Is genade een teken van zwakte of niet? Het volgende filmpje is wel een erg brute kijk op leven en dood. Een tachtigjarige man wordt thuis geconfronteerd met twee inbrekers. Een man en een vrouw. Ze belaagden hem. Hij pakt zijn klein kaliber pistool, ze blazen de aftocht en hij richt zijn Smith and Wesson op de vluchtende daders. Hij stelt: “the female wasn’t as fast as the male so i shot her in the back twice“. De vrouw stierf.

Is dit zelfverdediging of een executie? In sommige delen van de Verenigde Staten is dit gewoon toegestaan. Toegestaan of niet, voor mij heeft genadeloosheid nu een gezicht.

 

60 REACTIES

 1. – de man was tachtig (Joe Biden)
  – noodweer exces?
  – risico van het vak
  – je geld of je leven
  – wanted: dead or alive
  – zeer kort filmpje, wat weten wij niet?

  ik heb geen voorlopig oordeel en voorlopig geen oordeel.

  • Is dit zelfverdediging of een executie? In “sommige delen van de Verenigde Staten” is dit gewoon toegestaan? Het is verbazend dat er zoveel mensen zijn, die absoluut niet weten hoe de Verenigde Staten eigenlijk in elkaar zit.
   Les 1: Het is de wettelijke taak van de Federale overheid om het land veilig te houden, dit is hun enigste taak. bv. Biden mag ook niet een Staat binnen gaan zonder uitnodiging. De Verenigde Staten bestaat uit 50 zelfstandige landen met hun eigen overheid, Grondwet, regelingen, verkiezingen, leger en 30 van die landen hebben de doodstraf. Het is ook NIET de taak van de overheid om voor ons te zorgen. Het is de taak van de overheid om ons TE DIENEN. De Verenigde Staten is ook geen democratie, nooit geweest. Het woord democratie staat opzettelijk nergens geschreven in de Grondwet. Op 17 september markeert de Dag van de Grondwet in de Verenigde Staten en erkent de goedkeuring van de Amerikaanse grondwet en degenen die Amerikaans staatsburger zijn geworden. 17 september 1787 was de dag dat het document werd ondertekend, voordat het in 1788 werd geratificeerd en uiteindelijk in 1789 in werking werd gesteld. Dit maakt de Amerikaanse grondwet tot één van de oudste die nog steeds van kracht is in de wereld. (inc. Nederland)

   • In Nl is de burger veilig houden ook een overheidstaak. Maar als burger heb je ook het recht jezelf te verdedigen. Dat loopt soms via de rechter en soms via de eisen van noodweer.

 2. Ik zit er niet mee. Als je ervoor kiest om mensen te overvallen, bij ze in te breken
  moet je de consequenties(bv. de kogel) maar aanvaarden.

  • Vuurwapens zijn zó belangrijk ze komen qua belang op de tweede plaats na de Grondwet zelf.
   George Washington

   Als ze je wapens komen halen, geef ze dan eerst deze hete munitie.
   Kenneth W. Royce

   Na een schietpartij willen de linksdenkende altijd de wapens afpakken, van de mensen die het niet hebben gedaan.
   William S. Burroughs

   Het recht van de burgers om wapens te dragen ter verdediging van zichzelf en de staat mag niet in twijfel worden getrokken.
   James Madison

   Hoe een politicus tegenover het Tweede Amendement staat, vertelt je hoe hij of zij jou als individu ziet… als een betrouwbare en productieve burger, of als onderdeel van een weerbarstige menigte die overheerst, gecontroleerd, gecontroleerd en verzorgd moet worden van.
   Suzanna Hup

   De wereld is gevuld met geweld. Omdat criminelen wapens dragen, moeten wij, fatsoenlijke, gezagsgetrouwe burgers ook wapens hebben. Anders zullen zij winnen en zullen de fatsoenlijke mensen verliezen.
   James Earl Jones

   Het recht van burgers om wapens te dragen is slechts één garantie tegen willekeurig bestuur, nog een waarborg tegen de tirannie die in Amerika nu ver weg lijkt, maar die historisch gezien altijd mogelijk is gebleken.
   Hubert H. Humphrey

   Zonder het eerste of het tweede amendement zouden we geen vrijheid hebben; met de eerste kunnen we ontdekken wat er gebeurt, met de tweede kunnen we er iets aan doen! De tweede zal eerst worden weggenomen, gevolgd door de eerste en dan de rest van onze vrijheden.
   Onbekend

   Goede mensen hebben geen wetten nodig die hen vertellen verantwoordelijk te handelen, terwijl slechte mensen een manier zullen vinden om de wetten te omzeilen.
   Plato

   Als de wapenwetten inderdaad zouden werken, zouden de initiatiefnemers van dit soort wetgeving geen moeite moeten hebben met het putten uit lange lijsten met voorbeelden van strafbare feiten die door dergelijke wetgeving worden beperkt. Dat ze dat na anderhalve eeuw proberen niet kunnen doen – dat ze de zuidelijke pogingen tot wapenbeheersing in de periode 1870-1910, de noordoostelijke pogingen in de periode 1920-1939, de pogingen tot zowel federale als Op staatsniveau in 1965-1976 wordt het herhaalde, volledige en onvermijdelijke falen van de wapenwetten om ernstige criminaliteit onder controle te houden vastgesteld.
   Orrin Hatch

   Het ontwapenen van de mensen… was de beste en meest effectieve manier om ze tot slaaf te maken.
   George Mason

   Ik geef de voorkeur aan gevaarlijke vrijheid boven vreedzame slavernij.
   Thomas Jefferson

   Wetten die het dragen van wapens verbieden, ontwapenen alleen degenen die noch geneigd noch vastbesloten zijn misdaden te plegen.
   Thomas Jefferson

   Wetten die het dragen van wapens verbieden. . . ontwapen alleen degenen die noch geneigd noch vastbesloten zijn misdaden te plegen. . . Dergelijke wetten maken de zaken erger voor de aangevallenen en beter voor de aanvallers; ze dienen eerder om moorden aan te moedigen dan te voorkomen, want een ongewapende man kan met meer vertrouwen worden aangevallen dan een gewapende man.
   Thomas Jefferson

   Alle politieke macht komt uit de loop van een geweer. De communistische partij moet het bevel voeren over alle wapens, op die manier kunnen er nooit wapens gebruikt worden om de partij te besturen.
   Mao Zedong
   Een ongewapende man kan alleen vluchten voor het kwaad, en het kwaad wordt niet overwonnen door ervoor te vluchten.
   Jef Kuiper

   Wapenbeheersing: de theorie dat een vrouw dood in een steegje wordt aangetroffen, verkracht en gewurgd met haar panty, is op de een of andere manier moreel superieur aan een vrouw die aan de politie uitlegt hoe haar aanvaller aan die fatale schotwond kwam.
   L. Neil Smith

   De politie kan een indringer, overvaller of stalker er niet van weerhouden u pijn te doen. Ze kunnen hem alleen achtervolgen nadat hij je pijn heeft gedaan of vermoord. Jezelf beschermen tegen schade is jouw verantwoordelijkheid, en de kans dat je gewond raakt in een buurt met wapenbezitters is veel kleiner dan in een buurt met ontwapende burgers – zelfs als je zelf geen wapen bezit.
   Harry Browne

   De grootste hypocrieten op het gebied van wapenbeheersing zijn degenen die in luxe ontwikkelingen leven met gewapende bewakers – en die willen voorkomen dat andere mensen wapens hebben om zichzelf te verdedigen. Maar hoe zit het met mensen met lagere inkomens die in binnenstedelijke wijken met veel criminaliteit wonen? Moeten zulke mensen ongewapend en hulpeloos worden gehouden, zodat limousine-liberalen ‘een verklaring kunnen afleggen’ door iets toe te voegen aan de duizenden wapenwetten die al in de boeken staan?
   Thomas Sowel

   De meest dwaze fout die we zouden kunnen maken zou zijn om de onderworpen rassen wapens te laten bezitten.
   Adolf Hitler

   Een emotionele linksdenkende vrouw die verdere wetgeving inzake wapenbeheersing eist, is als een kip die achter kolonel Sanders staat.
   Larry Ouderling

   Als iemand een pistool heeft en je probeert te vermoorden, zou het redelijk zijn om terug te schieten met je eigen pistool.
   Dalai Lama

   Voordat een staand leger kan regeren, moeten de mensen worden ontwapend, zoals dat in vrijwel elk land in Europa het geval is.
   Noa Webster

   Amerikanen hebben het recht en het voordeel bewapend te zijn – in tegenstelling tot de burgers van andere landen waarvan de regeringen bang zijn de mensen wapens toe te vertrouwen.
   James Madison

   Als u voor wapenbeheersing bent, dan bent u niet tegen wapens, omdat de wapens nodig zullen zijn om mensen te ontwapenen. Het is dus niet zo dat je tegen wapens bent. Je hebt de wapens van de politie nodig om de wapens van anderen af ​​te pakken. Dus je bent erg pro-Gun, je gelooft gewoon dat alleen de regering (die natuurlijk zo betrouwbaar, eerlijk, moreel en deugdzaam is…) wapens zou mogen hebben.

 3. Genade is een teken van sterkte, dat men het gemene zelfzuchtige beest in de mens (zichzelf) heeft overwonnen. Een van de taken van Hercules betekende symbolisch: het beest in zichzelf overwinnen.

  • @ Johannes, Neutraal Punt

   “Voor inbreken is nog wel wat moed en creativiteit nodig.
   Een vluchtende vrouw in de rug neerschieten is een van de meest laaghartige daden die ik kan bedenken.

   De man zegt “they jumped on me in the hallway” etc. en heeft het over “when the times come to defend yourself”.

   Ik vind niks creatiefs aan inbreken, met strafvezwarende omstandigheid gebruik van geweld.

   Uit het wetboek van strafrecht:
   “Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.”

   Uit het filmpje kan je verder niet het hele verhaal van de man nog de inbrekers vernemen.

   Niet te snel oordelen.

   • Dus een jonge vrouw -die een vriend meeneemt om in te breken … gebruikt geweld tegen een tachtjarige man. Bravo. Misschien gewoon gaan werken?

    Daarbij, de mannelijke helft van het inbrekers paar op de vlucht wacht niet eens op de vrouw. Anders was hij waarschijnlijk eerst neergeschoten.

   • De inbrekers waren al op de vlucht. De vrouw wordt in de rug geschoten met een ander wapen nog wel. Dat in de rug schieten was zeker geen noodzaak. Immers de inbrekers gingen al weg. En zeker niet het onmiddellijke gevolg van een hevige gemoedsbeweging. Hij wisselende nota bene nog van wapen.

   • Verders: Na even verder gekeken, is het duidelijk dat deze twee lieverdjes zwart waren. Statistieken laten duidelijk zien dat zwarten ongeveer 60% van alle gewelddadige misdaden in Amerika plegen, ondanks dat ze slechts 14% van de totale bevolking uitmaken. 51,2% van de arrestaties wegens moord, 52,7% van de arrestaties wegens diefstal, 28,8% van de arrestaties wegens inbraak, 28,6% van de arrestaties wegens diefstal van motorvoertuigen, 42,2% van de prostitutie-arrestaties en 36,1% van de drugsarrestaties. Neem o.a. Alabama bv, als iemand daar met geweld op je deur klopt, en je voelt je eigen bedreigd. Dan mag je door de gesloten deur schieten, om je eigen te verdedigen.

   • ‘ als iemand daar met geweld op je deur klopt, en je voelt je eigen bedreigd’

    Je zult maar in nood of paniek iets te hard op iemands deur kloppen.
    We hebben het over Amerika he, daar loopt nogal wat caveman publiek rond, ook onder de autoriteiten.

  • Hmmm. Libertariërs hebben de neiging om individuele wapen verantwoordelijkheid te omarmen, en zich altijd te verzetten tegen deze grote overheidsbureaucratie tegen onzinnige wetten en deze linksdenkende hoge belastingen, particuliere liefdadigheid te bevorderen, diverse levensstijlen te tolereren, de vrije markt van kapitalisme te steunen en burgerlijke vrijheden te verdedigen… “Genade” is voor mensen die te zwak zijn en de moed niet hebben om zich te verdedigen. (Some folks need killing.)

 4. Genade voor de schuldigen is onrecht ten opzichte van de onschuldigen.

  • Aan Dolf
   Oef, dat is een denker daar ga ik een lekker op broeden.

   • Alleen blokhoofden, simpele geesten en bureaucraten verkrachten de complexiteit van het leven in termen van simpele formules

   • Aan Dolf

    Dolf het kuiken is eruit.
    Ik kan er alleen door flink uit te zoomen/langer termijn als één leven een beeld vormen waar ik met “het onrecht van de onschuldige” kan omgaan.

    Op korte termijn lijkt jouw stelling veel kernwaarde te hebben gezien vanuit een Juridisch stelsel.
    De praktijk laat ons zien dat de grote boze wolven in de wereld met veel weg kunnen komen zonder ook maar ooit voor en gerecht te hoeven te verschijnen. Veel geld en connecties zijn dan handig om de menselijke rechtspraak te ontlopen in het huidige leven.

    Gezien vanuit reïncarnatie kan ik er wel mee omgaan.
    Iets wat steeds naar voren komt over reïncarnatie en bijna dood ervaringen is het volgende
    “De dader zal door eigen inzicht als de film van het leven afdraait waarbij je ook de emoties van de slachtoffers voelt vanzelf gaan kiezen om dat handelen te balanceren dus oud karma uitwerken”

    Zo kwam ik erachter dat een zakenpartner me in een vorig leven als een official met een mes doodgestoken had. De plek heeft in dit leven soms pijnscheuten. Ik heb hem dat tot op heden niet laten weten. Ten eerste omdat ik voor ik het wist vrolijk rond huppelde zonder enig aangeboren trauma. Vele hebben angst voor water omdat ze in vorig leven verdronken waren. Tevens had ik iets waarom zou ik mijn gram moeten halen nu ik het weet en wraakzucht moeten gaan koesteren? En via mijn uitstraling alleen al een negatieve vibe uitsturen. Kortom bad karma opbouwen terwijl er niets aan de hand is. Het had eerder in de relatie wel gebotst en hij liet een kennis weten dat hij connecties had die ons om zeep konden helpen. Daarna kwam ik erachter dat we ook een vorig leven band hadden. Hij ging een keer voor zaken naar het buitenland en ik voorspelde toen spontaan dat hij daar in de bak zou komen . Dat is gebeurd maar niet op de manier hoe ik het aanvoelde. Tien jaar later kwam ik hem tegen ik voelde dat het TEST TIJD was. Ik groette hem normaal en zond geen lading uit. Hij had zijn straf als oplichter waar ik hem eerder voor uitgemaakt had uitgezeten. En ik had door aan te voelen dat ik hem niet kon vertrouwen bijna gelijkgespeeld. En via die kennis laten weten dat hetgeen hij me schuldig was aan het lokale schooltje te doneren ik had een tegen claim van hem gepareerd met een onderbouwde rekensom. Dus Dolf op de lange termijn schijnt alles wat scheef gezet is ofwel niet in harmonie met het leven en elkaar niets aandoen en te slim af willen zijn op zijn pootjes terecht te komen.

    Ik had me lang verbaasd toen mijn God nog een een lange baard had waarom die niet even stop zei of het tegenhield met een hand uit de wolken of iets met vleugels en een zwaard doorstuurde. Later toen in meer in het esoterische kwam kon ik eerst niet begrijpen dat er Goeroes waren die zich nergens druk over maakte en zeiden dat alles precies is als het moet zijn . Ik ben nu zover dat ik hun punt kan snappen omdat alles op oorzaak en gevolg tot stand komt. En er toch een onderliggende intentie is dat wat we Goed noemen over wat we Kwaad noemen overheerst en dat het en spel tussen deze twee polen is, een beetje yin yang effect. Als ik een rechter bent dan heb ik wetsovertreders nodig voor mijn boterham. Sommige zaken kunnen eeuwen duren voordat die rechtgetrokken kunnen worden dat zijn meestal massale zaken. Momenteel is er veel massaal bezig.
    Groet

   • @ Neutraal punt.
    Je noemt wraakzucht alsof dat het tegenovergestelde is van genade.
    Wat de oude man deed gebeurde in de hitte van het moment, met adrenaline in zijn lijf.
    Wraakzucht is volgens mij iets wat uitgesteld wordt. Wraak wordt koud geserveerd.
    Ik zie acceptatie als het tegenovergestelde van wraakzucht. Met als meest negatieve vorm lethargie.
    Genade en vergeving gaan hand in hand. De schutter had geen ruimte voor vergeving. Is het zijn taak wel om vergeving te tonen?
    Wellicht heeft de schutter zelfs compassie gehad. Een slot op de deur is bijvoorbeeld een vorm van compassie jegens inbrekers. Zo voorkom je (deels) dat iemand mogelijk in de fout gaat.

  • @ neutraal punt

   je zegt:

   “Op korte termijn lijkt jouw stelling veel kernwaarde te hebben gezien vanuit een Juridisch stelsel.”

   en:

   “Gezien vanuit reïncarnatie kan ik er wel mee omgaan.”

   en:

   “En er toch een onderliggende intentie is dat wat we Goed noemen over wat we Kwaad noemen overheerst en dat het en spel tussen deze twee polen is, een beetje yin yang effect. ”

   “Ik ben nu zover dat ik hun punt kan snappen omdat alles op oorzaak en gevolg tot stand komt.”

   Probeer het ook eens vanuit een libertarisch gezichtspunt.

 5. Voor inbreken is nog wel wat moed en creativiteit nodig.
  Een vluchtende vrouw in de rug neerschieten is een van de meest laaghartige daden die ik kan bedenken.

   • Aan Piet 12345
    Beste Piet , bizar betekent “niet op een normale manier” Het hele gebeuren is dus bizar.
    Die man had kunnen stoppen toen ze op de vlucht gingen dat geeft Johannes aan. Of die man nu laaghartig was is een andere vraag, hij was wel door het lint maar heeft zo te zien nergens problemen mee en verteld het vrij koel verder. Hopelijk gaat deze video een hoge score halen en krijgt het hele gebeuren een signaalwerking voor de uit de hand lopende trend van diefstal en geweld. Dan zou er iets positiefs uit voort kunnen komen.
    Wat Johannes doet is dan ook minder bizar als wat er gebeurde en jouw antwoord naar hem. Waarom zou iemand niet een redelijk normale (niet bizarre) omschreven mening kunnen geven? Moeten we elkaar dan meteen in de haren vliegen als een mening niet met die van ons overeenstemt en meteen met emotionele agressie reageren en gaan oordelen en in vakjes duwen. Dat brengt ons juist in een negatieve spiraal werking waar diegene die ons tegen elkaar uitspelen mee in hun vuistje lachen. Laat van jezelf geen speelbal van opinies maken dan wordt je een instrument wat bespeeld wordt zonder dat je het zelf in de gaten hebt.
    Groet

   • Neutraal punt, woon je niet meer in Nederland, en ben je wellicht vergeten hoeveel kaaskoppen er rondlopen?

   • Het heeft niks met links-rechts te maken, maar het links rechts stijgt in de kindercrèche die de democratie nu eenmaal is naar het hoofd. Je kunt kleuterleider proberen te spelen, maar ik denk dat dat weinig zin heeft zonder officiële autoriteit.

    Waar ik aan refereer is erecode. De mens is van nature grotendeels een laaghartig en gemeen wezen, daarom zijn er erecodes. Een vrouw, en dan tweemaal in de rug schieten, dat is laaghartig.
    Bezit is alleen heilig, in die zin dat men ter bescherming laaghartig geweld legitimeert, voor een lagere klasse bourgeoisie die in de negentiende eeuw is opgekomen, en nog geen cultuur heeft. Je zult dit soort mentaliteit dan ook alleen zien in een lagere klasse ongecultiveerde bourgeoisie, en tegenwoordig onder de tokkie klasse (die immers ook wat bezit heeft).

   • Dus de bezit begerende lagere bourgeoisie en tegenwoordig tokkie-achtige klasse is losgeslagen van elke traditionele erecode cultuur, laat staan humane cultuur, en komt zo tot de legitimatie van eigenrichting, geweld en wraak om bezit en zichzelf te verdedigen. Libertarisme trekt gedeeltelijk ook zulk laag niveau cultuur-anarchisme aan.

   • Neutraal Punt,

    Voor de opkomst van de democratie streefde de lagere bourgeoisie ernaar om de cultuur van de hogere bourgeoisie te verwerven, en de hogere bourgeoisie streefde ernaar om de cultuur van de aristocratie te verwerven. Dat betekent dat men naast het verwerven van bezit ook hogere geestelijke discipline probeerde te verwerven, betere manieren, geestelijke verfijning e.d..
    Met de opkomst van de egalitaire democratie en haar geest van afgunst is dat volkomen veranderd. Men is nu in zichzelf opgesloten, en zichzelf genoeg. Dan is er door de economische verbetering ook nog een tokkie klasse ontstaan met schedels van beton die er een kunst van hebben gemaakt om hun in-domheid-in-zichzelf-genoeg te zijn absoluut te maken.

   • @Niet meer zo’n neutraal punt;

    je zegt:

    “Wat Johannes doet is dan ook minder bizar als wat er gebeurde en jouw antwoord naar hem. Waarom zou iemand niet een redelijk normale (niet bizarre) omschreven mening kunnen geven?”

    Victim blaming door Johannes. Wat is bizar/normaal? Wordt bepaald door u? Bent u zo “normaal” ? Wat is er zo bizar aan de reactie van Piet? Ik vind het vrij normaal hoor.

   • El Paso,

    Lees wat ik hierboven schrijf, in plaats van op op je democratische stamcafe-tokkie-stokpaardje gaan zitten en je frustraties over ‘links uiten’ als was je een lamme stier die een rode lap ziet.
    Ik zeg dat de erecode zegt de je geen vluchtende vrouw tweemaal van achteren neerschiet met de dood als gevolg. Dus, in plaats van de politiek erbij te halen zoals sommige andere tokkies hier doen, die ook een politiek-rechtse waas voor hun ogen krijgen. Iemand in de benen schieten, niet voor slechts een inbraak maar iets ergers zoals zware mishandeling kan ik me voorstellen. Ratio probeert het mede-menselijk gevoel aan te spreken. De meesten falen daarin, dat is niveau hier, men komt met politiek of rigide formules, of men is bezig met de eigen haat voor links erbij te halen. Jullie groeps-psychologie meute reacties zijn nogal overduidelijk.

 6. Meisje van 13 jaar is alleen thuis. Twee volwassen mannen dringen het huis binnen. Ze trekken haar kleren van het lijf en sleuren haar mee naar de slaapkamer. Met nauwelijks kleren aan weet ze een handvuurwapen te pakken, en schiet het magazijn leeg op de aanvallers. Eén aanvaller ontkomt, de ander sterft in een plas bloed.

  Kritisch persoon: ‘De aanvallers renden van je weg.’
  Meisje: ‘Ja, dat was nadat ik begon te schieten’.
  Kritisch persoon: ‘Vind je het niet erg dat één aanvaller is overleden? ‘
  Meisje: ‘Oké, twee volwassen mannen dringen mijn huis binnen, trekken de kleren van mijn lijf en sleuren me mee naar de slaapkamer. God zij dank dat ik dat pistool kon pakken’.

  • Mary Weiss van de meidengroep The Shangri Las kreeg regelmatig jonge mannen aan de deur van haar hotelkamer als ze op tour was met de band. Op een gegeven moment werd ze aan de staatsgrens gepakt met een illegaal vuurwapen. Dat kwam uitgebreid in het nieuws. Daarna waren die jonge mannen een stuk voorzichtiger.

 7. J & N. Kijk eens, een spiegel die geen spiegel is en een scheldpartij, tja. Blijft bijzonder dat zo´n kleine website zoveel aandacht krijgt van het eye of soros. Je zou bijna gaan denken dat hier een geluid is (was) dat niet mainstream hoort te zijn. Succes moralisten.

  • ik ben wel nieuwsgierig naar de mening van vrijspreker’s huissocialist …

   • We hebben all genoeg libetarische stamcafe-tokkies hier, die puur politiek reageren, wat niet de insteek was van Ratio. Ratio noemt het genadeloos, waarom richt je je roddel dan niet op Ratio…

   • Ik zal het gelijk beantwoorden: waarom je je niet op Ratio richt, hem als socialist kenschetsen, is omdat men liever de politieke haat voor links uitleeft. Dus, in plaats van een eigen mening te hebben worden hier de verplichte groepsmeningen geventileerd. En als je daarvan afwijkt, dan ben je een socialist.

 8. Galg en rad waren hier in gebruik tot de Fransen kwamen. De Fransen moesten zo nodig deugen, criminelen moesten een tweede kans, derde kans, enz. We zien waar dat toe heeft geleid.

  Op de blauwe steen in het centrum van de stad vonden vroeger terechtstellingen plaats. Het was een heel spektakel met gruwelijke marteling, vaak eindigend met de genadeklap. Daarna werden ze aan de galg buiten de stadspoort gehangen, zodat de vogels van hun vlees konden eten. Als waarschuwing voor mensen met slechte plannen: word geen crimineel.

  De blauwe steen in het centrum ligt er nog gewoon. De galg zelf is afgebroken maar de plaats in grondig gemarkeerd. Misschien wordt het ooit weer in gebruik genomen, na een pauze van ruim 200 jaar.

  Sommige mensen zijn gewoon voorbestemd om aan de galg te eindigen. Executie na rechterlijk bevel. Dat je tegenwoordig zelf criminelen moet executeren, niet mooi. Maar dat laat wel een beetje de wetteloosheid zien waar we in zitten.

 9. Aan El Paso.
  Ik heb de hint begrepen inderdaad was het Neutrale Punt uit balans. Hopelijk zonder teveel bad karma.

  • weinig woorden dit keer, maar desalniettemin sierende reactie, en dus geen zorgen over bad karma.

 10. Ik sta achter wat deze man gedaan heeft

  Lijfsbehoud is het meest primaire instinct dat we hebben

  Ga mensen beroven en word doodgeschoten

  Risico van het vak

  Speel stomme spelletjes, win stomme prijzen

  • “Lijfsbehoud is het meest primaire instinct dat we hebben ”

   Ook weer onzin, het gaat om een vluchtende ongewapende vrouw die van achteren twee keer wordt beschoten. Er is dus geen sprake van lijfsbehoud.

 11. De man is genadeloos

  Maar de inbrekers zijn dat niet ?

  Zij bedreigen hem toch ook met de dood

  Trouwens vergeet niet. Dit heeft uiteindelijk ook te maken met de enorme verpaupering in Amerika. Mensen zijn straat en straatarm

  Dan krijg je ook meer criminaliteit

  • Nayakosadashi2024 18-05-24 at 11:10

   Dit heeft uiteindelijk ook te maken met de enorme verpaupering in Amerika. Mensen zijn straat en straatarm?

   Leven in armoede en ellende is altijd een persoonlijk keuze geweest.b.v. Onhandige beslissingen, te vroeg trouwen met kinderen, gebruik van alcohol/drugs/tabak, te weinig scholing, te weinig discipline, ongezond eten, sparen ipv investeringen, advies nemen van mensen die zelf niets hebben, rondlopen met een gijzelend karakter, omgaan met arme mensen.
   Armoede test 5 (- 3 x – 2) – (x – 3) = – 4 (4 x + 5) + 13 kan je het niet oplossen in 3 minuten armoede en ellende staat op je te wachten. Het juiste antwoord is 0.0

 12. “Zij bedreigen hem toch ook met de dood ”

  Je schud dat uit je mouw, dat wordt nergens gezegd, wel dat ze onbewapend waren.
  De man schiet een vluchtende vrouw tweemaal, en dan niet in de benen of armen, maar rug of hoofd, ergens waar vitale organen zitten.
  Dat de inbreker ‘genadeloos’ waren, daarvan heb je geen bewijs.

  Het gaat niet om politiek hier. In de democratie wordt alles politiek gemaakt, in plaats van na te denken, wat zou je zelf doen. Een ongewapende vluchtende vrouw van achteren twee maal beschieten?

  • Ze hebben die 80 jarige man belaagd, dat staat in het filmpje, dus als ze hem hebben aangevallen (je ziet ook dat zijn arm in een soort van mitella zit) is dat toch behoorlijk bruut.

   • Als 80-jarige bezeer je gauw wat, en het is duidelijk dat ze hem hebben aangevallen. Mocht hij de ander gedood hebben in het heetst van de strijd, dan is het wat anders, maar een vluchtende vrouw twee keer beschieten en doden is wat anders. Erecode.
    Waar het ook meer om gaat is niet de daad van deze man, maar de mentaliteit van vele mensen dat dit een goed zaake is. Wraakzuchtige mentaliteit die vaak wordt toegepast ook al gaat het maar om bezit.
    Waarbij ik niet wil zeggen dat deze man die mentaliteit heeft, maar er zijn er genoeg die wel die mentaliteit hebben.

   • @Johannes

    In veel staten usa nog iets meer liberty dan hier, maar je bent zonder toestemming iemand zijn grond daarna huis en daarna eigendommen en vervolgens lichamelijk gaan aanranden.

    Zelfs i NL geldt:
    “Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.”

    Verder wat Karel Tichmann zegt. En;

    Een jonge vrouw -die een vriend meeneemt om in te breken … gebruikt geweld tegen een tachtjarige man. Bravo. Misschien gewoon gaan werken?

    Daarbij, de mannelijke helft van het inbrekers paar op de vlucht wacht niet eens op de vrouw. Anders was hij waarschijnlijk eerst neergeschoten.

    Best kans dat er dan ‘genade’ voor die jonge vrouw was geweest.

    Ergens heb ik er ook moeite mee in dit geval de aanvaller(s) die ziet/zien dat ze niet kan/kunnen winnen, c.q. het te gevaarlijk vinden worden, een “vluchtende vrouw” te noemen.

    Overigens uit het filmpje krijg je niet het hele verhaal van de man noch de inbrekers vernemen. Daarom geen oordeel.

    En waarom zou in deze kwestie getiteld “Genadeloos” “het meer gaan om (….)” zoals jij zegt?

    Vooralsnog lijkt het meer een geval van victim blaming van jouw kant.

    Terzijde, nergens blijkt uit dat de vrouw Palestijnse was.

  • Sorry hoor, maar dat gelul van ‘in de benen schieten’ is iets uit films en boeken, niet de echte wereld.
   Ja, als je veel oefent zou je een (snel) bewegend persoon in de benen kunnen raken, maar dat gaat echt niet op voor de meeste mensen, nog even daargelaten dat die poging in de meeste gevallen alleen maar zou leiden tot groot gevaar voor jezelf. Niet in dit specifieke geval misschien, maar dan nog.
   Voordat iemand dergelijke absurde opmerkingen maakt zou die persoon eerst maar eens wat tijd moeten besteden aan het trainen met een vuurwapen.

   Ik zit hier overigens een beetje dubbel in. Aangezien ze al op de vlucht waren kan ik begrijpen dat veel mensen dit als (letterlijk) overkill zien. Aan de andere kant kun je ook redeneren dat deze misdadiger geen andere misdaden meer kan plegen en dat het zowel de andere dader als mogelijke anderen iets geeft om over na te denken, wat meer misdaden zou kunnen voorkomen.
   Mijn grootste probleem in dit specifieke geval is dat de onmiddelijke bedreiging al is verdwenen en de man stelt dat hij heel bewust kiest voor het alsnog doden van die aanvaller, wat de stelling van ‘noodweer excess’ vrijwel zeker onbruikbaar maakt.

   Maar laten we wel zijn, de Dems/linksen zijn al zeker 50 jaar bezig met het pushen van allerlei beperkingen aan wapenbezit en het invoeren van strengere regels. Het probleem is dat er GEEN ENKEL gebied is waar dat een positief effect heeft gehad.
   De staten/counties/steden met de strengste wapenwetten hebben ook de hoogste criminaliteitscijfers terwijl de staten/counties/steden met de meest vrije wapenwetten de laagste criminaliteitscijfers hebben.
   De steden met ‘gunfree zones’ zien keer op keer dat juist dat de plaatsen zijn waar mass-shootings voorkomen, juist omdat de dader weet dat er niemand is die terug kan schieten voordat de politie arriveert. Feitelijk is het zo dat veruit de meeste van de mass-shootings plaats vinden in zogenaamde gun-free zones.

   Ik zal eindigen met 2 quotes
   “where guns are outlawed, only the outlaws will have guns”

   “in the battle between good and evil, good invented the idea of justice as a way to be able to react to evil’s actions. As a response, evil invented the idea of mercy as a way to be able to avoid the consequenses of justice”

   Even terug naar het onderwerp zelf…Genade is niet perse een teken van zwakte of kracht, het hangt af van de situatie. Net als het doden van een persoon niet per definitie goed of slecht is maar afhangt van de situatie.

  • Sorry hoor, maar u kletst een eind in de ruimte en weet niet waar u het over hebt. U haalt de ‘stand your ground’ wetten door elkaar met het 2A en dat zijn verschillende zaken.

   Het 2nd Amendment heeft juist ALLES te maken met wapenbezit door burgers, alsmede de reden ervoor. De tekst luidt als volgt;
   ————————————————————————————————-
   “A well-regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”
   ————————————————————————————————–

   ‘shall not’ is een dwingende vorm, iets waar het Supreme Court nog steeds mee worstelt en verschillende zaken over op de plank heeft liggen, omdat het bekrachtigen van die dwingende vorm zou betekenen dat (vrijwel) alle beperkingen op lokaal, statelijk en federaal niveau illegaal zijn.
   De tekst geeft ook heel expliciet aan waarom wapenbezit nodig is; het vormen van milities. En in de commentaren wordt ook heel duidelijk gemaakt dat dat is om de macht van de staat tegen te gaan. Een gewapende bevolking heeft de mogelijkheid (en het recht, zelfs de plicht) om zich tegen een tyrannieke overheid te verzetten.

   De 2A heeft helemaal niks, maar dan ook niks, te maken met zelfverdediging tegen overvallers of inbrekers etc. Dat mensen dat recht hebben is nooit vastgelegd in de 2A omdat dat als vanzelfsprekend gold.

   De Founding Fathers hadden nooit een staand federaal leger in gedachten. Sterker nog, dat was juist iets waar ze op tegen waren omdat dat werd gezien als een middel om de bevolking te onderdrukken. Hun opzet was dat iedere staat en county hun eigen milities zouden hebben, hoewel het duidelijk was dat een klein nationaal leger ok zou zijn als de basis waar de milities omheen zouden kunnen worden gevormd als er grotere aantallen troepen nodig zouden zijn.

   Dit is wat de Constitution (grondwet) erover zegt.
   —————————————————————————————————–
   “As standing armies in time of peace are dangerous to liberty, and have often been the means of overturning the best constitutions of government, no standing army, or troops of any description whatsoever, shall be raised or kept up by the legislature, except so many as shall be necessary for guards to the arsenals of the United States, or for garrisons to such posts on the frontiers, as it shall be deemed absolutely necessary to hold, to secure the inhabitants, and facilitate the trade with the Indians: unless when the United States are threatened with an attack or invasion from some foreign power, in which case the legislature shall be authorised to raise an army to be prepared to repel the attack; provided that no troops whatsoever shall be raised in time of peace, without the assent of two thirds of the members, composing both houses of the legislature.”
   ——————————————————————————————————–

   Dit geeft meteen een heel ander probleem, want er wordt alleen melding gemaakt van het verdedigen van het land, niet van het zelf beginnen van oorlogen buiten de eigen grenzen.

   • Overigens geeft die tekst in de grondwet ook meteen aan waarom de VS vrijwel altijd in oorlog zijn; zodra ze niet meer in oorlog zijn zou het grondwettelijk gezien niet meer mogelijk zijn zo’n enorm leger te onderhouden. En Defensie en de daaraan gelieerde lobbybedrijven en wapenfabrikanten zouden dan niet meer vrijelijk over bijna oneindige bedragen kunnen beschikken, noch zouden de politici daar dan hun deel van kunnen inpikken.

   • Het is een heerlijk/warm gevoel, dat elke misdaad/crimineel probleem kan makkelijk opgelost worden, om meer munitie te kopen…
    Niemand wordt zomaar zonder rede neergeschoten, ze worden neergeschoten omdat ze er gewoon om vragen bij de misdaden die ze plegen…

    Minimaal 5000 patronen van de meest populaire .357 hallow point .223/5.56 en 7.62×39 mm is niet teveel, en ik ben nooit in de buurt gekomen van het overschrijden van mijn minimale voorraad.
    Ik zal erop wijzen dat in Texas, alles rond de 100.000 alle soorten patronen acceptabel is. 😀
    Geef Johan een sigaar, hij snapt het precies..

   • @Karel Tichman
    Ik woon zelf in de VS, in Pennsylvania om precies te zijn, wat een van de staten is waar de doctrine van ‘stand your ground’ wordt gehandhaafd. Dit betekent simpelweg dat je NIET gedwongen bent om te vluchten of je terug te trekken zodra je kunt, maar dat je je met alle mogelijke middelen mag verdedigen.

    Overigens ben ik ook een groot voorstander van een bewapende burgerij. Ik heb dan ook contacten met een lokale militie en heb een redelijk arsenaal in huis. En ook ik heb een zeer respectabel aantal patronen in huis voor de diverse vuurwapens. Er is niet zo-iets als ’teveel munitie’. Tenminste niet zolang je de ruimte hebt om die goed en veilig op te slaan.

    Ik ga af en toe naar de schietbaan als ik tijd heb en soms schiet mijn handvuurwapens in de achtertuin. Ik zal mezelf geen scherpschutter noemen, maar ben een redelijke schutter. Maar iedereen die denkt dat ik in een stress-/noodsituatie bij een bewegend doel op de benen ga mikken heeft ze niet allemaal op een rijtje of heeft te veel films gekeken.
    Mijn vrouw is een betere schutter dan ik (veel meer ervaring, maar noodgedwongen wel met lichter kaliber) maar ook zij zal het niet in het hoofd halen een aanvaller in de benen proberen te schieten. Trouwens, als je een onder de drugs zittende grote aanvaller hebt kan het zomaar gebeuren dat die met een of zelfs meerdere 9mm kogels in zijn been gewoon door blijft gaan.

    Dank je de koekoek, ik kijk wel lekker uit met dat soort onzin. Komt er hier een inbreker of overvaller binnen dan zal die er horizontaal uit moeten worden gedragen.

 13. Sorry hoor, maar dat gelul van ‘in de benen schieten’ is iets uit films en boeken, niet de echte wereld.
  Ja, als je veel oefent zou je een (snel) bewegend persoon in de benen kunnen raken, maar dat gaat echt niet op voor de meeste mensen, nog even daargelaten dat die poging in de meeste gevallen alleen maar zou leiden tot groot gevaar voor jezelf. Niet in dit specifieke geval misschien, maar dan nog.
  Voordat iemand dergelijke absurde opmerkingen maakt zou die persoon eerst maar eens wat tijd moeten besteden aan het trainen met een vuurwapen.

  Ik zit hier overigens een beetje dubbel in. Aangezien ze al op de vlucht waren kan ik begrijpen dat veel mensen dit als (letterlijk) overkill zien. Aan de andere kant kun je ook redeneren dat deze misdadiger geen andere misdaden meer kan plegen en dat het zowel de andere dader als mogelijke anderen iets geeft om over na te denken, wat meer misdaden zou kunnen voorkomen.
  Mijn grootste probleem in dit specifieke geval is dat de onmiddelijke bedreiging al is verdwenen en de man stelt dat hij heel bewust kiest voor het alsnog doden van die aanvaller, wat de stelling van ‘noodweer excess’ vrijwel zeker onbruikbaar maakt.

  Maar laten we wel zijn, de Dems/linksen zijn al zeker 50 jaar bezig met het pushen van allerlei beperkingen aan wapenbezit en het invoeren van strengere regels. Het probleem is dat er GEEN ENKEL gebied is waar dat een positief effect heeft gehad.
  De staten/counties/steden met de strengste wapenwetten hebben ook de hoogste criminaliteitscijfers terwijl de staten/counties/steden met de meest vrije wapenwetten de laagste criminaliteitscijfers hebben.
  De steden met ‘gunfree zones’ zien keer op keer dat juist dat de plaatsen zijn waar mass-shootings voorkomen, juist omdat de dader weet dat er niemand is die terug kan schieten voordat de politie arriveert. Feitelijk is het zo dat veruit de meeste van de mass-shootings plaats vinden in zogenaamde gun-free zones.

  Ik zal eindigen met 2 quotes
  “where guns are outlawed, only the outlaws will have guns”

  “in the battle between good and evil, good invented the idea of justice as a way to be able to react to evil’s actions. As a response, evil invented the idea of mercy as a way to be able to avoid the consequenses of justice”

  Even terug naar het onderwerp zelf…Genade is niet perse een teken van zwakte of kracht, het hangt af van de situatie. Net als het doden van een persoon niet per definitie goed of slecht is maar afhangt van de situatie.

  • Psychologisch gezien kan je niemand die vluchtend is bij vol en helder bewustzijn en controle over jezelf neerschieten. Dat is altijd in een vlaag en waas van zelf gecultiveerde moorddadige haat. Die neiging overwinnen is dan het product van innerlijke kracht.

   Dus, in ieder geval is genade, in de situatie van de eigen menselijke valsigheid overwinnen, een product van zelfoverwinning, en dus kracht.

   • Niet mee eens. Genade KAN een kracht zijn, zeker in zo’n geval.

    Maar vaak is ‘genade’ slechts een ander woord voor ‘zwakheid’ omdat men niet bereid is te doen wat er gedaan zou moeten worden. Sommige misdadigers zouden beter de doodstraf kunnen krijgen.
    Sommige misdadigers kun je beter helemaal niet terug laten keren in de samenleving, wat betekent dat er een keuze zou moeten worden gemaakt tussen de doodstraf, verbanning of levenslang gevangen zetten. Waarbij ik persoonlijk vind dat dat laatste veel inhumaner is dan iemand netjes te executeren.
    Soms is het op de langere termijn beter om hard op te treden dan genade te laten gelden en daarmee een hele trits nieuwe slachtoffers te creeren die er niet zouden zijn geweest als een bepaalde misdadiger niet slechts een voorwaardelijke straf had gehad, of niet vervroegd was vrijgelaten etc.

   • “Waarbij ik persoonlijk vind dat dat laatste veel inhumaner is dan iemand netjes te executeren.”

    Statistisch gezien vermoed ik dat de meerderheid levenslang zou kiezen boven de doodstraf of verbanning, en dat een zeer kleine minderheid de doodstraf zou kiezen.
    Degenen die doodstraf uit willen delen zullen zich ook moeten verantwoorden als blijkt dat men onschuldig was. Over het algemeen is het afschaffen van de doodstraf een kwestie van humaniteit, omdat de wil tot leven bij de meeste mensen heel sterk is.

    Ik denk ook dat het geen goede zaak is om voor anderen te gaan beslissen dat hun leven toch niets waard is als ze levenslang gevangen zouden zitten, en dat ze daarom beter dood zouden kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen dat geen doodstraf ook een beslissing voor een ander is, maar dat is meer een afzien van een daad. Je bent niet verantwoordelijk voor wat men wel of niet nog kan maken van het leven bij een levenslange straf. Je bent alleen verantwoordelijk voor het verwijderen uit de samenleving zodat die persoon niet nog meer slachtoffers kan maken. Wat men maakt van een leven in de gevangenis, is afhankelijk van de omstandigheden en het individu.

    Ik zou zelfs zover gaan dat men ook geen assistentie geeft voor euthanasie bij iemand die toch dood zou willen. Dan beslis je weer over het leven van een ander. De beslissing van vrijheidsontneming heeft een basis, de beslissing over leven en dood is gebaseerd op drijfzand.

   • @Johannes.
    Het gaat er niet om dat het leven van iemand anders niks waard is, dat maakt u er van.

    Ik ben ook geen voorstander van directe doodstraf tenzij we het hebben over bv iemand die meerdere mensen heeft vermoord en op heterdaad is betrapt. Voor.mij zouden de meeste mensen een tweede kans moeten krijgen, maar vervalt zo’n persoon in herhaling dan is er geen ruimte in de samenleving wat.mij betreft.

    En wat betreft geen waarde; wat geeft iemand het recht om een misdadiger die geen spijt betoont weer vrij te laten om meer slachtoffers te maken? Hebben die dan minder waarde dan die misdadiger?

    Ik ben tegen levenslange opsluiting. Domweg omdat het helemaal niks bereikt, het gevangenissysteem faalt volledig in het doel daders te reintegreren, wat je kunt zien aan de hele hoge recidivismepercentages. Plus dat het de samenleving bakken met geld kost waarvan er beter een deel zou worden gebruikt om de slachtoffers of nabestaanden therapie aan te bieden.

    Verbanning is hypocriet, tenzij iemand 2 nationaliteiten heeft, dan kan hij naar het land van herkomst worden gedeporteerd. Maar buiten dat is er nauwelijks een plaats waar je ze heen kunt sturen zonder dat je anderen opscheept met een misdadiger die je zelf niet wilt hebben.

    Overigens word ik echt doodmoe van dat gelazer over zielig, en of die misdadiger liever een bepaalde straf zou hebben, doe geen inbraken, overvallen, moorden etc. Die keuze maakt de dader zelf.

Comments are closed.