Overgenomen uit het libertaire perspectief. Door red/ED  Afgelopen zaterdag 13 mei 2023, vond in het Van der Valkhotel in Breukelen het voorjaarscongres van de LP plaats. Hoofdpunt was de accordering van een pakket van 75 partijstandpunten, die de politieke koers van de partij in de komende tijd zullen bepalen. En die koers is uitgezet naar het Minarchisme. Daarin bestaat nog wel een vorm van staatsorganisatie, maar die is beperkt tot interne en externe bescherming van het grondrecht – van iedereen – op zelfbestemming.
Dat betekent dat de partij afscheid neemt van enkele “transitiestandpunten” die onder libertariërs in het verleden nog wel eens op principiële gronden omstreden waren. Deze transitiestandpunten waren vooral bedoeld om meer aansluiting bij het huidige politieke landschap te vinden.
Net zoals in de Middeleeuwen het religieuze kader de absolute waarheid vertegenwoordigde, zitten we nu met de schijnbaar onveranderlijke en onaantastbare sociaaldemocratie. De LP houdt het dus bij Galileo Galilei: “eppur si muove“. En we beginnen onze eigen niches te bouwen.
De “transitie” uit de doodlopende straat van het staatscollectivisme betekent dat we een individueel “opting-out” claimen uit het onderdaanschap van de sociaalstaat. We zijn voorstander van de parallelle samenleving van individuen en groepen, die ten opzichte van elkaar niet agressief zijn. Aan de gemeenschappelijke bescherming tegen agressie – ook tegen die van de huidige paternalistische overheid – willen we best nog wel meewerken.

In LP Nieuws (LP Nieuws wordt alleen onder leden van de LP verspreid) zullen we er wat uitvoeriger op ingaan. Ook zullen we in toekomstige artikelen in Libertair Perspectief op de achtergronden van specifieke standunten ingaan.

26 REACTIES

 1. Klinkt goed. Dan hoef ik ook niet meer een beetje zwanger te zijn en: Zijn we dan ook van dat vermaledijde basisinkomen af?

 2. Een klein beetje geweld is dus wel ok. Lekker consistent en ethisch. We gaan voor een beetje poep in onze salade. Frisse boodschap. Geen Sociale Poep zoals de SP maar Light Poep van de LP.

  Daarenboven is het nogal naief. Een kleine overheid groeit ALTIJD uit tot voortwoekerend kankergezwel dat alleen gestopt wordt als de host overlijdt. Zie de USA. Wie met poep omgaat wordt ermee besmet.

  Ik hoop dat er geen artsen bij de LP zitten. “Zo meneer de patient, ik heb uw tumor weggehaald en vervangen door een kleinere. Graag gedaan en vergeet uw booster shot niet”

  Voor die LPers die zo graag heersers willen heb ik een beter alternatief, Koning Larken:

  https://www.youtube.com/watch?v=pjURA6NlkDw&t=8s&ab_channel=LarkenRose

  • Maar je wilt dus ancap?

   Hoe wil je dat dan gaan bereiken?

   Niet via ‘een revolutie’ want ancaps doen niet aan revolutie

   Hoe dan ?

   Rothbard was heel kritisch over links revolutionair anarchisme, dat hij te collectivistisch vond. Maar, het is nooit helemaal duidelijk geweest hoe zijn wereld dan zou gaan ontstaan, hoe zijn programma eruit zag, politiek gezien

   En daarom werd ancap langzaam een libertarisme/minarchisme en ging het zich bezighouden met partijpolitiek.

   • Als het NAP (no force, no fraud) als algemene basis voor onze rechtsorde wordt aanvaard, ontstaat ancap vanzelf. Het NAP sluit immers overheidsdwang uit.

  • Het idee van één gecentraliseerde rechtsorde, is al niet anarchistisch

   Rothbards ideeën leidde tot libertarisme, dat een soort liberalisme is. Maar het heeft vele concurrenten in het liberalisme. Denk aan de VVD en D66, die vele volgelingen hebben natuurlijk

   Daarom kwam libertarisme nooit van de grond. Het hinkt op twee gedachten. Anarchisme en liberalisme

   • Liberalisme gaat nog altijd uit van overheidsdwang. De ontwikkeling van de VVD en D66 ondersteunt het argument van Hijseenberg. Hun in oorsprong liberale basis met een kleine overheidsbemoeienis en lage belastingen is inmiddels volledig verworden een socialistische maatschappijvisie met steeds sterkere overheidscontrile van de burger en om al deze bemoeienis te kunnen betalen een steeds hogere lastendruk.

   • Overgang hoeft wat mij betreft niet, veel mensen laten zich ofwel misleiden, ofwel doen veel liever afstand van verantwoording voor hun eigen leven. Hangt een beetje af van je mensvisie. Je kan stellen dat opvoeding en opleiding medebepalend is, het moet je tot een zelfstandig mens maken, maar dat is al lang niet zo. Veel mensen spreekt een huisdierenbestaan met beloftes van overheidszorg meer aan dan een vrij bestaan. Of dit indoctrinatie is of een soort van genetische programmering laat ik in het midden.

    Het zij zo, die wens tot onderwerping en verzorging, en dat betekent dat je volgens mij moet streven naar opt out. Mensen die vrij willen zijn moeten niet beperkt worden waarbij vrije mensen degenen die vooral een overheid en socialistische samenleving wensen vrij laat in hun keuze. Zolang ze jou ook maar die vrijheid gunnen.

    Een libertarische samenleving is een mooi streven, maar past op dit moment gewoon niet bij de wensen van de meeste mensen. Dus opt out

  • Dus je wilt eerst een NAP staat opzetten, om dan naar anarchisme te gaan ?

   Klinkt als het marxistische idee, van het wegebben van de staat, na het staatssocialisme

   • Nee. Staatssocialisme concentreert en centraliseert juist de staatsmacht. Minarchisme vermindert en decentraliseert de overheidsinvloed. Ancap neemt haar zelfs geheel weg.

 3. Belangrijker is vast te stellen wat nu feitelijk de juridische basis van een overheid is.

  Alleen eigenaren kunnen een zaakgelastigde aanstellen, die het beheer over hun eigendom voert. Zo’n zaakgelastigde heeft uiteraard niets te zeggen over het eigendom van anderen.

  Wel kunnen grondeigenaren iedereen die van hun grond gebruik maakt voorwaarden stellen en regels opleggen. Het doet er daarbij niet toe of dit sociaaldemocratische regels, fascistische regels of anarchistische regels zijn. Dat is aan de grondeigenaar.

  Als het de gebruikers niet bevalt, kunnen ze altijd vertrekken naar een grondstuk met betere voorwaarden, of zelf grondeigenaar worden en hun eigen regels bedenken. 😎

 4. Is het niet een beetje een “damned if you do, damned if you don’t” situatie? Om een staat met 0% overheid te krijgen zul je de huidige staat met 100% overheid, en allerlei verplichtingen, moeten afbouwen. Stap voor stap. Door (tijdelijk) dingen te doen die je eigenlijk niet vind deugen. Dan heb je dus al genoeg mensen mee om het te doen, alleen moet er nog wat gedaan worden om het gewenste resultaat te bereiken.

  Van de ene dag op de andere alles afschaffen (belastingen, subsidies, uitkeringen, regelgeving) is een leuk verhaal voor in een film. Wat zouden de consequenties zijn? Misschien keert de wal het schip wel. Op een gegeven moment is het geld van de staat op, of niet meer waard, en is de rest alleen nog theorie.

  Het siert de LP dat ze er over nadenken, al heeft dat wat rare punten op hun programma opgeleverd. En die naam zuigt ook nog steeds. Libertarisch, Libertair. Klinkt nog steeds als een naam voor een corpsballen dispuut. Daar moet een marketing topper over na gaan denken. “Partij voor de Vrijheid” zou een mooie naam zijn geweest. Maar die is al geclaimd door een wappie die in de afgelopen jaren toch niet zoveel op had met (anderman’s) vrijheid…

  • De wal keert het schip ook als we gewoon op de huidige voet doorgaan.

   De overheidsbemoeienis en de daarmee samenhangende kosten rijzen volledig de pan uit, terwijl de kwaliteit van de overheidsdienstverlening al jaren achteruit holt. Het gevolg is, dat burgers alternatieven voor deze falende overheidsdiensten opzetten die ze uiteindelijk geheel zullen vervangen (denk aan het onderwijs, de zorg, de sociale zekerheid, de veiligheid op straat ed).

   De overheid probeert met steeds meer wetgeving nog wel greep op deze ontwikkeling te houden, maar door gebrek aan handhaving glipt ze het als zand door de vingers (denk bijv aan het snel groeiende aantal ZZP-ers die voor hun eigen sociale zekerheid en pensioen zorgen).

   Uiteindelijk stort het hele kaartenhuis in elkaar. Daarna is er een periode van anarchie en chaos, waar de slimsten en sterksten het beste uit zullen komen, net als indertijd de Russische oligarchen na de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

   • Behalve dan dat dat een waanidee is.
    Neem het onderwijs bv. Als de staats-betaalde scholen volgens de burgers niet het gewenste resultaat opleveren dan kunnen er private scholen worden opgericht. Klinkt euk en aardig. Maar de realiteit is dat die toch moeten voldoen aan allerlei regels van diezelfde overheid en gedwongen worden om leraren aan te nemen die voldoen aan de kwalificaties van diezelfde overheid.
    Dan komt daar nog eens bij dat voor veruit de meeste mensen dat private onderwijs domeweg onbetaalbaar is.

    Of neem de rompslomp met de belastingen. Je kunt wel willen, maar daar kom je dan toch niet onderuit. Dan kun je een privaat bedrijfje in de arm nemen om je belastingen te doen. Probleem is echter dat je daar dan toch zelf verantwoordelijk voor blijft. Als dat bedrijfje de zaak verknoeit komt de belastingdienst toch echt bij jou verhaal (en geld) halen. Dan kun je proberen dat op dat bedrijfje te verhalen, maar meestal draait dat op niks uit.

    Vuilnis, nog zo’n dingetje. Stel dat de vuilnis-ophaaldienst opeens niet naar behoren werkt. Ja, dan kun je een bedrijfje starten of inhuren die de vuilnis ophaalt. Maar dat bedrijfje is toch echt aan de overheid gebonden met wat zij doen met dat afval. Het is niet zo dat zij dat dan zelf ergens mogen begraven of verbranden zoals het ze uitkomt.

    Veiligheid op straat? Tuurlijk huur maar private beveiligers in. (Enig idee wat dat kost? voor de meeste mensen echt niet op te brengen hoor). Maar die beveiligers zijn gebonden aan voorwaarden van die overheid om dat beroep te mogen uitoefenen. En zeer beperkt in wat ze mogen doen.
    Of je kunt proberen een burgerwacht te organiseren. Ook dan ben je gebonden aan aan regels van die overheid. Nog even daargelaten dat de gemiddelde Nederlander te beroerd is om van zn gat af te komen. Ik heb het geprobeerd, nou, vergeet het maar. De gemiddelde Nederlander wil heel graag dat er wat wordt gedaan. Door iemand anders dan wel te verstaan. En bij voorkeur gratis.

 5. De weg naar AK loopt via minarchisme, want leger, politie en justitie zal een overheid als laatste willen opgeven. Dus ook voor AK is dit een mooi programma, en als NL minarchistisch is, dan splitsen ze zich gewoon van de LP af en krijg je minarchistische LP en een ancap versie daarvan.

  Minarchisme is inderdaad niet consistent, vrijheid claimen maar gedwongen afname van veiligheidsdiensten. Ik leef echter veel liever in een minarchistische samenleving dan de huidige

  • Dus je wilt eerst naar een kleine staat en dan uiteindelijk de staat wegvegen ? Op een evolutionaire manier, waarschijnlijk ?

   We hebben alleen altijd gemerkt, dat een staat niet iets is dat vanzelf kleiner word, zichzelf opheft. Het is een institutie die groeit en groeit en groeit. Omdat ambtenaren ambtenaren aantrekken. Ze geven elkaar baantjes, etc

   Als je eenmaal een staat hebt, zal deze even groot blijven, of groeien.

   De communisten dachten ook dat hun staten zouden wegebben. Dit bleek niet het geval te zijn.

   En wilt de LP nog steeds een basisinkomen?

   Als de LP succesvol wilt zijn, moeten ze zich onderscheiden van VVD, D66 en FVD.

   Als je als alleen als LP zegt : ons lange termijn doel is anarchisme, dan zijn er maar weinig mensen die op ze zullen stemmen, want 99 procent van de mensen vind anarchisme doodeng en snapt niet wat het is

   Kortom, een moeilijke positie. In de VS weet de libertarian party wel het een en ander op te zetten, trouwens. Maar dat land heeft een totaal andere cultuur/geschiedenis

  • We hadden de VVD aan het roer, in dit land

   De VVD is zogenaamd de partij van de kleine staat en het ‘zelf doen’. Toch is onder hun bewind de staat groter en groter geworden. Blijkbaar is dit iets waar staten vanzelf toe neigen. Een sociologisch gegeven

   • Ja, iedere overheid, in ieder tijdperk, in alle samenlevingen, maakt zichzelf steeds groter. Deels is dat gewoon om haar eigen bestaansreden te rechtvaardigen

   • Ik denk dat het op een of andere manier vanzelf gebeurt

    Het kan niet kleiner worden, omdat het concurreert met andere staten die ook alleen maar groter willen worden. Ze houden elkaar gevangen, in een prisoners dillema

    Het punt is ook een beetje

    Kijk, anarchisme kon/kan ontstaan in crisissituaties. Het moment dat er totale chaos is en niemand meer weet wie de baas is en waarom en hoe. In de Spaanse burgeroorlog, zagen de anarchisten een kans om te experimenteren met staatloosheid

    In de Russische revolutie, zagen de anarchisten een kans om te experimenteren met anarcho communisme en mutualisme

    In Rojava, zijn de Koerden min of meer bezig met een anarchisme.

    Nu in het conflict tussen Rusland en Oekraïne, spelen anarchisten weer een rol

    Maar, in al deze situaties is de staat al gevallen en kunnen de anarchisten dat vacuüm dus opvullen

    Maar het idee dat je een soort klassiek liberalisme hebt, dat vanzelf verdwijnt, lijkt mij onrealistisch. Want een staat is niet iets dat zomaar verdwijnt

    De Nederlandse linkse anarchisten, beweren dat ze met een revolutie de staat willen wegvegen. Dit gaat natuurlijk nooit gebeuren en is alleen maar grootspraak van ze.

    En in de geschiedenis, hebben de anarchisten nooit zelf een revolutie gemaakt. Ze sprongen in, wanneer er chaos/crisis is. Dan staan ze op en krijgen ze een rol

 6. Overigens ook al een probleem; “In LP Nieuws (LP Nieuws wordt alleen onder leden van de LP verspreid) zullen we er wat uitvoeriger op ingaan.”
  Dat is dus preken voor de eigen (zeer kleine) parochie. Als ze wat willen bereiken dan zullen ze hun informatie, standpunten en argumenten juist buiten die eigen groep bekend moeten maken, anders wordt het nooit wat.

  Dan een tweede probleem; iedereen die denkt dat het huidige systeem kan worden veranderd door van binnenuit wat aanpassingen te doen is en dwaas. Het huidge systeem is niet van binnenuit te veranderen, tenzij je een absolute meerderheid weet te verwerven. Dat betekent dat er maar 2 manieren zijn om dat te doen;
  1 – een zodanig grote meerderheid verwerven, op wat voor manier dan ook, dat je zonder hulp van anderen de grondwet aan kunt passen/herschrijven en het hele staatsbestel kunt veranderen (veel geluk, droom maar verder)
  2 – het met geweld afdwingt en hervormingen hardhandig doorvoert.

  Alle andere opties zijn gewoon onzin.

  • Als de LP minarchisme wilt, is zij liberaal

   en moet zij wedijveren met FVD, VVD, D66 etc

   Alleen, die partijen hebben geen anarchistische aspiraties en de LP wel. De LP flirt in ieder geval met anarchisme. Iets dat de meeste liberalen afstotelijk zullen vinden

   Dus, ze zitten in een lastig parket

   Ik vond het idee van federalisme en basisinkomen wel interessant, maar dat laten ze nu weer los ? Daarmee kunnen ze zich onderscheiden van andere liberalen

   • Maar als ze hun ideeen niet naar buiten brengen zullen ze nooit iemand bereiken.

    Overigens zie ik het basis-inkomen als een gruwel; het moedigt luiheid en afhankelijkheid aan. En het is ook onzinnig; de staat heeft geen geld om iedereen zomaar een inkomen te geven; de staat verkrijgt haar inkomen uit belastingen, dus betaalt men zichzelf om het maar even simpel te stellen. Behalve dan dat je eerst een heel stel ambtenaren betaalt om dat te regelen.

   • Wat is er mis met luiheid ?

    Dat ‘hard werken’ credo associeer ik gek genoeg met communisme, fascisme

    En met protestantisme.

    Anarchisme is pro luiheid !

    Gek genoeg, was Friedman voor een basisinkomen. Het is dus een neoliberaal idee, dat is nog het bizarre. De LP is er dus nog steeds liberaal mee, als ze het willen invoeren.

    Ik denk trouwens niet dat mensen per se lui worden van een basisinkomen. Ja, ik wel, maar ik ben niet echt een normaal persoon haha

    Met je basisinkomen, kan je bijvoorbeeld geen dure auto kopen, of motor. En veel mensen willen dat soort producten graag bezitten

    Daarnaast word al dat basisgeld de hele tijd weer de economie ingepompt

 7. Serieus? wat is er mis met luiheid, echt waar?
  Het bevordert gedegenereerd gedrag en ongezond leven en afhankelijkheid van de staat.
  En denkt u echt dat zoveel mensen geprikkeld zullen worden meer te doen voor een nieuwe auto? Laat me niet lachen. De coronahoax heeft laten zien dat mensen zich rustig laten opsluiten en niks doen, straks in 15-minuten steden waar je geen auto nodig hebt. Of mag hebben, maar alleen achter een scherm zitten.

  Werken geeft iemand iets om trots op te zijn, eigenwaarde en zelfrespect. Ik zeg niet dat iedereen 12 uur per dag moet werken, maar een 40-urige werkweek is echt niks bijzonders hoor. Buiten (west) Europa is dat normaal, of zelfs minimaal. Het idee dat je iets krijgt voor niksdoen is gewoon niet normaal.

  Maar zoals ik al zei; de staat heeft geen geld om iedereen een basisinkomen te geven, het is een debiel idee.

Comments are closed.