Naam: Seneca
Website: http://www.vrijspreker.nl
.
De laatste artikelen van Seneca

Steunactie Leo Verhoef

Door op 11 oktober 2006 om 08:39 | 10 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Begin juli startte op de Vrijsprekereen steunactie voor Leo Verhoef,de accountant die grootscheepsefraude van de gemeentelijke enprovinciale overheden onderzoekt,openbaart en voor de rechterbrengt. Lees verder »

Afval is voedsel

Door op 04 oktober 2006 om 11:03 | 8 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Natuur en milieu, het domein van links.Eindeloze, vaak zinloze, regelgeving, belastingheffing, hel en verdoemenisover ons, consumenten, afroepend omdatwij niet willen minderen. Eindelijk is er een, succesvol, alternatiefvoor echt milieubewust produceren enconsumeren gevonden. Lees verder »

De ambtenarenplaag

Door op 03 oktober 2006 om 11:30 | 18 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vanaf 5 oktober is het boek ‘De ambtenarenplaag’van auteur Herman Jansen verkrijgbaar. Een onderzoek naar de vooroordelen over ambtenaren.Jansen komt hierin tot de conclusie dat Nederlandgebukt gaat onder een plaag:de ambtenarenplaag! Lees verder »

Onderzoek

Door op 28 september 2006 om 09:00 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

zie: nu.nl

DIT werkt !

Door op 27 september 2006 om 11:00 | 15 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het CBS meldt dat sinds vorigjaar het tekort aan bouwvakkersin Nederland van 6000 naar 16000is gegaan. De komende jaren verlaten elk jaar zo’n 25000 ouderebouwvakkers hun vak. Wat instroom van nieuw personeelbetreft, is de stand bedroevend. Lees verder »

Randstad rampspoed

Door op 20 september 2006 om 11:00 | 11 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De economische positie van de Randstadis de laatste jaren enorm verslechterd.De Nederlandse regio is in de top twintigvan Europese grootstedelijke gebiedenweggezakt uit de top vijf naar eenachterhoedeplek.Gelukkig heeft een adviescommissie hiereen rapport over geschreven. Lees verder »

Onafhankelijkheid maakt gelukkig

Door op 13 september 2006 om 10:46 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De gelukkigste Europeanen levenin Zwitserland. Aan het mooielandschap, de rijkdom of de neutraliteit alleen kan het nietliggen. Belangrijker voor het geluksgevoel is de mate van onafhankelijkheid en de hoeveelheid invloed en machtdie de burgers hebben. Lees verder »

Onwijs basisonderwijs

Door op 30 augustus 2006 om 11:00 | 11 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De teloorgang van de basisschoolis totaal te wijten aan de overheid.In pakweg 30 jaar hebben politicien ambtenaren geregeld dat hethuidige niveau afgezakt is naareen Tweede Wereldland.Dankzij hun regulering en rampzaligeopvattingen over kennisoverdrachtis het reken- en taalniveau nog nooitzo slecht geweest als nu. Lees verder »

Onafhankelijke tienermoeders

Door op 23 augustus 2006 om 11:00 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het percentage tienermoedersin Europa is het hoogst in Groot-BrittanniĆ«. Dat komt omdatBritse meisjes niet weten waar debabies vandaan komen. Het antwoord op dit probleem is dusmeer seksuele voorlichting: steedsmeer en jongere kinderen die steeds meer condooms over ontelbare bananen doen. Lees verder »

Vergrijzing en immigratie

Door op 16 augustus 2006 om 11:00 | 8 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Politici, de asiellobby, diverseuniversiteiten en een deel vanhet bedrijfsleven bepleitentegenwoordig immigratie alsoplossing voor de komendevergrijzing.Is dit werkelijk zo ? Heeft Nederland Afrikaanse enAziatische immigranten nodigom de maatschappij draaiendete houden? Lees verder »