Wat is zelfbschikkingsrecht? Je bent eigenaar van jezelf. Ben je dat in praktijk? Nee. Daarvoor moet iedere dwang vanuit overheden worden afgeschaft incl belastingen, anders ben je slaaf. Je gaat ook niet stemmen want dan erken je de heerser. Je gaat niet demonstreren voor vrijheid want dan smeek je de heerser om wat meer vrijheid. Stemmen en demonstreren is daarmee een daad van onderwerping

30 REACTIES

 1. Je bent eigenaar van jezelf ?

  In de geschiedenis waren mensen altijd eigenaar van iets of iemand. In de middeleeuwen waren ze eigenaar van de landheer

  In de kapitalistische tijd, eigenaar van de staat en de industriëlen

  In deze tijd zijn mensen steeds meer eigendom van een semi communistische staat

  Als libertarisme het systeem van landheren terug wilt brengen. Dan zijn mensen nog steeds geen eigendom van zichzelf. Maar eigendom van ondernemers die toevallige de basale levensmiddelen bezitten. Als je niet eens een plek hebt, waar je gratis kan zijn en ademen, dan ben je dus iemands bezit.

  Libertariër denken te plat over dit soort thema’s na.

  Natuurlijk zijn mensen niet van zichzelf in het kapitalisme. Ze zijn van de kapitalisten, die betaling eisen. Kapitalisten reageren hier dan altijd op met : zo is het nou eenmaal. Niet zeuren! Dit is goed voor de productie !

  • Beste Naya, de laatste 2 jaar hebben verschillende mensen aan jouw uitgelegd, wat kapitalisme, libertarisme enz. precies betekent. Maar, schijnbaar wil je maar niet leren, want wat een onzin schrijf je hierop. Dit is allemaal socialistische gedachtegoed.

   • Ja, ik weet wat libertarisme is en wat kapitalisme is. Althans, wat jullie definitie is

    Al is het moeilijker dan je denkt, want iedereen gebruikt de term kapitalisme anders

    Linkse anarchisten noemen Noord Korea kapitalistisch, bijvoorbeeld.

    Dit gedachtegoed is niet socialistisch te noemen. Socialisten houden zich niet zo bezig met of je ergens bezit van bent, of niet. Voor socialisten ben je min of meer bezit van een staat en dat vinden zij verder prima.

    Deze thema’s zijn eerder klassiek anarchistisch en gaan terug tot Stirner. Welke machten kolonialiseren het subject? Wie oefenen macht uit, over jou? De staat? Het kapitaal? De moraal? Ga je akkoord met deze macht, of ga je het gevecht aan?

    Het ontleden en bestuderen van kapitalisme en de eigendomsverhoudingen/klassenverhoudingen, is niet per se socialistisch. Het is slechts een realistische manier van kijken naar de wereld. Waar ligt macht, wie bezit wat, hoe ligt het evenwicht tussen de groepen in een samenleving? Die vragen stellen, maken je niet per se socialistisch. Je kan namelijk net zo goed met liberale conclusies komen, vanuit dezelfde analyses. Je kan namelijk zeggen : ja er zijn sociale klassen en ja zo is het nou eenmaal en beter dan dit wordt het toch niet

    Nu jij weer

   • De werken van Kevin Carson, geven je een helder overzicht van wat kapitaal is, wat de staat is, wat de systeemwereld is, hoe dit alles gegroeid is tot wat het nu is. Dat is de ene helft van zijn verhaal.

    De andere helft is een pleidooi voor een bepaalt soort markt socialisme. De tweede helft is subjectief. En kan je wel/niet omarmen.

    Maar de eerste helft is cruciaal om te begrijpen waar we het uberhaupt over hebben, als we het over staat en kapitaal hebben.

    Waar mensen eerst eigendom waren van een landheer, waren ze in het kapitalisme eigenaar van een staat en een industriële klasse. Dat waren de machten, die op het subject drukte. Die analyse is niet ‘socialistisch’ maar slechts objectief, historisch. Socialisme is een bepaalt programma. Een analyse is geen programma.

    Het is logisch, dat als je een systeem hebt van landbezitters en mensen die niet bezitten, dat die tweede helft dan niet geheel ‘eigenaar van zichzelf’ is. Of we die gang van zaken dan omarmen of verwerpen, is een tweede kwestie. Een kapitalist zal zeggen : beter dan dit gaat het niet worden, ieder idealistisch streven is gedoemd te mislukken. Een wereldbeeld dat je kan hebben

   • nayakosadashi2024,

    “Al is het moeilijker dan je denkt, want iedereen gebruikt de term kapitalisme anders

    Linkse anarchisten noemen Noord Korea kapitalistisch, bijvoorbeeld. ”

    Het feit dat er veel conceptuele verwarring is, zoals je zelf eerder al schreef, wil niet zeggen dat je er zelf nog aan bij moet dragen… om de draak te steken met de arme libertariers.

  • Kapitalisme werkt, omdat alle mensen kapitalisten zijn. Ook of beter nog zelfs socialisten.

  • Zo te lezen heb jij het nogal nodig om eerst anderen te raadplegen alvorens je zelf met een “conclusie”komt… die op basis van je onderhouden he le maal nergens op slaat..
   De kunst is, vereenvoudigen, van iets wat kennelijk ALTIJD uitloopt op onder drukking..
   En je verhaal over dat eigendom, draai je voor het gemak ook lekker om, de burger is altijd onderworpen geweest, en iet andersom…

   Ga je mond spoelen, en kom terug als je weet hoe het zit..
   Er zijn namelijk maar 3 soorten mensen op deze wereld.
   1. die vrij willen zijn ZONDER enige inmengingeen van die verraderskliek.
   2. onwetenden die door deze roverheid met rust worden gelaten, en daardoor een hele andere perceptie hebben, je weet wel dat soort mens dat meegaat om anderen in hokjes te plaatsen.
   3. de volgzame mensen die geen flauwe notie meer hebben wat zij hun mede nederlander aandoen.
   Het is allang duidelijk, er zijn goeie mensen op deze wereld, en hele slechte…
   Die laatste hebben zich n georganiseerd omdat wij allen al weten dat een monarchie compleet niet meer van deze tijd is.
   Laatst staan eenstel gestoorden die krekels lopen te vreten en voor het gemak nog eens 55 k belastingvrij aan loonverhoging krijgen.
   Waar sodeju, 2 families een jaar van kunnen leven.
   Die mensen die in hun hele leven nog geen slag gewerkt hebben, zijn juist de useless eaters..
   En die wil dit systeem nog respecteren ?
   Ze hebben stuk voor stuk, liters bloed aan hun handen, en dat geld ook voor het fortuin wat zij bij elkaar gestolen hebben.
   Wij als volk moeten op zijn minst een week aan vreten in leveren en boetes betalen..
   Boetes die door dit soort ZONDER consent en goedkeuring aan de burger word opgelegd…
   Go fuck them, we will never forget.

  • De vraag was

   Is het kapitalisme individualistisch ? Nee, wat mij betreft niet. Het zal vast productief zijn, maar het geeft niet zoveel om individuele preferenties.

   Kapitalisme kwam voort uit centralisering. Het is een uitwas natievorming, staatsmacht. Het privatiseren van het land ging samen met het uitbreiden van de staatsmacht

   Het idee dat kapitalisme decentraal is en libertair en anarchistisch en vrijwillig, klopt historisch gezien gewoon niet.

   Libertariërs “leren” je zogenaamd heel veel, maar hebben zelf geen academische kennis en of achtergrond

   • Sommige libertariers zeggen dat we via de technologie straks ook andere planeten gaan koloniseren, en uiteindelijk wordt de hele kosmos dan kapitalistisch.
    De libertarier zet dan voet aan de grond op steeds nieuwe planeten, zoals het oermodel dat ze steeds als voorbeeld nemen: de eerste man die op een eiland terecht kwam en daar de kokosnootbomen in beslag nam, ten nutte maakte, zijn hutten ging bouwen, en het land claimde.
    Dus, de eerste die de onbewerkte natuur gaat bewerken, en via die bewerking surplus waarde toevoegt, heeft de claim op bezit.

    Het model en haar evolutie is simpel: de libertarier die eerst via een gammel bootje op een eiland terecht kwam en daar de zaak claimde, gaat straks via zijn surplus waarde supersonische raket naar een andere planeet, en claimt zo de hele kosmos door aan die onbewerkte kosmos verder een surplus waarde toe te voegen.

   • Je gaat eraan voorbij dat die eigendomsclaim niet door anderen wordt gerespecteerd.

  • Ja

   Zogenaamd is het libertarisme heel rebels

   Maar het gaat op alle mogelijke manieren mee in de culturele consensus. Het verhaal van de cowboy kapitalisten en de privatisering

   En nu horen daar dan megalomane verhalen bij, over AI en de ruimte etc

   Afgezaagde verhalen over “de vrije markt” en “mannelijke daadkracht” horen ook bij het libertarische volksgevoel.

 2. Kapitalisme is ook een sociale relatie

  En een systeem gebaseerd op zelfdiscipline

  De arbeidersklasse kan het hele systeem platleggen. Maar dit zullen ze nooit doen. Omdat ze de arbeidersklasse zijn en dus niet gewend zijn autonoom te denken en te handelen.

  Kapitalisme bestaat, omdat mensen het accepteren. Mensen accepteren het, dat je heel veel vastgoed hebt leegstaan in tijden van woningnood. Dit terwijl dezelfde mensen zeggen dat ze heel veel waarde hechten aan sociaal gedrag. Dit klopt dus niet

  Kapitalisme is dus een geloofssysteem, meer dan een economische theorie. Het is een sociale conventie.

  Als de mensen er niet meer in geloven, bestaat het niet meer. Het heeft dus ook te maken met communicatie en propaganda en onderwijs

  • “Kapitalisme is dus een geloofssysteem, meer dan een economische theorie. Het is een sociale conventie.”

   Een systeem en samenleving is niet perfect, de mens is ambivalent, zo kunnen we overal op schieten en alles afbreken.

  • Alles afbreken is soms van belang

   To a generation of destroyers

 3. Toen ik in een fabriek werkte, vonden mijn collega’s het normaal dat de teamleider ze uitschold en bespotte en zelfs seksueel intimideerde

  Het is cultureel van aar, dat de collega’s dit accepteerde

  In een eercultuur, zou zoiets niet kunnen.

  De reden dat anarchisme opkwam in Spanje, Rusland en zuid Amerika, heeft denk ik te maken met het feit dat dit meer eerculturen zijn, dan de Anglo Saksische cultuur. Culturen Waarin een man zich niet laat uitschelden, of hij nou rijk of arm is. En culturen waarin de familie belangrijker is dan de staat.

  • “Het is cultureel van aard, dat de collega’s dit accepteerde

   In een eercultuur, zou zoiets niet kunnen.”

   Het kunnen eerculturen zijn, maar ook aristocratische, oligarchische of ‘primitieve’ collectivistische maar vreedzame culturen.

   In traditionele samenlevingen, waar bindende en disciplinerende tradities en structuren zijn, heeft iedereen zijn plaats. Dat heeft nadelen en voordelen.
   In de democratie, met haar ontbinding van tradities en niveaus, en met haar pseudo-individualisme, gelijkheid en sociale mobiliteit barst het inderdaad van de ongeleide projectielen, problematische persoonlijkheden van allerlei aard, die zie je in de politiek, aanverwante instituties, het bedrijfsleven, etc.
   Een goed deel van de mensen, als ze niet gebonden worden in tradities en structuren worden losgeslagen apen. Sterker nog, in echte apengemeenschappen is er vaak meer orde.

   “de Anglo Saksische cultuur”

   De Anglo-Saksische cultuur is van oudsher meer individualistisch, maar geenszins het losgeslagen individualisme van de democratische gelijkheids en mobiliteits cultuur.

   “Waarin een man zich niet laat uitschelden, of hij nou rijk of arm is.”

   Dat kon je in Europa ook op een duel komen te staan. In Engeland was er de cultuur van de gentleman. etc. Anderzijds ook weer rigide vormen zoals puritanisme, etc.

  • “But alas! the rising tide of democracy, which spreads everywhere and reduces everything to the same level, is daily carrying away these last champions of human pride, and submerging, in the waters of oblivion, the last traces of these remarkable myrmidons.” Charles Baudelair – The Dandy

  • Stel je voor dat je hier op democratisch vrijspreker een zekere vorm van toon zou willen houden, en dan komt er zo’n chemicus problematische persoonlijkheid, of zekere anderen, en die schelden je de huid vol… Hiep hoi vrijheid van meningsuiting, dat betekent ook met modder en bagger gooien. Als het volk op de been is, dan gaat zelfs de meest trotse koninklijke garde het best een blokje om.

   “There is this to be said in favour of the despot, that he, being an individual, may have culture, while the mob, being a monster, has none. One who is an Emperor and King may stoop down to pick up a brush for a painter, but when the democracy stoops down it is merely to throw mud.” Oscar Wilde

   Wat een vertoon van eruditie op een libertair forum, ik zou ervoor betaald moeten worden.

 4. God save our gracious King!
  Long live our noble King!
  God save the King!
  Send him victorious,
  Happy and glorious,
  Long to reign over us,
  God save the King.

  Thy choicest gifts in store
  On him be pleased to pour,
  Long may he reign.
  May he defend our laws,
  And ever give us cause,
  To sing with heart and voice,
  God save the King.

  https://twitter.com/Naturegirl571/status/1761518655236366518

 5. Alles is gebaseerd op fantasie! Helaas is bijna iedereen daar in gaan geloven en er naar gaan handelen…succes ermee.

Comments are closed.