Zelf schrijven op de Vrijspreker

Zelf schrijven op Vrijspreker.nl? Dat kan! Stuur uw column per e-mail opsturen naar info@vrijspreker.nl. Vrijspreker.nl behoudt zichzelf het recht voor om columns te weigeren als deze niet binnen het kader van Vrijspreker.nl passen en/of te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Hieronder volgen enkele richtlijnen en aandachtspunten die u in gedachten kunt houden bij het schrijven van een geschikte column.

  • Zorg dat het interessant en leesbaar is. Vrijspreker.nl is geen academische website maar wil meningen en ideeën aandragen op een toegankelijke wijze, gericht op de actualiteit.
  • Houd het kort. Een halve tot anderhalve pagina is vrijwel nooit te lang. Wanneer het meer dan twee pagina’s lang is, en van relatief hoge kwaliteit, kunt u zich beraden of uw stuk niet beter tot haar recht zou komen op Libertarian.nl of MeerVrijheid.
  • Gebruik duidelijke en redelijke argumentatie. Vermijd scheldpartijen. Humor, sarcasme en plagerijen zijn uiteraard wel toegestaan en worden toegejuicht!
  • Behandel in een column een duidelijk onderwerp. Besteed liever drie columns aan drie onderwerpen dan drie onderwerpen in één column.
  • Vermeld bij citaten altijd de bron en waar mogelijk een hyperlink naar de originele tekst
  • Voeg onderaan uw column, waar mogelijk, een lijstje met hyperlinks toe waarmee lezers meer informatie kunnen verkrijgen
  • Vermijd spellings- en typefouten.

Vrijspreker.nl zal, bij publicatie, columns volledig overnemen en hierop geen wijzigingen aanbrengen, afgezien van het mogelijk toevoegen van een plaatje en van hyperlinks naar verwante artikelen.

De laatste gepubliceerde ingezonden columns

Kaartspel

Door op 16 april 2005 om 05:08 | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het normen en waarden debat van J-P Balkenende heeft op donderdag jl. nieuwe hoogtes bereikt. De ChristenUnie heeft namelijk het normen en waarden kaartspel uitgebracht. Lees verder »

BV Europa

Door op 16 april 2005 om 05:02 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Blauwdruk voor een nieuwe superstaatDe Europese Unie is er klaar voor. U ook?Commissies, Comite’s, Autoriteiten, Agentschappen, Bureau’s, Instituten, Fondsen, Centra, Netwerken en Projecten van de EU: Lees verder »

Feiten en cijfers over de Europese Financiën

Door op 12 april 2005 om 13:20 | 33 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Europese Commissie geeft regelmatig informatie over de uitkomsten van de uitvoering van de EU-begroting. Op basis van de meest recente gegevens, die de Europese Commissie in september 2003 heeft vrijgegeven over de financiele resultaten over het jaar 2002, kan worden bekeken welk land veel en welk land weinig heeft betaald aan de Unie. Lees verder »

Sluiting Pauluskerk in Rotterdam

Door op 11 april 2005 om 22:10 | 11 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Na een hoop politiek getouwtrek waarin zich de PvdA niet bepaald van de beste kant heeft laten zien, is er uiteindelijk besloten dat de Pauluskerk in Rotterdam eind dit jaar gesloopt zal worden en plaats zal maken voor onder andere dure appartementen en een hotel. Lees verder »

Legitimatieplicht

Door op 29 maart 2005 om 10:29 | 16 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het schijnt dat de Politie naast het controleren van snelheden van voertuigen er een nieuwe lucratieve hobby bij heeft gekregen. Namelijk het controleren op legitimatiebewijzen. Het begint er namelijk op te lijken dat de politiekorpsen in Nederland onderling een afspraak hebben gemaakt om op zaterdagen bij de stations de aankomende en vertrekkende reizigers lastig te vallen en ze naar hun legitimatiebewijs vragen. En als de reiziger toevallig geen document bij zich heeft waarmee hij of zij zich kan legitimeren dan volgt er onvoorwaardelijk een boete. Lees verder »

Nova Civitas motie dd. 25-03-2005 : Steun de Bolkestein-richtlijn

Door op 29 maart 2005 om 10:21 | Reacties uitgeschakeld voor Nova Civitas motie dd. 25-03-2005 : Steun de Bolkestein-richtlijn |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Nova Civitas is als klassiek-liberale club gewonnen voor een Europa, dat één wordt, niet door een gezamenlijk bureaucratisch-socialistisch bestuur, maar door een vrijwillige interactie tussen Europese burgers,bedrijven en vrijwillige associaties. De Europese instellingen moeten dit proces van interactie niet ‘sturen’ maar begeleiden door het opheffen van allerlei juridische en politieke belemmeringen en het verhinderen van crypto-protectionistische maatregelen. De Bolkestein-richtlijn past volkomen in een liberale visie op Europa. Lees verder »

Wat wil Wilders?

Door op 14 maart 2005 om 09:49 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Eindelijk het 1e document waarin de Groep Wilders aangeeft welke richting het uit zou moeten. Met mijn klassiek-liberale/libertarische bril heb ik het document een bestudeerd en de positieve en negatieve punten eens op een rijtje gezet. Het document zelf is te lezen en te downloaden op www.geertwilders.nl Lees verder »