Artikel verschenen op financial investigator: (Vrijspreker, er is geen toestemming gevraagd of gekregen dit artikel integraal over te nemen, vandaar volgen hier enkele citaten uit het artikel)

De Oostenrijkse school is fundamenteel verschillend van alle op Keynes geënte theorieën, door te veronderstellen dat ongeremd werkende markten geen langdurig onvrijwillige werkloosheid kennen en door uit te gaan van het ‘methodologisch individualisme’. We kunnen de economie en de processen daarin alleen maar begrijpen door individuen te bestuderen, in plaats van macro-economische aggregaten.

Volgens de Oostenrijkse School is het menselijk bestaan onderhevig aan een beperkt aantal constanten. Von Mises stelde dat er bij mensen altijd sprake is van onrust en dat hun situatie nooit perfect is. Hieruit volgt het gegeven dat mensen ‘handelende’ wezens zijn. Dat wil zeggen dat ze intentioneel acteren en steeds proberen hun onrust te verminderen en hun positie te verbeteren. Een tweede gegeven is dat mensen verschillend zijn langs meerdere dimensies, zoals kennis en voorkeuren.

De methode van de Oostenrijkers is om uit deze gegevenheden door te redeneren en er nieuwe stellingen van af te leiden, als een soort toegepaste logica. Een zo’n stelling is de Law of Association, die stelt dat mensen beter worden van specialisatie en vrijwillige ruil.

……..

De school gaat niet uit van perfecte mensen of een perfecte wereld. Maar het vrije marktmechanisme levert volgens deze theorie in ieder geval drie dingen op: voortdurende verbetering van producten, verlaging van de kosten, en dat prijzen in de hele wereld, door samenwerking, naar een gelijk evenwicht tenderen. Het marktmechanisme is niet ontworpen, maar ontstaan door handelende individuen die allemaal hun eigen belangen nastreven, met als onbedoeld effect dat ze een marktorde creëren.

…….

Voor het goed functioneren van het marktmechanisme is een niet of nauwelijks groeiende geldvoorraad een essentiële voorwaarde.

…….

De Oostenrijkse theorie heeft geen opvatting over het streven naar gelijkheid. Ze neemt de doelen en waarden van mensen (en dus ook van socialisten) als gegeven aan. De Oostenrijkse econoom laat door logisch redeneren zien dat gelijkheid niet te bereiken is door het socialisme in te voeren, maar dat pogingen dat toch te doen tot geweld en chaos leiden. De analyse van de Oostenrijkse School laat ook zien dat er in het kapitalisme geen fundamenteel conflict bestaat tussen de verschillende klassen, zoals het Marxisme betoogt. Vrijwillig tot stand gekomen arbeidscontracten zijn in het belang van werkgever en werknemer. Kapitaalaccumulatie leidt tot hogere lonen en winsten.

Lees alhier het hele artikel

Frans, dank voor het attenderen op dit artikel via info@vrijspreker.nl

53 REACTIES

 1. Dat wil zeggen dat ze intentioneel acteren en steeds proberen hun onrust te verminderen en hun positie te verbeteren. Een tweede gegeven is dat mensen verschillend zijn langs meerdere dimensies, zoals kennis en voorkeuren.

  Ik handel niet altijd intentioneel. En ik ben niet ‘onrustig’. Ik ben een en al rust, als een boeddha. Met deze handeling, dit hier posten, heb ik niet eens echt een ‘intentie’.

  Het socialisme (sociaal democratie) had nooit het doel om gelijkheid in te voeren. Sociaal democraten zeggen eerder : als je het liberalisme niet een beetje corrigeert, is het onmogelijk. Het gaat meer over stabiliteit, dan over gelijkheid. En zelfs communisten/marxisten hoor ik niet eens echt over ‘gelijkheid’ in hun geschriften. Ze denken meer in termen van ‘historische noodzaak’ en ‘conflict’ etc

  De analyse van de Oostenrijkse School laat ook zien dat er in het kapitalisme geen fundamenteel conflict bestaat tussen de verschillende klassen, zoals het Marxisme betoogt.

  Dus een school voor naïeve mensen ?

  Het marxisme ‘betoogt’ dat niet eens, het marxisme constateert dat. Ik ben geen marxist, maar natuurlijk zijn er tegenstellingen tussen klassen. De stakingen en demonstraties bevestigen dit.

  Zodra je kapitalisme hebt, heb je vormen van klassenstrijd. Maar zolang die klassenstrijd een beetje binnen de perken blijft, is er niet zoveel aan de hand. Als die klassenstrijd heviger word, dan krijg je revolutionaire tendensen. Dit is wat sociaal democraten dan zeggen : we moeten klassenstrijd een beetje temperen, anders loopt de hele teringzooi uit de hand

  Je beweert eigenlijk : er is geen strijd tussen mensen, geen frictie. De baas die orders geeft, word niet gehaat door sommige werknemers. Waar slaat dat nou op ?

  Is de Oostenrijkse school een school voor mensen met autisme, die sociale interacties niet snappen? Mensen die serieus denken dat je de wereld kan snappen in termen van ‘contracten’ en ‘afspraken’

  • Als je geen intentie hebt, waarom doe je dit dan? Is het zendingsdrang? Ben je graag belerend? Komt daar je onrust vandaan?

   • Het komt voort uit een bepaalde intuïtie

    Daarnaast vind ik het leuk, om stellingen te ontkrachten

    En ergens moet het ook, gewoon. Liberalen zijn te arrogant, iemand moet ze corrigeren.

    Ze hebben de mensen jarenlang verveeld met hun dogma’s en hun wereldvreemde theorieën en daar moeten we tegenin gaan

    Niet per se vanuit ‘links’ maar vanuit algemeen kritisch/helder nadenken

   • Je bent helemaal niet in staat gebleken die stellingen te ontkrachten. Je bevestigt ze alleen naar. Logisch, want je kennis van economie is nihil en over moraliteit kan je al helemaal niet oordelen als je zelf het morele niveau van een natte krant hebt. Hoe lang ben je nog van plan ieder draadje hier te verzieken met je onzin?

  • Ik bespeur onrust en intentie. Mag. Niets mis mee. Het is voor de schrijver van het stukje niet meer dan een leidraad. Tis niet in steen gebeiteld. Die tegenstellingen waar jij het over hebt, zijn er niet altijd. Soms zijn ze er. Buikhuisen heeft gedrag van tweelingen bestudeerd. Een er van sloeg aan het muiten. De ander niet. Dat vond hij een interessant gegeven. De een destructief, de ander niet. Jij doet net of het scenario wat jij schetst het enige is. Dat is niet zo. Jij neemt aan dat libertariers iets als heilig aanhangen en je wil dat kennelijk vervangen door iets wat jij als heilig beschouwt. Een systeem dat alle mensen volledig tevreden kan en zal stellen, is er niet. Wel denk ik dat een systeem dat mensen dwingt ten behoeve van het grotere goed, wat dat ook moge zijn, te dansen naar de pijpen van een centraal gezag leidt tot ongelukkige en arme mensen.

  • Marxisme is fundamenteel gebaseerd op ‘historisch materialisme’, wat betekent dat volgens Marxisten economische machten ten grondslag liggen aan alles. Bertrand Russell heeft die groteske gesimplificeerde theorie al afdoende ontkracht.

   ” De baas die orders geeft, word niet gehaat door sommige werknemers. ”

   Kapitalisme is een systeem van onderhorigheid. Je kunt er op allerlei manieren naar kijken, economische ongelijkheid, teveel macht onder de impuls van machtswellust (een enorm belangrijke factor), maar massale onderhorigheid is een meer subtiel probleem. Een werknemer is niet vrij om alles te zeggen en te vinden, of het nu gaat over het werk zelf, of zaken die buiten het werk liggen. Hij zal rekening moeten houden met zijn superieuren, ofwel de baas, of degenen die het voor de baas waarnemen (onderhorigen die onderhorigen leiden).
   Een bedrijfsfeestje bijvoorbeeld is een vreemd ding, socialisering, maar wel in het kader van een onbesproken half onbewuste onderhorigheid. Zo zijn er ook bedrijven die van alles doen aan gezamenlijke uitjes maar ook groepsgesprekken (die psychologisch behoorlijk ver kunnen gaan) die als het ware betrokkenheid moeten stimuleren, maar wel onder dwang als onderhorige, de afhankelijkheid van een baas of door de baas aangestelden speelt altijd op de achtergrond in het bewustzijn van de werknemer.
   Uiteindelijk gaat zo’n baas zich dan een kleine of grote visionair voelen, die denkt dat omdat hij ooit succesvol was met een idee (meer gebaseerd op geluk dan competentie), dat hij een halfgod is. Uiteindelijk kom je dan bij de CEO worship cultuur, met halfapen die visionairen denken te zijn, met uiteindelijk de megalomane corporate aap die zich een filantropische Jezus gaat voelen (Bill Gates). En dan is er nog het publiek van handjeklappers die zich omhoog werken in de management lagen.

   Daarom is rechtsdraaiend libertarisme half leugenachtig naar mijn mening, linksdraaiend libertarisme, d.w.z. libertarisch socialisme, waar geen sprake is van onderhorige werknemers maar participerende werkers in een democratische setting (waar niettemin leidinggevende representatieven worden gekozen) is veel meer libertarisch naar de geest.

   • Een bedrijf heeft te maken met klanten en hun wensen. In die zin zijn alle mensen die bij dat bedrijf werken onderhorig. Aan onderhorigheid valt niet te ontsnappen. Naar het gebruik van Peter de Jong een citaat van Snoopy. ” The brain may be important but the stomach is still in charge. “

   • Dat is een al te gemakkelijk afdoen, omdat men in de markt gebonden is, is het kapitalistische werkgever-eigenaar-werknemer onderhorigheid model ook onvermijdelijk, is dat de onuitgesproken conclusie? Dat klopt natuurlijk niet, die hele apenrots kan gemakkelijk vervangen worden door een democratisch model, waar men binnen de markt qua arbeid heel veel vrijheid kan bewerkstelligen.
    Daarom proberen de ideologen van het kapitalisme (libertarisch of niet) het werkvolk ook te paaien met argumenten voor het luxe-proletariaat, die betrekking hebben op materiële welvaart, comfort en entertainment. En men onderhoudt de mythe van de succesvolle en inventieve entrepreneur als visionair die het allemaal mogelijk maakt.

  • Sociaal-democratie is in essentie anti democratisch staatssocialisme, zodat men in combinatie met kapitalisme dubbel onderhorig is.

   • In beide systemen neoliberalisme en sociaal democratie is men onderhorig

    Het komt op hetzelfde neer

    Alleen aan neoliberalisme heb je alleen iets als je megarijk bent en sociaal democratie probeert nog draagvlak onder de gehele bevolking te genereren

    Dus socdem is minder belachelijk dan neoliberalism

  • Drogredenering, want u gebruikt hier 1 persoon als voorbeeld terwijl de Oostenrijkse school kijkt naar het grotere geheel.
   Uw opmerking is net als het noemen van bv Cameron Brown (top vrouwelijke powerlift sport) na de stelling dat vrouwen minder sterk zijn dan mannen. Er zijn altijd uitzonderingen, maar die doen niks af aan het gemiddelde.

   En over het algemeen genomen is het zo dat mensen zullen handelen om hun eigen situatie te behouden of verbeteren, dat is ook een normaal gedrag. Mensen zijn over het algemeen ook productiever als ze bezig zijn dat direct hun eigen belang dient dan wanneer dat niet zo is.
   Het benoemen van wat enkelingen die daarvan afwijken doet niks af aan de juistheid van de stelling.

   • Dan ga je ervanuit dat de mens een inherent kapitalistisch wezen is. Maar de cultuur maakt de mens ook. Als je opgroeit in een hyper competitieve neoliberale cultuur, word je eerder hyper competitief

    De mens is niet bij geboorte ‘een markt actor’ die ‘graag een dure auto wilt kopen’ waarmee hij ‘de buurman kan imponeren’

    Dit zijn narratieven, die ons aangeleerd worden, waar de simpelere mensen zich aan conformeren

   • “Mensen zijn over het algemeen ook productiever als ze bezig zijn dat direct hun eigen belang dient dan wanneer dat niet zo is.”

    Ik zou zeggen ‘productiever en gelukkiger’ als ze ‘betrokken’ zijn bij wat ze doen, waarbij ‘betrokken’ een breder begrip is dan het nauwe ‘eigenbelang’, maar wat wel een zekere mate van eigenbelang impliceert, naast de sociale connotatie, en gelukkiger is ook een breder begrip…

    In een kapitalistische setting is de werknemer niet optimaal betrokken omdat hij maar werknemer is, tot op zekere hoogte een onderhorige, wat de productiviteit, creativiteit en het initiatief blokkeert of frustreert. Dat wordt dan als het ware verborgen door een cultuur van pseudo-betrokkenheid te creëren. Via allerlei programma’s en slogans creëert men een beeld van de werkelijkheid, als glanzende laag voor gelovigen, waar in werkelijkheid een meerderheid een onderhorig leven leidt.

    Zeker in Nederland heb je een werkcultuur van ‘je werk leuk moeten vinden’, ‘betrokken moeten zijn’, ‘werk doen wat bij je past’. Op zich is dat een goede zaak, en historisch gezien is het een nieuw fenomeen, maar in een kapitalistische setting is er iets leugenachtig aan. Vandaar wellicht de opkomst van ZZP-ers, dat men meer vrijheid en betrokkenheid wil (niet onderhorig zijn aan een baas), maar dat leidt op een gegeven moment tot een ‘ieder zijn eigen baas atomisering’.

    Vandaar libertarisch socialisme of andere vormen van democratisch socialisme (niet te verwarren met het staatssocialisme van de sociaaldemocratie), waar men volledig betrokken participant is in een onderneming, niet half onderhorig. Daarmee kan ook de mythe van de ondernemer als ‘visionair’ de kop in worden gedrukt… En ook de parasitaire management lagen in de commerciële sector, waar omhooggevallen onderhorigen nu de onderhorigen op de werkvloer eronder houden, zouden in zo’n model geen kans hebben.

   • “Als je opgroeit in een hyper competitieve neoliberale cultuur, word je eerder hyper competitief”

    Volgens Bertrand Russell en Oscar Wilde produceert het systeem van eigendom materiële acquisitiveness, een uit de hand gelopen cultuur van dingen willen bezitten, ten koste van allerlei andere zaken (sociaal, cultuur). Ik ben het daar wel mee eens.

 2. Het gaat mij er meer om, dat je spanningen tussen klassen niet kan ontkennen.

  Je wilt graag dat het allemaal soepel verloopt, vlekkeloos. Maar zo werkt de wereld gewoon niet. Als ik een vastgoedspeculant ben, noemen de mensen mij ‘smerige huisjesmelker’. Waarom? Omdat ze mij iedere maand enorme sommen geld moeten betalen. Uiteraard worden ze daar boos om. Het zijn namelijk mensen, met emoties en eergevoel en passies en driften etc, etc. Het zijn geen ‘calculerende robots’. Het zijn geen ‘units’

  Die markt van ze, dat model van die markt, is heilig voor ze. Daar is alles op gebaseerd. We zijn ‘calculerende eenheden’ in ‘een markt’

  Ik beschouw letterlijk niets als heilig

  Een systeem dat alle mensen volledig tevreden kan en zal stellen, is er niet

  Nee, het is ook schipperen. Het is het zoeken naar een evenwicht, een balans. Die Omtzigt gaat nu proberen de verstoorde balans weer te herstellen, bijvoorbeeld. Niet omdat hij in ‘een perfecte wereld’ gelooft.

  Het is het zoeken naar een situatie, waarin genoeg mensen het systeem goed genoeg vinden. Nu is dat niet het geval. Nu haakt 60 procent van de mensen af. En dus moeten ze het herstellen, op een of andere manier. Via links, of via rechts, dat maakt dan niet eens uit

  • “Die Omtzigt gaat nu proberen de verstoorde balans weer te herstellen, bijvoorbeeld. ”

   Omtzicht is een statist die aan alles wil sleutelen, verregaand van bovenaf besturen, dirigeren, pamperen, vergaand gedetailleerd gesleutel, en nog onder de dictatuur van een meerderheid. Dat is niet minder erg dan lieden die de complexe samenleving in een simplistisch model proberen te stoppen, erger eigenlijk. Omtzicht is de horror van elk vrijheidslievend mens, de ultieme goedbedoelende babysitter bemoei-tengel der kneuteraars.

  • Spanningen zullen er altijd zijn. Mensen discrimineren, mensen zijn afgunstig, mensen zijn rancuneus, noem maar op. Ik kan hier niet veel mee. Spanningen toeschrijven aan het kapitalisme alleen gaat erg ver. Of aan het socialisme alleen.

   • Nee, nee

    Kijk, spanningen tussen man en vrouw zullen er zijn. Tussen intelligent en minder intelligent. Tussen islam en christendom, autochtoon allochtoon etc, etc.

    Maar de spanning tussen bezitters van kapitaal en de mensen die van hen afhankelijk zijn, is veel wezenlijker. Omdat het echt over leven en dood gaat, min of meer

    Als ik land, lucht, of water bezit en jij niet en van mij afhankelijk bent, dan ontstaat er natuurlijk een ontzettende spanning tussen ons

    Deze spanning zit inherent in kapitalisme, omdat het een systeem is van bezitters en niet bezitters. Meesters en slaven. Daarom is er ook een staat nodig, die de boel de hele tijd in bedwang houd. Een staking? Dan komt de politie. Kraken? Politie. Demonstraties? Politie. Alles om de eigendomsverhoudingen in stand te houden

    Het ontkennen van deze spanningen, fricties, is het ontkennen van de werkelijkheid in naam van een abstract economisch model

    Nee, je huurt niet ergens vrijwillig natuurlijk. Nee, je werkt niet ergens vrijwillig. Je moet daar werken, om te kunnen overleven in de gefabriceerde systeem.

   • nayakosadashi2022 ,

    Je zou Political Ideals van Bertrand Russell eens moeten lezen, geen staatssocialisme (sociaal democratie), geen kapitalisme, beiden zijn hoogst problematische systemen, daar is geen balans mogelijk, beiden leiden tot onderhorigheid en grote onvrijheid.
    Dit is wel vloeken in de libertarische kerk, want privé bezit is volgens Russell het grootste probleem.

   • @ naya, dat zag ik over het hoofd; kapitalisten worden rijk en succesvol geboren. En de rest als loser en slachtoffer. Dan heb ik nieuws voor je; ieder mens kan wat van zijn leven maken.

   • Johannes. Ga ik lezen, als ik tijd heb.

    Zijn ideeën klinken dan als links anarchistisch. Tegen kapitalisme én links.

    Bertuz

    Jezus, daar gaat het even helemaal niet om. Het gaat er niet om of die fricties terecht/onterecht zijn. Of de mensen jaloers zijn, of niet jaloers.

    Fricties ontstaan gewoon. En hoe groter de ongelijkheid, hoe groter de spanningen. Het is verder een totaal amorele analyse, van mijn kant

    Hetzelfde gold voor de USSR. Hoe groter het verschil tussen gewone mensen en de bureaucraten, hoe meer woede/spanning/mogelijkheid tot revolte

    Het is niet een inherent kapitalistisch fenomeen

    Als je geen opstanden wilt, moet je ervoor zorgen dat mensen min of meer, een soort van tevreden zijn met de gang van zaken. Of het nou over links of rechts gebeurt.

    Nu is dit niet meer het geval, er is namelijk een vertrouwenscrisis.

   • @naya, het kind dat zich krijsend op de vloer legt, omdat het geen kinderei krijgt bij de kassa krijgt van mama, koop je af met zo’n ei? De mensen die dat afkopen moeten betalen, raken gedemotiveerd en zullen minder hard gaan werken met als gevolg minder inkomsten en aldus verlies aan welvaart. Gelijk verdeelde armoede zal het gevolg zijn. In NL stijgt de arbeidsproductiviteit al jaren niet meer. Dat gaat echt een probleem worden. Afkopen gaat straks niet meer.

   • Bertuz

    Op macroschaal, moet een overheid wel aan een soort ‘afkopen’ doen. Wat jij dan ziet als afkopen

    Een segment kan of wilt niet werken ? Of kan en wilt niet? Dan koopt de staat hen af, omdat de staat weet dat ze anders grote problemen krijgt. Anders zijn ze duurder, want dan gaan ze zich bij de maffia voegen. De maffia neemt ze dan onder hun hoede.

    De neoliberale orde is gemaakt hé, de orde is niet iets dan spontaan ontstaan is, ineens

    De mensen die belasting betaald hebben, eisen er iets voor terug. De mensen die jaren lang belasting betaalde, eisen opvang wanneer ze een been breken en niet meer kunnen werken.

    De mensen die dat afkopen moeten betalen, raken gedemotiveerd en zullen minder hard gaan werken

    Dat valt dus blijkbaar wel mee. De meeste mensen zijn namelijk wel voor iets als een sociaal minimum/vangnet. De mensen die hard werken, zijn vaak de mensen die op een of andere manier graag hard werken, vanuit een soort ‘plichtsbesef’ ofzo. En het zijn meestal niet de meest kritische mensen, heb ik gemerkt. Een soort werkmieren

    Alleen de LP stemmers en BVNL stemmers zijn tegen een sociaal minimum, sociaal vangnet. En dat is een heel, heel kleine groep stemmers. Waaronder voornamelijk veel ondernemers, die uberhaupt niet werken, maar mensen voor zich laten werken (ja, een basaal gegeven)

   • @Naya, valt juist niet mee. De arbeidsproductiviteit stijgt al jaren niet meer.
    De mensen die werken voor een ondernemer kunnen zelf ook ondernemer worden. Lekker niks doen en anderen voor je laten werken.
    Volgens mij is niemand tegen een vangnet. Het moet alleen geen hangmat worden. Als iemand niet wil werken, terwijl hij dat wel kan, prima, maar wel op eigen kosten.

   • Het ligt er aan wie dat vangnet beheerd. Dat is iets voor kerken en liefdadigheid, ik ben er tegen als de staat het doet.

   • De ancap/libertarische society zou alleen kunnen blijven bestaan, als genoeg mensen de liefdadigheid zouden regelen in die wereld, vrijwillig. Zo niet, dan barst de bubbel. Dan valt het om allemaal. Want zoals ik al zei, dan is een orde niet meer houdbaar, dan ontstaan er rellen en opstanden etc.

    Ancaps komen op mij vaak vrij egoïstisch over en op geld maken gericht, dus ik zie niet in waarom ze collectief liefdadigheid zouden gaan regelen

    En dat heeft dan weer te maken met vertrouwen. Die libertarische kerels in die maatpakken, die met geld bezig zijn, die gaan straks de mensen opvangen die door een gebroken been en/of hart niet meer kunnen werken ? Mensen geloven dat niet

   • Bertuz,

    “De arbeidsproductiviteit stijgt al jaren niet meer.”

    Hoe wordt dat gemeten? en behoort dat soort metingen niet tot het denkmodel van statisten, die alles meten en willen sturen aan de hand van hun modellen van pseudo-realiteit, d.w.z de realiteit in hun ‘pigeon hole’ duwen. Wat is er mis mee dat de arbeidsproductiviteit niet stijgt? Competitiemodel?

   • Ja, vanwaar dat arbeidsethos altijd maar? WERKEN, WERKEN, WERKEN, WERKEN !!!!!!! WERKEN, WERKEN!!!!!!!

    Ik ben geen pakezel

    De mensen die het dan over HARD WERKEN hebben, werken zelf niet. Ze zetten andere aan om te werken, of incasseren huur van hun huurders.

   • @Nayakodashi
    “Op macroschaal, moet een overheid wel aan een soort ‘afkopen’ doen. Wat jij dan ziet als afkopen”

    ALLES waar de staat zich mee bemoeit wordt minder efficient. Hoe groter de staat wordt, hoe minder efficient ze wordt. Zodra de overheid begint met ‘afkopen’ ontstaat er een hellend vlak waarbij dat principe meer en meer zal worden gebruikt.
    De staat moet dus helemaal niet doen aan afkopen, daar komt namelijk nooit wat goeds van.

    En waar komt die arbeidsethos vandaan? Gewoon van vroeger. “Wie niet werkt zal ook niet eten” was heel lang letterlijk zo en is op veel plaatsen nog steeds zo.
    Wie wel werkt, veel werkt, hard werkt had het beter en kon beter voor de kinderen zorgen, waardoor die weer betere kansen hadden.
    Het idee van tegenwoordig, dat je gewoon maar de hele dag moet kunnen doen waar je zin in hebt en dat de staat alles maar moet betalen is gewoon volslagen krankzinnig.
    Alle klets en romantische kijk op het verleden ten spijt was 6 dagen van 8-12 uur per dag werken heel lang de norm. Kijk bv naar oude marktvergunningen; markten hadden een bepaald bereik en om bepaalde concurrentie tegen te gaan mochten ze niet te dicht bij elkaar worden gehouden en daarvoor werd een simpele formule toegepast; een veraf gelegen boer besteedde 1/3 aan de heenreis, 1/3 dag op de markt, 1/3 aan de terugreis. Daarbij werd uitgegaan van 3-4 uur heenlopen, 3-4 op de markt en 3-4 uur teruglopen.

    Dat wil niet zeggen dat je perse 60 of 40 of zelfs maar 36 uur per week moet werken. Als je tevreden bent met minder prima.
    Maar ga dan ook niet lopen mekkeren dat je niet tig x per jaar op vakantie kunt, geen dure auto kunt hebben, constant uit eten kunt gaan etc etc. En juist dat is wat je bij een groot deel van de jeugd ziet; weinig bereid om te werken, maar wel alles willen krijgen.

   • “De ancap/libertarische society zou alleen kunnen blijven bestaan, als genoeg mensen de liefdadigheid zouden regelen in die wereld, vrijwillig. Zo niet, dan barst de bubbel. Dan valt het om allemaal. Want zoals ik al zei, dan is een orde niet meer houdbaar, dan ontstaan er rellen en opstanden etc.”

    Zolang het kwaad bestaat, zal er geen perfecte wereld zijn. Maar een ancap/libertarische maatschappij is veel eerlijker en daar moeten we naar toe. Als er dan niet genoeg liefdadigheid en opstanden zouden zijn zien we dan wel weer.

 3. Maar alsof dat hele neoliberalisme zo ‘vrijheidlievend’ was/is

  Het zijn natuurlijk allemaal statists

  Maar de ene is minder erg dan de andere. En de VVD en het CDA zijn wel echt heel erg monsterlijk gebleken

 4. Er moet ook bij gezegd worden

  In een Europese sociaal democratische orde, is er helemaal geen gelijkheid. Als de PVDA/SP aan de macht zouden zijn, zou een fabrieksdirecteur nog steeds veel rijker zijn dan een vuilnisman. Wat er wel anders zou zijn, is dat de overheid de NS zou regelen en de zorg. Het streven is niet ‘gelijkheid’ maar orde. Wat zij dan zien als orde/stabiliteit.

  Een communistische orde streeft al wel meer naar ‘gelijkheid’. In communisme moet iedereen wel hetzelfde zijn etc.

  Als je de nuances niet meeneemt in je analyse, blijft het bij populistische kreten

 5. Laat het een goede les zijn voor de open grenzen libertariers: je kunt niet iedereen zomaar binnenlaten, want niet iedereen heeft goede bedoelingen. Mensen die je forum willens en wetens kapottrollen – waarschijnlijk uit een combinatie van zure afgunst, verveling, onbenul en een laag moreel besef – zul je onder de digitale guillotine in reepjes moeten hakken. Ook als je ze hun uitkerinkje afpakt zullen ze niet als door een Goddelijke interventie getroffen in een beter mens metamorfoseren.

  • Ik heb niet echt goede of slechte bedoelingen. Neutrale bedoelingen, heb ik

   Eigenlijk, helemaal geen bedoelingen

   Dit forum gaat natuurlijk niet kapot door mensen als Johannes en ik. Of is je forum heel kwetsbaar ? Heel breekbaar? En moet het daarom afgeschermd worden ?

   Een beter mens nog wel ? En wie bepaalt dan wat een beter mens is ? Youp ?

   Als een ’trol’ je hele beweging kan mollen, wat zegt dat dan over de slagkracht van die beweging? Hoe sterk sta je in je schoenen?

   Ik ontleed jullie stellingnames en ik zie dat er gaten in zitten. Meer doe ik niet.

  • Wie krijgt dan de eer van ondermijnende heretic binnen de kerk van rechtsdraaiend libertarisme?

 6. Een van de belangrijkste punten van de Oostenrijkse School is de eenvoudige definitie van “inflatie”, dat zij omschrijven als “het creëren van geld”. Wat wij op de middelbare school leren (hogere prijzen, loon-/prijsspiraal) is slechts het *gevolg* van inflatie.

  @nayakosadashi2022 20-09-2023 11u35
  Als de PvdA/SP/GL/D66 aan de macht zou zijn, zou de fabriek in handen zijn van een hoge partijbons. Deze verdient dan meer, want: verantwoordelijk voor gelijkheid. Zorg en OV zouden nóg vreselijk veel duurder zijn dan nu en constant in kwaliteit afnemen (behalve voor de hoger geplaatste partijleden). Omdat de rijken niet meer bestaan (bezit van productiemiddelen is immers verboden) haalt belasting weinig meer uit. De geldpersen drukken dus nonstop euroebels. Met een nóg hogere inflatie tot gevolg.

 7. Er is een verschil tussen sociaal democratische orde, zoals in Zweden

  En USSR communisme.

  Sociaal democratie neemt een paar kerntaken in handen van de overheid. Huisvesting, zorg en vervoer. De rest mag de markt doen. Iemand kan in zo’n orde alsnog extreem rijk worden, alleen niet met onderwijs, zorg, of vervoer. Wel met horeca, schoenen, of speelgoed, of private huur natuurlijk, die naast de sociale huur zal bestaan. Huur voor de rijke mensen. Of verkoop aan de rijken.

  Hier kan je het mee eens/oneens zijn, met deze constructie, maar het is geen communisme. En ik denk ook niet dat het per se naar communisme zal neigen, of naar communisme toe zal bewegen. Het is gewoon iets anders en het werkt een beetje anders. Als de mensen het hekelen, kunnen ze het wegstemmen bijvoorbeeld. Dat kan met communisme niet

  Doen alsof iedere linkse stroming precies hetzelfde is, is gewoon onzinnig. Iedere rechtse stroming is ook niet hetzelfde.

  Je kan zeggen : maar dan doet de staat zoveel, in dat model. Ja, tuurlijk, maar de staat doet nu ook al heel veel, dus dat maakt ook niet zoveel meer uit. Ambtenaren apparaat is uitgebreid onder Rutte

  • Nou wil ik niet lullig doen, maar Zweden heeft periodes gehad waarbij er boven een bepaald bedrag MEER dan 100% inkomstenbelasting werd geheven; oftewel je betaalde meer dan je verdiende.

   Ik zou Denemarken (zoals het pak ‘m beet 30 jaar geleden was) als een beter voorbeeld van een werkend socialistisch model willen nemen.
   En dat werkte omdat
   – de Denen zelf tevreden waren met dat modelomdat het vanuit hun eigen culturele geschiedenis was gegroeid. Dus niet opgelegd van bovenaf vanuit een of andere supranationale organisatie
   – het land niet overvol was. Zeg maar vergelijkbaar oppervlak met Nederland maar slechts 1/3 van de inwoners. Mensen zijn gelukkiger als ze niet constant dicht opeengepakt zitten.
   – de bevolking homogeen was en trots op de eigen taal, cultuur en geschiedenis en zich onderling sterk verbonden voelde
   – er een hele hoge arbeidsparticipatie was
   – het een klein land was en er dus geen enorme regionale verschillen te overbruggen waren

   Geen van die punten is aanwezig in wat er nu wordt opgelegd

 8. “Sociaal democratie neemt een paar kerntaken in handen van de overheid. Huisvesting, zorg en vervoer. De rest mag de markt doen. Iemand kan in zo’n orde alsnog extreem rijk worden, alleen niet met onderwijs, zorg, of vervoer. Wel met horeca, schoenen, of speelgoed, of private huur natuurlijk, die naast de sociale huur zal bestaan. Huur voor de rijke mensen. Of verkoop aan de rijken.”

  Je beschrijft de situatie in NL zoals die nu is. Wat je vergeet is dat de sociaaldemocraten, sociaalliberalen en sociaalchristendemocraten de arbeiders en armen hebben ingeruild voor immigranten, het klimaat en boven alles de WEF agenda. In hemelsnaam, onder welke steen leef jij? Denk jij dat Timmerschrans jou een leuk huisje in Amsterdam gaat geven? Denk jij dat je in Stockholm en leuk flatje krijgt als je daar komt binnenwandelen als arme sloeber?

  De sociaaldemocratie waar jij naar verlangt is iets uit de jaren 70 van de vorige eeuw en die toen failliet is gegaan omdat de overheid niet goed op de centjes blijft letten. Daarom hebben we in de jaren 80 de Thatcher revolutie gehad en een hele serie privatiseringsgolven, met in haar kielzog Ronald Reagan, Ruud Lubbers en talloze anderen. Dat wat jij in je volslagen onbenul neoliberalisme noemt. Maar het is de sociaaldemocratie in aangepaste vorm. In Zweden zijn ze in het begin van de jaren 90 failliet gegaan en toen hebben ze de socialistische component flink moeten terugschroeven.

 9. Sociaal democratie en neoliberalisme lijken ook op elkaar

  Alleen is de sociaal democratie socialer dan het neoliberalisme

  Wat je zegt over immigratie klopt. Vroege sociaal democratie was meer nationaal ingesteld, net als FVD nu is

  Oude PVDA stemmers gaan nu ook vaak over op FVD

  Ik denk niet dat het jaren 70 socdem model had hoeven falen.

  Ook in het neoliberalisme, is er een vangnet. Omdat ze weten dat de boel anders afgebroken word.

  De straten zouden vol liggen met stervende mensen, als ze geen vangnet/toeslagen hadden. Gangs zouden enorm machtig worden en als je werkloos was, zou je je bij zo’n gang kunnen aansluiten, of sterven van de honger.

  De kerk zou ook weer extreem machtig worden, want zij zou de liefdadigheid op zich nemen.

  We gaan nu uiteindelijk toch naar een WEF model, dus ook neoliberalisme gaat vervangen worden en men gaat niet terug naar jaren 70 socdem

  • @ Naya, “Alleen is de sociaal democratie socialer dan het neoliberalisme” Neen dat is het niet. Je kan iemand een vis geven als hij of zij niet te eten heeft. Of leren vissen. Het is maar wat je onder sociaal verstaat. Dat het woord “sociaal” bestaat of bijvoeglijk gebruikt wordt, zegt niets over hetgeen er mee bedoeld wordt.

  • “De straten zouden vol liggen met stervende mensen, als ze geen vangnet/toeslagen hadden. Gangs zouden enorm machtig worden en als je werkloos was, zou je je bij zo’n gang kunnen aansluiten, of sterven van de honger.”

   Heel erg lang zijn er geen andere sociale vangnetten geweest dan het gezin, de familie en de kerk; allemaal non-staat entiteiten en de straten lagen niet vol met stervende mensen, evenmin controleerden gangs de straten. Dit bewijst voor de zoveelste keer dat jij een gehersenspoelde leugenzak bent. Je ontkracht niks, je argumenteert niet, je liegt alleen maar.

   Mogen we ons hier moe aan maken, Vrijspreker?
   Is het dit wat jullie willen?

  • Jij bent wel een intolerante man/jongen hé ?

   Libertarier, maar tegen de freedom of speech. Typerend.

   Ben je wel een voorstander van fascistische coups, om ‘de vrije markt’ te creëren ? Free speech voor fascisten en bankiers, niet voor de bevolking?

   Ja, 19deeeuws kapitalisme viel om. Hebben we gezien. Omdat het gewoon te instabiel was. Denk je dat al die communistische en anarchistische revoltes ineens uit de lucht kwamen vallen? De CNT had ineens zomaar vier miljoen leden?

   19de eeuws kapitalisme was niet stabiel genoeg. Zowel de sociaal democraten, als de neoliberalen erkende dit en beide wilde meer staatsinterventie. Beide wilde een staatsliberalisme. Maar anders ingevuld

   We gaan niet terug naar de zogenaamd ‘laisser-faire’ 19de eeuw natuurlijk. Net als dat we niet terug gaan naar de steentijd (wat sommige ideologen willen)

   • Jij bent een intolerante pisvlek, alleen ben je te stom om dat te begrijpen.
    En ratio maakt een bende van de vrijspreker, de heer Jongen draait zich om in zijn graf.

   • Dit is gewoon weer een bak onzin en wartaal, een fascistische coup om een vrije markt te creëren?? Over vierkante cirkels gesproken…

   • Ratio is voor free speech

    Dat is wat rechts beter doet dan links. De free speech toelaten, op hun forums

    Als je de free speech hier afbreekt, ben je net zo erg als wokies, antifa en communisten

   • Vrijheid van meningsuiting begrijp je ook niet.

    Vrijheid van meningsuiting geldt alleen in het publieke debat, in de publieke ruimte. Meer specifiek: je hebt de vrijheid om te zeggen dat de overheid er een soepje van maakt zonder dat de overheid je dan in een tochtige kerker smijt.

    Bij mij thuis is er beslist geen vrijheid van meningsuiting en bij andere mensen thuis ook niet. Als je mij beledigt, afzeikt, kleineert, schoffeert of anderszins onheus bejegent, sta je binnen 3 minuten op straat.

    Is Vrijspreker een publieke instelling in de publieke ruimte of een private instelling?
    Het laatste dus. Daarmee kun je je niet beroepen op de vrijheid van meningsuiting want die geldt hier niet, net zo min als bij jou thuis.

    Begin je al een beetje in te zien hoe weinig je begrijpt? Hoe dom je bent? Hoe irritant het is als je in je volslagen onbenul mensen die wel dingen begrijpen de les gaat lezen met niets dan leugens en onwaarheden. Omdat je dat zo voelt, of omdat het je zo lijkt, of omdat je dat ooit wel eens ergens gehoord hebt.

   • Ben ik dom?

    Ik ben nu zeer gekwetst. En ik was al zo onzeker ! Je maakt het alleen maar erger !

    🙁

    Dat word weer huilen, de hele dag.

    Ja, jongeman

    Ratio gaat erover. Het is zijn site. Als hij ‘domme mannen’ als Johannes en ik wilt blokken, is dat aan hem. Dan moet je dat aan hem vragen

    Libertariers zeggen soms wel een beetje stomme dingen. MAAR wat ik waardeer van hun scene, is dat ze dus uit gaan van de freedom of speech.

    Iemand als ratio, ik ben het vast niet met alles van hem eens. Maar hij snapt wel het belang van free speech, vrij debat, oneens zijn, ruzie maken etc

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in