Afgelopen week nam ik deel aan een chat van de Piratenpartij. De partij staat ideologisch dicht bij ons, en de aanhangers ervan beschouw ik als open-minded. Deze gesprekken gaven een interessant inzicht in het wereldbeeld van de gematigde collectivisten. Kort gezegd, de LP wordt gezien als kil, onrealistisch, voordelig voor de rijken en als een groot gevaar voor de minderbedeelden en de natuur. Dat zelfs bij de piraten dergelijke opvattingen heersen over het libertarisme, verraste me echt. Het was een eyeopener.

Libertarisme is een uitdagende boodschap. Het vereist een andere kijk op de wereld, een paradigmaverschuiving voor velen. Op de vraag ‘maar wie bouwt dan de wegen?‘ is geen goed antwoord te geven als de vragensteller het non-agressie principe nog moet internaliseren en moet begrijpen dat ‘gij zult niet stelen‘ ook moet gelden voor onze instituties. Vrijwel iedereen begrijpt, voelt aan, en ziet in de geschiedenis dat wanneer de overheid zich bemoeit met de voedselvoorziening, tekorten en overschotten ontstaan. De Sovjet-Unie, de boterberg in Nederland, en tal van andere voorbeelden illustreren dit. Dat de overheid vergelijkbare marktverstorende problemen veroorzaakt op alle plekken waar ze te nadrukkelijk aanwezig is, is voor ons volstrekt evident. Het zijn dezelfde mechanismen aan het werk, met name centralisatie en het verstoren of wegnemen van het prijssignaal. Het alternatief, waarbij een terugtrekkende beweging van de overheid zorgt voor een beter product tegen een lagere prijs, wordt door het grootste deel van het electoraat niet als mogelijkheid gezien, vooral als het gaat om zaken als gezondheidszorg.

Volgens Deirdre N. McCloskey komt dit doordat we allemaal opgroeien in gezinnen, die kleine socialistische gemeenschappen vormen, waarbij eenieder naar vermogen bijdraagt en aan eenieder naar behoefte wordt gegeven. Vrienden zijn ook zo. Erasmus begon zijn verzameling duizenden Latijnse spreekwoorden met “Onder vrienden zijn alle goederen gemeenschappelijk.” Dat klopt. Als je een pizza koopt voor het feest maar dan verklaart: “Ik heb ervoor betaald, dus ik mag het allemaal opeten“, dan word je niet opnieuw uitgenodigd.

Onze linkse vrienden vertalen deze conditionering op microniveau naar beleid om een familie van 18 miljoen leden te creëren. Wij verwerpen dit. Niet omdat we asociaal zijn en de pizza voor onszelf willen houden, maar omdat we weten dat als zij hun zin krijgen, uiteindelijk niemand nog een pizza kan afhalen.

Een ander belangrijk aspect is tijdspreferentie. Mensen met een laag inkomen, die een groot percentage van hun inkomen besteden aan primaire levensbehoeften, hebben een hoge tijdspreferentie. Zij hebben vaak acuut tekort of een probleem en zullen doorgaans niet stemmen op een partij die inzet op het vergroten van de taart op lange termijn (de LP), waar uiteindelijk iedereen van profiteert, maar op partijen die herverdeling van de huidige taart voorstaan (alle andere partijen). En dat begrijp ik. 50% van Nederland verdient 19% van het nationaal inkomen, becijfert het CPB en valt in die groep. De LP heeft hiermee zogezegd een beperkt electoraat.

Daarnaast is een behoorlijk deel van de bevolking direct of indirect in dienst bij de overheid. Daar waar ambtenaren tot een aantal jaren geleden gemiddeld een lager loon hadden in ruil voor meer zekerheid, zien we dat ambtenaren in korte tijd fors meer zijn gaan verdienen met behoud van diezelfde zekerheid. Rijksambtenaren verdienen inmiddels gemiddeld 91.000 euro per jaar, zo blijkt uit een onderzoek van het ambtenarenblad “Binnenlands Bestuur”. Bovendien groeit de overheid nog altijd explosief. Ter illustratie: als de procentuele groei van het ambtelijk apparaat gelijke tred zou hebben met de bevolkingsgroei, dan zou Nederland nu ruim 20,5 miljoen inwoners moeten hebben in plaats van 18 miljoen. De overheid faciliteert niet maar concurreert met het bedrijfsleven, en dat is toch daar waar de taart bij elkaar verdiend moet worden. Dit is een onhoudbare situatie. Het is natuurlijk logisch dat deze groeiende groep niet tegen hun eigen banen gaat stemmen.

De overheid is de grootste veroorzaker van de kloof tussen arm en rijk.

Een laatste aspect, misschien het belangrijkste, is dat de overheid ongelijkheid in stand houdt en actief vergroot met haar monetaire beleid via de centrale bank. Door inflatie, het vergroten van de geldhoeveelheid, wordt productiviteitswinst afgeroomd en vloeit zo richting de staatskas en richting alles wat schaars is, in plaats van naar ons allemaal in de vorm van dalende prijzen. Inflatie is daarmee een extra belasting, die vooral de lage inkomens raakt. Het resulteert erin dat voor de 50% beschreven in de eerdere alinea het leven steeds duurder wordt, terwijl het deel van de bevolking dat wel wat geld overhoudt en dingen kan kopen die de overheid niet kan bijmaken, zoals vastgoed en aandelen, rijker wordt. De overheid is daarmee de grootste veroorzaker van de groeiende kloof tussen arm en rijk. Geen subsidie, toeslag of universeel basisinkomen kan dit verlies van koopkracht compenseren, per definitie niet. 9 miljoen mensen in Nederland ontvangen inmiddels een of meerdere toeslagen. 9 miljoen mensen zijn afhankelijk gemaakt van de overheid. Met slechts 3,5% werkloosheid is dat een statistiek om je voor te schamen. Het politieke debat moet niet langer gaan over wie wat krijgt, maar over hoe iedereen op eigen kracht vooruit kan. Weerbaarheid in plaats van afhankelijkheid.

Na mijn gesprekken met de Piraten besef ik dat onze beweging voornamelijk gericht is op onze eigen bubbel. Het Non-Agressie Principe, de Oostenrijkse school en de monetaire theorie in de alinea’s hierboven vormen de kern van ons verkiezingsprogramma, maar vereisen wel een bepaalde mate van investering in kennis en begrip. Zonder deze investering en internalisering van deze concepten blijven onze standpunten voor velen onbegrijpelijk en roepen ze eerder negatieve associaties op, zoals eerder beschreven. We moeten beseffen dat we een ander anker nodig hebben, minder technisch, meer verhalend. Hiervoor heb ik inspiratie gevonden bij La Libertad Avanza en het verkiezingsprogramma van Javier Milei, die een heldere visie op de maatschappij combineert met een analyse van de huidige situatie, waardoor het voor een breder publiek toegankelijk wordt. Ik geloof dat een vergelijkbare strategie, aangepast aan de Nederlandse context, de LP kan helpen om een groter publiek aan te spreken.

artikel geschreven door Hugo, de voorzitter van de LP

28 REACTIES

 1. goed verhaal, herkenbaar. En dat ambtenaren salaris is shocking. Ik denk dat ik ook maar ga werken voor de dark side. Cant beat them, join them! (totdat alles implodeert natuurlijk, de host kan niet oneindig parasieten voeden)

  dat toeslagen circus is vast een bewuste strategie. net als staatsonderwijs en het belasten van salaris via de werkgever (als werknemers 1 x per jaar een aanslag krijgen voor IB zou er een revolte zijn). door die toeslag afhankelijkheid willen de meeste mensen niet op ‘ extreme’ partijen als LP stemmen want dan verliezen ze x toeslag of y subsidie. Dat de toename in netto salaris dat ruim compenseert is kennelijk een moeilijk concept.

 2. Dat ambtenaren salaris is inderdaad schokkend. De meeste ambtenaren doen niets, maar dan ook echt niets.

  Het is wel van belang dat we ze hiermee confronteren, zoveel mogelijk.

  • de ambtenaar die het minste doet is volgens mij meestal de beste want die valt burgers het minste lastig

  • Ambtenaren zijn altijd kerels in pakken, met dikke bierbuiken, met een middelmatige intelligentie. Middelmatig, of ondergemiddeld.

   Als je niet uitkijkt komen ze je kind uit huis plaatsen. Of ze beschuldigen je van fraude

   Levensgevaarlijk tuig is het

   • Ja, klopt

    Er werken ook veel woke D66 dames bij de overheid haha

    Die stellen zich dan belerend en arrogant op. Ik wijs ambtenaren altijd op hun arrogantie en hun lage intelligentie

    Ik vind het geen goed idee, dat dit stupide volk zogenaamd mij regeert

   • inderdaad, we zijn het een keer eens 🙂

    uiteraard wil ik geen enkele heerser (alleen de persoon zelf kan besluiten wat het beste voor hem/haar is , want subjectief etc. En voor samenleving geldt de onmogelijkheid voor een heerser om alle informatie te verzamelen/verwerken, dat moet het prijs mechanisme doen. Weet niet meer wie dat beschreven heeft, Mises?) maar zeker geen mentaal minder begaafde.

   • “Democracy, a delightful form of government, anarchic and motley, assigning a kind of equality indiscriminately to equals and unequals alike.” Plato

    “Psychologically, rule stemming from a person considered superior is less oppressive than coercion exercised by equals—not to mention that exercised by those felt to be inferior.”

 3. Ja, dus ik sta open voor het vrije debat. En mijn denkbeelden staan niet in steen gebeiteld.

  Ik zag dat de piraten op twitter gelieerd zijn aan C4SS. C4SS is de markt anarchistische thinktank uit Amerika. Een libertarische beweging, maar heel anders dan de LP. Zij baseren zich niet op Rothbard, maar meer op de 19de eeuwse Amerikaanse markt anarchisten.

  Ik zal even reageren op dit stukje.

  ik weet niet of je de piraten per se kan zien als ‘collectivisten’.

  Wie bouwt de wegen? De wegen zijn niet het probleem. C4SS libertariers geloven ook dat bedrijven wegen kunnen bouwen. Het enige waar ze bang voor zijn, is landspeculatie in het anarcho kapitalistische model. Het per ongeluk terugkeren van feodalisme.

  Gij zult niet stelen. Dit is dan een slogan waar de gemiddelde burger het mee eens is. Maar wederom mist er weer diepgang, diepte analyse. Wat is stelen? Stel dat je in een systeem leeft, waarin de landlord 90 procent van de winst afroomt die mensen maken. Deze mensen verhongeren hierdoor en vervolgens stelen ze een brood. Zeg je dan ook ‘hey, niet stelen’. Snap je wat ik bedoel? Je kan niet slechts met slogans komen, die wel mooi klinken. Niet slecht zijn, niet stelen, niet slaan, lief doen. Maar beter is het wanneer je naar de gehele maatschappelijke en historische en sociologische context kijkt, waarin er iets plaats vind. Waarom steel je? Waarom beland iemand in een kansarme wijk eerder in de criminaliteit, dan een jongen uit Wassenaar? Omdat die jongen uit Wassenaar een ‘beter mens’ is? Of is er meer aan de hand?

  Wat is diefstal? Stel je hebt een systeem waarin niemand beschikking heeft om een stukje te homesteaden. Dus iedereen moet huren. Huren, of dakloos zijn en wegkwijnen. Is de landlord in dat geval niet een soort van aan het stelen? Ik weet dat dit vloeken in de kerk is, maar het zijn gewoon reële filosofische vragen. Libertariers hebben vaak geen filosofie background. Het gaat me niet eens om links en rechts, het gaat me om helder nadenken over deze kwesties. Met slogans kom je nergens.

  • mbt landlords en grondeigendom is er natuurlijk geolibertarisme.
   Grondeigendom was vele eeuwen lang de dominante manier om geld te verdienen. De landadel kreeg zonder er veel voor te hoeven een rendement van 4 procent.
   Dit is doorbroken door handelaars in de middeleeuwen maar dat kon slechts een zeer beperkte groep zijn. De echte ondergang van de landadel als dominante klasse kwam door de industrialisatie. Ik zie niet snel een terugkeer naar een land/ huizen verhuurder adel als dominante klasse. Als ze samenspannen met een overheid die nauwelijks grond uitgeeft om op te bouwen zoals in HK kunnen ze wel erg rijk worden. Anders zie ik dat niet zo snel gebeuren. De fabriekseigenaren zijn intussen verdrongen door dienstverleners. (ICT/ software)

   • “De fabriekseigenaren zijn intussen verdrongen door dienstverleners. (ICT/ software)”

    Ik zag pas een video van een bedrijfsanalist, iemand die al een jaar of veertig in de ICT werkt, en bedrijven die in de problemen zitten helpt met reorganiseren van de ICT, en die man beweerde dat zeventig procent van de ICT van bedrijven meer geld kost dan het oplevert. Het eerste wat hij doet bij een reorganisatie is de ICT tumor wegsnijden en in proportie brengen.
    Ik werk zelf ook in de ICT, en kan beamen dat het voor een goed deel een hype is die inderdaad gigantisch veel geld kost en voor gigantische over-complexiteit zorgt. ICT is voor een goed deel een cult-hype bubbel, een tumor-achtige woekering.

    Het is vandaar ook dat de overheid zo gek is op ICT, en men graag mee wil doen met de ‘vooruitgang’, de overheid is gek op tumor-achtige weefsels en alles wat disproportioneel en over-complex is.

   • @Johannes
    Heb je een linkje naar die video? Want die wil ik (en anderen) ook wel zien. Er zit overal onzinnige ICT in ons leven die de dingen eerder moeilijk dan makkelijk maakt.

   • Helaas niet Kobus, vergeten op te slaan. Ik heb er nog eens op gezocht, maar je wordt dan bedolven met ICT hyping, zo werkt dat, de nuchtere kijk wordt overschreeuwd.

   • @Johannes
    Dan hoop ik dat je de video nog een keertje tegenkomt. Ik had er al naar gezocht maar kwam niets tegen dat er op leek.

    Nuchtere kijk is inderdaad ver te zoeken vaak. Vooral de hype met de cloud. Want cloud is beter omdat het de cloud is, dus is het beter volgens allerlei ‘experts’. Cloud kan zeker zijn nut hebben maar het is nog steeds ‘de computer van een ander’.

  • De landadel kreeg dat zonder iets te doen. Dat is het hele punt met landbezit haha

   Als ze samenspannen met een overheid

   Ja, ik zie hier je punt. En er zit een kern van waarheid in.

   Maar toch denk ik dat je er voorzichtiger naar moet kijken. Locke merkte al op, dat land niet mobiel is en niet geproduceerd word en dus niet echt een marktproduct is. Land in de handen van enkelingen, maakt dat de massa’s van die enkelingen afhankelijk zijn. Dakloos en wegkwijnen, of mij betalen? Is dat wel een keuze? Ik vind dat niet echt een reële keuze

   Haal de overheid weg, dan is dit probleem nog steeds niet opgelost.

   Ja, geolibertariers. Maar die passen niet echt in de LP. Omdat de meeste libertariers (90 procent ofzo) dat niets vinden. Zij willen gewoon rijk worden met land speculatie en zitten niet te wachten op georgistische beïnvloeding. Geolibertarisme is wel een heel moeilijk huwelijk.

   Ik geloof dat iemand als Hoppe, sowieso niet echt iets tegen de/een adel heeft.

   C4SS pleit voor het collectief beheren van het land, door wijken en gekozen bestuursraden. Daarnaast pleiten ze voor Oostenrijkse economie markten. Radicaal vrije markten

   In dat verhaal los je de landkwestie op

  • “ik weet niet of je de piraten per se kan zien als ‘collectivisten’.”

   Zoals ik al eerder uit de doeken heb gedaan is de tegenstelling collectivist – individualist een product van wat men verstaat onder vrijheid en individualisme. In de economie, de markt, is men ook een rad in het systeem, in een dwingend en disciplinerend collectivistisch systeem.

   “Het vereist een andere kijk op de wereld, een paradigmaverschuiving voor velen.”

   Leuk verzonnen, maar die ken ik al. De radicale klassiek liberaal Herbert Spencer beschreef zelfs dat straatverlichting in een bepaalde regio van Engeland door commerciële partijen werd verzorgd, en dat dat prima werkte. Dat was nog voor de tijd van de hogepriesters van de Oostenrijkse school.

   Ik zou zeggen dat het ook een ‘paradigmaverschuiving’ voor libertariers zou zijn als ze zich zouden realiseren dat er hogere en andere vormen van vrijheid bestaan dan de markt en eigendom. Via een mix van beperkt staatssocialisme, bijvoorbeeld een pensioensysteem dat weer gebruik maakt van de private markt, gecombineerd met democratisch socialisme (kleinschalig socialisme) en verschillende vormen van kleinschalig community socialisme kan er bestaanszekerheid worden geboden, en een grotere mate van vrije tijd (de werkslavernij terugdringen), waarbij men dan in die vrije tijd activiteiten kan ontplooien die een grotere mate van vrijheid mogelijk maken, of waar men anderzijds collectief kleinschalige culturele activiteiten kan ontplooien zodat er meer is in het leven dan de marktslavernij.

   Als er sprake is van bestaanszekerheid op de schouders van het collectief, en kleine collectieven, dan is er ruimte voor vrijheid en vrije activiteiten die weer een grote bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Om een voorbeeld te geven: veel wetenschap is het product van spontane ontdekkingen, wetenschap die afhankelijk is van de markt en financiering op basis van demand, dus de tucht van de markt, biedt weinig mogelijkheid tot spontane ontdekkingen. Dat soort wetenschap onder de tucht van de markt gaat de richting in van dat waar geld mee te verdienen valt, waar men een markt voor ziet. e.d. (en dat wat men niet ziet, of nog niet kan zien is niet van belang).

   Het begrip vrijheid, en vrijheid van individuele expressie van libertariers is dus beperkt, zelfs wat primitief. Sommige mensen willen niet de vrijheid hebben om bezit te hebben, bezit is voor hen een last, zij willen tijd vrij hebben om andere aspecten van de individualiteit en persoonlijke talenten te ontwikkelen. En het collectief kan de voorwaarden voor die vormen van vrijheid garanderen.

   • Het vereist een andere kijk op de wereld

    Nee, dat is niet helemaal waar. Iedereen kan zich wel iets bij libertarisme of ancap voorstellen.

    Maar iedereen ziet meteen de haken en ogen.

    Ik hoorde iemand van de SP zeggen, dat het socialisme van de SP niet staat voor het kapitaal, of de staat, maar de kleine gemeenschap. Dat klinkt gek genoeg haast al een soort van libertarisch.

    Iedere politieke doctrine gebruikt het woord vrijheid. Als de staat niets doet, ben je niet vrij. Als de staat dingen doet, ben je niet vrij. Kapitaal maakt je vrij, kapitaal maakt je tot slaaf. De term vrijheid is nogal abstract.

    Is rijkdom vrijheid? Als rijkdom de opzet is, dan zie ik dat niet als vrijheid. Ik ben liever een gelukkige niet zo rijke man, dan een ongelukkige arme man. Ik kende een gelukkige taxi chauffeur en een zwaar ongelukkige/ongezonde miljonair. Dan ben ik liever die taxi man

    Mij maakt bezit ook niet zoveel uit. Ik zou als nomade rond kunnen reizen, van hotel naar hotel. Dat zou mij een gevoel van vrijheid geven. Het idee van ‘een groot huis’ waar je dan met ‘je gezin’ in zit, geeft mij juist een beklemmend gevoel. Hoe vrij ben je dan ? Je zit in je eigen gevangenis. Gouden kooi

  • Dus: vrijheid, en de rijkdom (in de breedste zin van het woord) die daaruit voortkomt, is historisch gezien het product van het op de schouders staan van dat wat het product is van het collectief. Het kapitalisme staat op de schouders van het collectief, een historische accumulatie van kennis, vaardigheden en cultuur dat te danken is aan het collectief.

 4. Ondanks de goede theorieën (o.a.Oostenrijkse School) blijft de Libertarische Partij tamelijk dogmatisch en niet in staat om de door hen beoogde lange termijn toekomst om te zetten in een gefaseerd stappenplan. Dit zou betekenen dat er eerst een bereidheid zou moeten komen om samen te werken met andersdenkenden, zonder daarbij acuut al je dogma’s verwezenlijkt te zien. Bij samenwerking krijg je misschien slechts 10-15% van je program gehonoreerd, maar ben je in ieder geval aan het mee-werken. Star vasthouden aan 100% van je leerstellingen resulteert in het eeuwig als roepende aan de zijlijn te blijven en niet begrepen te worden door het (van de wieg tot het graf afhankelijke) stemvee in NL.

  • “We moeten beseffen dat we een ander anker nodig hebben, minder technisch, meer verhalend. ”

   Zoals ik al eerder schreef, de twintigste-eeuwse libertarische filosofen, zijn technicisten geworden. Een negentiende-eeuwse radicaal klassiek liberaal zoals Herbert Spencer was daarentegen een brede cultuur filosoof. Libertarisme is omgekeerde technocratie geworden. Ofwel, de technocratische geest van de twintigste eeuw dringt overal in door, ook in het libertarisme. Dat wordt terecht als koud ervaren.
   Holenmens theorieën zoals die van Rand, of lieden naar voren schuiven zoals Xavier Milei die anti-humanisme en het meest moorddadige barbarisme, d.w.z. ZioNazisme, ondersteunen maakt het er ook niet beter op…

   • https://www.mutualismcoop.com/classical-mutualist-text/spencer-and-proudhon

    Over Spencer

    Een bedrijf functioneert ongeveer als een staat, of vaak als een dictatuur eigenlijk

    Maar, dan zegt de libertarier : de staat kan je niet boycotten, dat bedrijf wel. Daar hebben ze op zich een punt. Ik kan niet naar de Macdonalds gaan, maar ik kan niet belasting weigeren.

    De vraag is alleen, wanneer gaan bedrijven wel in de private ruimte zitten. Wanneer kan je ze niet meer omzeilen? Wanneer ze land, water en lucht bezitten. Dan gaan ze als een staat functioneren

    Ik snap wat je bedoelt met omgekeerde technocratie. Staat en kapitaal lijken op elkaar. Ook qua esthetiek. Grote kantoren, steriele ruimtes, formele omgang

    Zowel socialisme als libertarisme zijn verlichting tradities

    Het is geen romantiek. Het is ook niet spiritueel

    Wat Marx mooi vond aan het kapitalisme, was dat het zo modern was en zo productief

 5. Bovendien, wat is criminaliteit? Drugs verkopen zie ik niet als fout. Mensen kunnen dan kiezen om ook drugs te consumeren doordat die “criminelen” deze menselijke behoefte voor velen faciliteren. Zorgen dat niemand zorg mag verlenen zonder in een BIG register te zijn ingeschreven of notarisdiensten door in het notaris register van de notariële broederschap te staan beperkt mensen juist in hun keuze. En dat zie ik eerder als crimineel

 6. Dat verhaal van die familie is onzin. Statism heeft niet zoveel te maken met het wel/niet leven in een familie

  Foucault zei dat de familie, de bakermat van het kapitalisme is. De familie maakt dat moeder de kinderen doet en dat papa naar zijn werk kan. De familie is dan een verlengstuk van het kapitalistische bedrijf. De hetero normatieve gezinsstructuur, zou het kapitalisme en de staat in stand houden. De systeemwereld is een uitwas van de gezinsstructuur, volgens hem. En die gezinsstructuur heeft weer te maken met judeo christelijke moraliteit. Monogamie, man/vrouw verhoudingen etc

  De overheid is daarmee de grootste veroorzaker van de groeiende kloof tussen arm en rijk

  Dit is wel een interessant verhaal, maar komt zo niet over. Ik heb nooit het gevoel gehad dat libertariers veel sympathie hebben voor arme/werkende mensen. Je hoort libertariers eerder praten over de verdiensten van Elon Musk en het belang van ‘hard werken’ binnen het systeem, om dan ‘rijk’ te worden. Arme mensen zijn ‘lui’ als je het de gemiddelde libertarische jongeman vraagt (het zijn altijd mannen) (vrouwen hebben hier niets mee. Libertarisme is een testosteron ding)

  LP mensen maakte het mogelijk om belastinggeld te omzeilen, via belastingparadijzen. Niet iets waar minder rijke mensen zich mee identificeren. Dit is meer iets voor bankiers en CEO’s en VVD stemmers. Je zegt op te komen voor de arbeidersklasse en middenklasse. Maar deze mensen hebben niet bepaalt het gevoel dat je het over hen hebt. Mannen in maatpakken, die hun belastinggeld omzeilen, via complexe fiscale constructies. Dat is niet iets waar de werkende mensen iets mee kunnen. Zo blijft je beweging inderdaad een heel klein bubbeltje, van en voor de megarijken. Hier hang ik vervolgens geen waardeoordeel aan.

  Ik persoonlijk heb ook het gevoel dat de piraten mij beter zouden vertegenwoordigen, dan de libertariers.

  Het probleem van het libertarisme, is dat het zegt een volksbeweging te zijn en een kapitalistische/liberale beweging. Het wilt als het ware zowel de VVD als de SP stemmer bereiken. En hier slaagt het niet in.

  En het kan best zijn dat ik ernaast zit hoor en dat ik zaken over het hoofd zie. Ik snap ook wel dat de staat de huidige orde in stand houd. Banken red, bestemmingsplannen instelt, corrupt is, geld drukt etc.

  Zoals ik al eerder zei. Ik geloof in de dual power strategie. Dat wilt zeggen. Zet instituties op in het hier en nu, die een alternatief bieden voor het systeem dat je verwerpt. Dan hebben ook de werkende mensen er iets aan.Dit is de C4SS strategie. Carson zegt : we willen de staat niet overnemen, of de macht winnen. We willen slechts alternatieven opzetten en daarmee de systeemwereld ontwijken, negeren.

 7. En wat voor instituties dan ?

  Broodfondsen, eigen scholen, kredietunies, community land trusts, cooperatieven, woongroepen etc, etc

  Daarnaast spreekt men ook nog op een agoristische infrastructuur, om daarmee de systeemwereld te omzeilen

  De C4SS geleerden zijn alleen niet in staat geweest om dit alles in de praktijk te brengen. Omdat ze met iedereen ruzie hebben, omdat het haantjes zijn. haha

 8. FVD doet dit eigenlijk al, dit opzetten van alternatieve structuren.

  Carson zegt dus eigenlijk: we willen doen wat FVD doet, maar we gaan ons niet mengen in de politiek, want daar geloven we niet in. Parlementarisme is toch te corrupt

  Een apolitieke FVD

 9. Door inflatie, het vergroten van de geldhoeveelheid, wordt productiviteitswinst afgeroomd en vloeit zo richting de staatskas en richting alles wat schaars is, in plaats van naar ons allemaal in de vorm van dalende prijzen. Inflatie is daarmee een extra belasting, die vooral de lage inkomens raakt. Het resulteert erin dat voor de 50% beschreven in de eerdere alinea het leven steeds duurder wordt, terwijl het deel van de bevolking dat wel wat geld overhoudt en dingen kan kopen die de overheid niet kan bijmaken, zoals vastgoed en aandelen, rijker wordt. De overheid is daarmee de grootste veroorzaker van de groeiende kloof tussen arm en rijk. Geen subsidie, toeslag of universeel basisinkomen kan dit verlies van koopkracht compenseren, per definitie niet. 9 miljoen mensen in Nederland ontvangen inmiddels een of meerdere toeslagen. 9 miljoen mensen zijn afhankelijk gemaakt van de overheid. Met slechts 3,5% werkloosheid is dat een statistiek om je voor te schamen. Het politieke debat moet niet langer gaan over wie wat krijgt, maar over hoe iedereen op eigen kracht vooruit kan. Weerbaarheid in plaats van afhankelijkheid.

  Dit is het interessantste stukje, uit het stuk

  En hier zou men dieper op in kunnen gaan. Ik heb geen economische achtergrond en snap dus niet alles hiervan

Comments are closed.