Prachtige lezing van professor Rik Torfs bij de ontvangst van de Prijs voor de Vrijheid, uitgereikt door de denktank Libera, bij de Gustave de Molinari-lezing en gevonden in het goede blad www.Doorbraak.be

De hele lezing,  6 minuten leestijd

maar alvast enkele mooie citaten, met nogmaals de tip om even de hele toespraak te lezen. Want op een hele fijne, erudiete, manier fileert hij woke en andere dwang doe-goeders.

Het is onloochenbaar dat de vrijheid van meningsuiting beperkter is dan enkele decennia geleden. Meer en meer wetten leggen ze aan banden. De holocaust mag niet langer worden ontkend. Aanzetten tot haat is verboden, racisme en seksisme kunnen tot strenge straffen leiden. Ik ben de laatste om dergelijke uitingen van de vrijheid van meningsuiting inhoudelijk te verdedigen, maar ik ben tegelijk de eerste om hun strafbaarstelling te betreuren.

We moeten goed beseffen dat de vandaag triomferende moraal niet de enig mogelijke is. Ze is een normatieve, knellende moraal die anderen oplegt hoe ze moeten denken, spreken en leven.

Puur principieel vind ik de groeiende vermenging van recht en moraal onaanvaardbaar omdat ze waarheid en deugd belangrijker vindt dan vrijheid terwijl juist vrijheid nodig is om tot waarheid en deugd te komen.

Deze toespraak past goed in het libertarische gedachtengoed: je bent vrij te denken en te zeggen wat je wil. Daar hoeft u het niet mee eens te zijn, maar laat mij (en ook u)  vrij daar een mening over te uiten.

Overigens geldt datzelfde voor economische (vrije markt) beslissingen: u hoeft het niet eens te zijn met mijn vleeskeuze (en mag daar zeker uw mening over zeggen), maar laat me er vrij in.

Nogmaals: lees het hier

6 REACTIES

 1. Het fenomeen belediging is een gevoel en dus strikt subjectief.
  Een mens kan zelf bepalen of hij zich beledigd voelt of niet.
  Rechters die uitspraak doen over belediging moeten een andere baan zoeken.
  Geldt eveneens voor al dan niet gewapende uniformdragers.
  Dit omdat zij en ook rechters niks te maken hebben met de gevoelens van mensen.
  Als je b.v. tegen een agent zegt “u bent een oen” kan hij zich beledigd voelen
  en vervolgens een prent uitschrijven.
  Echter, als je zegt: “ik vind u een oen”, dan is dat vrijheid van meningsuiting
  en derhalve niet strafbaar.

 2. Inmiddels ben ik wel een beetje moe van al dat chronisch beledigd volk wat er tegenwoordig rond loopt.
  Het lijkt ook wel of dat ze het van mekaar overnemen omdat ze zien dat het werk om je gelijk te halen.
  Ik moet dan ook altijd hartelijk lachen wanneer iemand reageert met, oh, dat mag je niet tegen mij zeggen, weet je wel wie ik ben.
  En dat gebeurt wel eens, want ik zeg alles tegen iedereen, op elk moment dat ik dat nodig vind.
  Gaat lekker opschieten ook wanneer iedereen maar de hele dag zich een beetje beledigd voelt en zich zo gaat gedragen.
  Je beledigd voelen is een gevoel, meer niet.

  • Het is ook een vorm van arrogantie. Zo van “Ik bepaal de regels hier en ik sta boven jou, kijk maar.”

   “oh, dat mag je niet tegen mij zeggen, weet je wel wie ik ben.” Dat heb ik nou nog nooit iemand tegen mij horen zeggen. Ik kijk uit naar de eerste keer.

 3. Wat mij betreft heeft iedereen het recht zich beledigd te voelen. Echter, ik heb ook het recht om te zeggen dat het me geen ene zak interesseert dat ze zich beledigd voelen.
  Voel je je beledigd? Jammer dan.

  Zoals ik dan zeg tegen dat soort jankers: “In mijn tijd leerde je op de basisschool om om te gaan met gekwetste gevoelens. En dan op de middelbare school op een heel nieuw niveau weer. En als je dan naar de universiteit ging (of in dienst) op weer een heel nieuw niveau. En je had maar te leren er mee om te gaan zonder je aan te stellen.

  En weet je wat? Ik leef nog steeds, dus het is nog steeds mijn tijd. En als dat je niet bevalt, jammer dan.”

Comments are closed.