Pieter Omtzigt neemt met een eigen partij deel aan de verkiezingen. Onder de naam nieuw sociaal contract. Hier de link naar het AD artikel, en hier een interview in Tubantia.

Hij begint al met uitsluiten, FvD en PVV ziet hij niet zitten. Hij stelt dat deze partijen niet voldoen aan de basisvoorwaarden van rechtsstatelijkheid. Kennelijk voldoet de VVD wel aan deze basisvoorwaarden? En alle partijen die er geen enkel probleem in zagen met coronamaatregelen te komen die op zijn minst tegen de grondwettelijke rechten van de burger aanschuurden? En de partijen die keer op keer de uitslagen van referenda negeerden hebben volgens Omtzigt kennelijk wel voldoende democratisch vermogen?

Ik heb veel respect voor wat Omtzigt heeft gedaan maar hij is volgens mij een kortzichtige visionair die door dossierkennis en vasthoudendheid de agenda weet te bepalen maar daarna tekortschiet met een visie om de problemen goed op te lossen.

Hij weet het soms heel mooi te verwoorden zoals in dit artikel behandeld over zijn Thorbecke lezing.

 

 

 

73 REACTIES

 1. Pieter Omtzigt is iemand die uiteindelijk met dezelfde visie en middelen die de problemen veroorzaken de problemen op wil lossen. Omtzigt praat over ‘het land besturen’ en nog meer van dat soort bemoei-tengel jargon. Er is dan de toeslagen affaire, wat een product is van het monster van de sociaaldemocratie, daar worden dan weer boeken over geschreven en er wordt een heel drama over gemaakt met een lange nasleep. Gezagscrisis betekent slecht nieuw gezag opzetten dat fundamenteel gebaseerd is op het oude model. Zo houdt men elkaar bezig.

  Om tot een geheel ander model te komen moet je politici hebben die er vooraleerst goed van doordrongen zijn dat de samenleving niet bestuurd kan worden, en dat besturen meestal leid tot verlammen en frustreren. De overheid moet faciliteren, en de kunst van het faciliteren kennen en hoog houden, dus waar faciliteren niet langzaam alsnog ‘sturen’ wordt.
  Zo’n Thorbecke lezing is grotendeels rook blazen en oude koeien uit de sloot halen zolang de fundamentele visie niet veranderd.

  • het monster van de sociaaldemocratie

   Die toeslagenaffaire ontstond toch binnen de neoliberale beleidsconsensus, niet de sociaal democratische

   Zo’n Thorbecke lezing is grotendeels rook blazen en oude koeien uit de sloot halen zolang de fundamentele visie niet veranderd.

   Deze mensen zijn gewoon niet libertarisch, of anarchistisch, of wat dan ook. Ze geloven niet dat we allemaal individuen zijn, maar dat we deeltjes zijn van ‘een geheel’. Ik zie dit niet zo, maar goed.

   Ik ben voornamelijk benieuwd naar hoe Omtzigt het gaat doen en hoe dat programma van hem er dan uit komt te zien

   • De geest is die van de sociaaldemocratie, pamperen, bureaucratie. Neoliberaal, is dat zelfs van toepassing op een land als Nederland, en niet weer een van de mengvormen en labels waardoor men door de bomen het bos niet ziet? Of hanteer je een veel ouder idee van neoliberalisme?
    Je kunt ook zoveel labels toepassen dat men door de bomen het bos niet meer ziet, het is dan wat mij betreft zaak dingen tot de essentie terug te brengen. Dan niet het label, maar de geest ervan.

   • Johannes

    Er is gewoon een groot verschil tussen sociaal democratie en neoliberalisme

    Ik snap niet dat libertariers dit niet snappen.

    Beide zijn staatskapitalisme. Maar ze vullen dat staatskapitalisme anders in. Beide zijn voorstander van een grote staat, alleen hebben ze andere ideeën over wat die staat moet doen

    BVNL is ook gewoon een neoliberale/statskapitalistische partij. FVD ook. Beide gaan uit van : staat en kapitaal. Staat, om het kapitaal te bestendigen en de orde in stand te houden.

    Ze verschillen alleen met VVD/D66 in dat ze nationalistisch zijn en kritisch over het coronabeleid en kritisch over woke zijn.

    Maar in de kern zijn ze sociaaleconomisch precies hetzelfde

    Kijk dit even

    https://www.youtube.com/watch?v=_5Oo_73UX9U&t=2667s

   • Naar mijn mening heb je met de twee modellen een janboel van denkbeelden, hoe zou je dat nog uit elkaar kunnen houden? Er zijn wel fundamentele verschillen, maar in de politiek wordt dat een janboel.

    Om een voorbeeld te geven, op de website van de Teldersstichting staat een document waarin wordt gezegd dat het zorgsysteem onbetaalbaar gaat worden.
    Dan wordt er in dat document voorgesteld om preventief te gaan werken, dus om campagnes op te zetten om de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Dat betekent dus meer sturing en bemoeienis van de overheid. Dan redeneert men (leugenachtig) dat dat niet tegen de liberale principes is, want men wordt immers niet gedwongen. Dat is natuurlijk leugenachtig, want het gaat om druk uitoefenen, verticaal, en dan horizontaal. Ze roepen ook dat roken een verslaving is, en verslaafden hebben geen eigen keuze, dus die mogen gedwongen worden aldus de redenering.
    Daarbij wil men ook meer inzetten op geestelijke gezondheid, en zich dus met de geest gaan bemoeien.

    Wat ik bedoel is dat men in de praktijk steeds meer opschuift, van het ene komt het andere, en men doet voorstellen die door sociaal-liberalen van twintig jaar geleden absoluut niet gedaan zouden worden. De politiek in de praktijk is een gemixt systeem van op elkaar inwerkende denkbeelden, en verschuivingen, normalisering, en gewenning van denkbeelden die x jaar geleden ondenkbaar zouden zijn. En waarvan de origine niet eenduidig is.

 2. Thorbecke was overigens een grote tegenstander van democratie, dat is iets wat men veelal er niet bij verteld. In de Thorbecke lezing heeft Omtzigt het ook over democratie versus dictatuur, wat een subtiele propaganda truc is, en zo niet, een simplisme. In de democratie, waar iedereen zich fundamenteel met politiek kan bemoeien, is de politiek fundamenteel anders, het veroorzaakt ook een grote inflow van incompetentie, het niveau gaat dan steil omlaag. Alles moet aangepast worden aan de gemiddelde intelligentie, die altijd van een zeer laag niveau is.

  • Tegengif voor het gif van de “tegenstelling” tussen dictatuur en democratie is de democratie te benoemen voor wat ze is: de dictatuur van de meerderheid. Oftewel het recht van de sterkste, oftewel de wet van de jungle.

 3. Het uitsluiten van een partij is jammer.
  Er veranderd dus niks.
  Hoewel ik de man aardig vind, maakt hij hiermee een fout.
  Succes

 4. Hij is net als alle anderen in de politiek gewoon een judas geit, hij laat een bepaalde groep weer horen wat ze willen horen en sleept ze opnieuw mee het systeem in met een stem.
  En wederom veranderd er niks en zijn er weer legio mensen ingestonken die het systeem opnieuw steunen met een stem..

  Nee, er is geen enkele hoop dat de politiek ooit iets zal veranderen zoals wij het nodig hebben, allemaal spelen ze hetzelfde spel. Zweren trouw aan de koning en schijten op het volk.

  Dus ook dit is geen enkele verdere aandacht of overweging waard. Zo simpel is het, vergeet de politiek en de zogenaamde redders die zich opwerpen. Het gaat nooit veranderen ook deze kwal niet.

 5. Bij dit soort artikelen is het altijd leuk om te zien, wie reageert, en wie niet. Pak een onderwerp, zoals kapitalisme, en kijk wie reageert en wat er geschreven wordt.
  Het begint met Omtzigt al slecht, hij begint met uitsluiten van politieke organisaties, oftewel het uitsluiten van groepen mensen die stemmen op deze partijen.
  Zoals Johannes het zegt, de problemen zijn veroorzaakt door social democratische partijen. Zij kunnen dit nooit oplossen. Het leuke is dat Omtzigt commentaar zit te geven op de partijen, die er een grote puinhoop van maken, een loopje nemen met de democratie en hij moet straks met die partijen een coalitie vormen. Wat gaat Omtzigt doen als zijn coalitie collega’s er een grote puinhoop van maken?

 6. Omtzigt is geen leider, maar iemand die als een van de weinigen de controlerende taak van de kamer serieus neemt. Ik vermoed dat hij nog gelooft in De Goedheid Van De Staat, mits die functioneert zoals deze zou moeten functioneren. Ik voorspel een coalitie van VVV, NSC en BBB.

 7. Ik vind nu een artikel wat mijn vermoedens bevestigd, ik weet sowieso al dat alle politiek evenals de democratie en rechtstaat slechts controle-instrumenten zijn van de heersende klasse. Dus niets wat met politiek, politici, democratie of rechtstaat heeft te maken neem ik serieus, er zal uit de koker van deze clubjes nooit iets positiefs ten aanzien van het volk gebeuren.

  Maar goed, hier een artikel die opvallende gelijkenissen met de naam van zijn partij en de great reset aan het licht brengt. Net zo toevallig al BBB die ook met een monsterzege weer duizenden inwoners belazerd heeft en hun stem heeft gepakt..

  Stop toch met die valse hoop en het kijken naar degenen die ons slopen om het weer goed te maken, het is waanzin.

  https://niburu.co/binnenland/18853-gaat-pieter-omtzigt-zorgen-voor-echte-veranderingen-in-ons-land

  • Tuurlijk, dat gaat deze meneer even doen want het staat in Linda lmfao.

   Het enige wat er breaking aan is, is dat het triest is dat er zovelen nog steeds hoop houden en denken dat het probleem het probleem oplost..

 8. Een van de grote problemen van de sociaal democratie was de legitimiteit. In de private sector, kan je alleen maar verbindingen aangaan via een contract. Beide partijen leggen vast, wat de rechten en verplichtingen zijn.
  Maar, de politiek heeft nooit een feitelijk contract gesloten met de burgers en bedrijven, er is sprake van instemming. Er moet een instemming gemaakt worden die er niet is. Dit is de mythe van Instemming en gaat als volgt:
  “De bewering is dat, door alleen maar in een stad te wonen, of in een provincie, of in een land, er een “overeenkomst” bestaat zich te houden aan de regels die toevallig zijn uitgevaardigd door de mensen die claimen het recht te hebben om die stad, die provincie of dat land te regeren. Het idee is, dat als iemand de regels niet aanstaat, hij vrij is om de stad, de provincie of het land te verlaten, en als hij ervoor kiest die niet te verlaten, dan geeft hij daarmee zijn toestemming te worden geregeerd door de heersers van dat rechtsgebied.” Voor de collectivisten is de geboorte acte het startpunt van de instemming, maar degene die het betreft weet van niets. Daarmee is het staatsschoolsysteem zo belangrijk. Want de scholing zorgt ervoor dat de nieuwe mens wordt geïntroduceerd in het systeem.
  En dat werpt enig licht op de onderliggende aanname, achter het idee van “stilzwijgende instemming”. Zeggen dat de enige geldige keuzes die iemand heeft zijn; om het “land” te verlaten of zich te houden aan wat de politici bevelen, impliceert logischerwijs dat alles in het “land” eigendom is van de politici. Als een persoon jaar na jaar kan doorbrengen met betalen voor zijn huis, of zelfs het zelf bouwen ervan, en zijn keuzes zijn nog steeds om ofwel te gehoorzamen aan de politici of eruit te trekken, wil dat zeggen dat zijn huis en de tijd en moeite die hij erin investeerde het eigendom van de politici zijn. En als iemands tijd
  en moeite van rechtswege aan een ander toebehoort valt dat onder de definitie van slavernij. Dat is precies wat de “stilzwijgende instemming” theorie betekent: dat ieder “land” een enorme slavenplantage is, en dat alles en iedereen er eigendom is van de politici. En, natuurlijk, heeft de meester geen toestemming van zijn slaaf nodig.
  Het leuke is dat de klagers en de vervelende mensen het land verlaten. Je moet je afvragen wat de kwaliteit en denkwijze is, van de achterblijvers?

  • ieder individu een zelfstandige juridische entiteit. Je hebt met anderen niets te maken.

   Pas wanneer je gebruik maakt van het eigendom van anderen, zoals een bepaald grondgebied, verandert dat. Dat gebruik kan alleen legaal plaatsvinden met instemming van de eigenaar. Die kan er ook voorwaarden aan verbinden.

   Als die voorwaarden je niet bevallen en je komt er in onderling overleg niet uit, dan zit er idd niets anders op dan het land te verlaten.

   Het blijft daarbij de vraag wie rechtmatig eigenaar is van de grond waarop wij wonen. Als de overheid dit is, omdat zij in het verleden deze grond van individuele grondeigenaren heeft gestolen en deze eigenaren en hun nabestaanden inmiddels hun claim op deze grond hebben laten vallen, dan hebben de huidige bewoners de overheid maar te gehoorzamen of anders te vertrekken.

   Dit is juridisch volkomen sluitend en gebaseerd op het eigendomsrecht. Daarom is kritiek op de wijze waarop de overheid (democratisch of anderszins) de bewoners van een land haar wetten oplegt, hoe absurd deze soms ook mogen zijn, volkomen onzin. Het getuigt van een ernstig gebrek aan juridisch inzicht. Waar Omtzigt dus gelukkig niet aan lijdt. 😁

   • Je hebt ook te maken met de zorgvuldigheid die het je jegens een ander betaamt, de goede trouw, de redelijkheid en de billijkheid, zorgplicht etc. Niet alleen met het respecteren van andermans eigendom. Je hebt zelfs andermans feitelijke macht te respecteren.

   • @Bertuz,

    Nee, het enige dat juridisch van belang is, zijn de eigendomsverhoudingen. Als eigenaar ben jij de enige die kan bepalen wat er met je eigendom gebeurt. Anderen hebben daar niets over te zeggen.

    Niemand heeft immers positieve rechten, dus recht op het eigendom van anderen, zonder dat de eigenaren daarmee hebben ingestemd. Zoiets zou onverholen diefstal zijn en parasiteren op de arbeid van anderen.

   • Heb je het over Sollwerte of Istwerte? Dat blijft vaag. Je hebt te maken met meer dan eigendomsverhoudingen alleen. En de overheid heeft het recht eigendomsrechten in te perken als het daartoe de bevoegdheid heeft gekregen. Dat zijn de Istwerte van vandaag. Waar heb je het over?

   • @Bertuz,

    Nee, het is niet vaag. Juridisch is het individu een zelfstandige entiteit die op zijn doen en laten kan worden aangesproken.

    Maar dat kan alleen als je verplichtingen bent aangegaan en die niet na komt. Of als je door eigen handelen anderen schade hebt berokkend.

    Dat is als je gewoon in een land woont niet het geval. De overheid, als zaakbelasting de van alle inwoners, heeft dan niet het recht zomaar aanspraak te maken op je arbeidskracht en je andere eigendommen. Je buren hebben dat immers ook niet!

   • Het is ook nooit zo maar. Een overheid moet en gaat met een wetsvoorstel naar de kamer. Daar kan de overheid toestemming vragen het eigendomsrecht te mogen beperken, aantasten, te belasten. Als de kamer dat goed vindt, kan en mag dat. Dat is het huidige systeem. Leuk, goed of eerlijk dat dondert niet. Met een bevoegdheid op zak mag dat.

   • Peter, ik heb het over de derde partij, namelijk de overheid die meerdere rollen in het eigendomsrecht heeft. De overheid heeft het wetsmonopolie en geweldsmonopolie tot haar beschikking. Dus de spelregels omtrent eigendom kan gewoon veranderd worden. Dit geldt natuurlijk vooral voor de fiscale regels.
    De discussies die ik heb met juristen is altijd lastig. Want de uitleg hoe het systeem werkt is voor hun de argumentatie.
    Daarom geef ik ook aan dat het Staatsonderwijs voor het Rijk heel belangrijk is. Want mensen krijgen een systeem geleerd, om sturing te behouden en belastinggeld binnen te halen.
    Daarom leg ik ook 2 keuzes neer, of je vertrekt, of je gehoorzaamt de spelregels die andere voor jouw, over jouw leven maken. Dit zijn 2 absolute, radicale en levensveranderde opties.
    Ik weet niet of je kinderen hebt, maar stel: je zoon zegt dat hij de huidige structuur niet goed vindt, ga je dan zeggen, denk eens na over emigreren?!!
    Misschien heeft Nayako toch nog een beetje gelijk, echte keuzes zijn er niet, je kunt geen kant op.

   • @Bertuz,

    Het gaat er om of die bevoegdheid legaal is. Als de wet het eigendomsrecht van het individu garandeert, en dat doet ze, want je mag eigendom van een ander niet stelen of beschadigen, inclusief het eigen lichaam, dan kunnen de kiezers hun politici dus niet opdragen dit eigendomsrecht te schenden. Een overheid mag niet stelen, frauderen, bedreigen of moorden.

    Toch doet ze het. Zoals een oud-directeur van de CIA zei eens: “Het is volkomen gebruikelijk beleid van de overheid om mensen te vermoorden”. Behalve bij zelfverdediging is dit onder alle omstandigheden illegaal, hoe groot deel democratische meerderheid in het parlement voor dergelijk beleid ook was.

   • @Karel2,

    Dat lijkt mij te somber. Als de overheid werkelijk eigenaar van de grond is, waarop wij leven, of zaakgelastigde van de rechtmatige grondeigenaren, dan is er niets aan de hand.

    De overheid kan dan rechtmatig de meest absurde wetten opleggen aan de grondgebruikers. Maar waarom zou ze? Het land stroomt dan immers leeg. Juist als de overheid voor goede leefomstandigheden zorgt, zullen veel mensen uit landen waar het leven slechter is hier willen komen wonen. Zij zullen bijdragen aan onze welvaart als onze overheid ieders eigendomsrechten respecteert.

    Als de overheid haar zwaardmacht echter onrechtmatig gebruikt en burgers afperst en bedriegt dan kunnen deze benadeelde burgers rechtmatig in opstand komen en hun eigendommen terugeisen, inclusief een schadevergoeding. Als daarbij blijkt, dat de nationale gerechtshoven de overheid uitsluitend beoordelen op wetten die de overheid zelf heeft gemaakt en die deze misdaden toestaan, dan zullen deze rechters moeten worden overruled door internationale gerechtshoven, die universele rechten, zoals het recht op zelfbeschikking, waarborgen. Of door nieuw ingestelde gerechtshoven/tribunalen. Dat is waar oa FVD op wijst. Die situatie hebben we hier al tijdens WOII gekend.
    ____________
    Sophie Scholl in Court
    https://youtu.be/AccrRIx0j5g

   • @Peter, die bevoegdheid is legaal zeker binnen het huidige systeem. Het volk heeft de macht en delegeert delen van die macht aan een uitvoerder. Zo werkt het. Inbreuk maken op het eigendomsrecht mag bij wet. Het eigendomsrecht is in die zin niet heilig en is niet boven welke wet dan ook verheven. Je kan het fenomeen eigendom niet selectief uit dit systeem halen, omdat je dat (redeneertechnisch) beter uitkomt. Eigendom is nog nooit absoluut absoluut geweest overigens. Twee plus twee wordt ook geen vijf, omdat je dat beter uitkomt.

   • De overheid, bij monde van justitie, beschermt eigendom (ook) tegen inbreuken. Wat dat betreft heeft Naya een punt. In die zin kan eigendom niet of nauwelijks zonder overheid bestaan.

   • @Bertuz,

    Hoe kan de bevoegdheid om te steken, bedriegen en moorden, die de overheid zich toegeëigend, legaal zijn? Burgers hebben die bevoegdheid helemaal niet. Ze kunnen die dus ook niet overdragen aan een hen vertegenwoordigend orgaan, zoals de overheid.

   • @Bertuz,

    Wat heeft de overheid met de rechtsorde te maken? Je eet toch ook geen regeringsbrood?

    Die taak heeft ze zich gewoon toegeëigend, met uitsluiting van ieder ander die orde en veiligheid zou willen aanbieden. Daarom leven we al jaren niet meer in een rechtsstaat. De burgers zijn de dupe. Omtzigt wijst daar ook op.

   • @Bertuz,

    Waarom ga je niet in op het centrale punt? Burgers kunnen helemaal geen bevoegdheden overdragen aan de overheid die ze zelf niet hebben.

  • Karel2

   De neoliberale beleidsconsensus gaat ook gewoon uit van ‘het sociale contract’

   Zowel de VVDer als de PVDAer zegt : jij hebt een contract ondertekend en ‘we hebben dat met elkaar afgesproken’

   Het verschil is alleen hoe dat systeem dan van ze ongeveer ingedeeld word en wat de rechten en plichten van zijn van de mensen binnen dat systeem, binnen die zogenaamd ‘gekozen orde’

   Neoliberalisme en sociaal democratie zijn beide staatskapitalisme

   Sociaal democratie is een logischer staatskapitalisme, naar mijn idee. Omdat het beter doordacht is en minder populistisch/megalomaan

   • U houdt zich niet aan belofte maakt schuld of het nakomen van afspraken?

   • Natuurlijk kom ik afspraken na

    Alleen is ‘het sociale contract’ geen afspraak die ik gemaakt heb.

    Dan zegt men : het sociale contract is in je belang

    Is dat zo? Is een neoliberale/corporatistische beleidsconsensus in het belang van de arbeidersklasse/middenklasse? Of slechts in het belang van multinationals, banken en het Amerikaanse imperium ?

   • @ Peter, de overheid eigent zich die bevoegdheden niet toe. Dat kan de overheid niet. De overheid heeft op haar knietjes aan het volk te vragen of ze iets mag. Zonder wet geen bevoegdheid. Pas als er een wet is, lees toestemming, kan de uitvoerder, de overheid, uitvoeren. De overheid kan niets zo maar opleggen.

   • @ Peter, het volk is ” de octrooi houder ” de overheid kan een licentie krijgen. Die kan worden verstrekt onder bepaalde voorwaarden of niet.

   • @Bertuz,

    Nogmaals, waarom ga je niet in op het centrale punt? Burgers kunnen helemaal geen bevoegdheden overdragen aan de overheid die ze zelf niet hebben.

   • @ Peter, uitgezonderd het eigendomsrecht? Op grond van het natuurrecht heeft het individu rechten. Je hoeft maar om je heen te kijken en je ziet dat. Mensen stenigen bijvoorbeeld. Kennelijk vindt men dat men dat recht heeft. Mensen stelen. Mensen verzetten zich tegen diefstal. Mensen menen dat als hun goed recht.

  • @Peter, er is idd niet een God of zo geweest die rechten uitgedeeld heeft. Maar een “moderne” samenlevingen als de onze is gebaseerd op de gedachte dat de mensen rechten toekomen. En dat de mens instituten als de overheid bevoegdheden verstrekt. Lees voor de aardigheid statuten van een vereniging door. Dan herken je heel duidelijk dat patroon. ALV is het machtigste orgaan. Het bestuur is gemachtigd bepaalde taken uit te voeren. Dat is de Istwert. De overheid kan en mag alleen dat doen waartoe de overheid de bevoegdheid heeft verkregen. Als een mens al geen rechten zou hebben, kan een overheid die al helemaal niet hebben.

 9. Het sociaal contract heeft nooit bestaan. Waarom zou ik nu ineens wel een sociaal contract accepteren, een Nieuw Sociaal Contract nog wel. Dat zou suggereren dat er ooit een oud sociaal contract bestaan heeft en dat het Nieuwe Contract voor verbetering gaat zorgen. Een mogelijk illegale overheid wordt nu ineens gelegaliseerd. De macht ligt bij het individu. Het individu geeft hooguit tijdelijk licenties uit op de tijdelijke uitoefening van macht door een uitvoerende en dat binnen zeer beperkte grenzen, en altijd binnen die van de Grondwet, voor zeer specifieke doelen, binnen van tevoren vastgestelde budgetten en altijd herroepbaar op elk moment. Een sociaal contract? Mijn hoela.

  • Meevaller is dat Omtzigt ook over de zwaardmacht had kunnen beginnen en dat niet gedaan heeft. (Romeinen 13:4)

 10. Het nadeel van Omtzigt is dat de bevolking denkt dat goede mensen het systeem kunnen redden. De fundamentele vragen over democratie en eigen verantwoordelijkheid worden daardoor niet gesteld. Men gelooft zelfs in sociale contracten. En dat een nieuw sociaal contract dat burgers van bovenaf onderwerpt alles gaat goedmaken. Het enige sociaal contract dat hoop biedt is het libertarische sociaal contract dat uitgaat van het individu. https://stemlp.nl/sociaalcontract/

  • Sterker: dat uitgaat van het individuele eigendomsrecht. Daar draait het om bij de centrale vraag of de overheid het recht heeft je de wet voor te schrijven.

   • Dat recht heeft de overheid als de overheid daartoe de bevoegdheid heeft gekregen.

   • @Bertuz,

    Het is de vraag of de overheid het recht heeft inbreuk te maken op individuele eigendomsrechten.

    Ieder individu is en blijft immers volledig eigenaar van zijn of haar lichaam en geest en van de vruchten die het daarmee voortbrengt.

    Alleen als de overheid eigenaar zou zijn van de grond waarop wij ons bevinden, dan wel zou handelen in opdracht van de rechtmatige grondeigenaren, kan zij de gebruikers van die grond wetten en regels opleggen. Als de gebruikers dat niet bevalt, staat het hen vrij te vertrekken.

    In een wereldwijde vrije markt zullen zo de landen met de beste leefomstandigheden en de gunstigste voorwaarden de meeste inwoners trekken. 😎

  • Ratio. 99 procent van de mensen geloof in die mythe van het ‘sociale contract’ en dat jij en ik dat ‘ondertekend’ hebben.

   Als ze dan in zo’n contract geloven, is het wel van belang met wát voor contract ze dan komen. Hoe dat systeem van ze dan ongeveer ingericht is. Het is niet allemaal ‘een pot nat’ er zijn wel degelijk verschillen

   • Bijna niemand gelooft daarin. Het is een fictie. Het is een filosofische onderbouwing van hoe je de inrichting zien kan. Net als het gegeven van de zwaardmacht.

   • nayakosadashi2022,

    Het sociaal contract was indertijd revolutionair, het stamt uit de tijd dat het volk weinig te zeggen had, of deze of gene groep weinig of niets te zeggen had. Het ging dan in die tijd om fundamentele rechten voor iedereen. Omdat men nu die rechten gewend is gedraagt men zich wat verwend. Indertijd was dat sociaal contract idee nog heel simpel, men associeert het nu met het uit de hand gelopen labyrintische door de tijd heen gigantisch uitgebreide over complexe (en corrupte) systeem. Er zijn zelfs grondslagen van het libertarisme die als een fundamenteel sociaal contract kunnen worden beschouwd.
    ‘Wij spreken met elkaar af dat iedereen recht heeft op vrijheid, recht op zijn eigen leven, recht op eigendom’ etc. Men denkt dat dat vanzelfsprekend is, dat men het zelf heeft uitgevonden.

    Daarom roept men ‘van bovenaf onderwerpen’, maar het sociaal contract was geen van bovenaf onderwerpen, maar juist daartegen. Maar er moet wel een macht zijn die de rechten die voorkomen uit dat contract bewaakt.
    Libertariers stelen soms de ideeën van anderen, met name van het historisch humanisme.

   • Je zou de libertariers en anarchisten eigenlijk op hun vijfde jaar in een groot bos moeten stoppen. Dan zijn ze in ieder geval op een leeftijd dat ze niet de hele boel meer onderschijten, dan hebben ze een voorsprong. Als ze dan de schedel worden ingeslagen door machtsbelusten, worden bestolen, afgeperst, uitgebuit, dus de hele geschiedenis opnieuw, dan komt er vanzelf een groep die om afspraken en rechtvaardigheid gaat roepen. Dan moeten ze zich beschermen tegen bendes, dan komt er een bende die bescherming gaat bieden tegen afpersing, diefstal en uitbuiting door een andere groep, en zo ontstaat er een macht boven ze die ze graag zullen tolereren. Na een tijdje zullen ze het dan beu zijn, want ze worden flink afgeperst, en dan om verbetering in het systeem roepen, een sociaal contract waarmee fundamentele rechten worden gewaarborgd.

   • Ratio schijnt ook te impliceren dat het libertarische contract een uniek geestesproduct is van het libertarisme. Alsof het libertarisme niet op het niveau zou zijn van voor de revolutionaire implementatie van het sociaal contract, toen alleen humanisten voorheen tot in de verre geschiedenis in besloten kringen dergelijke ideeën van rechten erop nahielden, toen de voorvaderen van de ‘libertariers’ elkaar nog de schedel insloegen.
    Ondank is des wereld’s loon?
    Ideeën stelen, en die voor jezelf houden als groep, en claimen dat je de werkelijke voorstander van vrijheid bent.

   • Aan framende trollen met een halve hersencel is hier duidelijk geen gebrek.
    __________

    “A free economy gives people what they want instead of what a particular group thinks they ought to want. Underlying most arguments against the free market is a lack of belief in freedom itself.”

    ~ Milton Friedman (American economist, 1912-2006)

   • Maar ook het ‘libertarische contract’ heb ik niet getekend. Ik heb geen enkel contract getekend.

    Er zijn contracten die je echt zelf maakt en contracten die je opgedrongen zijn, maar die je toch maar accepteert, omdat je niet anders kan

    Welke contracten in je eigen leven, waren een écht keuze en welke contracten zijn je opgelegd? En dan heb ik het over alle soort contracten, financieel,politiek, relationeel etc, etc

   • Peter de Jonge

    Als iemand jullie denkbeelden bevraagt flippen jullie meteen. Omdat vele van jullie duidelijk geen filosofische/onderzoekende houding gewend zijn

    Je hebt je slogans, je oneliners en die herhaal je dan in de sportkantine samen met andere incels

   • Hou toch op met je onzinnige geframe. Als er iemand is die zich kritisch opstelt tegenover wat dan ook, zijn het wel libertariërs. Deze site is er het levende bewijs van.

    Je begrijpt niets van de basis van het libertarisme, tw zelfbeschikkingsrecht en eigendomsrecht (no force, no fraud). Die basis staat zowel rationeel als moreel als een huis.

    Dat interesseert je blijkbaar niets, want het enige dat je hier doet, is marxistische waanideeën spuien die al honderd keer ontkracht zijn. Lekker trollen dus. Ga maar naar Joop nl. Genoeg linkse idioten daar die net als jij een moreel niveau van een natte krant hebben. Veel plezier! 😁

   • (no force, no fraud)

    Een wereld zonder force is een utopie, bestaat niet. Alles is force.

    De staat, de bevolking, het kapitaal, religie, Allemaal hebben ze macht. Vormen van macht

    Mensen proberen een evenwicht te vinden, tussen die machten en dat evenwicht kristalliseert zich dan in een voorlopige sociale orde

    Ik ben nooit een marxist geweest. Uiteraard vind ik sommige stellingen van Marx wel interessant/werkbaar, maar ik ben absoluut geen communist en verafschuw de USSR en maoïstisch China.

    De libertariers zijn kritisch, dat is goed. Ze doen aan destructie van de huidige orde. Maar de constructie van iets nieuws/anders gaat ze minder goed af

 11. Alle belangrijke dossier liggen in Brussel bij Ngo´s en alles met Big ervoor, daarop hebben we dus geen invloed. Verder, als je pro EU, pro massa-import, pro klimaatwaanzin en pro stikstofwaanzin bent, kun je niet daarnaast roeptoeteren dat je voor NL en de nedriglander bent. Maar ga gerust op hem stemmen, dat zal ze leren.

 12. Omzicht, weer zo’n kartel-figuur die doet alsof.
  Hij stemde VOOR alle onwetenschappelijke coronamaatregelen.
  Hij stemde VOOR de onteigening van boeren
  Hij stemde VOOR meer EU.
  Hij stemde VOOR steun aan Ukraine
  Hij stemde VOOR de energietransitie naar warmtepompen.

  Nee, Omzicht is een gladde spreker, maar heeft niks te bieden. En al zijn gladde praatjes ten spijt is hij niks anders dan VVD, PVDA, D66 etc.
  Kijk naar zijn stemgedrag, luister niet naar zijn praatjes.

  • Omtzigt wil een eerste klas parlementarier zijn en zijn werk naar behoren doen.

  • Precies Johan P. Omtzigt is vakkundig gepromoot. Eerst held en strijder, daarna slachtoffer en underdog en nu gaat hij de mensheid redden. Ik geloof er niets van.

  • Ik zou nog een stap verder gaan, noteer dat men het in het artikel niet heeft over het programma van fors verkleinen van de overheid van de FvD.
   Dat is een onderdeel van het programma die veel lui die nu roepen over onrecht van uitsluiting het eerst zullen laten sneuvelen. Het gaat om de macht, niet om vrijheid.

  • Ja, wat verwacht je dan? Al die sukkels die dachten dat de BBB echt wat zou veranderen en nu teleurgesteld zijn staan nu te trappen om achter de volgende bedrieger aan te lopen

   • Inderdaad. De volgende bedrieger die de rattenvanger van Hamelen voor ontheemde kiezers moet zijn.

    Ergens omschreef iemand dat wij nu 3 CDA partijen hebben:
    – CDA 1, de klassieke met die ene nieuwe koekebakker (weet z’n naam niet)
    – CDA 2 met Van der Plas (BBB)
    – CDA 3 met Omtzicht (NSB ehh C)

    Persoonlijk zie ik het liefst CDA 1 met Hugo de Jonge en Wapke Hoekstra, als komisch duo dat komt redden wat er te redden valt. Misschien nog Bulletje Bruls er bij. Dat wordt beter dan Koot en Bie.

    Het geloof in een “democratische rechtsstaat” met een “nieuw sociaal contract” vind ik nogal naief. Beide hebben een vrij mens niets te bieden.

Comments are closed.