In Arizona geldt het recht om wapens te dragen nog in volle omvang. In deze verkeersstop houdt een agent een automobilist aan en er komt een heel wapenarsenaal uit de auto. Verbazend om te zien wat deze man allemaal met zich meeneemt. Zelfs kogels met een holle punt. De automobilist mag zijn wapens houden en krijgt een bekeuring voor het negeren van een stopbord en het niet bij zich hebben van een bewijs van verzekering.

Hoe anders is het in Nederland. Hier mag je jezelf niet eens verdedigen met pepperspray, dit valt onder de wet wapens en munitie. Categorie 2. Maximaal 9 maanden cel. Stel dat je wordt betrapt dan krijg je een strafblad dat grote invloed op je leven kan hebben.

Wat me opvalt is dat de agent in de video erg positief is over het recht om wapens te dragen. Terwijl agenten hier mensen arresteren met pepperspray…..

64 REACTIES

 1. Het een wettelijk recht om wapens te dragen!

  Nogmaals: Het is een wettelijk recht om wapens te dragen, vastgesteld in de Constitution heeft niets met wapens te maken.
  Maar met PERSOONLIJKE VRIJHEID, iets wat in NL is afgenomen.

  Zoals de Founding Fathers heel goed wisten, een regering die haar eerlijke, gezagsgetrouwe, belastingbetalende burgers niet de middelen tot zelfverdediging toevertrouwt, is op zichzelf het vertrouwen niet waard. Wetten die eerlijke burgers ontwapenen, verkondigen aan dat de regering de meester is en niet de dienaar van het volk…

  • “Ratio 01-06-24 at 08:31
   Dat het forum tegen wapenbezit is, is natuurlijk fout?”

   Hmm, waarom dan deze vergelijking met NL. Waarom wordt de US Constitution niet geprezen, voor deze ongekende vrijheid voor hun bevolking?

   • ‘HET RECHT OM WAPENS TE DRAGEN?’
    Mag ik het nog een beetje verder nemen? Thanks.

    Als ik het nogmaals lees, zie ik dit als een gepubliceerd artikel of bericht (Hit-Piece; dagelijkse anti-Amerikaanse propaganda) dat tot doel heeft de publieke opinie te beïnvloeden, vooral door valse of bevooroordeelde informatie te presenteren op een manier die objectief en waarheidsgetrouw lijkt.

    En de is duidelijk met deze vergelijking, wat is onmogelijk van de US en NL. “Wij hebben dit soort wapenbezit niet, zo ons leven is beter?” Terwijl er is geen enkel NLs begrip, (onbenul) hoe Amerika in elkaar en hoe het loopt. Met de gevolgen een onbenullige opinie wordt gepubliseert op informatie die verkeerd zijn.
    op onbenul.
    Waarom immigreren er meer mensen naar Amerika, dan naar andere landen?
    Omdat het daar zo slecht is? LOL.

   • Verders:
    De sheriffs in Florida dienen een ambtstermijn van vier jaar en worden gekozen door de bevolking van hun county. En hij is alleen verantwoordelijk en werkt voor de voor de bevolking van dat county die zijn uiteindelijk de baas. bv Een burgemeester kan niet een Sheriff vertellen wat hij moet doen.

    Sheriffs hebben jurisdictie over de hele county, zowel met als zonder rechtspersoonlijkheid. Een sheriff benoemt wetshandhavers die tot taak hebben misdaad te voorkomen en op te sporen of de straf-, verkeers- of snelwegwetten te handhaven.

    Sheriffs voeren dagvaardingen, processen, arrestatiebevelen en andere papieren uit die aan hen zijn gericht, wonen alle zittingen bij van de Circuit Court en County Court in hun provincies, voeren alle bevelen uit van de besturen van provinciale commissarissen van hun provincies, onderdrukken tumult, rellen en onwettige praktijken. vergaderingen in hun graafschappen indien nodig met geweld en sterke hand elke persoon die de vrede verstoort, zonder bevel arresteren en die persoon voor de juiste gerechtsdeurwaarder dragen, de bevoegdheid hebben om de macht van het graafschap te vergroten en elke persoon te bevelen hen bij te staan, en alle andere taken uitvoeren die de provincie hen opdraagt.

   • “Waarom immigreren er meer mensen naar Amerika, dan naar andere landen?
    Omdat het daar zo slecht is? LOL.”

    Omdat ze nog geloven in The American Dream. “You’ve got to be asleep to believe it.” Zoals een wijze Amerikaan ooit zei.
    Ik heb er familie en vrienden. Als het echt zo’n geweldig land was, was ik er wel gaan wonen. Amerika heeft zeker z’n goede kanten maar gemiddeld woon ik liever in Europa. Nog wel, maar als ik hier weg ga zal de USSA niet mijn eerste keuze zijn, tenzij er iets grondig verandert.

   • dit artikel is ook niet anti wapens, ik laat zien dat ook agenten daar geen problemen mee hebben, zie ook je sherrif Florida link. Ik vind het juist mooi dat je jezelf mag verdedigen, hier mag je niet eens pepperspray hebben, dus als ik niet duidelijk ben geweest, Arizona is hier veel beter dan NL

   • Kobus 02-06-24 at 05:58. Maar gemiddeld woon ik liever in Europa… Maar als ik hier weg ga zal de USSA (?) niet mijn eerste keuze zijn.

    “The American Dream is the national ethos of the United States, that every person has the freedom and opportunity to succeed and attain a better life.”

    Ik begrijp dat er mensen zijn die de rede/moed niet hebben, om deze grote stap te nemen. Helemaal als je de betekenis van de “The American Dream” niet begrijpt.

  • Hey Karel,

   Hoezo second ammendment? Hoe denk je over de relatie met first ammendment? Graag hoor ik je ook over de andere amendments. Was er niet ook een relatie met “de Republiek”? Mvg

   • Dit is een klein vraagje met een héél lang antwoord, veel te veel voor dit forum.

    bv “De Bill of Rights zijn de eerste tien amendementen op de grondwet (Constitution). Het beschrijft de rechten van Amerikanen in relatie tot hun regering. Het garandeert burgerrechten en vrijheden voor het individu, zoals de vrijheid van meningsuiting, pers en religie.”

    Om een ​​scheiding der machten te garanderen, bestaat de Amerikaanse federale regering uit drie takken: wetgevende (Congress), uitvoerende (Witte Huis) en rechterlijke macht (Supreme Court). Om ervoor te zorgen dat de overheid effectief is en de rechten van burgers worden beschermd, heeft elke tak zijn eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, inclusief samenwerking met de andere takken.

    In het kort: Wetgevende (Congress), uitvoerende (Witte Huis) en rechterlijke macht (Supreme Court) hebben dezelfde macht. Bv Het Witte Huis kan geen wet maken, Alleen maar een “Executive Order”, die de volgende President weer kan vernietigen.

    En dan zijn er nog 50 andere zelfstandige landen (States) die ook hun eigen Grondwet/leger/Rechtbank/wetten en regelingen/Grenzen hebben.
    In het kort Joe Biden is niet de baas in US, hij is de baas ven het Federale Overheid. (in Washington DC) Zijn wettelijk taak is om het hele land veilig te houden, meer niet.

    En het is een eeuwige strijd, de Federale Overheid wil macht over de Staten en de Staten geven geen cm.

    Er zijn duizenden en duizenden boeken over dit onderwerp, het is een fantastisch 👍onderwerp . Deze 245 jaar oude Grondwet is alive and well.
    Mvg Karel

   • El_Paso: Je bent aan ieen weg begonnen, waar het einde van je rit nooit is zicht kan komen.

    Maar Thomas Jefferson is een excellent begin (my favorite).
    .https://www.monticello.org/thomas-jefferson/brief-biography-of-jefferson

    The best books on Thomas Jefferson
    Jefferson and the Virginians: Democracy, Constitutions, and Empire. by Peter Onuf.
    Jefferson and Hamilton: The Rivalry that Forged a Nation. …
    Jefferson: Architect of American Liberty. …
    Madison and Jefferson. …
    “Those Who Labor for My Happiness”: Slavery at Thomas Jefferson’s Monticello.
    Jun 21, 2021

  • *** Als ik het nogmaals lees, zie ik dit als een gepubliceerd artikel of bericht (Hit-Piece; dagelijkse anti-Amerikaanse propaganda) dat tot doel heeft de publieke opinie te beïnvloeden, vooral door valse of bevooroordeelde informatie te presenteren op een manier die objectief en waarheidsgetrouw lijkt *** Ik zal wel onduidelijk geweest zijn maar nergens stel ik dat de vrijheid van wapens in Amerika fout is, ik vond het juist een inspirerende video, daarom heb ik deze geplaatst. Dat zelfs zo’n agent die dan extra risico loopt voor die vrijheid is.

   • (This is not my first pony ride)
    Er zijn verschillende subsidies (vergif v/d maatschappij) en onder verschillende namen (miljoenen) bij de Nederlandse overheid, die dekken financiële steun aan kranten en publicaties.
    Vele zouden failliet zijn geweest, zonder dit geld die bij de achterdeur naar binnen stromen. Als deze subsidie geaccepteerd wordt, de overheid heeft dan het recht om alles te annuleren of te publiceren wat wel of niet volgens hun richtlijn geaccepteerd kan worden. (Free Press is meer nergens te vinden)

    Vandaar mij reactie. Please accept my apologies for any inconvenience.

    HG,
    Karel

 2. Omdat er verkiezingen voor de deur staan overweeg ik, voor het eerst ooit, om te gaan stemmen op Circus Brussel Straatsburg. Op een EU kritische partij natuurlijk, gewoon omdat misschien de boel kan trollen.

  Dus kijk ik een beetje rond op sommige websites van partijen. Lees ik bij de Thierrypartij het volgende:

  Wij willen:

  – Het toetsingsverbod (artikel 120 Grondwet) te allen tijde handhaven. Nooit instemmen met een ‘constitutioneel hof’. Wij zijn tegen toetsing aan grondrechten, in elke vorm.

  – Naast maximumstraffen ook minimumstraffen voor bepaalde delicten, zoals vuur- en steekwapenbezit. Rechters mogen afwijken van het vastgestelde minimum, maar moeten dat wel kunnen motiveren.

  Bron: https://fvd.nl/standpunten/aanpak-dikastocratie

  Artikel 120: De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

  • Dat forum tegen wapenbezit is, is natuurlijk fout. Dat forum wetten niet wil toetsen aan de grondwet vind ik wel een goed punt. Want de grondwet is gewoon onduidelijk, intern tegenstrijdig en verschaft nauwelijks echte rechten. Bovendien zijn de sociale grondrechten juist een bedreiging voor de vrijheid, daar zou ik echt geen wetten aan willen toetsen. Pas als er een goede grondwet is, met alleen echte grondrechten, zonder sociale grondrechten en zonder het voorbehoud van de grondrechten “behoudens uitzonderingen voorbehouden bij wet”, dan heeft toetsing zin. De kern van grondrechten is dat ze altijd geldig zijn, en dat je niet met een gewone wet die kan overschrijven, door de bijzin “behoudens uitzonderingen vast te stellen bij wet” zijn er geen grondrechten.

   • Bij een goede grondwet (die burgers beschermt tegen de staatsmacht) lijkt het mij wel goed als nieuwe afspraken of verdragen kunnen worden verworpen. Maar met de huidige grondwet in NL is toetsing inderdaad weinig zinvol.

   • De hamvraag is wie uiteindelijk de macht zou moeten toekomen; het volk, de rechter of de overheid. In ons systeem ontlenen de overheid en de rechter hun bevoegdheden aan het volk en aan niemand anders. Die macht weggeven, lijkt mij niet zonder risico en derhalve ongewenst. Het is al erg genoeg dat de macht aan het volk toekomt en niet aan het individu.

   • ” Dat forum wetten niet wil toetsen aan de grondwet vind ik wel een goed punt. Want de grondwet is gewoon onduidelijk, intern tegenstrijdig en verschaft nauwelijks echte rechten.”

    Regels zijn altijd vatbaar voor interpretatie. Het is de dogmatische regelneukerij mentaliteit die dat niet in wil zien. Achter regels zit een geestelijke instelling, als men van die instelling afwijkt kan het altijd fout gaan. ‘Behoudens’ is soms nodig omdat de realiteit niet in regels vervat kan worden.
    Ik heb begrepen dat men niet wil toetsen aan de grondwet omdat dat betekent dat er dan een partij boven de regering staat die dan haar eigen interpretatie zou kunnen hanteren. Daar zit wat in.

   • Het recht op bezit van wapens in de VS, en daarmee ook de mogelijkheid tot collectieve verdediging, en de capaciteit van die community, tegen een tirannieke overheid is een overblijfsel uit de tijd van overwegend platteland samenlevingen. In een massasamenleving met verstedelijking, ontaarding, atomisering en decadentie werkt dat allemaal niet.

    Het recht op bezit van wapens gaat uit van kleine hechte community’s, waar ook een mores in leven wordt gehouden, en waar men zich dan collectief kan verdedigen indien nodig, en natuurlijk niet dat allerlei individuele geestelijk ontaarden en gefrustreerden in het rond gaan schieten.

    De Amerikaanse samenleving is allang niet meer zoals de founding fathers het in gedacht hadden. Dus de libertariers hier die op de founding fathers in de VS wijzen vergeten gemakshalve dat de Amerikaanse samenleving nu heel anders is dan in die tijd.

    Volgens de wet van survival of de fitnest en evolutie, is het ook zo dat samenlevingen op een gegeven moment collaboratief worden, dat betekent dat men andere kwaliteiten gaat ontwikkelen, en de kwaliteiten die nodig zijn voor voor collectieve zelfverdediging worden dan vervangen door andere kwaliteiten. Dat betekend ook specialisering en arbeidsdeling, en dat de verdediging dan een zaak wordt van een leger, dus een groep gespecialiseerden. Een hoge mate van collaboratie kan ook niet samengaan met het behoud van militantisme.

    Kapitalisten die voor een vrije markt pleiten, en daarmee voor toenemende diversificatie en specialisering, die dan dogmatisch voor het recht en behoud van capaciteit van zelfverdediging pleiten, als was het een natuurrecht, zijn dus pummels die niet eens weten wat die kapitalistische vrije collaboratieve samenleving inhoud. Zij willen de vooruitgang, diversificatie, specialisering en toenemende collaboratie fixeren op hun dogmatische punten, en weigeren in te zien dat samenlevingen evolueren.
    Zij weigeren ook in te zin dat de samenlevingen intussen zijn geëvolueerd, en dat het recht op wapens in deze tijd hele andere effecten zal hebben dan beoogd.

   • “Dat forum tegen wapenbezit is, is natuurlijk fout.”

    In een Spartaanse samenleving zal men gefocust zijn op het cultiveren van zekere eigenschappen onder bijna de gehele bevolking, het cultiveren van bepaalde eigenschappen gaat altijd ten koste van het cultiveren van andere eigenschappen. Een Spartaanse samenleving zal zich dan focussen op het cultiveren van fysieke moed, heldendom, krijgskunsten, en een mate van fysieke fitheid die daarvoor nodig is, etc. Dat is overigens al niet mogelijk in een samenleving die in hoge mate verstedelijkt is, want dat leidt tot het cultiveren van andere kwaliteiten.
    Zo’n Spartaanse samenleving zal niet de kwaliteiten cultiveren die een samenleving van wetenschappers, uitvinders, kunstenaars, dienstverleners, vrije ondernemers en specialisten zal cultiveren, of dat zal niet mogelijk zijn in dezelfde mate.

    Het is dus zelfs anti-libertarisch om aan elke samenleving dogmatisch zogenaamde natuurrechten op te leggen. Het cultiveren van militante eigenschappen is ook tegengesteld aan het cultiveren van collaboratieve eigenschappen.

    Het cultiveren van eigenschappen voor zelfverdediging kan best samengaan met veel andere eigenschappen, maar er is altijd een limiet, het één sluit excellentie op het gebied van andere eigenschappen uit. Het is dus libertarisch en vrijheid voor een samenleving om het cultiveren van bepaalde eigenschappen te schrappen, ten bate van het cultiveren van andere eigenschappen.

   • @Johannes, een grondwet is uiteindelijk niet meer dan een stuk papier. De bescherming die daar vanuit gaat, is letterlijk en figuurlijk flinterdun. Begrijpelijk dat er mensen zijn die zich liever bewapenen tegen een overheid die de beschikking heeft over een politie- en legermacht. Dat Amerika inmiddels veranderd is doet daar niets aan af. De bescherming die een grondwet biedt, is en blijft flinterdun.

  • @johannes *** Het is dus libertarisch en vrijheid voor een samenleving om het cultiveren van bepaalde eigenschappen te schrappen, ten bate van het cultiveren van andere eigenschappen. *** Libertarisme gaat niet om het cultiveren van eigenschappen maar om het centraal stellen van vrijheid. Dat is het enige, het is negatief, het schrijft niet voor wat moet, wat moet gecultiveerd, het is alleen pro vrijheid

   • Alle samenlevingen gaan om het cultiveren van eigenschappen Ratio. Vrije markt bijvoorbeeld betekent bij uitstek het cultiveren van eigenschappen voor collaboratie. Arbeidsspecialisatie betekent bij uitstek het cultiveren van specialisering. Vrijheid betekent bij uitstek het cultiveren van individualiteit.
    Jullie denken teveel in termen van individuele vrijheid, en gaan voorbij aan het feit dat een samenleving een collectie is van individuen die op elkaar, en elkaars kwaliteiten ingespeeld moeten zijn, en dat betekent allemaal selectie van kwaliteiten, en groepsgebonden cultivering daarvan.
    De dogma stellingen van het libertarisme zijn een ruw raamwerk, dat in de praktijk collectieve invulling behoeft.

    Centraal stellen van vrijheid impliceert dus het cultiveren van zekere eigenschappen, en onbeperkte vrijheid = chaos, dus het gaat om het collectief cultiveren van compatibele eigenschappen, keuze maken. Een markt bijvoorbeeld bestaat bij de gratie van collectief en zoveel efficiënt mogelijk op elkaar ingespeelde eigenschappen. Degene die zich in de markt begeeft, moet zich tot op zekere grote hoogte conformeren aan de markt = cultiveren van eigenschappen.

    “het is alleen pro vrijheid”

    Holle slogan, je bent toch zeker geen democraat, alleen de democratie doet aan holle slogans, gespeend van intellectualiteit..

   • Johannes, het gaat om chaos. En dat zie ik als positief. Je hebt ook ordo ab chao, dat mag jij als positief zien, dat is jouw keuze (sorry, beetje gemene opmerking). Juist vrijheid en vrijwillige associaties zijn nodig. Daardoor krijg je een betere samenleving als dat je doel is.

  • “De politieke beslissingen van rechters reiken steeds verder; en steeds kleiner wordt daarmee de bewegingsruimte van regering en parlement”

   Hierna gestopt met lezen, ik had dus gelijk.. ook die liegen en bedriegen er op los.
   Wat een farce, en weer trappen hele volksstammen erin.

   • De ruimte die rechters hebben, is ze gegeven door de wetgever. En het is niet perse zo dat de bewegingsruimte kleiner wordt. Wie weet wordt de beweging slechts een andere richting geduwd.

 3. Niet eerder telden de Verenigde Staten in één jaar tijd zoveel massaschietpartijen als in 2023, meldt de krant The Washington Post maandag. Het gaat daarbij om schietpartijen met vier of meer dodelijke slachtoffers.
  Daarom mag je geen wapens hebben in Nederland en daar ben ik heel blij mee.

  • *** Daarom mag je geen wapens hebben in Nederland *** Toen het wapenverbod in NL werd ingesteld was dat volgens mij niet om massaschietpartijen. Maar oke, vind je dat pepperspray dan ook verboden moet worden? Waarom wel of niet?

   • “Maar oke, vind je dat pepperspray dan ook verboden moet worden? Waarom wel of niet?”

    Er zijn geen universele altijd geldige oplossingen. Sommige libertariers of degenen daartegen aan leunend lijken te denken dat er simpele universeel geldige regels zijn die op zichzelf een bestaansrecht hebben, en een eeuwig bestaansrecht hebben. Daarmee is men al net zo rigide als de kerk of statisten.
    Met de onbeheerste massa immigratie is Nederland onveiliger geworden, dat leidt begrijpelijk tot de noodzaak van middelen voor zelfverdediging. Maar dat is dan wel afhankelijk van die context.

   • In ieder geval is de noodzaak voor het dragen van wapens een kwestie van degeneratie van de samenleving. Het is niet bepaald een teken van toename van collaboratie en vrije samenwerking.

  • Je hebt ook landen zonder wapenverbod en zonder massaschietpartijen. En landen als NL met een vuurwapenverbod en toch een massaschietpartij (Alphen ad Rijn). Dus massaschietpartijen in de VS is een niet geldig argument.

  • Dat bij een gelijk blijvende populatie? Of een toegenomen populatie?

  • Messen ook maar verbieden dan?
   Het voorval in Duitsland laat zien waarom?

 4. Als je van wapens houd moet je Demolitionrach op JoeTjoep zien.
  Hij heeft zelfs een wapenkluis onder de achterbank van zijn auto ingebouwd om altijd een wapen voorhanden te hebben.
  Niks mis mee volgens mij.
  Maar je moet niet iedereen zo’n ding geven, want velen onderschatten de destructieve kracht ervan.

 5. Habĩb: Isn’t the right to bear arms outdated?
  No. Next question.

  joep 01-06-24 at 08:58
  “The Washington Post maandag.”
  De Washington Post is een uiterst linkse of linkse publicatie!!
  Ze zijn absoluut links, ze zijn onredelijk vóór de Democraten en zullen nooit op een andere manier dan positief over hen spreken, wat er ook daadwerkelijk gebeurt. Ze publiceren obsessief artikelen over Donald Trump en bekritiseren elke ademhaling die hij neemt. Ze steunen de agenda’s van LHBT-groepen en pushen deze openlijk. Er zijn eindeloze redenen waarom ze links zijn.
  Iedereen die zegt dat het geen linkse publicatie is, wil dat mensen geloven dat de gemiddelde persoon het goed vindt met de dingen die ze aandragen, maar de waarheid is dat dat niet het geval is. De gemiddelde burger uit de arbeidersklasse wil niet dat zijn zuurverdiende belastinggeld wordt verspild.
  (P.S. De campagne van President Donald J. Trump 👍 maakte vrijdagavond bekend dat hij in de 24 uur na zijn veroordeling voor een “misdrijf” bijna 53 miljoen dollar had opgehaald, waarmee hij online records voor de Republikeinen verbrijzelde en genoeg geld binnenhaalde om hem te helpen met een aanzienlijke betere financiële situatie dan president Biden) Alle Politieke partijen in de US zijn particuliere organisaties.

  Ratio 01-06-24 at 11:59
  *** Daarom mag je geen wapens hebben in Nederland ***
  En nu de echte rede: Na WOI communistische Nederlandse soldaten kwamen terug naar NL met al hun wapens en munitie. Alle wapens werden afgepakt toen ze de grens overkwamen, vandaar het wapenverbod.
  Makkelijk op te zoeken en onmogelijk te verzinnen.

  • De Washington Post is is ook een propaganda medium voor het zionisme. Dat betekent dat men zowel links als recht moet manipuleren. Net zoals Trump moet buigen voor zijn zionistische meesters.
   Tegelijkertijd links en recht manipuleren kan best, maar het geest aanleiding tot absurde toestanden, maar goed, het electoraat is absurd en spoort niet, dus dat valt niet op.

  • Joodse organisaties in het westen, en een joodse meerderheid, stemmen links als het om het westen gaat, voor LGBTI, multiculturalisme, en alle linkse agendas. Als het racistische Israël in de klem komt, dan worden er op het punt van Israël (dat ZioNazi rechts is) counter aanvallen tegen links opgezet.

   Dus de Washington Post krijgt dan een tegenaanval.

   De libertariers, die als idioten voor de fanatieke pro Israel, Judaisme en Chabad Lubavich racisten gaan onder de leiding van de demagoog Milei, worden dan vanwege hun blinde haat voor links opgezet tegen links.

   Niet voor niks dat Tichman nu kennis heeft van het feit dat de Washington Post links is…

   Of het nu om Trump gaat, of democraten, allemaal moeten ze buigen voor Israël. Niet voor niks dat Israël de grote liefde is van de PVV (en dat Wilders de regie sterk in handen houdt..), en voor een goed gedeelte van Europees rechts. Als rechts zich conformeert aan Israël, dan krijgt men ruimte.
   Niet voor niks dat de voormalig zionistisch zieke FvD, nu men gezond verstand heeft gekregen, goeddeels is gemarginaliseerd.

   • Beste Habǐb,

    Een groot aantal Joden worden op het ogenblik gewoon uit NL gejaagd, bij deze NLse aanbidders van de Koran. Joden uit Amsterdam die op zaterdag naar de Tempel gaan
    worden aan de andere kant van kanaal voor uren lang uitgescholden.
    De Marechaussee loopt netjes met hun mee voor bewaking, maar dat tuig aan de andere kant mogen doen en laten wat ze willen.
    Het ziet er naar uit, dat je een fijne Ajax fan bent..

    https://www.youtube.com/watch?v=KfS5R5qi75I

  • *** Na WOI communistische Nederlandse soldaten kwamen terug naar NL met al hun wapens en munitie. Alle wapens werden afgepakt toen ze de grens overkwamen, vandaar het wapenverbod. *** je kan hier best wel eens gelijk in hebben, Johannes, men was gewoon bang voor een gewapende bevolking geworden, een schutterij van gegoede burgers zoals tijdens de gouden eeuw was geen bedreiging, maar arbeiders met wapens…..

   • Ratio 02-06-24 at 14:48
    *** Na WOI communistische Nederlandse soldaten kwamen terug naar NL met al hun wapens en munitie. Alle wapens werden afgepakt toen ze de grens overkwamen, vandaar het wapenverbod. *** je kan hier best wel eens gelijk in hebben, Johannes?

    Dat was Karel Tichmann 01-06-24 at 16:32

 6. Als zelfverdediging mag, waarom dan niet met een (vuur)wapen. De enige echte reden is wat Ratio zegt: men is bang voor milities, afscheiding, decentralisatie, diversificatie, machtsverlies enz.

  Terzijde: Johannes zit er weer naast met z’n rare samenleving/ collaboratieve / hangt altijd af van de context verha(a)l(en) en platte democraten opmerkingen (al heeft hij daar een punt). Maar hij produceert altijd zo’n lange teksten dat daar eigenlijk niet (serieus) op valt te reageren in deze columns.

  • El Paso, het is te ver verwijderd van wat in je dikke schedel zit, en wat dan raar klinkt omdat het geen weerklank geeft in de dikke schedels van meer dan de helft van de reageerders hier. Terwijl het in principe de minst dogmatische argumentatie is gebaseerd op het idee van evolutie, zelfs ideeën waar libertariers in geloven, maar dat komt nu even niet uit.
   Zover lijkt het dat libertarisme, en ik ken de geschiedenis ervan, steeds meer op holenmens dikke schedels dogma’s is gebaseerd. Ofwel, vastegeroeste bourgeousie dogma’s.
   Goed zo doorgaan met die stamcafe dogma’s, zodat niemand een libertarier nog serieuss neemt.

   • “El Paso, het is te ver verwijderd van wat in je dikke schedel zit,”

    Knap dat jij dat weet.

    Als je goed leest, zeg ik alleen:
    – dat ik vind dat jij er naast zit,
    – dat jij altijd zo’n lange teksten dat daar eigenlijk niet (serieus) op valt te reageren in deze columns.

    Dus ik vind jouw opmerking waardeloos.

  • Zelfverdediging mag ook met een wapen. Maar als je er geen vergunning voor hebt, ben je strafbaar, omdat je geen vergunning hebt. Als je met een schot je leven hebt gered, is dat niet per se een probleem lijkt mij.

   • Klopt, maar als je zo’n vergunning hebt zijn er alsnog allerlei regels (over hoe te bewaren wapen en minutie) welke het gebruik ter zelfverdediging illusoir maken.

  • De teksten zijn ook te lang, alhoewel met een focus op de essentie, voor het libertarisch collectief stamcafe gevoel…

 7. In het proces tegen GideonKwam ter sprake welke belangen met het verbod tot opruiing zouden worden beschermd. Onder andere dat is zou snel sprake zijn van opruiing omdat anders het belang van de politie in het gedrang zou komen. Ook als je met agenten spreekt wordt door hen aangegeven dat brave burgers niet snel een wapen zullen gebruiken, terwijl ook criminelen (uit calculatie) dat niet zouden doen. Het gaat ze om de zgn. labiele personen. Daarom bij opruiing dat subjectieve aspect over hoe de toehoorder in de context de woorden zou kunnen begrijpen, dus zou je snel heel snel schuldig maken aan opruiing. Zeg maar wederom dag tegen vrijheid van meningsuiting.

   • Dan is deze opmerking “Zeg maar wederom dag tegen vrijheid van meningsuiting. wat te voorbarig lijkt mij. En dan is er ook nog hoger beroep.

  • wat ik bedoel is dat deze wetsbepaling volgens de rechtsgeleerden welke ten processe werden aangehaald/geciteerd/parafarseerd (met name prof. Fokkens, zowel door het OM als de verdediging) deze mening zijn toegedaan. Dat “de contexrt” heel ruim zou mogen worden begrepen, bijv. ‘het geheel van “het boerenprotest”‘ dat dus rekening zou moeten worden gehouden met hoe de ” labiele toehoorder” het door verdachte geuite tekst, “zou kunnen opvatten” . Dat zodoende er al geen vrijheid van meningsuiting is, en dat mocht inderdaad deze lijn in de uitspraak zal worden aangehouden, of de feiten nog gemakkelijker onder deze zgn. delictsbestanddelen zouden worden geplaatst, dit zou passen in het complete censuurplaatje van Dick Schoof’s NCTV, welke dunkt mij sowieso op het ingeslagen pad zullen doorgaan, dus niet alleen ten aanzien van Christenen, maar ook Moslims, souvereinen en uiteindelijk ook zgn. anti-institutioneel denkenden zoals libertijnen/tarieres. Dat deze lijn overheidbreed is uitgezet waarbij ik ook wijs op het zgn. RIEC waarin ook de rechterlijke macht is betrokken. Maar je hebt gelijke, zekers, is iets voorbarig mijnerzijds. Mvg

 8. @Klarel Tichmann, 02-06-24 at 18:05

  “Je bent aan ieen weg begonnen, waar het einde van je rit nooit is zicht kan komen.”

  Ik zal je tip ter harte nemen en beginnen bij Thomas Jefferson.

  Maar eigenlijk begon voor mij de hele kwestie met de serie “End the FED” .

 9. Ron Paul heeft gelijk de “Federal Reserve” heeft veel te veel macht voor een privé organisatie.
  “Terwijl de Raad van Bestuur een onafhankelijke overheidsinstantie is, zijn de Federal Reserve-banken opgezet als particuliere bedrijf. De aangesloten banken houden aandelen in de Federal Reserve Banks en verdienen dividenden.”

  Laten we even eerlijk zijn, Ron Paul’s lange staat van dienst van glorieuze mislukkingen in het Congres…
  Van de 620 wetsvoorstellen die Ron Paul schreef tijdens zijn lange carrière in het Huis van Afgevaardigden, zijn er slechts vier ooit in het Huis van Afgevaardigden in stemming gebracht en slechts één is een echte wet geworden.
  Dat is een succespercentage van 0,2 procent wat ligt ver onder dat van de meeste wetgevers, aangezien Ron Paul ervoor heeft gekozen op te komen voor zijn persoonlijke kruistochten, in plaats van coalities te bouwen voor meer populaire, maar minder ambitieuze voorstellen.

  Maar hij was van Texas, en vele malen konden de Republikeinen op zijn (soms winnende stem) rekenen..

  Dit is de wet geschreven bij Ron Paul die aangenomen werd:
  In 2001 hielp hij samen met het democratische congreslid Barney Frank (D) bij het aannemen van de States’ Rights to Medical Marijuana Act (H.R. 2592), een poging om de federale overheid ervan te weerhouden vooruit te lopen op de medische marihuanawetten van staten.

  En de Mexicaanse kartel, waren zeer dankbaar voor dit cadeautje…

  • Wetsvoorstellen kunnen om veel verschillende redenen geen echte wet worden.

  • @Tichmann;

   Je geeft deze QUOTE
   ““Terwijl de Raad van Bestuur een onafhankelijke overheidsinstantie is, zijn de Federal Reserve-banken opgezet als particuliere bedrijf. De aangesloten banken houden aandelen in de Federal Reserve Banks en verdienen dividenden.”

   Waarom zet je dat tussen aanhalingstekens?

 10. El_Paso 03-06-24 at 07:12
  “Terwijl de Raad van Bestuur een onafhankelijke overheidsinstantie is, zijn de Federal Reserve-banken opgezet als particuliere bedrijf. De aangesloten banken houden aandelen in de Federal Reserve Banks en verdienen dividenden.”
  Waarom zet je dat tussen aanhalingstekens?

  Dit is hun officiële verklaring (leugen) voor het bestaan en de rechtvaardiging van de Federal Reserve.

  Wat zou er gebeuren als we de Federal Reserve afschaffen? (Hoera)
  Als de Fed zou worden afgeschaft, zouden de banken er alleen voor staan; geen lender of last resort meer, of reddingsoperaties door de belastingbetaler. De inflatiedraak zou worden gedood. De boem-en-bust-achtbaanrit wordt genivelleerd….
  Kill the beast, before it kills us…

 11. Dank voor de toelichting

  en

  Hear hear

  en

  sound money ( renteverbod ).

Comments are closed.