Artikel overgenomen van libertair perspectief. Edwin Delsing/ 29.05.2024

Andreas Kinneging, Hoogleraar rechtsfilosofie in Leiden, gaf zijn opinie op 20 mei 2024 in blckbx today (21:45 – 26:00) over politieke “hitjobs”, waarvan nu Ronald Plasterk het slachtoffer geworden is. Volgens hem zijn de straffen voor laster en smaad veel te laag. Een strafdreiging als “publieke rectificatie” (in de krant) schrikt journalisten en kranten niet af om erop los te schieten met vrijblijvende beschuldigingen zonder bewijs. De slachtoffers lopen ernstige reputatieschade op en zouden (geheel volgens libertaire principes overigens) volledige schadevergoeding van de dader(s) moeten kunnen krijgen.

Wetsclausules zijn een dode letter geworden”, aldus Kinneging.

De PvdA wilde Plasterk royeren als hij minister-president zou worden. Plotseling verschenen er nieuwsberichten dat Plasterk “veel geld” verdiend zou hebben aan een patent voor een behandeling tegen kanker, terwijl universitaire medewerkers, die aan de uitvinding hadden meegewerkt slechts heel weinig hadden meegedeeld in die winst. “Juridisch waarschijnlijk in orde” werd er nog bij vermeld. Maar het onheil was al geschied. Plasterk was neergezet – in de ogen van naïeve deugmensen – als een gewetenloze profiteur. Hij is definitief niet “papabile” volgens Johan (VVD) Remkes. Dat spande de kroon. Remkes op het laagst mogelijke verklikkersniveau. Een “openbaar bestuurder”?

En zo trok Ronald Plasterk zich terug als kandidaat-minister-president. En het demissionaire kabinet, met ministers die moties van het parlement NIET uitvoeren, marcheert intussen schuin en scheef door. De ongecontroleerde Staatsmacht.

Politieke en juridische Hitjobs

Als hij zich niet zou hebben teruggetrokken – tenslotte is hij minister van Binnenlandse Zaken geweest en kent hij “de diensten” – dan zou hem wellicht nog een ergere behandeling, zoals bijvoorbeeld het lot van Inez Weski, beschoren zijn geweest. Of misschien was er een 72-jarige pacifistische dichter met extreemrechtse tendensen opgedoken, die hem zou hebben aangeschoten. Recente voorbeelden genoeg. Robert FicoAlejo Vidal-QuadrasEbrahim RaisiShinzo Abe … Zoiets kwam toch in Nederland niet voor? Tot Pim Fortuyn dan.

Ik doel op al die andere politieke “hitjobs” op BN’ers. Er is een hele serie. Ik doel bijvoorbeeld op de “case” Khadija Arib. Aan Tjeerd Andringa. Aan de vervolgingen van andere luis in de pels Willem Engel, van Gideon van Meijeren. Wat denk je van de lastercampagnes ten nadele van artsen met een correcte mening? De onverzettelijke Huisarts Rob Elens, een van de grootste helden van de COVID-plandemie. Overigens, Rob Elens staat nu op de lijst van BVNL voor de Europese verkiezingen. Een tipje.

Wie het recent gepubliceerde boek “Het geluid van de stilte” van Inez Weski leest, krijgt een goede indruk welke psychische druk de Nederlandse staat kan uitoefenen op standvastigen. Op indrukwekkende wijze toont haar relaas hoe onze staatsinrichting ruimte gegeven heeft aan kille monsters met zieke breinen. Is dat de staatsmacht? Sommige libertariërs menen dat elke staatsmacht daar onherroepelijk naar toe beweegt.

Een bruggetje tussen Inez Weski en Ronald Plasterk?

Weski’s relaas over haar detentie toont aan dat er mensen in “de diensten” gepenetreerd zijn – of dit nu het Openbaar Ministerie is of dat ze nog dieper in de deep state zitten – die in het apparaat van een “democratische rechtsstaat” volgens mij niet thuishoren, en helemaal niet in een vrije samenleving. Het feit dat Inez Weski, strafrechtsadvocaat, werd blootgesteld aan de meest wrede psychologische marteling staat niet op zichzelf. “Team Rutte” heeft geen enkele medemenselijkheid getoond in de Toeslagenaffaire, geen enkele affiniteit met boeren dn vissers en nam openlijk een minachtende houding aan ten opzichte van “De Wappies”.

De staat lapte grondrechten aan haar laars – ik citeer Andreas Kinneging.

De staatsmacht is kennelijk doorzeefd met een mensensoort zonder emotionele intelligentie. Zonder medemenselijkheid. Koude, kille geesten. Dementoren. Die, zoals in de boeken van Harry Potter beschreven, zodra ze in je buurt komen alle vreugde uit je zuigen.

Kille berekening. Orgaanontneming: no problem, het moet. Je móet onzichtbare anderen helpen. Prikcommandos: geen probleem, het móet want je existentie mag geen gevaar voor anderen zijn. Uithuisplaatsing van je kind: geen probleem, het móet, in het belang van de opvoeding van je kind tot burger – en daar heb jij door de belastingdienst het geld niet meer voor. Economie kapot: geen probleem, het móet helaas want je mag je niet verrijken omdat het alleen ten koste van toekomstige of verleden generaties zou kunnen gaan. Mondkapjesplicht: geen probleem, het moet, want je mag geen anderen giftig beademen. De helft van de koeien kapot: no problem, het moet, want … ehhh. Waarom eigenlijk? Vrijheid weg: no problem, het moet, want je moet blijkbaar “in gebondenheid” je plichten vervullen om rechten te verwerven … Vleugel van een zeearend afgekapt: geen probleem, het moet maar, want anders vergiftigt CO2 het klimaat en volgt een zondvloed. Visserijvloot naar de sloop: geen probleem, het móet gewoon, want … ehh, waarom eigenlijk? Kapotgeschoten worden in Oekraïne: geen probleem, het moet écht … want anders komen “de westerse normen en waarden” onder de wals van Poetin. Alles móet, de killen vinden er wel een reden voor.

Van Mark Rutte zelf is niet bekend dat hij ooit enige persoonlijke empathie heeft gevoeld voor wie dan ook. Niet hetero, niet homo, gewoon niks. De opperkiller (in de Nederlandse betekenis van “kil”) werkt het prettigst samen met zijn eigen soort. Misschien vindt-ie er nog meer in de NAVO?

Wat “de kiezer” misschien het meest verwacht van Mark Ruttes opvolger, is iemand die het potentieel heeft de overheid en haar diensten uit te gaan mesten. Ik geloof er nog in dat tenminste drie van die vier coalitiepartijen dat ook werkelijk willen. “Herstel” van grondrechten … En Ronald Plasterk was misschien iemand die daar ook wel zin in had, en dus gevaarlijk. Grondrechten. Dat is het bruggetje met Weski.

Libertair perspectief: vriendschap

Een kritische massa van gevoelloze mensen hebben zoveel kilte gebracht in de overheid dat het apparaat van die overheid zelf ter discussie komt te staan. Want hoe krijg je ze weg? Als ze eenmaal in machtige posities zitten, hoe krijg je de psychopaten weg? Hoe zeg je in het Nederlands “afuera”: “naar buiten”, “ERUIT!”?

Het Libertarisme belooft een (zeer) kleine overheid met minder of geen macht, gedecentraliseerde diensten, een zich opnieuw, bottom-up organiserende samenleving. Naarmate de “overheids”macht kleiner is, heeft ze minder aantrekkingskracht op gevoelsarme psychopaten. Dat is een zeer goede reden om het Libertarisme serieus te nemen als leidraad voor een samenleving zonder dwang, zonder dwingelanden in machtige posities.

Het Libertarisme is de filosofie van de vrijheid. Een vrije samenleving gedijt door vriendschap. Vriendschap is per definitie warmbloedig. Het sluiten van vriendschappen is medicijn tegen de verkillers.

De vraag is wat de koudbloedige openbaar bestuurders, openbaar aanklagers en kille magistraten daartegen in stelling gaan brengen. Oorlog? Omdat het “móet” …?

De antidote tegen de necrofielen: laten we ons uitspreken voor vriendschap. Vriendschap met de Russen én de Oekraïners. Met de Israëliërs én met de Palestijnen. Met de Chinezen, de Tibetanen, de Taiwanezen en met de Amerikanen. Vriend zijn van de Belgen en de Fransen, ja, ook van de Duitsers. En absoluut niet omdat het moet. Niks moet. Maar omdat volken bestaan uit mensen, die allemaal evenveel recht hebben op zelfbestemming en samenwerking in vrijheid als ik.

Naschrift

Op 23 mei verscheen een zeer goed gedocumenteerd artikel van Maaike van Charante over de karaktermoord op Kandidaat-Premier Plasterk

En zonet zijn de georkestreerde campagnes tegen Mona Keijzer en Gom van Strien begonnen

12 REACTIES

 1. Begrijpelijk dat Plasterk zich terug getrokken heeft, maar feit blijft dat jij zich terug getrokken heeft. Als hij dat niet gedaan zou hebben, had het anders kunnen lopen. Derksen heeft ook onder vuur gelegen. Maar hij heeft zich niet terug getrokken. Met als gevolg dat hij zo goed als onaantastbaar is. Of verhoging van straffen voor laster en smaad journalisten zullen afschrikken, is de vraag. Want ook dan moet je willen en kunnen doorzetten tegen de verdrukking in. Als je schade lijdt, kan je die claimen ook nu al overigens. Maar je moet er maar zin in hebben.

 2. Een mooie duit in het zakje tegen Plasterk was Joep van t Hek die voor de camera dingen zei als: “Kssst ga weg vieze oplichter”, of woorden van die strekking. Als de nuttige idioot van dienst. Je hoort opeens niets meer over deze affaire, laat staan over dat de beschuldigingen waar of onwaar zijn.

  Gelukkig zit het kabinet Rutte nummer zoveel wel vol met rechtschapenen.
  Een kennis van mij heeft lang gewerkt bij een staatsinstelling waar het vol zit met psychopaten en prutsers. Ze maken er een bende van, verspillen miljoenen en wie er wat van zegt vliegt er uit. Tot op de dag van vandaag. Maar ze weten het goed onder de pet te houden, mogelijk met hulp van dezelfde media die Plasterk afbrandden. Ik moedig de kennis aan om er een boek over te schrijven maar geef het weinig kans.

  • Hoe men Plasterk te pakken heeft genomen is slechts één van de miljoenen expressies waarom een democratie niet kan bestaan. De mens is nu eenmaal een gemeen en vals wezen, en als het om de macht gaat, dan wordt dat versterkt. Voor een dictatuur bestaan er geschikte kandidaten, voor een aristocratie en oligarchie ook, maar behalve een enkele heilige zijn er voor democratie geen geschikte kandidaten. De democratie is een haatorgie, en een oorlog van valsigheid. Straffen verhogen voor smaad en laster zal niet veel helpen omdat democratie die neiging tot collectieve valsigheid heel erg versterkt. Zeker omdat in een democratie niemand zijn plaats weet. Zo’n maatregel is dan ook niet meer dan een lapmiddel.

   “Een kennis van mij heeft lang gewerkt bij een staatsinstelling waar het vol zit met psychopaten en prutsers. ”

   In een systeem waar geen sprake is van overerving van macht, van successie, zijn het juist de machtzoekenden die aan de macht zijn. Daarbij komt dat in een systeem waar iedereen zogenaamd gelijk is, is er geen sprake van selective breeding, geen breeding van een klasse met goede manieren, en omdat men toch heimelijk meer wil zijn dan de andere krijg je de situatie dat allerlei losgeslagen figuren met psychologische problemen aan de macht komen. M.a.w., aristocratieën bestaan uit individuen die well-bred zijn en collectief manieren en gedragsregels opleggen, democratie betaat uit losgeslagen individuen, de losgeslagen menselijke aap. In een aristocratie ben je verzekerd van je positie, in een egalitaire democratie moet je via agressie en losgeslagen gedrag jezelf bewijzen, terwijl je schijnheilig moet roepen dat iedereen gelijk is.

   Vandaar dat Oscar Wilde opmerkte dat democratie een oorlog van het volk, door het volk, voor het volk is…

   • Bestaan samenlevingen, hoe ook ingericht, niet altijd uit “losgeslagen individuen, de losgeslagen menselijke aap”? Een democratie is niet meer dan een beslismodel gebouwd op een (wankel) rechtssysteem. Een democratie levert niet per se kwaliteit, rust of welvaart op.

   • Bertuz,

    “hoe ook ingericht, niet altijd uit “losgeslagen individuen, de losgeslagen menselijke aap”

    Dan ken je de cultuur van aristocratieën e.d. niet. De aristocraat, de gentleman, de cultuur van hoffelijkheid, hoofsheid, verfijnde manieren, discretie, e.d.
    Er is wel sprake van intriges in de hogere echelons dan, maar dat blijft beperkt tot zekere kringen, of puritanisme (het andere uiterste van de losgeslagen aap), maar het spreid zich niet uit over de hele samenleving. Er is natuurlijk altijd wat op aan te merken, maar in een massa en participatie democratie komt het slechtste en laagste van de mens naar boven drijven.

   • Los van welk systeem ook komt het slechte in de mens bovendrijven. Staat los van de inrichting van een samenleving. Mensen zijn zoals ze zijn. Ook al bestaat de top uit super nobelen er zullen altijd mensen zijn die die nobelen willen treffen, omdat het nobelen zijn.

   • Koppige dikschedel, geschiedschrijving over democratieën verteld ons heel wat anders. Als je nou een andere mening hebt, zorg is dat je kennis hebt en argumenten, i.p.v je onwetendheid te ventileren.

  • In een democratie krijg je dus een hele verwrongen perverse psychologie, het hele volk wordt afgunstig in een democratie, niemand mag superieur zijn, of zijn superioriteit op een gezonde manier bewijzen. Men is een poppetje op een positie in een instituut, aan de leiband van de eeuwige afgunst der democratische gelijkheid, zolang men die positie heeft. De competitiedrang en de mores zijn niet ingebed en geleid in een cultuur van selective breeding die leidt tot een superieure klasse en behoud van haar cultuur, die competitiedrang en drang om zich te laten gelden uit zich dan op allerlei perverse en heimelijke manieren. En er is sprake van een democratische inflow van inferieure elementen…

 3. Ik heb niet meer dan de kop en een regel of twee gelezen van de aanklacht tegen Plasterk, en ik moet bekennen dat ik het in eerste instantie slikte, van kwader trouw dus… Typisch democratische valsigheid is mij dus ook niet vreemd, maar ik geef het als een van de zeer weinigen wel toe.
  Degenen die het verhaal ontkrachten kennen ook hun valsige gemeenheden, zoals de aantijging aan het adres van Rutte:

  “Van Mark Rutte zelf is niet bekend dat hij ooit enige persoonlijke empathie heeft gevoeld voor wie dan ook. Niet hetero, niet homo, gewoon niks. De opperkiller (in de Nederlandse betekenis van “kil”) werkt het prettigst samen met zijn eigen soort. Misschien vindt-ie er nog meer in de NAVO?”

  Alsof dat geen kleinschalige hit-job is. Democratie is één en al hit-job.

  Zoals Voltaire schreef:

  l’animal méchant par préférence (man is the meanest of all animals)

 4. Wat Maaike van Charante betreft, leuk dat ze met een verschoning komt, maar karaktermoord van de Palestijnen en moslims is wel een van de specialiteiten van deze fanatieke pro-Zionist.

 5. Ronald Plasterk een über-linksdenkende die nu rondloopt onder een vriendelijker naam met de PvdA. NL zat vol met communisten na de oorlog en 1991 werd de CPN opgeheven, nadat de partij was samengegaan met PSP, PPR, en EVP in GroenLinks. “Nederland is toe aan een groene (communistische), sociale (armoede en ellende) koers. Daarom gaan we voor een samenleving waarin niet het eigen belang telt, maar het belang van ons allemaal. (Wat staat geschreven in Das Kapital Karl Marx). GroenLinks en PvdA geloven dat samenwerken ons sterker maakt. (Socialisme werkt niet in geen enkel land). Zo maken we een vuist voor een groener en socialer (meer communistisch) Nederland. Waarin het weer loont om te werken (50+% belasting) , eerlijk delen logisch is (wat van mij is, blijft van mij) , en duurzaam (zo goedkoop mogelijk) wonen betaalbaar is – voor iedereen.”
  (lees Socialistisch Handboek: Pagina 76, deel 6.)
  Volgens: https://www.pvda.nl/linkse-samenwerking/

 6. De eerste veroordeling voor een voormalige Amerikaanse president was niet vanwege de illegale oorlogen in Irak of Afghanistan, illegale CIA-staatsgrepen, drone-aanvallende bruiloften of het bespioneren van Amerikanen…

  Het kwam doordat Trump een betaling van 130.000 dollar voor de geheimhoudingsverklaring van een pornoster verkeerd had geclassificeerd.

  Vertelt je alles wat je moet weten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in