Vanuit libertair perspectief:

Door Stijn Dekker (Redactie) Frans Timmermans, eurocommissaris en vicepresident van de Europese Commissie, verruilt Brussel voor Den Haag. Als overtuigd sociaaldemocraat is hij voorstander van het etatisme, het ingrijpen door de overheid in de persoonlijke levenssfeer van de burgers.

Groene planeconomie

Frans Timmersmans staat achter de Europese Green Deal van 2019 – een plan dat is opgesteld door de Europese Commissie met als doel Europa in het jaar 2050 klimaatneutraal te maken. De doelstellingen hebben wat weg van een groene planeconomie. Van vervoer tot bebouwing en de industrie moet alles klimaatneutraal worden. Ironisch genoeg heeft de Europese Green Deal ook betrekking op eerlijke concurrentie en open handel. In feite is dit een contradictie. De Europese Unie wil dat bedrijven binnen Europa minder zullen uitstoten en duurzame producten leveren, maar wil hen tegelijkertijd beschermen tegen buitenlandse concurrentie. Buitenlandse ondernemingen uit landen met mindere dictatoriale klimaatregels moeten een kooltoeslag betalen. Wanneer je je eigen bedrijven onderdrukt en concurrenten buiten de deur houdt dan is er geen sprake van eerlijke concurrentie en open handel, maar van overheidsinterventies en centralisatie.

Hier eindigt het niet. Timmermans heeft het natuurherstelplan in het leven geroepen. Ook al is deze wet ietwat afgezwakt door het Europees Parlement, dan moeten wij ons alsnog zorgen maken. Het betekent dat de overheden hun takenpakket uitbreiden. Is dat een gevaar? Ongetwijfeld. Macht corrumpeert. En des te meer taken naar de overheden gedelegeerd worden, des te minder autonomie de burgers hebben. Het idee dat mensen als rationele en zelfbesturende wezens in vrijwilligheid zich organiseren om samen te werken, komt haast niet bij de politici op. De mens moet en zal van bovenaf geregeerd worden om een collectief doel te verwezenlijken. Elke opoffering van individuele vrijheid is gerechtvaardigd door het idee dat wij het samen voor elkaar doen om een schone wereld te creëren. Niet alleen voor ons, maar ook om de volgende generaties een betere toekomst te gunnen. Een toekomst met een grotere overheid die bepaalt wat de burgers wel en niet mogen doen, is geen betere toekomst. Het is een onvrije toekomst.

De libertaire oplossing

Nu komt deze technocraat terug naar de Nederlandse politiek om vanuit zijn oogpunt een verschil te maken. Zijn intenties zijn helder. Voor Timmermans is het van belang dat de Nederlanders hun vertrouwen in de overheid terugkrijgen. Ik ben het hem eens dat de overheid het vertrouwen van de burgers heeft geschaad, maar in plaats van de oorzaak van het probleem te verkleinen, stelt hij dat de veroorzaker meer taken moet verrichten. Timmermans heeft aangegeven dat hij graag premier wil worden. Dat betekent een grotere overheid die zich zeer paternalistisch op zal stellen. Wat kunnen libertariërs doen om de vrijheid te waarborgen?

Het agorisme, de niet-politieke stroming van het libertarisme, biedt de oplossing. Omdat de overheid op niets anders gebaseerd is dan roof, streeft het agorisme naar een vrije samenleving die vrij is van dwang. Een beroep op de overheid doen, zal niet zorgen voor een betere samenleving, maar voor onderdrukking. Samuel Konkin III, de bedenker van het agorisme, zag het antwoord in de “counter-economics” – een economie dat parallel loopt aan de door overheid gereguleerde economie. Dit betekent dat agoristen zich begeven op de grijze en zwarte markten.

Wanneer de overheid meer beleid voert die bedrijven monopoliseert om de burgers onder dwang afhankelijk te maken, moeten wij zoeken naar een uitweg. Daar zijn een aantal manieren voor. Ik zal enkele van deze manieren behandelen.

Teel zelf groenten en fruit om te consumeren en te verkopen. Hierdoor ontwijk je belasting – BTW – en kan jezelf biologisch voedsel verbouwen zonder dat dat door de overheid gedicteerd wordt. Daarbij doe je ook niet mee aan de beoogde ‘eerlijke concurrentie en open handel’ van de EU. Investeer het geld in een alternatieve munteenheid. Bitcoin is een goed voorbeeld van een gedecentraliseerde munteenheid waarover de overheid geen zeggenschap heeft. Hierdoor wordt de interactie met het ECB ontweken en bepaal jezelf welk betaalmiddel je wil hanteren. Deze manieren van zelforganisatie en -bestuur zijn terug te vinden bij verschillende gemeenschappen die de interactie met de overheid vermijden en een beroep doen het maatschappelijk middenveld. Denk hierbij aan de groep ‘Colonistas’ die in een verlaten dorp in Spanje de principes van het agorisme praktiseren , de coöperaties van Society 4.0 en de ondernemers van Keuzevrijbijmij.Ook al wordt het takenpakket van de overheid groter en stelt het zich paternalistischer op, zijn er genoeg manieren om de groene planeconomie te ontduiken en een vrije samenleving te creëren.

38 REACTIES

 1. zijn visie
  dat een verre vriend beter is dan een goede buur?
  het uitmaakt of je door de kat gekrabt of de hond gebeten wordt?
  hoelang de burgeroorlog in de oekraine europa nog in zijn greep heeft, 3, 5 of 7 jaar?

  • Ik denk dat de oorlog volgend jaar zal aflopen de VS heeft zijn doelen bereikt.
   Het Russische leger is verzwakt de portefeuilles van de wapenindustrie zitten vol voor de komende decennia Blackrock heeft de contracten al binnen voor de wederopbouw van Ukraine.

 2. Zeker weten, doe ik dat niet, maar ik heb het idee dat het socialisme breder gedragen wordt dan welk ander ideaal dan ook. Zolang dat zo is, zullen oplossingen als het agorisme geen verschil maken. Ook niet voor het gevoel. Je maakt je zelf tot kluizenaar. De een kan er tegen een ander niet. Het geloof in het socialisme is groot. Mijn hele leven al tracht het socialisme armoede te bestrijden, terwijl het daar niet in slaagt. En sterker nog de bestrijding ervan niet mogelijk is middels bijvoorbeeld nivellering. Socialisten zien de economie als een zero sum game terwijl het dat niet is. Socialisten zien collectivisme als een groot goed, maar gaan voorbij aan het adagium dat een ketting zo sterk is als de zwakste schakel. En dat je minimaal twee individuen nodig hebt om een groep te kunnen maken. Zolang het socialisme breed gedragen wordt, terecht of ten onrechte, blijft het vechten tegen de bierkaai.

  • Plus dat de belofte van het socialisme is dat “jij” een uitkering, subsidie of een luie baan met een dik salaris kan krijgen. Nu of in de toekomst. Waarvoor ‘de rijke stinkerds’ het meeste mogen ‘bijdragen’.

   Dat is voor veel mensen een aantrekkelijker belofte dan: “je mag je geld houden, maar je moet het eerst zelf verdienen”.

  • Mijn hele leven al tracht het socialisme armoede te bestrijden, terwijl het daar niet in slaagt.

   Zodra het kapitalisme opkwam in de 19de eeuw, kwamen meteen allerlei soorten socialisme op. We kunnen niet echt precies zeggen, in hoeverre zij effect hebben gehad of niet. We weten niet hoe de wereld eruit had gezien zonder deze socialismes.

   Waar kapitalisme is, komt vanzelf socialisme op. Tenzij het door de staat verboden word

   Socialisten zien collectivisme als een groot goed

   Dit is ook niet per se waar. Vroeg links anarchisme ging uit van het individu. Had de focus op het individu. Men zei : kapitalisme tast het individu aan.

   Proudhon zei : zowel het communisme als het kapitalisme, zitten individualisme in de weg.

   Sociaal democratie was niet per se collectivistisch/anti individualistisch. Men wilde alleen een alternatief liberalisme opzetten

   Alleen het communisme hekelde echt het individu

   Waarom weten jullie dit soort dingen nooit ?

   Zolang het socialisme breed gedragen wordt

   In Nederland word het socialisme niet zo breed gedragen. De SP staat er niet zo sterk voor. En PVDA en GL zijn eerder reformistisch/sociaal democratisch/sociaal liberaal

   • “Waarom weten jullie dit soort dingen nooit ?”

    Omdat het domme onzin is waar niks van klopt.
    En ik ben er klaar mee om het je uit te leggen want je bent te eigenwijs om wat te begrijpen.

  • Ik kan je het boek ‘a very short introduction into socialism’ aanraden. Dan zie je dat er vele grijstinten zijn en dat het allemaal veel en veel genuanceerder ligt dan een neoliberaal je doet vermoeden

   Zo was het doctrinaire socialisme/utopische socialisme een socialisme dat als taak zag het individu te doen bloeien, binnen ander soort sociale settings. Dit socialisme was gebaseerd op intentionele gemeenschap en was niet parlementair gericht. Men probeerde sociale harmonie te bewerkstelligen, tussen individu en gemeenschap. Hier had men dan allerlei theorieën over en probeerde deze theorieën uit

   https://en.wikipedia.org/wiki/Utopian_socialism

   Pas na dit socialisme komt marxisme op als een zogenaamd ‘wetenschappelijk socialisme’

   • Waaruit komt de autoriteit van het socialisme (om het even welke vorm)?

  • Als we naar groen links kijken

   Klaver zegt op een gegeven moment : zowel de staat als de markt kan het individu beknellen. Maar zijn focus is dus wel degelijk het individu

   Ik zie GL niet als een anti individualistische partij. Zij hebben alleen een ander idee van op wat voor manier het individu tot zijn/haar recht komt. Zij zeggen in het VVD kapitalisme is er juist geen plek voor individualisme, want werken voor bazen is geen individualisme. Je cijfert jezelf weg voor de rijken. Lekker rondfietsen met je deliveroo tasje, om je huur van 2300 te betalen. Lekkere individualist ben je dan

   Jullie hebben alleen maar naar individualisme gekeken vanuit een neoliberale/Margeret Thatcher lens.

   • “Zij zeggen in het VVD kapitalisme is er juist geen plek voor individualisme, want werken voor bazen is geen individualisme.”

    VVD ‘kapitalisme’, hahaha…
    Al dit soort geneuzel en argumenten van dat soort partijen is niet meer dan rook blazen.
    Het systeem is dermate met elkaar verweven, het is een dusdanige rotzooi van water bij de wijn doen om maar aan de macht te komen of te blijven, een dusdanige corrupte mix, dat het bijna onmogelijk is om te ontwarren via de programma’s, ‘fundamenten’ en zogenaamde doelstellingen van al die partijen. En zover het mogelijk is om het te ontwarren, is het niet de moeite waard, want men maakt er gelijk weer een rotzooi van.

  • De twee vormen van staatskapitalisme zijn : neoliberalisme en sociaal democratie.

   Beide stromingen zijn min of meer de mainstream politiek en de meeste mensen hangen een van de twee stromingen aan

   VVD, D66, GL, PVDA (zelfs de SP) etc.

   Beide stromingen zou ik niet zien als anti individualistisch. Beide hebben het individu in ieder geval wel in the picture.

   Als ik echt denk aan inherent collectivistische stromingen, denk ik aan communisme, of fascisme. Voor deze stromingen bestaat het individu niet en is de democratie irrelevant. Je bent ‘je klasse’ of ‘je ras’. Je bent een radertje in een reusachtige machine

  • Socialisme en communisme worden overal (begrijpelijk) gezien als staatssocialisme en communisme, maar dat zijn niet de enige vormen.

   “Sociaal democratie was niet per se collectivistisch/anti individualistisch. Men wilde alleen een alternatief liberalisme opzetten

   Alleen het communisme hekelde echt het individu ”

   Het communisme (in de praktijk) was daarom niet leugenachtig, terwijl de sociaaldemocratie leugenachtig is. De sociaaldemocratie werkt op een leugenachtige manier naar dezelfde dictatuur. Ze beperken ook op een leugenachtige meer geraffineerde manier in toenemende mate de vrijheid van het individu. De sociaaldemocratie is in de praktijk een langzaam ingevoerd collectivisme.
   Ik zou zelfs zeggen dat in de sociaaldemocratie de vrijheid van het individu in dienst staat van haar toenemend collectivisme. Het individu wordt steeds meer soft ingekapseld in het systeem, onder het leugenachtige mom dat men vrij is. Daar zijn talloze voorbeelden van.

   Klaver? Hitler, Mussolini, Stalin, of Judas.

   • Het verhaal dat een PVDA vanzelf een CNP word vind ik altijd een beetje onzin.

    Als we een vrije markt hebben, behalve dan omtrent zorg en de NS, dan zijn we binnen drie jaar de DDR ? Waar slaat dat nou weer op ?

    Zweden heeft min of meer sociaal democratisch beleid en is niet communistisch

    Het individu is ook relatief vrij, in zowel social democrat als neoliberal systemen. Vergeleken bij communisme en fascisme, is het individu in die systemen relatief vrij

    Maar het zijn wel beide statistische systemen

    Communisme kwam altijd voort uit grote sociale onrust, ongelijkheid, crisis. Het kwam niet voort uit een samenleving waarin de PVDA een tijdje aan de macht is. Communisme is een eruptie een breuk met het oude. Het komt niet voort uit hervormingen

    Als mensen hier niet eens een klein beetje snappen wat socialisme is/was dan heeft het verder ook geen zin om erover te spreken

    Het blijft inderdaad bij kantineniveau. Telegraaf niveau.

   • “Het verhaal dat een PVDA vanzelf een CNP word vind ik altijd een beetje onzin.”

    Maar is niet helemaal vergezocht. In de jaren 70 onderhielden de (communistische) DDR en de PVDA warme banden. Misschien langer. Daar is genoeg over geschreven. Google maar op “pvda ddr contacten” want ik krijg geen korte links daar.

    Ik zal je socialisme boekje eens bestuderen, al zoek ik nog een gratis download gevonden. Nog effe rondneuzen in de volksbibliotheek.

   • Het is geloof ik door Oxford press uitgegeven, dat boek

    PVDA en DDR is een wereld van verschil.

    Van Rossem is niet Lenin. Jesse Klaver is niet Stalin

    Libertariers zijn dan zogenaamd tegen ‘collectivisme’ en de staat. Maar de meeste van hen zijn gewoon voor zowel de staat, als de democratische verkiezingen, waar ze graag aan mee doen. Als de staat collectivisme is,dan zijn ze zelf collectivisten. De meeste van hen.

    Het deel van hen dat ‘ancap’ is heeft nooit echt historische betekenis gehad en bestaat uit opschepperige kerels met bierbuiken, die in de sportkantine klagen over het socialisme

   • nayakosadashi2022,

    Je fixeert teveel op woorden, officiële labels, partijpolitieke frases en programma’s. Het is mogelijk om langzaam, decennia lang, een situatie te normaliseren, zodat je niets eens meer ziet dat je in een soft dictatuur leeft.
    Je neemt de zaken te letterlijk.

    Ik schreef dat Klaver een pantoffel dictatortje is, waarmee ik bedoel: een onbenul met dictatoriale trekken.

    Als je je kennis van de diverse vormen van politieke en economische systemen wilt demonstreren, dat is altijd interessant, maar dan moet je zoveel mogelijk bij de roots blijven.
    Alle Nederlandse partijen die een zetel hebben in de tweede kamer zijn partijen die voortkomen uit andere partijen, en alle oorspronkelijke achterliggende ideeën zijn dusdanig verwaterd, er is dusdanig veel ‘shapeshifting’, aanpassing, afsplitsing en vermenging, om maar aan de macht te blijven, dat het conceptueel een compleet zootje is, en vaak een leugen.
    Klaver, bijvoorbeeld, is een tienderangs politicus, die maar wat roept. Dat is dusdanig ver van de bron dat het alleen maar om loze slogans gaat.
    Al dat soort ideeën komen oorspronkelijk van briljante denkers, na x generaties is dat totaal verwaterd en betekenisloos.

    Oscar Wilde schreef over een vorm van socialisme die het individualisme moet dienen. Een hogere synthese. Zo zijn er nog meer vormen van socialisme die inderdaad de vrijheid kunnen bevorderen.

  • Probleem is dat mensen socialisme en sociaal zijn met elkaar verwarren …

   • Socialisme is echt een paraplu term

    Van de meest gematigde hervormingsbeweging, tot de meest totalitaire politiestaat, het word allemaal ‘socialisme’ genoemd.

    In de vorige eeuw werden radicale vrije markt denkers ‘socialisten’ genoemd. De term veranderd dus ook steeds.

    Eigenlijk betekend de term niet zoveel. Je moet het echt specificeren

   • De libertarier is per noodzaak een koppige, die niet die hele relatieve rijkdom van ideeën zal bestuderen, en als hij de totale soep moet bestuderen die de huidige politiek is, en dat moet ontwarren, dan is hij bij voorbaat al verslagen. Verslagen door eindeloze stupiditeit, leugenachtigheid en kleinheid van geest van de bemoei-tengel mens. In plaats van gevangen te raken in dat labyrint, gaat hij er met de stormram op af, logisch.

  • bij je dood wordt er sterfbelasting over je geheven, ik denk dat bij emigratie dit net zo zal zijn

   • Nog niet in Nederland dacht ik. Maar zou kunnen gaan gebeuren ja.

   • Ik kijk naar Latijns Amerika. Met name dan Mexico en Paraguay. Familie van mij is naar de Philipijnen vertrokken. Dus die optie houdt ik ook open.
    Nederland gaat naar de afgrond.

   • Pas kwam ik een Nederlanders tegen die terugkwam uit de Filippijenen. Hij was de twee jaar lockdown zat (en de slaafse bevolking die het mogelijk maakte) Dan beter Mexico, daar weet men nog wat men moet doen met ‘federales’

   • @Marnix; Herkenbaar ja. Toch dat Aziatische groepsdenken neem ik aan. Zonder dat ik elke Philipino over een kam wil scheren. Voorbeeldje; toen de mondmaskerplicht voor buiten werd afgeschaft liepen velen nog steeds met dat ding. In normale tijden is de Philipijnen wel een land waar je rustig je leven kan leven zonder al te veel last te hebben van de overheid. Maar tijdens de neppandemie zijn ze flink doorgslagen. Zware maatregelen, en langdurig. Pas begin van deze maand! hebben ze de laatste maatregelen losgelaten en kan je ook het land weer zonder gedoe bezoeken. Dat zijn natuurlijk wel dingen die ik meeweeg. Plus de Philipijnen is een eilandstaat. Mocht daar weer wat gebeuren kan je ook niet zomaar een grens over. Maar in normale tijden kan je daar rustig leven en off grid gaan als je wilt.

 3. IK denkt dat het ‘geen vertrouwen hebben’ in de overheid van de gewone burger van een heel andere soort is dan dat van een libertarier of andere vrijheidsgezinde. Het geen vertrouwen hebben van de gemiddelde persoon is gebaseerd op ‘u doet niet wat IK wil, en hoe IK denk dat het WEL moet’. Dat is het geen vertrouwen hebben van de gelover die ook een regelneef is, die denkt te weten hoe het moet, die denkt competent te zijn om te weten hoe het wel moet. Dat soort geen vertrouwen hebben valt uiteen in details waar men altijd over bakkeleit. Dat gaat altijd over hoe men moet besturen, en als het gaat over incompetentie van besturen, of corruptie, dan gaat het altijd over hoe men wel moet besturen, maar nooit over niet besturen.

  Zoals Bertrand Russell al schreef, de democratische overheid is het project van het volk, en men zal daarom als het er uiteindelijk om gaat dat project als geheel altijd koesteren, men zal alleen de schuld aan deze of gene geven daar waar men denkt dat het fout gaat door de schuld van anderen. Zulke figuren praten dan vaak ook over wanneer het fout ging, bijvoorbeeld in de jaren zeventig, tachtig, of negentig. Ze leven in hun schijnwereld met schijnoorzaken en schijneffecten. Dat ‘geen vertrouwen’ hebben moet ook opgevat worden binnen het demagogische theater van de democratie, deze of geen partij heeft dat beeld nodig om de macht over te nemen.

  Kortom ‘geen vertrouwen hebben in de overheid’ is het jargon binnen het theater van de statist. Als een libertariër daar op mee probeert te varen, dan kan het goed zijn dat hij na een wijziging van de macht nog meer in de aap is gelogeerd.

  Zo hoorde ik pas Omtzicht praten op een fuif waar hij was uitgenodigd, waar een boek over ‘gezagscrisis’ werd overhandigd aan hem, een boek van Ad Verbrugge. Omtzicht riep dan ‘hoe we het land moeten besturen’, ‘hoe we de voedselsector moeten hervormen’ (o.i.d.). Dat betekent simpelweg dat je van de ene incompetente regelneverij in de andere zal rollen. Frases zoals ‘gezagscrisis’, ‘geen vertrouwen in de overheid’, je moet je er niet mee inlaten. ‘Gezagscrisis’ betekent bij voorbaat al dat men het gezag in intensieve regelneverij wil herstellen.

  • Dat betekent simpelweg dat je van de ene incompetente regelneverij in de andere zal rollen.

   Ja, maar er is wel een verschil tussen een overheid waar 20 procent nog vertrouwen in heeft en een overheid waar 70 procent vertrouwen in heeft

   Uiteraard willen de mensen nu een ander overheid en niet ‘geen overheid’. Dat spreekt voor zich

   Het geen vertrouwen hebben van de gemiddelde persoon is gebaseerd op ‘u doet niet wat IK wil, en hoe IK denk dat het WEL moet’

   Zo simpel is het ook niet. Het heeft meer te maken met een bepaalt soort onbehagen, een bepaalt fundamenteel wantrouwen, dat er voorheen niet was. Dit is wel echt iets nieuws, iets van de laatste jaren. De jaren van crisis

  • Interessante kijk. Men is alleen voor democratie als men het antwoord krijgt dat men wil hebben … We schuiven steeds sneller op naar een communistische staat. Helaas, maar waar.

   • Klopt, vanuit het WEF komen ze nu met communistische voorstellen.

    Maar, we gingen dus vanuit een neoliberale beleidsconsensus, naar een communistische..

    Dat kan blijkbaar ook gewoon en had Hayek niet voorzien.

  • Overigens frappant dat de Vrijspreker geen aandacht geeft aan Javier Milei. Dat is toch groot nieuws als een land een libertarische president krijgt. Of een kandidaat heeft die serieus kans maakt het te worden. Ik voorspel dat het een teringbende wordt als Milei is ingezoren als president. Niet vanwege de libertarische ideeen van hem, maar door toedoen van de mensen die afhankelijk zijn van het huidige systeem en die gewend zijn daarin te functioneren. Zij zullen er alles aan doen om verandering van hun verworvenheden te voorkomen.

   @nayakosadashi2022 hier vlak boven.
   De 20-70% die vertrouwen hebben, willen hebben, in een overheid zijn als de plantageslaven van vroeger. Op een dag waren ze vrij maar ze waren zo gewend aan het leven op de plantage dat zij geen verandering wilden en op de plantage bleven hangen. Liever bij de vertrouwde kwelgeesten blijven dan het avontuur van vrijheid en nieuwe kansen. Geen idee of deze verhalen waar gebeurd zijn maar geloofwaardig zijn ze wel. Mensen haten verandering van de status quo. Tenzij die zo erbarmelijk is dat ze gaan vechten of vluchten.

   • We zullen zien. De verkiezingen zijn op 22 oktober. Dat is niet zo ver meer. Ik hoop het wel. In El Salvador gaat het prima met een libertarische president. Zeker als straks bitcoin boven een ton gaat. Wat mij ook bijzonder bevalt is dat hij alle criminele gangs opgepakt heeft en in een tochtige kerker gesmeten heeft. El Salvador is van zo ongeveer het land met de meeste moorden naar een veilig en aangenaam land gegaan.
    https://elsalvadorinfo.net/homicide-rate-in-el-salvador/

    Ik geloof dat de Bukele gezegd heeft dat vrijwel elke overheid sterker is dan het grootste misdaadkartel en dat elk land de georganiseerde misdaad zou kunnen uitbannen, als ze dat zouden willen.

   • Goed dat je Bukele noemt. Die is opvallend weinig in het nieuws momenteel. Alleen op Twitter lees ik af en toe wat. Reken maar dat de MSM hem zouden afbranden als het niet goed zou gaan daar. Met van die “Gangsters hebben ook rechten!!!1!” commentaren.

   • JC Bloem zei het al: iedere verandering is een verslechtering, zelfs een verbetering.

Comments are closed.