Mensenrechtenorganisaties, vakbonden en burgerrechtenbewegingen willen dat er in de hele Europese Unie een opt-out komt voor het delen van medische gegevens via het European Health Data Space (EHDS), een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten te gebruiken moet zijn. In tegenstelling tot de situatie in Nederland, waarbij gezondheidsgegevens voornamelijk alleen met toestemming van de patiënt mogen worden verwerkt, gaat het EHDS-voorstel uit van een andere juridische grondslag, waarbij toestemming niet is vereist. Medische data van burgers zal daardoor zonder toestemming met derden worden gedeeld. “Dit komt de databeschikbaarheid ten goede”, aldus voormalig minister Kuipers van Volksgezondheid afgelopen oktober.

Verschillende organisaties en vakbonden die patiënten, medische professionals, personen met handicaps en consumenten- en digitale rechten vertegenwoordigen maken zich zorgen. “De EHDS claimt individuen meer controle over hun privégegevens te geven, maar zonder een recht op een opt-out in alle lidstaten doet het precies het tegenovergestelde: het ontneemt hen die controle.” De organisaties stellen in een open brief aan de Europese Raad dat in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie patiënten geen zeggenschap hebben over het delen en commercieel gebruik van hun gegevens, en dat ze ook niet geïnformeerd zouden worden over wie hun gegevens ontvangt en wat er gedaan mee wordt. “Daarmee schuift het voorstel het lang bestaande principe van arts-patiënt vertrouwelijkheid terzijde en ondermijnt schaamteloos de meest fundamentele principes van privacy zoals vastgesteld in de AVG, namelijk dat de verzamelen en het verwerken van gezondheidsgegevens toestemming van de betroffen persoon vereist, met de uitzondering van een aantal beperkte omstandigheden”, gaan de organisaties verder.

bron is security.nl

3 REACTIES

  1. Geachte nabestaanden
    Bij kontrole achteraf is gebleken dat door taal interpretatie niet de goede medische zorg is verleend. Onze deelneming voor het verlies.
    Achteraf is ook gebleken dat er geen toestemming verleend is tot doneren van organen, iedere aanwijzing in het EHDS dossier ontbrak.

  2. En die EHDS files slaan we op op de servers van Amazon, Google en Microsoft…..zodat de VS overheid daar ook de beschikking over krijgt.

Comments are closed.