Overgenomen van libertair perspectief, auteur Hugo Pfister, voorzitter van de LP

Dit artikel is geïnspireerd door een uitspraak van de bekende theatermaker George van Houts. In een veelbekeken video zei hij: “De rol van de overheid is het verdelen van schaarste.” Dit is een wijdverspreid misverstand en een belangrijke oorzaak van het huidige politieke klimaat en de bedenkelijke staat van Nederland. Ik neem de vrijheid om deze uitspraak in context te plaatsen. George bedoelt ongetwijfeld het opheffen of verminderen van ongelijkheid, met als doel bestaanszekerheid te bevorderen. Hierover gaat dit artikel.

Gelijkheid

Laten we beginnen met de gebruikelijke ideeën over gelijkheid – gelijke uitkomsten en gelijke kansen – eens nader te onderzoeken. Wat is het resultaat als we deze ideeën rechtstreeks willen verkrijgen?

Gelijke uitkomsten worden bereikt als we Jan (Modaal) beroven om Henk en Ingrid te betalen. Dit maakt ons allemaal armer door Jan te beperken, Henk en Ingrid te corrumperen en Karien de ambtenaar, die de herverdeling uitvoert, zulke machten te geven dat ze wordt verleid om ze te misbruiken wat op zijn minst resulteert in verspilling van middelen en gemiste kansen om welvaart te creëren.

‘Gelijke kansen’ is een romantisch idee maar onmogelijk te bereiken als je het letterlijk neemt. Frans had betere ouders dan Jesse. Moeten we dan de ouders van Frans verbieden beter te zijn, of moeten we ingrijpen om de ouders van Jesse te dwingen beter te zijn – of op zijn minst beter in de ogen van Karien, de ambtenaar? Zeg dat de ene persoon slimmer is dan de andere. Dus om ze gelijk te maken, zouden we dan lobotomie moeten toepassen om beiden even dom te maken? Het streven naar gelijke kansen is zowaar nog meer dystopisch dan het nastreven van gelijke uitkomsten. Zoals Noam Chomsky schreef: “De grootste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken.” Het leidt in zijn ultieme vorm tot het ministerie van handicap.

Nu we dit scherp hebben, kunnen we zien wat deze ideeën werkelijk zijn. Alle goede bedoelingen ten spijt zijn het privileges. Dit geldt voor alle positieve acties, wat verwijst naar overheidsprogramma’s waarbij bepaalde individuen, groepen, organisaties of bedrijven een voorkeursbehandeling krijgen. Beide vormen van gelijkheid kunnen alleen worden bereikt door middel van rechtsongelijkheid, oftewel institutionele ongelijkheid. Populisten zoals Baudet, Klaver, Jetten, Timmermans en Wilders strijden elk voor de “juiste” variant van institutionele ongelijkheid. Voor de libertariër is het bekvechten tussen deze partijen een vermakelijk schouwspel waarbij de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet.

De vrijheidsmaximalist of libertariër, zo je wil, pleit voor een maatschappij waarin de positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten. Hij bewondert de uiteenlopende gaven van mensen: sommigen hebben atletisch vermogen, anderen hebben bepaalde cognitieve talenten, en weer anderen hebben uiteenlopende praktische vaardigheden. Mensen zouden hun gaven ongehinderd moeten kunnen uitwisselen voor wederzijds voordeel. Van gelijkheid tussen mensen is sprake wanneer elk individu in staat is om naar eigen vermogen vrij te handelen. Dit principe verschilt wezenlijk van gelijke kansen. Het laatste vereist, zoals eerder opgemerkt, dwang, corruptie en macht.

Bij de metafoor van een marathon is:

 • Gelijke uitkomst: iedereen finisht op 4 uur en 21 minuten ongeacht de individuele tijd;
 • Gelijke kans: Alle atleten behalve de slechte ontvangen een handicap bij de start;
 • Gelijkheid: Iedereen kan meedoen naar eigen vermogen.

Sociaal-economische positie

In “Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving?” beschrijven de auteurs een interessant fenomeen. Hun onderzoek werpt licht op gelijkheid in Nederland met betrekking tot wie wat bereikt in het leven. Het laat zien dat afkomst nog steeds aanzienlijk van invloed is. Indien ouders welgesteld zijn, is de kans groter dat hun kinderen het ook goed zullen hebben. Onderwijs en werk zijn belangrijk. Met een groeiend aantal mensen dat onderwijs volgt, wordt van individuen verwacht dat ze zichzelf steeds verder ontwikkelen om dezelfde maatschappelijke status als hun ouders te bereiken. Maar zelfs wanneer mensen hoger onderwijs voltooien, blijft hun positie vaak onveranderd. Ouders streven ernaar hun eigen positie over te dragen aan hun kinderen en veilig te stellen, waardoor er, ondanks de schijnbare gelijke kansen, weinig verandering is in de sociale positie.

Deze bevindingen dagen traditionele perspectieven op sociale-economische ongelijkheid uit, waarbij de moderniseringstheorie bekritiseerd wordt ten gunste van de conflicttheorie. De moderniseringstheorie, die aan de basis ligt van beleid de afgelopen 70 jaar, stelt dat sociale achtergrond steeds minder van belang wordt voor individuele kansen, door beleid gericht op gelijke kansen. Echter, de conflicttheorie suggereert dat sociale klassen tegengestelde belangen hebben, waarbij welgestelde gezinnen hun voorsprong willen behouden door hun kinderen betere kansen te bieden, wat resulteert in het behoud van sociaal-economische ongelijkheid.

Dus, ondanks onze uitgebreide verzorgingsstaat en “gelijke-kansen-beleid”, blijft de sociaal-economische positie al generaties lang stabiel. Bij de midden- en rechtse politiek blijft men desondanks vasthouden aan het streven naar gelijke kansen, terwijl links het falen ervan lijkt in te zien. De reactie van links is even voorspelbaar als zorgwekkend. Als sociaal-economische gelijkheid niet vanzelf ontstaat door het bieden van gelijke kansen, is de reflex om sociale klassen volledig te willen elimineren. Dit is een puur en onvervalst marxisme, een richting die we echt niet op willen. In dit licht is de fusie van de gematigde PvdA met het militante GroenLinks des te pijnlijker.

Bovendien leidt het streven naar gelijke kansen tot een aanzienlijke misallocatie van middelen. Kinderen worden gedwongen om op jonge leeftijd keuzes te maken, waarbij 59% van de Nederlanders uiteindelijk werk verricht waarvoor ze niet zijn opgeleid. Vervolgens wordt een leger ambtenaren belast met het verkleinen van de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven, om tenslotte te kunnen concluderen dat de wereld veranderd is tegen de tijd dat het curriculum eindelijk is aangepast.

Kortom: in een vrije samenleving is sociaal-economische gelijkheid onmogelijk te realiseren en niet nastrevenswaardig.

Bestaanszekerheid

Het is defaitistisch en armoedig om schaarste te willen verdelen. Bovendien impliceert het verdelen van schaarste een duurzame afhankelijkheid van de overheid. Aangezien de koers van de overheid om de paar jaar verandert, is zij per definitie onbetrouwbaar. Het doel van de overheid zou dus moeten zijn om afhankelijkheid duurzaam te verminderen. De enige manier om dit te bereiken, is door schaarste zoveel mogelijk op te heffen door middel van productie en waardecreatie, en om belasting (lees: handicap) tot het absolute minimum te beperken.

In een vrije economie creëren individuen en bedrijven waarde door het produceren van goederen en diensten die nuttig zijn voor anderen. Winst is geen nulsomspel waarbij de winst van de ene partij gelijkstaat aan het verlies van de andere. Integendeel, het is het bewijs van waardecreatie.

Waardecreatie vormt de kern van duurzame bestaanszekerheid, omdat het de economische basis biedt die nodig is om welvaart te genereren en de behoeften van mensen op lange termijn te vervullen.

37 REACTIES

 1. Als een staat een systeem geen bestaanszekerheid kan bieden

  Komt de bevolking in opstand

  Dus zorgen voor bestaanszekerheid en enige vorm van sociale harmonie, is gewoon puur pragmatisme. Heeft niet eens per se met goed/slecht te maken

  Of bestaanszekerheid via een markt gebeurt of de staat doet er dan niet eens toe

  Haal toeslagen en uitkeringen weg en je systeem stort in elkaar. Is binnen een week als Haïti

  Ik kende een dame die in een ziekenhuis werkte en afhankelijk was van toeslagen, omdat de landlord teveel van haar inkomen vroeg iedere maand. Haal die toeslagen weg en ze verhongert gewoon. Want de landlord laat je gewoon verhongeren voor “zijn vermogen” (want amorele psychopathie is goed, omdat ayan rand dat een keer gezegd heeft)

  In de huidige setting sociale zekerheid weghalen is je systeem vernietigen. Ik snap niet dat je dat niet snapt ?

  En ik bekijk het nu niet vanuit een linkse of rechtse bril. Ik schets gewoon de situatie, hoe het allemaal werkt. Het is niet theoretisch geladen, slechts op de waarneming gebaseerde omschrijvingen

 2. Je pleit voor iemands positie op basis van zijn verdiensten ?

  Dit is objectief gezien onjuist

  Als ik in een libertarische setting van mijn ouders assets erf, heb ik niets toegevoegd. Wat zijn dan mijn verdienste ? Helemaal niets. Ik kan gewoon de hele dag gamen

  Je bent niet meritocratisch

  Je gaat uit van een klasse structuur en een faciliterende staat

  Net als de vvd politiek.

 3. Omdat ik het een goed artikel van Hugo vind en het commentaar van Naya zoals gewoonlijk weer alle planken mis slaat, reageer ik, voor de weldenkende lezers even, ondanks dat Naya dat toch niet wil begrijpen.
  Naya gaat in zijn eerste commentaar er van uit dat een staat bestaanszekerheid moet brengen. Terwijl het artikel dus nu precies aangeeft dat wanneer een staat tracht bestaanszekerheid te brengen, het juist fout gaat!
  naya vergeet voor het gemak dat toeslagen, lapmiddelen van de staat zijn om door de staat veroorzaakte armoede, enigszins te verzachten, (en om ‘democratisch’ herkozen te worden) met alle nog meer foute gevolgen van dien. Lees het stuk van Hugo svp eerst eens goed.
  En bestaanszkerheid voor de een, door het af te pakken van de ander, is geen bestaanszeker systeem!
  Verder zou het Naya sieren wat holistischer te denken: de arme dame die die toeslagen nodig heeft om de huur te kunnen betalen: wanneer de staat woningbouw onmogelijk maakt en ook nog eens tussentijds de belastingregels daarover verandert, onstaat de puinhoop zoals we die nu hebben, de extra regels van de andere Hugo, de J., gaan dit alleen maar verergeren. Geen wonder dat die dame toeslagen nodig heeft, maar bij een vrijer bouw beleid, terugtredende overheid, gaan de huren en huizenprijzen vanzelf omlaag. Zodat de door de staat veroorzaakte schaarste verdwijnt en er geen toeslagen bij anderen gestolen hoeven te worden.
  Dan wil Naya in zijn tweede commentaar geen eigendomsrecht: waarom mag iemand ZIJN geld niet aan zijn kinderen of wie dan ook geven? Waarom zou de buurman daar de helft van moeten krijgen?
  Als je je positie verkrijgt niet op basis van verdiensten, (desnoods van je ouders) is het dan dus op basis van je behoefte. En dan zou dus ook gelden, zoals nu, dat degenen met de grootste behoefte, het meeste mogen afpakken van anderen; die zeg een succesvolle chip hebben uitgevonden.
  Over de loze kreten van Naya daarna kan ik niet objectief reageren, omdat zoals geschreven, het loze kreten zijn.

 4. Ja ik ben het dus met je eens

  Ik zeg dus ook, in de huidige orde is het noodzakelijk, die toeslagen etc

  Als je pleit voor het weghalen daarvan, zonder met alternatieven komen, dan stort het in

  Daarom dus : een markt of een staatsorde moet de bestaanszekerheid creëren

  En we hebben markten in verschillende vormen. Sommige markten leiden tot monopolie, andere niet

  Alleen pleiten om in het huidige bestek de toeslagen weg te halen is niet voldoende.

  Daarna zegt hij : je wordt altijd beoordeeld op je verdiensten in libertarisme. Dit is niet juist. Want er is gewoon erfrecht en kapitaal accumulatie. Dus de stelling gaat niet op

 5. “Ik zeg dus ook, in de huidige orde is het noodzakelijk, die toeslagen etc
  Als je pleit voor het weghalen daarvan, zonder met alternatieven komen, dan stort het in.”

  Begrijp je ook dat je hiermee impliceert dat een sociaaldemocratie zichzelf in een sociaal-economische strop draait? Je komt er nooit meer uit en de enige manier voor de leiders om herkozen te worden is om meer toeslagen of douceurtjes te beloven waarmee je de samenleving verder de strop in draait. Het is daarmee geen houdbare politieke orde en dat is ook wat we steeds weer zien gebeuren. Het eindigt ofwel in een socialistische dictatuur, of het valt van ellende uit elkaar met alle nare gevolgen van dien.

  Van oudsher bestaat het sociale vangnet uit het gezin. En als dat op de een of andere manier niet meer werkt is er de grotere familie. Als dat ook niet meer gaat heb je nog liefdadigheid, wat historisch gezien door de kerk gedaan werd. Dat zal geen vetpot geweest zijn, maar dat moet het ook niet zijn. Er dient voldoende motivatie te zijn om uit die situatie te ontsnappen.

  Het is daarmee ook onjuist om te stellen dat rechtse mensen alleen maar aan geld verdienen denken. We hebben een visie op de samenleving die dieper gaat, meer bewust is van de historie en tegelijk streeft naar een meer duurzame sociaal-economische orde. Je kunt nu eenmaal niet naïef zijn over economie als de sociaaldemocraten.

  In het verlengde daarvan ligt het UBI waardoor er voor mensen geen reden meer is om te gaan werken wat uiteraard grote problemen gaat opleveren. De gedachte achter het UBI is dat AI al het werk zal doen en er voor mensen geen werkzaamheden meer zijn om uit te voeren. Alleen, dat duurt nog wel even.

  Wees dus voorzichtig met het vragen naar ‘gratis’ spulletjes zoals een basiswoning voor iedereen.

  • Ik ben bang dat dit heel moeilijk gaan zijn voor Nayako. Al de socialistische one-liners waar zijn hoofdje vol mee zit konden wel eens niet meer voldoen. Wat nu?

  • Vandaar ook dat socialisme, of de sociaaldemocratie, vaak iets is voor jonge mensen die overlopen van goede bedoelingen maar toch wat levenservaring en kennis missen. Er zijn ook mensen die ervan profiteren als Frans Timmermans. Daarnaast zijn er mensen domweg niet deugen. Nu hoeven ze niet in de goot te verrekken, maar je kunt hun gedrag ook niet belonen. Dan krijg je namelijk meer van dat gedrag, terwijl je er juist minder van wilt hebben.

  • Ja, ik denk puur pragmatisch

   Ik heb niet per se heel veel wilde idealen. Ik denk slechts na over in hoeverre een orde houdbaar is

   Als je een sociale woonsector hebt, wat we altijd hadden, naast een private sector voor de rijken, is dat echt niet een of andere wilde utopie. Het is maar net hoe je je markt wilt ordenen. En het is maar net wat je ziet als marktwaar. Wat ook weer cultureel van aard is. Vind de cultuur dat een huis is om in te wonen, of om mee te speculeren ? Geld of bestaansrecht ? Uiteindelijk zijn het culturele overwegingen.

   Greed is good, zegt rechts altijd. Boeit niet dat mensen in de goot liggen massaal. Alles voor geld. En dan komt men vaak met een trickle down verhaal. Zogenaamd is het dan via een omweg in iedere belang haha

   En zolang de massa die mythe gelooft, blijft het systeem in stand. Want uiteindelijk geeft de massa het bestaansrecht

   De mens is niet eens van Nature hebberig. Ook dat is een opgelegde werkelijkheid. De mens zit er een beetje tussenin meestal. Tussen hebberig en vrijgevig

   • Nee, we komen niet met een trickle down verhaal en we zeggen ook niet dat greed good is en we hebben ook niet altijd een sociale woningsector gehad. Dat zijn allemaal sociaaldemocratische dogma’s waar jij mee komt aanzetten en die niet waar zijn. En je wilt niet weten dat ze niet waar zijn. Je wilt ook niet weten dat je gehersenspoeld bent met linkse propaganda. Er is ook niets pragmatisch aan. De sociaaldemocratie werkt niet en kan niet werken. Jouw eigen dogma’s zijn het probleem en jij zult een kleine, persoonlijke renaissance moeten doormaken, maar daar ben je niet klaar voor. Ik denk ook dat je er te eigenwijs voor bent.

   • Veel libertariers zeggen dat soort dingen. Iedereen is hebberig blabla.

    Half Amsterdam was ooit sociale huursector.De Amsterdamse school wijken. Toen hebben ze alles verkocht aan ‘ondernemers’ en nu betalen mensen drie keer zoveel als vroeger.

    Sociaal democratie heeft een tijd bestaan. En dus werkte, min of meer. Althans, laat ik het zo zeggen, het kon bestaan. Of je het een goede verdeling/orde vind is een andere kwestie.

    Vaag libertarisme heeft nog nooit bestaan en anarcho kapitalisme al helemaal niet. Dus we hebben het eigenlijk nergens over. Over fantasie hebben we het

    Dus we vergelijken iets dat op zijn minst bestaan heeft, met iets dat een masculiene fantasie is

   • Ja, de sociaaldemocratie heeft een tijdje bestaan (niet erg lang, net als de Zweedse sociaaldemocratie) en is in de jaren 70 en 80 failliet gegaan. Dit omdat de sociaaldemocratie zichzelf onherroepelijk in een sociaal-economische strop draait. Dat heb ik je een paar comments geleden uitgelegd. Je pleit daarmee voor een failliete ideologie.

    Tegenwoordig hebben we nog steeds een sociaaldemocratie, met een paar aanpassingen, en ook deze variant kan elk moment instorten.

    Europa en de VS zijn groot geworden dankzij de libertarische principes van eigendomsbescherming en vrijhandel, niet dankzij hoge belastingen, veel regulering en excessieve herverdelingsschema’s. Zeggen dat het libertarisme slechts een fantasietje is, is dus weer je zoveelste leugen.

   • Goed uitgelegd Zafod.

    Wat zou een eerlijke sociaaldemocratische huur voor deze parkeerplaats zijn?
    https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-heeft-de-duurste-parkeerplek-van-nederland-voor-495-000-euro-krijg-je-18-vierkante-meter-in-de-p-c-hooftstraat~b3c4c2d0/

    Natuurlijk is het de bedoeling dat een ‘kapitalistische patjepeejer’ dit koopt. Maar Tante Quintesha die bij de ‘customer happinezz’ van het Vandaal Hotel werkt (en alleen met de auto naar haar werk kan) moet ook goedkoop kunnen parkeren. Toch?

   • Wat ook opmerkelijk is, is dat Nayako zichzelf een anarchist noemt, dus geen staat wil. Echter, wanneer de keuze gaat tussen een kleine en een grote staat, dan kiest hij onmiddellijk voor een grote staat want de sociaaldemocratie is toch wel met afstand het beste alternatief voor geen staat. Een kleine staat, dat is neoliberalisme in zijn begrip, is zo ongeveer het ergste wat er is. De logica ontgaat mij ten enen male en bewijst dat het vooral onsamenhangend geraaskal betreft bestaande uit een curieuze mix van SP en GroenLinks propaganda gecombineerd met dromerijtjes over een staatloze samenleving waar de huizen zo ongeveer gratis zijn.

 6. Ik denk dat de sociale woningsector een reactie was op armoede en slechte woonomstandigheden van vroeger. Dat is een eigen leven gaan leiden. Zolang er subsidies naar toe gaan kan deze blijven bestaan. Maar hoelang is dit nog houdbaar als er elk jaar 100.000 paupers hier naar toe verhuizen die allemaal een woning uit de sociale huur moeten krijgen? Als er geen (kunstmatige) woningschaarste is, dan zijn er ook geen achterlijk hoge huizenprijzen en huren.

  • Kobus dit ben ik met je eens

   Een sociaal democratie kan per definitie niet eindeloos mensen binnen halen

   Alleen is dit binnen links een taboe

 7. In een sinistere wereld waar het Veiligheidsoog de bevolking in zijn greep hield, ontvouwde zich een bizar en verontrustend tafereel. De nationale coördinator voor terrorismebestrijding, een overheidsinstantie belast met het waarborgen van veiligheid, had zijn tentakels uitgestrekt naar het domein van volksgezondheid. Een ongewone en bizarre ontwikkeling die de grenzen van de realiteit tartte.

  In de geesten van de onderdrukten rees een golf van bezorgdheid en achterdocht. Het idee dat een instantie die oorspronkelijk was opgericht om terrorisme te bestrijden, nu betrokken was bij het promoten van experimentele gen therapie, schiep een klimaat van vragen en ongeloof.

  Deze ongebruikelijke alliantie wierp duistere schaduwen over de geloofwaardigheid van de overheid en haar motieven. Het volk begon te twijfelen aan de integriteit van volksgezondheidsinitiatieven, die nu leken te worden voortgestuwd door politieke of ideologische agenda’s in plaats van wetenschappelijk bewijs. De autonomie van individuen bij het nemen van beslissingen over hun eigen gezondheid werd bedreigd door deze onheilspellende inmenging.

  Terwijl de schaduw van wantrouwen zich verspreidde, groeide de drang naar transparantie en waarheidsvinding. Het volk verlangde naar een helder inzicht in de beweegredenen achter deze ongebruikelijke samenwerking. Ze eisten dat volksgezondheidsinitiatieven gebaseerd zouden zijn op wetenschappelijk bewijs en de principes van geïnformeerde toestemming, in plaats van te worden gedreven door duistere politieke of ideologische agenda’s.

  Maar terwijl de dagen verstreken, raakten de individuen steeds meer gedesillusioneerd. Ze verlangden naar een sprankje hoop, een kans om te ontsnappen aan de greep van de overheidsinstanties. Maar in deze verdraaide realiteit leek elke uitweg geblokkeerd, elke weg naar gerechtigheid versperd door een ondoordringbare muur van bureaucratie. Degenen die zich durfden uit te spreken tegen het regime werden het doelwit van meedogenloze smaad en laster campagnes.

  In deze benauwende realiteit waren wetenschap, geïnformeerde toestemming en individuele autonomie slechts schimmen uit het verleden. De bizarre samensmelting van de nationale coördinator voor terrorismebestrijding en de volksgezondheid bleef hangen als een onopgelost mysterie, terwijl het volk gevangen zat in de greep van een overheidsapparaat dat zijn grenzen had overschreden.

 8. Nee ik noem mijzelf geen anarchist meer

  Ik las alle grote anarchistische namen

  En had toen het meeste met het stirneriaanse individualisme. Wat men anarchisme noemt. Maar ik noem het geen anarchisme, omdat het niet echt een politieke programma is, meer een filosofie

  Daarnaast had ik veel sympathie voor proudhon en het mutualisme en C4SS alleen lijkt dit mij nogal moeilijk te implementeren in deze tijd. Alhoewel, het opzetten van coöperatieven gebeurt nu wel meer dan vroeger en is succesvol

  Carson zegt ergens. Als we moeten kiezen tussen de twee staats kapitalisme, dus neoliberaal of sociaal democraat, dan kies ik sociaal democraat. Ik sta er ook zo in. Liever sociaal democratie dan Stef Blok en zijn foute vrienden en natuurlijk heeft de sociaal democratie ook gebreken

  Verder klamp ik mij niet vast aan een specifieke politieke leer. Ik onderzoek de theorieën en bepaal dan wat houdbaar is. De vvd/cda politiek van de afgelopen jaren was onhoudbaar

  Mijn programma is dus onsamenhangend, omdat ik niet honderd procent voor iets kies. Ik ben een soort zwevende kiezer en denker. Ik bekijk iets per statement en per deelonderwerp. Zo voel ik mij vrijer

 9. Over groen links gesproken

  Klaver zegt ergens : we moeten het individu beschermen tegen zowel een te machtige staat, als een losgeslagen markt

  Dit vind ik ook een logische visie. Zowel een staat als bepaalde vormen van kapitaal kunnen mensen een poot uit draaien en ik denk dat we daar alert op moeten zijn

  Verder heb ik niets met de woke agenda van groen links en de hele cultuur eromheen.

  Wat betreft de sp. Men heeft in ieder geval een materiële blik op de wereld en geen ideële. Dat waardeer ik aan hen, want het houd ze nuchter. Follow the money.

  De lp kan deze partijen wel haten en bekritiseren, maar ze doen het tien keer beter dan jullie. Jullie zijn gewoon een irrelevante sekte, die gezien word als extreem rechts, door de meeste mensen

 10. Zafod

  Zowel neoliberalisme als sociaal democratie gaat uit van een grote staat

  Als je tussen de twee moet kiezen, ben je beter uit met een sociaal democratie. Omdat deze orde meer opkomt voor de werkende klasse

  Neoliberalisme is er alleen om de mega rijken te beschermen en het is gebaseerd op platte, vulgaire Amerikaanse theorie

  Laat Amerikanen maar met hun neoliberalisme spelen, met ondertussen tweehonderdduizend daklozen ofzo. Waaronder veel werkende mensen, want neoliberale politiestaat is er alleen voor de mega rijken en het banken kartel

  Europa heeft een andere geschiedenis en cultuur. Waarom zouden we die poep Amerikanen in alles kopiëren ?

 11. Kobus

  Na de oorlog zeiden de sociaal Democraten. Je wilt grote wijken hebben, moderne architectuur, waar de arbeidersklasse en middenklasse kan wonen, als ze willen. Van kappers tot slagers tot chirurgen tot professoren. Er word hier dan niet gestunt met de huurprijzen, door de maffia, ik bedoel door “ondernemers” want er is een vaste lage huurprijs

  Daarnaast hadden ze een private sector, waar de rijke mensen konden wonen als ze wilde. Of de armere mensen, als ze zoveel huur wilde betalen. Men kon dus kiezen. Lage staats huur, hoge private huur

  Dit is echt niet een heel utopisch beleid ofzo. Dit is geen Sovjet unie. Het is gewoon zorgen voor een bepaalde basis, waar men dan op kan bouwen. En als dit links is, dan is links hier blijkbaar realistischer in dan de rechtse charlatans

  De vvd met Stef blok hebben deze basis afgebroken, waardoor er nu grote problemen zijn. Vvd kan alleen afbreken en heeft verder geen visie. Waardoor alles ten onder gaat. De uit de kluiten gewassen bureaucratie probeert vervolgens te schipperen, wat ook allemaal vastloopt, omdat men te corrupt is en incompetent

 12. Ik pas niet in een specifieke politieke familie of tribe. Daar ben ik te intelligent voor

  Ik ben het soms eens met fvd en soms met Jesse Klaver. Ik bekijk ieder statement en iedere theorie afzonderlijk en weeg de voor en nadelen. Ik ga iets ook niet bij voorbaat al neersabelen

 13. @Nayako,
  Bedankt voor je uitleg. Waar het dus misgaat is dat het libertarisme, in tegenstelling tot het neoliberalisme, uitgaat van een zeer kleine staat tot geen staat. Denk aan een belastingdruk van 5 tot 10%. Niemand hier voelt zich aangetrokken tot de VVD. Het wordt wel tijd dat je ophoudt libertariërs daarmee gelijk te stellen. Verder bevestig je dat je op deze site weinig te zoeken hebt.

 14. Wie bepaalt er wie hier wel en niet iets te zoeken heeft ?

  Bepaal jij dat ? Je bent tegen het vrije debat ? En tegen free speech ?

  Typerend

  Ik zie in die libertarische setting een terugkeer naar feodalisme

  Ik zou er naast kunnen zitten. We weten het niet, want het heeft nooit bestaan

 15. Het punt is ook

  In de politieke discussies hebben de systemen recht van spreken, die op zijn minst bestaan hebben. Systemen als :

  sociaal democratie, vvd neoliberalisme, nationalisme, anarcho syndicalisme, communisme

  Deze kan je met elkaar vergelijken

  Dat wat nog nooit geprobeerd is, zou een wat bescheidener rol kunnen spelen, wat mij betreft

  Libertarisme is en was niet iets. Ga jezelf eerst maar bewijzen, maatschappelijk gezien.

  • Fout, zoals al vele malen uitgelegd, en nu weer herhaald: Europa en de VS zijn groot geworden door een politieke orde die eigendom beschermd en vrijhandel propageert. Dat is de kern van libertarisme. Of dat gebeurt in een monarchie, een republiek, of voor mijn part een militaire dictatuur is secundair. Momenteel gaan veel Aziatische en ook Zuid Amerikaanse landen vooruit omdat ze die principes geadopteerd hebben. Je snapt het allemaal nog niet zo goed. Ook lijkt je kennis te beginnen in 1970. Wat daarvoor allemaal gebeurd is, daar lijk je geen kennis van te hebben. Wat je beter begrijpt zijn de verschillende varianten van links. Want daar kom je vandaar, daar hoor je thuis en daar ga je ook weer naartoe. Want wat door velen hier al lang begrepen is, is dat je thuishoort bij een radicaal linkse partij. Dat kan de SP zijn, GroenLinks, of misschien wel de partij voor de dieren. Niet bij politieke voorkeuren voor een kleine tot non-existente overheid en dat maakt je helaas tot een trol op dit forum. Trollen zijn weinig populair over het algemeen.

  • Zafod

   Ik ben voor privaat bezit

   Ik ben voor vrije markten

   Ik ben voor geld

   Ik denk alleen dat zowel de geoisten/georgisten als de sociaal democratie een betere infrastructuur kunnen bieden. Een moderner programma hebben

   Als we een paar sociale sectoren hebben. Kunnen we nog steeds privaat bezit en vrije markten hebben. Het sluit elkaar niet uit. Je kan een sociale sector hebben naast een private. Sociaal voor de massa, privaat voor de rijke mensen

   Met een land value tax, hebben we nog steeds privaat bezit en vrije markten

   Desnoods een militaire dictatuur zeg je. Dat verklaart ook je anti free speech houding. Milei is nu daarmee bezig, met de geliefde dictatuur

   Ik heb nagedacht over jullie programma. Ik heb er echt lang over nagedacht

   Want een paar dingen vind ik wel goed aan libertarisme. Daarom onderzocht ik het

   Maar toch zitten er wat mij betreft echt gaten in de theorie.

   • 1. Het gaat even niet over jouw persoonlijke voorkeuren. Het gaat over de vraag of een samenleving gebaseerd op eigendomsprotectie en vrijhandel heeft bestaan en het antwoord daarop is een volmondig JA. Je eerdere uitspraak dat er geen voorbeelden zijn van een libertarische politieke orde is daarmee ontkracht. Dat was het punt waar het over ging.
    2. Geld is een ruilmiddel. Als je tegen geld bent, ben je voor ruilhandel. Dat is heel erg onhandig. Hongerige tandartsen moeten dan op zoek naar restauranthouders met kiespijn.
    3. Free speech is alleen van toepassing op de publieke ruimte. In private omgevingen als een website geldt dit niet. Dat is ook al eerder uitgelegd maar we weten inmiddels dat alles talloze malen herhaald moet worden voor je.
    4. Mooi dat je over het libertarisme hebt nagedacht. Wel een beetje jammer dat je het nog steeds niet zo goed begrijpt. Gelukkig zijn de meesten hier voorstanders van decentralisatie. Dat geeft je de mogelijkheid om met gelijkgestemden ergens je paradijsje in te richten. Ik wens je veel succes maar ben vrij zeker dat het een kansloze onderneming gaat zijn.

   • 1

    Neoliberaal propertarian globalisme heeft bestaan in de moderne tijd. Het hele platvloerse, debiele VVD programma. Libertarisme heeft nooit ergens bestaan

    Al had de 19de eeuw er trekken van, van libertarisme/minarchisme en dat liep meteen uit de hand. Toen kwamen socialisme, communisme en fascisme op, als reactie op problematiek en sociale tegenstrijdigheden. Land monopolie en geen sociaal vangnet, een recept voor rampen.

    2 ik ben dus voor geld

    3 natuurlijk mag deze site zelf bepalen of ze reacties wissen of niet. Het past alleen bij een site die ‘vrijspreker’ heet, om mensen vrij te laten spreken. Ik hoop dat je dat snapt

    4 niets wat ik doe is een kansloze onderneming.

    Het grootste probleem is monopolievorming, in het libertarisme. Monopolie van land, in de handen van een paar psychopaten/ondernemers. Die dan vervolgens beschermd worden door een zogenaamd ‘minarchistische’ staat

    Jullie zijn vaak te optimistisch, niet cynisch genoeg over de wereld

    Waarschijnlijk omdat je uit het westen komt en niet uit de derde wereld. Westerlingen zijn vaak op een bepaalde manier vervreemd, verwend en naïef

   • eigendomsprotectie en vrijhandel heeft bestaan en het antwoord daarop is een volmondig JA

    Neoliberalisme, libertarisme, sociaal democratie en geoisme gaan allemaal uit van vrijhandel en de protectie van privaat eigendom

    Het zijn allemaal uitwassen van het klassieke liberalisme. Allemaal zijn ze op een bepaalde manier neo liberaal. Nieuw liberaal

    Ik denk dat geoisme en een meer liberale versie van sociaal democratie de beste opties zijn

    Omdat zij beter nagedacht hebben over de problemen die in het 19de eeuwse kapitalisme zaten. Ze hebben het lef gehad om dieper te graven en meer kritische vragen te stellen

    Met clichématige, populistische/libertarische Elon Musk quotes kom je niet tot de kern. Het is holle retoriek.

   • En de draaitol spint wederom vrolijk door. Niet gehinderd door enige kennis, begrip of opgedane inzichten. Waarom ik mij toch steeds weer laat verleiden tot een discussie met deze persoon, ik weet het niet. Nu toch echt mee ophouden. Overigens praat je met een voormalig ontwikkelingshulpwerker. Ik heb wel wat gezien van de wereld hoor. En ik woon al heel lang niet meer in Nederland.

  • Ja hoe kapitalisme ontstond heb ik mij ook in verdiept

   De overgang van the commons naar de industrialisatie

   De fricties die toen opkwamen, in de fabrieken en steden, in Engeland.

   Als je gewoon helder nadenkt, moet je concluderen dat links op bepaalde punten de vinger op de zere plek legt.

   En op andere punten inderdaad door de bocht schiet

   Sociaal democratisch links, is niet eens tegen markten, niet tegen privaat bezit en niet tegen geld en niet tegen de democratie. Het zijn een soort liberalen. Net als dat georgisten liberalen zijn. Alleen moderne liberalen.

   • Nee, dat is de standaard linkse uitleg over de Industriële Revolutie van ca 1870. Kapitalisme is veel ouder dan dat en wordt over het algemeen gedefinieerd door het private eigendom van de productiemiddelen: kapitaal, land en arbeid. Je hebt dus ook kapitalisme zonder Industriële Revolutie, zonder fabrieken en zonder massa-productie.

    Als je geen of weinig kapitaal hebt, als je geen land hebt, heb je wel nog je arbeid. Jij beschikt aan wie je je arbeid verkoopt en voor welk tarief of salaris je dat doet. In een niet-kapitalistische setting zouden andere mensen best wel eens voor je kunnen beslissen waar je gaat werken en voor hoeveel.

    De sociaaldemocratie is ideologisch gezien een heel onduidelijk compromis tussen kapitalisme en socialisme, ofschoon de vroege varianten ervan sterk overhelden richting het klassiek-liberalisme. Zoals we al besproken hebben evolueert de sociaaldemocratie naar volledig socialisme of het klapt daarvoor al in elkaar. Waarschijnlijk is er ergens een theoretisch evenwicht dat je nog net zoveel socialisme kunt hebben dat het net niet failliet gaat. Dat is wat sociaaldemocraten mooi vinden. Wat we nu hebben bv, een overheid die zich overal tegenaan bemoeit, geld uitgeeft als een dronken matroos en toekomstige generaties opzadelt met een torenhoge schuld. Daarbij zichzelf op hun borst slaan dat ze het net iets beter doen dan hun buurlanden.

   • Zoals we al besproken hebben evolueert de sociaaldemocratie naar volledig socialisme of het klapt daarvoor al in elkaar.

    Was het niet die achterlijke Hayek die dit beweerde?

    Sociaal democratie zou zogenaamd vanzelf tot communisme leiden. Dit is onzin. Of je het nou wel of niet eens bent met de PVDA, hun systeem leidt niet per se tot communisme

    Communisme en fascisme en anarchisme, komt altijd voort uit enorme sociale spanningen en sociale onrust. De massa’s die bereid zijn het systeem omver te werpen en iets nieuws op te zetten

    De sociaal democratie probeerde dit soort tendensen juist te voorkomen. Daarom hekelen communisten ze, omdat ze het revolutionaire proces tegenhouden

    In Amerika is men nu enorm verpauperd geraakt, door de neoliberale politiek. In die situatie van verpaupering en onderdrukking, grijpen mensen juist eerder naar een revolutie. Die honderdeenduizenden die niets te verliezen hebben, dakloos zijn of van paycheck naar paycheck leven, in de neoliberale dictatuur, zijn eerder bereid om een revolutie te initiëren. Veel mensen van mijn generatie zijn extreem boos, je kan je er niet eens een voorstelling van maken

    Het is wel grappig. Sociaal democratie zou leiden tot een te grote burreaucratie en neoliberalisme zogenaamd niet. Terwijl onder de neoliberale Rutte bende de burreaucratie juist uitgedijd is. Steeds meer bureaucraten zijn nodig, om het falende systeem op te lappen, dweilen met de kraan open

   • Als sociaal democratie tot communisme leid

    Dan was Zweden nu communistisch. Dit is nooit gebeurt. Vreemd genoeg, waren de zweden in de covid periode meer liberaal/individualistisch gericht dan de neoliberale staten dat waren.

    Als socialisme altijd leidt tot communisme, dan was men van PVDA beleid overgegaan naar NCPN beleid. Dit gebeurde niet, men ging van PVDA beleid over naar neoliberalisme.

    Bernie Sanders is niet hetzelfde als het kanaal genaamd ‘leftlaser’ (communistische media, uit deze tijd)

    Als je de grijstinten wegdenkt, spreek je ongenuanceerd over de wereld en daar heeft niemand iets aan. Nee, Jesse Klaver is niet hetzelfde als Stalin…..

    Pickety heeft gelijk. Te extreme verpaupering, leidt tot revolutionaire tendenties. Kijk maar naar hoe communisme opkwam in Rusland, in Cuba etc. In Afrika, onder Gadaffi

    trouwens. We zien nu uit de neoliberale hoek, de VVD hoek en de D66 hoek, meer een neiging tot communistische politiek. De WEF politiek. Neoliberalisme ging over tot meer communistische politiek

   • In Amerika is communisme trouwens ook aan het opkomen in de vorm van verschillende jongeren die het vormgeven

    Denk aan het kanaal genaamd ‘infrared’ van een jonge intellectueel genaamd ‘Haz’

    neoliberaal Amerika, is dus vatbaar voor communistische radicalisering. Juist omdat jonge mensen er niet meer in geloven en het ze niets te bieden heeft.

    Ik denk dat Haz succesvoller kan zijn dan je denkt. Hij is heel snel opgekomen en heeft nu honderdduizenden volgers.

    Als een orde zijn mensen niet kan integreren, richten de mensen zich ertegen. Voornamelijk jonge mannen doen dit, omdat ze veel testosteron hebben

  • De vraag is ook een beetje

   Wat wil je

   Vrijheid voor iedereen

   Of de vrijheid van enkelingen ?

   Met standaard libertarisme is er voornamelijk vrijheid voor een paar Elon Musk gasten en hun property. Vervolgens een kleine politiestaat om hen te beschermen

   Ik denk dat klassieke liberale theorie minder debiel was en meer nadacht over individuele vrijheid van iedere burger, man en vrouw

   Locke dacht bijvoorbeeld na over ieders vrijheid, niet slechts het kapitaal van een paar graaiers

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in