb overigens een soort neus voor het opspeuren van statisme, ook in subtiele en verborgen vormen, tot dusver komt Baudet er goed vanaf qua vrijheidslievend.

  • @Peter maar dit verhaal van hem komt op iedereen die net zo weinig weet van economie als Marx, zeer logisch over Eens. Op de 18de-eeuwse fabrieksarbeider moest het ook logisch overkomen. Daarom gaat het in discussies vaak over de uitgangspunten. En die zijn verschillend door je wereldbeeld. Een Aziaat is veel collectivistischer dan een West Europeaan. Daarom is het belangrijk je filosofische fundament helder te krijgen. Waaronder een waardetheorie. En een mensbeeld. En of er een god is, en een doel in het leven. Als je dan een discussie voert kan je afdalen tot het verschil in visie van waaruit geredeneerd wordt.

   • Onderwijs en opvoeding is allesbepalend. Zie deze quote van John Cleese:

    “Why is creativity so important for a thriving society? I think the most natural impulse that people have, other than curiosity, is to figure out ‘couldn’t we do this better?’. Whatever it is. However, the educational system doesn’t encourage it.

    It’s not as bad as in Japan, though. A friend studied in Japan and he explained to me the educational system there was designed specially to stop people thinking for themselves.”

    Discipline is essential to any kind of learning and getting better. But it’s a question of balance. If you have too much then you have a Chinese or Japanese system where they don’t want anyone to be creative, because they fear they will loose control.

    The English educational system, could stifle your creativity, but it taught me how to work hard at something I wasn’t the slightest bit interested in.”

    en

    “If you are under pressure you will always resort to stereotypical thinking, because that takes less effort. You don’t get to explore what else is out there.

    Business people are always very stressed, because they want to control everything they can’t really control.

    The easiest people to work with are the creative people, because they are used to letting things happen without trying to control them. When you are playing with your imagination you shouldn’t be trying to control the process.

    Overconfidence is an enemy of creativity. If you think you are good you are not learning and you are not getting better.

    What you as a creative person really never know is whether something is going to work or not. If you have ideas you have to put them out in the world and test them.”

   • De stimulus m.b.t. liefde voor vrijheid is in het westen het grootst, maar het lijkt me wel dat het van een selecte groep van diverse pluimage komt, dus het moet ook niet te ver doorgetrokken worden, dat individualisme in het westen versus collectivisme in Aziatische landen.

    Mijn mensbeeld is dat dezelfde woorden, begrippen en idealen voor de ene groep een hele andere betekenis hebben dan de andere, al naar het gelang van het niveau van geestelijke volwassenheid.
    Men moet bijvoorbeeld constructieve gedisciplineerde vrijheid niet verwarren met het destructieve anarchistische keet schoppen, dat een verkeerd begrepen vrijheid is. Verantwoordelijke vrijheid versus onverantwoordelijke vrijheid.

    Het gelijkheidsideaal van de geestelijk volwassen mens draaide fundamenteel om het afschaffen van privileges op basis van status, en het gelijk zijn voor de wet, niet meer dan dat. In de ogen van de egalitaire democratie is het gelijkheidsideaal gebaseerd op intolerante afgunst.

    Op basis van het hanteren van veel verschillende niveaus van geestelijke volwassenheid en gebrek daaraan krijg je dus een caleidoscopisch beeld.

  • De eerste christenen, dus uit de tijd voordat de bijbel was samengesteld, voor de macht het christendom had geadopteerd, waren agressieve socialisten avant la lettre. Dat had in die tijd niks met religie te maken, het was een agressieve socialistische volksopstand die uit de hand dreigde te groeien. Vandaar dat de heersende machten in moesten grijpen. In de religieuze geschriften van het christendom staan allerlei dingen waaruit men opmaakte dat de dommen en de luien door god hoog gewaardeerd worden, en de rijken het kwaad zijn, men gebruikte dat om een proletarische dictatuur te vestigen. De rijke en de kameel die niet door het oog van de naald kan, de eenvoudigen van geest die als ‘kinderen zijn’, het verhaal van de Tollenaar, etc.. De armoedigen werden op allerlei manieren opgehemeld in die geschriften.
   Intussen is het christendom helemaal veranderd, in de VS denkt men zelfs dat rijkdom een geschenk is van god, maar er bestaat ook nog wel een christendom van het proletariaat, dan wel in de marge.

   Van de proletarische vorm van christendom hebben we heden ten dage in West Europa nog weinig te vrezen, de democratie die een volksdictatuur onder leiding van demagogen is, heeft wel sterke neigingen tot socialisme.

   • Buiten de teneur om de bezitlozen en bezitloosheid op te hemelen, en de rijken en rijkdom te veroordelen in verschillende geschriften, wat selectief geïnterpreteerd kan worden:

    “And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. (Acts 2:44-45)

    Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. . . . There was not a needy person among them, for as many as were owners of lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles’ feet, and it was distributed to each as any had need. (Acts 4:32, 34-35)”

    In onderstaand artikel beweerd de schrijver dat er geen sprake was van communisme of socialisme, maar waar hij aan voorbij gaat is dat het een avant la lettre vorm was, die in de kiem is gesmoord toen het te populair werd.

    https://www.knowltonpca.org/newsletter/2019/6/28/were-the-first-christians-socialists-by-kevin-deyoung

  • @naya
   Wie brengt het kapitaal in en schiet de salarissen voor zolang er nog niets verkocht is?
   Bij de meeste ondernemingen moeten er eerst enorme kosten gemaakt worden voordat er baten zijn. Je gaat bijvoorbeeld een baggerbedrijf beginnen.Voordat de eerste factuur betaald is, heb je een baggerschip nodig. Wie gaat dat betalen en hoeveel zeggenschap heeft hij over wie de manager is?
   Gaan de financiers hiervan vrijwillig hun gespaarde kapitaal in de waagschaal zetten als de CEO gekozen wordt door werknemers die geen skin in the game hebben?

 2. Er is ook een Nederlandse vertaling beschikbaar.
  Even zoeken bij het tandwieltje onderaan.

  Met Duits kan ik echt helemaal niets mee.
  Ik kan het niet spreken of lezen, alleen zeer gebrekkig.
  Ik heb het nooit nodig gehad of belangrijk genoeg gevonden om er tijd in te stoppen.

   • Ik heb het toch echt gezien onder het filmpje.
    Je kan er even mee bezig zijn voordat je het voor mekaar hebt.
    Makkelijk of duidelijk is het in ieder geval niet, en zeker niet logisch.

    Ondertiteling aanvinken.
    Kies duits (automatisch gerenereerd ) . aanklikken.
    Daarna eentje lager kiezen automatisch vertalen en kiezen voor Nederlands.

 3. Stefan Molyneux zou zeggen dat het in je jeugd begint.
  Tot hun 7e jaar is er een soort socialisme voor kinderen, omdat ze niet zelf voor hun natje en droogje kunnen zorgen.
  Dus natuurlijk verdeel je het eten eerlijk onder je hele kleine kinderen.
  Vrouwen zijn méér voor socialisme, omdat zij iedereen als kleine kinderen willen behandelen, omdat zij “hardwired” zijn om voor kleine kinderen te zorgen.
  Maar vrouwen krijgen tegenwoordig minder kinderen, maar zij willen ergens voor zorgen.
  Dat kunnen katten zijn, of volwassen mensen, die ze als kleine kinderen gaan behandelen.
  Daarom was die foto van het dode jongetje op het strand ook zo’n geniale zet.
  Vrouwen voelden dat alsof hun eigen kind verdronken was.

 4. Der Sozialismus ist die zu Ende gedachte Herdentiermoral.
  F.Nietzsche

  • “Socialism ― or the tyranny of the meanest and the most brainless, ―that is to say, the superficial, the envious, and the mummers, brought to its zenith, ―is, as a matter of fact, the logical conclusion of “modern ideas” and their latent anarchy: but in the genial atmosphere of democratic well-being the capacity for forming resolutions or even for coming to an end at all, is paralysed. Men follow―but no longer their reason. That is why socialism is on the whole a hopelessly bitter affair: and there is nothing more amusing than to observe the discord between the poisonous and desperate faces of present-day socialists―and what wretched and nonsensical feelings does not their style reveal to us! ―and the childish lamblike happiness of their hopes and desires. Nevertheless, in many places in Europe, there may be violent hand-to-hand struggles and irruptions on their account: the coming century is likely to be convulsed in more than one spot, and the Paris Commune, which finds defenders and advocates even in Germany, will seem to have but a slight indigestion compared with what is to come. Be this as it may, there will always be too many people of property for socialism ever to signify anything more than an attack of illness: and these people of property are like one man with one faith, “one must possess something in order to be some one.” This, however, is the oldest and most wholesome of all instincts; I should add: “one must desire more than one has in order to become more.” For this is the teaching which life itself preaches to all living things: the morality of Development. To have and to wish to have more, in a word, Growth―that is life itself. In the teaching of socialism “a will to the denial of life” is but poorly concealed: botched men and races they must be who have devised a teaching of this sort. In fact, I even wish a few experiments might be made to show that in socialistic society life denies itself, and itself cuts away its own roots. The earth is big enough and man is still unexhausted enough for a practical lesson of this sort and demonstratio ad absurdum― even if it were accomplished only by a vast expenditure of lives―to seem worth while to me. Still, Socialism, like a restless mole beneath the foundations of a society wallowing in stupidity, will be able to achieve something useful and salutary: it delays “Peace on Earth” and the whole process of character-softening of the democratic herding animal; it forces the European to have an extra supply of intellect, ―it also saves Europe awhile from the marasmus femininus which is threatening it.”

Comments are closed.