VAN LIEMPT LIVE: De Panama Papers zetten belastingontwijking weer vol op de agenda. Politici overal ter wereld maken zich boos over de rijken, die met slimme constructies – al dan niet legaal – een stuk minder belasting betalen dan de gemiddelde Nederlander. Vanavond gaan we het gesprek aan met een van de belastingontwijkers volgens de Panama Papers Toine Manders. Hij is te gast samen met journalist en econoom van Elsevier Jean Dohmen.

 

55 REACTIES

 1. Ah, belasting is diefstal.

  Er zit nog een vraag voor deze stelling: waarom willen mensen zo graag bestuurd worden? Als je graag bestuurd wilt worden zal er een organisatie nodig zijn die dat doet, met een bijbehorend juridisch kader en financiering.

  Als je zegt: ik wil niet bestuurd worden, zal er toch iemand recht moeten spreken. In kleinere, meer traditionele gemeenschappen is dat meestal een raad van wijzen, of een opperhoofd danwel koning. Op grotere schaal zouden dat private organisaties kunnen zijn. Het lijkt mij nog geen uitgemaakte zaak dat de verschillende, geprivatiseerde rechtsbewakers automatisch naar elkaar gaan toegroeien zoals Hoppe ooit beweerde.

 2. Interessant manneke die Jean Dohmen. Een brave slaaf die vindt dat de meester de andere slaven even hard moet slaan met de zweep en andere slaven wil verbieden om klappen te ontwijken. Maar wat kun je anders verwachten van media-ambtenaren als bij Elsevier?

  Wat mij opvalt bij interviews met Toine Manders is dat hij heel consequent is en zijn betoog ook. Bij gebrek aan goede tegenargumenten gaat men het maar op de persoon spelen. “Ha ha betrapt!!! Jij rijdt ook met je auto op een weg die door de overheid met belastinggeld is aangelegd!!!”

  • Rij je met een auto met Nederlands kenteken en tank je in Nederland, dan is het natuurlijk een kul-argument dat je gratis gebruik zou maken van de weg. Eerder is zoiets op fietsers van toepassing en gebruikers van het openbaar vervoer.

   • “Wat mij opvalt bij interviews met Toine Manders is dat hij heel consequent is en zijn betoog ook.”

    Dat komt omdat Manders een sluitende logica heeft, d.w.z. dat hij de complexe realiteit reduceert tot zijn kleine set van argumenten, met in theorie een perfect sluitende logica. Dan is het makkelijk om consequent te zijn.

    Statisten hebben anderzijds geen argumenten omdat het gelovers zijn. Hoe de zaken zijn ingericht is voor hen vanzelfsprekend, omdat hun geloof dat zegt, ze hebben zich nooit verdiept in andere perspectieven. Zij hebben nooit buiten de lijnen van hun geloof durven denken.

  • Manders draait steeds rond in de perfecte cirkel van zijn cirkelredeneringen, vermakelijk.
   Belasting is overigens het perfecte zondagsonderwerp voor de vulgaire bourgeoisie.
   Een libertarier die over ‘morele plicht’ spreekt valt overigens door de mand als een dictatortje.

  • Belastingontwijking is een zaak van genot, een keuze op individuele basis voor uw eigen genot, dat er hier over een morele plicht wordt gesproken geeft al aan dat het libertarisme een kerk is waar men ook al niet spoort, en waar men de realiteit ook al in sneue regels wil vatten.
   Een gebrek aan gevoel voor humor van de bourgeoisie is ook al karakteristiek voor het libertarisme, maar wellicht wordt dat beter als men niet meer bestolen wordt? Ik pleit daarom voor een grote verlaging van de belastingen opdat de libertariers meer gevoel voor humor zouden ontwikkelen.

   • Wat ik zelf heel kwalijk vind is dat als je belasting betaalt je het echt kwijt bent. Kom je later zelf in de problemen en doe je een beroep op de overheid, dan word je als uitschot behandeld.

 3. ondertussen is bij de verkiezingen de aandacht afgeleid van
  mobiliteit,
  wiebelstroom
  klimaaat,
  en het niet terugdraaien van de door overheden buiten het parlement aangegane verplichtingen.

 4. Gemeenschappelijk bezit werkt anders dan privebezit. Bij gemeenschappelijk bezit hebben de eigenaren met elkaars aandeel rekening te houden.

  Zo is het in een een appartementencomplex de VvE die de huisregels en de bijdrage voor het onderhoud vaststelt. De individuele eigenaar heeft feitelijk slechts een gebruiksrecht voor zijn flat gekocht en kan alleen invloed uitoefenen via een democratisch proces. Beslissingen worden genomen bij meerderheid en naar eigendomsaandeel.

  Bij een natiestaat is het niet anders. De grondeigenaren hebben het laatste woord over wat er gebeurt op hun grond. Zij bepalen de wetten en regels en de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage (belasting.

  De grondgebruikers (inwoners) die geen grondeigenaar zijn hebben hier in principe niets over te zeggen. Zij kunnen onderhandelen met de grondeigenaren over de verblijfsvoorwaarden en de hoogte van de belasting, maar komen ze er onderling niet uit dan zit er niets anders op dan te vertrekken.

  • Het argument ‘dan moet je maar vertrekken’ kom ik erg vaak tegen bij je.

   Dit is ons land. We leven hier en we sterven hier.

   • Nee, dit land is van de grondeigenaren. Gebruikers die geen grondeigenaar zijn hebben hier niets te vertellen. Wat begrijp je daar niet aan?

   • Peter, ik heb die afspraak niet gemaakt.

    Maar om het even in het extreme te trekken: in de bijbel staat iets anders. En als je je daar niet aan houdt ben je goddeloos. Hoe om te gaan met goddelozen staat ook in de bijbel.

    Alleen de mededeling: ‘Dit is ons land. We leven hier en we sterven hier’ zou al duidelijk moeten zijn. Grondeigenaren claimen rechten, anderen zijn daar ook vrij in. ‘Dat hek moet weg’.

    Eigendom van grond zoals hier in het dorp is er om het streven naar dominantie in goede banen te leiden. Als je het hebt gekocht of gehuurd, dan mag je het even gebruiken.

    Staan panden leeg terwijl mensen geen onderdak hebben, dan vind ik het niet meer dan logisch dat die mensen het heft in eigen hand nemen.

    Eigendomsrecht is bedoeld om het streven naar dominantie in goede banen te leiden. Als die ‘goede banen’ ver te zoeken zijn, dan vervalt ‘de afspraak’. Door te zeggen: ‘dan zit er niets anders op dan te vertrekken’ vervalt de afspraak.

   • Nico, dit is een aantoonbaar kulverhaal. Het eigendomsrecht is absoluut. Als dit niet zo was zouden anderen ook recht op jouw lichaam hebben en was je niets meer dan een slaaf.

    Met grond is het niet anders. Als een stuk grond nog door niemand is geclaimd en jij bent de eerste dan ben jij de enige rechtmatige eigenaar. Anderen die jou grond binnenlopen hebben zich maar aan jouw regels te storen.

    Zo niet, dan heb jij het recht ze van je grond te verwijderen. Ingewikkelder dan dit is het niet.

 5. ‘Politici overal ter wereld maken zich boos over de rijken, die met slimme constructies – al dan niet legaal – een stuk minder belasting betalen dan de gemiddelde Nederlander’.

  Mensen die met slimme constructies belasting ontwijken betalen nog steeds veel meer belasting dan de gemiddelde Nederlander. Niet alle belastingen zijn te ontwijken.

  • Met belasting ontwijken gaat het ongeveer zo: heb je een geitenpaadje gevonden, dan word je meestal met rust gelaten door de belastingdienst. Geitenpaadjes zijn slecht begaanbaar en hebben een tijdelijk karakter. Ze zijn niet zichtbaar voor de massa. En bovendien: het is legaal.

   • Verder: geitenpaadjes zijn vaak gevaarlijk, er zitten risico’s aan. Schapen willen dat risico doorgaans niet, of nemen het je kwalijk als het mis gaat. Verder: een geit floept moeiteloos over van het ene naar een ander geitenpad, schapen kunnen dat vaak niet.

    Een geitenpad is per definitie niet stabiel. Dichttimmeren is zinloos.

  • Je moet je realiseren dat het land vol zit met mensen die boos zijn over de hoge belastingen. Heeft iemand een geitenpaadje gevonden om de belastingdruk voor zichzelf te verminderen dan treedt al snel afgunst en/of jaloezie op. Ze trekken elkaar terug zoals krabben in een emmer.

   afgunst / jaloezie – Er is een betekenisverschil.

   afgunst = niet willen dat de ander iets heeft
   Ze probeerde te glimlachen, maar het was eerder een grimlach van afgunst. Ze gunde haar vriendin de medaille niet.

   jaloezie – zelf willen hebben wat de ander heeft
   Ze werd verteerd door jaloezie. Wat had zij graag de eerste prijs gekregen!

   De woorden overlappen in de betekenis ‘benijden’, maar afgunst geeft ook aan dat je een ander iets niet gunt. Als de afgunst tot woede leidt, kan het zelfs gebeuren dat men iets kapotmaakt, alleen maar om te zorgen dat de ander het niet heeft. Bij jaloezie wil men juist zelf iets hebben. De bron van afgunst is nijd, de bron van jaloezie is verlangen.

   Een geitenpaadje vinden en gebruiken leidt dus vaak tot afgunst, niet best.

   • Jaloezie zal er toe leiden dat ze het voor zichzelf ook willen. Afgunst is echter iets heel naars waar je maar beter bij weg kunt blijven.

    Iemand die jaloers is staat misschien open om te zien of ‘het geluk’ ook voor hem is weggelegd. Iemand vol afgunst staat niet open, ‘weet alles al’, en zou je het liefst iets aandoen. En dat ook nog met het argument dat mensen zoals jij de weg naar zijn paradijs blokkeren.

   • Niet alleen het vinden van een geitenpad. Er is veel afgunst in de wereld: succes, geld, fysieke aantrekkelijkheid, roem, of allemaal tegelijk; hele volksstammen die het niet kunnen verdragen. Het is dan ook niet vreemd dat alle grote religies hiervoor waarschuwen. Evenmin dat er altijd een stevige electorale basis is voor herverdelingspartijen.

   • Nee, het is een kwestie van je eigen verantwoordelijkheid nemen. Als je hier wil wonen zal je aan de voorwaarden van de grondeigenaren moeten voldoen, net zoals een huurder zich dient te richten naar de voorwaarden van de verhuurder. Als die de huur verhoogt en je bent het daar niet mee eens, dan moet je opnieuw onderhandelen of vertrekken en een goedkopere woning zoeken.

   • Peter, die ‘grondeigenaren’, dat is de staat. Snap dat nou toch eens.

    We worden bezet door een vreemde mogendheid, een bezettingsmacht. En jij kiest keer op keer op keer de zijde van die bezettingsmacht.

   • “Er is veel afgunst in de wereld: succes, geld, fysieke aantrekkelijkheid, roem, of allemaal tegelijk; hele volksstammen die het niet kunnen verdragen.”

    Er is geen situatie in de wereld waar afgunst zo wijd verspreid is als in de democratie. De democratie is psychologisch gefundeerd in de afgunst van middelmatigheid en vulgariteit. Afgunst in de meest zichtbare zin is altijd al het middel geweest voor demagogen om ten tijden van volksopstanden de bevolking te agiteren. Maar dat gaat slechts om grove vormen, afgunst en het bijkomende modder gooien gebeurt dagelijks op talloze meer subtiele manieren. Afgunst tolereert niet alleen niet dat men meer bezit of geld heeft, een afgunst waar de libertarier zo’n fijne neus voor heeft, maar ook intelligentie, charme, elegantie, verfijndheid, cultuur, smaak, ideeenrijkheid, geest, en etc.

    De democratie wil gelijkheid, vandaar dat ze ook geobsedeerd is met anti-discriminatie, omdat men door het verbieden van ‘verschil maken’ alles gelijk wil maken.
    De democratie tolereert wel verschil, maar alleen verschil op die gebieden waar men zelf stiekem naar durft te streven, dus ze tolereert celebrities, sporthelden, en de bourgeosie libertariers tolereren hoogstens meer bezit en geld, en succes van ondernemerschap. Vandaar ook dat aristocratieën en historische elites bijna geheel zijn verdwenen.
    Het oog van de afgunst van het volk blijft wel waakzaam, het democratische volk tolereert in principe alleen dat waar ze zichzelf in kan herkennen, of mogelijk in kan herkennen, dus daarom moeten degenen die uitblinken in de sport altijd wel uitkijken dat zij wel herkenbaar blijven als ‘één van ons’. De bourgeoisie libertarier tolereert en ziet ook slechts het superieure van haar eigen agenda.
    In zoverre de democratie wel verschil tolereert, leidt dat tot modder gooien naar omhoog, maar men pist wel graag naar beneden.

    Vandaar ook dat bijvoorbeeld een van Haga sporthelden ophemelt, naast het ondernemerschap. Sporthelden worden nog getolereerd door de democratie. Dus dat past in de programma van de democratie. Vandaar ook dat een Manders met zijn beperkte bourgeoisie ‘belasting is diefstal’ zo geliefd is, het is een beperkte agenda van de bourgeoisie libertarier, die zich vrij wil maken van afgunst van de niet bezittende klasse.
    In het geval van Andrew Tate, opgehemeld door de FvD, is er sprake van een combinatie van sportheld en ondernemer, een ideaal dat door een gedeelte van de democratie herkent wordt en tolereerbare succes en vermeende superioriteit vertegenwoordigd. Het is vandaar ook dat Baudet zijn liefde voor klassieke muziek, kunst, poëzie en literatuur niet in de mix gooit, de democratie wordt daar afgunstig van, men gaat dan morren over elitaire interesses. Vandaar dat hij zich laat zien als bokser, hij mee doet met een partijtje gewichtheffen, rapmuziek begeleid (i.p.v. Chopin spelen), en andere zaken die door de democratie oftewel het volk wel worden getolereerd. Vandaar dat hij achter de schermen zijn liefde voor klassieke muziek deelt met Mark Rutte, hogere cultuur mag in de democratie alleen achter de schermen en in de marge beoefend worden, uit het oog van het volk.

    Dat afgunst psychologisch het fundament is van de democratie is de reden voor het verdwijnen en de marginalisering van hogere cultuur. Het programma van verheffing van het volk dat oorspronkelijk nog onderdeel was van de politieke programma’s van links is om die reden volkomen verdwenen, nu subsidieert men de wanstaltigheid in de vorm van LGBTI, want het volk is potsierlijk en wanstaltig. Het volk tolereert niet meer dat er iets hogers is dan haar eigen streven, zelfs niet dat er iets anders is. De PVV, Partij van de Vulgairen, heeft indertijd nog via het opwekken van de afgunst van het volk een doodslag willen geven aan de door de staat gesubsidieerde klassieke orkesten (statisme als laatste redmiddel van hogere cultuur), om maar één voorbeeld te noemen.

    “De bron van afgunst is nijd”

    Ik vermoed dat nijd het gevolg is van afgunst, niet de bron. De afgunst spat in de democratie dagelijks van het scherm, bij alle partijen.

   • Het doel van de afgunst is overigens om dat zeer onaangename gevoel waardoor men zich onbeduidend voelt, te laten verdwijnen. Daarom is het zaak om alles wat afgunst op kan wekken te marginaliseren, er modder naar te gooien, en uiteindelijk uit het oog te laten verdwijnen, de demos-cratie, ‘dictatuur van het volk’ heeft zo al veel uit het oog laten verdwijnen.
    Maar de democratie is ook vaak verveeld met haar eigen saaie middelmatigheid, en om haar saaiheid te verdrijven, product van haar geestelijke immobiliteit en ongevoeligheid, voert ze een theater van clowns op, middels een onuitputbare reeks van clowns uit haar eigen midden.

   • Welnee, een vereniging van eigenaren is legaal. Hun huisregels dus ook en de verplichting om netjes je maandelijkse onderhoudsbijdrage te betalen ook.

    Ben je zelf geen grondeigenaar dan heb je hier net zomin wat te vertellen als een huurder in een appartementencomplex.

    En ben je toevallig wèl een rechtmatige erfgenaam van een oorspronkelijke grondeigenaar dan claim je gewoon je allodial title (=het absolute eigendomsrecht van je stuk grond). De staat heeft dan geen zeggenschap meer over je en belasting betalen behoort dan tot het verleden, zolang je op je eigen grond verblijft. Hoe moeilijk kan het zijn? 😁

   • Nico de Geit,

    “Heeft iemand een geitenpaadje gevonden om de belastingdruk voor zichzelf te verminderen dan treedt al snel afgunst en/of jaloezie op. ”

    Dat klopt, er zit ook altijd wel een zekere kwajongenssachtigheid in de betogen en het optreden van Manders. Een zeker genot van het opwekken van enerzijds afgunst, en anderzijds jaloezie (dat men het streven over zal nemen) binnen de grenzen van de wet.

   • Een beetje dommige mensen denken dat je iets doet wat niet mag als je belasting ontwijkt. Waar verstand ontbreekt houdt het gewoon op. Ze weten niet eens wat het woord belastingontwijking betekent. Maar hun afgunst stopt uiteraard niet.

    Er zijn altijd mensen op zoek naar personen om te haten. Hoewel belastingontwijking afkeer op kan wekken bij bepaalde personen, je krijgt nooit eens een keer waardering van je medemens als je netjes betaalt wat je moet betalen aan de belastingdienst en er op wijst hoeveel goede dingen de overheid met dat geld doet.

    Mensen staan dus klaar om je af te keuren, nooit om je goed te keuren. Of je moet gewoon een zwaar geval zijn. ‘De overheid doet heel veel goede dingen met dat geld’, als sarcasme.

   • Pummel PdJ is overigens weer een valse blaffende bijthond, zijn simpele Pavlov reacties spelen weer op. Hoelang zal het nog duren voordat hij een minimaal inzicht krijgt in zijn eigen psychologie, wellicht heeft hij hulp nodig van een hondentrainer die helpt met de heropvoeding van valse hondjes?

   • Hou toch op met die kletsverhalen! Als je ergens in gemeenschappelijk eigendom woont betaal je gewoon je VvE bijdrage. Zelfs een kind snapt dat. Alleen als je volkomen gestoord bent, denk je dat dit met afgunst te maken heeft. Normale mensen nemen hun verantwoordelijkheid.

   • Nico de Geit,

    Het cliché verhaal over belastingen dat weten we nu wel, dat is voer voor eeuwige herhaling van libertarische cliche’s en slogans, waar PdJ in uitblinkt. Als we dat te lang doen dan raken we wellicht ook in soort Pavloviaanse herhaalstuip.
    Het psychologische inzicht in afgunst/jaloezie, en de ontelbare en subtiele vormen daarvan is veel interessanter.

   • Ja, het is inmiddels wel duidelijk, dat je niet in staat bent hier ook maar iets inhoudelijks te posten, laat staan een normale discussie te voeren. Het enige dat je blijkbaar kan is je ongefundeerde drek overal rond te sproeien. We hebben hier wel eens achterlijke trollen gehad, maar zelden zo slaapverwekkend als jouw garnalenbrein. Moet je niet eens inspiratie gaan opdoen bij die andere linkse idioten. op Joop.nl? Kunnen die ook eens lachen! 😁

   • Peter, ga maar eens in je tuin staan met een geweer of iets wat daar sterk op lijkt. Je bent grondeigenaar en je kunt doen wat je wilt toch? Kijk maar eens wat er gebeurt als een paar mensen 112 bellen.

 6. @Johannes, afgunst en gelijk maken. Het heeft er allemaal toe geleid dat het Westen niet langer militair superieur is. De mensen die in staat zouden zijn de kar te trekken inzake militaire suprematie hebben zoiets van: bekijk het maar lekker. Het overgrote deel van de mensen snapt niet wat het betekent als je militair niet meer superieur bent.

  • Een VvE is geen bezettingsmacht. Waar haal je die waanideeën vandaan? Een huishoudelijk reglement is niet gebaseerd op afgunst en gelijk maken. Het is door de eigenaren in onderling overleg opgesteld. Ben je het ergens niet mee eens dan ga je in onderhandeling of je vertrekt. Het is niet ingewikkelder dan dat.

  • Nico de Geit,

   Het probleem is alleen dat het streven naar militair superioriteit leidt naar een wapenwedloop, steeds grotere capaciteit tot vernietiging. De andere partij streeft dan ook weer naar meer vernietigingskracht. De balans die daaruit voort zou moeten komen is een illusie, net zoals in WWI zal de zaak op een gegeven moment escaleren, rationaliteit zal overboord gegooid worden, tel uit de winst, een vernietiging zoals er geen historisch precedent van is. De mens is meer irrationeel dan rationeel, de irrationaliteit wint het op een gegeven moment van de rationaliteit (weloverwogen eigenbelang gaat overboord). Macht maakt mensen irrationeel.

 7. De vraag of belastingontwijking een morele plicht is, is best wel interessant. Ik ben voor individuele vrijheid dus ik ben niemand anders wat verplicht net zoals iemand anders mij niet zomaar iets verplicht is.

  Aan de andere kant is er het NAP, en als door belastingbetaling een systeem van agressie in stand wordt gehouden kan je zeggen dat ik door belasting te betalen die agressie financier en mogelijk maakt.

  Best wel een goede vraag dit.

  • Morele plichten vervat in hapklare regels zijn verzinsels van de morele kerk. Uw redenering houdt geen stand omdat de complexe realiteit niet in die simpele formules vervat kan worden. Elke ondersteuning van een ander kan in principe leiden tot het ondersteunen van iets, geweldpleding e.d. waar men tegen kan zijn, in negenennegentig gevallen is dat in de praktijk niet vooraf te calculeren. Het concept van algemeen geldige morele plichten is een kaartenhuis van hypocrisie en selectiviteit. De libertarier zal dat kaartenhuis selectief proberen te gebruiken in een redenering over belastingen bijvoorbeeld. Speciaal omdat de libertarier gek is op formules waarmee hij de complexe werkelijkheid kan reduceren tot een rigide overzichtelijke set van principes, die niettemin steeds minder met de complexe werkelijkheid te maken hebben.
   Moraal is hoe de zwakken de sterkeren onder de duim houden, schreef Nietzsche. Anderzijds is het ook hoe de sterken de zwakken onder de duim proberen te houden. Eigenlijk is het de methode hoe iedereen elkaar de les probeert te lezen, waar mogelijk..

   • *** Elke ondersteuning van een ander kan in principe leiden tot het ondersteunen van iets, geweldpleding e.d. waar men tegen kan zijn, in negenennegentig gevallen is dat in de praktijk niet vooraf te calculeren *** Bij een staat is het vooraf wel in te schatten. Zeker in een staat die in transitie is naar WEF doelstellingen.

   • Als het begrip “slap geouwehoer” niet bestond, dan hadden ze het voor jou wel uitgevonden; wat een gewauwel. Ik heb zelden een zo oninteressante commenter meegemaakt. Meestal sla ik jouw reacties over, maar soms kijk ik weer eens en , ja hoor , bla bla bla..
    Ik ben het volmondig eens met Peter; rot lekker op.

   • Ratio,

    “Bij een staat is het vooraf wel in te schatten. Zeker in een staat die in transitie is naar WEF doelstellingen.”

    Een zwak gelegenheidsargument.

    Inschatten op basis van vermeende capaciteit van inschatting is wat statisten doen, hun beleid is vaak gebaseerd op een uit de mouw geschudde inschatting van de effecten (zie de filosofie van Herbert Spencer). Dat zou een libertarier niet passen toch…

   • Hoe komt het dat libertariers in een vrije markt geleid door een hidden hand geloven (hidden hand = grote complexiteit die niet begrepen kan worden, dus vrijgelaten moet worden). En dan wat de morele gevolgen van ongewilde ondersteuning/financiering via belastingen betreft, ineens denken dat er algemene regels morele gesteld kunnen worden, dat gevolgen dan ineens overzichtelijk, voorspelbaar en eenduidig zijn.
    Hoe dat komt: omdat het selectief in het straatje past, en omdat dat alle grond van algemene morele principes is. Het is een beetje met hagel schieten, altijd raak.

   • De klassiek liberaal Herbert Spencer pleitte ervoor dat er geen leger moest zijn die door de staat wordt gevormd, omdat de politici dan oorlog gaan voeren over de ruggen van anderen, een begrijpelijke positie. Maar dat is niet op basis van een algemene more regel, want hij pleitte voor door het volk gevormde milities die eventuele aanvallen zouden afslaan.

   • Mavado,

    Als iets boven je hoofd gaat moet je je domheid zeker niet laten kennen door zo te reageren.., en middels het noemen van PdJ toon je ook nog een lafbek te zijn die zich achter de rug van die valse bijthond verschuilt.

  • De libertarier zal aldus roepen dat belasting wordt gebruikt voor het financieren van zaken waar hij principieel op tegen is, via het non agressie principe bijvoorbeeld. De herverdeler zal anderzijds weer roepen dat het immoreel is om de zwakken niet te ondersteunen.
   Er bestaat geen enkele morele regel die niet door een groep bij de rest door de strot wordt geduwd vanwege selectiviteit, eigenbelang en de drang om zichzelf beter voor te doen dan anderen, terwijl de lijken in de kast verborgen zitten.

   • Johannes: *** De libertarier zal aldus roepen dat belasting wordt gebruikt voor het financieren van zaken waar hij principieel op tegen is, via het non agressie principe bijvoorbeeld. De herverdeler zal anderzijds weer roepen dat het immoreel is om de zwakken niet te ondersteunen. ***

    En hier komt het dus op je mens en maatschappijvisie aan. Zie je vanuit je principes sociale rechtvaardigheid (uiteindelijk leidende tot herverdeling) als hoogste norm? Of is dat de individuele vrijheid?

    Zelf wens ik niet onderworpen te worden in het kader van het algemeen belang wat ik overigens al fictief beschouw. Dus sociale rechtvaardigheid als norm die onvermijdelijk in een one man one vote systeem dominant wordt, verwerp ik. Dit betekent nog niet dat ik moreel gezien belasting moet ontwijken, ik wil niet gedwongen worden voor een ander te leven, noch door sociale rechtvaardigheid, noch via libertarisme gedwongen worden belasting te ontduiken (ontwijken doe ik sowieso)

  • Dit is filosofie boven je begripsvermogen, dat het borreltafelniveau niet zal overstijgen. Het is bedoeld voor de wat intelligentere lezer zoals Ratio, ook gebaseerd op de kritiek van de moraalfilosofie van eminente filosofen, en degenen die kennis hebben van antropologie. Dus kaaskop sluiten, als je afgunstig wordt als je dingen niet begrijpt, moet je maar buiten tegen een boom gaan schoppen.

  • Mavado, zowel Johannes als Nayako zijn bovengemiddeld kritisch en hebben meer gelezen dan de gemiddelde Nederlander. Dat wil niet zeggen dat ik het met ze eens ben, wil niet zeggen dat ze gelijk hebben. Maar ze stellen soms goede vragen. Ik wordt graag uitgedaagd door kritisch geesten. Nayako is volgens mij echt zoekende naar wat nu waar is. Johannes gaat volgens mij teveel uit van het goede in de mens. Ik ben van mening dat de meerderheid van de mensen het goede zoekt maar dat de meerderheid van de bestuurders vooral macht en zichzelf zoekt en dat anarchisme beter is.

   • Ik ben juist weer van mening dat de libertarier teveel van het goede in de mens uitgaat, dat hij daarom denkt dat anarchisme zal werken, en geen beestenbende wordt. Maar ik ben ook van mening dat macht corrumpeert en naar meer smaakt, en dat teveel overheid de samenleving verlamd.
    Eigenlijk ben ik van mening dat de natuur van de mens het probleem is, en dat dat niet door een systeem opgelost kan worden. Elk systeem kan makkelijk gecorrumpeerd worden. Dus het blijft volgens mij aanrommelen, tenzij de natuur van de mens voor sterke verbetering vatbaar is.

    Bertrand Russel schreef overigens een boek over het probleem van macht, maar de lust naar macht blijft ook een probleem in het anarchisme. Men probeert dan de machtsstructuren ertussenuit te halen, maar mijn mening is dat die lust zo sterk is in de mens dat die zich meteen weer zal laten gelden, en met gevolgen die wellicht nog erger zijn, en daarna zitten we weer in hetzelfde bootje. Kijk naar de Nazi’s, hun machtsgreep was onwaarschijnlijk, maar het is ze toch uiteindelijk gelukt. Je hebt maar een kleine groep van machtswellustelingen nodig die continue naar macht streven, en men krijgt de rest makkelijk mee.

   • @Johannes *** Eigenlijk ben ik van mening dat de natuur van de mens het probleem is *** En daarom gaat het om je mens en maatschappij visie, wat de natuur van de mens is, is iets waar heel verschillend over wordt gedacht. En dat heeft weer gevolgen hoe je libertarisme beschouwt.

    Discussies hebben vaak slechts zin als je ziet waar de mens en maatschappijvisies uit elkaar lopen. En dan kan je het hebben over welke mens en maatschappijvisies (en evt geloof, natuur van de mens etc) juist lijken te zijn en welke niet.

   • ‘Eigenlijk ben ik van mening dat de natuur van de mens het probleem is’

    Het ging best redelijk tot God met Eva aan kwam zetten. Binnen het christendom is er een stroming die de materiële schepping als iets kwaadaardigs beschouwt, de ketters of Catharen.

    De natuur heeft verlangens in de mens gelegd waar onmogelijk aan voldaan kan worden. Dus daar zit wel een probleem, dat niet is op te lossen. Kortom: de wereld deugt niet.

    Er zouden meerdere werelden zijn, de planeet Aarde is de laagste zeggen ze. Dat valt ook wel op te maken uit de mensen die je hier tegenkomt: ze deugen niet en verdienen dit strafkamp.

 8. En nog even dit *** Zie je vanuit je principes sociale rechtvaardigheid (uiteindelijk leidende tot herverdeling) als hoogste norm? Of is dat de individuele vrijheid? *** Zoals Peter mogelijk aan zal geven is herverdeling zachtjes uitgedrukt, en krijg je genadeloze dictatuur. En nog erger.

 9. Er zitten drie hongerige schipbreukelingen in een bootje: een anarchist, een christen en een libertariër. Ze zien een eiland vol kokospalmen. De anarchist: ‘die zijn van mij’. De christen, ‘kijk eens hoe goed God is dat hij ons dit heeft gegeven’. De libertariër blijft achter in de boot want misschien ‘is dat eiland van iemand’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in