Mijn aversie tegen modellen moet u niet als anti woke zien. Ik ben gek op levende modellen, maar met de van de werkelijkheid afgeleide modellen, heb ik grote problemen.

Had je bij computercode “garbage in, garbage out’ Bij modellen gaat het altijd fout. 

Omdat modellen bestaan bij de gratie van aannames van de werkelijkheid en de werkelijkheid bijna altijd verandert in de tijd; zodat de aannames en dus de model uitkomst ook fout is.

Neem nu het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP): ipv een twee deling in rijk/arm, kwamen zij met een klasse indeling van 7. Maar zijn 7 categorieen voldoende?

Het SCP tracht door deze zeven indeling verbeterde modellen en verbeterde maatregelen voor de probleemgevallen te kunnen ontwikkelen. Besef wel dat ook dit weer modellen van de werkelijkheid zijn. Modellen waarmee gerekend en gedaan wordt, terwijl de werkelijkheid evolueert. En ook dat mensen van de ene naar de andere categorie verschuiven.

Ik weet ook wel dat wanneer ik een oprit van een parkeergarage wil bouwen, ik gebruik moet maken van mechanische modellen om te berekenen hoeveel staal en hoe dik ik waar moet toepassen. Maar dan gaat het om een oprit met vaste blijvende eigenschappen van sterkte en belasting. Hoogstens heeft roest over 60 jaar een verandering ten gevolge. Nou ja niet in Nieuwegein.

Bij SCP en sociale modellen gebeurt er, zoals ze zelf ook zeggen, steeds wat anders met mensen, in elke categorie. De rijke 65 plusser wordt ziek, gaat scheiden, ontmoet een model, krijgt interesse om off the grid te leven, of wordt weldoener. Terwijl de Woke figuur door hard werken, avondstudie, coaching, rijk trouwen en of geluk, zich ontworstelt aan welke onderklasse dan ook.

Ja de 7 modelmatige indelingen zijn een verbetering, maar het kan nog veel beter. Mijn libertarische oplossing: maak voor Nederland een modelmatige indeling van 18 miljoen, ipv slechts 7. Ieder mens, individu, zijn eigen vakje. Maar, zegt het SCP dan: dan valt er niks te modelleren. Precies! Dan ook geen regels en geen maatregelen gebaseerd op die modellen.

20 REACTIES

  • Goeie vraag. Breed genomen ja, maar het Libertarisme gaat uit van basis principes en leidt daar dingen van af. Net als wetenschap. Vandaar ook de mogelijkheid om op verschillende uitkomsten discussies te komen. Bij de (SCP etc) modellen, wordt er maar een uitkomst geaccepteerd waar dan niet over te discussieren valt.

   • Doen modellen dat ook niet? Je noemt het dan misschien geen basis principes. Bij modellen kan je ook over de uitkomst discussieren. En dat gebeurt ook. Al is het maar omdat de uitkomst je niet aanstaat bijvoorbeeld. De principes van het libertarisme zijn in woorden gevat. Woorden die niet altijd eenduidig zijn in hun betekenis. Neem je de Van Dale? Of neem de juridische betekenis van woorden? Bij het onderwerp “eigendom” merk je dat heel sterk bijvoorbeeld. Of het woord vrijheid.

   • Libertarisme verwerpt meestal de computer en rekenmodellen als die van de club van Rome. Evenals de economische modellen daarvoor. Het gaat inderdaad uit van principes en is vooral logisch deductief van aard

   • Bij de modellen van de club van Rome zijn het veelal de aannames waar je vraagtekens bij kan zetten. Het “rekenwerk” zal veelal wel kloppen.

   • Bertuz heeft gelijk, libertarisme is een model, en daarbij een model dat net zoals andere modellen steeds meer a-cultureel en een markt-technicisme is geworden, en zo is libertarisme beïnvloed door het technicisme van de twintigste eeuw, en zelf soms het futurisme.
    Twintigste eeuws libertarisme is ook een model dat een product is van democratisme, dus cultuur-anarchisme. En het is bourgeoisie van geest.

  • Beste Johannes *** Bertuz heeft gelijk, libertarisme is een model, en daarbij een model dat net zoals andere modellen steeds meer a-cultureel en een markt-technicisme is geworden, en zo is libertarisme beïnvloed door het technicisme van de twintigste eeuw, en zelf soms het futurisme.
   Twintigste eeuws libertarisme is ook een model dat een product is van democratisme, dus cultuur-anarchisme. En het is bourgeoisie van geest.
   ***

   1] Libertarisme laat cultuur aan het individu over. Het gaat het individu niet voorschrijven welke cultuur belangrijk is. Dat het daar geen uitspraken over doet wil niet zeggen dat het libertarisme van mening is dat cultuur onbelangrijk is. Net als libertarisme sociale relaties aan het individu overlaat, je zegt dan niet dat libertarisme a-sociaal is. Omdat het daar niets voorschrijft. Het is juist a-sociaal om de burgers te vertellen met wie ze bijvoorbeeld moeten omgaan.
   2] Voor zover er culturele waardes zijn in het libertarisme is dit individuele soevereiniteit, dat is tegengesteld aan democratie, derhalve klopt je stelling dat het libertarisme een product is van democratisme niet.
   3] Hoe je democratisme kan verbinden met anarchisme is me niet echt duidelijk, democratie is een bestuursvorm met gekozen heersers. Dus heeft niets met anarchisme te maken. Anarchisme is gewoon afwezigheid van heersers.
   4] Libertarisme gaat uit van laissez faire dus hoe je daar een technisch verhaal van maakt is me niet echt duidelijk. Laissez faire is totaal niet ingrijpen en voor ingrijpen zijn technische modellen nodig. Laissez faire is totale afwezigheid van ingrijpen.
   5] Hoe je het libertarisme koppelt aan futurisme (een Italiaanse kunststroming aan het begin van de vorige eeuw) snap ik ook niet.

   • Ratio,

    Je komt met de gebruikelijke slogans waarmee de realiteit wordt versimpeld.

    1 ] De Amerikaan Edward Bernays schreef dat het democratische publiek geleid moet worden. We zijn nu een eeuw verder, en dat is een eeuw waarin er een gigantische geraffineerde industrie is opgebouwd die heeft bestudeerd hoe men het publiek psychologisch kan manipuleren en sturen. Dat heeft geleid tot het consumentisme, en tot het op krediet leven, in het kort, de verandering van allerlei waarden.
    Negentiende eeuwse libertariers, of libertariers avant la lettre, propageerden spaarzaamheid en allerlei andere traditionele culturele waarden. Jij komt steeds met het dogma dat cultuur vrij gecreëerd moet worden, blijkbaar mag het propageren van culturele waardes niet vooraf, maar dat gaat dan plaatsvinden onderling in de libertarische samenleving? Blijkbaar is het zo dat als je dat nu al zo doen, dan is men bang dat het slecht is voor de vrijheid o.i.d. Er is sprake van een soort dogmatische circkelredenering.
    Het libertarisme snijdt zichzelf daarmee in de vingers, omdat de reductie tot markttechnicisme niet erg aantrekkelijk is voor veel mensen.

    De situatie is nu dus dat de kapitalistische industrie een geraffineerde methode heeft toegepast voor het manipuleren van het publieke tot op krediet levende consumenten, een industrie waar miljarden worden gepompt, en dat jij als het ware zegt: we mogen niet aan beïnvloeding doen. Alsof de libertariers geen product zijn van de twintigste eeuw en haar machtige sferen van beïnvloeding.
    Je gaat dan dogmatisch uit van het idee dat de libertarier geestelijk vrij is o.i.d., of dan wel plotsklaps geestelijk vrij als de libertarische samenleving een feit is. Of dat je op de een of andere manier er niet op vooruit mag lopen.

   • 2] Er is geen systeem, behalve een dictatuur, dat zoveel invloed heeft op iedereen dan een democratie. Democratie is meer dan het politieke systeem, het is een cultuur die iedereen beïnvloed. Waar vroeger verschillende klassen hun eigen cultuur behielden, zowel het volk als de hogere klasses, dringt de democratie overal in door. Iedereen die in een democratie is geboren is onbewust beïnvloed door haar ideologie. Zelfs ik, als fervent anti-democraat, ben beïnvloed door de democratische cultuur op talloze manieren. Niemand ontkomt aan het geestelijk communisme van de democratie, althans, niet volledig.

    Het denken in termen van democratie als een politieke bestuursvorm is simplistisch, en leidt tot ontkenning van de invloed van de democratische cultuur op talloze gebieden.

    4] Je kunt duidelijk zien dat de twintigste-eeuwse libertarische scholen, ten opzicht van historisch ‘libertairs’ (of radicaal klassiek liberaal) denken, een primaat op de markt hebben gelegd. Ik volgde een tijdje geleden weleens een kapitalistisch blog Cafe Hayek (een interessante bron, als je die nog niet kent), daar wordt continue uitgelegd door vergelijking hoe marktmechanisme beter werkt dan overheidbemoeienis. Dat is dus markttechnicisme.

    De twintigste eeuw is de eeuw van technologie, statistieken en kwantiteiten, en het primaat van de massa’s, dat is de essentie van technocratisch denken, en dat technocratisch denken vindt je zowel onder statisten als kapitalisten, als libertariers. Ook libertarische kapitalisten denken in die termen. Of dat nu een vrije markt is of niet, dat zijn de dominante karakteristieken waardoor het denken wordt geleid, de manier waarop men denkt over de samenleving en de mens.

   • 5] Met futurisme bedoel ik natuurlijk niet de stroming in de kunst, maar technologisch futurisme.

   • Beste Johannes *** Met futurisme bedoel ik natuurlijk niet de stroming in de kunst, maar technologisch futurisme *** Je gebruikt soms een beetje je eigen termen, prima, maar daar kan een reactie als dit op komen

   • Beste Johannes, ad 1 *** De situatie is nu dus dat de kapitalistische industrie een geraffineerde methode heeft toegepast voor het manipuleren van het publieke tot op krediet levende consumenten, een industrie waar miljarden worden gepompt, en dat jij als het ware zegt: we mogen niet aan beïnvloeding doen. ***

    Libertarisme heeft niets met de huidige kapitalistische industrie van doen. En niets met de politici die geloven in de maakbare samenleving en die stellen dat de overheid moet ingrijpen tegen bijvoorbeeld de industrie. Als er een religieuze beweging komt die aflaten verkoopt, prima, doet libertarisme niets mee. Libertarisme beschermt burgers niet tegen hun dwalingen. Dat is het belangrijkste, je hebt het recht te dwalen, en veel mensen willen nu eenmaal dwalen, het is nu eenmaal zo.

   • Beste Johannes *** Zelfs ik, als fervent anti-democraat, ben beïnvloed door de democratische cultuur op talloze manieren. Niemand ontkomt aan het geestelijk communisme van de democratie, althans, niet volledig ***

    Volgens mij is dit een heel juiste opmerking, we zijn allemaal beinvloed, ook door onze genen die niet direct geselecteerd zijn op individuele vrijheid helaas. Maar tienduizenden jaren lang geselecteerd zijn op overleven in een tribale samenleving.

    Het is belangrijk dat men zich hiervan bewust is. Niet dat ik meteen voor transhumanisme ben, maar er zitten nu eenmaal “valkuilen” in de moderne mens.

 1. In het kort: “Het (nutteloze) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied’. Het is niets meer dan raschistiche organisatie, die de bevolking verdeeld in verschillende groepen, om hun onder de duim van de overheid te houden/krijgen.
  Totale afschaffing is de beste oplossing…

  (Het onderstaande heeft natuurlijk niets, met het onderwerp te maken).

  Ook weet niemand of in deze foto z.g. modellen: vrouwen, lesbische of ja twee mannen zijn.

  En dit viel me op; “De rijke 65 plusser wordt ziek, gaat scheiden, ontmoet een model?’ (LOL)

  Er zijn mannen die geloven, dat ze een vouw aan de haak kunnen slaan. Maar het is feitelijk, dat het zijn vrouwen, die een man versieren en altijd met seks, (de tepel komt eruit, seks is toegestaan) want dit is het enigste wat een vrouw, een man kan aanbieden. Terwijl een (normale) man geeft zijn liefde, zorg, consistentie, eerlijkheid, partnerschap, aandacht, bescherming, bevestiging, genegenheid, zijn vaardigheden, zijn talenten, zijn dienstbaarheid, financiële zekerheid enz.

  Vergeet ook niet, dat een vrouw (getrouwd of niet) is altijd op jacht naar iets beters (meer geld). Ze kunnen het gewoon niet laten, het zit in hun DNA. bv Als een man een kamer/bar/café binnenloopt, en een vrouw kijkt maar hem in die halve seconde, ze heeft al een onbewuste beslissing genomen of ze met hem tussen de lakens gaat of niet.

  Behandel je vouw overdag als een Koningin, ’s nachts als een pornstar en je zal geen enkele probleem hebben…

  Geen reactie aub…

 2. “Geen reactie aub…”
  Inderdaad. Opa heeft gesproken, dus houd je bek dicht. Wat een playboy zeg…

 3. Over modellen gesproken; AD kopt; Experts verbazen zich over de aanhoudende regen: ‘Deze hoeveelheden vallen buiten alle grafieken’ Toch grappig dat die mensen zich “experts” blijven noemen of als zodanig worden gezien. “Stakkers die in het duister tasten” zou beter passen.
  Marketeers doen dat beter. Geven ze een forecast houden ze die bewust laag. Is de kans dat die forecast gehaald wordt groter. Is de forecast ruimschoots gehaald mogen ze blijven. Alhoewel de forecast er naast zat. Is de forecast niet gehaald, moeten ze weg. Vandaar die lagere forecast. Die hopen ze dan te halen. Stakkers die in het duister tasten, blijft een beter aanduiding. En zo zijn we terug bij mystiek.

  • Er zijn twee soorten experts in de fysieke wetenschappen. De ene is het soort dat inzicht heeft in de complexiteit en moeilijkheidsgraad van de materie in kwestie waarin hij een expert is, de andere soort is het soort dat slachtoffer is van hun publieke functie. Het publiek versimpeld en verabsoluteerd alles, en kan niet omgaan met complexiteit en probabiliteit (onzekerheid), het publiek maakt alles zeker wat onzeker is, en eenvoudig wat complex is, het grote publiek is almachtig in een democratie, een heilige koe, vandaar de verschijning van de expert hogepriester.

   Vandaar dat democratische ‘dissidenten’ de politiek en experts de schuld moeten geven van de infantiele versimpelingen tijdens de lockdowns, het publiek is immers de heilige koe waarvan men niet officieel kan toegeven dat dat publiek infantiel is qua begrip, en dus versimpeling en verabsolutering nodig is. Dat heeft ook te maken met de democratische gelijkheidsideologie, dat voorschrijft dat het begripsvermogen van iedereen ruwweg hetzelfde is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in