Het loopt niet helemaal lekker met jouw kabinet zo sinds de verkiezingen, is het wel? Ik heb met je te doen, het is ook een zware taak om de boel weer op de rit te krijgen. Nu weet ik dat er in Den Haag ruim achthonderd (800!) voorlichters rondlopen, maar desondanks lijkt het me dat je toch wat hulp nodig hebt in de communicatie.

Dus ik maak het je makkelijk, en heb gewoon alvast je speech geschreven. Deze hoef je alleen maar voor te lezen op de nationale TV, en al je problemen zijn opgelost. En nog mooier, als je het daarna ook nog uitvoert zijn de problemen voor Nederland en de Nederlanders óók opgelost. Hoe mooi is dat?

Komt ‘ie:

Beste Nederlanders,

Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt heerst er een gespannen sfeer in Den Haag. Hoewel ik en mijn achtereenvolgende kabinetten hebben geprobeerd om Nederland zo goed mogelijk te besturen hebben we op heel veel vlakken gefaald. Het is wel zo eerlijk om dat ruiterlijk toe te geven. Dat falen spijt mij, en daar bied ik dan ook mijn excuses voor aan. Maar belangrijker nog is wel de reden van het falen. Na diep beraad ben ik tot de conclusie gekomen dat we ons te veel door de waan van de dag hebben laten leiden en te veel gekeken hebben naar het buitenland, en daarbij ons eigen land vergeten zijn.

Dat heeft geleid tot een uitgebreide herbezinning, waarbij ik de volgende punten ga veranderen.

Ten eerste hebben we gefaald door te denken dat Nederland als klein land van betekenis zou kunnen zijn voor het wereldklimaat. Dat is niet zo, en hoe groot onze inspanning ook zou zijn, het klimaat kunnen we daarmee niet veranderen, dat is de realiteit. Vanaf vandaag stopt daarom elke vorm van klimaatbeleid. Klimaat en CO2-reductie zullen dus géén onderdeel meer zijn van ons beleid.

Wel voeren we natuurlijk nog een energiebeleid, waarbij we ervoor willen zorgen dat Nederland nu en in de toekomst over voordelige energie kan beschikken, broodnodig voor onze economie en daarmee onze welvaart. Dat wil concreet zeggen dat we zo snel mogelijk nucleaire centrales zullen gaan aanleggen in plaats van windmolens en zonneparken. Daarnaast zullen we het Groninger gasveld open houden voor binnenlands gebruik.

Daarbij komen we op Groningen, en ook daar hebben we gefaald door de mensen in de steek te laten en dikwijls met een bureaucratisch kluitje in het riet te sturen. Zoals gezegd gaan we het gasveld in Groningen en op de Waddenzee open houden, maar uitsluitend voor binnenlands gebruik. Daarbij komt er per direct een zéér ruimhartige compensatie voor alle getroffen Groningers. Hier gaan we uit van een omgekeerde bewijslast, dat wil zeggen dat de schade zoals de Groninger die aangeeft te hebben standaard volledig en per direct wordt vergoed en slechts bij twijfel er een controle zal komen om te zien of de schadevergoeding wel terecht is. Eind dit jaar zal elke Groninger daarmee gecompenseerd zijn, geld is daarbij geen issue, het land heeft een ereschuld aan de Groningers.

Dan hebben we het stikstofbeleid waar zo veel mensen de nut en noodzaak niet van hebben ingezien. En die mensen moet ik gelijk geven, het tot nu toe gevoerde beleid rondom stikstof en de uitkoop van boeren was niet nodig. Ook hier zijn excuses op zijn plaats voor al die mensen die hierdoor onder enorme stress hebben geleden.

Vanaf nu stopt het actieve stikstofbeleid. We zijn een klein en vol land met de beste boeren ter wereld waar we trots op moeten zijn. Natuurlijk houden we aandacht voor de natuur, maar wel op een flexibele wijze.

Dan de asielinstroom. Ook hier heeft het kabinet gefaald om deze in te dammen. We hebben letterlijk de grenzen bereikt. Met onmiddelijke ingang zullen asielzoekers uit landen die niet direct aan Nederland grenzen niet meer worden toegelaten tot procedures. De mensen die hier aankomen zullen de optie krijgen terug te gaan naar land van herkomst of naar het land waar zij de EU zijn binnengetreden. Mocht dit beleid strijdig zijn met Internationale verdragen dan zal ik bereid zijn die verdragen op te zeggen of opnieuw te onderhandelen.

Asielzoekers en statushouders die reeds hier zijn krijgen ook de optie om te vertrekken. Daarbij is het voortaan beleid dat zij die niet in Nederland geboren zijn ook geen toegang meer kunnen krijgen tot de Nederlandse verzorgingsstaat.

Arbeidsmigranten blijven dus welkom, maar zullen geen recht hebben op huisvesting of uitkeringen. Dat moeten de werkgevers verzorgen.

Want we hebben nu eenmaal woningnood. En ook dat is een terrein waarop we hebben gefaald. Door de grenzen te sluiten zal de druk op de woningmarkt zeker worden verlicht, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Wonen is een eerste levensbehoefte, en moet beschikbaar én betaalbaar zijn. Door ruimschoots te gaan bouwen, en daarbij de vrije markt veel meer speelruimte te geven kunnen we er voor zorgen dat de wachtlijsten minder worden en op termijn ook de huizenprijzen zullen dalen. Zodat ook de éénverdiener weer een huis kan kopen.

Als we het over kosten hebben dan zien we ook dat de belastingdruk in Nederland hoog, in veel gevallen onaanvaardbaar hoog is. Ook daar gaan we wat aan doen. Door te besparen op allerlei overheidsuitgaven kunnen we de inkomstenbelasting halveren en op termijn zelfs afschaffen. Dat moet het streven worden. Dat wil ook zeggen dat heel veel subsidies zullen komen te vervallen, maar ook dat we binnenkort nog maar één nationale TV- en Radiozender zullen hebben.

Een ander punt van aandacht is de her-invoering van onze nationale munt, de Gulden. Voor de introductie van de Euromunt waarschuwden veel economen al dat het een slecht idee zou zijn om totaal verschillende economieën met één munt te laten betalen. Helaas is er destijds niet naar hen geluisterd. De regering gaat met een actieplan komen om zo snel als mogelijk de Gulden weer te her-introduceren. Dit ook om onze nationale soevereiniteit te behouden.

Heel veel van deze plannen gaan per direct in. Het zou waarschijnlijk kunnen leiden tot kritiek vanuit de Europese Unie, daarvan ben ik mij bewust. Kritiek die ik met rechte rug zal weerstaan. Het is mijn overtuiging dat alles wat ik heb geschetst namelijk noodzakelijk is voor ons mooie land. In het ergste geval ben ik bereid om, na een referendum, ook de Europese Unie te verlaten.

Beste Nederlanders, ik heb zojuist een groot aantal plannen opgesomd die stuk voor stuk consequenties hebben. Daar ben ik me terdege van bewust. Maar ik ben me ook bewust van het feit dat als we deze plannen niet uitvoeren het land in een enorme crisis terecht zal komen. Dat wil ik niet laten gebeuren.

Uiteraard is er nog veel meer te bespreken en zijn er nog veel meer plannen die ik nu niet heb kunnen noemen. U zult daar de komende tijd zeker meer van horen.

Ik wens u allen een fijn weekend

Bron: visionair des vaderlands

33 REACTIES

 1. Droom maar lekker verder…

  Pinokkio, Heks, magere mannetjes, grijze muizen en kamerplanten hebben alles te verliezen dus ze blijven zitten totdat het niet meer kan juridisch. Dus de komende jaren krijgen wij nog meer chaos, minachting, oikofobie, hoge belastingen en regels uit de Haagse achterkamertjes.

 2. Het is ook erg moeilijk om in NL je recht te halen. Mensen doen steeds minder aangifte, want het is veel moeite en levert weinig op.

  Je aangifte komt op een grote stapel en de politie pakt daar maar een klein deel van op. Hun prioriteit ligt bij zware geweldsmisdrijven en het oprollen van wietplantages. Heb je een ander probleem dan heb je pech.

  Van de aangiftes die de politie oppakt lost ze ook maar een fractie op, terwijl de rechtelijke macht op haar beurt maar een heel klein deel van die aangebrachte criminelen daadwerkelijk veroordeelt.

  Dit falende rechtssysteem leidt steeds vaker tot eigenrichting, maar daar wordt dan wel weer stevig tegen opgetreden.

   • Deze rechter maakt er wel een zooitje en trekt conclusies namens een eigen mening, een perfect politiek correct geluid.
    WLM betekend helemaal niet dat blanken meer waard zijn maar is meer een tegen geluid tegen BLM die er juist een rassen kwestie van gemaakt hebben.
    En wij worden inderdaad vervangen en niet alleen door zwarten en daardoor een soort van 2de rangs mens geworden.
    Dat zal iedereen toch moeten kunnen waarnemen als je om je heen kijkt.

   • @Bertuz,

    Het rechtssysteem faalt niet, omdat de gevolgde procedures niet zouden werken, maar omdat mensen geen aangifte meer doen en steeds vaker kiezen voor eigenrichting.

  • Er worden geen criminelen aangebracht, maar verdachten. Een veroordelend vonnis maakt van een verdachte een crimineel. Een advocaat verdedigt een verdachte, niet zijn daad. Hij verdedigt een mens tegen de almachtige overheid. Tegen een overheid die fouten maakt en zich soms niet aan de wet houdt. De strafrechter doet ook zelfstandig onderzoek. Soms leidt een strafproces daardoor tot ontslag van rechtsvervolging of vrijspraak. Dat te zien als falende rechtspraak is te kort door de bocht. Er is mogelijk sprake van falende opsporing of falende vervolging of beide. Soms is er domweg onvoldoende bewijs.

   • @Bertuz,

    Je mist het punt. Als een rechtssysteem goed functioneert, worden alleen criminelen verdacht. Als jij niets op je kerfstok hebt, zou de politie en het OM je met rust moeten laten.

    En als ze kostbaar publiek geld efficiënt zouden inzetten, werken ze alleen aan zaken waar zoveel hard bewijs is, dat er vrijwel zeker een veroordeling op volgt.

    Veel processen zijn echter politiek gedreven (denk aan Wilders, Engel, Kat, Trump, en de communistische en nazi showprocessen elders). Dat is niet zo vreemd. D66 en haar rechters regeren nu dit land, zoals KVP en PvdA het vroeger deden.

    https://youtu.be/-ZJXLZdnhCI

   • @Bertuz,

    Het rechtssysteem faalt niet, omdat de gevolgde procedures niet zouden werken, maar omdat mensen geen aangifte meer doen en steeds vaker kiezen voor eigenrichting.

   • Er worden in NL ieder jaar bijna een miljoen fietsen gestolen, waaronder steeds meer dure ebikes. Dat is een grotere schadepost dan die van de gestolen auto’s. Maar waar de politie nog wel enige aandacht aan autodiefstal besteedt, doet zij helemaal niets meer aan fietsendiefstal. Op diefstal met braak (openknippen/doorslijpen van het kettingslot) staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar. Er is echter geen (D66) rechter die ooit een fietsendief tot zes jaar heeft veroordeeld.

   • Worden er alleen criminelen verdacht, de combinatie van woorden alleen al.

   • Dat mensen eigen richting plegen, zegt iets over die mensen. Niet per se over het systeem.

   • Al die dure fietsen zijn verzekerd en worden toch vergoed.
    Waarom zou je dan nog gaan zoeken.
    En uiteindelijk betaald de fiets eigenaar een steeds hogere premie die weer een nieuwe koopt dus het kost de staat niets.
    En de meeste vragen er bijna om. Ze nodigen bijna uit.
    Ik zie fietsen van 4000 euro staan met 1 ringslot op slot, klaar om ingeladen te worden in een busje.

    Je moet het dieven moeilijk maken met meerdere sloten met minstens 2-3 sterren
    En altijd vast aan een paal.
    Een dief gaat voor een fiets waar ze weinig moeite voor hoeven te doen.
    Van mij is b.v. nog nooit 1 fiets gestolen.

   • Uiteraard zegt dat iets over die mensen. Die zijn zo ontevreden over het systeem waar zij jaarlijks krom voor moeten liggen dat zij alle tegenwerking van het systeem voor lief nemen om nog iets van hun schade te verhalen.

    Als je dure scooter is gestolen en je ziet de dief op jouw scooter voorbij rijden dan kan je hem maar beter zelf terugpakken dan op de politie te vertrouwen. Dat levert zelden of nooit iets op. Je snapt toch wel, dat dit falende rechtssysteem onze samenleving tot in de kern ondermijnt? Mag je Mark wel degelijk aanrekenen.

   • @Bert,

    Daar betalen we niet de helft van ons inkomen voor. Als je tot de tanden gewapend je gebarricadeerde huis moet verlaten om een brood te gaan kopen, leef je niet meer in een rechtsstaat.

   • @Peter, zo klink je als die kraker die de maatschappij de schuld geeft van het tekort aan huizen en dat ziet als rechtvaardiging van zijn kraken. Of als de dief die zegt dat hij dat doet bij gebreke van een fatsoenlijke uitkering.

   • @Peter, de overdrijving, een bekende drogreden. Een rechtsstaat is niet onfeilbaar. Zou je ook niet willen. Was je wellicht al honderden keren op de bon geslingerd geweest. Ik vind ook dat mensen met hun poten van mijn fiets moeten afblijven. Dat mensen dat niet doen, zegt iets over die mensen. Mensen kunnen kennelijk slecht met vrijheid omgaan. De rechtsstaat kan pleisters plakken. Meer is er niet. En wat Bert zegt, koop een goed slot voor je fiets en gebruik dat om je fiets mee op slot te zetten. Leuk? Neen.

   • @Bertuz,

    Welnee. Een kraker heeft geen recht op een woning. Die scooterdief heeft geen recht op een scooter. Hij koopt er maar zelf een of gaat lopen. Alleen een eigenaar heeft recht op zijn eigendom. Als dit niet zo was, verkocht ik jouw linkernier en boekte een zonvakantie.☀️ 🏖️😎👍

   • @Bertuz,

    Rechtsstaat niet onfeilbaar? Onzin, je betaalt niet de helft van je inkomen voor pleisters plakken. Als de overheid niet waarmaakt wat ze belooft doen we het zelf wel. Geef gewoon ons geld terug vanwege de geleverde wanprestatie en zout op naar Timboektoe.

   • Peter, als je een beetje had opgelet zou je toch moeten weten dat wij hier allang niet meer in een rechtstaat wonen.
    Ik dacht dat die meppende agenten op weerloze burgers tijdens een corona demo wel het duidelijkste voorbeeld waren hier van.
    En als ik mijn huis verlaat is dat nooit zonder mes omdat het niet ongebruikelijk is dat ik tegenwoordig een 12-15 jarige kan tegen komen met een mes die mij wil overvallen.
    Alleen komt die 12-15 jarige er altijd mee weg vanwege zijn leeftijd.
    Hoezo rechtstaat?
    Met een foei gesprek en een bakkie thee kan ie weer naar huis.
    Dan los ik het zelf wel op door er op bedacht te zijn en niet geheel hulpeloos rond te lopen.
    Ik zou ook willen dat het anders was en dat ze gewoon hun werk deden als agent.

   • @ Peter, de overheid is gehouden inspanningen te leveren en is niet gehouden resultaten te leveren. De overheid hoeft alleen maar zijn best te doen en dient zorgvuldig te zijn. Meer niet. Dat is wat je krijgt voor je geld. Een rechtstaat moet je niet verwarren met paradijs. Over meppende agenten kan je je beklagen bij de rechter, messen zijn voor zover ik weet legaal, met die dingen steken niet, wie zegt dat je hulpeloos moet rondlopen in je huis. Beroep op noodweer is mogelijk, beroep op noodweer exces. Er zijn rechtvaardigheidsgronden. Nog steeds de overdrijving.

   • Peter, als ik jou net bont en blauw geslagen heb met grof geweld omdat ik vind dat je door moet lopen,
    Terwijl je alleen maar ergens ging zitten met je broodtrommeltje en een ballon omdat je het ergens niet mee eens was, ga je mij dan om hulp vragen om te helpen zoeken naar jouw fiets?
    Zo ja, dan heb je een nauwelijks voor te stellen plaat beton voor je kop.
    Dat niemand meer vertrouwen in de overheid heeft en zijn gewapende macht hebben ze toch echt geheel aan zichzelf te danken.

   • @ Peter, neen een kraker heeft geen recht op een woning. Daarom kraakt een kraker. En lees nog eens goed wat ik geschreven heb. Nergens beweer ik dat een kraker recht heeft op een woning.

   • @ Peter, van mijn linker nier kan je op vakantie naar Kijkduin. In een tent voor een dag of twee.

   • “Op diefstal met braak (openknippen/doorslijpen van het kettingslot) staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar. Er is echter geen (D66) rechter die ooit een fietsendief tot zes jaar heeft veroordeeld.”

    Fietsen zijn in Nederland rechteloos, hoeveel ben ik er al niet kwijtgeraakt.
    Overigens is zes jaar vrijheidsberoving extreem disproportioneel. Een geval van een poging om de culturele destructie die men zelf heeft veroorzaakt via nog strengere wetgeving te corrigeren, al is het dan alleen maar voor de buhne.
    Wellicht zijn de kokosnoot filosofen van het libertarisme het eens met een dergelijke straf voor ‘heilig’ bezit.

 3. In mijn buurt hebben werkgevers (Uitzendbureaus) woningen gekocht die vrijkwamen.
  De mensen die er wonen komen allen uit Oostbloklanden en wonen er maar enkele weken tegen betaling van een deel van hun loon.
  Omdat ze maar enkele weken blijven doen ze alleen het minimum aan inrichting.
  Ik geloof dat ze niet eens bedden hebben, maar op matrassen op de grond slapen.
  Is dat de manier waarop arbeid evers voor huisvesting moeten zorgen?

  We hoeven ook helemaal geen arbeiderstekort te hebben, maar de overheid belooft bedrijven goedkope arbeiders als ze zich hier vestigen.
  Ik ben vrachtwagenchauffeur, en kom op veel plekken.
  Ik zie overal gigantische hallen verschijnen.
  Distributiecentra voor spullen uit China denk ik dan.
  Het eerste bij mij in de buurt beloofde werk aan 500 mensen.
  Iedereen blij natuurlijk, maar nu blijkt dat je er nauwelijks mensen vindt die Nederlands spreken.
  Als je geen Engels spreekt dan hoef je niet eens te solliciteren.
  Spullen komen aan in containers, en we slaan het op in magazijnen zo groot dat je er een dag voor nodig hebt om er omheen te lopen,
  maar we zijn zo bezorgd om het milieu…

  • Alle vrachtwagen chauffeurs hebben bij mij bij voorbaat een streepje voor.
   Denk dat er geen gehucht of dorpje hier bestaat waar ik niet geweest ben.
   Ik ben er zo onderhand in opgegroeid, in een vrachtwagen, vanaf mijn kleutertijd tot mijn 17de.
   Het is alleen wel erg druk geworden op de wegen hier, dat is jammer.
   Dat maakt het wel minder leuk dan vroeger, toen waren er nauwelijks files.

   • “A traffic jam is a collision between free enterprise and socialism. Free enterprise produces automobiles faster than socialism can build roads and road capacity.”

    ~ Andrew Joseph Galambos

 4. Dat Nederland als klein landje geen betekenis kan hebben in het klimaatverhaal

  Dit is in principe een aanname. Als die omwenteling er komt, dan moet die ergens beginnen. Daarnaast weet je nooit precies in hoeverre je acties impact hebben. Of het wenselijk is, hou ik voor nu in het midden

  Dan de woningnood. Het was een liberale partij, die ons de woningcrisis gebracht heeft. We hadden een sociale woningsector, een ministerie van wonen. Dat heeft de VVD toen allemaal kapot gemaakt. Mensen zeuren altijd over links, maar rechts heeft veel meer schade aangericht, de laatste jaren.

  Dit bovenstaande programma gaat overigens nooit uitgevoerd worden. Het is min of meer het FVD programma. Ik denk alleen dat FVD nooit in een coalitie zal komen. Zeker niet in Nederland. Zoiets gebeurt hier gewoon niet

  • Nederland is de ultieme speeltuin voor technocraten, het meest overgereguleerde, overbevolkte, onttoverde en anti-culturele land ter wereld (geworden, in de twintigste eeuw). De ultieme dystopie van de geestdrift der kleinzieligheid en kleingeestigheid, die aan haar eigen succes ten onder zal moeten gaan, de zielloze technocratie zal dus in Nederland beginnen, en kan heel wat impact hebben.
   Ik ben het er dus mee eens als u zegt dat het ergens moet beginnen, dat Nederland er bij uitstek geschikt voor is. Het is dus ook niet gek dat men in Nederland het meest brave jongetje van de klas wil zijn.

  • Mensen die beweren dat Nederland van betekenis kan zijn in het klimaatverhaal zijn kwantitatieve cijferaars, die houden er geen rekening mee dat Nederland via haar cultuurloosheid, haar benauwdheid, haar kleingeestigheid, en haar kleinburger utopische droomwereld een behoorlijke geestelijke impact kan hebben, dat zij goed mee kan helpen om zielloosheid te verspreiden.

  • Een monarchie is een top down systeem, die zeker nooit geen democratie geweest is.., en ook nooit zal worden.

Comments are closed.