Vrijspreker: Bij libertarisme is het op grond van eigendomsrechten bijna altijd duidelijk wie de agressor is en wie er dus in zijn recht staat en wie niet. Maar hoeveel verdedigend geweld is dan toegestaan?

Opperdienaar: Daar is moeilijker objectief een uitspraak over te doen. Over het algemeen zeggen libertariërs dat de schade vergoed moet worden. Dus niet iets onzinnigs als: Je computer is gestolen door X en X krijgt als straf 10 stokslagen, maar jij hebt nog steeds je computer niet terug, alleen het ‘genoegen’ dat X het ook niet fijn heeft. De heerser onderwerpt de dader aan een lijden even groot als het leed van het slachtoffer. Iets waarbij de dader het slachtoffer nooit in de ogen hoeft te kijken, omdat alles via de heerser wordt afgehandeld. De dader hoeft niet te ervaren wat hij het slachtoffer heeft aangedaan en dat hij een stuk van zijn eigen leven moet opofferen om het slachtoffer te compenseren. Nee, hij krijgt gewoon 10 stokslagen van een persoon die hij nog nooit ontmoet heeft.

Bij een diefstal is schadevergoeding misschien nog eenvoudig te definiëren, maar bij een moord of mishandeling is dat moeilijker. Wanneer is een schade dan gecompenseerd? Het is subjectief.

Vrijspreker: Critici van libertarisme gebruiken vaak argumenten als: “Dus als een jongetje kauwgom steelt uit een winkel, mag de winkelier hem doodschieten want hij verdedigt zijn eigendom?” Dat wordt een zootje met jullie theorie.

Opperdienaar: Natuurlijk zal een winkelier dit niet doen, omdat het niet goed voor de klandizie is. Het is beter een rechtsbedrijf in te schakelen die hem de schade vergoedt en het verder geruisloos afhandelt. Net zomin als geen onderhoud plegen aan je vliegtuigen plegen geen goede winststrategie is voor luchtvaartmaatschappijen. Ook bedorven voedsel serveren in restaurants is geen goede winststrategie, ondanks wat voorstanders van een voedsel en waren autoriteit je willen doen geloven. De noodzaak voor dit soort instituten wordt meestal bedacht door mensen die nog nooit een eigen zaak hebben gehad. Ze redeneren meestal achteruit vanuit het instituut naar het gedrag van de onderdaan waar dit instituut kennelijk korte metten mee moest maken. Dat slechte gedrag moet dan kennelijk wel bestaan anders was het instituut er niet geweest. Zelfs als dit gedrag logischerwijs tot ondergang leidt, lukt het de onderdaan niet te denken dat het instituut misschien een ander doel dient.

Maar voor een theoretische onderbouwing van wat voor straf geoorloofd is bij een overtreding (een overtreding waarbij schadevergoeding moeilijk is vast te stellen), wordt vaak proportionaliteit genoemd. Dit lijkt me echter een dood spoor. Stel er komt een verwarde geest je dorp binnen en die lukt het om een kind te verkrachten en te vermoorden. Stel de verwarde geest heeft zelf ook een kind. Dan zou je volgens het proportionaliteitsbeginsel kunnen zeggen: “Het slachtoffer mag ook het kind van de dader verkrachten en vermoorden”. Dat is immers een proportionele straf. Ik hoop dat ik niet hoef uit te leggen waar dat fout gaat.

Vrijspreker: Wat dan?

Opperdienaar: Concurrerende rechtsbedrijven die klanten proberen te winnen en behouden, zullen met redelijke contracten komen waarin staat hoe alles afgehandeld wordt. Net zo als de Hoogvliet redelijke verkeersregels heeft in hun paden. Mensen willen niet winkelen in een omgeving waar af en toe iemand tot pulp wordt geslagen door de beveiliging omdat zijn winkelwagen dubbel geparkeerd staat. Maar ze willen ook niet winkelen in een winkel waarin heroïne verslaafden zich aan het inspuiten zijn in de gangpaden. De afweging die Hoogvliet maakt is gebaseerd op een inschatting van wat hun klanten aan omgeving waarderen.

Zelfs als er marktvraag zou zijn voor hele extreme middeleeuwse straffen, zal het moeilijk zijn personeel te vinden dat dit soort straffen wil uit voeren.

Vrijspreker: Maar goed als de samenleving vol zit met mensen die heil zien in dit soort straffen, dan help democratie daar ook niet tegen, toch?

Opperdienaar: Nee, in een theoretische democratie (de meerderheid bepaalt, niet in de huidige praktische democratie van Mark Rutte: “Er gaat niets veranderen aan klimaatverdragen door de verkiezingsuitslag), kan de heerser niet boven de onderdanen uitstijgen.

Met concurrerende rechtsbedrijven heb je nog de grootste kans dat de meest effectieve straffers de competitie overleven. Dus de kosten van opsluiten zullen waarschijnlijk niet afgewenteld worden op de slachtoffers, ook niet via hogere premies. Niet zolang er een concurrent is die de bajesklant laat werken voor de kosten van zijn eigen opsluiting. Dit rechtsbedrijf kan immers lager premies aan zijn klanten berekenen. Dit zal de bajesklant natuurlijk niet graag doen, maar waarschijnlijk is zijn alternatief nog beroerder. Het rechtsbedrijf heeft waarschijnlijk vele contracten met bedrijven die geen zaken doen met mensen die hun straf niet uitgezeten hebben. Er zullen geen mensen voor flutovertredingen op de zwarte lijst komen. Rechtsbedrijven die dat doen, verliezen klanten. Doordat overleven heel moeilijk wordt als alles privé bezit is en de eigenaars je weigeren, loopt de dader waarschijnlijk vrijwillig naar de rechtbank/gevangenis toe.

Die zwarte lijst klinkt misschien angstaanjagend. Als de staat een dergelijke ‘kill switch’ had (wat het overigens bijna heeft), zou de onderdaan niet veilig zijn. Echter zodra verschillende concurrerende rechtsbedrijven dit hebben en er 1 misbruik van maakt, verliest hij klanten en samenwerkingsverbanden en kaapt de concurrentie zijn klanten weg. Niemand zit in een verplicht (sociaal) contract.

Vrijspreker: Wat zou een dergelijk rechtssysteem te zeggen hebben over Boris Johnson, die het plan had Nederland binnen te vallen om vaccins te stelen?

Opperdienaar: Tja, dat lijkt me een daad van agressie. Maar het zou wel mooi zijn als het gelukt was al die AstraZenica vaccins te stelen, zeker aangezien ze nog al problemen bleken te geven.

Vrijspreker: Of wat te denken van het vermoorden van 18000 Palestijnen in Gaza omdat ze genetisch gerelateerd zijn aan terroristen die een kleine duizend mensen vermoordden?

Opperdienaar: Als je dat goed praat, wordt politiewerk een stuk gemakkelijker. Als een verdachte  zich in een flatgebouw bevindt, neem geen risico en gebruik een bom die het hele complex in de as legt.

96 REACTIES

 1. De corporatistische en corrupte overheid beperkt de vrije concurrentie en houdt haar vriendjes de hand boven het hoofd.

  Daarom kunnen restaurants bedorven voedsel serveren en blijven bestaan. Zij vormen dan een door de overheid gecreëerde incentive om een NL Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) op te richten om de consument te beschermen.

  Feitelijk is de verstoring van het zelfreinigende mechanisme van een vrije markt door de overheid de enige reden om nog meer verstorende overheidsorganisaties in het leven te roepen.

  Zo dicteert de Nationale Zorgautoriteit (NZa) de prijzen van alle medische verrichtingen (Diagnose Behandelcombinaties) in NL. Dit om te voorkomen, dat de zorg onbetaalbaar wordt. Het gevolg is een onbetaalbare zorg.
  ______________

  “The government is good at one thing. It knows how to break your legs, and then hand you a crutch and say, ‘See if it weren’t for the government, you wouldn’t be able to walk.”

  ~ Harry Browne (American Libertarian politician, 1933-2006)

  • De overheid creëert haar eigen werk. Door de overheid ontstaan er problemen die zij ‘oplost’ met organisaties die weer andere problemen veroorzaken. Waarvoor dan nog meer overheids- en semi-overheiddorganisaties nodig zijn. Zo groeit de overheid onstuitbaar. Ad infinitum.

  • Bij een voedsel- en warenautoriteit is de klant belanghebbende, dus dat is makkelijk te privatiseren. Mensen moeten dan op het logo letten, dat het bewuste restaurant bij de particuliere autoriteit is aangesloten. Maar wie gaat handhaven, wanneer bedrijven onterecht dat logo voeren= De particuliere autoriteit zelf niet, want het betrokken bedrijf is niet aangesloten. Dan zal er toch iemand boven de partijen moeten staan; dat lijkt me de overheid.

   • Die autoriteit kan toch gewoon publiceren dat restaurant X onterecht ons logo voert? Dan zoek je op Yelp op tripadvisor en dan staat er :”Voert onterecht logo X”

   • “Die autoriteit kan toch gewoon publiceren dat restaurant X onterecht ons logo voert? Dan zoek je op Yelp op tripadvisor en dan staat er :”Voert onterecht logo X””

    En hoe zorg je ervoor, dat dat iedereen bereikt dan?

   • Dat hoeft niet perse. Keurmerken kunnen private organisaties zijn. De markt bepaalt dan of een keurmerk goed en betrouwbaar is of niet. Vergelijk de huidige commerciële certificatie instellingen (Lloyds , DNV, ABS, enz) die zijn voortgekomen uit de grote verzekeraars.

    Zo’n instelling stelt oa veiligheidsnormen op en garandeert, dat van een technische installatie daaraan voldoet. Ze hebben een eigen keuringsdienst. Als later blijkt, dat ze hebben zitten slapen en bijv een bouwkraan door een fout ontwerp in elkaar is gedonderd, krijgen ze een forse schadeclaim aan hun broek. De goede certificatiebedrijven blijven dan uiteindelijk over.

   • Certificatiebedrijven hebben er zelf belang bij, dat hun keurmerk niet wordt misbruikt. Zij zullen daar gerechtelijk tegen optreden.

 2. Het NAP is vrij helder. Als iemand schade aan je eigendom veroorzaakt, heb je recht op financiële compensatie. Dat is per definitie proportioneel. Je hebt geen recht op meer compensatie dan je schade (waar overigens ook smartegeld in kan zitten).

  Ontvang je meer compensatie dan waar je recht op hebt, dan zal je het teveel moeten terugbetalen. Dus als op straat iemand tegen je opbotst en je schiet die persoon dood, dan ben je de nabestaanden een letselschade compensatie plus smartegeld schuldig.

  Schiet je echter een inbreker in je huis dood, terwijl je dmv een bordje achter het raam duidelijk hebt laten weten, dat betreden op eigen risico is, dan ben je niemand iets schuldig.

  Het aloude compensatie principe van ‘oog om oog, tand om tand’ is oneerlijk, want niet iedere oog en tand zijn evenveel waard. Het oog van een chirurg is beduidend meer waard dan het oog van een dakloze bedelaar. Hetgeen dan uiteraard de commerciële mogelijkheid van daklozen safari’s voor rijke jagers in de grote steden opent.

   • @ Peter. Ik heb het over de Ist werten. Die zijn niet heilig, dat snap ik. Maar er zit zoveel denkwerk achter dat ik denk dat zelfs een libertarische samenleving niet in staat zal zijn de kijk hierop te veranderen. Dat libertariers een obsessie hebben met eigendom is mij duidelijk. Maar tegelijkertijd merk ik dat dat meer samenhangt met een gebrek aan kennis. Het begrip eigendom beperkt de aansprakelijkheid onnodig veel. Is iemand geen eigenaar van een goed is waar schade aan is toegebracht, kan hij geen schade claimen. Dat is absurd. Huur alles en je ontspringt de dans.

   • @Bertuz,

    Natuurlijk niet. Als je iets huurt, is er ook een eigenaar die het heeft verhuurd. De eigenaar heeft altijd recht op schadevergoeding, ook als de huurder onachtzaam is geweest.

    Het libertarische systeem op basis van het eigendomsrecht is waterdicht. Het is juist in de huidige corporatistische maatschappij dat de rechtsorde gecorrumpeerd is. Daders komen overal mee weg, terwijl slachtoffers bestraft worden.

   • Neen dat is het niet. Bij lange na niet.
    Als je iets huurt en het gehuurde is gebrekkig en dat gebrek zorgt voor schade kan de huurder de verhuurder daar op aanspreken. Het zou toch te gek zijn voor woorden dat alleen eigenaren schade kunnen claimen.

   • @Bertuz,

    Opnieuw nee. Als het gehuurde gebrekkig is en schade veroorzaakt, heeft alleen de eigenaar die schade ondervindt recht op compensatie.

    Stel je tekent een contract voor de huur van een auto voor een week vakantie. Als het verhuurbedrijf die auto niet voor die week beschikbaar heeft, heb jij als contractpartij recht op compensatie van het verhuurbedrijf. Maar je vriendin die met je mee zou gaan niet. Die heeft immers alleen een afspraak met jou. Zij moet haar schade bij jou claimen en jij kan die weer als vervolgschade bij het verhuurbedrijf claimen.

    Het eigendomsrecht is glashelder en je rechten en aansprakelijkheid binnen een vrije samenleving ook (no force, no fraud).

   • @Peter, wie heeft het over een vriendin? Ik niet. Die contractpartij is niet de eigenaar van die auto. Toch kan hij schade claimen. Zelfs het verhuurbedrijf is niet per se de eigenaar. Toch kan het verhuurbedrijf schade bij de huurder claimen. Allemaal situaties waarbij een non eigenaar schade kan claimen mocht die zich voordoen.

   • @Bertuz,

    Nee, een huurder kan helemaal geen schade claimen voor iets dat zijn eigendom niet is. Hij kan alleen schade claimen voor zichzelf.

    Als de auto geen eigendom van het verhuurbedrijf is dan hebben zij een gebruiksovereenkomst met de eigenaar. Als dan de auto beschadigd raakt, heeft alleen de eigenaar recht op schadevergoeding, niet het verhuurbedrijf.

   • @Peter, ik weet niet op welke planeet jij leeft. Op die waar ik leef kan dat wel. En ik vermoed als onder het libertarisme dit anders zou zijn, dat van korte duur is. Niet alleen eigenaren kunnen schade lijden en derhalve claimen. Huurders kunnen dat ook. En schade ontstaan door medische missers kunnen ook geldend gemaakt worden. En dan draait het om patiënten en niet om eigenaren van medische missers.

  • “Schiet je echter een inbreker in je huis dood, terwijl je dmv een bordje achter het raam duidelijk hebt laten weten, dat betreden op eigen risico is, dan ben je niemand iets schuldig.”

   En als de inbreker laaggeletterd is en niets kan met ‘op eigen risico’. “U mag er niet vanuit gaan, dat hij daarmee gewaarschuwd is tegen fatale afloop,” zal een rechter zeggen.

  • Daarom noemde ik ook expliciet dingen die niet volledig te herstellen zijn aosl idd een hand of een oog.

   • Precies; de bestraffing ligt nu in het midden. Je komt niet weg met slechts de financiële compensatie; je krijgt ook niet dezelfde behandeling van de overheid. We gooien wat van je tijd weg; je enige bezit, waar je met je gezwoeg geen el aan kunt toevoegen.

   • De overheid doet soms zelfs: we pakken de dader ook een hand of een oog af en dan ben je gecompenseerd. Zoals is Iran: De dief zijn hand gaat er af.

 3. verhouding natie en zijn burgers is niet het zelfde als de verhouding tussen 2 of meer naties.
  in het laatste geval is het recht van de sterkste wat de uitkomst bepaalt
  het recht van de sterkste kent vele privileges met als ultieme vorm het begaan van misdaden tegen de menselijkheid en het belazeren van je natie-vrienden.
  1 dode is een moord
  1000 doden een gewapend conflict
  oorlog = geen wet

  • Nee, het maakt voor het NAP geen verschil of 1 persoon schade veroorzaakt of dat een zaakgelastigde in opdracht van een grote groep mensen schade veroorzaakt.

   Je kan geen rechten delegeren die je zelf niet hebt. Een individu mag niet stelen, moorden en bedriegen. Een overheid dus ook niet.

   • Het aardige is nu juist dat bij wet stelen en moorden verboden is. Als er geen wet was geweest, zou dat wel “mogen”. Alle bevoegdheden komen in beginsel het soevereine individu toe.

   • Bertuz, NL is van oorsprong overwegend Christelijk. De Bijbel is heel duidelijk over stelen en moorden. Dus nee, zonder wet zou het ook niet gemogen hebben.

   • De roverheid mag moorden en stelen volgens haar eigen wet. Verder is iets niet toegstaan of verboden alleen omdat de heerser iets in een boek schrijft.
    Anders zou je hetzelfde over de paus kunnen zeggen. Omdat de paus moord verbood, is zonder een paus alles toegestaan en danken we alle orde aan de paus.

   • @ Een ander, je voegt een variabele toe. Een bijbel is geen wet bovendien.

   • Voor Christenen wel, maar ook in samenlevingen zonder wetten, Bijbel en Christenen is moord niet toegestaan. Het idee dat dankzij de overheid niet iedereen elkaar uitmoordt is gewoon onzin.

   • Exact. Een goede Grondwet die de grondrechten van iedere burger waarborgt, moet dat rechtzetten.

    In principe mogen burgers ALLES, tenzij bij wet verboden. De overheid mag NIETS, tenzij bij wet toegestaan.

   • @ Peter, een grondwet zet niets recht. Een grondwet is het fundament en bevat de piketpalen. De overheid heeft zich er naar te gedragen.

 4. Schadevergoeding is lang niet altijd duidelijk. Stel, TATA stoot kankerverwekkende stoffen uit, en er is meer kanker in Beverwijk. De causale relatie is echter niet te leggen, er zouden naar verwachting 3 longkanker doden zijn per jaar, het zijn er bijvoorbeeld 6. Welke 3 hebben het door TATA gekregen?

  Dit geldt ook bij de uitstoot van de tientallen chemische bedrijven in Moerdijk. Als er ten noorden van Moerdijk meer kanker is, en er stoten tientallen bedrijven kankerverwekkende stoffen uit, welk bedrijf is voor welke kankerdode aansprakelijk? Bovendien is schadelijkheid vaak een kwestie van concentratie van de schadelijke stof, dus 1 chemisch bedrijf is dan niet schadelijk, maar de uitstoot van 5 tesamen of meer wel. Welk bedrijf is dan degene die uit mag stoten? En is uitstoot bij een noordenwind dan wel acceptabel want de jaarlijkse dosering is dan naar verwachting niet schadelijk?

  Kortom, geen causale relatie aantoonbaar, geen schuld. Dat er een causale relatie verondersteld wordt is geen bewijs.

  bewijsvoering van de causale relatie is soms gewoon lastig

  • De schuld krijg je. Die stel je niet uitsluitend vast op basis van causaliteit.

   • @Bertuz,

    Dat Ockham’s Razor principe gaat wel in 99% van de gevallen op, maar is zeer oneerlijk voor die 1% die er buiten valt. In een libertarische samenleving bekijk de aantoonbare causaliteit. Als iets niet aantoonbaar is, heb je geen zaak.

   • @Peter, als je het niet aannemelijk kan maken, heb je geen zaak. En soms lukt dat niet, dan verlies je.

  • @Ratio,

   Je maakt de vergissing onze huidige corporatistische maatschappij als voorbeeld te nemen. Die heeft met libertarisme niets te maken. De libertarische redenatie gaat daarin uiteraard niet op. Maar de corporatistische redenatie wil je ook niet, want dan heeft Tata Steel vrij spel om anderen te schaden.

   In een vrije en volledig geprivatiseerde samenleving is de bewijsvoering juist zeer simpel. Alles wat zich boven en onder jouw grond bevindt is jouw eigendom en dus ook jouw verantwoordelijkheid.

   Zodra er iets over jouw erfgrens naar de buren gaat en daar schade aanricht, ben jij daarvoor aansprakelijk en zal je daarvoor een schadevergoeding moeten ophoesten.

   • @Ratio,

    Sterker, feitelijk zal je voor ALLES wat vanaf jouw grond, water en lucht naar de buren gaat, toestemming van de buren moeten vragen, ook als dit GEEN schade oplevert.

    Zo kan je buurman zowel bezwaar maken tegen een felle lamp die vanaf jouw terrein in zijn slaapkamer schijnt, als tegen het ongevraagd door jou opschilderen van zijn afgebladderde huis en het maaien van zijn verwilderde gazon, omdat jij je ergerde aan het verwaarloosde uitzicht.

    Rothbard achtte daarom vliegreizen onmogelijk, gezien het grote aantal benodigde toestemmingen van landeigenaren.

    In de praktijk zal dit wel loslopen als verenigingen van landeigenaren en vliegmaatschappijen overeenstemming over de financiële compensatie bereiken.

   • @Peter

    ***Sterker, feitelijk zal je voor ALLES wat vanaf jouw grond, water en lucht naar de buren gaat, toestemming van de buren moeten vragen, ook als dit GEEN schade oplevert.***

    Daarom denk ik soms dat een NAP niet hanteerbaar is en er een beperkt agressie principe hoort te gelden. Waarbij er een glijdende schaal kan zijn. In de uitgaanswijk zal meer worden toegelaten dan in een wijk met bejaarden

   • bekend voorbeeld uit de literatuur is de roet die uit de fabriek op het wasgoed kwam. De rechter kon daar gewoon een dwangbevel voor opleggen. Tenminste totdat de roverheid stelde dat industriele vooruitgang belangrijker was dan schoon wasgoed.

   • @Ratio,

    Nee, het NAP kan nooit beperkt zijn, want het eigendomsrecht is absoluut. Als dit niet zo zou zijn, zoals nu het geval is in onze corporatistische maatschappij, dan is slavernij mogelijk en legaal.

   • Dit hangt van de definitie van agressie af. Geluid produceren dat de buren horen, bijvoorbeeld als ik in de tuin met een snoeischaar de rozen snoei en de knip van de schaar hoorbaar is, is geen agressie. Als het droog is mag ik best sproeien, dit zal invloed hebben op het grondwaterpeil van buren. Ik mag mijn huis schilderen, ook al zal er wat schuurstof kunnen neerdalen en kunnen verfgeuren vrijkomen. Een dogmatische benadering die jij voorstelt zorgt ervoor dat beide buren geen gebruik kunnen maken van hun eigendom. In de praktijk zal men over en weer deze acties accepteren. Ik zie dit niet als agressie, een ritje op een snorfiets is dan ook agressie en onmogelijk, want uitlaatgassen. Een verwarming zomaar aanzetten waardoor de temperatuur van de tussenmuur stijgt is dan agressie.

   • @Ratio,

    Het is ook niet nodig om het NAP te beperken. In een uitgaanswijk zullen de bars en clubs er meer geld voor over hebben om omwonenden te compenseren voor overlast dan eventuele overlastgevenden in een bejaardenwijk. De bejaarden zullen niet graag in de overlast zitten en daar een heel hoge prijs voor vragen. De bars krijgen dan hun zin en de bejaarden ook.

    Bij industriegebieden en luchthavens werkt het hetzelfde. Schiphol compenseert de omwonenden voor de overlast, maar als de luchthaven wil uitbreiden neemt het aantal mensen, dat overlast ondervindt exponentieel toe. Er is dan al gauw een punt bereikt, waarop de kosten de meeropbrengst overstijgen. Schiphol moet dan naar een minder dichtbevolkte locatie uitkijken en verhuizen om verder te kunnen groeien.

   • @Ratio,

    Het eigendomsrecht is absoluut. Alleen de eigenaar kan bepalen wat er met zijn eigendom gebeurt. Hij heeft echter altijd recht op een aanbod van de overlastgever. Dus als de buurman een luidruchtig feest wil geven, zal hij zijn buren daarvoor een compensatie betalen. Is het hem dat niet waard dan gaat het feest niet door. Buren die het geld goed kunnen gebruiken zullen de buurman niet het vel over de oren halen en het feest altijd door laten gaan.

    Een miljonair heeft hier niet perse meer mogelijkheden. Diens omwonenden zullen immers een hogere prijs bedingen.

   • @Ratio,

    Het is ook niet nodig om in ieder individueel geval afspraken te maken. Als je in een gated community woont, zijn er leefregels die zijn opgesteld door de projectontwikkelaar of door inwoners van die community net als het huishoudelijk reglement van een VvE. Als je daar dan een huis koopt, accepteer je die algemene voorwaarden.

   • Dat fenomeen bestaat al en heet risico aansprakelijk. Bij andere vormen van aansprakelijkheid draait het om verwijtbaarheid.

   • @ratio
    Rechtbanken waar klanten kunnen komen en gaan, zullen redelijke grenzen op zoeken voor de schuurstof en geluidsoverlast situatie. Onredelijke oordelen en klanten vertrekken.

  • @Bertuz. Zie het voorbeeld TATA Beverwijk. Hier kan je de causaliteit niet aantonen. Bovendien. Aannemelijk is niet voldoende.

   • Ik ken de zaak niet tot in den treure. Vermoedelijk gaat Tata aangepakt worden via de formele weg. Geschonden voorwaarden. Voortschrijdend inzicht.
    Schuld krijg je. En aannemelijk maken, is vaak voldoende. Juist vanwege het gegeven dat keiharde causaliteit niet valt aan te tonen.

   • Er kunnen inderdaad meerdere redenen zijn voor gestegen kankergevallen. Onder hoogspanningsleidingen is ook meer kanker, maar dat kan ook komen omdat de mensen die daar wonen net iets lagere sociale klasse hebben waardoor ze ook een hel hoop andere gewoontes hebben die dat kunnen verklaren.

  • Libertariers die het concept van straf gebruiken bewijzen daarmee dat ze geestelijk nog kind zijn van de maatschappij, haar illusies, haar hypocrisie, en haar primitivisme. Maar aan de eerste zinnen te lezen geloof ik dat men het door heeft waar dat idee van straffen op gebaseerd is.

   “Vrijspreker: Critici van libertarisme gebruiken vaak argumenten als: “Dus als een jongetje kauwgom steelt uit een winkel, mag de winkelier hem doodschieten want hij verdedigt zijn eigendom?” Dat wordt een zootje met jullie theorie.

   Opperdienaar: Natuurlijk zal een winkelier dit niet doen, omdat het niet goed voor de klandizie is. Het is beter een rechtsbedrijf in te schakelen die hem de schade vergoedt en het verder geruisloos afhandelt. ”

   Kinderlijk eenvoudige geesten….
   Zelfs primitieve samenlevingen waar men toch wel graag moordde hadden het inzicht dat als moord zomaar is toegelaten, dat dat ‘slecht is voor de klandizie’, in de zin dat dat chaos produceert in de maatschappij. Ook degenen die geen ‘klanten’ hebben moeten zich om die reden eraan houden. Dat is dan een redelijk collectief inzicht, en dat wordt zo dan een collectieve regel.

   “Concurrerende rechtsbedrijven”
   Er is geen concurentie nodig als het gaat om de basisbeginsels die collectief door een samenleving kunnen worden ingezien, op basis van de participanten die het meest capabel zijn tot rationeel inzicht op basis van weloverwogen eigenbelang. Het verbod op moord valt onder dat collectief inzicht.

   De staat is dan ideaal gezien de instantie die dat collectieve rationele inzicht vertegenwoordigd, aangezien de participanten van de samenleving vaak de neiging hebben om te handelen op de basis van hun subjectieve inzichten (vaak niet rationeel handelen).

   Er zit vaak een onbewoond eiland cocosnoot primitivisme aan het libertarisch denken. Waarbij deconstructie, het terugbrengen tot de basis geen probleem is, een goede zaak is, maar waar het libertarisme voorbijgaat aan al bestaande collectieve inzichten.

   ““Het slachtoffer mag ook het kind van de dader verkrachten en vermoorden”. Dat is immers een proportionele straf. Ik hoop dat ik niet hoef uit te leggen waar dat fout gaat.”

   Ik stel voor dat de simpele redenering ‘iemand die moord moet uit de samenleving verwijderd worden’, want dat uit de samenleving verwijderen voorkomt het verdere moorden, van toepassing moet zijn.
   Het idee van straf is een primitief idee dat is gebaseerd op uit de lucht gegrepen logica, en gebaseerd op een primitieve zucht naar wraak en vergelding. Het is ook een vreemde eend in de bijt in de anderzijds vaak rationele inzichten van het libertarisme.

   • “Libertariers die het concept van straf gebruiken bewijzen daarmee dat ze geestelijk nog kind zijn van de maatschappij, haar illusies, haar hypocrisie, en haar primitivisme.”

    Er kan niet alleen maar sprake zijn van financiële vergoeding, waar mensen opzettelijk anderen leed berokkenen uit een sadistisch genoegen. Of bij frauderen of stelen: als je alleen maar hoeft te vergoeden, wat er buitgemaakt is, wordt dat lucratief; de pakkans is immers geen 100%. Dit soort figuren moet je straffen met hun tijd afnemen of, zoals men er lang over gedacht heeft: ze eraan herinneren, dat ze een lichaam hebben, dat het uitschreeuwt, als je ze aandoet, wat ze een ander aangedaan hebben.

   • Weer een volkomen irrelevant kulverhaal van dit garnalenbrein. Het NAP (no force, no fraud) staat inbreuken op het eigendomsrecht en het zelfbeschikkingsrecht helemaal niet toe. De markt handhaaft het NAP net zo goed als dat het aan andere menselijke behoeften voldoet.
    _____________

    SUGGESTIONS 13.

    THOU SHALT BE AMUSED RATHER THAN ANGERED BY THE WORDS AND DEEDS OF IDIOTS; FOR I AM THY

    NOODLY LORD AND I HAVE CREATED IDIOTS SOLELY FOR ENTERTAINMENT PURPOSES, MINE FIRST AND THINE LIKEWISE.

    -The Flying Spaghetti Monster

   • De Jong is nog steeds een blaffend dogmatisch Pavlov hondje. Het meest in het oog springende aan de Jong is dat hij steeds alles is waar hij de ander van beschuldigd, een typische trek van de intoleranten.

   • “Er is geen concurentie nodig als het gaat om de basisbeginsels die collectief door een samenleving kunnen worden ingezien”
    Kinderlijk eenvoudige geesten die geloven in ‘samenlevingen die collectief dingen inzien” alleen individuen zien dingen in, collectieven handelen niet en zien niets in. Ook bij de huidige rechtspraak worden geen collectieven gestraft en worden alleen individuen verantwoordelijk gehouden.

   • Vilseledd, alle schade moet vergoed worden. Dus inclusief opsproringskosten, proceskosten, indirecte schade zoals gedorven inkomsten en gedorven woongenot door inbraak. Daar moet door een rechter een prijskaartje aangehangen worden. Dat maakt het zeker niet interessant om te gaan stelen omdat de pakkans niet 100% is
    Als je gepakt wordt bij stelen TV, kost het je veel meer dan de TV teruggeven.

  • Ik denk dat moord als een misdaad moet worden gezien waar simpelweg geen schadeloosstelling mogelijk is. Financieele compensatie van achterblijvenden is mogelijk, maar dat is geen schadeloosstelling.

   Het concept van straf kan in de vuilnisbak gegooid worden, het is niet te calculeren wat de effecten zijn van maatregelen, het is een volkomen uit de lucht gegrepen idee van ‘we doen jou a, b en c aan, met x, y en x als gevolg.’ Het is gebaseerd op uit de lucht gegrepen oorzaak en gevolg relaties, die eindeloos op verschillende wijze toegepast kan worden.

   Bijvoorbeeld: we stoppen je 1 jaar in een kerker op water en brood waar je op een keihard bed moet slapen.
   Of, we stoppen je 5 jaar in een meer luxe cel met een zacht bed waar je ook nog televisie hebt.

   Zo kunnen we nog duizend variaties bedenken.
   Het is gebaseerd op een uit de lucht gegrepen ‘dit zal je wel erg vinden’ en ‘dit zal je hopelijk corrigeren’, ook weer gebaseerd op selectieve culturele normen.

   In het geval van moord zou de simpele redenering moeten zijn (die altijd geldig is qua effect): we beroven je van je vrijheid, zodat je geen moorden meer kan plegen. Of je dat nog zou gaan doen weten we niet, maar het recht op leven achten we dusdanig hoog, dat we geen risico nemen. Je hebt bewezen ertoe in staat de zijn om de rechten van een ander te overtreden.
   Al het andere, vergelding, straf, is uit de lucht gegrepen.

   • Ik denk inderdaad dat straffen als: we laten je een jaar op een koud hard bed slapen, nergens op slaan. Werken om de nabestaanden geld te geven maakt een moord natuurlijk niet goed, maar uit onderzoek is gebleken dat directe compensatie van een slachtoffer, de dader meer corrigeert dan dat een willekeurige bruut je 10 stokslagen geeft. Het is een beetje als een kat die een vaas omgooit een dag later een klap geven. Het lucht misschien op, maar verbetert niets.
    Alleen dingen die de zaak verbeteren overleven de concurrentie in de vrije rechtsmarkt.

  • “En is uitstoot bij een noordenwind”

   De natuur aanklagen als medeverantwoordelijke. En dan een straf verzinnen, wat de natuur onaangenaam zou vinden.

  • “Met concurrerende rechtsbedrijven heb je nog de grootste kans dat de meest effectieve straffers de competitie overleven. ”

   Aangezien straf, dat wat als onaangenaam wordt ervaren, een subjectieve zaak is, is effectieve straf een bogus begrip. Sterker nog, het begrip is op vele manieren een product van collectieve domheid en onnadenkendheid. Dat geldt ook voor het begrip ‘effectiviteit’ in deze context.

   Het is lachwekkend hoe libertariers, individualisten pur sang toch?, slaaf zijn van collectieve begrippen der domheid en onnadenkendheid. Een competitie gebaseerd op de geloofsartikelen van de samenleving… Dus het competitiebegrip uit de markt van goederen (echte dingen met een reëel bestaan) wordt hier toegepast op collectieve geloofsartikelen.

   • Sterker nog, collectieve dictatuur tendensen in het libertarisme. Straks blijkt het dat de meest effectieve straf, de Gulag is…

    “Met concurrerende rechtsbedrijven heb je nog de grootste kans dat de meest effectieve straffers de competitie overleven. ”

    BESPOTTELIJK

   • “Met concurrerende rechtsbedrijven heb je nog de grootste kans dat de meest effectieve straffers de competitie overleven. ”

    De libertarier maakt zich hiermee schuldig aan hetzelfde op geloofsartikelen gebaseerde geloof in meetbaarheid, en geloof in maakbaarheid, als de statist. De libertariers is de aanbidder van de heilige alwetende markt, waar de statist de aanbidder is van de heilige alwetende overheid. En de libertarier gebruikt dezelfde primitieve concepten van de overgeleverde machtsstructuren zoals straf.

    Ware vrijdenkers onthouden zich libertarisme als fundamentele oriëntatie, omdat het libertarisme teveel een kerk van dogma’s en geloofsartikelen is.

  • “Vrijspreker: Of wat te denken van het vermoorden van 18000 Palestijnen in Gaza omdat ze genetisch gerelateerd zijn aan terroristen die een kleine duizend mensen vermoordden?”

   De libertarier die nog wat aan propaganda doet voor de zionisten, door degenen die zich verzetten tegen zeventig jaar lang moorden, ontnemen van vrijheid en stelen van land en eigendom ’terroristen’ te noemen. Nota bene degenen die vechten voor veel dingen waar ook libertariers voor staan, zijn ’terroristen’.

   De libertarier die een begrip hanteert (terrorist) dat door machtsstructuren wordt gebruikt om de onderdrukking en het schenden van rechten voort te zetten.

   Zo is er hier een ‘libertarier’ die argumenteert dat het land is van degene die het eerste komt, of het al in bezit heeft, maar toch argumenteert dat de Palestijnen maar op moeten schuiven naar Jordanië…

   De libertariers met al hun mooie sluitende principes, zijn al te makkelijk te corrumperen. Het zijn ook maar mensen..

   • Ze blijven maar komen, de krankzinnige uitbraaksels van deze linkse idioot. In een vrije samenleving bepalen gedupeerden en daders onderling wat een redelijke genoegdoening is. Dat gaat niemand anders wat aan.

    Verder is de gebrekkige historische kennis van deze onbenul verbijsterend. In de vier eeuwen dat Palestina eigendom van het Ottomaanse Rijk was en onder Ottomaans bestuur viel, was het gebied zeer dun bevolkt. Er waren vooral nomadische veeboeren en enkele akkerbouwers die hun land pachten van de Ottomaanse grootgrondbezitters. De Palestijnen hebben nooit Palestijnse grond in eigendom gehad en iedere claim van hun huidige nazaten op deze grond is onrechtmatig.

    De Ottomanen werden in WOI verslagen door leden van de League of Nations, de voorloper van de VN. Die droeg het eigendomsrecht over aan de Britten die met toestemming van de internationale gemeenschap grond doorverkochten en weggaven aan joodse immigranten.

    Israël is opgericht op deze rechtmatig verkregen grond en is dus een legale staat. Jordanië is indertijd speciaal opgericht als thuisland voor de Palestijnen. Als ze nu daar naar toe verhuizen, kunnen ze in vrede leven en hun kinderen een voorspoedige toekomst geven.

   • “In de vier eeuwen dat Palestina eigendom van het Ottomaanse Rijk was en onder Ottomaans bestuur viel, was het gebied zeer dun bevolkt. Er waren vooral nomadische veeboeren en enkele akkerbouwers die hun land pachten van de Ottomaanse grootgrondbezitters. De Palestijnen hebben nooit Palestijnse grond in eigendom gehad en iedere claim van hun huidige nazaten op deze grond is onrechtmatig.”

    Geschiedsvervalsing.
    Er zit ook een truc in, dat de beschreven situatie x eeuwen geleden wellicht waar was, maar dat dat allang niet meer waar was in de periode voordat de zionisten het land hebben ingenomen. Het is de bekende truc van een ‘people without a land’, en de truc dat het land nog niet ver ontwikkeld was.

    Verder is er sprake van het infantiele concept van het libertarisme, dat alleen in termen van eigendom denkt, en niet cultuur en psychologie van cultureel bezit.

    Dan is het argument verder nog een gelegenheidsargument aangezien de zionisten aanspraak denken te maken op het land op basis van religieuze argumenten. Het is hun ‘heilige land’, het ‘beloofde land’.
    De zionisten gebruiken elke truc die ze maar aan de westerse goy kunnen verkopen.
    Geschiedsvervalsing voor de ene, religieuze argumenten voor de christenen. Of argumenten van officieel eigendom voor de simpele anti-culturele hoofden van libertariers.

    De zionisten verkopen voor elk wat wils argumenten, als het maar werkt.

    Vrije markt:

    “Er is altijd een grote markt voor onnadenkendheid, domheid, primitiviteit en wansmaak, en bij een dominantie van het marktmechanisme in de samenleving, zal het juist die zaken voort willen zetten, aangezien de vraag daarvoor het grootst is.”

    Vrijdenken en vrijspreken zijn twee verschillende zaken…

   • Ben Gurion, een leider van de zionisten, schreef gewoon dat de Palestijnen terug vechten om de simpele reden dat wij (de zionisten) hun land gepikt hebben. Vladimir Jabotinsky, een zionist van het eerst uur, schreef dat geen volk het zal pikken dat hun land gepikt wordt, en dat het dus zaak was een militaire muur te maken, en dat het beter was om een geweer te kunnen hanteren dan Hebreeuws te kennen. Zo kunnen we nog wel doorgaan.

    Het zijn alleen de westerse idioten die met allerlei pseudo argumenten gevoerd worden, om ze pro Israël te maken.. In eigen kringen zijn de zionisten vaak nogal bruut eerlijk, maar de westers goy moet met pseudo argumenten beheerst worden.

    Peter de Jong is een van de nuttige westerse idioten die zo voor het karretje gespannen kunnen worden, met argumenten waar de zionisten zelf niet eens in geloven… de humor…

    Maar goed, dit is ver van het onderwerp.

   • De zionisten noemen in eigen kring Hamas ook geen terroristische organisatie, dat doen ze met hun gezicht dat naar de westerse goy is gekeerd. Omdat ze weten hoe hypocriet die Goy is, en hoe moralistisch, en hoe gevoelig. De zionisten zien Hamas en alle Palestijnen simpelweg als een volk waar men hoe dan ook vanaf wil komen.

    Met hun gezicht dat naar het westen is gekeerd roepen de zionisten hoe barbaars de Palestijnen zijn, intern is het een kwestie van een volk dat weerstand biedt, en hoe daar toch af te komen, en ondertussen de westerlingen zand in de ogen te strooien.

   • Zelfs het begrip pacht gaat deze idioot nog boven de pet.
    ____________

    SUGGESTIONS 13.

    THOU SHALT BE AMUSED RATHER THAN ANGERED BY THE WORDS AND DEEDS OF IDIOTS; FOR I AM THY

    NOODLY LORD AND I HAVE CREATED IDIOTS SOLELY FOR ENTERTAINMENT PURPOSES, MINE FIRST AND THINE LIKEWISE.

    – The Flying Spaghetti Monster

   • Cultuur heeft eigendom voortgebracht. Eigendom beschrijft de relatie die kan bestaan tussen een mens en een goed. En is volgens mij handig bij de beschlechting van geschillen m.b.t. schaarse zaken. Bij overvloed en een zeer lage populatiegraad is de kans op geschillen erg klein en aldus de behoefte aan spelregels klein.

   • https://www.youtube.com/watch?v=wm4qLWc_Co0

    Jeffrey Sachs, een jood die in de VN pleit voor een door de VN geforceerde Palestijnse staat.
    Lui zoals PdJ zijn slechts de nuttige uit een hol gekropen idioten van de zionisten. Zelfs de zionisten slikken zijn libertarisch gekrakeel niet als het erop aankomt.

   • “Israël is opgericht op deze rechtmatig verkregen grond en is dus een legale staat.”
    Hoe is het door jou genoemde proces rechtmatig?

   • pcrs,

    Het is een uit de duim gezogen verhaal van PdJ, zelfs de zionisten gebruiken dat argument niet, de VN ook niet.
    De zionisten zijn ook al veel eerder begonnen met koloniseren via mafiose praktijken, ze wilden hoe dan ook het land wilden hebben, en hoe dan ook de Palestijnen weg wilden hebben. In die tijd was er ook nog geen ondersteuning van de joodse gemeenschap, dat is pas later gekomen na uitgebreide propaganda campagnes. In eerste instantie waren zelfs niet alle joden welkom. En ook onder elkaar is er een hiërarchie van superieuren en inferieuren. Het is een extreem racistisch bolwerk.

    https://www.normanfinkelstein.com/the-colonisation-of-palestine-exhuming-a-british-imperial-crime/

 5. “Het is beter een rechtsbedrijf in te schakelen die hem de schade vergoedt en het verder geruisloos afhandelt.”

  Hoe wordt gewaarborgd, dat dat ‘rechtsbedrijf’ niet over de schreef gaat. De aangeklaagde klanten van dat ‘rechtsbedrijf’ zijn dat niet vrijwillig en een ondernemer zal het prima vinden, als het ‘rechtsbedrijf’ een willekeurig persoon uit een straat voor de schade laat opdraaien in plaats van te zoeken, wie in die straat het was of het slachtoffer mede te delen, dat het misdrijf helaas niet op te lossen is.

  • willekeurig persoon heeft ook een rechtsbedrijf. Alle rechtsbedijven hebben onderlinge contracten zoals telefoonbedrijven dat met elkaar hebben

   • Dan bestaat er een verzekeringsplicht. Heb je een overheid voor nodig. En verder lijkt het op de advocatuur. De ene advocaat treedt in contact met die der tegenpartij om tot een vergelijk te komen. Komen ze er niet uit, dan zal een rechter een oordeel moeten vellen. En wie gaat iemand opsluiten, als er voorarrest nodig is?

 6. Het sanctioneren van misdrijven is niet puur een kwestie van de schade vergoeden. Er zit ook een morele component aan, anders zou een schatrijke heel wat moorden kunnen plegen en de nabestaanden schadeloos stellen. Het strafrecht herinnert de rijke eraan, dat hij ook een sterveling is en naast de schadevergoeding is er ook straf nodig; we gooien een deel van jouw beperkte tijd weg. Een Gates of Soros kunnen er miljarden bijmaken, maar geen levensjaren.

  • Het lijkt me niet logisch dat een schatrijk iemand, die in een vrije samenleving enorm veel producten en diensten vrijwillig aan de maatschappij geleverd heeft in ruil voor al dat geld, opeens voor zijn plezier aan het moorden slaat

   • Er kan ook de doodstraf staan op moord.

    Compensatie zal meestal financieel zijn, want dat is makkelijker en goedkoper dan vrijheidsstraffen. Het is echter de markt die de wetsregels bepaalt. Die staan dus niet vast.

    David Friedman geeft hier* een voorbeeld hoe voorstanders en tegenstanders van de doodstraf tot een vergelijk kunnen komen. De doodstraf wordt in dit geval niet uitgevoerd, maar ergens anders kunnen de verhoudingen wèl ten gunste van zo’n definitieve straf zijn.

    Wetten en regels zijn in een vrije samenleving altijd lokaal geldig en kunnen verschillen per regio.
    _______

    *)
    POLICE, COURTS, AND LAWS—ON THE MARKET
    http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html

   • pcrs 11-12-23 at 14:57

    Mensen en zeker criminelen handelen niet altijd logisch.

  • Moraliteit is een verzinsel, moraliteit is gebaseerd op niets dan selectiviteit, hypocrisie, het verschilt van individu tot individu, en van cultuur tot cultuur. Ook de inschatting van de morele natuur van een persoon is een compleet product van schijn en selectieve bevooroordeeldheid.

   “Het lijkt me niet logisch dat een schatrijk iemand, die in een vrije samenleving enorm veel producten en diensten vrijwillig aan de maatschappij geleverd heeft in ruil voor al dat geld, opeens voor zijn plezier aan het moorden slaat”

   Iemand die moord laat zich niet weerhouden door calculaties op basis van een mogelijke straf. Wellicht zijn er dingen zoals fraude waar risicocalculatie een rol speelt, maar er zijn weinig misdaden waar risicocalculatie m.b.t. mogelijke straf enige rol speelt.

   Het concept van straf is historisch gezien een product van wraakzucht. Daarna is dat verfijnd alsof het preventief zou zijn.

   “anders zou een schatrijke heel wat moorden kunnen plegen en de nabestaanden schadeloos stellen”

   Het idee zou moeten zijn dat iemand die moord uit de samenleving wordt genomen, en dan wel voorgoed, zodat hij of zij niet meer kan moorden. Moord kan niet schadeloos gesteld worden, het is immers niet mogelijk om de dode terug te halen.
   Simpele wetenschap: degene die moord kan in gevangenschap niet meer moorden, althans: het risico is veel kleiner. Straf als preventie, en morele oordelen zijn gebaseerd op inschattingen die volkomen uit de lucht zijn gegrepen, met als bron der logica, de wraakzucht der hypocrisie, de hypocrisie van de samenleving. Straf in de zin van schade aanbrengen aan die persoon (levensjaren stelen bijvoorbeeld) is ook een uit de lucht gegrepen zaak. Zo’n argument van ‘u bent rijk, en we stelen uw vele levensjaren waarin u anderzijds miljoenen kunt maken’ is natuurlijk uit de lucht gegrepen, zo kan het recht niet toegepast worden. Dan zou het strafrecht bij ieder geval zo worden van ‘wij pakken u op wat voor u het hardst aankomt’ (of wat wij denken dat het hardst aankomt).

  • “Mensen en zeker criminelen handelen niet altijd logisch.”

   Precies een reden waarom het hebben van een overheid veel te gevaarlijk is.
   Democide heeft honderden miljoenen mensen het leven gekost.
   Grappig dat statisten zich dan druk maken over keurmerken in een theoretische libertarische samenleving.

 7. “Moraliteit is een verzinsel, moraliteit is gebaseerd op niets dan selectiviteit, hypocrisie, het verschilt van individu tot individu, en van cultuur tot cultuur.”

  Moraliteit is geen objectief gegeven, maar wordt ontwikkeld in een samenleving. het is geen harde wetenschap. Niemand kan wetenschappelijk bewijzen, dat Martin Shkreli abject handelde, toen hij de prijzen van medicijnen met meer dan 5000% liet stijgen. Feit is wel, da vele mensen benadeeld worden voor het gerief van één jongeman. Het is een belangenafweging.

  “Iemand die moord laat zich niet weerhouden door calculaties op basis van een mogelijke straf.”

  Een hardrijder laat zich ook niet weerhouden vanwege het risico over de kop te slaan en gehandicapt of dood uit het ongeluk te komen. Strafrechtelijke consequenties zijn kunstmatig, maar ze zijn noodzakelijk, omdat de natuur niet automatisch straft. Het feit, dat straf de dader niet weerhoudt, is onvoldoende om dan maar niet meer te straffen. Het weerhoudt anderen. Het bergt de dader een tijdje op. De straf is de prijs van misdaad en als de ‘prijs’ stijgt, daalt de ‘vraag’. Dat is een economische wetmatigheid.

  “Het idee zou moeten zijn dat iemand die moord uit de samenleving wordt genomen, en dan wel voorgoed, zodat hij of zij niet meer kan moorden.”

  Dus toch straffen?

  “Straf als preventie, en morele oordelen zijn gebaseerd op inschattingen die volkomen uit de lucht zijn gegrepen, met als bron der logica, de wraakzucht der hypocrisie, de hypocrisie van de samenleving.”

  Zonder gaat het niet werken in een samenleving, waar mensen vrijheid als vrijblijvendheid zien en velen nog opgevoed moeten worden.

  • “Het idee zou moeten zijn dat iemand die moord uit de samenleving wordt genomen, en dan wel voorgoed, zodat hij of zij niet meer kan moorden.”

   Dus toch straffen?

   Straffen is een kwestie van iets doen wat de ander onaangenaam vindt. Wat onaangenaam is, is persoonlijk. Zet mij in een gevangenis waar televisies en radio’s zijn, dus de herrie ervan overal, en dat is een straf op zich. Draai klassieke muziek, en dat zal een straf zijn voor het ene individu, maar niet voor het andere. Leg de een op een hard bed, en het zal wonderen doen voor de gezondheid, de ander wordt gebroken wakker.
   Oke, als de straf is dat men naar Siberië wordt gestuurd, en in een werkkamp te werk gezet om kuilen te graven, of in een donkere kerker met ratten, dan zal dat door een grotere groep als onaangenaam worden ervaren. Maar dat soort straffen doen we niet meer.
   Ook de correctieve en preventieve factor van straf is uit de lucht gegrepen.
   Het is geen economische wetmatigheid omdat het hier gaat om complexe psychologie.

   Ik weet niet of u libertarier bent, maar de gehele aard van redeneren en de argumenten is volkomen tegen het idee van vrije markt, dat immers werkt op basis van de onzichtbare hand, van onoverzienbare complexiteit. Het denken wat hier gebruikt wordt is het denken van het statisme en haar rigide beleid, dat vaak geen relatie heeft met de complexe realiteit.

   “Het idee zou moeten zijn dat iemand die moord uit de samenleving wordt genomen, en dan wel voorgoed, zodat hij of zij niet meer kan moorden.”

   Dus toch straffen?

   Nee, geen straf, het uit de samenleving nemen van dat individu heeft als onbetwistbaar gevolg dat die persoon niet meer kan moorden (in de vrij samenleving dan).
   Met nadruk ‘als onbetwistbaar gevolg’, terwijl alle oorzaak-gevolg logica m.b.t straf, de preventieve factor, de factor van ‘vergelding’ (onaangenaamheid), en de factor van correctie volkomen op drijfzand redeneringen zijn gebaseerd, geloofsartikelen.

   “Zonder gaat het niet werken in een samenleving, waar mensen vrijheid als vrijblijvendheid zien en velen nog opgevoed moeten worden.”

   De opvoedinglogica, is gebaseerd op geen enkele wetenschap. Slechts product van de geloofsartikelen van de samenleving, overgeleverd uit primitieve tijden.

   • Dat ligt er maar aan. Uit de samenleving verwijderen? Daar zijn maar 3 methoden voor.
    1 – de doodstraf. En hoewel ik in bepaalde gevallen voor de doodstraf ben is dat nauwelijks een serieuze optie voor alle gevallen
    2 – opsluiting. Daar zitten ook nog al wat haken en ogen aan. Gevangenisstraf heeft namelijk de neiging de daders juist om te vormen in zwaardere criminelen en gevangenissen zijn een plaats waar velen juist nieuwe trucs leren. Plus dat het de samenleving als geheel bakken met geld kost. Misschien zou het werken als er iets van dwangarbeid zou worden toegevoegd, maar dat is niet heel anders dan slavernij en is maar zelden werkelijk lonend.
    3 – verbanning. Persoonlijk heb ik dat altijd de meest verachtelijke straf gevonden, omdat je daardoor in principe een andere samenleving opzadelt met ongewenste individuen. Misschien wel een mogelijkheid als er andere gemeenschappen zijn die willens en wetens een dergelijk individu willen opnemen.

    Wat betreft de opvoedlogica van straffen ben ik het ook al onseen; het systeem van straffen werkt al millenia. Het is juist wanneer kinderen niet worden bestraft voor misstappen (en later als volwassene evenzo) dat alle remmingen op ongewenst gedrag verdwijnen. Er is dan namelijk geen gevolg voor dergelijk gedrag.
    Wat wenselijk gedrag is wordt door de samenleving bepaald en zal van samenleving tot samenleving verschillen.

   • “Gevangenisstraf heeft namelijk de neiging de daders juist om te vormen in zwaardere criminelen en gevangenissen zijn een plaats waar velen juist nieuwe trucs leren.”

    Mee eens. Ik ben er ook niet voor om straf op te leggen door onaangename en ‘onmenselijke’ omstandigheden, daar wordt niemand beter van.

    “Plus dat het de samenleving als geheel bakken met geld kost. ”

    Criminaliteit is een product van de collectieve menselijke natuur, en relatief ook nog. De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis van collectieve criminaliteit. De samenleving zal collectief een bijdrage moeten doen. Maar gevangenen kunnen door arbeid ook zelf een bijdrage doen. Een kwestie van intelligent inzetten, i.p.v. het incompetente primitieve straf/wraak model.
    Ook het rechtssysteem wordt collectief betaald.

    “het systeem van straffen werkt al millenia”

    Als daarmee effectiviteit wordt bedoeld: dan is dat een uit de lucht gegrepen geloofsartikel uit de bijbel van de samenleving. Het middel van straf is gebaseerd op de psychologische incompetentie van degene die de straf verzint, en vaak op achterliggende kwaadaardigheid en wraakzucht. Primitieve psychologie die nog opgeld doet tot op vandaag de dag.
    Degenen die vatbaar zijn voor verbetering verbeteren zichzelf beter zonder straf, maar via andere middelen. En degenen die niet voor verbetering vatbaar zijn, daar helpt geen enkele straf.
    De effectiviteit van straf is niet veel anders dan de geloofsartikelen van het beleid van statisme, gebaseerd op bijna onuitwisbare vooroordelen.

    “omdat je daardoor in principe een andere samenleving opzadelt met ongewenste individuen”

    Verbanning werd ook vaak gedaan m.b.t dissidenten. Ik ken de geschiedenis daarvan niet zo goed om te kunnen beoordelen of dat ook met criminelen werd gedaan, maar dan zadel je inderdaad een andere partij ermee op.

 8. Als iemand met geweld je land inpikt mag je gewoon terugvechten punt uit.

  • “je land” ?
   Bedoel je dan: Je land dat je hebt gekocht en waarvan je volgens kadaster eigenaar bent, of
   fictieve nationale bezit/belastingboerderij van je heerser

  • Rousseau vraagt zich af met welk recht iemand ergens een hek heeft neergezet, met de toevoeging ‘dit is van mij’. En of het niet beter was geweest als iemand direct de palen van dat hek uit de grond had getrokken toen het werd geplaatst, met de toevoeging ‘de wereld is van niemand’.

 9. is proportioneel vuurwerk gooien naar handhavers doodslag …..
  nu niet bij totaal verbod verkoop ervan wel

  dus 1 cobra mag 2 gaat net nog 3 is echt te gek etc.
  zet de beelden van de gooiende menigte op internet, zal je baas blij mee zijn, lees donder jij maar op
  oh jeee mag niet gooier is beschermd en ikke niet.

Comments are closed.