Naam: R. Hartman
Website: http://dutchconcerns.blogspot.com
.
De laatste artikelen van R. Hartman

Het geweten van links (bestaat niet)

Door op 21 augustus 2008 om 08:00 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op 29 maart 1986 ging in Kedichem, een dorpje in de Betuwe, een hotel in vlammen op waar twee rechtse splinterpartijen een poging tot hereniging ondernamen. Sinds 1982 zat de Centrumpartij met één zetel in de Tweede Kamer op een program dat zichzelf antifascistisch en antiracistisch verklaarde, maar dat zich sterk maakte voor het “beschermen van het Nederlandse kultuurgoed”, een moderne vorm van racisme waarin met name buitenlanders de schuld kregen van woningnood, werkeloosheid, milieuvervuiling en overvolle wegen. Nadat een groepering zich had afgesplitst van de kamerfraktie, leek de parlementaire organisatie van extreem-rechts in Nederland een zachte dood te zullen sterven. Wel was tien dagen voor “Kedichem” voor het eerst in de na-oorlogse geschiedenis een ‘fasciste’ uit de Centrumpartij gekozen in de Amsterdamse gemeenteraad. Lees verder »

Vaclav Klaus, alwéér.

Door op 16 augustus 2008 om 19:07 | 15 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Eén van de weinige politieke leiders van tegenwoordig die nog regelmatig laat zien het morele en rationele hart op de juiste plaats te hebben is Vaclav Klaus, president van de Tsjechische republiek, en bezig aan zijn tweede ambtstermijn. Afgelopen maandag blokkeerde hij middels een veto een aangepaste wet die Tsjechische bedrijven zou verplichten alle chemicaliën die zij verwerken te registreren, in overeenstemming met een EU richtlijn. Het lot van de wet zal nu worden bepaald door de Kamer van Afgevaardigden die het presidentiële veto kunnen overstemmen. Lees verder »

Een Land van Dieven

Door op 14 augustus 2008 om 08:00 | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Veel van de ‘rechtvaardiging’ van de welvaartstaat ligt besloten in het reduceren van inkomensongelijkheid door het overhevelen van inkomen naar ‘de armen’. Dat hier in de praktijk absoluut geen postieve resultaten mee geboekt (kunnen) worden is duidelijk voor een ieder die de moeite neemt naar de resultaten van ‘ontwikkelingshulp’ te kijken. Het overgrote deel van het geld verdwijnt in zakken waarvoor het ‘officieel’ niet bedoeld is. Lees verder »

De overheid maakt meer kapot…

Door op 12 augustus 2008 om 08:00 | 15 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De prijzen van vliegtickets zijn in een jaar tijd met ruim 25 procent gestegen. Dat komt vooral door de doorberekening van de gestegen brandstofprijzen, maar ook voor een deel door de per 1 juli ingevoerde vliegtaks. Dat zegt econoom Michiel Vergeer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de maandelijkse top vijf van meest gestegen prijzen ten opzichte van het voorgaande jaar, staan die van de vliegtickets op nummer vier. Lees verder »

Change We Can Believe In?

Door op 07 augustus 2008 om 08:00 | 24 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Sinds midden juni is er een nogal verhitte discussie op het net aan de gang over een COLB (Certification Of Live Birth). Na aanvankelijke geruchten dat Obama geen Amerikaans geboorte certificaat kon produceren zette Obama dit op de officiële campagne-website Fight the Smears, gelieerd aan barackobama.com. Volgens The St. Petersburg Times heeft “his spokesman Tommy Vieter” het document op 12 juni 2008 per e-mail naar dailykos gestuurd, waar het in de originele resolutie (2427 x 2369 pixels) bekeken (en gedownload) kan worden. Lees verder »

Free State Michigan?

Door op 31 juli 2008 om 10:00 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Mogelijk kunnen de inwoners van Michigan op 4 november gaan stemmen over Reform Michigan Government Now, een voorstel tot wijziging van de grondwet van hun staat, die de wijze waarop de staat wordt gerund een stuk pragmatischer moet maken. De bedoeling is om tot een slankere overheid te komen, onder andere door reductie van het aantal staatsjuristen, verlaging van salarissen van politici met maximaal 25%, het gemakkelijker maken van ‘absentee voting’ en wetgevende instanties te verplichten om financiële informatie vrij te geven. Een gouden kans. Of niet? Lees verder »

Misbruik van Humanitaire Organisaties

Door op 31 juli 2008 om 08:00 | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Volgens haar officiële website is het Internationale Comité van het Rode Kruis an independent, neutral organization ensuring humanitarian protection and assistance for victims of war and armed violence. Deze onafhankelijke neutraliteit is van groot belang voor de veiligheid van haar medewerkers, die overal ter wereld, en vooral in oorlogsgebieden, hun medische en humanitaire hulp verstrekken. Misbruik van het logo is volgens de Geneefse Conventie verboden. Groot was dan ook de verontwaardiging van de media, toen bleek dat president Uribe van Colombia het symbool van het Rode Kruis had misbruikt om een groep gegijzelden, waaronder ex-presidentskandidate Ingrid Betancourt, te bevrijden. Lees verder »

Artikel 1

Door op 24 juli 2008 om 08:00 | 28 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Lees verder »

“Komplotisme”

Door op 18 juli 2008 om 12:00 | 234 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Aanvankelijk was dit artikel een reactie op een commentaar van lezer VmaX, die zich afvroeg of “komplotisme” nodig was voor het promoten van het libertarisme. Gaandeweg mijn reactie realiseerde ik me dat er de laatste tijd veel discussie is geweest over komplot-theorieën, en leek het me nuttiger om er een apart artikel van te maken. Libertarisme en “komplotisme” hebben helemaal niets met elkaar te maken. Wat VmaX “komplotisme” noemt heeft dan ook niets met het promoten van libertarisme van doen. Lees verder »