De Verenigde Staten zijn sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de de dominante militaire macht. Met een buitenlandse militaire aanwezigheid op meer dan 700 locaties. Landen die niet tot de Amerikaanse invloedssfeer behoren zoals Iran zijn vaak omringd door bases:

Niemand weet precies hoeveel het er zijn. In deze video een uitleg en een schatting over het aantal bases:

De kaart in deze video is verre van compleet, locaties van geheime diensten staan er niet op. Daarnaast ontbreekt bijvoorbeeld vliegbasis Volkel. Een locatie waar Amerikaanse kernwapens zijn opgeslagen. Als je ergens kernbommen opslaat zou ik dat toch wel als militaire aanwezigheid beschouwen.

Aan de andere kant is het aantal van 700 locaties min of meer overdreven. Niet iedere locatie is een militaire basis. En wat 1 militaire basis is, wordt soms opgedeeld in verschillende locaties zoals de wooncomplexen voor personeel, de opslagloodsen en dergelijke. Op sommige locaties is bovendien soms maar 1 militair aanwezig, en dit kan zelfs een lid van het burgerpersoneel zijn. De Amerikanen weten zelf niet eens op hoeveel buitenlandse plekken ze aanwezig zijn. Zie hier en hier de base structure reports waarmee ze een overzicht proberen te verschaffen.

Als we ieder land met een Amerikaanse militaire aanwezigheid als bevrijd beschouwen (zoals ik ooit deed) dan zouden we in een zeer vrije wereld leven……

5 REACTIES

  1. een goed verdienmodel wat ten koste gaat van het welzijn eigen bevolking
    om dit in stand te houden is ieder middel geoorloofd.

  2. Daarentegen hebben alle kuststaten aan de Rode Zee, met name Eritrea, Djibouti, Ethiopië, Soedan, het Koninkrijk Saoedi-Arabië en Egypte, allemaal geweigerd deel uit te maken van deze alliantie. Au!
    gelukkig maar dat Nederland één verbindingsofficier heeft gestuurd.

  3. het Koninkrijk Saoedi-Arabië is maar al te blij met de huidige strijd die de macht van Iran in de regio lijkt te verminderen. Ze hebben kennelijk een signaal gekregen en hebben geluisterd en gesteld dat ze Israel gaan erkennen als er een twee staten oplossing komt. Tegelijkertijd voeren ze druk op mbt de dollar en versterken ze daarmee hun positie en scheppen politiek wisselgeld tov Amerika om hun doelen te bereiken.

Comments are closed.