Naam: Seneca
Website: http://www.vrijspreker.nl
.
De laatste artikelen van Seneca

Randstad rampspoed

Door op 20 september 2006 om 11:00 | 11 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De economische positie van de Randstadis de laatste jaren enorm verslechterd.De Nederlandse regio is in de top twintigvan Europese grootstedelijke gebiedenweggezakt uit de top vijf naar eenachterhoedeplek.Gelukkig heeft een adviescommissie hiereen rapport over geschreven. Lees verder »

Onafhankelijkheid maakt gelukkig

Door op 13 september 2006 om 10:46 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De gelukkigste Europeanen levenin Zwitserland. Aan het mooielandschap, de rijkdom of de neutraliteit alleen kan het nietliggen. Belangrijker voor het geluksgevoel is de mate van onafhankelijkheid en de hoeveelheid invloed en machtdie de burgers hebben. Lees verder »

Onwijs basisonderwijs

Door op 30 augustus 2006 om 11:00 | 11 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De teloorgang van de basisschoolis totaal te wijten aan de overheid.In pakweg 30 jaar hebben politicien ambtenaren geregeld dat hethuidige niveau afgezakt is naareen Tweede Wereldland.Dankzij hun regulering en rampzaligeopvattingen over kennisoverdrachtis het reken- en taalniveau nog nooitzo slecht geweest als nu. Lees verder »

Onafhankelijke tienermoeders

Door op 23 augustus 2006 om 11:00 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het percentage tienermoedersin Europa is het hoogst in Groot-Brittannië. Dat komt omdatBritse meisjes niet weten waar debabies vandaan komen. Het antwoord op dit probleem is dusmeer seksuele voorlichting: steedsmeer en jongere kinderen die steeds meer condooms over ontelbare bananen doen. Lees verder »

Vergrijzing en immigratie

Door op 16 augustus 2006 om 11:00 | 8 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Politici, de asiellobby, diverseuniversiteiten en een deel vanhet bedrijfsleven bepleitentegenwoordig immigratie alsoplossing voor de komendevergrijzing.Is dit werkelijk zo ? Heeft Nederland Afrikaanse enAziatische immigranten nodigom de maatschappij draaiendete houden? Lees verder »

Van sweatshop tot grootmacht

Door op 09 augustus 2006 om 11:00 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Volgens de Schone Kleren Kampagne,een organisatie die ijvert voor beterearbeidsomstandigheden in ontwikkelings-landen, werkt het Nederlandse jeans-merk G-Star met sweatshops. In defabrieken van Fibre and Fabrics int.in Bangalore, India, zouden duizenden Indiase werknemers worden onder-betaald en mishandeld. G-Star zegtdat de toeleverancier bekend staatals een van de meest geavanceerdefabrieken in Bangalore, die goede arbeidsomstandigheden biedt aan haarwerknemers. Lees verder »

eBay banenplan

Door op 02 augustus 2006 om 11:00 | 9 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Banenplannen. In de tijd naar de komende verkiezingen zal dit woord vaak vallen.Banenplannen voor allochtonen, vrouwen,ouderen, gehandicapten, de zorg etc. etc.Al deze banenplannen hebben één dinggemeen: ze werken niet en ze zullen ooknooit werken. Het is namelijk onmogelijkom levensvatbare banen kunstmatig tescheppen. Jobs ontstaan via vraag uitde markt die rendabel wordt ingevuld.Hoe moet het dan wel ? Lees verder »

Manager bureaucratie

Door op 26 juli 2006 om 11:00 | 28 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De manager past steeds beterin het beeld dat tot voor kortexclusief aan ambtenaren was voorbehouden. Eindeloos vergaderen, een enorme hang naar cijfers en met regels komen die het werk op de vloer er alleenmaar moeilijker op maken. Lees verder »

Win-win winkels

Door op 19 juli 2006 om 11:00 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Tegenwoordig een winkel beginnen, vergt een aan doodsverachting grenzend optimisme en doorzettingsvermogen. De overheid zet namelijk alle zeilen bij om de detaillisten het leven zo moeilijk mogelijk te maken. Lees verder »

Filantropie in de vijfde versnelling

Door op 12 juli 2006 om 11:00 | 10 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door zijn kapitaal in de enormeGates Foundation pot te storten,heeft Warren Buffett één van demeest krachtigste ontwikkelings-hulporganisaties gecreeërd.Nu al heeft de Gates Foundation een jaarlijks budget groterdan de World Health Organization. Lees verder »