Naam: Marcel
Website: http://www.devrijeeconomie.nl
Marcel is blogger op het eigen blog 'De vrije economie' waar hij dagelijks economische en libertarische artikelen plaatst. Daarnaast levert hij met regelmaat bijdragen aan De Vrijspreker en de Stichting MeerVrijheid. In het dagelijks leven is hij docent economie.
De laatste artikelen van Marcel

Mini-Politie

Door op 30 januari 2011 om 05:00 | 8 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De basis voor het gezag van de overheid is het monopolie op het verzorgen van veiligheid. De overheid regelt momenteel de politie, defensie en rechtspraak. Een minimale staat zou uit alleen deze drie functies bestaan. Maar ook op deze functies is nog wel wat af te dingen. Het kan nog een stuk kleiner dan wat we nu zien. Hoe ver zou je kunnen gaan met het verkleinen? In dit artikel zal ik mijn blik richten op de politie. Lees verder »

Het non-agressieprincipe

Door op 16 januari 2011 om 07:00 | 43 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De basis voor het libertarisch gedachtengoed is het non-agressieprincipe. Het zegt eenvoudigweg dat je geen geweld mag gebruiken tegen mensen die zelf geen geweld hebben gebruikt. Als er geen geweld gebruikt wordt blijft de vrijwillige interactie tussen mensen over. Dat is dus samenwerking op basis van gelijke rechten in plaats van onderdrukken en dwingen van mensen.  Lees verder »

Een kleinere overheid, een goed voornemen

Door op 09 januari 2011 om 05:00 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Mijn denken over een kleinere overheid kwam in een stroomversnelling toen ik tot het besef kwam dat je heel veel doelen kan bereiken door juist niets te doen. De eerste neiging van mensen is vaak om te handelen en tot actie te komen. Maar dat heeft bij de overheid geleid tot een wirwar aan regeltjes, subsidies, accijnzen en andere maatregelen. Deze warboel aan maatregelen is inmiddels zo complex geworden dat het inmiddels makkelijker is om iets te bereiken door minder te doen. Dit geldt niet alleen voor rechtse doelen als een betere concurrentiepositie en veiligheid, maar ook voor meer linkse onderwerpen als armoedebestrijding en milieubescherming. Probeer bij alle onderwerpen te kijken of je je doelen kan bereiken door juist niets te doen. Dat is dubbel winst want je bereikt je doel en het scheelt ook nog middelen. Lees verder »

De kosten van schijnveiligheid

Door op 02 januari 2011 om 05:00 | 12 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De laatste jaren zijn de bevoegdheden van de politie sterk toegenomen. Voor de burgers is het meest opvallend het cameratoezicht en de gebiedsverboden. Minder opzichtig zijn de bevoegdheden die de overheid heeft om mee te kijken met internetgebruik en telefoongebruik. Deze bevoegdheden nemen steeds maar toe met de belofte en hoop dat het vervolgens veiliger zal worden. Deze belofte wordt niet ingelost en de remedie is om vervolgens nog meer persoonlijke vrijheden op te geven. Lees verder »

Vermogenskloof tussen de generaties

Door op 19 december 2010 om 05:00 | 247 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Degenen die meer dan tien jaar geleden een huis hebben gekocht hebben hun vermogen flink zien groeien. Met name in de jaren negentig zijn de huizenprijzen enorm hard gestegen. Door deze situatie is er een vermogensongelijkheid ontstaan tussen de generaties. Het is maar de vraag of deze situatie houdbaar is omdat deze niet gebaseerd is op daadwerkelijke marktverhoudingen. Maar een correctie op deze ongelijkheid zou wel eens een flinke financiële klap kunnen betekenen voor de babyboomers. Kan deze generatie dit vermogen wel vasthouden of zal dit vermogen verdampen? Lees verder »

Volledig vrije migratie

Door op 12 december 2010 om 05:00 | 106 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Over migratie zijn heel wat verhitte discussies. Er zijn er die vinden dat migratie wel kan, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Sommigen vinden dat het niet kan als je uit een bepaald land komt of een bepaald geloof aanhangt. En dat zijn er nog de pragmatici die alleen die migranten binnen willen halen die ook wat opleveren. Zij willen dan bijvoorbeeld alleen mensen binnen laten bepaalde papieren hebben. Nu rijst ook zelfs de vraag of je strafbaar bent als je iemand helpt die illegaal in Nederland is. Al deze voorwaarden maken naar mening de zaak alleen maar nodeloos ingewikkeld. Mijn standpunt is een stuk eenvoudiger, ik ben voor volledig vrije migratie. Lees verder »

Legalize it!

Door op 05 december 2010 om 07:00 | 54 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De invoering van de wietpas verbaast me niet gezien de ruk naar rechts die gemaakt is. Er wordt wel bezuinigd op linkse hobbies, maar ondertussen gaat het geldverspillen voor rechtse hobbies door en neemt zelfs toe. De wietpas is hele kostbare symboolpolitiek. Ze lost niets op, maar het kost wel handen vol geld. Er wordt gedaan alsof de veiligheid groter wordt en de overlast wordt teruggedrongen. Maar deze doelstellingen worden niet behaald en ondertussen wordt er heel veel geld uitgegeven. Lees verder »

Moet de overheid niet een beetje ingrijpen?

Door op 28 november 2010 om 05:00 | 8 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Is het eigenlijk wel mogelijk dat de overheid de markt op een goede manier stuurt, ook als ze maar een beetje bijstuurt? Het is overduidelijk bewezen dat een volledig geplande economie niet werkt. Maar is het mogelijk om de economie voor een deel te plannen? Een beetje plannen kan alleen als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Lees verder »

Anarchie in Griekenland

Door op 21 november 2010 om 05:00 | 11 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In Griekenland is er een opkomst merkbaar van anarchisten. De berichtgeving kenmerkt zich helaas door vele misverstanden. Sommigen van de anarchisten gebruiken geweld en daarom worden gelijk alle anarchisten als gewelddadig neergezet. De anarchisten zijn anti-democratisch en dus zijn zij de verpersoonlijking van het kwaad. Zij erkennen de Griekse overheid niet meer als legitiem en dat is voor veel mensen nog moeilijk te bevatten. Vanwege de parallellen met de andere Europese landen is de situatie in Griekenland juist heel interessant. Daarom is het juist goed om eens in de achtergronden te duiken van het anarchisme. Lees verder »

De kunst van het subsidieverlenen

Door op 14 november 2010 om 05:00 | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Over de bezuinigingen op kunstsubsidies is de nodige ophef ontstaan. Voor en tegenstanders rollen over elkaar heen over het nut van het wel of niet overeind houden van bepaalde kunstvormen die anders geen bestaansrecht zouden hebben. Ten eerste wil ik niet dat mijn geld afgenomen wordt om me vervolgens lekker te maken met een goedkoop theaterkaartje omdat dat dat zo goed voor mij zou zijn. Ten tweede levert het huidige systeem niet de voordelen op die men denkt dat het heeft. Lees verder »