Er is een groot verschil tussen hoeveel een kWh kost, wanneer het je niet uitmaakt wanneer deze wordt opgewekt en wanneer deze altijd beschikbaar moet zijn. Fossiele energiecentrales moeten standby staan, zelfs als ze helemaal geen stroom produceren, om snel in te kunnen grijpen en de stroom te kunnen produceren als zon en windenergie falen. Zonne- en windenergie vervangen GEEN fossiele centrales, ze zijn bovenop de fossiele infrastructuur gebouwd. Dit is de reden dat de LCOE-maatstaf (Levelized Cost Of Electricity) geen goede maatstaf is voor zonne- en windenergie, simpelweg omdat je deze indien nodig niet kunt inschakelen. Dit zegt Wikipedia:


Maar uiteindelijk moet iemand voor de back-up betalen. Die kosten werden recentelijk berekend door de Bank of America. Als je die kosten wel meeneemt, is kernenergie feitelijk de goedkoopste optie die we hebben voor CO2-vrije elektriciteit! (cijfers in USD / MWh). 

Kabouter Timmerschrans klets dus uit zijn nek, maar dat zal lezers van Vrijspreker niet verrassen. Onze Frans beweert dat voor ons nucleair geen optie is en dat we blij mogen zijn met een ondiepe Noordzee die we lekker vol kunnen plempen met windmolens. Afgezien van de natuurschade, zie hieronder een transformator om op zee een ‘ stopcontact’ te bouwen. 

Dat moet Tennet doen = overheid = belastingbetaler is de sjaak.  ‘ Gesocialiseerde kosten’ noemt men dat.  Voor niets steekt de wind op volgens Franske, want die rept over subsidievrije wind energie. Iedereen die dit nakakelt moet je deze plaatjes ff laten zien en dan keihard uitlachen. Hier een mooi artikel van Alex Epstein over het suïcidale Net Zero beleid. Daarin wordt ook de mythe behandeld dat batterijen de oplossing zijn voor die dure wiebelstroom. Onbetaalbaar en de grondstoffen zijn er simpelweg niet. 

Shell roeptoetert in de media dat ze zo goed bezig zijn met windparken in de Noordzee.  Maar across the pond trekken ze de stekker eruit. Ze pakken liever een boete dan doorbouwen. Een koude kostencalculatie, waar is hun groene hart gebleven? Door inflatie (niet veroorzaakt door overheid natuurlijk) zijn de kosten zo zeer toegenomen dat de minimum afname prijs gegarandeerd door de overheid (mag je geen subsidie noemen) niet meer opweegt tegen de bouw. Doe er wat aan Urgenda! 

28 REACTIES

 1. Ik begrijp dat het probleem met energie vooral een kwestie is van opslag en transport. Beide zijn hopeloos inefficiënt. Energieopwekking en het gebruik daarvan zijn daarmee per definitie een lokaal gebeuren. Het is niet erg moeilijk om een deel van de Sahara vol te zetten met solar farms en ik meen dat er berekeningen zijn die aangeven dat er dan voldoende energie wordt geproduceerd voor de hele wereld. Alleen, je kunt die elektriciteit met geen mogelijkheid naar de afnemers vervoeren zonder alles te verliezen. Vandaar dat sommige mensen heel enthousiast zijn over batterijen omdat dit de manier zou moeten zijn om energie op te slaan en te vervoeren. Helaas is die technologie nog niet zo ver.

  Omdat opslag en transport het voornaamste probleem is, wordt in een oogwenk duidelijk dat energieopwekking ergens op zee wel een catastrofaal slecht idee moet zijn. Het is domweg te ver weg en het transport is te kostbaar.

  Als we energie wel kunnen opslaan en vervoeren, dan zou je ook overtollige energie van waterkrachtcentrales in Ijsland of China kunnen verslepen en worden misschien windmolens op zee, of getijdenstroomgeneratoren, of solar farms in de Sahara opeens wel interessant. Aangenomen dat de transportkosten binnen de perken kunnen blijven. Tot die tijd zit je vast aan fossiele brandstoffen, omdat je die wel kunt vervoeren, en een decentraal netwerk van kerncentrales, want ook bij nucleaire energie zit je met een opslag- en transportprobleem.

  • De Sahara vol zetten met bomen is misschien wat. Dan koelt het af, dat was toch het doel?

  • @Youp,

   De Sahara is zo groot als de VS, ca 9 miljoen km2. De zoninstraling is ca 2500 kWh/m2/jaar. Dit komt overeen met een netto elektriciteitsopbrengst van ca 0,16 TWh/km2/jaar.

   Het jaarlijkse wereldwijde elektriciteitsverbruik is ca 30.000 TWh.
   Om dit te dekken is een landoppervlak van ca 188.000 km2 (434 km x 434 km) nodig.

   • Elektriciteit is echter ca 20% van het totale energieverbruik. En via een elektriciteitsnet kunnen we de elektriciteit maar over beperkte afstand transporteren. De verliezen en de kosten nemen toe met de afstand.

    In het ongunstigste geval moeten we alle elektriciteit uit de Sahara eerst omzetten in waterstofgas om deze zonneenergie wereldwijd te kunnen gebruiken. Bij de productie en het gebruik van waterstof gaat de helft van de energie verloren. We hebben dan voor een 100% energievoorziening vanuit de Sahara een totaal landoppervlak nodig van ca 1,9 miljoen km2 (1400 x 1400 km).

    Dit is ca 21% van de Sahara. Met 500 dollar per m2 Komt de initiële investering voor de zonnepanelen op ca 950.000 miljard dollar. De elektrolyse apparatuur voor de productie van waterstofgas en de voorzieningen voor het transport van elektriciteit en waterstofgas van de Sahara naar de rest van de wereld kosten wss nog eens zo’n bedrag. In totaal komt zonneenergie vanuit de Sahara dan op ca
    240.000 dollar per aardbewoner, af te schrijven over 10 jaar ipv 20 door het slopende woestijnklimaat.

   • Het gemiddelde globale per capita GDP ligt echter rond 22.000 dollar. Het ziet er dus naar uit, dat we ons deze investering voor onze energie niet kunnen veroorloven.

   • Er is op al die berekeningen nogal wat af te dingen. De tweet gaat alleen over het elektriciteitsverbruik. Dat scheelt dus een factor 5 in vergelijking met het globale primaire energieverbruik.

    En als je elektriciteit over grote afstanden wil transporteren moet je het eerst omzetten in waterstofgas met electrolysers en bij gebruik weer omzetten in elektriciteit mbv brandstofcellen. Die omzettingen kosten de helft van je opgewekte energie. Daar zit dan dus een factor 2 in de berekening.

    Verder hangt het allemaal van natte vinger aannames aan elkaar. Alleen van fossiele systemen zijn de kosten en de economische levensduur goed bekend. Bij zon en wind blijkt men er steeds fors naast te zitten.

   • Ik snap dat het niet kan werken. Daarom zeg ik het ook niet. Ik geeft het als een voorbeeld om aan te geven dat opslag en transport het probleem zijn, veel minder het opwekken van energie. Dat zou je bv elders kunnen doen.

   • Het is hopen op supergeleiding bij kamer temp. Net als kernfusie een soort eeuwige belofte, maar wie weet. Misschien kan AI helpen om beide voor elkaar te krijgen.

   • De essentie van zon en wind is nu juist de lage energiedichtheid en de decentrale (wereldwijde) beschikbaarheid. Ze zijn daardoor alleen geschikt voor dunbevolkte gebieden met een lage energievraag. Dus juist niet geschikt voor verstedelijkte gebieden, terwijl over een tijdje het grootste deel van de wereldbevolking in steden zal wonen. Daarvoor is geconcentreerde energie, zoals fossiel en kernenergie veel geschikter.

   • Het blijft qua kosten lood om oud ijzer. In NL is maar een derde van de zoninstraling van de Sahara. Dus als je hier zonnepanelen plaatst, heb je er 3x zoveel nodig en is het 3x zo duur. Zet je ze in de Sahara dan heb je er evenveel nodig vanwege grote transport en omzettingsverliezen, of je hebt weinig transportverlies met supergeleiding, maar 3x zo hoge kosten van het netwerk. Hoe je het ook bekijkt, het werkt niet en het is onbetaalbaar.

 2. Ik las dat die Tennet-stopcontacten financiële tegenslag nummer zoveel om de kiezen hebben gekregen, waardoor de kosten voor Timmermans’ “gratis” windenergie uitkomen op 90 miljard euro, ofwel € 12.500 per huishouden. Voor alleen al het stopcontact voor de “gratis” stroom! Voor dat geld kun je 8 kerncentrales bouwen, maar daar zou Nederland volgens diezelfde sociopaat “te klein” voor zijn. Terwijl kernenergie 5.000 maal MINDER ruimte inneemt vergeleken met wind en zon. Parafrase van Simon Roozendaal.

 3. Dat het allemaal irrationeel is, niet werkt, overduidelijk idioot beleid is, is omdat het gebaseerd is op geloof, niet op rationeel beleid. De agenda van het Vaticaan en het WEF is dezelfde, met macht als motief, en een seculier socialistisch/communistisch front van ‘goed doen’, het geheel gemodelleerd naar het machtsmodel van de Jesuiten.
  Eerder al werkte het Vaticaan samen met de Nazi’s/fascisten, maar gezien dat heeft afgedaan, is het de vorm van crypto communisme/socialisme nu het meest opportuun.

  https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-05/davos-fr-leonir-chiarello-world-economic-forum-switzerland.html

 4. Het gaat niet werken, omdat links nooit goed heeft kunnen en willen rekenen. Hun sommen komen zelden of nooit uit.

  Als je uitgaat van een stabiele energievraag voor de komende jaren, klopt dat alleen voor de westerse wereld. In de ontwikkelingslanden en in China en India zal die echter nog fors groeien. Hoe moeten we die vraag gaan denken zonder goedkope fossiel?

  • Yup. Het is altijd ‘ de verbeelding aan de macht’ en andermans centen wegpissen.

Comments are closed.