Het is van groot belang dat de waarheid achter het coronaschandaal boven tafel komt. De OMT-opnames zijn daarvoor cruciaal, omdat die informatie bevatten over het hoe, waarom en wie van verregaande keuzes en beslissingen over de coronamaatregelen, die ons land op slot hebben gezet en ongekende schade hebben aangericht. Zonder duidelijkheid hierover kan het coronabeleid nooit echt geëvalueerd en getoetst worden en zal er geen rekenschap worden afgelegd door degenen die verantwoordelijk zijn. Beluister hier de volledige opname van het gesprek met VWS.

De wet is duidelijk: geen ruimte voor geheimhouding
“Ik hoor wat u zegt” en “Dat vindt u”, was het herhaaldelijke antwoord van de VWS-ambtenarendelegatie die BVNL te woord stond op het ministerie, op onze vragen waarom onze Woo-verzoeken over de schimmige geluidsopnames van OMT-vergaderingen stelselmatig worden vertraag en getraineerd.
Maar dat ‘vinden’ wij helemaal niet, dat zegt vooral de wet. De Wet open overheid (Woo) geeft nog minder ruimte voor het niet verstrekken van informatie door de overheid dan zijn voorganger, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook het vermeende ‘belang van de Staat’, dat ijzerenheinig als excuus wordt aangevoerd door het ministerie, mag volgens de Woo niet zonder gedegen onderbouwing worden ingezet en al helemaal niet als er geen sprake meer is van een nood- of crisissituatie. Dat meerdere organisaties en staatsrechtskundigen daar al op gewezen hebben, vindt VWS niet relevant. De OMT-opnames blijven veilig opgeborgen in het hermetisch afgesloten archief. Hoe lang ze bewaard worden? Meer dan ‘voorlopig’ kon ons niet worden gegarandeerd.

Op naar de rechter
Wybren van Haga: “Hoewel we onverrichter zake huiswaarts moesten, heeft dit gesprek wel bevestigd wat wij vermoedden: deze opnames moeten koste wat het kost geheim blijven, omdat er dingen op staan die wij en de burgers van Nederland niet mogen horen. Het besluit om geen openheid van zaken te geven, heeft niets te maken met de wet, of het belang en de veiligheid van de Staat en haar burgers, maar alles met politieke en persoonlijke belangen van de mensen die bij die vergaderingen betrokken waren. In die zin was het een verhelderend en nuttig gesprek. En nu gaan wij voorwaarts: naar de rechter welteverstaan. Want die opnames, die moeten vrijgegeven worden.”

2 REACTIES

  1. Sterkte met deze strijd tegen weer een van de vele voorbeelden dat de overheid haar macht misbruikt.
    Dat wisten wij natuurlijk al, maar elk gewonnen voorbeeld helpt hopelijk om anderen in te laten zien dat de overheid niet de oplossing, maar het probleem geeft.

Comments are closed.