De geest is uit de fles. Europeanen kunnen met eigen ogen de dodelijkheid van staten aanschouwen. Overheden behoren tot de dodelijkste instellingen op aarde. Rusland en de Oekraïne offeren in hun onderlinge strijd honderdduizenden jongemannen op. Aan de zijlijn aangemoedigd en zelfs gesteund door onder meer de EU en de Verenigde Staten.

De censuur

De aanmoedigingen gaan zelfs zover dat er informatiemanagement wordt toegepast. Niet alle nieuwsbronnen zijn voor de ingezetenen van de EU zomaar toegankelijk. Russia Today is afgeschermd. Zowel Rusland als de Oekraïne brengen weinig informatie naar buiten. Het gevolg is dat het publiek geen goede informatie krijgt. In dit artikel breng ik die informatie wel. Omdat de staatsinformatiebronnen zo schaars zijn is er onvermijdelijk een speculatief karakter aan hetgeen volgt.

De dienstplichtigen

Oorlogen worden vaak gevoerd met dienstplichtigen. Zowel door Rusland als door de Oekraïne. Vele Oekraïense mannen willen hieraan ontkomen en zoeken de weg naar de EU. Soms door via bossen het land te verlaten. Er vindt jacht op deze mannen plaats. Hier een foto van een drietal die niet zo gelukkig waren en zijn opgepakt.

De waarheid van deze foto is niet vast te stellen. Ik heb enige twijfel, waarom trek je een witte jas aan, of een lichtgekleurde spijkerbroek, als je door een bos probeert te ontsnappen? Feit is dat velen de dienstplicht proberen te ontlopen. Feit is ook dat de EU deze vluchtelingen kan terugsturen, ze zullen met open armen worden ontvangen door de Oekraïense autoriteiten. Om de een of andere reden sturen de EU landen wel Europees geld en wapens naar de Oekraïne maar niet hun eigen weerbare mannen.

De grondoorlog

Het conflict is een uitputtingsslag geworden. Rusland heeft meer mannen en meer hulpbronnen dus lijkt de uitkomst vast te staan. Het enige dat voor het westen openstaat is escalatie via onder meer de luchtoorlog. Waarmee WW III dichterbij komt.

De Luchtoorlog

In sommige chatgroepen staan berichten over enorme Russische successen zoals hieronder:

Tot op heden heeft de Oekraïne de meeste drones en raketten kunnen neerhalen. Maar het is geen eerlijke strijd, Iraanse drones die tienduizend euro per stuk kosten worden neergehaald door luchtverdedigingsraketten die soms tonnen kosten. Op een gegeven moment zijn de dure luchtverdedigingsraketten gewoon op. Vandaag verscheen een bericht op nu.nl met een video van deze strekking. Op een gegeven moment komt ook aan een uitputtingsoorlog een einde. Als dat het geval is, dan kunnen de claims zoals hierboven bewaarheid worden.

De exodus

Het volgende plaatje is van eurostat, en toont de exodus van Oekraïners, ongeveer tien procent van de bevolking is vertrokken naar de EU:

En de bevolkingsopbouw was al vrij scheef:

Dit geldt overigens ook voor veel Europese landen inclusief Rusland. Als echter tien procent van de inwoners, vooral vrouwen, buiten de Oekraïne verblijven, dan maakt dit het voor de Oekraïne toch wat ernstiger.

Diverse

Dit soort humor komt in deze groepen voor

En dit is helaas realiteit als er vrede komt, na alle andere kosten gaat de EU belastingbetaler ook hiervoor opdraaien:

Dit zijn de kosten voor de eerste tien maanden van 2023:

Is dit veel geld? De 15 miljard die Polen besteed heeft is ongeveer 2 procent van het BNP van Polen, andere landen lijken echter relatief een stuk minder te betalen. De indirecte prijs van sancties door hoge energieprijzen en economische teruggang is echter vele malen hoger. Dit hebben we allemaal mogen ervaren.

Dit is hoe Rusland zijn westelijke grens ziet:

Rusland kan dit als existentiële bedreiging zien, strategische diepte is hetgeen Rusland keer op keer heeft gered van de ondergang.

Tenslotte, de Oekraïne is een corrupt land. Het is dus niet voor eenieder kommer en kwel:

UPDATE: Vrijspreker heeft een zeker netwerk en iemand kent de grootste BMW dealer van de Oekraïne en die beweert dat zaken juist slecht gaan. Dus dit is mogelijk een voorbeeld van anti Oekraïne propaganda. Als je echter deze site bekijkt is er wel erg veel werk ingestoken: https://ukrautoprom.com.ua/en/autosales-in-august-2023 en https://ukrautoprom.com.ua/en/autosales-in-december-2023. In december doet BMW het net als andere merken slecht, terwijl ze in augustus het een stuk beter deden. Beslist u maar of dit nepnieuws is of niet. 

In dit bericht verschaf ik vooral kritische berichten over de Oekraïne, dit als compensatie. Ik zie staten als een bedreiging en ga zeker niet een overwinning van Rusland toejuichen, ik hoop slechts dat dit conflict zo snel mogelijk stopt. En hoop wat tegengas gegeven te hebben op de volgens mij soms gekleurde berichtgeving in de westerse media.

40 REACTIES

  • Het lijkt erop dat de verkopen tot de zomer wel goed gingen maar dat het daarna een stuk slechter is gegaan. De verkoopcijfers van december bevestigen het beeld van de BMW dealer, maar in de zomer ging het met de BMW verkopen nog goed.

 1. ” Ik zie staten als een bedreiging en ga zeker niet een overwinning van Rusland toejuichen, ik hoop slechts dat dit conflict zo snel mogelijk stopt.”

  “Als libertarier kan ik altijd mezelf terugtrekken in de ideale wereld van het gelijk van mijn ideologie”

  • larken rose, het meest gevaarlijke bijgeloof https://www.vrijspreker.nl/wp/2014/11/statisme/
   Overheden zijn uiterst dodelijk
   Dat heeft niets te maken met terugtrekken in je eigen wereld, dat heet realiteit.
   Johannes, geloof in de overheid is levensgevaarlijk, hoe meer men in de overheid gelooft hoe dodelijker het uiteindelijk wordt, misschien niet in het begin, maar het gaat ooit fout. En dan gaat het goed fout.
   Natuurlijk deugen de meeste ambtenaren. Natuurlijk valt het vaak mee. Natuurlijk willen mensen weglopen voor eigen verantwoording en delegeren ze dit graag aan de staat. Maar het eindresultaat gaat gewoon te vaak helemaal fout.

   • Ratio,

    Ik heb de boeken van de radicaal klassiek liberaal Herbert Spencer gelezen, waar hij gehakt maakt van overheidsbeleid gelezen, ik ben het ermee eens dat beleid slechts gebaseerd is op vooroordelen en geloof, en dat de samenleving fundamenteel te complex is om bestuurd te worden. Alhoewel dat niet tot het fundamentalisme van totaal geen overheid hoeft te leiden.
    De situatie is vandaag de dag nog erger omdat men in de tijd van Spencer geen computers en statistieken had, die statistieken en getallen waarop men nu beleid voert produceren een schijnrealiteit en versterken het geloof in die schijnrealiteit. Dat model van denken reduceert de mens en de realiteit nog meer tot nummers en kwantiteiten. Dictatuur van de kwantiteiten.

    Maar de overheid is de obsessie van libertariers. Het fundamentele gevaar voor de vrijheid ligt in de opkomst van de massa’s. Waar massa’s mensen zijn, daar kan geen vrijheid zijn, de aanwezigheid van de massamens is dodelijk voor de capaciteit van vrijheid en individualiteit. Waar massa’s zijn slaat de menselijkheid en individualiteit op de vlucht, en domineert kuddegedrag.
    De massa’s streven slechts naar comfort en (schijnveiligheid)veiligheid, de massa’s haten individualiteit, en ze zullen individualiteit opgeven voor comfort en veiligheid. Grappig genoeg is het juist het succes van het kapitalisme, vrije markt en de wetenschap die massadictatuur mogelijk maakt.

    Dus i.p.v dat de overheid het fundamentele probleem is, gaat het fundamenteel om de dictatuur van de massa’s. Historische filosofen begrepen ook dat zodra er massavorming ontstaat, het gedaan is met de vrijheid. Een Amerikaanse founding father die voorstander was van een minimale overheid schreef al dat het gedaan zou zijn met de vrijheid als er grote steden gevuld met grote massa’s zouden ontstaan.
    Adam Smith kan niet toegepast worden op deze tijd, toendertijd waren er immers nog geen massa’s zoals nu. Aristoteles schreef erover, Herbert Spencer observeerde al dat er steeds meer regimentering was (waarvoor kuddes nodig zijn).

   • Waar gaan de libertariers die vrijheid willen heen, daar waar geen massa’s zijn, en waar de technologische en economische ontwikkeling stil heeft gestaan.. Ironisch, terwijl ze de ontwikkeling via kapitalisme vrije markt en wetenschap bejubelen.
    Gaat het daar economisch goed, en is er een grote ontwikkeling van technologie, dan doet binnen de kortste keren de massamens zijn intrede, leeft men boven op elkaar, en dan is het met de vrijheid en individualiteit gedaan.

   • Beste Johannes, wellicht ben je bekend met Dunbars number https://en.wikipedia.org/wiki/Dunbar's_number

    Mensen massa’s is dan alles groter dan 150 mensen. Als je het enorm oprekt zijn het wellicht 1000 mensen. Meer is een massa.

    Dunbar’s number is a suggested cognitive limit to the number of people with whom one can maintain stable social relationships—relationships in which an individual knows who each person is and how each person relates to every other person. Dunbar kwam uit op die 150

   • @Johannes, de mensen massa is derhalve al lang bereikt, de Romeinen beseften dit en hun leger was hierop gebaseerd, centurions gaven leiding aan 100 soldaten. Dus binnen die limiet van 150.

  • Voor mij geldt dat hoe kleiner de overheid hoe minder kans er is dat het ontspoort. Landen van 150 inwoners zijn echter niet zo realistisch, maar als regel geldt voor mij hoe kleiner hoe beter. Streef naar bottom up, dus van gemeente naar provincie naar land. De belastingen komen dan als je minarchist bent en geen AK, vanuit de kleine gemeentes, de provincies mogen geen belasting heffen en de landsoverheid al helemaal niet. Dus de laagste bestuurseenheid heeft de sleutel tot budget van provincie en land en heeft dus de macht. Dit was ook deels het gouden eeuw model, als er oorlog met Engeland kwam besloten de provincies over geld en vloot.

   • Mijn idee van massavorming is niet beperkt tot het gelimiteerde idee van dat van Dunbars nummer. Een ook niet tot dat van fysieke localiteit.
    Het idee van een land van 150 inwoners is nogal ridicuul. Het gaat erom hoeveel vrijheid men onderling heeft, fysieke vrijheid, economische vrijheid, en geestelijke vrijheid. Bij fysieke vrijheid gaat het dan om bevolkingsdichtheid per gebied dat nodig is om een zekere vrijheid te waarborgen, 150 mensen zouden de oppervlakte van NL in de verste verte niet eens kunnen benutten, en meer dan dat, 2 miljoen zouden elkaar nog niet in de weg zitten.
    Maar fysieke vrijheid is niet het enige, als bijvoorbeeld iedereen geestelijk aan het infuus ligt van dezelfde media, dan is er nog weinig differentiatie.

    Het grappige is dat des te primitiever de mens is, des te meer ze dicht met elkaar samenhokken, en op en bij elkaar zitten. Des te meer de mens individualiseert, des te meer ruimte en vrijheid hij nodig heeft, en andersom. Gezien de overpopulatie en het samenhokken ook op sociale media is de moderne mens dus een primitief.
    De eeuw van het klassiek liberalisme en vrijheid werd helaas opgevolgd door de eeuw van de primitieve massa’s. Technologische ontwikkeling is geen enkele graadmeter voor beschaving, dat hebben de nazi’s wel aangetoond. Barbarisme en primitiviteit gaat prima samen met een hoge graad van technologisch ontwikkeling.

    Ik snap de logica van decentralisering ja.

    Als de Nederlandse bevolking door een natuurramp tot een mooi getal van drie miljoen gereduceerd wordt, dan stort het tumorgezwel dat overheid heet, en haar aanverwante parasitaire structuren, in elkaar als een pudding bij gebrek aan massavlees om op te parasiteren, en de ondernemende geest, en de geest van vrijheid zal dan direct weer opbloeien.

   • Maar een land hoeft ook niet te bestaan uit 150 mensen. 150 is overigens wat aan de lage kant, maar ik snap het idee.
    Een dorp zou echter kunnen bestaan uit 10 wijken van ruwweg 150 -200 mensen (volwassenen) dus zeg maar ruwweg 50-100 gezinnen.
    Iedere wijk zou een vertegenwoordiger kunnen kiezen die zaken bespreekt met vertegenwoordigers van andere dorpen in de buurt.
    En dan vanuit een bepaalde streek zou er vanuit een raad van deze vertegenwoordigers een of twee kunnen worden verkozen om zaken op een groter regionaal gebied te bespreken.

    @Johannes
    Uiteraard hokken mensen samen in primitieve samenlevingen. Al het gebazel over ‘de natuur’ ten spijt is het gewoon zo dat de natuur keihard is. Alleen is het verdomde lastig om te overleven.
    Stammen / dorpen waren een manier om dat niet alleen te hoeven doen.

  • Johannes
   Historische filosofen begrepen ook dat zodra er massavorming ontstaat, het gedaan is met de vrijheid

   Ik durf die stelling niet aan. Denk aan de vrij primitieve situatie in Europa, zeg tussen het jaar 500 en 1500. Grote delen van Europa waren dunbevolkte landbouwgebieden, waar de boeren onder een vaak feodaal stelsel weinig vrijheid hadden. De ontwikkelingen in gang gezet in steden zorgden uiteindelijk voor het doorbreken van dit stelsel. Dus juist de samenklontering van mensen in steden, relatief gezien toen grote mensenmassa’s, bracht vrijheid. En religie was toen wat sociale media nu is, uitschakeling van individualiteit. Meer dan duizend jaar waren de massa’s in de steden de aanjager van vrijheid en zorgde ervoor dat de onvrije situatie op het platteland minder hopeloos werd. Een beetje het omgekeerde van nu.

   Ik denk ook niet dat een teruggang naar 3 mln NL-ers veel zal wijzigen, kijk naar Nieuw Zeeland waar men met veel lagere bevolkingsdichtheden het niet veel beter doet. Men accepteerde daar veel striktere covid regels bijvoorbeeld.

   Voor mij is Dunbar een belangrijk gegeven, niet dat we terug moeten naar die 150 man, maar dat we beseffen dat de menselijke geest daar ooit op is geprogrammeerd. Sociologie is voor mij de “wetenschap” die de problemen beschrijft van samenlevingen ver uitstijgende boven het dunbar getal.

   • Ratio,

    “kijk naar Nieuw Zeeland waar men met veel lagere bevolkingsdichtheden het niet veel beter doet”

    Er komen factoren bij kijken.
    Met de lage bevolkingsdichtheid zal men in Nieuw Zeeland potentieel meer fysieke vrijheid moeten hebben. Het kan zijn dat men allemaal op een kluitje woont, maar het potentieel is er.
    In Nederland is de ervaring van het gevoel van vrijheid die de vrije natuur kan geven bijna afwezig.

    Een grote factor voor afwezigheid van vrijheid is democratie, democratie is soft communisme, en een dictatuur van middelmatigheid. Communicatietechnologie is nog een factor, communicatietechnologie distribueert dezelfde agenda en meningen naar een groot aantal mensen. De overheid en de publieke opinie is daarmee alomtegenwoordig. Die dictatuur van de publieke opinie, aangestuurd door de media, bereikt instant alle hoeken en gaten. Dat is ook een vorm van massavorming. De plattelandsbevolking die vroeger arm was en ongeletterd kon ook niet als massa gebonden worden. De bevolking die nog niet gepolitiseerd was kon ook niet politiek gebonden worden.

    Combineer een democratie met de communicatietechnologie van vandaag de dag, dan heb je inderdaad een intensieve soft dictatuur, zelfs als men veel fysieke vrijheid heeft.

  • ” Ik zie staten als een bedreiging en ga zeker niet een overwinning van Rusland toejuichen, ik hoop slechts dat dit conflict zo snel mogelijk stopt.”

   Het is ook om die reden dat libertarisme, van het slag dat weg wil doen met overheden en landen, van dezelfde natuur is als communisme. Dat libertarisme wil alle diversiteit van culturen vervangen door markt. Het is a-cultureel, cultuur vernietigend, kosmopolitisch, internationalistisch. Net zoals het communisme wil het hetzelfde systeem verspreiden over heel de wereld, een systeem gebaseerd op een nogal beperkte filosofie van de samenleving.

   Wat interessant is, is dat er nogal veel joodse intellectuelen leidende figuren zijn in het libertarisme. Gezien joodse intellectuelen veelal internationalistische bewegingen zoals het communisme steunen en daar actief in zijn en waren (buiten dat men een uitzondering maakt voor het nationalistische Israël..), lijkt het in eerste instantie vreemd dat joodse intellectuelen ook dominant zijn in de libertarische beweging. Maar gezien de libertarische beweging kosmopolitisch en internationalistisch is, en soms alle grenzen wil verwijderen, in ieder geval veel culturele grenzen wil verwijderen, is dat niet vreemd, aangezien er een fundamentele gelijkenis is met het internationale communisme.

 2. zeker de geest is uit de fles
  dit soort opm
  https://www.welingelichtekringen.nl/politiek/4389355/zweedse-opperbevelhebber-en-minister-van-defensie-bereid-je-mentaal-voor-op-oorlog.html
  laat hij eens schetsen hoe zoiets dan verloopt, niet aankomen met tanks door de straten etc.
  nee kijk naar hoe North Stream II is vernield met een klein nuclear bommetje dat in een rugzak past
  vertel wat voor inzichten je krijgt als vijand bij de wateroverllast hier gedurende de kerstdagen etc.
  vroeger was de waterlinie ter verdediging van steden en mensen
  nu is de waterlinie er voor de tegenstander , wij zitten als ratten in de val.
  en dit is nu al aan de gang sinds 2014 !
  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2272656-eu-gooide-olie-op-het-vuur-tijdens-de-revolutie-in-kiev

  helaas europa is de “sitting duck”, en van je vrienden moet je het dan echt niet hebben, te ver, geen interesse meer etc.

 3. Huh Rusland- Oekraïne, de oorlogsindustrie is toch verkast naar Israël – Palestina, oh wacht. Jemen doet ook mee. Met een BNP van USD 1.000 per hoofd grotendeels levend in modderhutten waar broodmagere mannen luid schreeuwen met een AK47; een serieuze vijand dus. Zo gevaarlijk dat nederigland een stafofficier heeft gestuurd; een diversiteits type waarschijnlijk. De bevolking is er in 10 jaar tijd met ruim 50% gegroeid (iets met islam). Die gaan straks ook verkassen, naar nedrigland en DLD want chaos is het doel. De oorlogsindustrie zal het een worst zijn, die staat boven landen en regio´s als het om poen gaat. Desnoods, veelal, financieren ze beiden kanten van de lijn. De ietwat onnozele burger kiest wel een kant en trekt gretig zijn beurs. Verdeel en heers, wie is er niet mee opgegroeid.

  • Misschien eens kijken naar de laatste 8-9 jaar of zo.
   Saudi Arabie is er met uitgebreide steun van de VS niet in geslaagd de Houthi’s te verslaan. Sterker nog, SA vroeg de VS te stoppen omdat de Houthi’s hadden laten zien hun olievelden te raken.
   Die Houthi’s gaan nergens heen hoor. De VS en GB gaan daar een enorme afgang tegemoet. Het enige wat hiermee wordt bereikt is dat de islamitische wereld zich meer en meer gezamenlijk tegen het westen zal keren.

   • Johan P.Het enige wat hiermee wordt bereikt is dat de islamitische wereld zich meer en meer gezamenlijk tegen het westen zal keren
    Dat vraag ik me af. Het westen kiest nu in de strijd tussen Iran en SA de kant van de Saudi’s. De islamitische wereld is immers verdeeld. De Houthi’s zijn geopolitiek wisselgeld. De proxy oorlog in Jemen heeft de afgelopen jaren tienduizenden doden gekost, mogelijk 380 k. Veel minder dan de 20 k Gazanen. Maar niemand die het heeft over dode Jemenieten. Geen Zuid Afrika dat begint over genocide.

    De vraag is hoe succesvol de druk op de bondgenoten van Iran zal zijn. Als die onafhankelijker worden van Iran dan slaat het evenwicht om richting SA.

    Daarnaast is volgens mij de vraag aan de orde in hoeverre Israel zich kan verdedigen tegen ballistische raketten. Hoe daarmee om te gaan? Als ze zich niet kunnen verdedigen dan is er de kans dat ze aandringen om Iran terug naar het stenen tijdperk te bombarderen en dan zou de USA dit wellicht luisteren en dit gaan uitvoeren. Ongeacht hoe de moslims hierover denken.

 4. 900 miljoen aan wapens verdwenen. Mijn contacten zeggen dat de vastgoedprijzen in Ukr weer omhoog gaan, omdat geld verdiend aan die oorlog nergens anders naar toe kan. omdhttps://x.com/adinde_x/status/1746562919414812935?s=20

  • Die 900 miljoen kan niet kloppen, het moet veel meer zijn.

   Onze vriend Pushki maakt er filmpjes van: https://www.youtube.com/@perepolox/videos

   Een deel is zelfs hier terecht gekomen: https://roe.ru/eng/catalog/
   Onder andere Britse munitie.

   ‘Verdwenen’. Vaak betekent dat door het Russische leger in beslag genomen, geconfisqueerd door de Russische rechtbank. En dan komt het op de markt terecht. Een deel via de legale wapenhandel, een deel wordt gedoneerd aan organisaties zoals het Volksleger van Luhansk en Donetsk, waar Pushki aan gelieerd is. Een deel is in Mexico opgedoken, en dan is het niet ver meer naar de VS.

   In Zweden schieten zwakbegaafde migranten ermee op elkaar. De Zweedse overheid brengt de netwerken in kaart en zet ze uit. Dat lijkt nu op weerstand te stuiten, recent een aankondiging van ‘Oorlog in Zweden’ waarschijnlijk tussen gewapende migranten en het overheidsleger.

   • ‘Verdwenen’ kan ook betekenen direct verpatst door de Oekraïners.

    Belangrijke feiten vanuit Russisch perspectief, wat door veel Oekraïners gedeeld zal worden:

    – Rusland is niet in oorlog met Oekraïne.
    – Oekraïne is niet de vijand van Rusland maar de mensen die achter het geweld en de ellende zitten, dat zijn de vijanden.

 5. Het is een proxy oorlog uitlokt en gepland door de neocons in de US, al heel erg van te voren.
  Ik lees daarover niets in dit verhaal!
  De rest is eigenlijk niet interessant. dus dit verhaal ook niet.

  Wil je wel serieus hierover lezen en in verdiepen.

  Volg eens een prof. Sachs of Mearsheimer op Youtube, Amerikanen die weten waar ze het over hebben.
  Het probleem van analyses alla Maarten van Rossum is , dat ze het aanvliegen vanuit hun opvoeding en opleiding, dat is wetenschappelijk en ook niet integraal.

  Durf je nog dieper te graven , kom je uit bij nep-joden oftewel zionistische chazaren. Als je daaruit komt, ga je de afgelopen 1000 jaar wel anders zien! Maar gewone echte joden zien dit ook niet, alleen de wakkere.

  • excuus voor taalfouten

   uitgelokt

   en

   niet wetenschappelijk

   ( zullen nog wel wat foutjes in zitten)

  • Welkom johan den haag.
   Het is een proxy oorlog uitlokt en gepland door de neocons in de US, al heel erg van te voren.
   Ik lees daarover niets in dit verhaal! De rest is eigenlijk niet interessant. dus dit verhaal ook niet.

   Dat het een proxy oorlog is hebben we al in maart 2022 behandeld, moeten we onszelf iedere maand herhalen?

   https://www.vrijspreker.nl/wp/2022/03/twee-basisbegrippen-blowback-en-proxy-oorlog/

   En pas svp een beetje op met verwijzingen naar joden, dat kan vrijspreker in de problemen brengen want de sitebeheerder wordt dan verantwoordelijk als die niet heel snel modereert en dat laatste doen we slechts met grote tegenzin

 6. “En pas svp een beetje op met verwijzingen naar joden, dat kan vrijspreker in de problemen brengen want de sitebeheerder wordt dan verantwoordelijk als die niet heel snel modereert en dat laatste doen we slechts met grote tegenzin.

  Interessant, vertel..

  • Johannes:
   https://nos.nl/artikel/2447242-antisemitismebestrijder-online-jodenhaat-nog-te-vaak-onbestraft
   ***Antisemitismebestrijder Eddo Verdoner, die vorig jaar door het kabinet werd aangesteld, benoemt bij de presentatie van zijn plannen dat er tijdens de coronapandemie allerlei klassieke antisemitische samenzweringstheorieën opdoken, zoals de bewering dat Joden het Nederlandse volk willen onderdrukken. “Dit soort complotdenken vormt een nationale dreiging. Antisemitisme is een virus dat de basis van onze democratische rechtsstaat aantast.”***
   Atisemitisme is illegale content. https://www.charlotteslaw.nl/how-to-dealen-haat-comments/
   *** Je zou het misschien niet zo snel denken, maar als eigenaar van een blog, YouTube kanaal of social media account ben je verantwoordelijk voor de comments die je krijgt. Wanneer jij een actieve rol hebt op je platform doordat je bijvoorbeeld mensen uitnodigt om te reageren, of dat je zelf reageert op reacties van anderen, ben jij er als beheerder voor verantwoordelijk dat er geen comments onder je blog staan die: Discriminerend van aard zijn ***

   • Het is een beetje onrechtvaardig, stel ik ben autoverhuurder, ben ik dan ook aansprakelijk als iemand domme dingen doet met die auto? Of ik ben verhuurder van een bedrijfspand en de huurder start een wietkwekerij? Of als ik iets gratis beschikbaar stel en degene die er gratis gebruik van maakt overtreedt met datgene dat hij om niets gebruikt de wet, zou ik dan mede aansprakelijk zijn?

 7. “ben ik dan ook aansprakelijk als iemand domme dingen doet met die auto”

  Hmm… het probleem lijkt me eerder dat je blijkbaar al vastgesteld hebt dat het domme dingen zijn.

  Libertarisme kan ook als een nationale bedreiging worden gezien, en een bedreiging voor de democratische rechtsstaat…

  • klopt, theoretisch gezien, we zien de beperkingen van onder meer democratie en het algemeen belang maar zijn nu nog zeer marginaal

  • Klaus Schwab heeft het Libertarisme al tot grootste bedreiging van “het systeem” betiteld.
   Het is het grootste compliment dat hij aan het Libertarisme kon geven.

   Wie zei ook alweer: “De pen is machtiger dan het zwaard.”? Ik heb het uit een film van Indiana Jones.
   Laat ze maar proberen het te verbieden. Dat zou pas een bak zijn!

Comments are closed.