De Andere Krant nodigt Erik Akerboom, directeur van de AIVD, van harte uit een bezoek te brengen aan de redactie. Dit schrijft uitgever Sander Compagner in een open brief. De veiligheidsdienst maakt zich zorgen over ‘complotdenkers’ die een gevaar zouden vormen voor de democratische rechtsorde. De Andere Krant wordt regelmatig genoemd als bron van complottheorieën. Maar wat is een complot precies? En hoe consequent is de AIVD zelf? Volgens de AIVD zijn “Grondrechten”, “Scheiding der machten”, “Openbaarheid van bestuur” en een “Terughoudende opstelling van de overheid ten aanzien van privé­levens van burgers” voorwaarden voor een goed functionerende democratie. Houdt de overheid zich hier zelf wel aan? Dat zouden we graag met de AIVD bespreken.

Amsterdam, 31 mei 2023

Betreft: vermeende radicalisering complotdenkers

Geachte heer Akerboom,

De afgelopen tijd hebt u in de hoedanigheid van directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gewaarschuwd voor de vermeende radicalisering van complotdenkers en personen die geen vertrouwen meer zouden hebben in de overheid. In een uitzending van het televisieprogramma Medialogica (28 mei) stelde u: “Men gelooft in complotten, men gelooft niet in corona- en klimaatproblematiek en vindt dat de instituties heel slecht bestuurd worden en dat geldt ook voor de democratische rechtsorde”. Volgens uw dienst zou dit mogelijk kunnen leiden tot “anti-institutioneel extremisme”.

In een rapport van de AIVD van 25 mei worden uw stellingen toegelicht. Volgens uw dienst zijn er wel 100.000 mensen in Nederland die geloven in een “kwaadaardige elite” die middels een “geheime agenda” “totale wereldcontrole” nastreeft. Wat u in uw rapport doet, is het verdacht maken van criticasters op tal van onderwerpen (er wordt gesproken over klimaatbeleid, stikstofpolitiek, de invloed van het World Economic Forum, de omgang met corona, de oorlog in Oekraïne, de woke-agenda, immigratie en kindermisbruik). U bestempelt hen tot een potentieel risico voor de democratische rechtsorde. Het is volgens mij echter niet aan de AIVD, op al deze terreinen de waarheid te claimen. Juist een open debat over deze thema’s is een uitgangspunt en voorwaarde voor een goed werkende rechtsorde. Door de koppeling die u maakt tussen extremistisch gedrag en kritische burgers, smoort u het vrije debat en doet u afbreuk aan de democratische rechtsorde die u zegt te dienen.

In het rapport worden “essentiële structuurelementen” en “algemene en specifieke procesvoorwaarden” genoemd, die essentieel zouden zijn voor een democratische rechtsorde. “Essentiële structuurelementen” zijn volgens de AIVD onder meer: “Grondrechten”, “Scheiding der machten”, “Openbaarheid van bestuur”, “Terughoudende opstelling van de overheid ten aanzien van privélevens van burgers”.

Op al deze elementen heeft de overheid zich geen hoeder van de democratische rechtsorde getoond. Grondrechten werden tijdens de coronaperiode veelvuldig genegeerd, de overheid geeft waar mogelijk zo min mogelijk openheid (de sms’jes van Rutte, de stelselmatig overschreden termijnen voor Woo-verzoeken en het zwartlakken van hele pagina’s die wel aangeleverd worden zijn slechts enkele voorbeelden). De rechterlijke macht is steeds volgzamer aan de politiek, zoals gebleken is in het Toeslagenschandaal en in de coronarechtszaken, bijvoorbeeld rond de avondklok, zodat van scheiding der machten nauwelijks nog sprake is. Dat de overheid allesbehalve een terughoudende opstelling heeft ten aanzien van privégegevens van burgers hoeft geen betoog en zal bij uw dienst bekend zijn (ik ben zelfs bang dat u hieraan meedoet). De verschuiving van macht naar gremia zoals de Europese Unie, het World Economic Forum en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet afbreuk aan de Openbaarheid van Bestuur en aan de democratie als zodanig.

De in het rapport genoemde “algemene en specifieke procesvoorwaarden” zijn onder meer “sociale cohesie” en “pluriformiteit”. De overheid heeft de sociale cohesie ernstig ondermijnd gedurende de coronaperiode en zorgt met haar opstelling tegen burgers in dossiers zoals de Groningse gaswinning en het Toeslagenschandaal zelf voor een dalend vertrouwen. In de media is van pluriformiteit nauwelijks sprake. Door uw verdachtmaking van criticasters draagt u met uw dienst bovendien bij aan deze afnemende pluriformiteit.

De Andere Krant wordt veelvuldig beticht van het publiceren van complottheorieën. De definitie die uw dienst geeft, is dat dit “specifieke vormen van des-of misinformatie” betreft. Ik bestrijd die definitie. Complottheorieën kunnen ook gewoon kloppen. Veel ideeën die door de reguliere media als complottheorieën werden bestempeld, bleken later juist te zijn. Tegelijkertijd blijken de reguliere media vaak complottheorieën te verspreiden die onjuist blijken te zijn. Denk aan de theorie van de Amerikaanse regering dat Irak begin deze eeuw over massa­vernietigingswapens zou beschikken. Of de door de voltallige Nederlandse media gebrachte complottheorie dat Donald Trump zou samenspannen met Russische actoren. Dat het coronavirus uit een lab zou komen, was lang een complottheorie, totdat de WHO deze mogelijkheid zelf onderzocht en moest toegeven dat de theorie kan kloppen. Dat er op allerlei manieren belangen worden gediend die buiten het zicht van het grote publiek gehouden worden, zal ook voor u geen verrassing zijn. Hoe kan dit anders worden benoemd dan een complot of samenzwering?

De mensen van wie u denkt dat ze in staat zouden zijn tot extremisme zijn vaak lezers van onze krant. Nederlanders die zien dat de door u genoemde “essentiële structuurelementen” en “procesvoorwaarden” voor een werkende democratische rechtsorde onder druk staan. Ze lijken steeds minder te betekenen voor de huidige machthebbers. Nederlanders die merken dat tegengeluid niet gestimuleerd wordt, maar tegengewerkt. Ik ken deze mensen persoonlijk en ik kan u vertellen dat ze niet gewelddadig zijn. Zij beseffen dat geweld de oplossing niet gaat brengen en dat er tegen het geweldsmonopolie van de staat (dat steeds minder prudent wordt ingezet) geen tegenmacht te organiseren is.
In uw rapportage merkt u op dat er een spirituele inslag is bij de groep die u beschrijft, en dat klopt. Deze mensen willen slechts in vrede en harmonie leven. Hierbij accepteren we geen overheid die ons deze harmonie en vrijheid misgunt, die wij alle mensen wel gunnen. Als u ons de ruimte geeft, zal dat niet leiden tot extremisme, maar tot een samenleving waarin ieder mens telt. Geweldloos en in liefde. Open en transparant voor alle burgers van Nederland.

U draagt met uw rapport en door uw uitingen in de media bij aan de polarisatie en het verlies van vertrouwen in de instituties. U bent dus onderdeel van het probleem en niet de oplossing.

Ik nodig u van harte uit, het gesprek met mij aan te gaan. Kom eens langs op de redactie om de mensen te ontmoeten voor wie u vrees lijkt te hebben. Dan kunnen we sámen werken aan een democratische rechtsorde.

Met vriendelijke groet,
Sander Compagner

Uitgever van De Andere Krant
Voorzitter van de Vereniging Vrije Journalisten

Ratio: overweeg een abonnement op de andere krant, een van de laatste echte journalistieke bastions. Opkomende voor waarden als “Grondrechten”, “Scheiding der machten”, “Openbaarheid van bestuur” en een “Terughoudende opstelling van de overheid ten aanzien van privélevens van burgers”. Klik svp hier voor de opties.

11 REACTIES

 1. Prima brief. Zou hij hier op in durven gaan? Of moet poedel Akerboom eerst toestemming vragen aan zijn baasje Rutte?

  Over “democratische rechtsorde” gesproken. Hoe harder de politiek loopt te gillen dat dit land een “democratische rechtsstaat” (e.d.) is, hoe minder dit daadwerkelijk het geval is. Ze lijken ook geen zin te hebben om hier actief aan te werken. Liever iets symbolisch doen, door “democratische rechtsstaat” in de grondwet te willen zetten, dan daadwerkelijk beleid om te verbeteren wat hierboven goed beschreven is.

  • Wellicht gaat die poedel op audiëntie bij de duitse herder en zijn argentijnse windhond het verzoek aan kaarten.

 2. Mooie actie en een prachtige brief. Inderdaad de nadruk leggen op respect, geweldloosheid en oneindige welgemeende vriendelijkheid maar stevig debatteren mag.

  • Geweldsquote:

   ‘als Anarchisten kunnen we en willen we geen geweld gebruiken, behalve ter verdediging tegen de onderdrukking van onszelf en anderen. Maar we claimen dit recht op verdediging – volledig, wezenlijk en doeltreffend. Dat wil zeggen, we wensen voorbij te gaan aan het materiële instrument dat ons verwondt en de handen aanvallen die het instrument hanteren, en het hoofd dat het aanstuurt’. – Errico Malatesta, Anarchie en geweld, 1894

   Anarchopacifisme (samengesteld uit anarchisme en pacifisme) is een stroming binnen het anarchisme die tegen iedere vorm van geweld is. Het anarcho-pacifisme wordt vaak als utopisch omschreven door anarchisten die niet tot deze stroming behoren.

  • Het verbaast me dat er zoveel mensen zijn die zeggen tegen geweld te zijn, maar als hun overheid hen naar de oorlog stuurt of hen aanstelt als handhavers, doen ze dat gewoon. Maar op eigen initiatief mogen ze helemaal niets, vinden ze zelf.

 3. Als de AIVD denkt dat ze de door hen genoemde: “democratische rechtstaat” nog kunnen redden, dan zijn ze echt compleet onnozel. Het vertrouwen is niet meer te herstellen, dat punt zijn we al heel lang ernstig voorbij.
  We zijn inmiddels al 3 stappen verder dan hen, en beseffen dat de oplossing niet meer ligt in “volksvertegenwoordigers”, “stemmen” en “democratie”, maar in moraliteit, en voluntarisme.
  Het denken in “wetten” en “regels” is inmiddels zo 1900…
  Dit systeem gaat op de schop, niet omdat we het eventjes onder handen gaan nemen, maar omdat we er niet meer aan mee zullen doen. Ik heb onderhand compleet maling aan al die instituties. En met mij elke dag meer mensen.

  • Redden, nee, herstellen….who knows? 30 jaar terug waren dezeldfe parasieten die allen voor ons werken en door ons geld betaald worden, en dus letterlijk zelf niks produceren in de maatschappij, al hun zakken achter de schermen flink aan het vullen. En om heel eerlijk te zijn, ze doen maar. Ik heb die behoefte niet om mijn rijkdom op die manier te vergaren, en daarnaast boeit rijkdom mij ook niet.
   Nu zijn er veel meer parasieten met oa de komst van de EU, ongekozen parasieten die allen claimen het recht te hebben over een ander te beslissen. Ze hebben hun hand echt overspeelt, de kunst van het tevreden houden van de mensen die je besteelt is verdwenen, dus automatisch gaat het gordijn voor vele omhoog. Dat hier inderdaad ook niet bestaande theorieën tussen tevoorschijn komen is logisch, iemand die wakker wordt probeert zich aan elk aangeboden strohalm vast te klampen….maar ook dit is een proces die overgaat en dan gaat het grotere plaatje duidelijker worden, Willen jullie advies AIVD, laat de parasieten weer genoegen nemen met hetgeen wat ze al van ons afnamen, geef de mens het gevoel dat ze vrij zijn en mee beslissen, ook al gebeurt dit toch niet, jullie waren beter in dit spelletje. Gaat dit ooit gebeuren, natuurlijk niet, want alles verloopt gewoon volgens plan, zelfs dit soort onzin welk oogt tegen de gevestigde orde te strijden hoort allemaal bij het toneelstuk. WIJ mensen moeten eens gaan beseffen dat wij allen gewoon geen aandacht meer aan hun bs moeten besteden, geen publiek , geen optreden, zo simpel is het.

  • Zinloze exercitie, de AIVD is het product van een kerk, en de begrippen die de revue passeren zijn slechts slogans, theologie van de democratie. De Tocqueville beschreef in zijn boek ‘Democracy in America’ al hoe het individu in een democratie steeds minder persoonlijke macht heeft en alle macht zich zou concentreren in instituties.
   In feite is de huidige situatie een samenleving van institutioneel extremisme, daarmee bedoel ik nog niet eens de extremistische richting die men op gaat, maar een extremisme in de vorm van een gigantisch labyrint aan instituties. Het heeft weinig zin om in gesprek te gaan met een lid van die institutionele macht.
   De echt vrijheidslievende mens heeft het land aan instituties en organisaties, bolwerken van onvrijheid en groepsdenken.

Comments are closed.